Skip to main content

Full text of "Literarisches Centralblatt für Deutschland"

See other formats


LITERARISCHES 
CENTRALBLATT 

FÜR 
DEUTSCHLAND 
Digitized by Google Digitized by Google für etau d g e Qtbtn Stlnang 1877. 
« 

1877^ 

Digitized by Google 
Digitized by Google 1 bcr im ^a^rgang 1877 bed Siteraiii^iett üentcalblatte«! beipruc^enen iBerfe. 9L Ahiloal KrriBi Boukh»), HiMaire de l'Aiie reu- 
tral<-. ■Of 

fllUJiitluii^c; au* tcTti (i<«Mtle Ux 9i4luiviHcn*d|Jtliu. 
kr*«. (. Hilam, 9a. m •«■«.'«Iim«. IIS2, 

l*«ir. M*. ». 3<*. «••!(«■. UM. ^ 

— j. •cf^ Qtt e. ÄJtbrmütif. I t. 

— f. ». auim« ^♦» ailfij«niiin»(#. bi»^. 
». 9. «itW. V. et. K(. 4. &u. 

MM. H«««!!. Mt Hit MgtMtatn mt »41 dobiita»' 

•«•nu not. lOMi 

— \vx . 

Jtitifec tmn. 

xn. m. ^^^^ 

Ma<Mi. I et. «M. 

ntlrr 9. fnti Scnrigt inr KiHrming tti ^HMllttSt. 

1019. 

Ar»cbjli PcncL Retcni. J. Oherclitk. ISSI. 
A|!«rdh, Jw. Geo., «pecic* gntn el ordioc* tlfarant, 

VoL III. 5». 
Aiol *l Minbrl n. Elic de Saiol-Cille, tinr. von 

W. rMnIw, I.M3. 
«ffarm. «J. (. riwit «. r.. tu* ftr«ili« ?jnr. «flO. 
UlbttU, ?«.'ni t^ii:., rittnc riinBhifloni.tt »in'ldi. 

iitctl. IC. r. '.-i i-. 3ani!'(ticf. «f.l. 
airtiMl. übtcncliutt rrunuli'dxi krtito. wn 

c «». »««M. t. «un>. iw. 

«ntw. «.. KcrttortMü. III. : 3ii<Ktf «. IL 
Anilfru Nerroraa, MIC« ▼> niiHNiut. 
Äonen rrrime, ÜM, !■ CMMilk I. 

Prwkrri'h 3. 
AadrcM«, H., •. Müttrc Wae*'» Roman 149 
— . Jt. •.. fiktr !D«ll*<i»ai»M||lt. M. Vlb'i. 
Aananlad«, Q., «criylM«» Mnm iMctcwant. IMI. 
9aial. «k. «. 0. M<m. Mt «IMII. «Mt M «tcf 

:>rf. >(. m. 

".TtmUt i •■.i»,!ftrlt'li< e*r<'tfn. S7I. 
Apulci MAda jrcntii opus ul» rec. AI Gol<lb»i:her. ftl'J, ««»•■«•Mirt. IM.. Mt M4« Nt Iffflim fMraUa«« 

aat Ii« Uwjifbiiu 1779. 
Arrnariuf. Vur» , Cd JrM±a(i«fju( Iw ttVm.WtAl. H16. 
Ayri, C , phoaolope da Ia laagua Innfaiaa. 182. %rvttun. •iftT»niiBi.>f|»»;biliM. Ia t. 3Ai>t» 1873 u. lin«. 
Vrtfriv fit firalMM OduffBiiiI ■« Jnt9tnf4Mtf. ttt^ I. pitvi. 

Mri« ftt IltMMi« e«iitai| JütHtnlAmtf . br««. *. 

t». »tfiftt. 5. I. c. IMS. 

?iuiiM, diu».. •tunMt*! r»t urivtiini. (il'fifl». 9. 
AtiitottlU dt »utu» libri IIL iUton. et lUntbavit 
Fr. Ad. TrcndelenbM. MM. 

■tit. ficic, &txi tu nifAm B. M« CatlMni ». ftnti- 

MtutHt eol. 

Anold, Th., a. Baowulf cic. GM. 

— u. R&Urr. OttictAntM. otteni. ^nt|4t. >. CiMtat^. 

Arrimsl AaabaiU, rccogn. C AMchl flT. 
AmoIU C. J, Sladj cntki. 1687. 
Aapelin , J. R., Aailoatlia 4a llard nuM-OoKlkiik. 
Tradorl. fiaiK. pa/c, BlaadM. L IT». 

•.iiiTiJ». «0». ^ll^cr 4u« «f lf4».eolt|ttiiar«. 6.-11. Vif**. 

Aubrrt. L. H. B , de Nottk^ BcttUld«r og den* 

Anvendclkc iltS. 
Auru^tint caofeetlooum IM XIII., fcnillg. *aa 

K T. Räumet. M7. 
•a* »ta WUxm ttt Slialltit* tc tktit. •. C*ta. 

«Btut« i«ai >■ Kl). e««ilit*f|l. i. e». 188. 

mSm ^ Im «i M wiiS S ttw. wai|i|. uA. eatt oit, 3m;, r. «NMHf anmc MrihMiii ». >. 

VagliMrii &d•1^^udt btr Mal'^vakat. IIS». 

^knltn, Vilb., t» ic^tn. Vaftatalbtiift. 1. K^. 87&. 

BaabttAt, Aem., •. Pappintat SlaliM. IM. 

— « aniMrii UKinifibt <Wtmc. ilTtt 

— . lfmil. tlfuDHdK eiliKt. TM. 

(«jDifclM. n.. aenlirmaittn Mi^llaM Mf iMMtn 

jtümliuitrtnJKii. tS&O. 
BalMt, j &, Plota Btaa. 

«•■■«Ma tL ffr»>llTi»ft M XVI. 3aMk'. i 

truifif . mii r<it olim ein«ii>tifm. •(fHUMll uagi* 
■«n 9l) ?'.Mlb, «inli r rufunli. 894. 
(*aiiit> Ii.. V(liTfii<t) t d»clt«lt. 134I>. 
ßaukrori. H. II , thr aalWa tacaa oTlha 
of Harth Aiuciira, ITX 

(«dl. ei( cüiBit. CtBcwnuM. IMl 
-. «. «. r.. eiaMM aw K UMi •« 

f*arif«. iJlfi 
H.ri, V. CS.« J.,h Wrobal, Bctaardi Sil*e»lrif d» 
tuun U N ci »itatr. ^i^Z 

M8flMl «JMvMifM*. tl»r 
BWMbat MlNala^nTAd. HilfaaiaM. IIBIi. 

Varrii .> ?lii.itifii .nii kM CtnrdH. 89. 
lUrtich. K.. • II .» c Alli(hleri. 
Ba><«riiiaBu, lU'ar., tir loco Maukaal Camilla V, 17— 20 
coiniDcntatlo eMfcUca Cftt. tNI. III. 

«auctntdnb. «. «. f. MMr, t.. Mt i*ai. •mm» 

Rcuiraci mff u nfta . 
VdurtaKl». S. a.. f. etAraaiani. 418. 
eanr. Cnli . Sfefifttatbam u. Cibalt. IMT. 
— , «. fl. tu $ri.-Viii4Rta tu itm. «tr*». lOlfi. 
^iuf. tit VckK tcai aul(t|)<l>andtl<ir(. 
«(»Ott. 34C. »üR. »1« MtitaMtMitatflc CtaiMtUuM. 379. 
VtAmann, Bim.. »« Ami| mm MBwIaiai MM. M. 
««tikfftin. aik«., ttm» B. 9fMl n MttirBtttCiMaaita 

t. (Sfium. 84. 
f*f.f äl- t«cai«jfnngin |u Ä HiuUaui' ÄiiKinJiif It. Hä. 
Hc< krr, Wilh. Ad., Ctiariklei, neu beaib voo Hrrni. 
1. Th. 1691. 

Vu:. Hl.. \tbn Jjbtc i^Bm. Weiitll 1801-1810 um. 
Vikm. etalift'l t<T SRcnalilAtl». 3«MJit(iAtt> «at 
mwiMIIlSWKf Mliaim lu^SMMHiialMMi 8. MBIMm 

Cifcnkiiliiii>ft»altBngrR. 601. 
— , t^lnr. W. ?l' , fii'tt ^fn 'H<tf. t<t Citrift, n^Id^^ »in 

tut' .Viii' lüiiii '.Ul 
e<ilfädc. gctunou.'voj jobielagifdlt, l>t(d.»-*i. 0. Ctncd«. 

I. e». 3. «. 718. 
— unt emiogic ttr UPmim. Itioalg. «. fnft. Sit«i. 

7. t»t. 1. t «AI. 
!t*<iirtr ^'rm.. WTuntt><< t. tiai. ÜltlfttaiftflkiAlt. m*. 
ftuedf. a. ».. i»inif|..pai*«il»l. Vwtfat. 718. 

tkittMit. Kct., «ttTfPipaiktioiit aa» WUMHimciiu 

1 Zb. 1. ««lite. MU. 
Baaitha«^ Caa^, •. Fi«ra Btaa. 
~ ^ 1^ •NMiriMta. Kl Imnl«. *•« 

II« Bämdi; •"h«Mk paaai «T O« & «Mlarr. wHh a Baownlf, Kpep^c Anrla-Saaaa. 

par L It.jiki.iif tW. 
«tratet, i- . -Ii. r<[uii,i II !D{tttitiUlm|.ll|Mi|ni«fl|jtf 

UtciniiÄit Btit icn MÜS, 
flM|l, Xb . .^n l^t^lt(^ it'm. eiil(Bttr|tfA*flt. 1388. 
Uwgaiao H. Kr. (i., roura d« lingniiliqa«. 18S. 
V<ttnKil»-tf(isi(b, ttr. in Cvittiriid) Ua 3abtt 1874. 

IL etilAII. tbtil. TS. 
Vttldite Ml atirlttiicrniinimon f. t. ttuKibc Nttdi. IMW. 
Qttldll ftktt tic 9(triiJKMUBjen t(t i( »tri. 1S74 la 

rtfltfn abvicbiilunfn titrun ;U,i- «oivmri mtor. 

ÖrdtiBfiiun^. iKtt. («n Q. erut)«* u Ii. ^irt.i'. 
CtTlbcii. »■ tat ItRiaital Vtlti**». 9t. tim IttfiatMn« 

«otc'tciit I. 1240. 
fitriiiui r<r 'JKijfvi.ib laai Z4t|um Oartipl. 304. 
f d' Li ur.:,- iTiell« «dltMttn. Skttl. ». «. i'tfbl. »3. 
Bciiisiili Silvrürli ric mundi unlwraiiaie Itbtl dao, 

hrag. von ('. S Hatarh u Joli WrokeU 4)88. 
»>intr, »It. 01. «■'bttucti ttXtui lifUtt^M« IM. 
entlinii, Ott.. rtKi>fi)tli<(*t Cntft. 1102. 
«tiHi. 9i- Silk-. BkkonMnan, |i*a. a. HM. «nirt« 

miiitH t. f**. 886. 
Ciftininiun^ tt» 1(«MM|> t h U HMII II 

«<it,ij unt mn«« tm^ C. ». 

a. *HubM. 418. 
«tlkaidniw^eDlMi. 9I.V. tu W.?«* t>. VanNftta 

«1* «tl'titi ttdf. 9HTM»tuttnv 1. b. 1217. 

— bbrr »rl.fjctiini) v. OltAitiiitffcnf^afl «M BHl|*lt 
uniirfr jti7. 

t<cunut. ®.. Uniflilindtfrifo«!, Sik. 
Vtnit. <i l«Tt'rltiiii,| .ur '.llrttiunfl. iMk 
eipi'M'Ui <h.>ilta'.. «tu icbJinnit>4|M BT«|t, IT. 

— ti( IBiciibnikttrta 3tfu. 'JOt. 

et|«iv. 9t. MriiWaaittak a. M« lt<14*W<8(f«IM> 

Xteufiti a. IBklk. 1494 
Biaadel, C, « Aap» llo, i R , Anli<)iiiiri, 
tMMiaiitdrbl' 3Kii|'iI.e.<niii'.Mii> tc C. XVI. u. XVII. 

dakik. 3ai K^ttm u. I<ifg. «> <Xi"r Utiatf. X<t. 
BWMiatteca Bcocraphotum Arahirorum ed. M. J. de 

Oa^a. P. III. I. Moka<lda^. dearnplio. m 

— ^araiaalca. «krtoAmi ». ». 3. 183» tit »ntt 187& 
In Stau*)««» tti^tlMiwa CÄiUita ». 1382. 

CtMlalktt UltT«! Mftftmtft tct k'UlM'in &.I-ITCI4 >(.. 
b'tg. MM ?'K. fütArclf u. ^^. 'Jidifr 1 *'r tit 
f irdlingci dbri-Nil. 1M3. 

— ttf BiiMatittt, ktla. ». Vol Zkallief". >02<<- »• 
Wß. i4*ta. $11. 

BibNoiMquc da fJaola 4aa kaoMa ta<aa e4f., a. 

Ilartrif .Icler. 
fi.Mi . f. iiu»i|(re. SdinlUn. 371. 

e.tui cnn i. 3. ti< Wemdiitn u. Iki< StiticUunj ta 

Ciftdicidi. litM. 
g^iebiiiMcr. 9ug.. tit iniikantf4fll f 

tat Petpctuum aiaktl«, 9. 

eitft. «tink.. »tt MnHRiMII 

Aanr« K. laM. 

f»iiirtffl. ?r. ti» oTUAHifcfit unrtg<lm3()taini Vtit'j f. ». 

4Uf.iinm<<ij<fI<lli. S'.'i. 
t<iiit>-iMi|ik'<l^. 9. B., Vtbi^udi C. iMlbtitg. flnotomlt. 
ItM. 

V 44t4ft, tt.. f. Ütt. t.. anfltiadir. Olltffdt. 
(•!J4i JtJtl. »(IbOtloiKarblt. bilVI. «m Bt. fBrIf. 8481 
«I cn.fJTt» 3»i-t.. rdf'fltctftr «ünfll.t. 1611. 
e:du. Cii«. MdKn in t^vtulcn a t. ^irgtmaa. IITI. 
««iMiilMtll. Z. 0.. «olitil aW MtaMuft. 4Hk 
Blyll, Aicl, caaay ob Um laailftalllM «f Uw llW> 
weirian 6«ra «tc. Ski. 

— Rate«« riata. 3. DaL T». 
««tftaknauTjt. «MttflMiqr« «HNHtl«, §, 
BMMm, n. %, a. Mm Ad«y. 

MMlK, U «il4l'ni«*n|ii«iMM| lt. Digitized by Google IV — Scgifler. — Mktf. f)a(iriti< ^cAnniig k. ea(rntbTt<tcn x. M8. 
etbrne. eiaii{ Ü».. j|l«Btf*<( VUNtbuAL TW. 
64hii>«r, Fr., •. R«>nU ix^epUc. tUcdeb. 

•Im, C. C. W., el^. Bück, Rcurtoriam 
n llUanL baUn. pMtod. Toa. It. ISTl IM. 

— Ttpertoriam aBDuum lilt. boUaicM pniodlrae. 
Ten. III. 1874. M^J. 

^•e|JBCl^^*h, V. r . f Bdlnit- u. 3B«T(1llticR«|iii|)(. 
r<oai;iir.c r.. r. , DliservalloDt lur le Ba»qae il« Foo- 

Lir«liic, li ltuu tli. UM. 
e^cRir. «tritfl, etile («nUnUg. lUifc tn4 Cddf^laift lu 

BsIklM, L. t. B^omiir. IIMl. 

III •übiijrcipiM.i. ti:is4. 
Ordcnn, datl. ^inintund v«n •iflDl<«eraB»|«l4HI K. 

BroiiiftW. Sufrw.. 0<rfu* fihi t<n «min 9<naH« von 

•4lll(it. IMS. 
^cfcl». ^rria . f. 9r(ct. 9.. 9(tt< o. Vantiscft«. 
Vrritlovf 4t f^rttl. «cl(l.)u«4Jt'C. IM, 
eumn. 8. S<|(^iil)it C. Ti»En. ««4» «t. gni W a ^tt r.a 

»«« NutfdKn K. I. «Dill. 418. 
etniiM. eii|i>. tut Urt'ctKMrMUatt «mll >. lniK|€a 

— I»ct »M «(ibOlIintK vcn «rt>fiHIo4)n u. «tMlftiU »l 
«iMUlciftun». 4f:«. 

Vidilin«. K.. I. Acrvmiiiin, M» CMkia^ 

ent<( c<t («ciiM gnitn«!« ». «r. n mOu mtti- 

tllttn. «t«g. MH t. •■•». •nT «(Wtll tMMtt*. 

maxi 1279. 

— BT4ctn4'l t. 9ntni. Ctulfik Mn Mai. tlnlnM. 
>ln«fl. ■. kr««. ». 8. X. iS(gr[t. 1. 81. tIT. 

— und «««ti tu err »«fait^f f !KfIi,uonf|e(rrS4<l u> 
■INjitui« 1"'19 lt.. hitj V. iE: S.bitnnJitfT. iS8. 

— M. «tunBriiJ» iui (BtidiKtiie tt# 301. Ätiegrt. III. »e., 
Mai», v. R. «tllcr. 1677. 

— tt. Cwttmcntt «. ». Bell MRtfitnMiim <■ ltt.3atf 

— VfB 3eb. i'bii Ridb. f. &W«»li«r|a.».9.tM-.16»'« 

— jBifdKB fi. c v^iiintiiri u. «auji. tit»4. ». d. Vnitat, 

«tUfvcifrftI C<t .«cciicn 8ii)»grliiii- •online •. erfltn, 
Mtb »• »»• «. 8. «altb«! MR. 

— II. t^icftüdicr >. Rfitfiiin 5atlU ». AtKlin. «. 9. 40. 

— |«U4(n lik>c:b« ii. 3I!.iriaitnt ». iBiUcinft leiildra). 
|M(. ». Sf. ((i(n<r;,4. 12öy_ 

— (»ifttcn ,U(rb «Miimw u. gc, (itatia airt tcn 
3. 1810-1813. «I««. V. ». 8ti4n. iMk 

— iviliktn <iiM>. ^cunta« «|ll|iw ttm. t%H 
•. «ua. »tn. t*6i. -^-^ 

tili «tial. eerahn •cM. ». «aal. Mtnaiat. 1. (>b. UM. 
Bjjvp*», J., bibliornalhl« <U l'««««t« d« P. J. de 
Banaler. Ibfi. 

V., VI. »b. 1437. 
ertA. •ntaliai« »n 9^rwl*t<( u. ■•|l«m«til tn 
6ytA4l*at(. SB4. 

CrOtfitcT, 91.. Ik ^jiitlllt PtJunidMt'tiii in B|iHi«> Im 

18. Tlabib 'iSS 
— . •(»., f. i>inn<b. UilunCenbiut». 4i)i. 
— . SR.. ««MM4«M.iMMHI MiiaiailiM. M, 

et j>^««*. «um» «iMtilSlttpaii. i. «ummh«. 

•nkiÄ ff.. {. 0t|Mwmni« IC. 418. 

— . f. 9iMi iiftfdita «. ». ^BikvUt II. •oul. m 

— u. «. tirfii), f. «trlAt bt'tr Mt GdMaNlBigMI t«T 

(Sen'trfiii b. cuicp. lK><ibm(|T.ing. (äX 
t*niRn. i.. (. eaa. Xb.. «tUdi. ÜMta. 
erant. ^Int.. fi»tr b. «nl«b«n ». lOiHiNtn 9«NuaI( 

erllct H. «Ridln •allunt. 44. 
Cui^i. ttcf. V., gr(.iinni<li( CAnftcu. brig. v. 3. Cnalb, 

3. Wolft u. S. tiuiM. S. V». ri44. 

KQiftaag. 14li ^ ^ 

eub«t, &b(r »ic a^[«|M. llliaN 1. Hiiluli h Ht •«tCIUNII. 170. 

«MMI«. ««.Mt BaiavMttMl «. Mt 
t«T((IN« In ltlH<l«lin. tat. 

*uB». 5cnft.. (»<f*l*tt t. nfutfteti 3«lt. 2, «b. 1119. 
eutil. B.. f. fi'biui iK^, « U- S».. «. fniiJ. 
Sfirgd, -^ini.. (i< 1 ul.i<iicb-r(libii4ic Smcbiltocnic. IM. 
Bai wäl *!. f^'rt . DK Obfibaumtvill an t<n #icb<l' 

aMvna. 'JlL 
BfwMir» L, •. BttacUU EfhMU nHviit*. iM. d* Caik da SuAnMur. •. Itutit uAtA IK 
titMt*^ »tOOL IL at«&cl»«. eibltaitrrril.--iL 0». 
1894. 

äamtrcn V. Düte burife tfiifj. 1«». 

Ctinpen, Skm. RIcli. *ui, Üie II>iiU«h ia Iba Aictic 

8ru. Vol. 1. lou. uao. 

a<snflJil, Ott., •»Mfillra. Vnnb u. t<ul<. ISM. 
(UnDcin, Mab. ».. bU laliamiUii Sranblagcn bei SlaU« 

V(»|cnt* IC. S44. 
Qjvtpvnl. 9\ut, 9iWittt b. (UirnL Hevtibül. 497. 
C«itlnrci, Giosur, §, RUne. 
CarnilD« nitilil itvi, nl. Hrrra- H>i;ra. 'M)9. 
Catiuil. •i'übl. e<DViiittiii. tüuic. 266. 
CaiyniMr. 3.. (. fUfamib. ni üNonb. 
aan«, •(».. »it flIHtabV «l«(lMihii tn |ifi|M4w 

StKlau IM. , . 
•>».•.. f. Kumim. «Im Ni ««Min«« » Cini» 3 W., f. Carwiit. Ob fit' f. *<n« Jf. b. tteiaBta. 

•l|irf, 1541. 

(i.i«lMri. S. V.. auiam iur «ifAiAU M Zauri>aili«l« N. 

>ft •lavbra*R8i<. II-. IH- UM. 
Siffel. b(t atii(«t4fikc UnitllTtrf. HM. 
CailronOTO, Cul>., Brirc Off^l Hool« San Giollaao 

in .Sirlli>. tl3. 
Calaloeue of the Arabl.- ManuirripW, ». Lolh, Odo. 
Caltlo|;ui codirum orirntaliam btbliottaeea« LuiciIubo- 

Bauvae auctort M. Th. Houuma. Vol VI. p. I. 926. 

— Ubrerua aiua utiptoiuin orianUl. in blbUolhaca 
•cmL BMaaail adacn. OildaowItUf. D> 

SavalMiittt. •. C. f. tum, 9. « , a. CmaUaMU. •(• 

<44di<i tn ital. StuUtcl. 
Cb<>ai»j«nv. IBr.ir tt. Mc flntimtnt i <i— 180 >. CMIll«. 

Ktatli vta IIb. ro<bI<r. 2. t*b. im. 
Ct4llli>ll M Hrlittb. Id. (Htnaun nbtra<( bcr ViiKliancr 

««a»r4r. IV, b<(»,ii f. (}ug. «dboifi. im. 

dbamntitT. 3. 1'.. »frfti.tit rtc ftjnu'f. ¥lt<ijiut N» 

XIX. 3abtb. fliitcrif. Utftrf, p. li. üb. rilc- 94'i. 
lSbJ)jrribt Avn.jttbncf. bn. au4 b«in 10. 3dbil). Ucbiil. 

u. iTfl. t- *. aiffü, MNk _ ^ 

Cih<mil<i|<ilun4. «OinMdW. |l(nil|((. W« iRMfc. 

t. ?<lbii. BÜO. 
Chlplaa, Ck. BMlh* it» orif In«* et de Ia 

foraialiaa aaa ofdna grMi. UM. 
Chreatamalhla JoveaaliaBa. hrif^ v 0 Dottirli. ?fV>. 
ChrUl, GuiL. Faatorani HuraUoDoram cpirriti«. ir>S4. 
Chronieon Ada« de 0>k, a. D 1.177-1404. Cdtttd hj 

t4n. Maqnde Thompaon. IW. 
abiDitil, £iT.>kbuTg(r, von Ki67~1710. 9Rtinrridl t<t 

ailiBciilcr« RiJiKiMii« Wiifftifen. 4>4d. Mo*- Wtut. 

1431. 

(Sbrenihn, Ht. btt btiitf6tn etlblt pc« 14.— M. 34^b. 
IS. ¥1. li*_ 

— btt ^ltt(II^^n, gÜMi: li.'ln 2. V!. 186. 

— bcutiAi. vnC intnt (ikiiti.t Itf Ci<t;tc bt« SHtUlalkr«. 
2. 1583 

aiafsn. Ott., timtfif^ «rftbfibtc u. 1 9b. t04S. 
äldlftn. «uj.. ^bi^fmlt'gic tt* •ifiibHrmBt* taai trittn 
!l?tal brgr&nbci auf Jtiuil'4 tbtrtu b. Uifjbraiig. 1S42. 

— )iir Hbgüclciiit b«* e(fl<tH*(inn««. 1342. 
ClaadUni. CUa<<.,cainriM.T«I.I.R«c;Ladw.jMa.ail6. 
sub*. iitBc etintet iwtamtailwMlMMninw 

IK»tn. 1340. 

— UnltriaAuiiMB t« •rfgrfAiMi JM (iiiMlt|. AruBt- 

lage br« StHRiKtcn'Svftn»'- »M. 
SUufnl^r. f. ffi«i.t i>u r. r^ruti. U«Wlli4M|li'i**^ 

(ii(H.t. fli'r., üiiuu Mi^ni iiftT 9wmiMh matt. u. 

bt#g. i'oii f. ümbtBUiiB. IfiTS. 
(Sioidit Xii. 3.. 8DcM«ajni 6b(i tiK NrAt ». {allf^iB 

ÄtJnftit, »t#g. »e« sefbfl *4i. 
Clrnirniii Roniani rpiilula« Ftl A>l llilKcnfeld. 409. 
ük^bii. ä't:.. !i<.in.i,u i'K'ii-jf c. ■i'iir!n<R. SSI. 

— ll[»i'Ugamca-BlPiJ ucii ■iitUfltii. I.'(71. 

— , OVe., bl( 3BtUrtnc(igtiang im allbtuil<tl4aMl4L dSI. 

SRjr. M( fbgtn. BcUo de co qii«<l cerWioav. 9M. 
CabnfftM, (Btn„ Mf •tlbttfiaat. UO. 
a»i»inM,»tm, M« MtMntniMlIiMli« 

»t« JwiMüMa^ «il ff. t. K. HU» M 

tiiibf K. 1690. 
acmtir.ii«. 3 Um»«. p^ttWmMlttU^ ffkflMlH. 

«Idflilei. 183. 
Comtnodiaal canniiia, rer. E. Ludwif . PaiticitU II. 

IM. 

CraaiUBjIfttutrfTait. 8(bn •ateAUa a. Ottilie. M(. 

tfftnll. vtBi Strcin f. ecciaMMlUit. ISIA. 
aomtatt, ft.. M< ej^tndbtclii'trnBMn in bcn Irlftan« 

lirir if .'tJtl « ;■<:]■, Dttijie n. WcllftUt'» r. Sluirbur?. 
IUI. 

Coiigiis lolarDational dri Arocricanialra. (l.aeaa.) 203. 
(iciiytn. ^Bt., StMIAlr, yittiaiai u. Bibtotuag ta 

9t.:ticiidlMpB»Biit. T&7. 
Corpui juris canoolrl Edilio l.ipi. tcrunda ctt.. ia* 

»lru\ii Aain Kriedhcrg. I III. 1Li'i7 

— rcfulae icu Kalendarian domaa S. hUUaai Wliceb. 
♦«Ig. tt. nliut. rsn 8- M- *~ "~* 

a«lait. Wilb.. !Rjt(ii>allai |B M. 

Cramatatalc. IM, 
Calla. 9*ni. v.. 

1. «btli. 1371. 
CoBtaact, A., l'OlWIer. 
(SrcM'nddi, tb- I. ^iltfiai 

t. SSiatmti. 12&äk 
ariim, 3. «.. a. «. e. aaaalMftOe, Mti^lt »<r tt«L 

•Rlttlti. 640. 

QltngcTv. «ni. ftJni, ttif. FtutrdK Ufbtr(«tMiitg «ca 

•.»llntlit. 14.li':<: 
Sartin*. Oir. Cj* 'Dtibum bir <irte4l. €brad^. 279. 
Curtiii. S. }., th« nana Hacbabcc. 65. 
(luibc. 3».. f. C4laMt«ai. a>9. 
CyHIU in D. Uaada «fwcdiok Sd. £d. Paaay . Cdlliin ffim.. 3(iliJniit< »en Otutall. 1388, 
C«mi4, IB., I. Vati'* gtfamai<ll< CdirllKn. 
Caagn, ttna., Ht «egiUab. gilibnc Vaatr. 5^ 
Oaalc Alichleri, Ia divlna conmedia. Rrrad. da 
G. H. ScarUulnI. Vol II 153 

— Ia TiU BUOT«. Huon elc da C Wille. 218. 

— a«li|i4t iUmtM«. Ui»(if. II. (Ii. ». Jl. «attfct- 22. 

— 8Mtll4« 4l»ail»M. HrtRf. •. tei «IltMil. «Ii«, 
•n Mal, fiklbmt. flMl 

CgjM^.lH.AlM«Qi!M M Ml Darmeateter, AlMM. Irall< de It Im— ■■■■ —m 
»inpoi^i daM Ia Mfae fraa^. eam ft t m «M^ Mk 

— ei Ad. HaUfaitL nMrcaaax cboitia. TM. 
tanain. <ib.. Ht rcargaBgcn nat <(t«K4ivrirt MI I* 

tiTnbrn 1ifl4B||(B. tiB* b. tagt. ». 3. «. aai»«. IMl 

— übfr tri] P.iu iint Mt Stttrellug tfl f~ 
ll(l'(r rn- ii. Li.'.ii;). 134|, 

; Cjui-tt. t;.i'iii.*iisnr. ». 
ttbtliBb, f. »Knunn*. «.. grf. incitb. fi^crtc ML 
Crblo. 9mt, Sridiidilc tt» (trjbtllbunid^ ^««iBr eintta bW laai •ii(aaB8 t*t ORlfüm. 887. 
M4« M8. tt«. 1 «». «I. J, — bJl Ca4 «leb, f. NM. SoBiiiHnt 
— , 3Pb.. I. C«blfr. 9(bibiiib b»r €snitclil. 139. 
rdiu«, SR., bit btuIMm ftaiiteibBuBgcn. leiM. 
tcOingbinltn. «*orm R., »le MliMtB« V«tai(Ia 

Cibtmit i(. 2. tb. no. 
Dtmoathenlt de coroaa oratio, in aaam ««bei. < 

J. lUrm. Lipiiu*. 201. 
rrn(m.lirr. altjürildx. on« b. Jttimm. mitgctb. P«n > 

Blifciril'*. 449. 

— lIi(^tt^lull'dl(. I, 9b.. I. jtervmJnn. bdt tittbut 
DharnaabaHraBaacraba, oc AIri a(c Sd. JibAaaadi 

VM|M(Mi. ilW.« 

1404. 

ri.itiK'i er . Ml mm*f¥i tu 

n. (ihr. S7S. """^ Citlri«. 2b.. »Ic ab<mlc Hl 

3abtt«bth'tl i<. 124&. 
Citi. 9r„ rcBijiiii(*t OrrtftMMina' 
DilOiaT. Ct., «ylftaaaMh 

reparlernai triai. S07. Mr. btl yrtiifi CtaaltC, 

(«tiUabtn unt Cititl. 

1. Pr. T" «Ifr. bJl aptmnlprinjl» M b«jA. t^icntartD-aicfettrirn 
ven S. U!i(T. %4 
tlifunb. grt. SSi.b. 6itlb 

lieber. 884. 
robcl, Hrn., Mc JtraB*ba<ir-1lItit. 659. 
riMbl<r. «b.. Mc flnltiiiinf. G9— 180 n Obr. 
rcUiuatr, 3. r.. (Imiitiii u. f. itttl. t5'.i7. 
fiwrnh'ii Jli'f'lmjii. 3. icn. ÜBirlottidi bei cfttutiuMa 

eviAibc. i\ I. 7. I6SÜ. 
Oi-tn. ttinr.. Uig<i'iiig( aa« «MltallML VMit M 

tfTinniniBacn. 980, 
Crrnbuf4^£«^^«8 

S'icglldibt K. IB. 
Cernei. t.. {. Illtf*, 

9relcftjnMiBu4. 
Ooelich, P., a. CbtcatooiaUtia Juvenal. 385. 
lOvngl«*, neb.) IlbincftrdK SrividM B. ynnatut. 

IVB «KBld. 1161. 
riJtcnbSTf. ®. . 3iibt<*b<rlil!t übrt blt gcttfd»tif(( M 

$b4imd(CgnrRc, l'barmJtit un" JoiKili-iiit. .'i54 
rt4c.;er, R.. bi'tut. Si^nto^ bti Ulcin. CiiiitclM. 4. it. 

I. «tff. 12211. 
DraMcke, Join , <',iiactiia rrilica d« BimaMfelib 

matloae Phihppica te^lia. 437. 
SrtAM«- 8(.. >■< ■<4(> qood JaM. IIIS. 
Wrtr, 8. A., t, Iha M. rhaptar al Itaiah. 
Vtciirt, , jtrgTdrbifdit 3cioiiun,icn. 1815. 
Ctrurtn. 0^., Cic iXiliMBiJticn in bei IS(lnlf.t)Cit Jliriir»' 
mrblnt lt. 4. ii. b. artb. iL Jtuif. ^rnviiia V. >^ 
Cioiilcn. 3'b. IBiill.. flb|)dBbiungcR. 3m ntturte tt:- 
IfbKblc. 301. 

— bi( prculifdKB Jtitcalbtri4:( »ti bdbta IdiKfif^ 

8rirg(. 1S3&. 
TaifnHt. CcBfv&tbigh<t<n aal mtincin »fitiilliAa 

«tbtn 272. 

Tubn, (i. Sit;, f.. rti;t'4.tidjilii'( Ribtilni. 1603. 
ruK. 9., IN* iB »i<a ttt dicKII. Au4c ga biillnit tllX 
r&oiidKfl, 9abl.. gw » !*!»!! 8i> l >l 8 l »W i l iM> äw , tM 

c&Bimi<T. (f.. f. «avüriTSit» tkü. a. 

— , t. Liudpraadi epaih 

ruTfc«. «.. r 1 1 iiinitnii^l Ii llHHiHilwa« I 

«dlb. Hüll. 211 
C&ifdilc, I. Kurbcnl. •„ «lIMIllJb, 

Cwl. liHg., iljlUdlC ~ ^ — ' Obtraiann, ttau, BjgetUufcr vnt ^difMll 
fdianiKiT BBb itAlltibt- iec«icbuiig. M, 
Qbtrotla. V.. bt( SicifiCiAnei. b74. 
(idaibl. 3al> Sitlanb im IB. 3dbit. I. V». 31. 
Kdkint, J., inUodncUaii w tk« audy U tk« CbiatM 

charactera, 409. 
(Iget, e , aultrabl M «IHfm 

tranircid)«. 382. 
dgget. 3«f.. ®ri*id)te titcll. 1 
agAcil. Ubo. eiutltn |uc Add). MT luafidiMi. IMl 
Eichlir, A. C, «. Flon Brat. 
üilfiT, ece., b{( Ctitrmnuttn In bcr SUtbrcc 210. 
Eiahaiti rila Caroli Mi«oi. Ed. Pk. IM. 3. 
eitel, E. John, t Chiatae didiosary ia the Caatoat«« 

dUlett. Part I. 1184. 
aitncr. Mbb.. (. Vibliegi. b. ghifil<8aaini(n». 381 
Ekkeharli (IV.) Ca*«« Stti. GalM. Mfi tM Uni 

V. 8nvn«a. f. ftitibtilungtn ic I8B. 
Ekkehard! Hkeroi«l}<»iU Hr»;. yoa Relar. Bif 

DicTci. 1493 
Elie de Salal-Ctile, >. Aiol et MIrabel eu. 
tlai<lf.S..iv<ilbbaBll4KA"fitun«cnu Vcirai^iiingra. ML 
amaid. Zb. Rtlt M cer^fa uteri ic. 533. 

>B ^ttll^WtoljljMlMIbt U Digitized by Google ■— Slegi^er. — it«nMB. Jt, «Rfu* limx «rMiMW ». ei«|f. «II. 
■««I. C. f. 9»t«iia fault 311. 
. ff ri(»r.. »<T Sicfitaa. im 
iS^vIbrcfht, Hcna. B. ah, de Wiael» iIiDBlUiPln 
rmoonMi cnporio rommeoUlio. 271, 
tj^ ■"'»"■ «af-, f. P«it<l. flCMnMunj. 68ft 
,jlcr. Je*. !ft., fjufmdnai'*« «tithmttlf. 7i9. 

Mll*to»tii Ht Httt. 1713. 

Itltthufl. Mt. btr «ift (Iranjdlfa im» ttr SUiflu» 

*vvS<!l Vaulul. X9. 
V», AB., «unr^citrn f. «tircti slcm». II. I, Wl»t<. 461. 
rrmjna. Ctt., ttaintadianiKn &»(t cic CvrI« »(f 
«vTi<b< CtfnM. 2. tk. 7». 
Icr. (. M« &iTrflrTfa-««flfmn«<ii. IW. 
d>Cf. «»., Ut nttnhtir ^n eifhctl»!, J71. 

i»t«ilhii M»i-rembo1itar rruionobilif«irrii ile Hy^mlaei 
et liytnilnue imori'iut hbri XI. BMaM> lt> 
lliltmf. Sl. 

»*n. «nk. HC 0Jt6(nb(nK«unj. 494. t naiiiiiitf^ii Ed. •IiMr-.-ctSton IUI 
jiMi. «tiaft, ih 
IMt. 

tat MMtfinln MMk M4 
■■» « m M ii tantty. Ml ni|Uf4M 

I ij I •nim BahniMmn 
f. KaoelL l&rT. 
.Umnb, te.. tur ütktc wn Hr inttntdNtlMl« 8*lt<"' 
bilaa}, teo«. 

auAfr. yaL. rerattiittnle aalliirt>i»«T an« (cm vitr 

»ur«f4l(*eii fliflicii(nfll»ttn. Vi2. 
fduft, Jekiini). bitf. ttn t. (tagt!. Sil. 
ifäintj. 9vH Ib.. Urlnatrungtn an tit IcUcmtaMkcr 

CcltbK iinr ibrc» Uik<»tTt. 8. 
-^ijS. . ^ brooil »et fMBiclif^ta «caKlaHa 1« 

l«*»c. tir. «inc ■«4 nl4i Ofrtc eaaimruaa fU(i*<M*f 

«jt«n. 15T7. 

erri^Luiffi, >* ptlcolorta di Piriro Tomponuii. \Vn. 
t<fk((biifi «IT Xtiit t(f ZSi^bi. ttalkicut »n (. I. icci.' 

kacaa. •citaii' ifi a Oim. Iii, 
|t<*i(T. Cmi.. ti><t Mt VoRlMfMi *M Bcitni »CT 

HDtnt«! Hunt. 
Mtttfe. S<tk., etntirr ,11 ?.tina » ruinca. ID. 
fiialirt. •ccrg. trt. llntri'.i.1:uiij(n )Ui Cffdlld^tt ttt 

|lrf»Biii±. f"!.. I üüliitutf r<»itedUt. 449. 
fifC^it, 3«i-. flM S(ib«r Ziak. 1288. 

Mim, |iNC4n i Mm w» tt. 

<— , C. f. Oft», 6. 

— .•. C. Sturnt f «r. unr Mf VdfC<t*ifbun ■. lüii. 

— da Waldhtiin, Al«x., Amko •ytt^nwUque dei 
UȆl*pii4*f iU. lUO. 

— tur Xtanfmb (er <Si\t<Htma-HfUv. ISM. 

— R*«iM de* plaat«t aoarrigMrci dci OiUlasI«!««. 
1-^66. 

f.W:ni t iBfifti'lx a*riftin. ?7«. 

:t t tu ttiNn ÄIHtfB Nn»<*riil»n t(# t>fRc» «n» 
.r, PtCfiiUn,! fut tit I«Jtfrilll. 1287. 

iiJil. ttt «i'l^tcmic »II ailidi. Odfiattirtr. 474. 

iiailx. n., «n|(iMrfnt 8(ll(cf<M(iMc. S7». nt fmdl Kl fta. *«ai, »K ccUbmm 
u> fM Wfnfd|«|i._ aft 
■ ''tt-;uci, C«*. 

:c&njii(. 1^. 
BU'ftxt. « . »cbrHA »n «M». ffll 
;i>4l'r (L. «ar nt^ftorlT««! t«aMl«lc »IT 

balMnttl. 1471. 
rian BraaillcMla. Ed. C. Fr Ph. dt Blarlia» at 

A. C. Ekhier. Ft» IXIX, t.XX. 41. 
nUügar, Kr A,n Tia>i lUmbarf, t bUlery of Ihe 

MfaKipal ilitigs et 'Mi 
Ml Jmt •tiaid'K tn ejUbuttn Oiblletbtha. IHM. 
Mn» tl.. >tf Jttlci f|t«cn grantid* 1870-1871. »T8. 8ilc»I.\nt«f| 
— . • 

«unMTtl. 

— üttT S4biVn mb •ctcibttgrdi. TU. 

git<4, Vor., akfAiAtc ttt <Pju(mhicg<4 in CUftjnltR; 

i. SAäffUr, an» ib. {jcnnrr. 
Kticfcn, fxtai. s.. StMliirmt-Siurltn. II. III. 23. 
flT<{6auf. 3., dltBi'nte (<( jbiLluUn (ktcintliu. 
grifÄNn. MtU!tt(£< epiiibicihtci unt acliHb&aill^* 

RfftnUrtcn. »M. 
Britjutf. Ä.. I. 2»i".U(t. m. 
— . Th,, >. llecoMaol opatcala. 
BTrmaijnii, d., antnlaaaaitn Ur tte 

»fltlif leg. ^•(««Ic^ke tit craltalm flMM.. 

Üiiift'. ßjil, rct e iiKAf ttfnniT*jf»|C|. II 

Fun.-k-[!r«nl«na Th., I> (ivilitaüoa allHfallk ML 

gürft. jui.. bebtJK*«* M» MMlfM 
&b(t n* alle tcItaiNM, a. n|L, 
BUL «viM. «Oft, •atb(«t(. «rn., Mc «aniit Ocftincii^« in bir 

•ib<«I^Ta(<. 946, 
Cti iuiiilalioaaa ttc, cdld. Paului Knie^r tl Gail. 

Siulrimmd. IC79. 
*,i (1 ;i ÄfKfthi «w, »., f, Ptirfir<ib((I. 40. 
»JIl|ll^, Vutm. r.. »tc OruBrf&iii t. mi:flfal. Ml<b> 

lunacii. 344. 

9<»t«^a^B, e. r., eriliA|c lai giu^if^ta Valuograybx. 

CarcM. Call. SniBbrlt a VarfHimgcn ttci ta* btuK^ 
b&rgnLII(4l. 819. 

- , tat bCMiMt 9««l*i(f<| it., (rUulrrl. IS30. 

- un» Stra, SUal u. JtliAc ia Ht C^mu. 1. Bb.« 
I. «btb. 1723. 

•Jlf6tl. «Ib. e., sniU CvMlII tl 

Kcrbamctirol. 3M. 
GetMorr, Guit , da kfpilMlMa «t 

maoli <tr ISSO. 
W<t)|(i, Äilb., t r i^rfrlrTlvfriii'ii »t» rrltrn Oapllcll ttt 

tkntnlb. ir.s;^ 
•tihc, I., vb»ril4iu*t •(•atiipbib C«uiM( *- 

o«f. •«■ibi, m. „ 

•cifcnbrtmn. V,. Mc K(«t. BaWMch. t»3. 

*rl»iur. «jrl. ßKt bu Welnl btl tttnärrrn 1lt<(Ja ncHI 

lU^<t(. ju»«ni. «bfitniltr, I6S3. 
•<njl(r, <>. li., »Jl tcatfd)« 9rtvalrc<bl In fiiiicit Stunb- 

t&ilin. 421. 
GcolUe, J., ClodIo • ClcMooe. 786. 
Gerber, A., fI A. Grfrf, I.«iii(on Taclltaoi. F«>r. I. 

1444, 

«abarti, ü., t<utibtu.b ^<I .«InbcrttanlklUa, 2. C». 
1600. 

ttriUA, bbtibil Cübaliiii cit inbi 

tt«n« lai XMirriaoibc. 1507. 
«cranaR. tB., bic «t*( b. t|a«IM«l^ ^t^. 
Gerti, M, C, i. Saaecaa llbroi da baBeldb, 

it«ff.Ti*rt ttt tt.imot Älfin. 3. V. »<(it>C(bt<. 700. 

- (. 5 «Inn .'Itif.-iXi^. iKt. (V>. H,VI. 
(bcM>]ii(-XaU> tit, 4:i|itiii. autfübrltitcr, bit^. b. 4. M. 

Mitmcfcr. g.'it,ir r. «I6. ttclnbai». 3(0. 
•(fibld)lF4Qcaen. Sit. «jUlfdic. bri«. »BT« Rr»c( 
V. Anrnju. III. e. WillbiUongrn >(• I6''t3. 

- *aB't1ibt, I. 3S, 

•<iini. «<cr. 8. n , it.ili<ni(Ac CriUbo^in In btulM«« 
J (Braanbt. 219. 
•ilbcrl. Cll«. Wum u. ««tl|t|» ta Um «MMflMim 

BciUbBRatB tc. 814. 
QUM. rimiX, M «1 to MIN m 
cal alc. 498L •rfrä«flini|ca ta Scrintoiun^rn unt Xranditiltn ttt 
iitettM. \M. 

bi( c<utfib( Kanfl in 9ilb II. ncrt. 1. ;i<fg. 1330. 
W . Alol el Mlrabel el Elle de Salol-Gillc. 1513, 
- U I hcTaiicii u dem atpcaik 1513, 

ftacM d« eänlt, Am MMi « las «aaa 

1IS3. 

mdi. C„ f. ©nfirtiiiisrtu*. 

kcn, C M , •. Plaut! Aalulari». 
nr. trlli'T. i!j,'ifui(.t< ¥laub(iricii. 314, 
nt. tu BabI M 6<tB<(. 3M. 
■tnift. *. tl., 4ttC 6jI»a(W«. SM. 
»of, 3., f. •ftlbr flttCf. 1*10. 
|:ini,<[. Xarl. Ocriinir ri;ini.ituriiii. I7M, 
)rir JtJil. ütfibaluf'ZtuCiin. 572. 
~ Ciio, »U pdibalcjilArn euaatarcriaMmiM m4 

l!ibmua| brr atrirk va^. 1503, 
fii«|)>erf, Aem., «. Corpai JarU caaoa. 

*rcb,, K» V<li(iiniing NT e<BiriBe«n. IST». 
lixtiiiftW, Suf. »N 3aNf| BibcBC baa C^sibct^ MO. •tIcB'. (trrri., Sbir bat SrrbMlnil 

(m UDijirr.curn II b, Itocfoltai 

attldf. tlollIrtUiisn. 120». 
•Anrnrnbal. Xb.. >'< 8cbcc «am Saicriffc nru in Ibtcn 

•malbilMii RcaallTBirt. ISIO, 
Wnibcrt, 4u«c, üibnif' unb SbirarKrtilb CaruA 

Cbinru*. 5r>i, 
Glilbauar, Mich,, da codic« ÜTlaa« 

VindalMaaaal. fO. 
GMkCk hm 

dHadnUbb, Sari Br.. MtAir» ÄJiintr'l l'rbrn h. SJtrfen. 
15fi0, 

eialitlrrn, C. bIc ettutt wm Vinfammciu 56». 

»Uk. 3b(., tct clfrrnt ObaikM. 4Mk 

-. Oarl 3-. »rfdildiu br« AlviMt •MKM Mf t«) 

64*i>rt>b'l»t, 1277. 
Goal*. M. i. da, ». Mokad'Ui!, de>crip4fo>. 
Goldbarher, ctr., t. Apalei Madaiucoiii epuicaU. 619, 
Col Irnt rri;:, Fr., fiuna SareepaMaa fMilUa, U9. 
, tl, 9r.. bit ScitauCftclaM hl — - 

cic b(uij4t 3ntB8ilc 1573. 
—, 9tt: bbcc talCMilcitM aaMnikt M 
•ta, inm. f. ««tfn. 9. «laiOM. 
«cl|. Holm, ». Mm^aailrtlag. — 
Amper«, ti., n(U(9ri4lfMlCblta 

bif fBiOenirrage, 98t. 
9ett. Carl, Qbionlt bct ai^l»gi|ibcn Baabe Ciebin» 

b&rgin«, 916, 
attiet«. Sari. e«|tcm bei hllif^cn ybUefcrMt. 3. 

1 170. 

(BccrlBf. tti(b„ Raum u. C«cf. 8S1. ••(«ca, C. 3., Qcarii bct Bc*r«rc»uKc. fK 
Irttttai ». C. Be«. Ilebcrf. •. 3b1. «m. 9B. 

AMlbe'«riife aal tr(( 9^c^tt't «adilat. beb«. •. 
3. Breefe. 1810. 

«cttb«. Mrcei ui^ b. OtlaiatI ». etkl« >l«l*tM> 
vbiti «. X Wbtlt MÜ. 

-. iNub.. «iMMÜHimiMi ibct bca <hM hi ■»ftlllini. 

1627. 

•«it(4aa, Rub., Vctttalll B. CiBbica. ti. a. C Sfc 

Vuetaiifibe eiubtea. 3, a. 4. «b, 887. 
Snb.. bet ««teioIciMbeiitMeeei. TOI. 
Gonadini, UIot.. talom» ad aicBai (epo)rr> H. 
—, de qaelqaat laaca d« chaval Haliaac«. 24. 
Araefe, «Iii., d. Cb> #MW<Wl. faabba^ b. gdaaBiicn 

«nienbelltual« (. ^Bita4 lt. S32. 
•talbetaeT. tmeni. ürticbung u. Unltrrldil im rii'fifAcn 

«Itnüttm: 11, ib, 9!>. 
•ijcbc. 3. <*, aefibIcdHb-. Kamea* u. SarrcBfagcn be4 

(ibtii bcaMt« SiMMb tm, ^ _ 
•raacrt. «nai., Mf toMtanMll Ir SdHUfoi ifc l.>|. 

— . m*.. AiT ba« «mc brr «Icicvibta. SU. 
•ttl(d)el, (. 3abthid) b, ffrflnbungea. 188, ;m. ittm.. Qoclb«. fflfrlifungin h. SN. 

3a(. B. BUb.. btutfdKi »«ttelba«. 4.«bwX«M|<. 
baaib. •. n. ««9ac IUI. _ 
OtUeba«, lb„ bic mnlofc «litaM. SS8L 
Cnbmann. 3bI.. bie nmlicrbamcT fttit nr inreibaebcrl 
34brrn. StS. 

Oroli. eiamantafeln, <nil 'üntang- Caltnduioia 

nvfdil aa»!. 1 IM. 
(Rraibe, ^nn„2titnv>Jl< ter (8<fc nnfifalirn. 1 li?b, TA 
•iHbe. 9.. (. VeltuBfCin0I(l, Scrlefuagcn. 337. 
•tfia. tail, MC «Mlalnbic la bn «cacBaart. 988. 
•tlknbagen. S., fBcameUer biir4 bU Mtcf. •efMN* 

flutOin bi« » 3, 1560. 201. 
*ulicaa«i. fc.. ^(^ piiibn*< «cmcC. 252. 
Galdbarf. A S., DetariBiaaoleiei Tearl. 11T9. 
~' ' C IB.. bIc «ebtncllliibe Cun^feilibUB« t^ai^tnl. Watber, Rur., bic Qbslero^plbeniK bt« 3Jbte( 1873 

lai Jtgr. eaiMea, 1546. 
— . Cicg,. Cilubun tur 0*((iblditc bct aialbniiAt. «ab 

Vbbfl'ol- ®e»grarb>t. 1498. 
«Ulllll. a , Ca« «Itn M; «ilbivcrfb 9. Mt •«Mdl M 

(««ca. ZbtfciM la «tb<a. «W. _ ^ ^ 

•cnCTN<,CMi t iiii if > w ii8i t <M* m i.««««Mi*. m> &ib(T. R. I,. bIc CaraOrrie b. bealfibcn Rrt*el. 1M9. 

tabctlaiiM, I. nl6tn(d>.-»ralt. Unttrfu(bnii(|rn ic. 
Hai^rmryrr, lltinr , Eltkehixdl Hleroaolyniilt. 1493, 
ilaifrn, Ilrim.. «. Carniioa mriJli aevi, 3"**. 
iMilir. Kail, iS'tneaUMie Nr 9j nabint;ieg(llHntl'4r>flCB, 
1602. 

Ralev«, J. rcchcrclkci criüquet tur TtUffit» 4» » 

tiTlIiaalloa BabTlsnlcaaa. 4&6, 
«aDlir, (ttnit, Relrna bct W tf B il ^ aa t. 5B. 
^cmburi in natuTbillatifdiCT a. BcMdBiMret Oeilebnai. 

1056. 

tianiillcn, B, 6., Äiic4'eiibtü*t imb Sirrrrfimgl», 

3n'« reulf^e iibirü. c *, OtiiU- I, t'duie. 462. 
^Biai, Bilb. F.. Me '?<jlurrTa'i( in ibirr HbmiMMI 

auf »IC VaaMtiilbf^n. 
^nbnr«, Caa. (. Bl&diget. Bt. «, 341. 
^anbbuib »et aefamaitin Suainbtilfuntc, rebig. », Rlfr. 
«raefe u, Zb- Caeaitf«, T Cb, 2. «dlfte. tnatcaiic 
a, l bbRcIoaie. 2. Ib. 2. «>. - 4, P*. 2, Mlfte: 
Valbrie^ie u- tbecarie. 2. 3b 2 tdlftt. 532. — 
~ ~ "in*: f«lb»l04ie a. X^taplc. ». — 1« ÜfMlMlCB« V. ilcafuibt. a.«bt». «.Mif. 

•mu Caräeflunt. 761. 
' an SNattttiaT^flieilen. Qcartk ». BaMI R. 
eiBtaib- ». «bMn. 948. _ 

— bcT«in»cfrtaaiälfii.lH|>*.C9«|M8t. SM 

— bet «aUenlMN^, V8|. R. B. JHML 1. W.. 
I. iielg. 113. 

— b, fperiellen f atbelo^ie a. Zbct«««!, IHIB. «, Ociiicl. 
»in 1). br*(. V t>. «. 3i««|nb IV. Vb. 4kl. 
XU. Bb 1. Wme. 462. 

— ». rtmlfiben mirrlbüntn, V. Bb. C ÜIIBMlUt 9> 
tÄai. Btaaltbcivaliung. 637, 

— btt citlKM*CB tele^rarlMe, brf«. v, R. ff. 3c|r4c. 

I. B«. um. 

^aaM, ^trai.. Ile tllin<iuc brr rtrjdtliilfdieii Btr> 
melüc. liai 

V'inn V. ncbbcta, ilvfidilin (kbei KalbilbUBi clact 

ffbeabtta it, BB. 
HaaDOircr, Ad,, tofiBa* d 

brei, nS, 
(>ar.len, f. B., BbiT bw BUcaafta 

InlbclbBbeic be< 9avilcr. eis. 
— , tbeo»,. aul b. Mcrrt.iit^bu.N tintt <W|i l , t|l«> 

Ibaen u. ^Sta^M"'- 
BanjiClB, 3bb', tM^auClunatn, bitanil^c. 
^ ail|i«n Beirricb tlbienketg. 1720. 
«aibcabct«. Br. «ua. v.. f. SWlmflet, 
^ttai>t. S!b. f. jititir. tfnterälct. 44Bi 
^rral t, c-ri ^'^fp, i'li.. bic ' 

u. bei $atliun(ir :f. 627. 
*artm4nn. U. U- rjrii'iiillniub «. 

ISOT. 

3. hilil4< »ettuibe, S88. 
— , IXr» , bie nioTlIkl. M. 
«ailMl« 3^ (BflaWHiiin Miltbccii. 

• * Digitized by Google VT — 91 c.t i Jfc e r. — — , *. löilb.. u. ft. B. C.u-i1. M( «iät'<r t(r eAic». 

^a|{(. 0., M< l^iiunitii Cfi iuti t?<i('iij l^u. IVTS. &7U. 
^i#iatam. <L, fttti t. au(«BiainilMa| m ictitfiM. Haur, opu>;j1a. III. 1. tOGO. 
4m(fT. ttl., £;i9Utl)i< itf «tdiitdlewi^rn Bvnnin t« 

«Ittrtlium«. 475. 
tJutmanit, iXift.. (. Rcancr, 3flk., livtlnr. tls. 
^4Mi(, dhift. V.. ««n»Mi4 >■ 3«ri(>jir. l. tt. 
««wr, X., f, Rilillr>eiraf((<t|ku« :(. 
^(«TCii. «. 9. lt.. •<i4i4ic ». CHI«». 6<MI(n. 

se. ¥iffv i«7, 

Jtaifdwaki ««(|-< VU. IM». 288. 

Str. t<la. ^ttar 
1«M. 

t«ti"i<%. 9., f. (ttdiftr«. n. 
*(tn((, ÜXor, f. UcbfiiMa'* •tfA. ». ^tiilv'pkk. 
A<i«, tSt.. 4c^uClllllltl•|lr»kJdlt1lH«>tl. fi»*. 

•flfct^, a«l. Buk., ttdiM Iii 9Si>rttMA(R «• ' 

e. Meft«. «iMn «;iiilliu. 1371. 
^BcnKiA. 8. P.. itKf •l'^l|t•ll i'bK -'ti'unMii !K(n>4iiii 

V(ifi,int<«. 9»l. 
^avalb. Rr. iF^ 8ttUM(ci4ii4ti In ititn Bartkiiu|iii 

Nivrtiu». a. ff, BM 

i»f»f. KS. 

^■lel. !0., I. X^cudUI. 9teti.. Wnr. epradM It. 
^Ii, 3.. anatumirAd (^ancatui. 6. b. UM. 
— , mi»(«p«i«|iMc ««rtrig«. 1. Mt Wl. 
«MaMtai «tw. D.. «a«Mi. MMiiifMtt «m tut 

nrirft H< ivtt •«tenvjri. 1I7S. 

Nnnit. tt.. I. 6ftl(itr M. tt. ^rnTin-. 

V<n'c, Cll», t«r tfti«t Itt BeticlM. V 'jf'. 

^fiH. ^rtiir.. J(it(ti<ii|iriiktd!l< \xitn frrtToi. 

MmMBÜ Epbeili reliquiu. Kecroi l UfwaKr. 1169. 

•mf, Vii*,. 3rb. iii'H. 'i. vt. -i sMn, rj9. 

Hemuoi, GiMlofr.. opuxuU. Vol. VHI. Ed. Th. 
Priutrhe. im. 

^rfdKl''. Qjcol.. SRcmcircTi unt Critntdl'id. flut t<ni 
iinji. reu a. e.ttl^i. :vjii 

t)(ii:tin. ni. (iai.'l . 1. Julunl lujpcntorit lt. 
6<I|U Ztinih, 9iUbiunti uu» «dnocl. 6U3. 
4ai> %aL, (. •ofAtn. e. 3.. 8t»ri(. 

— , Ml'])., ^<t Birtltutu». 1. tttfi. IMS. 

— , SB., tit OnK r»« fitavd it. ISSI. 

4<U4). 4^ B-. JIr.ltiiunj jiwi eiutiiim Per i'frtrtdwt. 

^HMlMlt, XjiI. Biiiciluiij ..IUI Uirtiuticnliiiii. 7I>. 

teat. W., j. (Bitnin. r. tt^ildtttu t<. 

^iMtj. «nt.. na* ll<li-riiimala. 

— , Ji.,Ea»lalliU d« BytiBiae* «t UvHniaiM aiiMiribiM 

NM XL «1. 
BtlfniaM, Ad., •. Barariita «piitala. 
(?il(l<r. 11., tit Gbtimc ^IT l'tlm^cn, I. ^j|ir(#ft«tii^t <c 

iNUtbiaio. X., Hut un» ü^i dnalai't IfW. 
— . «(«i^li^ie Aiaattridi* 1. it). Ml>7. 
— , d««tcn, Vtltn un» SRntiditn. S. t*». IM. 
^Ilrr. 9t., t^iiift dii «UK Uii))<ivuinu. 389. 

!0<rt«diRift lillfli «rf*l<»ta«n 9Ui«t K. D<tiD. 
" , iolMl " ri>n ttk. I M. IJOT. 

«liMk A. r. «nfea« na» »«ii.tt » 
— . 1(1»« »MantMWM CMMta. .vii. 
^irffthlt. Cito. Itnttifudiuajcn .im rtm (BtHtK fra 

Tiaiil(k<i> Doicr.iliuiig«{)tld.<iit)lc. I. i^C. Mi' 
^Ink. 9ia.. fi(innni|i( 'fliifiitliu Ctt 4.>i<ll*irirlbf<&j'i 

WW tt« eUdlf. 123. 
9ll|(L KM»., «au «ndflukl. 388. 
— I^^lawifntitntrn la •icrif « rlNirto»^ C^nftta. 

lUtlAln dl CAtlt Ccolral« par Mir Akdaal KarInt 

Boukluty P il lifc «Ii-. pM Cb. Schefet. 236. 
Hi»>ort* iIl vieai-i.» r indutliio «oelioM* j ile ku> 

ütUiM>uro(re»u*. S. Iluelin, Eni., Cioaicoofto. (A7. 
^ftinWiL »IC, M Wh. iet». Vciiuil. Cta AaiOriK 

k«<i(a( X. btN- ^a^n*■ OifcitRntin C V<eai», 

3i>lil., »if älUftt tff(3Muiifl. 14UI. 
UUtorf pf Nepil K'l. Dan Wughi. IW!». 
(citkutb, U. ti*. i\. i-<in(id} ^idK unc tit rl>ila»ilvti' 

Ktitn (ürairinccti in Mit*« >M> 
vo»itiii<i. it. r-, «ftöv CHI* Bi(m1UM|iim 0. fHn« 

AekUntAiM. MO. 
Hoffar. Che, 4« |>mt— MI «M k» f . TMMntii 

coniocdiU. UM. 
^ffirann. ö. 9. tt. Jffcrtit* r<t flnolpmlf tc* 9S«ii- 

(dwn. 1. PJ. I. flMb, ;*40. 
— . (iitr.. (. aXiib-iiK. tct «yitninAtli« Juflaitk. 4I>3. 
«c)»aaa. «c. IM» Sl ««MrttC^adlS»«»«)*!* ANt >i< 

Acii«it>ti»( ttctuMwh Hl» fä||i<»|l(i <• V»> tt'!'- 

5. IMS. 
(iMr<r. r . 3u(«mmta1ti0ua| »rr ta 
•MfiimaKoMa «<I(U«I4»ibi(k. <U. vlMi. h.u.m «rnfl., f. Srnnrr, .Xcb.. Iipl.Ut, SJV 
vcltbcg, ü., tUrrtaic &»«r «dum<«jiii>. &. Kici^ IHM. 
KolilngCT, Cw., d« TCTborom lan apad AriaUaka- 

nara. 926. ' 
Homcrl lliu, ad. I. I.i Roche. P. II. SOl 
««aimtl, Ork. f. «kvRcIc^u«. 
tierf, 3.. f. ejninxT. Üb , nur J. i«ff. 
i;ttUn, 'jjii«, Siuitirdjcn anf urtinnriuaan. 8t. 
Cvri'«, 3., eit .Murtdjniin^l'lliijr«!!. 1058. 

4«piM-ft(vi(t. B<tu. 34i>«*>ciirti( übte »k t«nf4tiiu 

tu UinAiiBH. VI. e». 1639. 
^finuna. 8aM«. v.. Ziraln «alflikvcH. 1117. 
«oflinti». Oll., ta» !Ruf)t.ilifi]weAliit ttU MtMtmnl' 

runfliticrr««nCian»runitc c<r teimainltÜtiff. 1S2I. 
«eauna. JR. tk.. f. ajlilvju» k. 
»iUki, «If.. »It «alltll lUifrr iaMf» tt, tnirtH«! »in 

ftincai «nikw «ev*al> aaa Zaaum. IMt. 
3»)K Nt «(fÜBltalHl. Mtl. 

•••■•IV «.. inwMi |K «nkiniM IMt liktalMt 

•ramnarir. 882. 

riurlin, Ethilio, Croni. on rtenlifico pnrnilLir I.Taia.1. 

<^UJ. «fU.. I. 4)141(11'« au»Mic, ediiifua. 

HuTueh, Ft.. a. Pappi AJaaandfial nVt ^. 

^ambrri, •., lanti*irife*4«M. Hcl|itniiiirrBa«tii ati» 

ÜNgiiinb iiab ed)OlllJn^. 1572. 
^amballt, IB. v., Obtr cii V(rl<ki(t<nb(it ti* mtuiMittn 
QvtiiikiMuefjc. Wii Kamafungdi unb ttinliiiaiii 

«uritr, «(ttr. »« ftMiM» «m «»Mt «H» ftliit 8'». 

1061 

taft, ^rait.. 9ibt< van ÜCMiiI »et btvtidiin «rndic. 681. 
«•rptbchaniki. dtuMikt*. 6. tt. e. 8l«iafr, »«* 
Bdriifm». UaKtWoniicdil. 4(1. 

reuii<i;ci. 7. et. e. y««« w. VtifUMii» uno 

fr9lwllM<MI(4l. 4M. 3anikL e«»r.. Hf 3t«c ta «iitirlitiunj, 297. 

— . !«., M» Cuclifn Per i'aii|ii l'.utca<i«iiti*U t. Vaalul 

CiiKoiiii*. 74^. 
34»-»», v<iin.. bi( <ilaitllt(( «cfptmalacta. 1. 1<«. t88. 
34fir, Hb.. (.«nkaitL 

34t((r, tiu«.. «tfAtibit >(t fMialni VoHong ii. ». «acia. 

Ii*jiu« iit ^r.inlrri*. 1. M. It. 

'-.vi f4,. uiti «ttr inai < ^ ^m t ttt 

ClUlf.tci *tltiJ. 'X,b. 

3akti>uik tu lixHatmitu un» dorllArtlti wf Im «t. 
bitttn Ux «kkfii un» lit;<mic k. Ina. >b4ii •Mil*(l 
a. •. jESttntn. 12. Hakit- MB. 

- »tt kl(tec. »rftiFibaA 3firi««r tt(*l»tti. (elf. 

Atritn» tiiK «. Volfnar. 1017. 

— . bfiitMif» .ifjtrmiiibf«. 2 .\j|jr,i. fiJÜ. 
— . tf iiii.t.j. iii-n ti[ S!,-ntuii(iiii .ln^ Bcstiifctuu 4UI 
ä»tlN(t(n «t XIxaiK aiit ^ciuia »tt «^lucwnü«. 
«t»-: t. airld. W. 

- i6t »It i)mii«dK«i«ri|Hr»<t »mt. •!•«•. IV. Mtt. 
2. ttfi. 72S. 

- rji cu .imtll.1< ei.ltlfli( tH tmwt. ClMN, |H«. 

u u t. 2UII1I. !!*iiicau. 77. 

tili i.iiujen<ii(cti« ttVfIdiiifelt, txlji. i'cn ^{c üllpfni. 
,i<',li±l-t'riil!. I*fl«:ild}4<l Nt 6*WC!». I. Ü<P, Hl.'i. 

34ktbCl(»f(. tiSiiilltai>t[ah'4<, f. ftUliAII u. KdnbtMunbc. 

3aM«. Wli, im *. S. «U. — 18TO «. 4. 1413. 
MiitlkctMI. kttanKArr. Mg. *. 9nt Suft. 2. a. S. 

3alita. 1. t'Jl't*. 

— iil'tt tu '^.iL.;*iiir.|;f'i't|i;H'irt tti ;t. fciftliii» 
mctt0ri>liMi|d)<n Suiirncn. 1. 3alii|iciiia. I^if«. pcn 
•I. «fittrl*. tStl. 

— üNt »k B«il(<ferUtc aaf tm AciiimnfjcbKti ttt 
9lATi(ultui.Sk<inl(. 16. une 17. 3ll^re. I. tt. iU\ 

— titn M< {^otlfdirilK b<i {laaiamic un» 'J.'bgtii'Ic^ir. 
br#«. ren Pt. ^efmann mit S. B.l'tralbf. i.^t. fiM». 
5. er. 1N»M. 

— i'iNr t« ifci'tuiiiicn uuP ninr.tiilt« auf tc.r. (f^cbidc 
»<t Ovblbalnii'li'g», hil^, ic. mn fllbr. ilJitl. &. 3>il)i- 
fan«. 499. 

J*Div>cbek,Leop.,origlRamriilerci«isiu>iil«oi. t. 7N6. 

JamtfüKl, *ub.. 1. «IKTli V! 1^ , f!fii!f lunftiMmüfibe 

34i<f(n. ID.. aul »<rMni<a<R Za^cu. CiPcubuigtaurat. 

><>ir A(>«ai4«fa. SäÜtH w. aas »TS-MU. m. 
34ri. «gat.. tk^Mmm ta urtaiMMlMtaOMaa. 

1281. ^ 

«•« G. labB. I. im.~)M. I 

titbing, Sfcp. p.. nie Kftlfa IJS7, 

Jceb, Ludw., s. CIsiiJiooi rtmiiua 

3<llrr. f. fiimti. lUii.. M( IBcaidiifit'jilni >i 

3biu. SSMIk.. tOmif«« *rfd!Hilt. 4. i(*p i*ci. 

3irfccr, licnO. 3al.. M( 4?(ctlluM vm fcl^rab niA 

avnftantiaaK* an» »K t)«iMn*Afe. 140«. 
SnldiiitKn TMk •^ U kfUnHXfe |flt. aaa t|b«ntl. 

138«. 

JoiddIi RabcfKteiBamia diaiO|u<, hitg. von Ad. 

tiAchiuuui. 413. 
SvBii, 3ul.. itn HC tcdytlLt« CKOinu C<i Scjucb bei 

»ca alin 3Bb<ia aadi »tai S|anMMtea. CM. 
3i»r»aR, K.. rbaRid» ««»(Murtit MtltfWlatlc t*t 

ll^^l(,1^fn Wfiftc. W3. 
j.ii;>.i ,\nii.i. hral op«f« Muia aia. LaÜM vctfH aU. 

Gu.l. Uickill. 1C9. 
3laal »CK «mir« f. auntw. e+ilflni. 371. 
JmIsIj. The J4. «Ixptcr of J»aUh. «tioiJ. M il.r Je- 

«Igb iulerpielen. I. Ta&l«, ad. by AU. NauUiwer. 

1206 ' 

- U. Tfa— Utlan by S. a. »rtw «rtÜiabM W . IM' .'>u<|l(r, flu,)., au« ^aNnco<il Vrii<lt. IT&. 

JuliüBi liUBeialon aaa« aupaiaoal analar leUaaaa 

aBud CyrUlm «Hia. Kn. f^r Oar. Mbh 

V«l. IL 712. 
aajl, Uep., f. aalmNm« •»(•■. 

«. 

ÄiPPtbc. tH-liii.. f il'.';'4rji'tic iut *c (tiitit< »tr bt«lL 
I&rlenbtUi|rmnj(n '&mn t (I.Vi'J uiic 16«*;>). Mi. 

Aalbctia, «b. -iV.. X. 'IVari, .Ul Xarllol*. M» IV 
kinildt 6rt>.ilifuiu«. isij. 

KaiJu,i*>V*^(*t\ JI., \irumf\^ü /.TIJ. 725, 

Xa> mittel, etil' tie amäfhu icuii.lidi yckcHA IllflUN» 
Defttiifi* w.ilittnt tit 1 oJliiI». 1240. 

1(4111. y-^im., Xdtil Nr iciiicu 'i.<tiiiuiiji. bCd- IM'R M 
Xditfadj. 7K). 

«a»», «a«.. (. «iM6»«4fci |i»li<kw 8aMa. SmnkMkirt 

— , (It.. r. 9«laiai», ffraarntt. f. 

XuifJxr. 9 \- r linr. is.. bit tlnlfltiinng mim 

öl--, il Ui'.T 
Xa^ n'ic ttCjit inuH iitn« etbltaiu Sl6. 
Aaii», 3. 3.. 4irunMt|i \\i (incm egflin bcr StatiM; ll% 

»m X. t), n. MiNi. 92». 
Aaren, %. c, iSgiartxiKB )u ai(fttbal|a«ii 426. 
Kack, Oiio. qoicatioaeg Af itlephaiieaa UatoflaM. 
Xcktbtub. Xarl, f. Xatit. Xnnl. 

Xd'r't. »"riiil^f (Ut c, r jl.-iffcrMJrn imb firtiimtr'rllii 

*(|jutifl;ült<. f'i'i 
A<Ut, 3cb« MC 3<iuilcn'0|^ginaiun in Ccfkctrcub. 4!t 
«<BcT. Md». •.. WjlaM «H OiMMilbt. Sas. 
— . INtl.. ffabrianini. 7. et««t. iO». 

— , Bt. tf. » , b<f iJnii'At (iir Irrotft un» »if 8il>»MI 

ia (umr.iJt. ratllfUun,!. hl'. 
— . 3., |. lüuaicmien. t.. l&tiitidiU «<t IdJnHiirmla 

UibjCBcntniibaft. . 13Ui. 
— , Cils, »IC liRtccduna 3li«n* lu^ifiatl*** 863. 
— , Otto, rerum ualuraHum gciiptorak Graaci wiMitk 

Vol. I. 1632. 
Xttn. UiitrrfiKbunj über »Ic DuiUca (kr »4« DbUvi4»M 

ti« Jtdu'rb'incl. SI3. 
Xidtiid. 'h>. f>ti:.ig< iUi AcmiMi »t> Wiritwllj t 

ibtei ecAdUblbrcU t(. 1102. 

Xiafcn. <«»».. «aatkud) »tt »»Owkl — Iteamaia ■ 

«fiun. 425. 

XuiTiltr. v.itjarjii4i{. trfg. unltr Nr Wtb. v. S». 

VlIlM (1. iSi. 

rmtfiov. 12ll^ 

AMa, Bd.. i. Uufiit. «Hr.. !8«tkf)M|«< 
— , 3.. 1. «alm»tl). b<t Sic«». 

9. «diMAic tt* (Bfl. BTOHal. 2. Q». Nk 

— , 8.. »CT fln)|cnfvt<a<l unk fdac UnB^tnbDa« m ht 

vr.ili. URefjcin. Hl«. 
— . »ub,, tie |)<^tim'.ui. Kidkl'IJ-li'aijc DcHltJjlüntt i l- 
XiciiiuiAibUi, Biic»t., »U iiibt** un» fia<U*isif|<n|JM- 

taMlttim hl 0(|tentl4b MV* 
«lepnauni, 81. m lilMnäN^l «■ 

•(Ifta i(. 148. 
XiOemaBn. «».. btc iMinMa ta NC iMM«« MaaH < 

unt Xanfl. 3S8. 
Xhiii.iiidcr Q «V t<llb{i au» 0»fflgy«rt(n, b<t Sc 

unP tdu lOitidi Utittt. HA. 
Klaataaoa, U.,, adnaWlMtaa aiMcM »d TartaUuH 

IlbruB da SpMacaUt. 412. 
Anaav, 9: 9Nk i« »er SalMmalmL 411. 
XnaiKT, «iiK. n^cf i i.Mt t<t «»ilolarki«. SSO. 
XiMuiL'.. Iii . v'.'i.'t'ii.t' !(\ ) i.iiiiiiitiiil'Oi SbdJi'ic 
Andfil. »..KdiMPtn r<i »ifti'riU'tB 4licvaia»bi(- IL 
XaMlC^atl» uuc ttrcMi. 2. «Ulk. »et «Tflü. Lt^M 
Knaolli F., a. balmUran B»br. 
Xaea. tu Caftcni »rt lln«>tjani>gra»bi( >r. 339. 
Xc*. A., »Ic »caKAcR CbllatKilic. 992. 
Xabl, 0.. •(«lidurc »<t <liiib<dun«(n u eAifl'ilf 

|!it !Wjii<IlAn» eii.)tr Jt. IMI1. 
Xk'tiu nie, Lf-ntovaKlLiiCr.. Mellen in ». 3N«iigg4tt **' 
— . £am.. lur Sriadic, tiiciatar ua» ^»gaMM *^ 

eanadianer. Üb. 
Xoibe. <;<ii>i., Iui4<* VfllbiUk Kr MargaalMni tUm- 

1. <>j;fit. 1102. 
— •hU» in: Xiuifia.t't« iKiitiulitMi'n y itOI. 
Kolbing, I , h rl>aei«>n He KulBüd. I6VI. 
Xoltt, it. Vl:rL.(.'j i^H.iMI i .11 (»intU UBb XuAi 

jum Cti -Vii*»!.!,! 1J2I. i.'iy. 

H/ML um. ^ " 1 

C»H(*, In 9tgindb(u« be4 1lr<4a(B« tt. 1630. 

Xcllbrunnet «!.. lUi 'JSiirljiSrfl n ttt ib.uwibaind" ^ 

BlllVIoflrint. 1. i-M'le. liifl'. 

kia\i, ib'., cit bruii4tn ttgnfalB m U>[ia t^ickun^i 
in b<n «ttiMantcbdIltia. Itt. . 
SiitU Mut„ XaUttOM«lfr«ntt. «aiifarttaNti« 

Ckmailct. «8. 
Aaaraiaaa, AaiL »«« S«»u.t). S>7ti itinidiur,i ' 

*tcuflaa (ti.) AlHI'i <■ (tbr Stfatlbir, 123». 
Xrerr.it.fb. tu y.:n^ll' timMo.'i m flMfktlMUMB. 
Xi'u i!. .'(• I. tif SKi.'IvVtdi in Hf Ptdit *» ** 

3jliren 1*72 u. " :>31 
Xrlitiri^ Ut. 1lf>.'trli<'cdiii,; iint Wtwdji 

du vuvBgc ilc Chatleii.ii|(ne i JonHlML VI- 

Xfftiiii. A.. Aui. ^.i«ntr» IfaMun: 0cr 8Hni 

«lbtlun|<n. IJTiU. 
Xt.i<h. Xurl. u. i9ilb. Xdiffi. {, Mdt Mik CacaBi»" 

au» ret iidl bet iWcftTmatign IC. M4. 
.HtJ I. Oiiiirc. tie Ibieituiblliktt 68f ■tIMMNM' ^ 

viatlildKi ttiDBklaar. 724. 
•taa^titai »« MiKaMKMfNMM S. L 
M. «niini M. •.•«NMt». IV. Digitized by Google i — » e 9 i P e r. vn Km*. eL.€*i . 

mtttm. MS. 
— Cii«a»fc mt nnivU tn Armni<<un tri llttn» 

lt. M9. 

' . St.XJr.. Munt a. «[ttttku ia IHat-tBtknnjra. 1 187. 
txaatt. ^l^t., Mt 9*(t^ M mtaiAhtn ^cr^cnf. 4M. 
-. sa^cintinc Cknntl4i«>iittat. 920. 
(i^ula. 3. 9.. IUI y^utrtrfiMtMiiifi tl6&. 
i-.eO. 9- •'. Ib.. giifai**« Cil«. 
Iicmn-Rurafet«. 4. r.. (. Aci(nil&<!(. M7. 
Iti^taMm«. «al.. »W .ttiubft tt* C«fff||l «H hat 
UaMkifsn« «fnlAl ctfUn. 2SI. 

*r«<ti4. 9r<>. tHftioMMMfl Nr (Kiciikaliarn ic 

HCl. 

ürac-BuM, J.. TAIhm aTWl tt0> «tc 127& 

UrMca*. P.. >. ß*i iniUliitioMt. 

Iifiaaiel. Oliv . M< XjiuicTalni 9lNnlRltaM|n M 

ail«an(*tB CtMB«. <M. 
It&an. Rt.. 3?feaaii m« Aaiecri ic. tMI. 

I *t.. 2 «btb. tS77 

K.... t*crui, ä?iijf Ji'ti;t Stntfi* ttbtfl». l.iU, jui »litifti! Cii i<<fiM(cjun(| »rt Jlcinijt. 

Sittlnnbttg, r'ii rtt>ai'.if<iKiC< ^r^lltcunj :(, 

KiwMa, 0*n d« a unn ac. 411. t46. Hl. — , «_ n«««n e^iNttm. |i«i.».L — 

«tCTI. 6i«. 

«• «Iii. tu tSfibntnfrWrtd ia »mmdl. 
ttmmtit. Wjttl!.. tu ftoa. ?brt <MlM| K. 418. 
f jRrr. 9.. Ht Ultfnftmt. 1318. 
;...irjg. «.S.etÜniHrMfMralcaClfelL 1.61. 16M. 
- . H.. •wvtnni CmcmiI». hin 9tU* ■. <(lat S<t(i. 
III 7. 

Var.it. §1. fllb.. IrjUi-t ftutitn. 1*19. 
— . 3: i. Sdteaav. SR., u. 3- Vaa«c. prodomoi. 134a. 
«Mlff. SasL *i( •niH>la|«a tet «fM«»bsn( Wl. 
tw i l bw t C ». Mc C«»*»irib!4aN im <<ai((. e«M«n 

na» tti< «anHidaift M «■•( tVi. M. 
«aMiaa«. «.*,■. f. ». CMiBilb m miMt «tM 

■ «kn. MI. 
Li Roche, I . Hoturii IH»». P, II. SO. 
L.LUOD, Ad. 'le tauki» linaltbu». 1D20. 

üHailaa. St. 
«la. Sb.. eic grirA»*» Mml im, 
VjiftT. Sub.. «ciAuMt C»m<ai» tM Mi 9un 3fa» 

xrQj'» bil )ut IbTrnbfAttfimJUImlt'tl. IML 
ifasib, •ioaatn in llcgaMtn. Ifl« 
— . fin aiiui XimbDu« Trit. SN. 
ycbr;«*!. n.. t^nktx tn ir Jült«! CMM tB IiMImIM' 

lilti^n Cntat. Hi2T. 
v.Mn. M »jn«IiAt. 'II l^rantnlA. IMI •■|W*cn 

»»R fr 6i)Mab<. 4't*S 
<tfc!n. Ijtl. ttt tfiiv. •UMKit in itrf« Stiblltnif^c |a 

«'«i«. tu. B.. lnut4K t^tUti|< AaUlBllcBkiKt 
9iWlb MM« 

Mdtttii. •.. U«r ItfiNima n» nM SwImnum 

«atRR teHÜiin Sjcvtn 1114. 
Un«, Lmd. Fre.tr . i'-omU«4tl tf 1,1 Mk «i i 

'le a«nluU •j>rikeii 1. tibi. 
ytlxBi. tm^ \. fUaai*. Okiti- t-t'ii 3jr«n. 46S. 
-. 9Lu. C<fia, CAarnbetli un( e<bvB. 9^3. 
id», 3ta^ 0iM&iea anb Sinbaatcl. IMM. 
«(btta* »a ««BMnitbMMft. *. 7». 
IfijiBac-ttnAlet. 1f. <4.. VorUfanitn i'ib<r Ht Im uai««. 

IlBNa Xfjftc, kl««, rsr. i\. -Mihk Ml. 
IdcfcMB, Rob. F.. hi»toiU cfiiica M. Tullii Ckaroai» 

«BialalMMB ad {aaiiliaM*. 1477. 
MMta fit »t* fw«|jvkif*ei>. fi«liti4i|lldi(a t(. Unitr* 

flM m ilc(t*(4>u.rn latb. r.n M. Stifcll u. 1000. 
•'nlftuli rtiieft., f;t ^ ti^ n,.'ii:vt lSnlieii1elJil(i»jaiiJ Hr 

Itiit i4|in uet Nuiidiiu Jttjiif) atat l'ittiatui. Ml, 
Ir Murluot DouM, Grlmiu i Law. 471. 
'-i'Utt, 9.. ^a* avjatlUitm In «i'kmtn. IMt. 
ttnü, C, übet UtiiTunj unt JUitfun,« t<T UfMftivnrn. 

IC81. 

Lcaarauil, Krasf., ^Imle «ur quclqaes partia» dc( 

>]ll«lwirFa nto^iforiurt. :^'> 

. Ie> ijUabairu rnnrilurnm». Uli 
tti'. <b<iBi.. aaulMiU*« Ciriioc Klrbjltiiitet Jabet 

Miu Na Wf|«iin. 2. «mb. t6,S7. 
emtfliAtfT tb(t »0« «ttbilinit brt |Ht>i6ca. 

rä iilya n ftrrm4n<f<t>cii t9f;i « <*hrifteB»hiiin. IäSX 
"i«n' I (. i?ciif4. IH.. II n. VivM. ?.i3imlBB4. 6J7. 
-.iia.t K.M. 3ck« . tu jlKfit >ti|^blun)| von ttt 

IC di.n '9.-ub<ibijuaj ttt itttt (>iDf |i|cn Mi ba- 

iui n. ll'ii. 
«ana«.«„»i(kab«iMtt*<«inlf*ni)ebMflPBiiitic. 16H. 
«Mfera. •.. Bit CmHmÜmi k •inäMinM«««« bb» 

•itMM^n. 47. Mht. CUnill. t: aiur<r«lir6( »«anaftlt. IM«. 
8«nia4'4 t<)Bibin>). tiTJnolut«». Sclint. «.fi-C^rtta 

an» iRid). Ibi'lt. 'K. 
— Sajfi'sn, br*g. u. tri. rcn (uge (tlAainfC. 830. 
Leiha«* raoraoiUca, brl^ toit einer Ser(ili|IIM MK 

1»ala<CTttvlM(B. I. tb. i»M. 
VcipH. «i<iM*U bit BfBtroi «b Itffaftk. tN. 

«c»if. tHtt„ I«« tnUkt Sm^ii W< 

1444. 

9f«rii|. R.. Mt ^Blbetft uak Cdi«!« MC 
adH uBit UebcifUil M rinbtimifdKl tM 

tcf 1« , 3~ 3M4te «cincUk Obbw«. IW. 

U «ianHm m mb aMMt MV* W.foBi»t«. 
KU 

ülrb, M, tfm ^«tT(#)a^( ?gi)cl. C Slavo opolko 

Igore» e. 

(ittcrbu*. «Iictnlfdit». 9kirilicb(i tc, gtfMtmdt e*B 

Biaai M. Pik au. 7M. 
LMaa, P., AMrad de MbmM. SlO. 
Vlabcmaan 9t.. I. dUHA. Hih.. OvrfrraBcm. 
Vinrbfini. Kilb. > . Wu^lanb in t<r niutRcn gM, M. 

«in^'<tT, «. Hl., f. «Abog. JtUliUcf. K3. 

Ib.. «lidiiibtt u« KmiMKB atiftil» LMII* IM. 
virnut. atidi. nuib.. C4iM| Mt «Mii^VHliltaaHM** 

OaaaMin. IM. ^ ^ 

Mm, V<k n„ «(«II«» m» UtU^ a iM W i . tM. 
fftnaiBfitflBBii. tbralr«*f4(. brtgtf. bm im Oli rt . 

1. Jjttj. «Ii 

l.lui!|>riti:>ii '-j i-'i», K<l ''t rr'oipi, Si, Dtosdöft *• 

Scnpiorei r«. Geiiiiiair. 14Ä1. 
Vvrfidn. eitttibif ItJirtii'f ir iliitn 0rant>&(|tn. 1273. 
•tivti. a.. »ir MbdnMtfpibit StiaKMiT j« in icübtitr dilt 

u. b>t eAijfKulianfl. brii. son <. Itauttacni b. BtUi. 

1113. 

ecitnL Dtlcf.. CtatfdiIaaM tttfdilAlf^viO«« tin flllll(l< 

alitt. I. V-t. 2». - 2. *e. lim. 
eclt, 3.. ti« anfrjJiil|*e Ubtmii. 'I i 
— , Ollo, • caUlogae of the Arabic MuaicripU ia Ih« 

Llbran of llie India offit«. 14Ttw 
Letwa, G«tt, prodroaiui eorpodB f lsM«rtom Mtw 

norum. 

le^wiiil-ft^. 3 . I •l'iil'tl. C»<. 

VfuCtNf, Job«, «*iHin(H uttt Jalfttcn Ia ikt» »idifll- 
bttitban« »jTgtft. Iltbtrf. ViMt 11. 9 ( fin i. IMl. 

—. Uffrian« anb Wcumerrbpfc »itSalulim MtM 
«aalt(4i<n »an S. e«IM«T. «MI. . 

LttclHi tatonniai C LaeiuBMMBa «aMOd. Ml. 

iucu». i'b. flr. grirttnle «itea Baa fkljwBttlBl. tMl 

Ludwi)^. E, CouiiitoHitni farmio*- 1W2. 

Vurul, •<<{iiih-, ttt 6riJ4<tl't.iiiit t.liriniliuf'i'ltpo». 427. 

Vuetf'tr. «bt„ •■lUBkilkie tti ecMnll. 131». ... 

eulbfT,lR.irl,aaCcaiRitH.lMI»aNl4(f ■*!<•■• IMl 

VH|»iB. Sdil ».. ««MMic Itr L t mMaik Nt MIMMM 

■Sta«,...«.. .... ^^^^ ■MltB, 9t.. Riut Umtm ibn |M*<ti4t«« 

frtttt«. aw. 
'i— , nionen t<* MaaaUArn RMtW auf »tai 

gdUillir. 1721. 
SRnt t<uU«. Vtftn unt eikfij. Cim^dB. 
-. «b. üeib aUB« oM tiwilB rcii «. eetrtttt. 146. 

It.iiif.;», CMin'. rit ^f'.tiitt:, attiirirftliing I 

iliauO UM. 

— . •cliW*U »Ii uiutn etaaii«. flOii 
•M«(i, SnÄhW (ia« .■wallWdKB- l»t«ir;Rruiiii bei 
•iiilliSMiKVtt. 91«. 

■WilnUnbtr. Vi. bie «Wli>trrhi» Ht tftliHnn,!. l'^'' 
MaUtre Wae«'» Roniao de H'iu rt de* ituc» de Nor- 

mandia, hi»g. ». II. Andreien, I u II Th. 219 
IRjh^cie. CSetli».. (. iliUiiii. !K. Vi4(lbi>i''<ni 
• WannbiirV«. Stlfe.. I&^IN unb igclbtulK. irjU2. 
aKjt'tifl, •ut.. »It «utjabe ber gtiMtbl. attitlgtbiin^. 
|J*|. 

I 3S.it.<tt. nji, UntcTladMiaifn aaf bciaCcbielt ber n^ti. 

fiilluiiiitintf tinb erlTilulfabrKatlm. I34.^. 
aSuulti iPtn tuji., Kdtndl. 6». 
Maelowe'*, Chnalopbar, Trajtedy ef Doclor Faualoa 

«tth iMMdMllM atC hj Wilb. Wagner. Ulk 
«arfttttn, X. ifailrdK eiMlfrcin-Jltm.«. 2. Vi. 631. 
«.irlia. «!.. IKr»njtit bc < SU-irtbndi. 6S1. 
— , Ib.. bJ» Vtbtn btl iiiiinrii All', rl. 72. 
Matllua. C. Ft. I'b. ile, •. i Igia Brai. 
Siaij. it fit. «tlar.. ititlltel «dll«Mi1 
IRaltbet. «. «.. tat b<ulMl*««litM|tB M*|MMt|W(l. 

(talividdUBa. Sit. _ 
Wütrrta, •., «crdHdiK tcr ai»r(KBMB»«4ni 9MM tai 

• IttTlbnnt. fibrif- t>«n Kidi. VitbfAauna. Mol. 
Wiiiltrurtt», TiifT bit .UUi'riiur brt «fItrrcUbtfdi'UBgaT. 

lRiMiai.t;t. KIT 
a.inrtr, Äant.. ba» illcl« <>»*ri*t b«4 «trttn». 1M;7, 
nanlkBK. flBtfafflagm ikbet bit wlinttn Adutr 

bct flUArt. 691. 
SRaier. wta.. bit ri^ant'allpn btr üinll. eiatijlll. 434, 
(Wtbcm. rt. V. '> V) iv.: vnniiti;lriili. yniH« ^tUlktU. 

JluTd'irftin rva t'taiictnbui,!. 1628. 
Slebii*. Cbiifta.. (Idbtun btitd) tit llftlj. 1161 
— , in JlibelUBjtnUnbc. 131& 

SSibrino. in., «ai <fl<li>id)t( btr btalfdK« Cwlal' 
blRlFfTlUt. 1381. 

SRtiB<iti,Sa(lll.,»i(a«f«tBb««|hliinO<«aB«. S.t|. 13». SiUlbt. Rr4., Cktarlt MI 

be|l4aninn|. 686, 
SRtIt<t. Ciio 94*11 «rr«« VII. nnt M( rifiMI» 

»Ablta. 917. 

nrai«. 8. e. »(, 9uUtt» mt* H if i» Ulctartf^cf Mk> 

llitii«n. «al.. CUR«« M i htHj ^W» ! I 

1. «». 344. 
«nfd. 3«b.. bit «tbi« «M In i 

3nl(1laitib<n. 213. 
SRtrfral. <>rint.. I. Pritft «rIrMi*! b. »i 9IT, 
«alC«, nndwot. ÜUimAicnK wn auriiiub. 

im» drlitn. ^ttf. bm ^ SiUn. 249. 
■biiot'. 3.. ttt iBimwrtdwdt «■liiayttH«» ■> I 

laun-Scngrtb in VflMV<ff WK. 3SS. 
— , f. Wcnltliu». 0#t.. Wbrer 

Haunier, L. Franc, lea roinpoaei <)sl conllenneal SB 

veibc i uo aiada pacioDaal aa laiia eic. 183. 
SbMr, 9K •tiilMM «laBMaii, M. 
— , Silt. W* C«MBll««|tll NT < | fw i>9« l tt MfMM 

Cant», 1889. _ 
— , «. f. etUKr, 9. f übt! b«n a(|tB«M.Bi*|A u, 

—. tt».. Arfibiiblt vi<n tici«. 1429. 

— . d). tnm. tri <IXrnM' all lcbtBlla(TDr|a«Maui«. t3I&, 

— , e.. tin Si.«oil an (kuh ^rai. llikBcr. 1711. 

— ». <B»nau, •„ alaaumBl(4t ^mMU« Im b. Ma«l|. 

L«.t,llbt». 1481 ^ 
-. L Ct «alMdK «(MiAtMMOM. 
— . au« ailnltitn ■. nevttrn l^iibrbunberlm. ino. 
— , Vibeamo bei k«il. Mi'ilti »cn «i. »dScn. I4n 
SRC««''. 3. 3.. 0<(di>aMi tet »tuKibta eibilübtcfitui 

la »TT fdiB>ti|trfA<ttiimMtmi Ml4t> Mu 
MiaaMiof; M., blbliogrifhta 

taacaalra T. I. MV 
9lii^«lM. ««trtini. MMm I 

f*Sr(uiu. 1607. 
TtiitviuP bit (irjtn»4ttlji Si'li"* btr tSmlfA-fatb. 

Äiicin in etanliiidi. bt.nb. rcn ßt. tbfjmjiin. 4M, 
WidKiit, d. i„ bat eaftrni ba y^llaiav^ «i* <Uian 

«ifi«al*«n. l. »b. 269. ^_ _ _ 

RiUMt'etrjfg«f<|tai». ba*. f&T indfAt HiMl 

ntiulrrt burib K. trdtr. 1311. 
TOillcn, Jrba, bat rttictint ?!aiabitl unb ba* wiibrt. 
itwsaaint OaiaNrt, bbttjitt »ob fStinb. CdiuaMna. SRmiDer. «a ntll«*aW«et. »tl 18. 3abrb. ■* 

Btif« tt. «■(, fnik B. ^bcabeia. M7.__ . 
ami^afi. fr ntfk. fr. «BntMaliialt «tniMlIiMi hi 

^unnoBnfdMn. 4. Cb. 
Äillcla*(t, « . r.i» <f tuntfii'tt. bft Jfrafl. 379. 
SRtttbiilun :<i aniijuüt. *i'tin,t.i't in IS, iPr. 

& fr C SR<*rc k. Jtaeaau. liiNiHbiib beb [>ili<atu 

nMtlt. 140X 

— •«•UI«Bar.«cliaf*aftin3firld». 19,«». 3ifr UB8. 

— »w MMMm «fWihkaft aar ilt/bi<*iu| mImIM. 
miw^ n* «UntMkaut m «eirii«. VL UMk 

— int BaKTtlaMlÄea CefdiliMt. 16X1. 
MShlua, Th., «. Aaalecu Norrooia. 

3?li)bl, vtlnt. übir bit UrfaAin aab bm Sülailf IS 
Kill((ung*a(iMiiiiBacB K. 1401. 

«Bbt. 3«r.. ten Mb iH ii lHi « i i — i Sennin Mi 

«rbrttt*. «81. 

-, «Mh.. niH.tba «Mttt ta M . _ . 

Moka'Mivl. ilctftipÜB hnWlII »BIIiMbI, M. ■. X 

de Go^e. 933. 

giMiMi. AN».. M« eimiali fti ««••nUMi «n 
SiMMB« m. m» «w eiiini lai ükiiii. MMt m 

^cbaimrl Sl^fTltt »en 9nllH|M* UM 

f( ouf (Kiiiilaiib. 117». 
— , ^Im. V.. 4*iiiK iiMi .luHäiibt H b Ptgtbtnbeiltn In 

nt Jütiti auf bdi 3.»bt«n IS3i— 1S.TJ, 273. 
«»aidtut. 0«i.. Mkrtf bat« ba* ORafaiBi »ikiUb». 

«UiMiMT tti m^itm. ^ ^ ^ 

MoaBBenU CanBaalaa hlatar., (. MMfAbOmllMl W. 

1501 

Moirraax rholala da> peioeipaui t'<ri>aiut elr. du 
\V|. >iiele, pobl. par A. Ouinolalat et Ad. Uala* 
feld. 7M, . V 

Bimtii. 1, 
>nriruia»,ftiU 
1139. 

gisnt«. tb., <<Tbrr all fllliM. JH. SftMt. 95«. 
kB. 9. «.«Ib . 3^' 
Witt. »taf. Piitf mSETt^ I. jMMat »tii^t RitoAmN. M 
Cm» f. fafBihiaalil *• Via«« alc 01. 

-. iat w.. Mc «(IMMI m K U ätpa Im ( 

Uritgt. IS77. 
-. ViK.. «tiebTtib Wirf«!. Mn. 
— , (. Phaedii fabulBmi <' 
-. • Parfyril eanoiaa. 
»at, tffia««. IV e 

rrn IN. Vnt'ib«. 230. 
— . fBith.. Xatfrr }t>iibtlm 1797—1877 1241. 
3ltlt0ti.friainfr[b. «Ib. v.. bit eii't' b" Xcaidtn. lt. 
Mfllver»le<1l, G. A, v., *, RegetU Archiapilc Hacdeb. 
Muarh, P. A., Oplfiatacar om dcl BBBMpi AmUv 

og dcl« Jabold etc., adg. af Gaal. Slofa. MSS. 
SRfiaebntT •tbI. btt, iii'lUrtib ten TOniimiiuHi in fran» 

Strita beb II 9abrbiiiiNiif li^ i. 
SRimbaitta, bic bcBIli^cH. ^titiibtift. bri«. fcn IB. Xtil 

«tawMwi. vu. im. 

ünaL Ob.. •ifAMHe bn ttaiHdien t^^ittaiur. 1]»7. 
— , C*rai- bic clihtiMcn unb eei»t«ttaal.(|ir4 
am Vlatti ber Pionaea muieipula. W9. 
U, tufum &thmi m» Bscha Kala«. mn. Digitized by Google ?UI — »egilltr. — Moi^ treh^lorlqoc, le, pobIM toat U '^Irerl. ir Am 

d« C«ii dt SL-AfiBOttr. Tom. I. L.ii I ;iM7. 
atufUI, K«l>.. Saltdtitaul^ lliiUttfi»l4>t(. 1353. 
«Ml». «Mb. •.. CtnlfilMNi ta M* widäiiMmtli». im K. Utl. n«<lirliiilca. IldtItMt. tltix t «roft. DUmiBH. MT. 

fl-bt., 3jbrf«tfrl*l it. &99. 

U13. 

Njir. B., ainitttunj in tue tUtnt. Süc^aall. 41. 
9Utmm*. 9.. IL 3. tutntUt, Ui abaiii MWtM at« 

«(«tut IC C(aif4 Mn «. 9, «Mb. «&. 
9laft<. Vn»., (. Mau, ttfrtta*. 

9ljfurfraftc,»it. Cd<4.V~ >• Cixfirum !c. 4S. 

— 16. 9t. f. 4ait«Mn. 8. tt. K.. Cantinllntul u. 

— 30. e». {. «Kimin. tBilt. ». iV03. 

— 24. ^t. e. 9(ifT, Ai., tic SlJliiihJtfl« )(. IM2. 
9lillttn><flciif<lMflll'll< Vlnn<nt4rl>{i<li(r. (. •dflt. 
NriMo, J. B., • vitw et ibt Hindo Uw cu. UM. 
•«frlinfi, «. a., OTfiffrfiitffin ftir t. «tixtaxnitnitll. HR. 
•'t iiii'.', li.iul. ''.''u! linr f(in( Snljcnvffcn. S3. 
;'ii ;lr i..'ttt.. CK i>r,u in UigdlR'iBUn lud) Ultr 

(cliaieiil«(f<bi<l)Uld|<n (Wteutung. 1M)9. 
MOTk«Mr, Atf.,llMkMkorH*bfvwnMU. ISl. 

— t. tiabh. 

9itH*iuiff HntfA«! üttrattttwcitc Itt 16. h. 17. Jah b. 

1788. 

?(tunuiin, a., <liii^( 9lcti((a binrii^tlidi tit m nctictct 
Btit iii<n ^ie (D«(c(e ton fimriit utit Sit^ti ti1)«^nrM 
liiudntt 861. 

— Snltfunatn fit. Mt MiAAnHAc Zltvtit ». Sirat. 43. 

«n(ili<auiin«MKih. wk 
— , 8c. 3ul.. VrtrsgMnNni ttn ttxUnUAt SKiKTn 

Mm «mromiatn un» wnill|l*T 5T0. 
fttotK. 9B.. u. i. 0. 19«|, f. Hmvltr, uAa. Cttitud) 

».«<«*l»dl(. »1-, 
WmUI. Mut. . Atic4. aitfTatutg(((M(lHt 1« wmi I 

atMtnng. 1. »r. 3. «ilfti. 1234. 
RUanc«», 9c(iftlll*fal(n»(r. 102. 

— , M.. de PUuti ftbularutn raccMioae dipUct. t2S6, 
— , Vaul. lr,tli'.tfT 'Kjtb.id'n ifir Mmi. OU. 
Hotil, U., loilcv ViiiuMituai. 2ML 

— . «!»•.. «ttlktMa. tau. Itottt. Mltn ««iilln. vin. »ttrir« «(Kttt !■ 

9istNtiifl<ii IUI» 3ntltn. Snhjnj: fIStfnf »rltbniiTf 
««Ihr« Zo^< 1371. 
JblUto difBiUtam elc. ed. 0. Se«b«<k. 9M, OiMtBOTiki, 0., t. SIjvo n pAIku Igorevls. 

C«Mu, «iift. fti- iellttud) t. Q9m»»lil. **9*l 

OoSdÜ^VifAiAte M «rittmrt *ra litt. I«. 

CnJ<n fl'.i;, ^".^ilra 2miib u Or- h, ,i: 1_ A/'L 1271 

■ dUcipulii uiiua. T2iu 
Onnann. C, (i( Crattl »tx 9im':H ii. 14M. 
Ofl|«iht»trH44nlt ». tttvtkR|M!!ian«Olbciita(«.«r< 

«•■•rotlicii»»!- 1l«*l|Hf*ciilBamn. UM. 
'Ott. 9^ Clnarnit Ut SRcteirif. 14M. 
Oitt. t'i"!. .nl^.1c!03. f9»rirttii4. MMlb niR SU» 

fcftift rcii C. ?ii*fr. 313. 
OttP. 8. Hb.. i. lUii>t«nti(T, 3. 9. 'li»- 0*«r d* B«iB«n der (TOoTe Syoafor«. B\)drag'e 
TW A. Komm. 411. 

C iMiMt l**!* MD Mt !!• Wfttl*. AM. 9«iniRi4*r. ^cnk Mt OytraNen M grimtm Clane« 

in ft(fAl0fF«tn Äaptfl Wr, 
P»Ml«f Wilh., Jodok Siüli. VA 
Pi^l, Kleber, m vie, » coiropooiUacc, 1431. 
min. «nm.. ectttije «ui «cfdiiiDit >. »fulfitxn Vtlcc«. 

rar »I« 16. un» 17. 3<iliibunt«iM. liU. 
«alai<n. 3 «., t»tt Mt B«4iftt«it« »tt «««lt. 1406. 
#aliair. Ckr.. Mt •faM*<#in«i W» 9(111« ■iiiitm« 

Htfl. ffflg. r«i g«Mi«. TU. 
•aVB. «ni., «dttiii tut Uffvim ttt 9cn»altuii«frfd)ll. 

Hll. 

— tif StTaia(inng4|iiftt< in Ctfttttdik. U. 

PMlnioi Stetio«. Vol. I.: SU«**. Bac. Atta. 

BtehraB*. 761. 
Pappi Alcxtndrini coIleetioDU qau imanMi. Ed. 

Fr. HulUtli Vol. II. It^« 
Psuoier, J. B.' Ir l'wuir. ISS'«. 

Pailter, J. H., Uie Kerum Rotn«ouni, llic Vi^ Sifi» 

ta R»09e. «l». 
Saitnann. Bt,. BTaalcrid) unC «aaian» in Meieauictiia. 

... *_ j - 
ltll»»aigg »'t. o^r7(>afi^a »WyeW i W » «MM |i^MM Vaufi. S. Stni.. il»tti SRtngrn n. 
iMdid, C»cdc. tbkaaeluR|(B <itr M 
fer«4M. v«n 3. «»Mnbtia. MML _ 

Padana, Fraae., a. lümt. 

9ttl«nref>r. QDtJt i». Hurtrttcn un» Scclailf tv CMtta 

ia ttm r^l. b. Slij-aibciirliJuic Wthroif |C MM> 
9ML 3t.. 9iilutfc}|tc in tta niiitn. 1S0I. 

— Htt Mt Cmtfnnt »rt ffinif« unt ta 9>UVittx. 179, 
MfftT. M.. vtaislt'ibt UnltrfuAangfii. 1721. 
Vfcnningrr. ««lat.. »tt Qtarlf ^tr eiuft. 1410. 
«flelBtm. «ur,. f. Cante «fijiliuil «iMlI. «nnöMt. 
Vflug. 3. 0.. tut vat^elai. Beoieoiit »«« £uaatBtc|<« 

»er Vtttt. 1507. 
Phiedri fabulanim AetoplilMi KM MtaoM, iMad, 

Ue. Haellcr. 188t. 
«tnHtlMiil, Mt MiMi«. tMiifclaia M. |i«M. Mn 

8ti| «•■natt. 1110. 
WtMdwaaa. (. 
94<Mltr. Hitt. Otoig 

JtJiimdAr«. I4ifi. 
9liMl(>. ratieaiDt «nreinFtin« ttt UUtn unb Icntiriltlra 

flNkrt M eifeBJngdtn is. 1600. 
yionicR, »ib Kranticidi«. in »et itcutn S((l, mll Den». 

vtn 9t. Kam. f. Cartaunn. RnuitKidl 1. 
9litcn'* «ulonvltit« 64itillcB. 5. t^tü. Bfmfo^n. 

«rif. Vfn mxn. {m»j. 1080 
PlAtooi» Tiniaeui »U., ree. Joli Wrobtl. 617. 
PUutI Aulularia mti aaBUckeamges rtm C. M. 

FianckcB. ISII. _^ 
«lautii« «H*«<iv4klit JtvaiM«. CMln M« O. Bt. 

«mnj. 21«. 

Vrtbrrtfr. iiita.. ctvmdeDlfM 1l te *«< ItraUIVJi- 

n ittn etpt<ii|( >(• I60R. 
'PlI': iX,. (. »«tllB«. 2M. 
'}>c:i(. gl.. Vjn. (Im luftige* 9i(»<T»uA IC« SM. 
Dolli»(i. 3)ia{. (ic VakntckJllung. 363. 
■Viiiaintt, a.. unftrr btutigr t*lrl»<dMftU4t ta|t. Ml, 
Porfrril, Pubiii Oplaliaaa, cannlu. H«( i>i. Mt. 

Mueller. 1687. 
•Ucfd)tno|(r. i>. v.. 9ml|lMI4lt M<lM|nt480<9tTn. 

4. Viil. 215. 

■Prf). 3ul , (SninCtit b. tkcnt. Zcdinelfjir. 1. &ilr|(. 683. 

— , (. dfilMirifi für W» dKmlfdx «Te|>iiri««t»«. 
DctjUcn. Jci. ti.il , ,iiif*i'(tf Til-intriKn. .W7. 

Voll, fl. S., üyilttlm cell tiimtflM imC iit SrtaA- 
iriif(n(;tiJll, ■. üi. V. ^unbi>iti|. iibcc ti< !0(C|iti(D<nk<ii 
ttt niinfdHMca •mdMulw IM. 

«rjijf, e(ei||,M8 i(M Dti tuMiMai In Offtmlit. 

1138. 

tt(iM*riftti, «MM iu*.taHHi^ m 
SaMrneirtRIvni •tütlVAaR. XnC. XX. 4r. 

«rnlcl. Äf.. Ulm m» Itin «fln^rr. I6S8. 
V:<üK üi'. Caiaailnng tea Sctnulii, BtWpMta 

Slu'ilJlun Nt reifcnenUn WjhuI, 1178. 
l5iU«. *<lt. unt !P.i!itirr(en Sn» Mal dagl. »ta 

*<tm. Pttfilf. 1059. 
Vtill, '.Oinc.. SSkieftdn, tinc^t ven ftitbUnb Ictli 

9cb«n«|3tiic iine tct. 968. 
*tc(n'ib-Cfttn, r.. Illcbm^^ «H. »i(t»nij p.1lf^«rtcn. 8f7. 
«iKtKrejim, 9t. V.. 'Xnfttt \n ttx «cn^cUi st. «u» t. 

fltuffiiittn !C. seil am. Acbn. -1*1 
9(^(t. Zk . btt teticnuiu in »et SRacUiilirilic tu 

eiTiiB na» «€(41*14 ic^flN. 
Pliceloria, U, dl PtatfO 

130». 

fudwlt. tt. 6.. tut tbem 'ft.invL'i. 

Ibeltnicibl. 1. u- 2. 9t ib. IW. 
l'&ifUr.'iJluJfju. RCii't tum. *riffi»<4(el un» t««. 

bfiifft, bifflCA. foii ijubm. flifinj-ftnaitUi, 9, 66. .S3fi. 
Pünjer, C. Ch. B,, de Michacllt SerTeti dociriaa 

< oiniiienutio dog^aialico-liltWrica. 1374. 
PuMX, £d., a. CpilU in D. Jaanaia a*aafa<iitak ninft 9, V. f. tefe. «. K. a. ?. ». Quaft. t.Otabcr H. 
Cuilitii u.-1^ AatAuBgcn. XVII. {. ^tiul. «utn. 386. 
Diullcnf.tuftin (Cit ltun«tandii*le ttn» Itun'ttedinit te« 

aSuiciiilicc» unt t(r «(tuniante. *t#g. ». «. aud 

beider r. utclbe'j), XI. 961. 
Outnlleti. Bt. *iu.. ^litfarltnlaatt C«iil(4tAnt«. 

1. SM». 4, e». N«. . _ U. L ratri. »tt tkx- 9t. 

eitorl«. 3. Ilbtb. 1146. 
R^na, Pio, le foali dell' Orlando Furloxi. 727 
Wdilb. 3ff.. llliieerfMUaer im aicln<t( nx «ctüijen 

fiÄuinvint ff» (SenUJlruaeanileiB». 
RanibnuJ, Alfr , Fraa^att el Ruite. 1213. 
RacDidonck. 1. vaa, le* iphirca UrreeUe al cileale 

d« G Mctcalor. 110. ^ _ 

IKaiitr. txxix: V., rtrtiviitbi^ifeitni M CiaaHlaailcr» 

ilßiMfti r. ©.nrtiibffj). y!^. 
•K-üi'utJ l'.. I(i}inr4<s Vfbibudi bet ^Aelrflie. Uebei*. 

•. «0. SHlfJti u. V. ». »»fc «. «f«. «»• 5 Vf«. 1102. 
■«guMva. •.. »it Wllwigafiga an» 0^1 ^tibeiun^enliit. Salti, ffr., Mt MmRNi «a«»«]!»«»«*. tSSS. 

Raa, Wie, Mt •inMiat »et acbtrata SlKnlt. lU". 

— , A «MatM. CfMn* »<i raiit. Otfoncari«. 9a 

Ml», ipaa «». e««B(t B. «n*. ütfiL l IC 
■atttc «. «.. «laftlrtiat w>9e1H«rrii». JTn»« 
Raumer, K. t. Au^tilni confMaiDnani likri XIII. SSL : 
RaTail>an, r«U le inonaiueot de Myrrhinr. 
»(ilndgel. 9., llemrcnDiBin »et tfnrmaintalvb«^. It i 
Kdlui. tt, f. UIc. rtt «IM ic 4I&. 
iK«4<9. a, (. InUI. •„ UB» «. «e(4<g. M9. j 
fX^. Vaul. »et Urfiitvng»<TiaataL(iRirjinr)nD«at. 17:4.' 
Mefctm, bit. te« «tbrlinglvefcaa. 16 «uiadMeu a. 

lidde. ferjfftniü*! vcm Betel« flit eccialrolit.! «S 
Reifcela Arfhl. ri«--' pi'u» Mifdrhargenaia. (;xts:^ 

reo I». «. t> iii^-Ud'Uri. I. 141. 

— arrhiepUtoporam Maipiatineatittia. 9««tk. Mi 

_Br. etiBMT, (MM. M« ttoi iei. mL irt«i 

fltlMlil. a., f»lin!««r Rebe «tgen «eettaM. 9tL 

■tlm. «arl, t\i bf jti*e »j.t prn brn Wtbriunen | 

In »«Ulf*en t, tiK. I2s7 
RtiÄtnau, itWIb. u , i'u l):'fl.iiiimunj tti 'l'^v^el u.Qc^ 

leben In ttn rbirt-aiti. «pta.'ren. 14U6, 
R(ldi«.4IIVilpic(cii.CiMiHiig. b|e, b. bc«ü,il. t*cflimam|HI 

btt «ftiibttMtfJiTgt.'We'eie« tt bie diiifäbrunalir'eK i 

»ttgtg. MB «Mllet. IJl». 
«cif(ct1*ri>. IL (, ee«t tt. RclffttMMi», ecinr. lOdr. ! 
«tii'. »ilb. . »9b4««g. etubicn. 9. t<H, U 

l;<rt{X. 3M. 
iHcincvf«. 9L. i. fleidi4.(Iiv<t«ri'eet.D>binn|. 
Melnbiit», fl.. «eervefen n. CiciiH I. laL ' 

1599. 

-. f. Är'ibiliurjkiib.r 302 

Reinha((1»toeUnrr, C v , l.u.i iW- Carn ■ctia. 7f.,S. 
i>l<tnl(ii». ,"li'f »>af., Siri^luiui: nur Jlii4>f. ."»6e>. 
«eiatbiifl C uil:i^«f<ir, D. Jldtcd|i«Biu< »er Jl<i:ea.*9 
fun»e. 4ia. 

IM<tit4>ttung<n Sia«lig(t* *. (lataktt^MIU^n . Vntrt 

«m «aflav. «rto. von 3gaai mb aii^tii«. 661 
R<iimt(T«R, t.. »ic Serfdiangcn 81« Mt entnait M 

ftrb«nb&tair*<n «j^tfiiicollr'. 331. 
nellgliin, bie («•nftmiiuice. Üen S». 912. 
atcnnef*. 3i>b.. ltriJnbii<t< Clftcvun. ti*t*t- **■ M 

t>dutniaitn u«t Aonft. «Milbaan. IM. _ 
Reprrlorium aoouum iiU. bol. pariad» tL 

C. C. W., B. W. BaidL 
Sei'HlIi'tUiw tti 

te*le», 12IS. 

Atfd). Hifr., bj« i^tftnalDrtntlpeel VrotrftuntUaiad. Ib 

IDermri rcn V. Ceract. 999 
Rtaleaaj. 8., «riefe aa( Vbilatelrbia. 693. 
alt«!, Mal., f. euaftbutjec abica'l. 
wava« de llaguitlique ei dr philoiorie comwH. 

piibl. par G. d<- Riallv. T IX SiS. 
Rbrn,>iin». bu e.ltin t.t. i. Kilinrir^fi. 3. 9t. r. 
Rhyt, John, leciiirrc on Wri.cb philolagf. 1341 
Rlaot. itt lUpoiiillt» religieutaa aalaedw Ä GaMM» 

ÜDople all Xllle titele uar laa tallll «IC 91% 

— la chatte du Mala. 62U. 
«iboi. ib , bit Srbli4tll(. 1019. 

«idsirMpii.tt., (Befibiibte »et ffarallie Mctelt. 1. Oli, UX 
Jtie.lc 5b., tPtr Mf *tret,v.inj<n »er SleftrlcitU ia Ih 

i-iTliittii l'iiKin. KUH. 
«itbtn^er, i^tib.. SiiUMen Ob« «runi a. «InftUaaiK 

eibcnlelfejltbtitibc. MI. 
Ritgel. »rMiiiWt M »«MU K lItttl« Wt Mite 

Äunl» Jt. 1066. 
WtemdDir«. iPicnb.. iie<'Jnimelie aiatlMmal. Oetli 

reiffentibjlll. -JlJ.tUi:. iMrgtj. Bvti 9i. Dcbednt W 
SBtbtr. I MW 

— ViidO. iniif:l.illi(il< e«BIJjil. 1380, 

Miticnibal, O. bu Rdubvtgtl CtlUf^iMM a« M 

dngtentcnCfii INilieleuiapad. MT. 
gt etKt. eiji.. f »itcftcn»«r«ff4** VmaktaHi«. MB- 

m ü ? ill;s« IVI4I) iinb tj» l^un^U.^^lf^ iti -> 

VitM. 

Kinie 'Ii Fonfliio Pru»r.a •.■( rs ar|;onirnii . ' ' 

a cura G. t'arducri 62. 
«ii:<i «UA_, Vclfib. t. innenifur SKfAomr '1 

— iW-. f. *cle(t IL nclcnniu-fe « t»*i.a'. r »Jiaiji, ütiig i. 
fliiiliiec, ab.. 4fltiTt46. <lb<iriiii. 721. 

Robert, Loula da, divda phiiolafique aaf Itt i>> 

xriptluiit caMaferaiaa da i'Aniiaaia. IMl 
iNcibhci«, i>. 1.. bie «argaiHi «11111 ni llihiMai 

1250-UU. IML 

«eleu. «clm!jK «rjtfiiS8HMäi*<3ta| im-lB 

1048, 

iMtoti. C O. (. Aaii». 3. 3.. «tunbtijt. 920. 
Aobbe. Ihn., bet <irie«. nraian u. fiiM VorliBfct. *• 
IKo^U:l^. 1- . b« '{'rcnnii.ilbauMlhmMlätt«. «L 
Roti.>n !. i'>i<;, I «><>'- popuiaiaa da la Tiiina. !■ 

niaaiail(4iet iauva^e.. 660. 
«•aiir. Sttl" Laliuea palaaoaolca. «IIa*. «, 
feeKnaMica. 1301. 

— . m.. bjt »üriieBib. Untecpfaalntt. 
ti|L»(or W. II., u. «.©(boilewaitt, 

ux U'bemic. I. e». 16». 

iKl'(. fi {.'.ammtw, <aa*Hili>«t. m, 
■Xc'ti'bt:^ iWaie.. M MalMir «n HMte II» 

etcll»«. 16M. 
R4niMi4 Mt «4ri«et «diieftr n* «In CmMlifWja 

Ntt «faaittn v*n VaR'Kntlaa trat ^a^aMl». IM 
Rcfin, 6«i«t.. bet Pe^riff Kt ^dmertmagen u. 
Slolb Tl.. (. ibuli'» ijeuiiimdle CAtüten. 
t)li'ibi<). Otc. MC 4!icbUiiic »et Oteibang unb MeflefA 

121i. 

Rolhdcio, Jo. Cuil., de Cbreaa^capho Arabe aataM* 
qai («dice Bcialia. Sptaagitbaa XXX. 
Mrdit. HIL Digitized by Google til^a «ctxn u. <34i(irttii. Scn ^innäi M&i<ii une 
er«4«l. 1*30 
— . t'nnit^. f 9r. ütüditr« atttArt. 

AMmf#fa ««Mimit. SI4. 
MiMwaii . 3. 3. . n. NnnifAlt Cdinflia jmiltif^ai 

«B» Wcjvtjpb. .■'•ib-Jii» 813. 
aaüii. "Pitt.. >- Äiuft yal M». 

e. 

Sj^u. 6. SC. I. UlMrunl. lIlKenoIvaK. 

eiMt. tu t^mU u. MtfM. ». 8«Mt*f t M. 942. 
AtMtm. tu. 

ftAanlnrA t<t in 41u<i-V(ilbtlR||<n tn 0<ltunii it(l>II<^. 
diafjn>|,{. niil ttrilntfTgtt. it. t^aatf. t. ft.B^tlfdi 
«nt 9 s;{c'u 2. Ib. «h. 

— («T CucDta IUI Sifikittf Ht ^ufr« flftrittttbtit. 
I. M.. (. eCiifttnb. Ilitun»<iitndi. 

— «ir.rtnntSMa rrrulJtivincn(4);i|tl. IB«tllit(. 2. 
9. Hjrt.' if mcr(faiM<n. ISS 

— f«»t i ti: C^t^^ritKn in cMmIM» V4(4t |rt('A- 
•en n. ed:mict. 20. 

»o ew»i*»uii(. 1)14. 

tit i>utYri. UM. 
ejuiafitrn. Hin., inanlitt ttiltni'jfanin. 1U. 
Suiwrr, Cb., et J. HodI^ bootmu rccadl 

d« iniKa ate. t4N. 
SapUna italiaaa ia bocca alsaiaaiia 219. 
etrvra. iTt JItafait B«4i Nil Mn »tallAea 

vOT^Ifgtm Vatsbifni fisir ■cnlattcitnii''«. W, 
e^a <«ta. *. *f(4<7t. a J., IbtPTif ttf fettiftlfraifr. 

e^^ln. %: tiat Ib. «Hnnrc. Mt (D<(J;ii6l< t(< t*au<iB< 
truid in CWtaahn *. Slaa. «fna« ffclt*. 1. «ttf«. 
IMl. 

e-.t(tl(. Br» . Mt «KMtmi'VIjt Kr *laiciii(4fn r:Jli-^{ 

9- >i:, tttb" Jiaiitiiiucta u. tlibKifeltufsrai b21. 

s^hefrr, C, •. Hittoira da rA*i* aaalMla. ML 
e.3nln. vttm.. MI < I»W M B» ll«He< 

a^ltningaaa. 722. 
CäMib« a. f. ^trf*tl. SItaMitra. ÜHk 
BdMin, Aac, cay«a4 4«a Wa qui fMaaaal Ia liaa*- 

(orMiaa 1mm. Mto httM nS. 
^iMca. Milwi« Mi| Kt iMfiMt ia ». Maiur. 

e>tRM. Mc emiaalltl^ BuactlMMi nb M« 

f«*l>f''(frf tb»r>m u. 1119. 

S<li«okt, <U.r. >. Xrniphotiti* opm. 1103. 
gi<B>c. t- Ä;.uni. C(» IX. oJbili- 5Vf.. 
— , '. »j» ;.j:.j< .ti S.ftn in Är,iiitr(iili. «W. 
t!>s>JNi<3i. tu.. Tic Soii.iuf<r rc( (•imultul im 

Ülititbuai. Uct<tlt. von IR. (iui»t. 7!^.). 
SdM(nu:in, 2b.. ttiMtJnttC^Hc iin» CittcabUttl aul 

m baltiiActi «rliblibK bd IS. 9jfeik. UOl 
«Atnllain. 9t(., tu AtlibfnM&rgfdiJfl. tili 
f-ljifin. ititv.. fibitiuJ) (it franii((iidi<n allgia. Qttil« 

[<*i<l. 13. 

f'^uifa. 6. 9b: i. fianbHi^b btr VjUolcjt«. 

a„ CkitT^jc m Xtitir bclftiin. 4V<f(tiitl^ 
- - »7. 
e^nrniAec Rr. S (. Vrirfc bb» ficttn ja btt dkt* 

itiiii ttt f<i\[^ti:ntititti*et |B fltiibuc«. biH. 
ett:.i niTftt.f .:!tinlCin«ti. £^Cn. VtHOl ftb«C tit 
- . i;< trr vd!- :niim< irainW M ■■!((■. W. 

^(fWBn ^d)aiiru«. 922, 
e^iä«. Caii. Me «IIa bt* taM nH (tlC^acta aiib 
{<(U<lt(«(B»e. UpL 1176. iw ■Hin ■ 

imSCm« »lt. tWRi» Wir 
e«i(uL IL. 
fttlrfiajtt. " 
KOI. 

— . SiJbtbnA v«n ftfit bl« |iia % 
MUaAna. W. B.. Vtvuii tincT aa> Wia |liw< ft » |(M«tl, 

tirtiAan« In Vü. 1409. 
6.ti(iraiKii. t<<ai.. tivia uab fiin« Oluinin. 861. 
(«lilfftr. S. ( tabbeif. Sebn. Dr^vrang anb SttMoiac« 

>bc-i ». 3n((clcn. 1311. 
^tmjifni). Kai).. «<ibntb unb e<))ottcUu«. 1609. 
A*«tri, «bM ric eirt, unb B<<i(- Cii-eatCTlUlUil Bca 

Wipii ff'ffcart. I78i, 
-. «fc. »a« cal. •*(»•((» •l^iw» Ii. (InniiNnMl« 

lirai tf» •!•(« laMfta. m. 
-. • «tM|ai|t((hiWlM|iWMXVI.9a|it. 

1088. 

— . t<iBi„ btf etcntrfTcibcit b»# 
Uli. 

— . 91. I. eaaiailaat l«*r. SaMriftta. 

.t*t., M* ■aran»ifftal*ariHAn 
— 9U»(tvVt M nabräufKiu wB. 

— , t. ftfifi« rb^Afül. ©fPiitiirtit, 

-. «tur.. bi( b<i fi'.llftCKf. C26. 

— . ^.b.. dut^atsi l btitci. CcnlvAiCi^rciKn. 376. 

M«utn. 3ai. ».. ftMaMum |am UBjai. t<iib4l*> 

«HiibaA. 212. 
Caaif, SUti.. 6ciliig( lat taltintfiirn Sipiadh unt 

ÜH'niat taube leM. 
6.. e^rtfiAfOtl an» Va^hlatlK la Kttcn k. 472. Ht ednti». IRdtt, «ritMibalB ttr StrljOif 911. 
?.tnrn<T. abr.. efii|f« K. Clllutt'ilt'tr aui ttid. 
SicU 3-. (. ()«tf*, R. 
e^riliminrr. 0. i. Mtitei. ^. 8., anb S. e(ft«rUinmrT. 
eibt<ib(t, V.. ^üiibb. bn b4i«auiT. Mbraawffanitu. 317 
Cibiin'B. aatgoBAkU«. tat («r. «i4(a»iia lUbtiiaKl. 

Otabulj« unb ifitt rm 9i«ivt n. Uttf. vaa •uPav 

«>uf.n. J7I 

f4«fttn Ol WJtt'ut}. 11. Vi t U. 
— . iwiR., br« frübora SHttcloltctt. ktH- *«n ^m. 
§wHn«. 274. 

— b<« »eifui» flir »oaaI»p!ilrf. X. e tlr -llrfotm bt» 

»(■btllnjlirtfin«. ti?> 
•Arfbft. 8,1., bal ücniir-fMim Wi ^^r Utl'iAu'llfljat. 

tiss 

CibiAcT. X. 3.. (Bbttbc'b iaitti Crp'cti(lnniij- 66fi. 
Mfhtf. Qanna, bit C^iuliratlaiTtn r«8i Cunbpunltt 

b<T lUbagaaif uab RatianaUOMauraic. 1181. 
— . 9t., nnb Mi4- 2b4clt (. 9t(flng'( ^mb. rTaBijlurjl«, 
eAubmaan. Pftnb.. (. Dliiicn. 3., tit vn vtuii *a:j. 

biet N. 

edi&atT. iÜH, über tu übcalbclHnblUBg bc4 ^isnljifeoi 

Mjdnr.Hoiitl. MM. 
ediui». 9< . »(Llmfeic »tr Ma»! «i* M lltfiril tiilai. 

I. «b. Wfi 

Cifeulic. 3 tj» bfuli^t j) irrtet-: i.*r Vtbt|itij*n!»(«n Jt. S2fi. 
ecbum, Silb.. M< -i'i'litit «avfl «CKtoli II. ic 1717. 
e«unijnn. 3 Ubi. ttclll , Vcllfjbca Ca HUBjattt ftt 
rill Unitrriitt in IftfercTbUbungtjnlldlltn. X Cl. WS. 
€<Wittr, «mtL f. HKfiai. tiutaiMuliaita. 
Maare«. 3al.. bl« emMMIt. 1. «». 1. ML MH 
CAiraib«. ftbn «bCftlMe n» Maak »tt DliINMt 

in btn 9tiiiuri>if!rTif<bafi<R. IMI. 
— , •., f. t>c(:iijnit. ffr., utit r 

— . c. I. 3.)i)i(«M[iitiic tfa, 

SitinNT«. Jt y(b<nin.)«tl4H(a fibcr Mlll(L«frtr- *ail 

tea 3t<U. $ 

e<l<Bfbii, 04f,. t)>ftrrifit( mibit aa* Ut aiha SRair 

Biaabtnbai^ t92. 
C4*Mbtt. (t.. 49tili4«t «Bf JIrttil btt (Sbersjiirbic b<4 

flmunu«. 1. Xb. 600, 
CAircitn. um.. n44 Oldbtb unb nn.!) eiuf«. G9. 
9., 8«<acf4MM< BBb Arbabang rc* ti^i»Jbifd>(n I. Mc Sarrrttonffranlkiiitn »aai iiMo« 

«iil:brn <ii-b rioHUHifibtii Atjnraafltl. Ul. 

itir. 1'. V.. ürti ttn ^itutiimitlttm 9tU» MfUtT 
Acunlmt C<t jenitarb. ;)t>olc4it. 993. 
Scriptorai rerain Gcnawiirarum io osiim >rholsnim 

ex noiMini. Gerat, racatl. 1464. 
— reruai •uerkaium oteilii a**l ad. et illattr. Cl. 

Asarolrili Tom. UL Seet L lA}. 
Sadilloi, LA, lii>tf>lrc (Unfrei« da* Aidiat, Icur 
ampif e ttc. 1 1 7'> 

9ctb<(t. D., (. NuUtl« dlg^mlailim. 'J'J^^- 
ectlbclm, IIb., I»<iid e. Jl.11111 M in^LiiCiiUrb. 
9W. 

41, 9b. «. Cdmmliiii,) Ilt^iKt dbnUin. 1. fb. 

•tabitn u. «icfftii K JJu(#iii**i<l!ii 1R">*— 1875, 427. 
e<tHl». ö*. fiiiii^c rduutfnctbteiie. 1146. 
e<in(c((. (BdAi.ti. t.# «dfi« Jiiatl. t. tb, 779. 
Seil, Carl, dietrlio Je rupitii»Mitien(li> b<t XI. tiUln 

unc ibic Au bcNii^ builb t t l*s AoiiiU«. 17£l. 
Seaetae Ubroe da beae Hr tli at da cfiMBantka «d «-od, 

»»lariaaw nc. H C. flafiB. IW 
6«Bfi. flb., ^nttfH ttt fllHn4r4iUflt w> •ntnvrx. 

X «Mb.: iltti',)iicri(. 1. Ml'U. SB. 
Cccf, d'.to mit |<:iic .l(il|i<nrfl(n. 1130. 
«idd, ib., (•tiiil,«« |ur rirlpmaitt VI. IM9. 
— . tb., (ibrt Jlali>iiiilBabtu tu bcr Mie<U- 
Slrrfried, Erntl. rlr niulta qaae iniAulB dicilui. 999, 
etrati« VuMv,. «den, Wictia aal tfaM M. M« •iMcaW 

K» 3nf. ^Kib. V(NridH »aal Jtnifr. ML 
dmfnrfi V., SfiiibitJWt, 10(&. 
8i ir."r:r tcni;. aiiMtj« r.iiitele unb feiBi *f 

eimit*t . «'(inb.. 3ibTt-ü.b<i beb fiAnltfilMa WclM Untre 

VbmM^ b<m Brummen. X 6k Wk 
9iM<it »tiUU Tic fa[fifit<a n«Mr IM Ci|Mll, kl««. 

vm •lU-aIct. H47 
etvKUef iirnit.. ü»c ^ lliii i.<>i>i (<t 9rfkl4mt S^lif' 

Im bit jn)llpiii*<n !lJAi<r. l'J*«. 
eim^gl, a., bJ» ^lotciirxbl MT «(tiMb«Br. IM, 
SloT« o pulku Jgor«vi«, vida« O. Ogeaovkku. M. 
Ccbodc*«, t. *.. &uninlBJig «en «ufgabta aa* ttt 

3nlcaialT(<liniinii 622. 
CobT. *: unb «1. MtiftcnAcib. «rlnrii^llMnlta (««acai 

«eben Hilf fonri' r"M>ctM< CttiiicB MMlIdil. IM. 
Sold), Em , Uli <t -t . ^lu ('l^> .Icyala ra Hqa te l. 88. 
— , 1« KUlfilute ^O'plicaut!. SH. 
C«4nM«(w. It»a'- bu «ib«l, btc f.ilniub unb tat 

VaangrUam. 1333. 
SMilier, H ,1t ilo<trlnr du (.o^oi rtiez Philo d'Alexwt- 

drie. *!>:> 

CMi(iln>liVnid>jfiil«<«. I.«.(.«albtila., 0.9)1.. t.ORjt; 
.baf Riiviidl'. 

e»aA, 9 IIb»., «ui MA^U Mr aiMMR NmlirtfR 

V'lKiaiur. 163a. 
eralicnftd n. WM».. U$ tUt^M iKÜb M^M tal t»m. 

Ct'ligJlioninrtdit. 74. 
ep«T'«nb, 9t , R<\U«, 4>ritibxn, Vrrmanm. MI, 
«raub. t\, «utbfr r.C um tüi<tt. 493. 
eritgcl. f. Ol. iKüdcil'l HdikgtUif. «rriiktt. 
Criroclbtt«. Ollo. C(ki*a4 »er •tbeitaktl'*. 4M. 
eri««. «bm.. tatiaid«Uwi«|«faiUbii ht nilMhnitB 

rrm .^uA^nH Hai täte !(• lUb. 

*r«u->. At . bnCiW MailMMHumi <■ «Hin««. 

1736. Svfifi. ®- f. P'rbiitluiijfn. 

e;ib. bit (iira.iu u ttt tlnatntit. C<ut(4l MB 

MB ttebffrr. 1472. 
gaaier, C. G., Peru. Travel U< am pI wa M iB !■ Ika 

Und af Üia Inca«. 14«. 
et«»(, V. ftHi Wb ati|«<Uai»aWI«>«it gwjiUiiniii W 

daSanbc na* Nai teb«. II8V. 

6iiimaibduni btr Ramilii Auirliii. 1436. 

daaimrr. St., 3ibt<«'i*<iiitl bbrt bir Untrriutuiiocii 

anb dctt'dniiK oif tun Qtcf.iminijrl'Ktr brr .■iudii» 

fabtihtiiM. jdbrg. XVL 157». 
— . nronxtfrr in Nr fltidrtfabtltalicn. 278. 
€Utf. 8t . fib<i tu !Wpjl'*f<il finrr «rrfintctung Crt 

«ttf. fiS7. 

«Itiltr. am.. ?ln4lpmii*«l unf vi*lili!jli4)e» üb« 

(ii tfccDuai. 1099, 
eicufirur, 3. (. M., Jlbraiannnnc. 1. 9*. 330, 
Steffen, Gao.. da taaODa qat dltilur ArlelapbaBU «I 

AtitlarfhI. 6G2. 
C u^nt JBB. ^ tu CtHaliuig Ht •atttanaiia mtM» 

tfta fTit »od enmni laa •tqriMN ii^. Ml 
^i i u Mb MI«»«!!»«»!» «b9 ^wgUdfli— t. 

Clttabauier flnt„b1c tbcorUbo blnauRaltn tiienf . 338. 

— , Ürbtbudi brr Ärt^rJpliu. 1717. 

Ctcinlidjinr. $juI, t-i* ffltfrn ^'t jurU comnionio unb 

juiii^ tjUftfri coaimanio, IKIT. 
etdiitil. (<<inr.. ,ttc.irji'bi'.l'v !U<[l|jiliiiiir, ftirmmant* 

(aiuMKit vnt rot iNnliTi in t^Main« Ht ^tl|t|MltM 

iinc ■Noit-äRcntrnriiit' 1175. 

*ii«Ui. 3e(.. »iwib«. 1417. 

•MiMi». «i. jn*«n ««iiiHfu. tm, 

«tkat, «rlir. Ht tttfrran« brf trtÜI|tl4b J tlt H" 

ia»7-16l9. I, «ud). 17!l. 
— . bal tliÄHAt lll^ltt<lrr!«tlnrIU in St^tni Mkl 

JR«imil|.1B I. 1191-1661 
8(etb<r. 9.. bir ik^iflrn OtmurftrurnMimtllungiii. Mt 

SiTirstl Ben ft. a. BOB t«.iuimf<inb. 1449. 
etfitti, (Buft.. BiAuib fMaii«|ii!ii« 'Sferf*. Ib7& 

f. tWun*. «, rMDfniiifict. lf*3. 
eif-a. f:<mx.. «ut lüdibi^lf tt* WednauuidiiAM. LV^' 

1678. 

eii<niii(rttbu<b ti* bitriMt; m»>aK|t4ti# i 
tmibtac. 997. 

etiett. WL 9.. nfn« •nn&fr. 160. 
enaliBrtrr. •>.. 0ta»lrB BNr 

dT^tfBi. X^rl. ( t^Wf «ii^i'Uti IHMII. 4. 
Clirbl, 3ti . iibrr c-nt S.iir.itiiunin 

*«ibcib'# Tcn Äfjtnebuta. WH. 
Z:nt. 9 f.. t^tiuAar «m «n4l«ic brr flUltCltMr CO' 

Unb'. I. tb. tue. 
SiudraiuDd, tiuil. ». Gai iaalilulloae*. 
eiutitn \«r 'ctr«lt(d»i-4aicnlfiHii Viircdiut, 1. iMf. 
einii. 3 3.. bei irubciiirirBRiiriK ttrItlHU < 

jtmmtl.imf« ..^mMm, 1.136. 
etillcrir Cii Ji Jiiidti'ni'l'iii unb lunfl 

1. ib. C- fauler, «bt»llibrt ii. 47t. 
CaAtn. tttah. ibtt ttt StaitbJcu« i'anb «u 

Via de Saial Aabaa. «M. 
Burk, (Ib.. Wt •»uliinM b«» fi'. iK» 1570, . 
Cnnld. 0. OdJiidit« b<«7. vct- 3ii« •Nif.lll.S). MH 
Cnrbfba. O . rai p.iiirii<ia'.. i 1442. 
-, öem»tnt.i!i"-»jiiii*jfn». l ft. 7,W. 2 fft. 1441. 
— , bic (infaikr unC tctrdlt if u>]''tibiuna- '••'^ 
eobtl, <iiMa.. Mc SttMfiic bn diu*. 1634. Tabia fialnla 4a lacaail dce trall^t de G. E. de 
Martmi. MK. 

tjlur, t'., bit (fntfttbuBi« b<« mcbrtiirn Rtm lt<iib. btulfib 

ven t. Xatiibct. I. («t \4'X\. 
Xir.ium Cdirni luin t*u>.1<< K-iit rt iulrrl r«n V, IKanf. 

IMS. 

Taflor, Cli.. Sayins« of ihe Jawiech 
priain^ Ptrqe alMttli elc. 1647. 

TetciiBiiaa, Alb,, dnd« tat iraMi* 4» 1 

US. 

Srirrail!.! iViid nnif Slrfitii ;'.ii lBr1(bt<t!lr bn ff- 

illini. I. '-.il'tf, cn.ill: -1 iV 1, 
TeriulluiKi l'^ei III dr S(>ccl<<uli>. Ad cod. Agobaid 

el<-. rec K. lClu»«aianD. 4 'i. 
ibJlbi'fri l'.il.. I. Viblirlbti brt iliiifctni'AKi, U7I. 
Ibatt. «it.. Cattai btt CaaintibfikaH. 1»73. 
Stan>ri»li*«Hr. Ml 0». •. «dMbi|, • i nXl' 

Mnftr lt. 913, 

— , 3.1 i«b im 

tbirle. Wi*.. (. t*d.ni!l(i. i5t., mit Ibitit. 
Xbtcitik, ^tni. £). 3., läbiillan <<<>i>i. 3<a'< » Vrbtn. 
fR 

XbeuMM, 9., CdaintuRg re« firnnriii, ipciAr bti Va. 

irfruiij) b(t tnuniifl'fn unb Slc'inbJiiii1a,;i Bumlicnru 

at!'[ Uli il-f it tu. iWl. 
Iti'.'m.iriuf. CK il'tt :|iCb( d'ünidi.ii'it'itl'lc (fnln)iit<> 

luiiil«,u(dHdii^ b'* tlrdilidifn Vfbibi^rin« It. I. 
TbonipMa, Edw. M., *. Chrenicoa Adae de Hak, I36>. 
Zbeit(t«(eR.3da,««rpl<auni lilMlaBbflcOlbbdacr, 1221. 
titil«««, t. «taC •«•aaflM f«! 9«ft. BtaH M 

Vuu, Mc Vlanic btt IBjObiita. ISBT. 
Uänih r . >iir<r rtJf' V^inrrall'jt». ^nmenit- unb 

■aMtUlio M(bt(. 3«s. 
XWnMllB*. y.. tiiini!nriit.it «u Sbiictbibt« Mtbra. I. iv i'ff: 
teifdKt. ffi'.. f. S>ili 'in: rvii Scabra. 6M. 
teUia. IIb <PJ<i.iihl'iii('n uab HR, Chiki. Hiü. 
-. 3,. b4« y<biti>flem H 4. «ccMr«. 1. ««b. TIS. 
trnjiditi. 3. «., bic Hidkic m> iKiltma Hr «MM 

aicn. 1. «». 18UI. Digitized by Google X — 91 « fl t ft e r. — Bim f r«n. R. t; tili Bfu« ?*<»*L— 
Srautaiaiin. Hier.. ^dikmaiia!ll 

OtfriM Ottl. \m. 
tmmattm »m e<n«. f. C, M« «(«InrMR- 

fitrt w. 

Trradelanbarr, ft. Ai» l. AiiMMtib 4« uiM. 
Itcvrtn. «., $ac ItfiK MI taf mM» 4* M «m4 cmio 

leco. 904. 

Troelyin, G. 0., Ih« life utd leiten of totä Mir 
Aalt}. 144. 

— , triw« UM» QriH« tsi» fKat MuIm'#. 9al »tn U. 

IM). 

Ui^iiai,) «. Tu . (Rruntnii i, Ctiitii titt ^. gblltfplU. %8. 
U|ftliii.iiiR, ,\u!.. Du eilt in Mn >iiui'tub«itiifi|ii jtnnf' 

toKti. IS39. 
lUii«. «rrm.. «. O. Ill<«(batt. lOSi. 
mt. Om, Mt tAt BR» MC milMMM «Mt DHf 

|U4r. 41». 

UltiA rein «iifctnfsi* WIllKlin ron S^<Il^fn. f»4, 
Ulrici. *.itii'., M« «(^«lunj ^« Iir4:icl>fr. Vt^rirfifetK 

tttiA tu oitcnll. 0)<iirt4lii)nrD(. ist' 
— , ^m» HtkaiiMttaacn int AanfecfctilAle a(* aiac» 

am»lrt «ct^U. 962. 
tiunit^imvm. jMÖfMt^MI^ «Bf Nm ««Mite 

1307. 

mniK. 1361. 

taBftfK«. Warb. MnA. «eWhuraL L 4. 9«U(a, 3.. (. eAdtmann, M. Siiiriflcn. 346. SSO. 

r aal Mm 9l«it(iibii». Bis. 

dnobiu ridiui 
aiiirU I •» IlhltflBB 
qOM MIB WI BB *. llL 

Ktthjjßnjt^ Ml 

V(ff(|«li|4i'udi euM eiralfunt. 93«n D. ÜTantfl. 9t. 
StrtMMlinjitn ttt txiten t^annoecrlditn ClmiMtB* 

mfawmluna am T.-8. Juni 1976. i3S4. 
— tft ((ilillni Sirfanimlung (ci Citcttctcn Iii Osrnrnntn 

ant ttt iHtalfdiulcu crRcT CitCnu'ij in ffornmcrn. 284. 
S(t1(it, SKu V.. iran»jtIaRii(di< etiti#)Cigt. 
t'tlKr, ?r., f. «»ibliolli. illtiK &4iiil»erte C.t.eifciKij. 
VldjitiiTua, JiUaaada, «. ObumaihMtruaiwn)». 
VUlui.V, MiMtll ■■MkiM«!» «Ii i MÖrtMBpi. 

V«l. I. \4St 
—. Sirtplp nadkinvfdi nnc ff int 3<<t. fifritff|t ron 

Prtnfi 5»dn*olK 1. t*t. UM. 
Vilnijr, fl.ff Ii.. 4»(i(t. t. ^(l9l««<nn«lllm4llil(T«lUT. 232. 
Violit, P., lei Mut»» de* <ubUi»UMB>* d« St Lovi«. 

1M9. 

ViBMila^W., Chioei« curreacy. 14a«. 

VoclBbjUa. •. 9|ä&»r Kme^i. 

OMgl. «CT., BKt tit leget ttgite. I. 343. 

Ofiglfi. Oftetfiil)! »et 8ltctatni fft rf.il trr. CJn^<I#f(^t» 

(tu iliil&Iirutta l. aa«. ^. v-:\icii.t<!^,'.\.i't. TB. 
e»l|lUn»tt, C. 8r.. Mt llndliimti U* 'IHnM*. \l63. 
VoRitkc, 8f .. eritrigt .M» •i(4i<ti( btr S^rif 

UnivtrfliJt )ti Aid. 6. 
«sKtlf, act , ^^t *!fmbeH<tj|riff In t. iKuiften Qih f. 913. 
iBclliiiiir. fif tjnonl(6m ©pnrrril;: m Ucti«»- 

ri*i !f. iinf iH(f*i*(ltd)« »m« Vcft« 3<i«. M9. 
^tciiit'uii, c.ii nttrai.niMi4«. MiianBiittMliM aa^ 
tct «r.iiTfu'. ilufriJt't vi'n ItM. Wut, *,9UM»»9% 
»»H tt. SRaniB. 632. nr. e. a. «. xj»tn. 4is. — . nriffinr^Aflliitr. D»<tr rtiigiJff RragtB, 
Votineer, C., Rembrio-lL S»vi«ett«»( 
Viic4. fy. N, Uatrrfudiunttii bltt Mi 

ttt 3(atr<tfuii« K. 1497. 
dHOitiMlB, «ifdtt^i« M fd)iTtM<rri(4|«ii •fe(m|ca« eaJrrntll. Ii., Sati|ir MB Mr glMtertll lKD(|tR> 

rtii^ 1143. 

Searntr. Aull., Ünltilnng iur St gtluni B. R»TllMritkt<. 
1249. 

«ItaAncT. an.i(mriR( v». t|MKtiM( a«illflPh1iMBli4' 

Uhr« I in 

— , i. Öiju. i'diitu*. 

— . »ibT.. (itiit Hf ctutfditn nantn fctr Mtt^n ftrtiftnjtT 

Uttiinrtn. 699. 
— . lltinb.^cf4iU|U tcT Cilaitnia« wn CKoikBTt In 

3abrt iBTt. Ml 
-. WUh., ■. MwlaWi Tnfit of Dtctw VfeaitM. 
SjIiftT. Äarl, «in pmifi Uitttr[nl)l4^«'iJ »»tf «in «ciAf- 

gfftt übti >i< miiii. iTru<l>un( bct jngmc ' 1^1'. 
Bdlltnbeftn. 0. c. . Cbmnitiii (rr dOgtin. intituniKlKn 

Vb«l1t. 43. 
SB^Ittr, 8bt., f. Jtevynana, toi eifftadi. 
9<nn<n«. (»nji. »tc 9l<M)t ttt CaiaHHia. 1132^ 

t&jti(iibji', w.. rtammiw •i f ^ n mumiwi im 

all«r !(. \VS1. 
— . •. fjoharli. 

— . iBtfdiilbit e<< ttaliAtn lUrfirtiumf. 17I&. 
IBtttT, At{6t4l( ttt Audi<na«<aBgtl in t, ttull^tn 

Rfnflb MflM« ><• IM *« amnMRM. 4il. 
— , nteric Ht mrfl^m (hncHmitn «»a «f(4iiti6i S. 

417. 

— . (. IKumann't. Ä., gtfamintlt« m.iili. Si'fid ic. 

— . Ü., ntit^nMURgtn \m alDaiifl. Ihciii« Itx (»liltir. 

Mgnamtf. C S^Unrr. $tincivitii. 2C'>. 
Stdltm. n., fibn »1« Zrariiion tti Vciltiltu^t. I(i93. 
ttl«^Mn«. t>trni..titCat4ltauiat.f4Hai(l*AMB4bfca«. 7M. 
S<«>u. ,t .f.. (. eiUft Mflci^» ». «C. MT. 
— , corpui recvlaa. Iflif. 

d'.ni' i\i flitnMti. 411. 
fi'ci^fll. Ih . f. 9(itfltHI Ai 1411 ttagMll* H. MtRliM 
w tttttfldial». ^ ^ _ 

~ IIMMNBtMt «mMMMf. S27. 

lfla..eiBMta|.MtrB>nt>t«rri(. II Urhct 
tu It^ttn Urfjdxn Nr Iranfmutaiicntn \'X7i 
—. Uli 9latura(fdii.l!ic t«t Cipkmrtdi. 1 KW 
»«II 3. icbttu* tft ABfltgcfAidiit. C. Ii33. 
'IS.i' (tl^om, tfini . Oifunnüi« ta anjl»llfd('n Wtemftnc 

rt! ÜH><iif. Ii02. 
Stilctltsiu<«<. Vutn. 9.. tUiitrfidft ttr •totl' unt 

•«■tt4k4ttVlntann(i|)a<t 717. 
fStliiMrt. Jui. . ffutid)« ne(4)4ta«i4(ttn bbIw Mai« 

Btn)«I. n. flbti). ir;'i4. 
StOBfi. Tin. l'^hMtnt >.ltolffiTitll)( («II iciOSalna. 624. 
StiMt. IL. tu «hllm«! in XIV. ^btb. 663. 
Otnttl, ^iigt, tu •üMviJdtt ttt 9t4n)»fl(4Kii aaiti *n' 

gabt ttr 3tilg«aeffm 9(«n« I. il, 
(Si<<>iircn.f. ^rm.. ^t( 0((|r(intang ttt atBRtn («ulfAtB 

(Ufi.l'i.tifiiTfitmiiei Jt. 305. 
*i'-[ili'liJl tBcrbit-l« fn gtatt 5)?«>.. 1. tfc. IWft. 
JBirtlt, •St,:llv f., (iit Vtlirt i'oni ,iniS;i!i4Kn IlHgilifdifln 

im (iiftlrif (()<- I3"S. 
StttK'^ilmlc. Ktn. AatI (5«naMnluia ta* eengutval 

9t«f *. eama««. ft. 
StwTtM.S «ri. »<t R«rtv«l<«m«l**tnni »..^nhinf t ic. 91 9 
Wfntau*. 3. 3.. ütBigftil un» CimfnRcntn trt i'uni. 

un6 i tal'lti'n'irudicntn. 383. 
ÜBitcmann, 3.. «l-ft Cii t^f^ll^,^BlT9<n ^«r UfbcHWllnr- 
mung Ott tlKutfietn ötfmnfnt mit t«m Intu.-Iitr ti. 2ys. 
SUiift, ttiitiitt Vtitfc fibtr tnal. UriKbunj. II. 2^4 

StftttT, Hr.. fibtt tin SMititlitf aat Sluaia. 8». 
(tau, m., »m Vantt «nai «ttlll 1. 1|. IMt 
— , tu gHftnbaftt et. atfofntt arteltlSl M RauBK*. lOB. 
, Jui.. ^tf «iitftfimiia ttt Shiururbon« in ttt 9fl*n)t. 
I30l>. 

Silbtim von i?(n^tn. ttn li»l^ldlt UltiA« ton <I(iitn« 

bad), i)T*g. ron IB. Xeifditt. 6I>4. 
99iirtiil. Snatl.. Mf Mintttnlfra nittddntcva«. SOt. 
Will, fornel . •. Refcste MtbitflM. lUfdcb. 
\Villkan<iii, Mmir., lud 1. UBff*t I ti" * ' *— * "*'** 

hi»pAiii*'ap 124A. 
IftiilnuMi .-fn 7i- r. »ir P.ttlft tl* A. Rhentaua tf 

tlAliai. l''!« 

miBdil, tit Aiaiit^citcn MT i»tiMl4<8 ^tnthxt wie 

€. j «a»B» »II »niMfiwIMMi. Ma ^ 
»InttlbiM». S,. IbiT »ca «titaifM. C44ii> Mr |(^»«. 

gotfdiunti. 4«6. 

SlafIcT, II.. Uctttij« fib(t Prü.ltn^au 4 9, 
BlMitt. d»u^., uttiiiitii^« t^tlltJl|)t >uf I 

tbiT- unt nlttcriAtn. «i^itlc t«. M9l 
eintttni». mik- t^t «vMclbiMVtl 

nini|4« «laaMd«*. UM- Wlu«. C, t. DioU AUcklart. 

— . 3. t.. lut «fffiintniliiferari« H«* 

IBilli*en. C« t.iJ yr'tn 235. 
tBiitf.ijni!. iiiuf. v<.c iHaMiiTJ-di pon Pa»fni. Ilfll 
ttit. tfinUiiung ta tu ediitfitn *litn u. H. M 
Woir. «t.. eiIMti4e«ra>Mt M üRal«« «. »leet. »i« 
notlf. V., Mt et«alMltBltnr*alt tn ftr«nri>tib. 1 
SBelloff. «. «1, fit V't*».ifri'Tpltcn in r«n Oblturh:)- 

Ifungfn. 1«. 
Stfltmann. »Ilir. rnU'»'« Autiii m 'l'iaa- MO. 
— , teittiit nnti i""' 

SAtttlbuiS. ta» ii(rjt.u'lnfdi(. tc« «t'U Ok«it SM»! 4 
btt». i-cn Jittt. »ßfttnifit, II. »*. »T«. 

Wrlfbl. Den.. •. HitttttT «rili 

WroVi. Joli . «. Bereth, C. 8. 

— , >. P .nonii Tiliiaeo« fA' 

•Jv.'ir-Iir i'ii M Ui!n:itii-, uiir ■'l.lf n l-flftf JJewUtt™-" 
t«i «uet «tut a. mt. 1474- 1474. WM 

IBunttr, •., f. 3aMM« Ni aiflRtaagtn. rm. 

Wbttnttn, Bei»., f. ■«ncTba* M «ba 0»1* J"''"'' 3t. £'/;r,'* l/rn>ioj. JT. , » 

Xcooptionii>d*r«diUba«Ma1ltt«. lUc A Zuiboi; > ; 
Xi— B haaila tmn «d. C». g ehfk l . Vol. n. 1 u .^adjatia», Clti-, \Jt i;ri:r .IdLi'^^tibti-f.«. UM. 
;labn. 'Ht. . ^at C!»<itt «ctlc« natb te< Vtbtt u. Kt ü; 

(abtun« ((« nMlttl* Utalttf. 1014. 
üatnif« JIr.. ttx VritlltT Jebattaei. «97. 

i'., pal 8i>(ttruni mt Me 0i>ffttaIaB«l|i(t. 
— M( ■i.ibvnl III tft ISicfiu'lttrupit. 115. 
Jfbtnttc, S>. r . ti« (oiTCTa_iivta OttaaiUHtan 11 

ttatiditn etutfiite ' 
3«iftbrr«, 31. p. . 

Ritltlaltti. 1174. ^ 
Stildbrlfi Hki »a« ditnit(4t •cotgOMlM* VH't^ 

3al. 9tK II. 3abt*. 16*1. 
3«n(«r. 3mI. Ib.. t&fti(di>arabifd»'PtrR(At4 tunlwtf'r: 

bu4 23., 2» c.il. aiS. 
d<t <t>(. A. Ii ■ <i«cidil*lt »t( ticllrirdwi Ztltliatii^ 
(. «^antt■u<b Cct titlllin«« tCltfnHlMC tf»' 3f4fitii>lt. «<tb. i>. 

«allen. 1(163. 
— e«|l(tn ttr viaftilditn ZktalMit. X SM. 
atdiv, i«Mn. Vtridil <k»tt Mc fRcfc M« «M 

■ m 2l(.ii tM76. (. «UktIL XWi 

■S\(i\<\, »III., tit lliitwii bn «a«*a> 

iäw't. «79. 

— , ttbt., 3JiuKTatl»ata lUt a»pcgt<M»Wf ttt »Kt» «ft 
3. S unt 4. «»«t. 1349 

\ fffltifn <i. p. tianftn* Mt (»ttitOtn ^atbtltfii t' 

Ibti.ni«. 9. unr 1.1 Pt. »90. 
M.a. I .. ili'Tli(ungtn (ibtt anatattat Vdb<«0(ii. » 

W&MiMnaca. X «• .lir.jjiif, fl, riftnt , . 

-. 3«na4 T . «eUtnAawii« fllaf^in* «BB 

fitata IC 651. 
^. 0. 9^ CMMnltB an» dwl. im. 
aiBtct «trta., a. C. «•■laMia. «Hlliiit. (iitliaivfbt;;- 

iB IVBIfn (S^nMafrla. I. «btb. 5««. ZM|. » 
3ltltt. X. fl.. Vaubcu'li ttt ilalärleglf. IIS. 
— , Ciatitn fibci (t»ftit erenglfii. 1339. 
— , tlbtt OarttvindilUDt. 41. .. 
3Matt. !5«b. itt., «tintiil«« eintt lUfti«»»«*««'" 

3bn>Tit ttr «Ratttif. I. »t. I. ©»6. >B5. 
•Stttil ♦., (. «Itmtni. geikblittfltn. »42. 
dctii. *b., Mf n!i*tiji««B nrutttn fitdwnftaattttiHi* 

»tift« rfutlAlintf. Ctlttttfi*?. M« •4«'«U 

3t.i Irrt. '■'•(>. 
— 1 *diti.v Ii . unt ;^irn, etaal UBtÄli*f '"■ 
.4f*p(It, 4vim,, Mfiift-iita aul t. (Tantlnatifdifn *!«<" 

>"'■' 

Zuibor^, A , ». Xpao|ilionlie de rciUllliua IIb. V<. 
3» unt fiu| am Otabt Sdidn'«. 9^- 

8i»l<t. t . PfuiMf» DabtbiKt« fifft ti« Sfi(hin#«n " 

Bertfibtiti« :c- tn ii'Jii,ifiv(tl'(. I-'mS. 
— . »„ (. tfnMbr« :s .Ulf II it. i,<i7. 
ai(teHnid>e&ttnlK(9. r.. Ceillcbtn Im IS.M'*' % deitf^tiftcn k., beien Sn^alt mitact^cUt «MBtnall. meuu IL ML M. m. IM. IM. m » 

2S0 1«. 

Acta uova re^Ue aocieUlJtecientUtuni rptaltn«!». V 

?lnaliJ. m. 

«nnaltn ttt «»«»lagtt^te. 115. 343. 381. 661. 791. 853.' 
994 1134 it 

-, miilltBMIlüb*. «(. 41«. CM. 689. 1IW. ISM. 1679. 
— ttt «trttn* r. ftaftauHdre «llttibnmlfnntc unt l»r> 

(d)i«l«(«rfdlRng. ISI4. 
Aalol««r(*, MiOTa, di Kiaasc etc. 3». 234. 38». &76. 792. 

— «tUct (fa K»»«l«rt(<|« «ItefHaiBlflMli, MM. MH. «iiIfigfT. nrufT.nir mbllMttvbil u. ClWtottt t i||i i a W4 l t 

l,->8° 2.V,. 478, 606. M». IU3S, 1191. 14«. II«. 

- (III f4ipti)ftiftt «»iilMSI«. 979,717. 8S8. 1131. IS68. 
'4^7. „ 

- »öt Auatt »It ttuif*fii Stftlti«. I«- «1- 1233. 
1469. 

«ibtUin aatttm »b»B»l. 9attT«t. ». Wh*», ttdildiiilt. II. 
«tibi» für palboi. «nati-mif n. Vberti'lwJ«, 47. 211. 
842. 603 75Ö 951. 10Ä7. l'X'. l-l«. 1MI7, tWI. 

-» aturt, »er «tEoMatt fX «ttm »tiit»*i 

no.w. Ml» Mt ««HIMM. fX MS. 1U. 134^!~_ Prfmf« I6Ä5, _ «1 

- *>if (aibi'hi*(» JMl » « »!«. IM. Ml. 

IW» 13S2 |.*.72 
^p«j •liittiiil »ftt ri(b«nbfir(iif*« PanPofimtf- "'-.1; 

- (iit Viiiftaiut*cl<b *if. .-.6. W1 1 . rrü. '■''^-. ■'.i, 

lt69 

- fitr MaiktaMlik of KaMrrtdaatiub. 12. 
~'l9M uä"** '""^'''*""' ^ ^ Digitized by Google %t**l ttt «atm^cftt'^tr. 381. MI. IXHl lUSl 1M7. 

— ffa C*tcntKtltunt<. SO. 6«. 1057. 1M>, 1101. 

«. «B. Ml. I»t 13«. tais. 

— Iii (ItWift« «bltClDj,!«. 110. 

— , •fimrmt'. fTiT 'K**! ii «cAI'rfrniJlmiig. 124. 

— für Mit-. •Jic-tjU'irir<cir*.i'l. '/iT. IMG. 
Atrluiio rtoridUo. i'J. 2i(> iU. 4G». f^l.'23.'M1 it. 

— gttmtqgita iiaHaso. 

tM iBm 9;lttb«il<n. 27. Ii». »7. %77 671. Rio tt. 

», 5'» 91, 122. IM. 19!. I2J rj 256 j;. 
tViir^gt tut 'ü ijicmic unr VtniickitK. l2>Vi. 

— iUT «ii.^iiictung rr» traiMtii mtiit. 78. I51. 

— ^uc 0<fAi'Aic »CT »{utidKn CrraA« ». Vlitraiui. IC/i. 

— |Bt »avU flt««Ta. •tMi^ÄtucUin 1179 

— (m MMW»t ». lnl*9(nMa. e«t«*<ii. 473. 574. 99<). 
ItlU l l. KMur.. 4M Ua«ani. 1861. 

— Ifrn >|( SrrfcjttMnBjcR »rt I. flJM. «tf. t. Siff. 

B>i<lri«eo. iMlkun.IiKC. 213. »2. tU6&. 

t\iU. H* neue. 36. »X 121 I&9. Al. W. MB X. 

fUitn für «(ijn«mKhia»<. 468. 967. ItlCMn. ITlk. 

— ■üi ra* tvia<r. <i*rai»i1al- b. 9(«jti*Nlmfnt. 20. 
:«7. 63S 7f»«. »96. tlOt. IXMw 1M& 

— . kliccu t-ri'lili'itK. f. M|l<. CnlMlMk N. I&H. 
190. r*. 31« 

— 'üt IitfiJi. Unl(t(<Jlltliii«. 2«. S& III. 1^8. 190. 234. 
2SC. 2SS t(. 

-. MW WlilinM«. &7. US. m »II. eikmxt, 
— , tNiMi^ Tffw 109L MM. 18M, 

BallaHtao dalT Urtltdl« dl ranitp«ad«iu vrlMl. 

\yi «7. «av KOT 1031. lOTT, HO«. IST!. U li. 
»■«ilnlh»4. U'.fi TXL yt3. 11»7. 13i) 
u<i!tIJiM.ilt. it<niiiit't«. II. 44. II&. |7y. 340. &3I )C. 
-. r<«4attnii)<>. 73. SM. 4«3. 7». IM. IMlM. 
it<cita;rr«dR Hz Ht iamtütn M ttcAlMlllMfni«. 333. 

2U. »$. «67. 1263 1449. 1481. 
övirfircnrtfil. liUranü«, I.T* 
-. aas««. Imrar. 141^. U.M. 1516. 1183. I66i 
öfudwBtjiutl ,:t! ^<^ nuturtoa. !lt(Ttin4 für ?fi<nll. 

<*«<BIillXi!»i!-U^(, 211. 1047. 1S35). 
J.' ^rty.^a c. ^ 91. 133. U». IWl VH. 2S7. 386 x 

fll^ia. 44. 399. am 660. 790 ](. 

■■ct'i-iir-ita IUI Nultit<n (it<idH,tl<. '17. 109S. 

iiu,M«* # «Idittl »Üt gtti±!l. Wctuiit. 47 :3. IW 7M. 

*4I 1347. 1540. 
*J«J, 90. IM. «« u. 

«■»'itlra. tn ««elMilAc. 17B. 339. 720. IlfV). |;>42 K. 
*intrt»i*«. 26. W- in. IM 191 22i ri7. 288 u. 
»•jciuM«. 2«. SS. 91. liH, 190 224. 2«. 295 !f. 

«w*i»t«utt(f .jf.st.. i: , t:-ii 

- tfat etitt avc ^^itr StiialitMi». 99t. UM, 
«IctiM. 1 13. VI. S37. 41«. tN, MI K. 
VrrniMlrc. 91. 131. Ii«. IK W. M Vt K. 

*<r7irt. I2»i l> 767. 1317 

.Ijtr.ui -fir •**< (Wttniu, 4,lciir.iltun,l unr «dttlpRcgt 
tv« Kuli*fii Mtlit. Ur,. BIS, 1316. 1983. 

- >it «inNrbniruntt. Ii. MS. ttfll IUI 

- ». ««ttaKt«« föT wi. «mK 1. NHfMMIMt «lu« 
Iktart itBitcB. 9*1. 

— . UM. für SiinniilMie. ältglraie ■. ^«liMlMMk. 
tu. 179. 381. m 791. 994. 1134. 137«. 1*66. 1731. 

- cfUrn,. für »aMjltir. 3ü4. 1347. 

- iTKon. u. tail Sftatt u. tlictiitic. 133. 
:>j:[c(iAct ttt SkfctM mh aMait'ntfrcttiitcii i» 

WumaaBe, M7. 

- f".!! (u »(Bt'dbc 9mit 0. Mflriat. IM. IM. M. 

«». 1355. lA» 

.«'tiHlAn ftit iiKitdM ««MMH K. fftoatar. ÜBT. 

-, r<»«,inr4f. ft«. 119t. 

- nu<. für «DilMMli n» »itajc^if. 223. fM. 
MO. iM. 969. Ifll X. 

-, ncuV^M«, 9t. 314. SSO. 611. «69. 769. 8»7. iO» K. 

- fb »niri«« ZbcvUjic. lOl SM. MI& t«n. 
-nrmwUdatiUy ZMvlMK. Itl. IIIl lOOk l«!. 

- arm. far Ml turafnp. IM. (11. VUk WH. 

^ iutttn. 1346. _ 
2»«. >iitii.il Ar >r«fl. atral«. 3(3. 340. 381. .^99. 791. 
ä6X UM. ins. 

- fix »ic iti« «. aagiMBtic fll«tkMi«tll. «19. 689. 
IIM. IM«. 1M6. 

3irnf»tim». 19. 7«. 9(1. 091 1441. 
3tjlU. 1697. 

«atbclif. 141. 371 413, l^. 
JttfdMu^un^^diOjciii. rNn(i.'luibcTildK. 3. 66. 101 141 

— , neue trjn^cMiÄ«. 3. M. 101 171. 103. 235 k. 

-, vrcitil. 3 67. 102. 140. 171 203. 235. 500 w. 

ÜXjdJtin liir r<n tcnllU'tu t'u>t^bJn^cl. 57. 

- flit ti( fö;r>tniifr.ift t<f :«ut'er.il;uai*. 189, SU, 1095. 
1731. 

— , mat* ««■niiiibd. 206. 750. 1717. 

- ffa M( Viictatar tt* «h««»«!. 9, m, $». 122. 
IM. BS. 257. »6 K. 

«enioiabilim. 13. 147. .VM. 483.755. 105«. IJ«. IUI. 
1601. 

DtMlur, ^culfcbc[. 3. 8». 101 141. 171. 203. 235 u. ■INt!itlt4<iiuu^ oOM. M. 191. 199, 391. 391; ib 

— ij Ml - - — 

»<cn. 1341 Wiitb«iun4t« auilirni mtitpgfvglMni 9«tNait in t<» 9ni>nl fftt ScAfunN in l\inr. IJ*-?. 

— trt »«utn« füt Urrlniirt lu l'diVtl. 

— au» J. '^tflbc»' ö«ejr. Bnit.ill. 113. 336. 41«. 502. 
6t»l. 7:>3 :(. 

~m£ ^k.**'*"^***" "* ^'"^ 

M IhniM fit «cfMit ttr Ctiitr*» ti «ifriiitii. 

40. 415. IS«. 1717. 

— t(« biA. Sficin« ffit eKitrmatl. 137V. 

— tit (K(<cDtil>jli l&i eaI(^ul<)<r l;all^<>lun^c. 73 

— II. ^loArtditcn t&t »IC iv^nri. Jticibi .ii Jlutilant. 
101 235. 453 715. 911. 1271. 141,1. 1591. 

WrnJUWTKlit m X llttu». «fat. ». Virii, 157 130. 

701 802. 831. 1001. lOM. 113T. ISIS. 1518. 16.^. 
tRcnoltMlttrr. Ilial'itit, fftt «uacnlicillunri. 47. 536. 

Sls. 1136 131^, iwe. 1601. 
IXcnJUlidtc. Mulstf 157 

— <üt MuriUcMNifeU. 57. IM. 283. 510. 12(1. 1(18. 1638. 

— »I W llli**. 456. 561 1011. 1399. 
ffitttniMIIII'*. »I. 1*7. 577. 070. 834. 

<Kt^nai#l(liiift. attrtoijfi-«« 221. KW. 1107. IJiS. 

— , dst. .W. 

;ft(ti.. (fti öi>ift«pticii. 247. 605 724. 1141. 1573. 

— <üi M« St(9>a.J*|i»Mtal. 3«7.M9.nklMiJ9». 
-•üt i«tiai|««4KrikMI4«Ml|imi> >Hw9ir,9M. 

1469. 

— . OAirr., flkr tta OritM. I6ML 
9ciiv\i. 101t lOlfL 
<lKLlIl^.lM(n, Ut »nilf*(ii. 540. 927. 
;'(.:l1ii1iihi, «Uroatailf^l». 16T9. 

— , ciilrmulMlf««. 115. fiel. 853. 994. 1091. 1306. 
1438. I5«7. 

— •. r. (IW((0f4. >. UMfltnl*. lU WRtMttB. 25. 57. 
90. I2n l»7. 239. 3K. m Ml. «ML MO. WA. 117. 
Hb.'. 897. »39. UM. IIOH U«l. 1199. 090. IMl. 

IF>6I. 1731. 

«jiur. 27. 59. 91. m. 15'J. 191. 22;. »7. 19« it. 

— nnl Cficn|.atiinj. 15. 189 'iM. 478. CQ9. 897 K. 
Matuifni*ti. 10. 44. 118. 17«. 243. 340 tc. 

«Dt» ua» ebc. i«as. 1148. isa. mM; 

«»il*l*iul. 110. 1190. 1416. 1991 

Viurdl. tit itiH». 1WI7. 

*l0Uftj»l«nHjli. ^«llll4(•. 3 fS, 102. 141. 23.V i(. 
Wti64aaK(g<i. ttniKbn. u. Iii fuuff. iuMUtkuittx, 

9*01». M. 91. III. 149. Iw. 2I9. SM. 3M M. 
■tVtnmwH Ar VmnmniiJlrtifrtt. «i, 99T. IM, 

— , muc», ffir 'SbJTmJtK. IS. 3l>4. 
«truc, t«utKt(. ins, I5M 

R«TU« crillquc •£,. il. 121. t.*«. 114. 25«. 2S8. 316 w. 

— de IlDcuulique. 282. 829. 1729. 

— <le phlloloric, de lUcnluie et d'hiitoir«. 428. 

-. iiriiir«t 15. 157. SIS. 47«L «0& in. 805. um. 

1148. 1355. 1418. 1012. 
Otanbi^du. NHii4f. III. 133. 191. 149. M9. 1147 it. 

eailfitn Nt nüiuri»rf*. avf[l:it,:ii III rjiii p !iv29 
eilltlflirJit. 15R 2S1 :iS7. rav. 711. sm. vy.vi 

— »ft ZCTvaitr Wdtmt'i'il.l if ''ni<Ui4'j!i. ISl*. 

— Ut I. ntar, r .". fi. n&ndr««. Ml 391. 
7«8. 891. 1117. 14M. 

— »ti (. f. «U». |u Mita. 188.319. eonnla^llrliiit V,. 5S. 91. 199. IM. flk 3H. MB K. 

-. fn*|jf4f. 189. 700. 1879. 

— u. Jliiiitrit. thtclojifdit. 141. U9. lOIH IMSL 

XdfditnbMdi. blRcnidic«. 1655 

Tidtkrift, nardUk, für Kllelogi of; PMda|;o(ilt. 1083. 
14S0. 

Trüliner'ODiericaa and •ricalal lileran racaid. I4UL 
Uci'ft üaa» a. Mcn. 98. 18. 91. 133. IM IM. SM. 9M. 

■m lt. 

UnIcrc iUII. 10. 91. 198. SM. SM. 

bar«. I0S7. 1346. — ™- r 

Q<iiuiM|laiirnrn, Ut lMl)HM(M*ftli4<n. 347, 504. 724. 

1141. 

ei(ii(i|jbt«(d)ti(t für C»fTat«l«lMl< u. e«rkili*. 47. 

692, IST«. 

»fui!*«, für Sflentl. ««(BiiHrdfrnfgt. 212.600. 
1136. 1^78 

— lüj Mi pi.'fl, VtilfBBbr. 73. 530. SIT. 12s;.. 

— tct naiuikiii'tnMatttfcOf^afl m a&rid). 11». 1100), 

— Ar »■.'riif«jft(. fMlaMif. 3Mi MI. 

-, Mcrt rTu nififaMaluTMiiMitiiM*. 19. MX 
818. 1137. 1411. 

— (tir «olflwIrthfdMfl lt. 246. 723. 1141. 1475. 
«la^t. 26. 6M. 91. I2l. 158. 190. 321. 156. 285. 
.•Jfitiibnfl M tjulfitin u. ificrr. SU'Hf >i<ip.*, 541. 

685. 751 1178. 

— Ar etnit4(4 niimtiim u. t. 8itl. 313. 687. 9». 1384. 

— für ■nateaiu u. llalBttftlUMlgrMMIt. 11 MI. 

— Ar e<rgrid)t. 414. «97. 1119. 16Sl7 

— füt Wiolfjiit. 339. 530. 

— lör JiialiM. (Jbdiiit. 10. 661. iiti(«i. liir ttttrargit. 2 211, 636. »51, 1136. 1S4C 
SM 991. MU. 1M1.„ 
:9M* p •rIÜ. lU Ut. II «. iH4lMill. 04M(44t. IML 
IM, IM. MX. MI. Hl. 13U.UM.M9I. tcmidii. für ttDinnglt. 

— füt ■ " 

— ttt 
416. 

702? 1383 

— t-> ^fr,lifA«n 

twti. S88. 
-»»•((.Ilx i4i««»i«.L ... 

— nr Ml« •faiaaüatotln, 

10OO lt. 

— fCir CK ifHa, <99MM|W. M 

862 lt. 

-. bitiDtüiix. 40. 175. inkm.i 

— ffit itiyitil n. Mtntc. 19. 

— f&r Jtic4)<RTcd)t. 1475. 

— )&c Kiiditngtldiiatc. im. 783. 1018. I5r. 

— fbt ltrvltaU»,|T4rb>c unt SHIntrjIcii«. 530. 600. 

— fCit üÄJibtmjiii u. Vbefit. 12. 11». 419. am. UM. 

1409. 1598. 

— f&c nialbemalifdm a. nanUMtH. Ualttrl^. 11. IBl. 
eis. IIHI. 140». 

-. »laMdH, Ar vralt MMcla. 11 «X M, 1«. Sil. 

303. 342 IC 

_ »IT «ftiTT. ei(. für v)iiivtuio|it. M. tu. m, Ml 

381. 631. 661. 710. 853. 92,). 1100. UM. 1347. IMl 
1638. 1S19. 

— At niinltnialii. 498. 831. 1309 

— ffit t<Blf4( «bMN»«t(. 154. 473. 927. 1544. 

_ Ai 1<btloicvkl( u. fiHM. driiil. 170. 083. 1093. IUI 

— Af »dt l^rii'ji' II. «ffinll. Accbt t<r niginMtt, 34S» 
;5H. 11411, 1721. 

— Ar Kt«!. eptJdi<r'tfd)un^. 634. 1692. 1739. 

— »«« rgl. ba«{T. llalillifdKn Vnrrda. 19. «14. Ml 
1728. 

— At «b»(l|crtfii»c eiallftir. in. 758. 1981 

— At Cttncit. B. Ctlbcgurbic. 1126. 1579. 

— Artit ««, lulb. tbcu). u.ltitd<i. 371 793. II«B. 1517. 

— f&i vt||<ntr4.>ftl. {({«lOj'C. 911. 

-. HuHdn. At tfcitiaicKtiM 13, fM. 12*. 

— At e«lfttTf*4»°<l< e»ra4i>ijicnid|aO. 438. 1969. 
1545. 

3(ilun{i aVatm. |1lu^4»,). Vtlljgt. H 91 Iii. IM. 

IK». 2-i.'.. itVi. 2«<S ir 
tUuitnii». .t;. Ml, m 1511. 190, 225. 256. 2W>t. 
— , itU'tUli. nifiinfitMfil. ftilajc. fii 91, 12L, Ut. 

190. 314. 356. 2!« if 
— , «OltM. mufilol. 121. 224. 349. 
flghaft, «44. IMC. 1949. U81 iMt 3. ^ulen unb Unioerfttdteti, htxtn $fO0Tammc^ l^iffettaiionen unb SoiIefungS' 

tjerjet^niffe 9lufna^me gefunben l^abcQ. 

IDic scftmt ^(tnuftcn 9lmtM onnKifcn auf b(e UnbKijUitcn, «in * lubta In 3«^i auf (ckk Oorlcfiiii|9»a|ci4Hi|T(> HjiJn. 731. 
tjijoi. 1420*. 
«II\U. 1191. 
tUliabOT«. 761 
H'.tci. 639. 

r-i-iiüi 1582. 
^»iMiittt. 1123. pjtinfn. »3( 1201 
fjfcl. II'«' 

tfdftl. iX»'. 1U04-. li4.S. 1581. 
e«u|Kn. 63». 1581 
Vasrrutk. 1190. 

«Itllit. M3«. ;.79- 6,19. 768. 897. 

I(i6>> yixi' ui'.'i". ins, 
emtn. 35U. 393*. 642. 679*. 
ftliL 198^. llir. 1331 1991 »63. . Ml llir. 1191 1491 Cifttie. 1190. 

V c II M. :i,'.<i. 9H 

WfiilJ. 639. 
CtJunf^iiKig. 768. 
««114148. 639, 768. 

«ritUB, 433*. 5a «n4MSM. 1611. 

»tünn. 1359 
e&ibbllta. 639. 
- IMt. 0arel^,iBr<ii, ii91 
aiffii. 

aitmni«. 639. 
«illi. IlW. 
dsbuc«. 639, 
a»tfecn. 699. 
liuTiirnii- 1190. 
«I«ta>vi|. 43«*, UM, Digitized by Google XU ClOlnflcn. UM. 

cprpAi. 17'. IM, aal. M*. 

CffWtn. 639. NU 
CIifffKvcf. 6TS. 
dbnfiM»«. 322*. llMk 
9m. 1190. 

«■Ha. 14Sa. iw. 

«(■■■teil. a75. COS. 1110. 

frMifttll A W. 675. GnS. I3S7. 

grritirj. tag. 731. 
icdbatg I. «r. 320*. Ittt*. im 
9tu*m« i. e<1)l. fl6a. 
(iiicMbrra Wn. Ui. 
<P«»wtlIcr. III. 
«»«tj. nß'j ISST, 
©tttien. 359'. 
ühicitn. «», 
Mtlit. TM. 

•ettlnain. 25. iT. 3M. ifO'. 512. 

961. 1001. |n34. 1067. UM*. I23B. 

1«0. I5H2 IM7. 
• C4|. m*. I09«'. 1190. 
Wra). 1291. 141«. 

ei(ii«»4ie. M. W. U4*. HS. 

lOTi*. nos. 
•tttifiNi». fn. 

ttrinm«. NB. 

•tftn»«« t e«. m 

MtR. TSI. 

0HmMnR(n. 57S. 

«ucn. 1323. 
6«i»<ifU»i. 669- ♦ «nt-Riltfiiliera. 12». m 
642. 57,5, 7B8 S97. TlH. \(m. 1106 Vif. 1154*. 11»). 1263. 145(1. 1583. I63T. 
A«MtVg. 768. 
•■■tt. 669. 731. 

Ummtu B6S. IS»". _ 
««l»cl»«T|. Mf. MKUIt*. 

Anfpt». Mb. 
«niftE». 6«9. 

ÄttMiHiai. G«9. 
M. 1190. 
»•ItniM»««. 1418. 

bitttt II. ». w. sn. 

3( n 4 357-. 768. SOI. UM. IIW. tVa. 

3nii«»tiiit. 122S. 
3itti«l)cu(t. .S77'. IUI*. 

jdciTtjf:!)». 70X 
Snftcilnit«. 1418. 
JtarKiulK. Mt'. ISW. IM*. 

il.ilteniit. 702. 

«rmvtfii. !S37. 

I c 1. m'. S3:i. 1 153*. tna. ttt UC7. 

«Uatnlutt. 1637 

Jt«liu 102. 

Ronraiel«!. 7C8. 

AiNiii|i»ft<T« I. 9t. 102. 1387. 

fl I > ,1 *bet (. «II*. Ml IUI*. 1190. 

«rem». 12IS. 

V.intJU. 1228. 
tfdiiNn. 702. 
VtMKlU'Ut« i. 8. VSL 

tituntux» 1. 9r. im 

«(tvO«- 120. Ilf*rm. UM*, 
«cmlxtg. 1452. 

8it|titit. 70'i. 
Vi^uftabtTg I. e4L IM. Vätern. 1S87. 

SNdin). 13ST. 
tR.irtutt iVt. «(fffB.fl.) 768. 9Rat»uig. 484*. 1 119'. 1290. 
ÜNditutg (eiricrni.). ISB. 
SRaritniMTNr. 1450; 
SRcMufdi. 122^. 

Sctningcn. 702. 
cl»tn. 963. 
Vittiul liM. 
Dtt((t(fe. IM. 

ntrinT ina 

<D)Oau. 702. 

'niin4«<. WS. 731. IMS. m. 

ÜR&uAdt. 356*. UI»*. 

WünnciflaM. 1291. 

mafin. 512*. 541 UM*. IW*. 

9l«ttnan11cT. 00». 

SHritinti OOS. 

««(iMm. 606. 

Obftbi'Dabiniin. llft. 

Cflcnli.icl). ffö. 

CffjnfMtj. «05. 

Dvvtlu. IC3T. 

ClaaMfid. 963. 

Vitium. 1637. 

ilUiicn i. t<. 806. 
«lotn. m. 

«cvfilttrrf 360*. IMI*. 
Vi)ttr«m. C06. 
Vrjiliatlk. I21S. 
«TJ«. fMB ISM. 
«ta^. 1190. IIM*. 
•lltc»t.iu. 12JI*, 
tluKu». 769. 
MüDiitdi. TSI. 

«tj«ii«buir ^. Hf. HM. UM. «Intflii. TM. 

9t c it 0 . 309*. Mir. 
Kcüd-cn. «08. 
«Htvltatt. 606. tW. 
StuiiIrrfidtB. IM. 
e^arkuct. 1450, 

IVA. iMT. 

*41(*irij. S9T. 
C<bf(ii)ii'Am. 732. tm. 
e■,1««l^nlt. 542. 
6i»V(nB. 732. 
Cvci<t. 1164. 
etdra«» I. II. 5T& . 
eiiasfrurj I. «. 1387. 
©itiilibUKi. .286*. Ijy, MHT, 
C>uill<4il. 1130. 1238. 
Kilftt. »42. 
Ctat9«4l. M2. 
ZTABicnaii. tlOt. 

ftitt. IML 
Bblngcn. 388*. IM4. 
fttjtot. 732 
filflMar. i9t. 512. 
mm. 1264. 1291. 14M. 
BUn. »93*. 608*. 88» 

1264. 1293*. 
BlintfKtulUtt. IMi 
CUilnat. 1450. 
StiKitHtri. 542. 
'ftUftUciJ. 542. 
ü^ongtivif. 542. 

nattfeuig. »7t, 

(B&i|»ur4. Ml*.' 
Ättttn. iVt. 
Atttn. 54Z 
dlittiu. 57,5. 
itaiiim. 1264. 
AlAoVuu. 542. 
Abil«. 399*. IOn*.lMl. A) VnflcIlHngcn tc 

«bnlt. iWk 

umttx. I4&». 

•Mn. Ät. 1423, 
fltdf. «. 549. 
«MiM. 549. 
«Iltett. 8t. 191, 
1l«M«iitt, M. 1423, 

fiHSiU. 4>ciml.h r. 682. 

«•MBlllM, AI 

e«kttii*. Ii. 139^2. 

«•»•■IM. MU. Oaitt 14ii< 

»»julii}. V'2'. 

(kdtr X». tl. 4. «). 1424 

MiUft. 00«. 

etitnMitii. t. 3. iviw. 

145.5. 

etatit, «t<rtb. 139. 
P<im»i'tf. 1327. 
Ptttiir». 1424. 
Vtrjlfk'tom, U. M9. 
9Mlii»ici. 163. 
«lala.«, m. 
««»r|*i«^, «. 736. 

•fiitlgd. S: i'i H'<!3 
rtaumuüct. l>. « S 1520. 
etiiuiu 1455. 
«raun. a. 1122. 
«lAun. Sr. 77.S. 
«taBii«, ». 2t«. 
«t«ufc. 94. 
«IttUu. «. 1011. 
«niBiaUB. A. M2. 
«rti«. 1586. 
«n«. lua. 
Puftrudft. 707. 
CuttT. 932. 
«utift|iire. tSI. 
«tlttel. 1381 
«UtStMf. S. W24. 

«••gm,^!». 
S&ta,o. i«B. 

fMlIL«!«. M<- 

CtnSla. «82. 

, t. 439. 
1080. 

,D. et«. ^ilgMBfl, Ctia It «. 9m. 
Ctlili««, Jt. UM. 
ClllKt. ISM, 
Crcsfcn. 549. 

ru.<m. Vijvb. M. 
r-ini«t.:.cb.». «111.1736. 
fiirt. 1202. 
C&Ktbrc. V. 1231. 
«er, 9. ffl. <i. 106. 
Ojcntlfr. V 
Ijtxiniinn. IR1><. 
iliitkciü. I',iü2. 
attnijnn, 0. 163. 
tfinft, 3iil. 32fi. 
•((tTlifc ». t. 81. 

ftit«. noi 

ff.iit. 1155. 
rwuld. 1362. 
ÄtUiUt. *. 1702. 
ffc«trjb(nl'. 4t 1234. 
iiKPIcr. 967. 
«ii,t>«t, 549. 
«idut. 1011. 
AiidKi. 1391 
Ruittr, *«Bi. 644. 
»Idbn». «. 292. 
0iMl<. 163. 
SrrMinn. 94. 
Ätalinnl. Rt. ft>. 903. 

Äunit. n. m. a». i42i. 

ÄraBffB. «. i486. 
jJrictWiKrt. 8. Jft. 1702. 
flTill*. 9*. ^ 
«til»*,4. ISM. 
«ntl*, i. IM«. 
fttiil)4. I9H. 
«jsjllet 15««. 
«all'ta. 51«. 
iBjnitii. 173if> 
»4tttt.iiit(ii -S. 2911, 

»»l'twrP W. 1423. 
(}»<bbJitt. C»(. r. 325. 
»fmiMl, 4». 736, 
IBici». 'jl. 

Mi^ai. 163. 

Mlfir. 1465. 

•nur. Hu. ti. I» Ml. 

•t«tf. t<74. 
•rtfller. 163 
«raliife, r. 326. 
«tBmint.iS « *. 9. 649. 
«,1.^811 «tubcJiKT, h. 1423. 
«nnttal. 673. 
•«K*mt». fl. g. 91. 

Cutimiinii. 1327. 

». i:i62. 
c. tsjjni 1 
«jiifti. Jt. mh. 

«411 (Ol. 6M. 
tornad. Ä. 439. 
«jtRjif. (t. 838. 
f>,iil«baUci. ft. 94. 
^untiPinj. 173fi. 
^^^ujm<^ Jn 12'!9. 
^iDcmjun. V- .'»1. 1616. 
ÄttntUmv. 1642. 
itÜiMlBi«an.9.4I.M.S49 
«tön; *. «. 8. »IT. 
tftmami. Uh6. 
Ö'M'iii'V, K'64 
ht^. iJPoi. 774. 

du f. 12», 
6tB<r. tit. »49l 
«inic. 1586. 
«itfdl, 8». ttOt. 
«Iriil. 806. 
trfftiiiliin, Ot. 11 3, M. 
fccfmanu. 1202. 
fciSlHi. 1362. 
^«acnbna. 1423. 
1II08. 

frt'ttlmj. .li ti Uont. 969. 
tiifttl, fl, 54!». 
t^[il>i*mann. 1234. 
^umiptttiiicf. 707. 

hmt. V, 14.VV 
3aca». 1423. 
3«Mt. 31k 

Saal. 1363. 

?cns. ?. 125. 
.■«•(i.tiü&t. Saf», 736. 
ifjt.-r. Ii. 774. 
«j.l-Ki f'"3. 
.Ä.nfct, ■i. V. 775. 
A^iIHtU, «. 10801 
«jam«, 149. 
Jtan 142S. 
Jliiffrl S*'?, 

Jll;ltlH.'M. «f. 1736. 

ÄirAn«t. St. y67. 
Jttrftbftcttt, «. at. U23. 
«itnrt. fllrb. 260. 
«Itin. (5. 487. 
ffUiiKri. 5S2. 

«. U55. 
«llna»t. y!M. 
üwtüt. lOSO. 

«■»laai, «t. 181». 
- Clflb IIb 1530, «»nljtbtd. 488. 
«b^nWtteiatt. 8. 325. 
««fikniti. IMI. 

Mtattf«. 1830. 
Jtraiiit. Sr. .541». 
Hraun. 3. t. :i26. 
«ti'U. IXi*. Ififi. 
8ci)uc(t<r. 12:M 
XtoriiiU'cl (>, 
«riiji. «. 806 
Xlüget. ae. 406. 
«UfeB. 8. 91. 
«iilin. 1421 
«ai), U». 439, 
JItiprrr«. 1586, 
p. 94BNttl. 983. 
«aii(. 146». 
VuiituT 118. 
CÄncB. S. IMK. 
«dub«. 673. 
ftbmjnn, 9. t. H86. 
IfeiAltnÄerii. 324. 
Kill*. «. 1162. 
CinttBMnn. 1423. 
CtBflra6nii. 3. «». 
ChlBBtl. 1424. 

«»Ho*, b. 32». 
Vcbfttin. 1423. 

Vfnina. tft*. 902. 
Vctfui. «. O. Bt. 
Vcfftlb. tj73. 
JfnicnUtb 671, 

«i'b. 614, 
«Ciilcb.tiiR IM 
«usi. t, Uvj 
9R«litcr. KU**. 
8»«»r«ni- yi>'i. 
Mdrim. ri:u. 
WortlB. Ä. 1362. 

üRjicc. 1423. 
aSiffctl, RiJiii. 549. 
Ü»l«n«c. 163. 

•R<r((i.ab.aiit.m». t4&tt 

aXtgtr. •nit. ffS. 
!Ui|iiU«.Vt«fl(T. •. 8M. 
■RcDcnlov. 673. 
•KotQcr. a. i486. 
SRiMakri), (tinit 614. 
TOf«. 1520. 
9Riia<r. 673. 
aNftOcr, «tl«. 903. 
9RliBd). n. 1664. 
3»Bntlicr. 1423. 
SR>illiJ(tt. 10O8. 
«cff, ¥. 1299. 
IMMwrtt. 1008. 

- • m 549. 860. 9(lr6u<». «<Tn6. 814. 
<Kii[(, e(B«r. UM. 
Kilfm. 1007. 
Obttbitf. 1433. 
OncIcB. n. 1203. 
Cfli^Kitniic«. 3, 163- 
CvrtB, liuTt V. IBAl, 
Cvrcnbtini. n. i>7. 
Cril«». US«, 
OttoMnii. 8). <. 1008. 
Otlinlcn. 3S. 
Onticf, 325. 
Ollo. 644. 
faul. 487. 
|<d. <>. 0. K. 1041 
««tnict. 81». 
i«ltl«. 1438. 
W'rttu*. tt. 967. 

WciffcT. tt. e. »49. 

Wonblifllrr llia. »49, 

«lUriB. 154». 

iMi(». MOi 
flJicB, 166». 
«4I((. tt. Si4. SN. 
9r<iJ(. IM, 
ifrfiflt. 1423. 
tiTB». 6<>n«. 4M. 
i<ü». 363. 
MonitR. 549. 
WaulilKr. 1543. 
e. OtKff. 90.1. 
8Uif<ti*(i>. «f. 43Bl 
Wdntitt. 1424. 
ndtmiin^ti. I2ffi. 
r. mtr.tifc 1362. 
811)1)4. 3cbn. »63. 
fliiM>l<I. 94. 
«lAtn. 94. 
ttiMn. fllb. 1121 
«l<l)tCT. 3. «. V. »67. 
ailAttr. Mrb 363. 
SIlAltiolen. %txt. f. 260. 
«id. 673. 
MmMI, Jt. 77». 

«rttit 0. UM. 

8lrfe»t. C. 1234. 
Mflilantli. V. I. 61. 
«Anlc. 2V, 9(12. 
nefcBbaife, 3ui. 614. 
OtmcBbBiiti. 1234, 
giet*'4), SR. 30. 
SNtHfu«*, Ml 

Rftllintif, K. O. 8. 4M. 
e<ialfrie. 36.1. e*tRT. iB. i3sr. 
e4tt(t. UM. 

«Sititt. 143».„ 
«ttlBMrr, «. »48. 

eitilrtPin« IWM.^ 

«cbmu-i. At- Ib. an. » 

edJnuct.lK (i, ieuM». ti* 
ttd niiM, 9li>b. 549. 
».tmibt. W «■ 94, 
£^nttb<f. 8e, l^J. 
eigneten, Midi. im. 
HiH. 1455. 

e*i;ii. si. 808. 

e>lii>n. 3- liaMk 
«»«lt. C73. 
«4t»ttt. 838]. 
e««ll(. «. 1381 
Cdiultt«. l45Sw 
ediulK^ 94. 
«liiuUf, ^<[iii. 16I«. 
«Ansibt. Jt. «. 901 
eAnFaiilo-f. 1586. 
«•Iicgol. 1337. f ««BBtaj. 8L IMl ^ 

«iT,)<nlrn). »D - 
ii iirMCubetA, Bt. IM 

e(«T»(t. im 
•U%t, 1O80L ^ 
«iMatnBHiver. IM 
ei«n. 194. 
et(lniii(9<t. 360. 

etcji. (). 1161 

enmian. 1641 
e«bil, «ura». r. >** 
taftultti. «u«. 1610- 
ttänau 13^ 

tliKrid». o. *. 
tlHcn«BaiM. M8^ 
iranb. 1616. 
Sttu. SRat. I4M 
tid),id(tl. 671 
tldfiiitiB»«». «*. »* 
«n«<t. «. 8r. 388, 

BJibinjft. t>- Mft- 
*(il(bia<r, «. 163. 
«(tncr. Ä. 328, 
««Her. 1455. 
«cflcl. 932. 
Si>«fl. O. O. 1011 
«c«l. 1455. 
«Cfit, «b. 194. 
';icltJiP. 1234. 

« ■I39- Digitized by Google — K e 41 f.t « «; — im mm. tiK K 

i^^rct. looa 

? .;<:. Wji- M9- 

Bffm. «k. im 

Bma. (II- *n«. ML 
9<cr«rMcta. Vt 

iiäunu. O. TB. 
Bi maaat. IS. 
i}iln«nB«. S. tn. 
^H!Mb*. SB. 
SimtfiA. C CIL 
SiarfAritd. 4. NT. 
S ofelsiitEB IIH 
W4>n<t. «ir. iVH. 
S-nltnlio. lOlML 

B«:f<. •. tL ° tm 

9(!]>>ilf(«. Sank. 1007. 
-.'crCft, • «. tM. 
-.'uä t6l6. 
.abn. £t. ML 
><in<il. Hain, 

va*tri. im 

Ion. laa. 1C3 
■fita*««, S. ItM. 
■■ir»<£. 317 

laik I. 2». 

»«ik. Mit. 
Suunm. W. 

{•JBT, tin. 

t"t± «. B- 3». 
V. tii. 1162. 
fcbiq.;. 708. 
f.-ffrr. :0H. 
ftsa. Ii. ttk. 
'•uraina 8.«llU 1041. 
!*ult. M. 
."Iii«. MO. 

eiAt }«|. 

WoUb. ^. IS7. 

SUin. fl». 

ftaale. «. 
frc*«. ». 1392. 
t^'lo. NO. 
fruifKr. R. Bil 

enim. «. «1. 

r f>aM. im. 
Ml» ItCt 
bjarktlfr*. tW. 

liufcn. in. 

filmirlH«. lUO. 

,.-:r.;;t< 1>. 1121 
Sotlinl. ITM. raal, 1. 1041. 

r«»(i(<t. 1U3. 

riftn.t. 2f.> 
C^(cn*. lOlie. 
Cttatana, 3ttl- 838. 
Cu C«!«.)!«««««». IDA. 

ruiKi't. i>w 
riKfbffl. w. e. f.:< 

•n«clli«l»l. n. f.. /M. 
MaiJf*. HJ4. 
uffanNW. •.. 229. 
ffnlNiR. MO. 
«cOtT, 19. 1102. 
Ht Atr. W), 

RtfiiNt. •. itz;. 

lh(«cT. Ik. IM. 

Wr. im 

». 9lcil6(i, »4. 

• iMatT. ttnt. IT3C. 

«CftOlf. 0. Hi6. 

Hxtu. m, S).. sie. 

j 9uUnta$. IM2. 
jjKii>«a»«tfe_l6^ Kaai«. inr. 

•<»ctMa«. im. 
•ad«. SlS 

•r«M«(. TW. 
•tmcri. IML 
IRaffnr». 200. 
e««». |M>aT. KK. 

i«. S. M. 
laOria. m im 
. Jtl. OUT. 
t«lfct. 711«. 
^a»ln. tUO. 
«tkn, 0t(t. 8G9. 
^«(BMna. II. 3.. 4M. 
I ««iniid. «n 
; «tiaillat. «. irt 
' ^rnniat«. «. I.<1. 
I fr" II'. 

tmii»)«. 229. 

«lltcif. MO. 
t>«Ar. tri 

t<""'n.iniT. flu 3Ä. 
ic^Dunn. 1008. 
4efni*Ba. 1302. 
6*ki. ■ainfl 933. 
««[ft. $. *. 220. 
^»IlmlMrr. flraai 400. 
vrravik. 869. 

. yuiUi. «. «. 94. 

I 3i9tn. 044. 

' *. 3l)n<n« MO. 806. 

96n«1l. i486. 

«apT««. 708. 

.«Jt'(t. nj7. 

iloiim-inn. tili. 

Httali. m 

1 t. «nkf. HOB. «<T4krff. «.. »Mb 
Jtln. ^rna. IMO. 
Xlitl«. 708. 
XliafnllUl. lUS. 
itla|nai««a. MO. 
JtWMi. IML 
Xaaiii. ms. 

XntH. 7(1«. 

ITiia'. 7*. 

si.'ti. iiia. 

X»*. «atl. 488. 
«»bin. MM 
<»Ml4Bflfe. 1060. 

Ijfenfn, S WO. 
««(tlng. "fS 

Mmia. m 11G2. 
<tVM*r, 8M0U Uk 

«ra«. 8M. 

Jtrünn. Jrt). 
». Mubn. UM. 
«iikn. «. 1391. 
ÜJkdn». »II 
{jntrc. 1172. 
«MOt. * . <»3. 
iMMlUtk. 1326. 
C«aifc«tet. X. i^r ». I66ft. 
•««rtr. liei. 

8«*ani4. T 
«(Iknlk. li)>2. 

ei*ft<«»»if. n. M 

8«ii^n(. 1414. 
8c«»cn. M. 
Si(^<rai<tfl(t. 1 102 
Vitbkel». 94. 
8m»<til(ibi. IMk 
»iBMi». 12081 
•atM. MO. 
«M»n. m. 
MrMk. Mft 
Vaikft. 2no 
IRigrair. 1080. 

n4it«»it. -ico. 

94i(t. ton. 
n»>it. VuM>. i486. 
DtcMtul. ITM. 

nttifi, Ib. itMi 

iR<i»t[. «tr. 2tt, 
9Rinf. 7SI. 'JRuaadi. 730. 
URMUir.bcfr. IIMl 
WÜBct. 260. 
9)IiB«i, Bc. I«W. 
nflOrT. fr. 4. MB. 
flI&nfT. *. IM. 
SRnMh. 9«. S. «. MO. 
9hiff4il4. n. 61. 
Maitiliiilf. (Kuft 125, 
•cumJixt. J'X) 
Rnrlcn, (. Ik. 19t. 
Wlm«k(r. lOd. 
«»aitrotb. 1486. 
r. Wu^haam. 1234. 
Cri'ti inanit. 014. 
Cdtinjfn, Utfbur r. 229. 
i<ri«ftr. Ht. VHI. 
«diklet. 1163. vni'ijtt. II6I. 

, «•rfantt. (9. HO. 

«Unl. 1S2T. 
' «cbl. 1U>. 

«<xkUk(*. ^xm. 1290. 

«Mt. <[. t- UM. 

V. Vallfanmcr. iMt. 

p. OutnfltM. ItK 

«.ibtlci. 674. 

Oldfl. 1*86. 

«aar«, «ny. 9» MtU. 

736- 
Mdrr. 708. 
vom Mjlb. 1326. 
««ibftf.u. 1424 
Mei.b«. t. F.. tW. 
iX.inle. *:i7. 
«calcauj. 1008. 
«.«■««>. IM. 

«MNr. 94 

kl. MtAtkclcn. 292. 
OrUltokl- 71« 
m<iUr. Btjim. 1080. 
Ri^gi. IM». 
Molinict. 869. 
RffiliBJim S. 0r. 488. 
Ackbaik. ICS. 
SIcH. 13M. 

aiciKT. liw. 

Ümm' ^iff' ^ 
•mMtO. Caa. 1041. 
•aukrt, ^rrni. 1108. 
f4j<nttT. lin. 
iSiftt. IMO. 
eMmNtk. IklL 
e^Mel. «. ». 8äB. 
Min4tatn. MB. 
MbOlL TO«. 
64li««*«". Mar. MB. 
ei»lüt(r. 737. 

ei»i»n<. (i. toaoi 

eikaitM. IZ<9. 
SAmiM. r 229. 
Sdimik. 132ß. 

Äi. 933. 
^4ii'cUct. 1299. 
e<b4Bb<ca. 1162. 
Cikatt. 229 
MtAmai. MO. 
«femfc« miM. 
C^Tiktr. 1080. 
Cikultt ^tnn. 292. 
eifci.rrti UK2. 
•driiiir. e.. 488. 
•«ktMnk. 406. 
•«grr. 1161. 
e«ttNn. 708. 
Ct<«au«(r. 644. 
eitninl. 1008. 

6r<itcl. U^ß, 

eiaocn. 0». 

CiMoBn». 3av. MBl 
eKliiknarm. 13)K. 
Cltintr. IHU 

ZKinmanii. 708.. 
eitfifln. 200. 

et»dii.aiei. 3, «. IML 
eultf. MO. I eiiflftc. T06. 
Ibomal. fit. M, 
ibiiMikum. 1181. 
e. Ir<ii<4'' 731. 

I trpM», iilO. 

I tttAtl. IBM. 

nkH«. MB. 

i Uffntr aw>. 

!U,1tf(*. Ifil. 
I «liltr. 94. 

I. 01(101(1. I1C2. 

eiuiit. loti. 

•«»ft. «.. 229. 
••«t. 22». 
Qfirmani, ill db. 438 

tIN. 
Wjjg. 708. 
20ilDt*4. «». 194. •ntoMna. i. 

etfta. 9M. 
OintiKE!. irit. 

i^r^ji,. 196. 
tMiBi««M,jD. a^lM3L tdRirrttk. Br. t5SI. 
r. Viini, 1338. 
()tlit1di<ii. ;ti. Il^. 1392. 
«<M. «. 9<i8. 
Mennig. Brau«. 2'.«. 
^ititt, iei. 61. 
4K«ktaiMn. Ulk. IGBk 

«. 2flO. 

« (!^r. IS.t. 
«cfnKifUr S X. t). iMk 

yuai*, IL tun. B«k(r. 1006. 
r. Stbfr. not. 
Bttrin«. 9(M. MHl 
ü^clilct. 1122. 
fB<li(B»pra. 674. 
«. Btltfldtt. 1103. 

0<«k«ikuii. 1008. 
BM(««r. MS. 
nitbtiaiaik. 708. 

Wlnffl. 674. 
Solt. tt. n. iSBt 
liOft. IM. C) XoMflOt. 

«4lt(Tfctk.9»k.«il«t. 238. 

«Ibiinl. Mrb. 91. 
Mrvti. Brnft. 1« 
Su^iiftin. A«. 1702. 
BaiUT. 1M3. 
Pair», Bt 'iao. 
««HCl. e. 163. 
fl>it«. an», r. 1616. 
«dur. «. 1392. 
«cnbci(. itSO. 
eiillci. 869. 
«•■M. 7». 
0«HM,*t BIS. 

Bfwo. CaOk. tits. 

«rrmirrr, 0. 518. 

Vrnfkau». 0r. (>l. I!»K. 

Vfetfbou«, ^ctm. 94. 

efiikntt. eautie. IIBB. 

Mrlttl, ». 401. 

Bl«, B. 61. 

«Tflttaaik. tk. Ib. 1701 
I «rmana. Ib. 1042. 

«IllniriUfl, V'-iMf 67t. 

i^attum. iS. It3. 

Bcntiil), (I. m 

fitaak. tffai. IAO. 

Btanaiaan. Br. (It. IM. 

Btubmann. I9i, 

B.iHrcll 1520. 
! B.inf. Ififi.'.. 
I 0>irla*. Vl<t9 

»li««uw. Vi'itl. ISO. 

9Mtl. 1361 daa«!. lOO. 
Xub, Baill. Bl 
Jtiikin. 1481 
«anD«t«i. 291 
VcMiiirr. ISO. 
tinliJTt, S<B|cf k. 
»tHmk. JL ». Mte. 
9atn, DNA. tOM. 
OTari «. Rt. t-, Iti«. 

!K((tt«ti (Balti). 674. 
n«t«likrf, «tial, (««liV 

Otiikc'l. •!. th. 1041 
Stafcf. Hb. MO. 

SKc'Knibal. e. «. 316 
ÜHriüd. Tor. 1011 
«irtd'iJ'b, .Jji. 1328. 

9i«iMi«. »(. xn 
OtnkMl. ISM. 
•awrrl, f SB4. 

Vavabaltk, Jvk. Md 
lierttin. fll. lOBft 
'DtlDiUil. 674. 
<U<.SHntCrri,3«tikr.lBB. 
iXnik: n-<Rtl»(|t. 
326. 

Midihr. 3ul. TIBI. 
Rvaimd. 1041 
■«Ik. SR. »Mk 
M&bic. «. an. 

cdbirti. US& 

••ailk.t8. m, 

C*al)f. SM. 

S*aftfr. U. «. i82. 
«vrcn. 3 i:riS. 
Ibciuit. it. «. m. 8:18. 
BrtOrii}. «r. 1641 
XsuHalnt. Cbatlt«. i486, 
ff. ZKkabufikBiM. I&<«. 
t((kik9(*ti».Z)mliiffiv.22». 
«plloiiiiB. II B. 014. 
'Bi-irmann. 0. liU. 
ttVjiltrnaa'I. %% W. 
»(»(I. 12». 
Sritk, ML 008. 
SdtiT, S««. 1496. 

wiiktrniaib. rttiiK. toaSk 

Biki<l)<l. •. 30. 
SkdKt. ««lU. GM. 
|8uBk(tlUk._J8n. 
ini4c. P»n*t r Pi>(ü(f->rn rft 'jtniiatMiillipil 
Ctr .^oaumeau Geruiftoiac. 644 

it-iCMtn: 3t.M.lM.ML4BB.«M. 
•a <-3^ioa. 1201 tlM. MUIMIMM 
CitflivtlcB ktmfaiks I IbBIrfVm 

^tworoBi. ^ 

tvi^Ulii^ « 
JM. gntgtgnBiiin, 
X)«iil(. M. 

Bidik«. ins. 

^iiihrk. 709. 
^«ffiaaaa. BBOl 

«BtlKI. 1118. 
«oMMt. 40B.J 
JlThbcwawr. BS «ickl. 078. 
eilinit.uM. SM. 
etr.ii}. (ll.flOl 
CudiKu :>20, MBk 
Senbcl- 361. lA BN. III. m MH IM. eiirtiiMcn. SM. 1101 
Snailikiaifc (WkltMktfra): 81. »i; 

MaUHlMMiM t mlT 

(öolftiin. Ml. Bifc 6. Suc^^anMungen, bereu '.lUtlagemeite im tebactionellen X^eite 

htipto^tn worben ftnb. WnaaM. tl,. 1 

4}t. 087. 716 7». 1019. 

im 1380. 1713. 
ll'tiaanB «. IHatei In 9tl»|ig. U. 
AJnuilrwio« d« la GairniUi In 

Ititril. 1*7. 
Kotate. r.. IB S)l&a*(ii. 1H8. UM, 

Vm 1076 
Unkt* a Ctaittiiit. 109. 671 
ItO. MB. MB. I 0MkiT In C44ffl<of<". 

1378. 1449. VannfOltr In «tftna«. 
1413. 

¥ar<( B. a». In Brdbur« i. 9r. 
V'itcUt in 3(«tlebn. SSO l.'.JS 
t>abnNi«ttt In Cultl. 66. 
(«aiDittc B. 9t. In Viftt. tu, 
(SütnlA jan. la 9tai 

0«nB m CMwtT, I «artt In «dvt^. 870. 1101 
154. .111V. VtA \n mttl\n,xtn. 9. TU. lOIT. UMl 

1277 

863. <>(bic In ÜMiiau. 1303. ' 
(•(Onaan In Wrai. 634. 
p<nbtt in VTauiifdNKij. 1107. 
VtBilen In Bknüiaau. IUI 
emilca In ««Tlln. 1645. 
QCT|«f8maitU «. Ca. tn 9*tit. tSU. Onitiilk In Veflhi. 4M. ABB; 
tWrnatbrni in Dl.uliak« MB» 
enl(llu>.ii'nin i>«'it«fA«k. MLBBT.MBl 

713. 714. 831. 
V<lclb in «tUn«rn. 216. 340. OHL MBB. 
ri4>l(l(T tt. a«. in e<[lin. 1144. 
eildil«vif ia »I(|*at4n 920. 
Mklaa in 8<tnat. «4. ICOl KM. 
«*»« 0. CN<«R ia idvilg. tOM. Digitized by Google XIV — » « fl t fJ e r. — 9r6nc In CfTlIn. 1SJ6. 
*i>nmjf^<r in Bn.ir.. S96. 1S4I. iMS. 
BiaaiiH in iKsvCtn. If.i8. 
•fantHliiet lu titt.iij ri*i, 
Craumiilid in Ji-.iii. j. 175. 

MS. «04. uo. «Ol. aai. &iu.aa. sei. 
K(. iK«. um. tan. i«8ib im 

UTO. 15l8w 171«. 
0II1UM in Xailfnitr. 47\ l«3$. 
0«4lf«*( U. 4.<niti in l'(iv4ii(. 8. 81. 
SIS. M. 4M. 1(13. 464. 1<J«. 1013. 1280. 
MNl mi. 1696. 
0IU1 (■ CilnftaCI. II». 
— In VtlCtn. 923. 926. 1430. 
Bro<f bau« in Veicv«- 46. .16.144. 1^3. 
174. 218. !i85. «64. 720. 7»;.. fcifi. 
887. 69K. 947. 965. 988. 109(1. l'iU. 
1312. 1333. 1371. 149». 1607. 1647. 
ecfUtüR ■miia in SRiWlain. 49». t04&. 1066. 12». im 
enMa. Ii«nft.. tu OtiUn. II. ML 
Bukkal 3n«iMA ta Sftaa. «. 

^^Btilto. »1.968.1477. 

«mjMnwtMT (■ «kfüHnla. Mi. »i. 

un. I6U. 

Cb«M»ltfii in 9»tH. ftao. 

«Ur In »KtUu. Iiis. 

(iUtcntcn «rt| in Cvivit. IHl 1169. 

». aj«M° *" ^(■unfton. 39«. V1& 

M«ii 0. 0. Iii (tona. tl3k 

«•fen in «crlt«. im. 

Ctnqurt In 9<itil. iMb 

CoittnoMt III Jena. ilL IM. tlW» tt9». 

1179. 1341. UU. 
8«iu In eiuttaJd. 89. IM. BBS. 

lOSS. 12». 1)17. 1318. IM. un. 
©aW« in 3«na. 137. _ 
V. C>cin in «nfte. Wl 
Cflcbcrt in Hilmiin. 1. 4». WQL 8H. 

leU. 1«8S 1772 
Cflgtilcn. Pia i:. Iii. in Iii 
DdMltM in «jrtl. TM. 
Barift ta effTia. W. itaO:- 
Bwtair In STmIau. (5t. 
f<ntTlf(6 in IBAtttngcn. 1717. 
riCcI u. In 1IJII4. 1434. 
ZMiDict in SRjin« 8. HWx 
ritftcnNam liinffurl a. Hi. 1S7. 1334. 
CMltTl4rnMiliugta. 928. IMS. 14il«. 
»mMta» ta f CM. MM. 

Cirifl tn 3rn«. M. lUTlfi. m U». 

mv,! 794 <)n. IIIS. ntLUO nn. 

t!\ur.m (I in Berlin. 1257. UM. MM. 

^umcalin in ü^tH. IS2. 

Cu 9!cnl<B4<n»rr« in Mün. 380. M> 

a87. 850. 1588, 
runtfd. ft.. in Pnlin. SSI. 
— , (I . iB f«tlin. 41.S, «89. 
Cunifet u. ^umMcl m Vci^tiii. tl. 68. 

32t. 37B 4Wi. 497 S70 .Vi.V 827 Ö). 

721 7WI. H.v:. DU. '-»46. ÜIT. I06>. IZJi. 

1313. 1314. 1412 146». Uü«. 
C»ta««* «R «Ml. 

•»tut In mm. fl 

tkntt n. ecuftftt in etnitfarf. 1611. 
•Nun» in ««iflRtifor«. iItD. 
Cm« in Ci. Kuoia«. HO. 
aivcn inStattar«. 213. 271. 817. 16)4. 
Cn(«ltfttei in tfivti|. 1477. 
Cnttlborn in Chinji»!. 1)76. 
■n«(lmann in Ifciifti«. 11. 210. 1H. MIS. 

38&. 42S. VI2. U9. 688 7S8 M&. 883. 

960. ll«l. 124«. ITO8 1.1411 131-, n7S 

1406. 1429. 1437. IVi3. lU:. 

Snft m etwt|4rl. «»I. MI. Ma. 9U2. lOU. 

ftiMtataf«n. «Nj«n. 

ftatnIiW ttuAnl In WUfnWi. 1381. 

ijtJ II. OiJiannani In 0e o^ns. 31. 
ftjiig u. i^tict III Olm. 7^ 946. 916. 
8if<ti«i in Quild. 217. 683. 
§l(i(4Kr. It., ir. ytlpii«. I41ti. 

9t.. In *«.»)!». 4l I2MI 
llrinit m «Jtii. IM. 
tianlllii'»l<i<iB In euKjcIL M7. ZI2 
Bnnt in nünAfn. 4t. 179. 418. 616. 

890. 891. 910. 922. 
SrlMilM in «II»>llcl^. iMl. 
tiii*nM(M II. Cr. In «amlmra. im. 1 132. 

fiiiiMim n ••. la «tm. ata. 

iiMim«ii. f».. n Zf». 1678. 
— . 8t.. ta 3cM. aaa. 

tat*'« llitln« at. MeMUnb) in Sdnit. 

596. 602. tili 

giu« In tfibin«cn. S70. ttt. Um. 

9itt» In f rnn. 858. 

BctrlC« e. In Oirn. 84. W. SBt. 416. 
4(0. 468. 44». 499. 109. 3«T. 604. 619. 
608. TM. 71» MM Wil. trau tose. 
1174. 1177. 13(14. i:«'7. 1315. im 1724. #(nMt.eaUMri In V<n*. I4U. 

woita* II «tft. a6k8n.itu. 

•IWMiHrtta Malm. UA •ratttvfl In iftK«. iU6. intl 
•ritl'rn in «nita. ML «ML 1126. 

1211. 1S47. 
Aiunci, lll<t>r , in 9rr(in. 1030. 
«ünltn. tt. X. in ^tity^. 1403. 
•»HmM in <»Ttnli«|(ii. 725. «nkfl ta Bdlta. Ml 
i*ttK in 4<nnmKT. 6.617. 

— in tfiiriiii HSA. 

^atlllbfil \r. !3 ttl. 
ÄiilTvfIcii'ik in UM), MM.l«l.l«8fc 

:»:«.«•. 1637. 
1W9. 4illTVf|<'a'i|> in Vtl)>il«. 1W9. 
tntlaag n. e. in MnI». Ü6> I4SL 
larficTin Sciriig. 1^ SS. Mt. 6!». 

1305. 1381. 
ki»ati in Itmixn. 210. 296. 
Vt<ftnbau(t in ZüMn^tn. 139. 
(4in[tA«kcf(n In 9a«a(4»ur«. 1224. 
6(ik In iUdibuxi. VIS». 
6il«ta|ta««uw«l. 4M.U17. 1441. »99. 
iiiäfiiit !■ ftiinill MUMP. 487. 

hmTw. 88171116^ tatTim lua. 

1)61 1648. 1691. 
««tmann In f^aUc. 1382. 
fxntte n. VcMinf In eiclim SI3. 944 
«wtTk in ««tUn. 138. 299. 471. 6'20. »Ol. 
»r7. 1023. 1)32. 17ti. 

u. 3iniM*f ia (tMlfint a. SR. 879. 
««vounn. a.. ta Bnin. 7)^ 76. 1214. 

1218. 1366. 1416. »06. 1660. 
«ilMraati «. 8». In «dvii«. 7». 
«intlM ia Kdnii«. 304. 373 

811. 1003. 1237. 1263. 1445. 1510, U-Vj. 
Ml 8. ta 8ct»«la. 1472. 
•Utk ta M*|l). 423. 
filTitl In etl»At«. 7. 47. i». 106. 243. 
27». 521. 540. 571. 623. 6». 697. 794. 
H&7. m. 989. 1061. 1121. 1&75. 
^1. u. ^taatietiiifiii in ISitn. 1664. 
Cclmann u. liic, in VtiUiu 310.81). ^kaMan in yMiatn. it. n. M4. 4n. 

1, MlL in Slfn. 11. 16, 

565. 78t 926, 1280, 
1471. J577. 
Mlll in ttltn. I2»4. 

Mail ta KaiUnik TW. 

4*8 «. C in Jt«t«nliajcn. 7.'k1. 
t'Utin m t^Taurn'cl». 1306. Uü. 
ti::t: i. uc. in €1. QHIM, laa. 
^ux lu CucMinHurj 1416, 
aita In gunnuM a. 9R. 150. 
loipriBcria iwtisu«!« in tiaiit. 188. 456. 
3un«ltnn* ia unil«!. 1019. 
«aKauaa ta muls*..*'» 
tttün m mwkta. 1187. 
Jtoa ta (4ff'l« 44. 

«na in tii<*l«u. 851. 1262. 1372. 162). 

«kin in ltcv(abn)(n 330. 

Xtinkasttt in «.innvMi. 1361. 

jtuiivi* In ^nOc. 1446. 

«£t>n(t m V(iiM<<. 

««hilf in k'op.ig. 6S8. 

üiiiiDn« III Viii'Vtt. 

Xtfd m ÄttncKii :ni. 

jto<1tit in ^(iHlNij. 17!*. Iftl. 

«[«»»c ta «lull«nil. IM& 1610. 

Ilraafc ta WMn. 688. 

«RtM ta ■H6lat«a. I3T6. 16^. 

«itan. •ita- ta eiuii,i«t. ra\ 

«rS«c tt. 6l»4l«iiknti in Vtiriig. 2<i5. 

mM ta ItMMUM. 911 

Mbiwina u 8». In «rim<n. 1238. 

Ifjfii« u. ai*nrr in l*iiei>»<8. 569. 

Vdburt 10 t'Jli«. 1340. 

»•amtarl u. <ie. in 8ug*»t«. I<M9. 1&6'. 

Vänmt.l in atic D» .Ijnmp. lOM. 

Vj|ci,.-cf lU VitMi. 221. 

Uiat in Z&Miiun. 115. 213. 5M. «86. 

782. 04). im 16Q0. I«U. 1683. 
IWimnnn u. Btnitl in B««. l'fc 
Vt Boiinitr in ?l«'i«nj. 1432. 
Vtni in Pdiin. af«. ^ ^ 

«crm In «JCi*. 88. 29C. 3»7.nSl. 1183^ 
t<iiin»l« la SR«lll|. 1381. 
»tncfnrt In 8ti>|i«. 253. 
6in«4»ci u. 1(H»<ntl« in Croi. 11. 587. 

7)4. 1594. 
im n. nfiOtr ta eniit(4n. 564. 
yitMl in «cclln. 380. 
t!irTHl>>nn(»5i> In e<ilin. 282. 
ültiAInt n. S«. in einttoatl. 956. 
«intaacr In RUndirn. 8Ä 16e8._ 
etnttmann in Ölutuait. 488. 1418. 
«In| in tiin. 154«. 
«IwcrMdK euki». in ^aBi. 664. 747. 

1061. 12^. 1&13. IfO», 
Ifrnaraan«. IBiati u. lio. in Vrnfon. 665. 

1415. 

9»p*t<l Omn in ^nilcai. 788, 1&37. 
e«{«<T ta «na. 13% 18>I. 
— in Zatln. 417. 46). 
SnlMl ta «AtTiHrj). 574. 
8a(M ia Qlbiticic 944. 
CadkatM n «ciim. da. 
ttoftll ta Bniin. 681. IRaiicnntiiit u. fit. in 9->iit. 
C60. 114!. MTX 1338. IGiK'. Xn. 84). Hüning in iUciflinnl«. liae. 1568. 1)76. 
nant fii Oln. 8660». 681 80. 867. 

»«c'u* ta «MiB. 8«. 1131 mc im. 

ija 

RduMli a> BntaM ta I 

SoMk«) ta Sti^m. «68. 
«tlUK« in Curral. 44. 
SRaatc In ?rnj. 621. 
Staurn In llaü<l u. ¥(i»jij. 757. 1578. 
IXif u. ac in ««itdJiu 204. 
aXa«! in üiMk u. 42r.. 
SRaiKt u. WiiUH In etrim. 2i«i. 999, 

lOaO. 1220. 1386. 
3R«tl>ntiut«. m.. In ectitn. 878. 914. 
SRLi'.lioir. Ib.. in rtctDot. 80. illilti^cc III v.:i;itu:^. nik4|liiT4ib 
3R<tc» in Vi4|. 
tUm ta Stil . 1138. in ^annoMT. Ml 

XtnKi u. 3cnft in eiulljart 43. 1375. 

MfSil in US 

muiUi u. e. m eulin. 26^. 273. 563. 

<*I0 isii'j ir>s5, 

•IVtiUingti in ©jarbcliiJtn. 529. 

9(111(1 u, ta. in t^arl«. 1104. 

SRixgnitcin in Btrlliin. 1000. 1)14. 

auriblmann in tallt. 1014, 1397. 

OTüDit. W. »>. B.. iTi VaHn. KK.il. 

— in «uti'lftJbt. 1592 

SKiiUii u. Wtilt In Balltnaa. 988. 

9)u4Hartt ta BrlgcL 161 

9tuft«9 in tnatra. I3H. 

SRu)< in 9nv|ig. 681. 

v-in Wupttn in ^tilln. 70. 

9l'li<rl I» eaDc. Ht«. 1502. 

«(ff In ecullg'ti. 219. 1278. 1361 

6l(UinlMbn in «(Tliu. 297. 

MtnKd In mautn. 591 

flailcc ta «kina. 4)). 460. 

lliMlai la rftlln. »6. »4. SU I8ML 

Mlkn« In Si(«bdt(n. 13K& 

RÜbtA in i'^a«. ».■>« 1319. 

fICINctt in aKjgbdiutg. 791. 

Ob(i)»fb>i(bMua(rit. ttib.. in Ptilin. 

i. V. ttta. 
CIC(nbouc« in SRimittn. 45. 113. 477. 

603. 718. 1307. 1562. li9S. 1624. 
Ovi) n. a«. in «efiftio. 1144. 
Cv|i(nb(in In «ctim. 1^. 374. &93. 

11S6. 1631. 
OtcD. Bblli n. 0*. ta iUitidi. 833. liot. 

1131 isüi 1618. lani im 

$alm4 in 1Mtl4. 610. 

S<jil(t u. 8r. In Cjicib. 4M. 

•i'jtlitl» in «IStn. !ii'7. 

Olatld in »(Ilm. S»>. 117V 

41(r>ni&U(T in HWllm^tn. 1465. 

V<tltt m «Kn. 949. 

VtxttH». 9. It. iniBtfiba. 7X «1. 458. 

558. 58». IM). 981. 1467. 1)67. 1881. 
«f>fin In t'iU(. 211. 1527. 1(30. 
■Jii «!. y eiH'i! in Witii 283. 
■ihiiii m ■.■l,l(iil-i![ 1 •■'■i. 
<|>Uai« u Vc()l( in ÜXänikdi. 1417, •laa <*■ la JtaiM. 
«Mltanintr o. mklkn^t ta 881 1379. 1)96. ^ 
DuanCl u. Mntd In S(lril|. Ml K8L 
Matlrf in 9Ki>*Un. 1566 
S(t<Um i«n. in ÜtipVA. 7S3. 880. 
M<bfdc in «Clin. UM. 
M<im<t. t>.. la «(tlin. 1471. UOl. 

- . •., M ««lia. 341. 648. 947. 417. 
«22/1061 1106. 1344. 1111. 1)36. 

flfiiKt in WcT 1(1. 2V>. 

L\i.1)irt m v.ii.i.uT^ 'J97 

INiit» in d»i(«i(U. Xaa. (31. 106). 

HMoct in naa*ra. 171(81 MR. IM. 

Hitb in au»(n. 819. 1668, 

- In *ii{«rjrfn. H. 
IKivt' II- i'^int. I2l.'i. 

tüi'iUii in e:. ■iiiKilti.irg. 3<9. 731. 988. 

nie 

eiliiniiKt in «anncrd. 176, 461 Kl 

760. 1066. 1633. 172), 
«luffta in nOakn. 61 691 811 

e^ntna-B'«*^"* V«*^ iHttn. 

e^nfcni in ffiocnt. '27. 

Baunl(t tn St>tiin. 2S4. 
C4;av(nbUT( in 454. 690. 

McItUi U ai)ib(n. 1411 ^ 

Mmd|Btfine4i>iii|.abtanl8. M11714. 

eitmibl in ^dUt. 622. 

— in CIC(nburg. 493. 

m «luiburj. 1187. 137S. 1431. 

— In ;lür* Mit. 1017 1712. SAinid u. U'L.:iltti in ld<irjig. 1366. 
eani^cif ta IKMHbuit. 1348. eibnMcT ta Mit. fM._^ ^ 
CAttdbti «. ta Bttdlk 33). m8. 

1379. 1)36. . 

•i»4nf(l» In X)t(4b(n. 681 Stt Ml. 

1102. 1316. 1449. 
e4l><ntnab in Val»(Tbcrn. 632 7l>3. S27. 
1233. 1474. 1)28. 
l|( la StaMta. 667, 1)07. 1)11 
-^-taJMI. KUMT 81 ML* 
•II m Biktti) u. 8«. ta I 
Clbulit in Cl» 

1209. 1564. 
CAfttMauaa ia Brtwfn. 273. 721, 
«4M«a ta Ktat. 888. 
9*mtttn*m la Ctutttoit. (üfll 

1161 1346. I»l. 1341. 
CUmtO ia Jtitl. 860. 
dbnitKdih u. C in eromMMlL M 

1493. 

etdi| ia eHNtt. 1601 
«na iM m }■ »dwlt. 818. an 
Bivaiam la Martöra. 861 

epamd In Vdriig- 241. 

6rtniann in Siuiigjti. 3fi>. 

©srin*(t in fmin. 246. 277. 37\ la 
52». 758. 7S2. 1058. 1241. 1248,1» 
1341. 1442. I50lj. 1573. 137). 

eu^d In S&iibura. 85 474. 961. 131 

etanüfalu In Beiiin. 634. 

eianb In a&n<t. 1146. 1408. 

etane( In <*rTlin. 911 i 
Clautin^tT in Si&rjbuta, 881 
CKtlnH in Vtntau. ITliO. ' 
(HiAKasIk in Onlfenbfiitd. 1617. i 
BilUt in «(Tlin. 389. 
etiOfr in Mafimt. )«3. 861 I 

— tn ««»(tin. 94X 
eiraut in e«na. 62L, 

etnbtnMO* to Botta. 

eiub<T taMiilaia. «IlMiaAK 

1471 

«taBntte. 686. 
f| ta Mvilg. 144. 606. 730 «| 

96» 1037, 

S(nir«l« in Viag. 1404. 1651. 17i; 

2(ubti(i in ii!(lii(la. 19. 42 dr O H 
80. III. 117 I«ri. 2IH. 2-',2. a 
383. 426. 427. i73. 617 631. «M. 1«, 
739. 764. 791 847. 850. 957. Ii« 
131). 1». »40. 1357. 1187. ilt 
1396. 1401 1444. 1)01 ML m 
16r>. isTS ißss. 1087. 1888^.111 

iLMiiinait Ii: t'jmtdg. 81^ 

Ibitniinann in Aalk«. 71 

ibpmaa ia«ita||g. 1881 

tloiCaTion In 9t»rfjpil. 1232. 
ti&bnn in eii,iiitiura. 212.240 381.416 

f.27 727. 1048 1213. 1255. 1277.» 

1439. ltiU9. 163.1. 
Ztubnn u. üc. in i^onfcn. 4(9. 431 

106). 1184. 1250 |2ä0. 1475. 
UaiafiiiittobiiAb m «id. 6. 
Uikaa a. B4Ma(i(nbng in 81». M 

1135. 

•«bun in ticiiin. 148. IIOI. 16n: 
Banb(ntio(il n. Miirrdkl ia W4[u::- 

463. 525. 534. 779. 1344. 
San bn VvH In SniK.tCaBi. 411 

©Hl tt. (Stf. tn Vfirv« sni 4M. I» 

788 101». 1129. 1170. rJM. 1.146 ; t 
BdtiuP'ISuAtiuJtni IM (vi|.Ji. mJl 
Vuixg n. B. in •fiann l-a-tiii. 27>. A 

596. 893, 718, 71» 722 761. sSl. «. 

1101 138«. 1311 ltU7. 1597, 

16». 

Bla» ta tiMni». 61 
Baul. e 8, in 

«9. 690. 7.*«. 951. 
1507. 1538, 1639. 
Ocigl, b., in Kririia, 

— III tt<tma(. .137. I3M). I40B, 
«aiitd in tinnlfnri a. SR. lOSi. 
Sei in ittnii. 9. 45. 241 
tHa^nd In grdkaig i. Br. )J1 _ 

— in :^nn*i'rn4. «I. 4M. 681 (It^» 
1137. 1143. HIB. im. litt, 
1639. 1716. 

«B(»n ta Cfflia. 1368, 1461 UK 

— In Benn, 118. 161), 

— m «drtig. 37:.. 4i;i 638. 13M. Ü* 

1371. 

1B!(t(tinb u. **n;i<^(i in ((««liB. !i*l-' 
S&ritmunn in ticilin. 3. Kl. H*. 

216. 427 494 .•.,17. 63t) 796. vü *- 

994, 999. IIU3, 1129, 1409. 1557 lf 

1679. 1686. 
S(U(l. t. O., In edriia, 313 (21. 

4M7 5(17 529 7(10. 961 13». 

1320. 16*9. 1709 
(S<il( in «(tlin. 303. 591 
««ttkct ta (MM. 841, 
BMrgan»! a. Bdibni ta Bctlla. 

206 731. 734u m SÜT IHT. 

1407. 15«. ^ 
Biaant. C. In 9rliMlg. 314. Wk 

1171 1464. 1543, IM, 
Silbtig in «Ibtn. 1301 
Mnin i« fttanltatt «. 

— In ^(iMb(r«. 16. ' . 
801. 1138. 1283. ifiOl, I«S1 

in V(ir«l|. 16. 1020. 1411, 
«lUWd In Blultgail. 911 
aoiurt ia Bt4Bin|ca. 1)11. 
B«6 la Beta, 137. _ 
Bnata ta CamOabt. _ Ud Digitized by Google IG37. 1- 2;>. n 
1. sSi. «. ( 
1597, tSU 

'tmm. IT — S e 9 i fl e r. — X7 7. dut^^anblungen, beten IBerlagdtoerfe im StUtatif^en Sngeigei 

angetünbigt tootben finb. '^r.f.stt la 10 ii^. in. VNl 

im 1701. 

»dn in 3(«t*»B. XS. 
ImMt ■. C«. ta Ircikui«. MflB. 
Im a. C*. la Braarf. ^91. Mb 
8T«. MtL im leOS. 
M( Oa(Mla»«M. im 
J<«(tMn M MMnuii MI. 
«rf^MM «.lalBiMafln. m.».MtL 

1391. 

VntbelTiin in njunttin. 231. 
V4tiiiüJ(f in etj»(. IZW. IIM. UM. 

1<<9 l&M \70X 
)cnitIU«C(. •Ort. !■ e<TliN. Hl. Ml 

pi-.'l in 9««Ma. 584. 

P:rHnii»m »»tp^la, 197. 1«. S«. 408. 

«*. 614. 775. »4J. WS 10O7. IISS. 

11(4. tXm 1304. VlfT'. ITOi. 1333. 

tm. tm. laes. nm 

SUNT» IL Sc in «<cii!u 874. KM. 
bta. 9* U »ttlla. 131. 
-. «». la eerttn. 3». SW. 
SoftnirWi la 3«na. TTT 1421 im. 1457. 

leia IC», tesa 

bd4-f*< eaM <a enitt«Jit. IM. IIS. 
9lM ia Jnj. 778. im. 1798. 
t. Mif^ StTte« la ecliln. IWi. 
tttArri tn VrUn^tn. 648. 70>. 
Cniinirt la R!(J. 9lOl 
ri»H B (ie in S^rif. tS87. 
CifSfrwj la fStarffurt. 1708. 
ritifiifft« e. Ir •i'lltnijn. 679. 
CuKi u> 3<«a. 3%. st 7. »49. m. tOM. 

UQ. tBI. tu«. 
tännlR*! «nui la CKtlla. IS4. 136. 
1«. «6. (PA \m. IM5. 

tunlr. Jii.. tn Cnlin. 96. 

£nda a-taaMHOiMvil«, IS}. 134. Cftlcrmcaa In Crttrcn. 16>T» 
•Iai«tn*( e. la naikuid. IMti. 
Saarlaann la Stivilt. Inl- 
«alt la etaliiari. W9. »70. 
CmtOfon ttx auhinfl In e<tlUu IM. 
1740, 

9n><t In «ukcn. 777. 

f ltif«<c. 0. In tda^la. SM. 

— . 9t. In «titil«. ft 

9TMn«a.enita& ««MmB. 879.109. 

9T»niaiJnN. 9t.. in itm, tM. IM. 

1707. 1739. 
— . Bi. Iii 3«U. 871. 
But«-« flfilM In «linlj M. M ^1. 93. 

94. (Ii. 96. (2). 9«. 132 133 !.34. 131. 

136. 1A7. 168. 196. 197. 1». 19^. 230. 

231. n. KS. 195. 296 977. 366 tc. 
91. •«dr in fltiinHvit d.iR. 199. WO. 

237 264. S20. 
«Suuseü tn iiiM. 14J6. 
ttrtiKcn m e<rlm. 362. TU. 
t«MU^ 9. ta »anaMit. IM. IM. 

179». 

- in Vtifiii. IM. 
4\i(imann in M 
*a<(f«I. 1107. 

bti't In OntMa. Ml Mit TU 
^ninjcT.McIllftillma. Mli 11%. 

1706. 

«fiMi'lAc tin4|. la0rflhn|l.0r. M. 

tttt I* e<Tiia m. IMS. 
ca((T u. .cfiramtr In BronKoTtCfRi M. 

^inii*» in fiumj 1706. 

^nAotfi in Sifmac. I(M4. 

«([)tl In «((»tili. 64. 127. IS. IM. 219. 

316. 647. 711. 741. 937. IMl. UM. 

U>m Ii», ir.44. 1««. »M. 
^cndnn m Aid. 1391, 
♦fiter III »nn. 107. 
CuIht u. Uf in ?t. ItaOm. IM. 
^tnftlnii. MMicti. m tclyilg. Ml, Ml 

Sit. M7. 14M. 1&M. Stnffmjnn tn RlNlM ■> MkM. 

»68. 1014 
ltrtR'4 S<iliia in «tdltii. 679. 
Cortinn in «c«lan. LSSS. 
Jt«klntne<t»«U. 13«. 368.648. tm. im. 
Jtscataj In I9<tt<nt«rfl. 146 ^. IM, 
ilp<6n in Vdrtl«. ». 196. 
J^ta^^< in Ctutlviiiri. 64. 441. iMS, 
y^ucp IdK Vu>tb. ui Z&Hagtn. 166. IM. 

167. 551. lOM. 1011. 14«. 
•mmNM tot*. 17981 

«c»aumiiir«««lR««nin. «17. 87*. 710. 
VIvTctllAc Vuibb. tn ^allt. 742. 
tiic4|c«. tt (trrtit. ^ailtai. 1813. 
9M(d)<[ ■>. <io. m iKon in6. 
Warufdil« u. t<<;tnM in ?^ir(lau. 906. 

93«. IKIR. 
9taiK( In H4«(n. 1012. 1063. 
IXMiltntor«. ». R., ta Oittin. 13». IOSOl 
Stdlnn In t'oml'BTa. 1619. 
TOiiifT II. ^^ntr in Stultj tt 14i5. 
'Biiii:<c 11. 5, III Pnliii- 16^. ISi. 293. 
9t»fn tn iübinjcn. 264. 1620. 
•MMMMa In «oOt. 1491. 
fartn ia »«nn. 1119. 16«. 
mtlMl V eoittr in etcKltitlni. 406. 
OWHa<tm in «'nun. 712. 810. 
Otfemsr in ^.innopcr, 1610l 
■Palm u. dnlc in lirunjitn. tttl; 
Vfdfct tn fyxOt. 937. 1492. MM. 
Vuact ta 0altB. M. 
OMoti a. »talM Ii MMi. 
RrimtT. C. la CMttn. MIT IM. 
-. » in P»i(iii- 230. »1, 81». 711. 

UVB H«), IW. I7W. 
Mi'lii m «itkcB. 2»4. 448. 
«üni»ln to »imnwf. 1188. IM 
e<t(iptr6 «m<a. ta Claiitnt. nw. 

1460. 

•«ntitn In f>a(<l. 64& 
Mfningt in «Jtrriwtn. 328. 365. 873. 
1084. 

e4iiU^<» <n 3<>ti* 648. 969. 

^^^M^tt. o. la M^ti^. na. m. etotitrrt'iiit in «luttiiMt MftlMl.lMT 
Mncrl in Utel. 812. 
Citnunn In Stiril«. 391 
edijibni In eagitulb. ^2. I&24. 
Ciniaul a. 80. !■ <tivti^ 296. 366. 
Cwawaa ia ClnlUicl. M. 
evdn««! ta «<TUa. 19M. IMT. 
ei«niat feiOIMMni. IM. 
etaiMM Ii «mil. MLVllMlL iM. 
I4M4. 

CMaM. f.- i> Matloort. 1I9B. 
eiiaul ia Vena. 11W. I7M. 
etuKtt (n fBlrtturf. 187, MI. 
t«ii<tini|. e.. in etiviia. IM. 
itmHtt la Sna. IHB. 
t(u»nn ta MmW. 441 M. JM, ML 

987. iMi. toaTim im. mr. im*. 

17M 

XraMMtaenMaiu IM 
««Uta ta Vffllii. UM. 
•(rU«laM8«|ta itt BIM*. IMI. 
«tu a. tSTta eriNif. IML 

Sc» in M?)ii. Slft 

Si.-.i(f. (!. j?., in itiriU. M(l|k M. 

129. 130. 447. Ufi. Va. 906. Ml. 

1084. 1304. 1457. l4rA. 1737. 
Olmtg u. 6t\>n In VtaunldiivtUl. 63, 

291. 967. 445 519. 5i0 MS. »TO. lOlt. 

107». 1136. 1354. 13'16 1427 14i7. 

l«n. 1523. 1553 lF>fi8. I7i>7. 
•iaiti ta 84«||l8. 161. 5»«. IX». I41&. 

I4NL 

Mrt« ia Mta M. TM. 

- In »n». 

{i«cirrn.iiiiviiti( <^uilibM)|. In (*<tlia. IM. 

131 iSi «>•». 933. im 
Sriiti. t. C, In VcirA^. 328. «M. IUI 

1300. 156«. 
Srift in ♦«llitiWti. 1554. 
Wrrtkn ia lloltMr. 874. 
Scfttioitnn in ÜTaunfilinifia. I69i. 1S19. 
«Jicbf lo ivl. 155». nO-J I7M, 
tti>|i>ntl u. OiKfcit in frilin. MiL 
Mictta ia eioiiat^iMiO. 744. & Sermif^tc tliijeiflen. PjlcrjffsilK -JIiO. 327 . 446. 520. 552. SlOl 
f^oitctg^dKn. 1298. 1411. 
Piiontt IM. 328. 

M Mffiaamtal. 1881. VHM. 9Ax. 3M. 

Münttr. 1062. 
Cütne «nlldi. t.7j «MI. 
Cficnc «ttiKinillfU. <2 |2i. 126 t3;. \M (2). 
iM. 4W. 814 (2). TM. 718. 8M m ^ 19«. 293. 

BIO. m. I M4 (2). (2). KKIR. 1042. 1060. 
' 1900 1424 145f>. 1554. UM (21. 
1M2 (2( 1666. 1736 (3). 
NildKl. »33. 
iCMagit». 10». tlM. 1122 (2i. 1202. 
1018 13). 1817. Digitized by Google Ur. 1.] für Ucutfdjlflnii. 

^cmulgelitr null ucranutiortlidicc SItbuctciic ¥rof. Dr. gr. S^xnit, [1877. Scfc^nid jeben @oiuui6tnb. $cet2 Diecteljd^rlK^ 7 SRL 50 !|}f. 2b»na(<u«, Aull, rrgmiiiiitdtidilt. 
J«ff<&Wt«ltab*ch, Eiohtrli viu C. Mtgal. 
^lllltauin, bi''M|(ttt UrfuiiNn»u(l>. 
p. fy<«bt.<|iinr(. X. f. *t«f ». eujne». 

IXi TXtvUr , tti II i^Kiftllin^t in Nt Citvilt. 

Vcitn^itinti, •ulKiktit'f erablllllt. Biifenir, (ltli-nctutig<n «■ M( li^cn tift bct CMcbt« 

nnl ikti* Uibrtctl 
Caubir. ediui-^bvfir. 
Srtatt. ffiruntilt tfi inor|«n. dbrmU. 
v.Wrltoff, tu yiAliMrirtlon in b. SblrirrbcUl^gn. 
». 9RUI rr« ^ J uc n Fe [«, b« *>ift< bei JlrmcKn. 
Crirtr, (^cvb«4itun^tn ttx Cpnn(nni<f>ii. 
ediiffnti. VtliTkuii b<« htm. aU(tia. liiiilicditil. 
tiABn, «c VxwUuBglJuflii In Crfttiltlik. Wogntt. atlatin. ot. tbrord. VcltlmlitbfAaftllrbrc. 
Halm, C Vtllrl Pdercull hlilorlac rom. q. •. 
Sdiinibi, C^mmiuii) tw<. ^xl^ilfon. 
i^atlfd), ranl« 'lllli«ticir* i^ini. MtmtHt. 
V. ffiltftn. Cbit<rrr< • Ctu»irR. 
Ciaiiadlni, ialorcu ad alruni upoirti tte. 
— , d« quclquat mori dr rhaval italiqun cU, 
Si'ilifnngcn an Ni Uoiv. f onpal. L ftcmclIcT. Ibomaftu«, Dr., @(^.Jtir(^erm)t^ u.$rof., bit (^lißlii^e X^oftmtii' 
flrf6t4tt iit (inlict(flnng(>(nr|d)jd)t( ^(l (Ud)li(icn k^rbrbfgiifTi. 
2. St.: Cic CoAnitnjO'diiitt« Itt 'JRiUtliUttt u. ttr 9)(fcrmJltcn(< 
jrit. Srlanatn. 1876. I>tid>tU. (VIII, 4Hi &. ftr. 8.) bW. 40>Pi. 

Dem im ' S74 rrfttiitnenen trften I^eile, bie X ogmfii' 
gefd)i(^te btr alten Sirene umfaffeub, ift nun mi) \>ti SerfofferS 
Xobe bet jtoeite l^eil gefolgt, brffen ^erauilgabe ^litt bcforgt 
I)i.it. SBei aQrr Sigcnt^ümlic^feit brr iSufta^ung htS iBerf.'« 
Don bfiii $)tfcn bcr Xogmrngefc^ic^tf, roonac^ bcr iQrrf. nur 
bic „irajeitigen dentralbogmcn" in ben Scretc^ feiner Untere 
iut^ung ^ie^en muffen glaubte, ^atte ber erfie X^eil tod) im 
Sllgemeinen Uncrfennung gefunben, jnmal Xtfornafiui ben 
,;>enp^mf($en ^Jebenlf^ren", bie (eine unmittelbare Sinrairfung 
auf bie (liittuidfung ber dentralbogmen gehabt ^aben, eine 
einge^enbere unb gerechtere SBürbigung ju X^eil werben lieg, 
a\ :'-.a nad) feiner Sinleitung erroaiten burfte. äRitbem erften 
Derglic^rn, mac^t ber jroeite X^eil bun^ineg ben (Sinbrucf bei 
Unfertigen, unb ber Herausgeber, ber neben bem onus nun ein< 
mal audf bai odiuui ju tragen I}at, möge tierjei^en, tuetin Sief, 
bie ißermut^utig audfpric^t, bag 7{)omariuS felbf! iai ÜBud) 
roenigften« in feinen erften ''^jortien foum in biefer tiorm herou«= 
atgtben ^aben mürbe. 3)cr 4)erau^gebet Ijat bicß felbft gefüljtt, 
nie man aui ben über fedjjig Seiten beiragenben Sinfc^altungen 
rrff^en fann. lie^jerauigobe ncc^igelaffener SBerfe wirb immer 
ttvoäi 2Ri§Ii(he^ bleiben. 

Ilad) einer (ur^en (Einleitung über bad SRitlelalter ü6erhau;)t 
mirb auf jinri unb einer falben (Seite t)on bem aboptianifc^en 
Streite get)anbc(t unb barauf ber präbeftinatianifdje unb bcr 
'.*lbenbmat)leflreit er^ä^It, woran [id) ein 2. tlbfd)nilt anfc^Iiegt 
mit bem Xitel ,Jpierard>ie, Scftolaftif, aW^flif. Slac^ibem »Dir 
Don Hierarchie (ein SBort gehört f^abtn {aui welchem Q)runbe, 
ift nicht ju crfehen), wirb mi eine Ueberficht über bo« äSJefen 
ber 'S<holafti( unb SD^tiftit gegeben, währenb ein britter Sbjchnitt, 
ber ^um größten Zheile nicht oon Zhomafiud, fonbern »on $litt 
benüljrt (oergl. S. 121 — 121. 130—170), fiel, nach ben üer= 
fchiebenen üblichen Öoci« mit ben wichtigften Cehrbcftimmungen 
ber Scholaftif befchäftigL %luf bicfe jweite ^au|>t^eTiobe, bie 
ftirche ix4 ^Rittelolter«, folgt bann bie britte J^auptperiobe be« 
gojijen SBerfe«, eingetheilt in jwei äbjchnitte: I. »ii;rincip unb 
Slufbflu be« b«utfchen '^roteftantiimu«" unb II. „^luibau unb 
8bf(hlu& be# firchlithen Sehr begriffe«' burch bie (£oncotbien» 
jomel. Z)ie| bie Sintheilung bed 3Berfed. SBenn ti. wie 8titfch( ti auSbrücft (lieber bie SRethobc bet 
älteren Xogmengefthichte, ^a\)zbb. f. beutfche Ih<ot. 1671, 
S. 191), Aufgabe ber Xogmengefchichte ift, ju ber SSerftänbigung 
über ben ®ang be« Ghriftenthurae« in ber 3orm ber SorfteHung, 
bti JBegriffed unb ber ÖJefammtonfchauung beijutrogen. fo mu6 
9ief. bei aller ^.ßietät gegen ben iUerftorbenen bie ^Befürchtung 
auifprechen, bag biefe 2)ogmengefchi(hte ihrer tlufgabe fehc 
wenig entfpricht; benn ^ur görberung be« ®efommlDerftönbnif|c8 
bürfte bcr oorliegenbe zweite l^til trog feiner ^roei öcarbetter 
wenig beitragen. werben bem üefer in leicht fa|Iicher, 
angenehmer §orm oflerlei atlbcfannte Xhatfochen unb 3)oten 
erzählt, bereu innere iüerfnüpfung bem Scrfaffer nicht eben fehr 
am ^erjen gelegen \)ai. X)ie6 gilt befonberd Pon ben erften 
^bfchnitten, ber 3)arftellung ber präbeftinatianifchen unbttbenb* 
mahl^ftreitigfeiten, in benen auch nicht ber leifefte iQerfuch gemacht 
mirb, bie auftauchenben ^Probleme unb ihre üöfungdtjcrfuche 
etwa au« ber Eigenart bet Xientent, bei Stubiumi, ber (^r< 
fahrung ber in $rage (ommenben ^erfönlichfeiten, gefchweige 
benn aul ben bie ganje beherrfchenben ®ebaii(cn ju 
erflärcn. G« genügt, f eftjufteUcn : ^.l>iiithofiuä lehrte fo unb 
9{atramnu« fo— unb ba4 nennt man ®cfchichte! äRan foÖteboch 
nachgcrabe mit biefcm ^luiSbrude etwad oorftchtiger umgehen. 
Xaju hotten auch bie ilScrfe bonSteuter unb ^ach. bie ber:peraud' 
geber wenigften« ciiiert, öeranlaffen foUcit — Shnraf lenftifch ift 
bie ©teQung, welche 3ob<innei ISrigena in bem oorliegenben 
iÜuche einnimmt, di ift ja richtig, bog er feinen unmittelbare]^ 
6influ§ auf bie Sntwicflung bed firchlichfn ^ehrbegriff(4 h<>t4l 
ober mic91euter fagt , einem SJJeteore gleich wohl geleuchtet, ober 
(aum einen feiner ^eitgenoffen erleuchtet hat"; ober e« ift boch 
immerhin etwa« fühn, fich in einer 2)ogmengff(hichte in Pier 
feilen (S. 30) mit »hm abpfinben mit bet Öcmerfung: „fein 
finnreiche« pontheiftifihe« Softem, in welchem fich '^hilofophie 
unb Xh'ofophie burchbrang, blieb junächft ohne Sinflug, tueil 
unoerflanben, unb bie küarbarei unter SIeru« unb Saien enetchte 
ben hij<hl<f" 0rob". 

Ungleich werthooHer al« ber Perh&(tni§mä§ig (urje Hbfchnitt 
über ba« ä^iittelalter ift ber über bie 9{eformationdjeit. ^ier 
fommt ber lutherifche logmatifer bem ijogmenhiftorifer ju 
Hülfe. !Ueiber wirb aber ba« aufrichtige Streben, burch reid^e 
ÖueOenftubten bie Serhällniffe hiflorifch ju rrfaffen, burch ben 
opologetifchen ^wecf ber iöehanblung, ber fich in oflen fünften 
eifennen läßt unb auch ziemlich unumwunben im Schlugergeb^^ 
niffe (@. 445) aud^efprochen wirb, wieber parah;fiert. See 
wie Ihomafiu« unb ^litt in ber Soncorbienformcl („nicht bem 
(Sr^eugniffe einer (leinen Partei innerhalb ber luthcrifchcn ilicche, Digitizco , ^^oogle — 1877. JKl. — Siiecarif^ef Cc«t««IIUtt.-^ i.danit«: — 4 fonbem ben Vnflbnufe f|«ct tfemefaiglaiitatf *) ho» QMbgiA 

bcr boQtnntifc^en Sntroidlung fic^t, toorauf ÄQe« objroecft, ber 
iDttb ollerbingiS feine ihtube ^o&en an ber »uocfcrenSBiberIcguiig 
oller „gninbftflrjenben (Sonfectuettjen''; 9ief. fann nur bcbaucm, 
ba§ man md) ofl ben Sorfc^ungcn ber fehlten "^a^ixe in geroiffen 
ttreifen nod) immer lüc^t geneigt it't, einer rein f)iftori)d^en 
Vuffaffung ber 3qmboIbilbung üfteriuge^eiu Stuf ISinjcI^etten 
(injuge^en, mürbe ben 9taum roett überfc^reito^ toftcbe auc^ 
einer bogmatifc^en ©efc^tc^tft^ireibung gegenflto tterftüfftg 
fdn. _ K.8iLII. 

^otf|l. JHr(|»enjtitun9 !c. |)r«f(. ». 3. ö. ÜBebsro. 9lr. 4'i \^->.. 

2nl).: Vit It'Ploä'* ^" Äunil-iii9i"t«nun(5. — ifcfiKidj, ^iir 
6onntaa4fra8c. — ^oljnuiiii, iu avcücl. Hätcr. — Sdjraibi, 
lur ba(tf(^(a Oknerälftynob«. Viit dnet Kac^fc^titt ber Sit&adioit. — 
huxttn. 

91t. 49. 1876. 

3nb.: SBoitnf^au. — IDu ffiau, ifett 6t«nr.n,\ '31uiflabe in 
^auS unb äödt. — (ErinnrTUBfltn an« btm <iontumaBbtnuntem<^t. — 
$iDitftantif(^c 9(tr(^iin(t in 92DTb»tftoMtf<|ltR». — Oltair Am|(n< 
(^icnif; Svrn(^; Wetcnftaflc. 

«a9m.t».>tut[).jr{r4«nititung. »e».: «.«.^nti^artt 9tr. tt>. I'^'t.. 

3n^^.: ©tr fttgenirärtigc €tanb er jniifl. |>eifccnmi|Tiön. 2. - 
SDie titd>l.^age in $rcn§ca. — ttn« >JR«fUnb.>e<^»<[üi I, u. ttr 
OKdnupdjl* — ---- fie« e».*lr(^tnjtitun9. 4>i*ö »on^».«f §ner. I9.3il 93r.4ll. 1876. 

3nb.: (Sin 'Brnc^ auf t«m «rbeiiefelte in ^Pari«. — ^r(ttrid) 
(ibrifticlj £cfiUMTer. — 8. 'Hufrbacfc'd neue t>orfji{fd)i(^tcn. — Unf«t 
Dolf6ir(nb|"*aF'tl. Rtint. 1. - 'Mt ^f^ Stnrtnj. 4. — J>u fädjfifd)« 
»JatiCa'iunort. 'i. Tit b.itijcfic t'^^ncralftmüt«. -1. - 9lufrnf tt» 
fttnnaloorjanbc« bei (i)u|tao^3lb.<eUitang. — ^ Ariftl innetiialb SCMtMei Stertur. »cb.: 3. «. TOtimtt, 7.3al)rfl. 9lr. 5(i. It>7(;. 

3n(^.: SUattminifUr v. Cufdr u. Z!oinbcf«n ^iiMer. — Sic 
,9uglb. ^oftjeUnng' u. bit blutenbe ^o^it btl l^ril. — Cor« 
icfv«it(n|eii a.9en^c; 8itcratnr; SRMccflt. 

(5cfd)td)te. 

Einharti vUa CaroU Magui. Edidit Pli. Jaffv. EdiUu alu-i.i cu- 
ranie W. W •ttenbaefa. Bnriüi, Weidnun. (M 8. gr. 6 ) 

1 Mk. 

bem (bfi^eincn be» 4. Ooibei ber tum Saff^ ^ecaudgeg. 

Uibliotheca rerumgcnnanicanim mar nmn ■icimftenita^cn über 
rajc^t, unter ben Moniimeuta Carolina aud) eine neue '^luvgabe 
ber oon ©in^art oerfoBten fiebenibefc^reibung be« großen 
fiotfeciS finben, bann ober befriebtgt, oü man gcfe^en, nie 

«r bon ^er$ ehemals gegebene, breimof in ®e|KnratauSgaben 
ne SBerfinberung obgebrudtc Icpt ouf bei (^hunblnge einer 
gonj fAIet^en, e^enutld Xrierer, jejjt äBiciier :panb[(^rifi beruhte, 
ttllfllfinngen ganzer ©ä^e unb grobe iöerfe^en genug aufroieö. 
Sc üerfc^nffte fic^ aud; ber uon 3aff6 t)eriinfta!tete Se;)arot' 
abbrutf üicle Jreunbe, mürbe ti bann in bicfem ^ai)n nöt^ig, 
boDon einen ^Jieubrucf ju oeronflolten. ißrof. SBattenbo^ 
^at fic^ ber Slenifion ber ^Iiu^qabe unterlegen, feine bonfena^ 
rocrt^en Suföfee in ben VInmerfungen boim mit Jetner ©igle 
bejeic^net ^Uerbing« bürfen »ir bte Brroge aufwerfen, ob 
S^enbot^ nü^t loi^ berc(^ttetgeh)cfcnn)Are, me^r aufrSumenb 
)n beifa^rai; bie lange ^nnterfung, bte beinahe bie gan^e 
Seite 20 einnimmt unb ein Siii-.bcitrcgiftcr ber "^-'erglcfien ?luä- 
aabe ift, bie fänrnitlü^en tritifc^ ißoten, bie Seäarten bec 
^oiwf^nft-T ent^ottcn^ Mit bfNcn dfaie einjige fOrbCttXeKl 
in Setra^t fommt, hätten ie^t, m oHe SBelt bie Scc^Iage 
fennt, tucgi'üflcn fönnen. SJogegen wäre ti t)itaeid)t gerat^en 
getuefen, tiot^ eine anbete bebcntenbere $anbf(^rift^eratijujie^en, 
dma bic '^^cter^itiurgcr logf. '^ifuc« Vlrc^iü T, (;OfVi,_bio cbcnfall« 
iäeui neunten .^^(i^r^unberte angc^oU unb. biis jie^t nu^t oer* gfittoi {fl. Ob ber Sqrt oderbtngfl bobnn^ Serfinbenutus 

erfahren ^ötte, ft^eint 9?ff. fraglich; bie *Parifer ^anbf^rift i 
eben eine gonj üorjügli<^e, wie aud) au* 8. 46, 91. 9 je^t Ii» 
borget; wu^ i^r loäre aut^ @. 27 bad Pectavium oufinne^oa 
getnefen, ^mxd e« bie fielet beglaubigte alte Schreibart biefd 
9tamenä ift. ^litfgefaQen ift bera SRef. femer, bog SBatte«M 
nic^t S. S— Ii) ben 9teubrud be>3 Codex Lunsliaineosis is 
ben MonnmeoU SS. XXI citiect ^oL W. A. 

Hansisches DrfaUlienburli. Bp.irbpitri v^ti Kunst. Hühlhtsn^ 
berautg. vom Verein für liansisciie i>e>cliicliip. l.Iid. Hall«, 
Huchh.d. Wa»cnbau$es. (XVIII, :>l l S. Lex.-S.) 15 Mk. 

Xie SluSgabe ber $Kinferecef|e, loelc^e JToptimann im fiv^ 
trage ber SRünc^ener ^iftorif(^en Coramifiion beforgt bs, 
begrünbete eine neue ^uffaffung ber ^ßfc^n ©efd^ii^te, c 
meifte aber gug(ei(^ bod SebArfnig nac^ einem Ucbi]d)enbi4( 
ba* einen Ueberblid Aber bo8 gefammte ^onfifc^ ®ef<^i<btJ^ 
matcrial ,^u gciuäfirfn ^ätte. Xie 9h-cefie uiufiten [idj ibia 
2£Befcn nac^ nuf bie ^rotofoQe ber ^anjetoge unb bie ben 
iufantmentiängenben Veten i^i^fOrntai, fit (onnteii beüalb ef 
mit einer ^eit beginnen, ba bie JBetbinbung ber ©täbte berriö 
eine engere geworben mar; bie 5ßorgef(^ic^te be« Sunbe« 
bie zahlreichen 3eu8"'ff« fi'f gemeinfame Xhätigfeit Ja 
®tieber, foiueif fte nidil tu bcu ^^teeeffen Aufnahme fanben, bliebff 
einet etgänjenben Sammlung üotbehalten, ?!er Serein für 
fifc^e ©efchi^te fui^te benn auch biefe Süde mit an erfter Sttüt 
auszufüllen unb brtraute batb ncuh feiner Stiftung Dr. ^ifßm 
mit ber Bearbeitung eine« ^nnfifthcn Urfunbenbu^ei}. SÜf 
Slufgabc mar weit umguntj; i;nb fditoiciig, weit ber ^anfif& 
Stäbtebecetn nicht burch einen beftimmten ^ct ind hieben geraf^ 
fonbem dbnfihttg bunh b<tf gufa m wom M ei t tocKf49KbaB 
©lentente enoachfen ift. 35ie Bereinigung ber beutfchen ffauf' 
leute im ^uSlanbe unb bie iüerbinbung bcutfcher Söbte in Da 
$)eimQt(), biefe beiben öorjüglicbften ajiomente in ber @t]d)idfUkt 
SJctbena bcr Iwnfe, waren 6i3 ^u i^ren Anfängen h'nanf f 
oerfolgen, bie ctften 3pmcu einet rechtlichen unb potitififa 
@emeinf(haft ber norbbeutfchen (^emeinwefen aufjubetfcn, ili 
&cimt ber noihmoligen @eftattung ber ^an\t Uatualma 
ju entwicfefn. ^öhlbaum i)ai Mefe Aufgabe im 9n%n ^ 
(Sanken trefflich gclöft; fein erfter iöanb bc^t biefe Sorgeftfitit« 
bed ^unbed, fotoeit ed möglich loar, DoQfommen auf unb 
leiht ber «cffhUhte ber fym ein feflef SnAonent far aQc ^^it^ 

feiner $innb begleiten wir ben norbbeutfchen binnenlänbifiiff 
Jtaufinann ouf oUen Üßegen, bie i^n an bte weiteften &xt^P 
feinet ou^uSrtigen Xhätigfeit führten, begegnen ihm juet^i» 
SBeften, wo er feit bem lo.^o^thunbettetheinabpäft« noi^te 
augelfüchfifchen 3nfef gelongt, bonn feit bem 1 2, unb 1 3. SW' 
I)unbett auch im "Jloxhm unb Cften, unb bier entfaltet ftch f«* 
SBirffaraleit fchneOet, noUet unb bebcutfamec 2)ic einietnti 
Snben, welche ben Serfeht noch bet Oflfce mit bem 
iiy>:)tfcc uerbinbcn, tteten boib ^cruor, unb mit eben urfunblicfttf 
lüenouigteit uetmögen »ir ben ^4^roceg ^u oerfolgen, ber ben 
@^ec|wnft be< gonjen Onnbel cm bie baltifche 9tt »erlegt 

wriiegcnbe Sanb enthält HTG 9lummern au* W 
Rohren 975—1300, unb in bicfen nadten Ziffer« tritt l« 
gewoftige gortfchritt bcr miffenfchofttichen ?lrbeit feit bem 8t' 
fcheinen oon SattoriuS' Utfunblicher &t\d)\^tt Hat ju Zij^ 
SJon biefen 9kmmeni fmb etwa V« »)oöftfinbtg abgebrutfi, 'M 
5Regeften mitgetheilt, ein i8erl)ältni§, ba« bem SBerfe nicht im 
weg aum fßmüuüt gereicht 3)ie .^t be« neuen, biHj/ts m 
btwlten aXoterialel \^ freilich fihr biefcR ttoib eine wnf^ 
geringe, obet ba baäUrfunbenbnch both ni^tbIo§ cinSRepcrtoW* 
fein foO, fonbem „ben Stoff in einer für bie Jorfchung 
tmwenMHtreiitfeflalt bieten" will, fo wäre ein getingete« vin 
bet C?ntf|nrtfnmfnt i!iSBc5ug auf boOftönbigen abbrudber 6tü« 
münfchen«wetth gewejen. i)ie zahUofen fremblönbifchnt Digitized by Google S — 1877. JK 1. — Stletft(M<(ei Ccnttalirott - f.dtamir. — funbfitttxrff, meiere Jpö^Ibouin mit uriöemcincm Sleiße flu<5» 
jenu^t fy)t, ftnb ntc^t 3£t>^niaitn jur ^onb, unb gar mom^e 
8ic|g^ tmtdt in bon Uefer ben me^r ober mtnbcc toec^teit 
wnifi^ nat^ bem .zugehörigen ^e^te. 'ilüdf unter bflt etnM 90 
hier jum eri'tciiniale mitget^eiltcii Uifunbeii üfrbictiten etticfjc 
eine unoextüriU ttufna^me, nur 7 oon i^nen ^aben fte gefunbeik 
3in Qdnrtgen f)c^ mir irii^ an, bem ^mufge6«r bod BtugniB 
nug-iuftellen, bo| er bie angeftrebtc '-BoIIftänbicjfeit in ber *?{n» 
iaTTiniluug be:3 gefommten ^anfif(^cn Urfunbenftoffe«, foiucit 3ief. 
noi^.^cpnift, erreicht l^at unb namentlich in ber ^u^wo^t ber 
3uitfe für ben (fiticimig unb bie erfte .'ocilfte be3 ©anbc«, roo fte 
am fc^Jüterigflcn loar, einen feinen unb ritljligeu 2aft jcigt. 
(Sbenfo ifi bie SRitt^etlung ber oltrufflfdicn Xocumente in 
beutfc^er Ueberf e|ina ^ toben, fte beleud^ten bie Qk\d)\ditt hti 
fiBmn O^fee^mOfCl in btelfac^ ^öc^ft ermfinfc^ter SBetfe. Suf 
6injflt)citm einjuge^en ift ^ier ni^t ber Crt, einige fleinere 
S6crfc^ tffim bem SBert^ M SBerfe« leinen «tbbnu^ X)ec 
^qw utfB t te fam fl4 baf 8abicnft jufi^teibcn, «m fixere 
Unterlage fiir bie ®^d)id)lc bti norbeunpi^l^ Doabctt «nb 
'^öltetocrfe^rei gefc^affen ju ^aben. 

^oi oon Dr. SBalt^er ju bearbeitenbe <9Ioffar taUb (offrai« 
It^ «it ben jiDciten Qanbe noi^eltcf nt Weyke-Eimke, Am. Frcih. v., Karl Bonaventura von Lon- 

fueval Grar von Buquoy, RcUer drr liabsliurgisch -osterrei- 
chitcben Monarclnc. Kine Episode an> Hi m iiiljülirigen Kriege. 
(Jaellenstudic aus dem Schloofi.ircliive zu Liratzcn. Mit dem Bild- 
nis»«.' des Grafen v. Bur|iii>v. Wien, 187(1. BlWinfilUr. (S BU., 
9\> S. gr. &. u. J Tab.) 2 Mk. 4U Pf. 

t»tefe öu^erlic^ gut auägeftottete @^ft, welche ,aßen 
Areunben be3 gtorteic^en .'paufeö .pnbtfburg Vottirintjeii, allen 
antlfingeni bcd ^eiligen römifd(^n ^eic^ed beutjc^r Station (!)" 
vdi 9Ute vm wn^tige Vafna^e fibergeden vatib, foQ 
aud) t3on un4 mit ber gebüfjreiibcn Schonung bcuvt^cilt toerben. 
3hr Serfotfer fonb in bcni böl)inii(^en 3cf)lof|e fragen einige 
örf SnauoQ bepglic^c Ucfunbcn, bie er im IBerrine mit Stetigen 
aui mebcrlönbifc^en i^apieren in jiemlic^roher Seife pfontnien^ 
ScfieQt ^at. (Sin Üefacndbilb be« ©enerale« foU biefe ^Itbeit 
noc^ bc« ißerf.'« eigenen SSorten nid&t uorfteDen, Äm loertl] 
solipco finb bie xm 8. 4— 13 nitget^Uten ^erfonolnoc^richten 
ii«r Snquo^ unb feine Cftem. Sp&trc ijl ein 8rief bed 
('Generale« oom 1 5. lec. 1 li 1 S on fi'oifer äRatt^ia«, in welchem 
ec jum ShebcB tiU^ unb einige in t^em SSocUoute ^ier unb 
9S DCTvoi^iige cx^rencR ooiHiuiwf MWURiMWCinf. wie 
3u|er ben bö^mifc^en ®ütem am 14. 9J?ai ir,2:^ ber SBitfioe 
5Öuquoi)'3 tjon Öerbinaubll gefc^jenften 20o,uüu (iJutben, loetc^c 
fi(^ nai^ einer ^^ere^nungbciÖetf.'d ie^t auf 3,2 iüooo ütulbcn 
grfteigert ^aben, UWren Ut im (Krfi^einCB biefcr €<^ft noc^ 
nicfit gf3at)tt! 0. 

.Schweizer, l'aul, VorK^Krhicbte und üriiadnag de» scbwä- 
bischen Bumles. iZurchor r>i>clordi8»ertalioil.) Zirieb. 1876. 

bchullues«. (4 111. 1 1 S S. Lex.-8.J 3 .Mk. 

S)ie Mrbeit, luelt^e er^eblit^ umfangrett^ tff, di 2)iffcr== 
tationen ju fein p^tQtn, ift fleißig unb forgfältig gefertigt. Ser 
Serfoffer ftd^ in ben fo fc^wierigen Stoff roacfer ^inein^ 
gearbeftet unb baS tjorltegenbe gebrucftc Wotcriat oQfcitig berbci= 
^•'iOLjen. VI[Ifrbinf|^ hatte fr M) bie ?lrbeit erleichtern fiJiuien, 
toenn er bie „^orgejchidjte" bed IBunbed neniger au^ffi^rlic^ 
be^onbelt bfitte; er tfl ba rooffl etmi ju mett juriicfgegangen, 
unb ber Seric^t über bie eigentliche (Jirünbuiig be« Söunbe« 
nimmt ba^er nur ben Heineren Zl)ei( ber Schrift ein. !£ie au^^ 
gefproc^enen Snfiilicn finb Ifor unb oerftönbig, loenn auch äber 
bie Huffoffung mancher l'unfte ficfj rct^tcn liege. X)it ^wupt» 
refultate fmb, bog bcc ^unb ju Staube gefommen fei ou§ 
^cht bor haS burch bie geplante Snoerbung ber 

öpnreiitiftHn vmrlaabe, wd^ imtec bee ^cnfi^ft be« « 

(Sr^b^rjoged Sigmimb ilaiibeii, iierr ooii Subbcutj'.ijlants 
»erben bro^te. Iler üeitev bei iüerh<"iblungeu toor Ökaf 4")ug 
bon SBetbenbecg, ber iBertroute bctftotfec^ imb «^einb @igmunb'<> 
fStt 0ltaf ttMtr auch Hauptmann ber RfttergefeQfchaft ttoiii 
3t. ®eorgenfchitbe, bie grof?on Ginfliiß auf bie $3i[bung beS 
iöunbed hotte, ^l^it umrben au(h bie iüeftimmungen bec 
StittcigefrilfiMI bemfelben {u Qhnndtt gclcgl^ oflccMiigf sn^tni 
jugletd^ ben Stäbfcti bebciitcnbe 3w9ff^änbmffe gemalt Juetben. 
@igmunb \a\) fid) burih bie '-Uerhältniffe genöthigt, felbft ber 
eigentlich gegen ihn gerichteten iOerbinbung beizutreten, unb 
ähnlich war H ber?fall mit Söürttemberg. "^errtaifer griebrich 
ifl irrig für bcu Uvijcber bediBunbe<^ geljaltcn luorben, ber fogar 
feiner fonftigeti 9kichSpoIilif nicht entfprad). — StIIerbing« 
bleiben mand)e "^anUt unUoc unb jineifelhaft ; vielleicht fäÖt 
auf fie fpäter burth toeftere archioaIif(he Srorfchungen Sicht. 
Äuffäöig ift bie ßigenort be^ ^Scrf.'*, bic üon Stäbtenamcn 
gebilbeten)!lbicctiue mit beut Subftantib in ein iQioct |u|ammen» 
jnjiehtn» vti tRAmbnigciiicichftag^ Uf^cnftNiQcildnbfcfebcirt* 
enttourf, Sanbähuterhof u. f. ». @(^ft ip ein tuißf cmmener 
Beitrag Aur 9tei<h<^ef (hielte beS fibtf^itten ^ahrhuubcrted; 
loffenUkl bleibt ber Q«f. bem eimiMl tiMtmm fBkgt teau 

'i*i)lt>cl)r, Dr. Jricbr., ^ifitnigc ^iir Wtf(hi<h** (£h"fti<"t' 
'Htbrtibt'Univtrjttät jii Aid. QKit 4 litboftr. '»bW^gR. 9M, I87«i. 
Uiiio.'Qn4b. (2 9a.. i'i e. gr. i W. 

f)er SJerfaffer, bem bie fchle^iutg holfteinifche 2anbe«gefchichtc 
bereite eine iHci^c lucvttjuoHcv l'Itiicitcn uerbanft, bringt in 
obiger geftfchrift juc (thntoeihung bed neuen fitelec Uniberfitätd« 
gebilubcf cinini fBr Mfitfic xccife iiilcwffniilcii Oe itrag jnr 
UniberfitotSge^chichte. Tie bem eigentlichen li)ma oornngefienbc 
Betrachtung ber ^brei Uniucr|ildtägebäube uon 16U5, iTüS unb 
I37(>" ift f,mx junä^ft jur Drientierung ber Se^h^ilnehmer 
beftimmt, erregt aber in mondjcr i9ni?f)ung ein meitergehenbed 
3nterefie. 9Jomentli(h jinb bie lUhtttjcitungen über bie (Snt* 
ftehungsJgefthichte beiJ „neuen" UnioerfitätAgebäubed, ju beffen 
(Errichtung ber iUerf. als ÜMitglieb bc*«f(|^fä^ra^en äaaSM» 
ciudfchuffe^ in herborrogertbcr Qciic nilgcivfill ^dl^ txnt 
befonberctn 3i'i'rtl)i'. 2k Ugcn ein W6\Ki Siuqnx^ ab bon ber 
Opfeilpilligtett ber ^er^ogthümer, bic im^ahre 1862 ben$Ian 
fiiptni^ i(icr 8o rtb cft i i iiuwtl Mtt bnnl^ fceiioiQige fSammtungen 
dh inBibvf <MAiibe ju errieten. Slonnte btefer $(an jum 
200illhr|gCR nm'berfHätdjubiläum (I8(i5), wie urfprünglich 
beabfichtigt, in /^olge ber eingetretenen ßodlii^liBerfinberungen 
noch nicht jur Vludführung fommen, fo war ti ber preugifchen 
diegierung borbehalten, burch @taatdbeihfllfe bad begonnene 
2Bi'rf 5U frönen unb ber iöoflenbung pjuführen. 9iachbem am 
3. ittttguft lb73 bie feierliche (S)runbfteinlegung ftottgefunben, 
mittbe ber ften hbmm brct 3^ren fo weit gefdtbert, bag er 
am 25. Tciobcr I S7» dagcivci^ Mab feiner OefUnonuni fl6er< 
geben werben tonitte. 

@ehr mflheboOe Unterfw^mgen «n^äft ber jwette XhcH 
ber Keinen S^rift, betreffenb bic „??requettj ber Uniberfttöt bon 
1665 bis 1876". gWit gro&eni »"rleifee hat Öer Serf. ba0 
ftatiftifche äRaterial für einen Heitraum oon 211 3(ih<^nt» tm 
berÖriinbnng ber Unibcrfitnt bie auf bie ®egenioort, ^ufammcn« 
getragen unb bunh jibccfmägige Xabeden nach (^Qen Üiichtungen 
ertäutert. Qx gelangt ju bem 9ie[ultate, bog tro^ hti ju* 
uehmenbcQiOefuche« auim&ttiger UnioerfUäten bitc464(t'i»i8' 
^olfteiner bie <ikfammtfumtne ber bt ttM gt u b f eren b e a in bot 
legten fünf Setneftcni bie normale Ti!r(f)[Lf)nitt'?',aflI erreicht 
hat, währenb bie ^äi)l ber auswärtigen ^^lumotriculietten auf 
ein 3)rttthci( ber (Sefammtheit geftiegen tfl. IBof Me einzelnen 
t^acultntcn betrifft, fo i)ahm fit^ bie Tlicologen feit mefr ali 
breißtg 3ahreu ou| thter Iiurchfch"ittSiohl erhalten, bie 
mebicinifche unb bie philofofhU^c Socultät finb ju hoher iStüthe 
gelangt, unb nur ,bte fi^iwr bomieberltegcnbe jurtjttf«^ Digitized by Google Sacultöt jeigt faum fd^mac^e 9(n3ci<^en einte toiebcrSeginiicnben 
ttri'tnrfung". 

SBod &ec IBetf. (@. 26— 2y) üba eine eifluii^ämlü^e Sii' 
»rnbung ber 3)ei»fitiOR an ber SHefer Xtnioerfhftt beibringt, 

»itb ju rceiteren Unterfuc^ungen anreflen. Gr conftatiert feie 
ouffoflienbe X^otfoi^c, bafa neo«n bem .album univeraorum-' 
ein ^Ibum depoflitoram* geffl^ tmicbe, iDcIi^e# letztere au4 
ben erftcn 40 3at)rcn ber E^nftiono'ÄIbertina elroa 300—350 
92amen aufroetft, bte fic^ im album unirersorum mc^t tuiebei> 
finb«n. 3)ie in beiben i^erjet^nifTen oocfommenben S^amen aber 
finben ftt^ jum I^eil in roeit auöeinanbfrliegfnben ©cmcftern, 
nuinc^e jogac S biiS 12 ^a^re ipäter im ^auptalbum ali im 
•IboB dBpositorum. Sie !l;e|>ofition erioeift fic^ banac^ ali 
eine oorjcitige ttintnigiiiig^ boen iBcbaitmig iio^ auf^uflären 
bleibt •). 8— n. •) taiftlbt reiti auf äütn Uiucafiijtfn iitu gtuffftn ffin ; 
ncä) ri't niii lütititr fjin e*, j. "ö. in ^tm. n?cbl oor. t-ip «in 
iKcitcc i«in i^ailjctfn am la^e 6tt lauft immatticulicrte. Jßtnn ^er 
tc 3»"natri(uli(rte fratcr Ct( Uniotifttat ivtiriidi bt^of^, |'c baiK er 
nor nod) ttn Uiiten. 2)jrum bit^tn tit fc eorjttttj 3»^>'*" 

iricKlItitcn lin ^cirjig nartn t« im 1^. 3^l7'b. oft ganjt S(batfii) 
ftiieii oCer ti<>ii juiji< p^(r ble§ [1>*|>n$iti; in Itt SRatTitrl iticfr fvä« 
Kr )nm Stamm nur bin^uufii^t: jLuavii iecti>re N N Otan bcgictft. 
nit itkt binturd; ric j rfdn ticr j^rciutnj an Stitb «alierin. unO 
(• war ballet eine ithx cctitäDtiiic '^ia^rr^tl, tag in Jtiel fflr jene 
noa junb, t. It. bl»^ 4«putiU, (Ii ci^cBtl 9u4 M|d(gt >Mrb. 
\ Fw.Z. Stitlfoftr, Dr. S., @tf(^i(^t( bct evangtlif^tn ^iüi^tUnQ« in 
(er a^wti). »(tciiju ibili. {xrjeL iXVi, 43'> S>. %x. 8.) 6 '3M. 
Se ii't fine fc^öne <&abt, bie ber !6erf. mit bicfem ^ud)C 
feinem :^aierlaiibe, IpeaeU ber Unioerfilät unb ber Stobt Sütid), 
al4 'Süant für bte i8erletl)ung ber 3>octonDiirbe unb bei ^Bürger« 
rtd^tci barbringt, \äßtt bem gema^Uen 6toffe not^, aber auc^ 
jc^ön mit) ber "üit ber ){)etHinblung beffelben. (Sin Wu^meAblatt 
Olli ber (^)itc^ic^te ber «oangelift^tn ttc^iocij idjlagt ber iöerf. 
noc UM auf. ^og oud) feine ^c^oui^tunji, ba| ^nMC bot i^^a» 
bicaft, wclt^ Cnglon», b» ftiebrrinbc^ 9«m|c» wn bte 
QUd (jiroiideK^ flü(^tcnDrii (£uangelifc^en erroorbrn fjoben, grd|er 
al0 ba» ber 8(^tvei^, bafur ober ba« bon bufer an ii^nen mit 
(il^renber SaRgniatb ttnb Ccbarmung geübte Uiebesnjerf frei 
Don ben bei jenen mitnrirfenben polittjc^fn Iriebfebern fei, nur 
mit einigen (Siufc^räufuugen d^eltung ^aben, nie benn feinen 
eigenen ttnjü^rungen jufolge j. )B. in tiern bei bem ^atbeaui^ 
bM SBefItrben ooc^bcn mar, burd) Aufnabme ber Flüchtlinge 
jvm 0cbet^ unb jur SBo^Ifa^rt bef ^anht» beizutragen, unb 
bie bortiijc "Jlriflofrattc fid; lort Bern SBun)(^e bfeinfluffen liefe, in 
bec lÜefc^iiSuag berjelben fic^ eine @<4u|idc4c gegen bte drei' 
(eiltbefliebMRgcit bet Ofiegee ^enni)iibilbcn» fd Ubccielfft fit 
bod| burc^ einen ^^orjug, nämlic^ burd) bie oDgcmetne l6erett< 
»iQigteit tti ^oifeä, oQe onberen Staaten. SBä^renb ber !2ierf. 
90 nur uorüberge^enb mit ben au4 Italien, no^ Ifirjer mit 
ben aui &ng(anb unb Ungarn (itnnianbemben ^ befc^öftigen 
tfot, bitbet bie mit Unterbrechungen faft ^wei So^i^unberte an< 
bauernbe ^luc^t ber (bongehfi^cn oud ^anfreic^ ben fteni ber 
SwiteQung, itnb ba neben einer großen ün^^l gebrucfter SBerfe 
boS QtnahMin^b'befftotortei ^ün^, roel^eiS fid? aU bffonber« 
ergiebig erioied, nädiftbcin bie Wriiiiüf üdii iüent unb SÖoiet 
feine ^ouf UjueOen bUbcten. jo ifl ei oor^giweife ber ittntl^eil 
ber bentfdicn ebangeltft^ wdfnt^ bot ec be^aibeU; wogegen 
ber an fii^ nic^t minber bebeutenbe öon ®enf unb bem Saabt^ 
lonbc uiuae jurüdtriit. Sod biefe dantoue, beren i&3o^Ubätig' 
[cit fogar not^ Don ben in bie Ccbicte ber ^tefbrnnfi^en 
i}üiften !J^eiitfc^lanb£ ^iH'ittrgejOgenen in tlnfpriicb genommen 
tourbe, für i^re Dcifuigtcu (äilaubenigenoffen geletftet, tritt erft 
III ba« redete ^ic^t, luenn nun enoögt, tvcld^e Sc^roierigteit 
benfctbcn bei ben bomoUgcn mm^lUioliun lBecte(|clonftaUctt bie t Centtnlblntt — l.donmnr. — 8 

(Ernährung ber eigenen Sebülferung ma(^te. Sobei ift bn 
$eif. $n nnpactcüf^/ um bie ucrbängnigDoOe SioQe ju wi' 
fdnuetgen, meiere in ben franjdfifc^n JReligion^friegen bie 
®<^|iDciicr fpielten, bie ju berfelben Sfit, wo f«« f»4 ber 8n 
folgten fo nadjbrücflic^ onnaljmen, bem lüerfotgcr, bem ficrue 
Don dtanfreii^, nic^t nur ii^re S^annfc^of^ fonbem ain^ jw 
feine 91n(ei^en i^re Soffen jur SSerfügung fleOtcn. €(^ioeifn 
rooren unter dolignq'i ^enfern, anbcre unter feiner sdju^iPücif 
Se^r bonfeninxrtt} ift, bog ber iUerf. aud) auf bie (^»xik^ 
Der^ältniffc ber (^lüc^tUnge eingebt, unb tue fß bebauem, bf 
ftdj ^^ierfür bloß in bem ^üric^er Wrc^ioe au^rcicfyenbeä SRalUöi 
Dorgefunben ^at, aui melc^em iiberaÜ bie ^yurc^t ber Sc^iMiiC 
(^emerbtteibctdien Dor ber Ueberlegcnbeit ber eingenxmbettn 
^ranjofcn ^emortritt 2)er Ungteic^mägiglcit feinet Stjä^ 
ifl ftd^ ber Serf. felb^ bemugt, boc^ ifl biclfe eine unDermeibfi4t 
(jolgc ber Söefc^offenljeit be^ CucnennwterialeB. Tic Tnrftf:! ; 
ift bHx4<V^ ia4[fi4f fiei DOn oQen t^rifc^en Xeclamatior^r, 
; ju benen mt Seifitnni in ben Stoffe nat^ genug geUgs 
^ätte; aber gcrabe i^ gntge 6<9(ii|t^ »icft «miei^at ] 
ben iefer. ; 

Schwartz, Hr. K., Lcb«nsnachricht«n über den Rrgirruoct- 
präsldenlcB Karl v. Ibell. Mii ltiieraii>zu^eii ai> B- iii^ 
W iobadcii, lb<h Kuth lu Loinm. (IV, lO'i , 2 S. gr. Lex.-\ 
A. u. d. T.: Annalen de» Verein» für Na»»auUch* AHartku» 

kiinde u. OescIiicbururKhiinif 14. Bd. 1. Hvtl. 

Wie uerbient au<4 ber naffauifc^e Stegierungipräfibent Mi 
^beü \\<i) ali JöeQiutfr um icitie .'ocimatl} gcnuidjt t)al, fo iua:: 
j becfelbe boc^ (aum in ber beutf^en (^kfi^ic^te genannt roerio. 
mfite ni^t bunb jenen iefonnlen SRotbanfaQ, ben far} v4 , 
J^ojjcbue'f (frinorbuiig ber UlpottjcfiT l'öning auf ibn maifclt 
1 au(4 tn weiteren Ittcifen bie ^ilujmertjamfeit auf i^n gelrni ' 
I motben. 9ui bem oorticgenbett Uebeniabnffe, fftr ttelt^en ba | 
'öcvf Dfrfdjiebene fc^riftlidje unb münblii^e aRUt^eiXungen in 
:^erioanbten ju ^tboie ftanben, er^eQt, bag Söning'i X^at, H 
lote mx beretti aui Vtmdf'i Huf jeicbiutngen nriffen, ni^t M | 
bie wo^narilige ilinigeburt einei einzelnen fronten (ät\fixnt nn 
fonbem mit ben bmagogifd^en Umtrieben jener Seit in vüifta 
^e^iebung flonb ale bie £anb'2, fic^ in i^rem Objecte Dölltg i 
gri^, inbein )». 3bcU, ipeit entfernt, ein ^ouptDerticter tHe . 
SBertjeug ber ntnction jn fein, Dtdme^ in ftincn |»(iti|i|a | 
anflehten einem gemfi|igten 2iberoIi#mu3 unb beulft^^patrir^ 
fd|er Sefinnung bu^tftte. Siner Gpifobe über ben befaitnu^ 
$ubliciften einen perfönlie^eng^eunb ^bea'i, t^utK^ 

befonbcrc Srrcäbnung, weil fie o^ne bie| nii^t fe leiil^tiniM'' 
©teile gcfut^t lucrben bürfte. 

fiockeubcimcr, Ur. K. G., bec-Ger.-Ralh, GatteDbcrg i 
stalle. Manu, 1876. Diaawr. (21 8. 8.) j 

süerf. giebt in ungemein f($orffinniger 5orm Sttwit | 
bafur, bafe (^utenbcrg nid)t, loie man, nomentlic^ geftö^t« 
eine ©teile bee bcfannten iöudjeöoon SWorftliui, bisb« oW'^"- 
bei ben^conitdfonccn in Skam;, beftattet nwrb^ finbem betb«« 
lOominitaiem, nrie Ue meiften ^jSotriiier ber Stnbt 
Don bem SBerf. in bicfem Jabre roieber oufgefunbenen lotln' 
buc^e ber Z)ominifaner, neli^i bcreiti (J^ubcnni, nenn aMfiJ^ 
nur pa^Hg, benn^t miib «fei^ieitfs ccaittift, w 
•iitenbecg ben 2.(1) Scbnur 14ft8 geworben i^ '^t^ntx.&ü^Zi)., i>rinnerungcn «a bie (t|ttn Sage (er Cti^ 
unt Ittui lliteba«. Vtir^ifl, 187«. ^rdtW «. ^trtri. (S 

55 e, 9T. »> ) 1 9Jlr. 50 -X'i. 

üi ift eine »unbetfame üJcf^idjte, bie un« ^ier erjä^ft*»''!^' 
über meiere mon ftiQfc^njcigenb ^imocggc^en roürbe, lofn» 
ui^tetnerfa^Teaerttltmeiftecnorbc&l^r. gnbennftranKraoS" Digitized by Google — 1877. ^1. — fiiterorife^f« Sentcalbrott. — I. danitoc — 10 I9t » toirb unä mitdel^eitt, tote bec Sof. mh) tridem SEBiberfireben bo(^ 
ba^u fam. fic^ mit b«r rj^enmeitteOen ^Brfifimg etntger IRetc^ni: 
I Lid^'fc^er SIngabtn ju befaffen, uiib wie bieß nur p negatioen 
(^cjolgen fü^cte. SRur dne Beobachtung rourbe gemacht, auf bte 
SlcH^bttd^ wenig, ber Qnrf. befto me^r SBrrt^ (rgte. S^te 
5tqu 3Juf tiamtic^, eine in Sicit^cnbcji)'^ Tienflcn fte^enbe 
,, ;^ot^jen)ttiDe'', oemod^te an mehreren Zogen buri^ bte Ringer, 
bie {>anb, ben ^rm eine gemö^^e OmiffMennabel ata ber 
Gntfemung in Sdiroingitncjen ^it tifrfp^en. Ter SSerf. giebt 
genau aüc ^crfic^t^maBregeln an, bie beobachtet tourben, um 
%äti\dfmiQtt\ ju Dcrmeiben, imb glaubt bie Ib<itfa(he jugefte^en 
pi ntüffen. 3>ie gä^igfeit ber ^xqü SRuf, auf bie 3J?agnetnabeI 
gu toirfen, ocrf^roanb bannwieber jugleich^t'^rfrSenfitiDitöt. 
Ter Sierf. loiift nun bic Sragc ouf, ob iiic^t bie im Icbenbigen 
ftdqxr oor^Kuibenen e(eltr(f(^cn Slementarftcömc bei abnormen 
gtcAmn^ärtbcn folc^ Senbentngcii omie^incii lOnnen, ba| fte 
Qh^^mm§fn be« aRagnetÜmui etgeBen? 

, Dr. «b., OkcL« €i^'^mt Ttxt 101 in b. Ze;t 
iMllgvii. ^mmtt, »7«. ^t, (Vlil, m e. V. 6.) 

Tt-v 53crfafi(-r-* 'SSunl'i liuir, [einen 2diiü[crn ein Suc^ in 
bie ^Kxnb ^ geben, tpeit^e^ ihnen ben in ber St^ule iu Der^ 
(iif)cttci(ftn Cwff in fdtj gefaltet ^it^uiuiicnftcOitRg MxbSte 
unb fpaferbin im proftifd^en i?eben bie crroorbenen Henntniffe 
aufthjc^n tonnte. Z)ie6 Qiü ift in bem ^uthe m\)l erreicht; 
et iDfirbe, feCbft a\i ganj elementated Lehrbuch betrachtet, 
nngmflgenb fein, ivifit eö fi^^ "iif ^^egrünbuin] ber Üchren Wenig 
cmläßt. §lber ci ift eine gute Uebcrficht ber (irgcbniffe ber 
ph9fi{alift^ SBiffenfchaften, con benen jebet ©ebitbete 
StenntntB erworben l)aben foO. Sör 2ifyctx kam bie @<$nft in« 
iof em nü^ttch Wfrben, ali fie ihnen bte M bcfltllntecrit^te aud« 
jutütjrenben (^fgenftiinbe itfacrfichtlich unb, rflcffichtlich fene« 
aagemcincn i^ung^^wedc«, rec^t ooQß&Bbig borfA^ct 

SirMnger, Dr. Äug., ^ßrof., bit mcAnnififtfn ^rbrltKcifhingCR 
irat> iat Perp«tanm mobilr. (tiot popula« Slb^antlnng Ml fe«t 
VltAiKtt. OlaiititKiihinte unb ^fff/HL fKMUatm, 1816. 9m(. (V, 

87 6. S.) 1 SWf. -'0 !}}[. 

%it f leine Schrift ift aud |)o;)uIären iBorträgen tior@ewerb< 
treibcnben entftonben; ifjrcn 2ni)di bilbet sunächft eine gemein» 
faßliche (Srflärung ber (Srunbbegriffe ber äJicchanif unb ber in 
ihr üblichen idejcichnungcn. Tantt »erben mechanifche flrbeitd« 
leifbiiigeii occf^icbctia 'ütt an einielnen aXaf^tnM oUatect 

inUb CRbfiq bie IBocfteaung um ber fMeif ber IBSrme 
abgdettet, SBärntearbeit unb mechanifche '^^rlutl uerglichen. 
^e ^cnmjie^ttng biefed ^teren Ittbfthnitted giebt bann ^tX' 

feilt ni<ht öööig aufgegebene ©rftnbung bc* pprpptnnm mobile 
unmdgli(^ ift. £ie recht lebenbig gejchrtcbene Ubbanblung eignet 

ffa( 1« Otfc^ong fSr Me genccMccttcnbailheiTe. AiMidt. Dr. Rai.« Ubrcr, flraBdrlM dm MMfanitchea 

CteBM. Ftr Mittlere ood höhere Sebnlen und für Lehrer- 
•emliMrc. HH nhlr. R«pctilioo(fragcn n. tIAchiometr. Aofgaben. 

Leiprig. 1S76. Voss. (Vll. 3C3 S, gr. 6.) 5 Mk. 

3>ur(^ bte Bearbeitung bicfefl ®mnbriffe« fyit ber SBerfaffer 
einem gewi§ vielfach empfunbenen Bebflrfniffe abgeholfen. iSi 
roirb wohl toum ber Behauptung rcibcrfpredien werben fönncn, 
bal bei iBerf. buxch bie ^crauteabe feined größeren iitl^tbai^ei 
be}1igfl4 ber pAt^jOffl^ O^nAImg ber (S^nie imb ber 
58enüerthung berfelbcn formale« SBifbungflmittel eine neue 
äera begonnen hat. ^enn auch (i^t £ehrer ber (Shemie ber 
arenbt'i^en 3}2et^e nnbebingt folgen, fo fühlten bmp aUt ^ch 
getrieben, Stellung ju nehmen entweber pro ober, wenn contra, 
bo(h caa ihrer päbagogifchen Erfahrung Berbeffeiungioorfchläge 
Iß ma^ ober wü^ etgauctige SIM^cb «n bie 6ttOe in fe^en. @nr monchem ?rnhänger ober wirb Cl bvn^ bCH Äbutib« 
ri| erft miSgtith, bie «renbt'f^cn ^J?rinci|Hen gn beriBCcatt^ »eil 
bie Serhditniffe feiner @chu(e ihn oerhinberieit, bdt SebrbiM^ 
wegen ber grolen SKaffe be« behanbelten ©foffe« ju bcnu^en. 
SteUcic^ wirb buri^ baä oorliegenbe Such ouch manchem 
O^egner bie ^ffinffe cntamnben. 3u ben hauptfächliiften, 
übrigen« Pom «crf. fctbft oon tiontheretn fammt ben Sor- 
fchtfigen jur Übhiirfe nngcgebenra Rängein gehörte bie burch 
bie TOothobe bebingte ^erftrenung be« SRoteriale«. Ter @nmb^ 
rife bcfeitigt ben ÜÄangel burch 'ilnfägung eine* fur^ gefafeteit, fort» 
bouemb mit ^»inweifungen auf ben erflen ober we*hobif^en 
lijtil Derfchencn ftiftcmatifchen Zf)eite9. lai 8u^ ift in 
feinem erften Xf)eüe nicht gerabeju ein«u«jug au« bem größeren 
SBerfe; eS jcigt t)iermehr hie unb ba eigenartige« ©cpräge. 6o 
tourbe, um ben inbartioen ©horofter ber IDlethob? fthärfer 3u 
geflaOffl, flöeraff Serfuch, Seobochtung unb Crgcbni^ getrennt 
behanbett, ou« ber Clinu-Icrgebniffen bo« (fett gebruite) ^upt- 
ergebnil gefolgert. 2)en einielnen Kapiteln fchliefeen 
fliebetftionifragen unb flöchiomctrifche Äufqabcn in reicher Wu«« 
roaht an; bie (fragen eignen fich je narfi ll-iiff ariben münblicher 
ober fchriftlichcr SBehanblung. (SixbUdi ift noch ber Serf. ben 
8eUlrfniffen ber oerfchiebcnen «fnflanen gered^ geworben, inbem 
er e« möglich machte, im gebotenen ^atlt and) gctci^c Partien 
ju übcrfpringen, ohne baburc^ ben inneren ^ufammcnhang 

WtXML Dr. A. Pi«t. 41« UehtibMrpttoa In 4tn Chlm- 
t»amuam,mt Wh. TalT. IfeiMberv. 1871. Wintar. 
(M S. gr, 8.1 I Hk. 80 Pt 

Z)te Sorfcher, welche bi«her über biefen Oegenßanb Unter» 
fwhungen ongefteUt ^abcn, tpucn aOe barin einig, ba§ bte 
fkdrffie «bforptiott bei Sic^ bnrch Shlorophhd im rothen 

Zl)tik bf« ipccfrum« ftottfänbe, unb einige fteHtcn barauf 
hin bte ^^pothefe auf, bog ba« i0{a{imum ber l^trfung ^tn* 
fichtlich ber «fftmilation jamt 6tni^ jugefchrieben toeibcK 
mu6, bie am ooaftänbigflen oon CThtorophtjH abforbiert werben. 
3)er Serf. »cnnuthete, ba| bie bunflcn Streifen int Koth nur 
wegen ihre« Sontrafte« gegen bie heüfte eteUe be* @|)ectnnn* 
juerft erbJicft würben. Cr hirit e« beShalb für ongejeigl, bte 
Unterfuchung ber Slbforption«erf(heinungen wieber aufzunehmen 
unb babei fich "'t^t bezüglich be« ®rabeä ber ?(bforption mit 
ben SBorten ,\dfUfii^a, ftörfer" ju bcgnägen, fonbccn benfelben 
bnrch Bohlen mtfjnbtfthn. Stw^em ber IBetf. bie 9ßethobe 
feiner Unterfuchung gcfchifbcrt, ftcttt er bie ^Hefultate berfelbcn 
bar unb giebt für t^erfchiebene (loncentrotioniarabe ui XabeOen 
eine Bufamntenfteaung be« S£ftinctionlco#Eienten ber ge- 
funbenen unb berethneten üichtftärfen für oerfchiebene 9iegionen 
be« ©pectrum«. Qti gewinnt fchlie&lich mit .t)ülfe ber «ierorbt'« 
fchen ©rgebniffe eine SBfrglei*«einheit, um fämmtlithe Mefultate 
in einer Uebcrßfht bat^peOen. 4)iemoch fommt bem rothen 
Ihw fe 0fttt aimi vi^ bie ftärffte »bforption ju, fonbern 
best tni^ßwotM X^eilc. 

9iatwfwf(|<r. |ii«|I 9. «ri erer. 9. 3«hä. ffar. M n, 51. 

3nb.: Itr tägl. ii. fibrl. »jnf| ttT Ä<u*tiaffit in Äuftonb. — 
IBirruna l'nftderirintji auf Ht «bfoiption M Ctilf^ffi twnb 
or^aiL Snbiljn,i(n. — >^<.)i(bunj)(a CMftin|Ul a. 8 i^tmMfL -> 
UcbcT tit llmiranMiina Ut edjwtrftafi. — Ca« 3»^ttmcRf(btn »er» 
fdjltrfnart. «tfi » rivnbiotflmu»). — SU CSomnmtgcBjftt Ctutfih' 
lanM. — Ufbtr cie <him. (SonftitntioB ttt 9en}oII B. f. Srtieate. — 
«^«jiefaancifn jipifdifn «alran. gfiinnalptrm&af« u. di^iafdt (iniaer 
^iCiingtcütn. - Unterfudtuatm Ab. M 6M9f*9Riaina. — AUiMcc 
'SRitt\)tüumn; eiier«rtf(bel. 

3dtf<hrtfc f. analDt. (Sl)(rait. X^rSj. »ob 91 grtftntil. 4.^ft. 187«! 

3ii^.: «1. 3Xitf4(Tlidi. aicntntaraRiiIoft orrmiHrlft Cu«r. 
filberoCTM.— SRal« 8. ^iilCKgecr. tliu ^Ktt^^c^t jnr airaltram. 
etjUamni« ». «^ot^hmfinc «Itol. 9bNpb«tc. — 8. StiUi; 
mfi«mbrt> 9ejlbianni|b.flbi|m(Ia In ^nwcinMftra. - 8l.0cc|. Digitized by Google 11 — 1877. .« I. — BHexaf if 4ci Centcalllati — 1. II (in 9lcpjTJt jiir mnban. Sottnanal^*'«. — C Ocit. üb ta* Irctfiica 
Ut Üuft buxi> 'JIbo«p^orfiiirMn^9(it». -> Ckt^t üb. tit gortfArlttt 

49 u. 50. 187». 

«niaal. ^ttcnbul >«4 ^fttoonn. (6ALl - ^at«. U. Mc 
lUün^ann M ft|)flnaai tUtraliil. JUttaeflUn^cliniti«; Xf4« lliUer>Uaiienfels, Alb. v., 4ic G«scUe der Kaaeten abge- 
leitet aus dem GravitalioiUi^enlxe. Der -18. Vertammlupg deul- 
■ahvNatarfHMhar o. Amte «widacL Gm, 187t. LeaiehBer& 
Lntenk;. (« BIU 1 18 S. gr. 8.| 3 Mlu M Ff. 

öeffd ^atte im 3n^re 18.36 in feiner ctoffifc^en «rbeit 
,fi6er trie pff^ftfc^e SBefc^affen^eit bt9 $a(Iri)'f<^fn ^omrten" 
bie ©ewcflungen ber ©(firoetft^ciltften biefc« ftometen auf Wruiib 
üon t^m felbft «ingoft.ater, ^ör^ft forijfälttger öcobai^tunjjcn 
cinec niat^cmatii(^«p|)i)|iialii4en $lnalt)fe untcnpocfca. tttt 
ftefMUnt Mefer ftmifi^e ^otie fi(4 ergeben , bog tran ber €Somt 
axS eine obfiof?fnbe Ärnft nuf bie Sc^rociftljeifc^en ausgeübt 
wirb, öeffcl fagt rcörtlic^ in g 13 ber eriDä^nteit ab^onblung: 
„äRan lann a(fo an ber abflo|enben ßraft ber Soiuie in 8e« 
iie^ung nuf bic Äoniottü' fnocife nicftt ^totl^tln.' ©bcnfo in 
§ 15: „l)a txti Sot^aiitieufein bec 6<^iueife ber ßometen im 
VOgemetnen ä6ec bie Shrfung einer ^ft, nclc^e Don bet 

Cttnlit^en anjiebcnben fitaft ber @onne bebeutenb oerf(^ie« 
1^, Wnen iJiocifel übrig läfit, unb ba ber fmde^'fc^e ftomet, 
für rtelc^fn ic^ i^re ©röfee ifabe bcflimmen fönnfn, fie ali eine 
Abftogung Don faß bofpelter (Bröge ber geraö^ntii^ ^njie^unj 

biejenigen Xi^eile ber .ftornelcn, roclt^e bic Scftraeifc bilben, bie 
^totctung einer obftuBenben Hraft ber Sonne erfahren." 

e8 ber Wif^ ffir toert^ au galten, biefe Stefultote 
Seffefä Quc§ nur crrjäfincn, geft^iocigc benn ju roiberlegen, 
glaubt ber )^eifä]ler ber oben genannten Schrift bcn „@runb- 
gebanfen" berfelSeit in folgenben IBorten audbrütfen ju fönnen: 
„Tie l1cr^^bie^c^c^ Crfc^einungcn an ttn Slomdcn finb aui' 
\d)[\t^Ud) bic fic^tbaren SBirfungen ber gcge:ii'citigen Jlnjic^ung 
ber Stoffe; auc^ bie @)eftalt unb bie ^eniegungen'an gefc^radften 
Stonteten finb nur ein not^nenbigei Suffiug bed @Tat>itatbn«> 
geff^f«.* ^Hefe Oemerfiingen toerben für ^Iftrönomen unb 
^45biififer au^rciuienb ffin, um fic^ über bcit luifTenütafKicfjen 
S^ert^ unb (i£i)araftec ber oocliegenben Schrift t^inrei^ienb iu 
ociciiKeRn. Beobachlungen der Sonnenflecken. II. Hcrauigeg. von Prof. 
Dr. ü. Sllürcr. (FurUeUuiitj .Itr Publicatiun Xlll der A»trunoiu. 
GcaellMhafL) Hit 12 litb. T«ff. Leipnr, 1876. EogelaMin. (I Bi., 
14SS.fr- 4.) 18 Hk. M Pf. 

5)ie öorliegenbe Si^rift bc« um unfere ffcnntniS ber 95er- 
t^etlitng unb iBeroegung ber Sonnenfleden fo bo<^)}erbienten 
Berfaffet* umfoftt eine 3ufan"nfnftefl"ii9 nunterifc^er 9(ngabcn 
über Sonnenflccfcn, luclc^e iiincrljafb eiiieiJ 3fi^rflU"ie'? von 
1867 (September) bii 187 1 (Oaober) oon bemfelben beobachtet 
noiben {im. ^icKm f^eficn fU^ Oemerfmgcn fiter bcn 3u* 
fammen^ang ber 3oniienf(t-ifen mit btn ^rotuberan^en, über 
bie SSiIbung einzelner ^Ucfci^gru^pen, GonjiMuren über bie Ur» 
faijt-n ber (fingeren l)aun I rboftü Siede unb über bie burc^ bie 
Stroblenbrct^ung in ber Sonnenatniofpbäre bcnjirtten fc§cin= 
baren ^ofttiou'jucränberungen ber öledfe. ^ ic ganje mit gro 
ftem SIeifee burc^gefiibrtf arbeit wirb erft bann ibrem waf^ren 
SSect^c gcndgenb bcurtbeilt roetben (önncn, luenii eine oec< 
wnbnumfte tt^mrif brr p^9iii(^en 9cf(^ffenh<tt ber im Staube fein nirb, bk 
t^eor^i^ ^ ArdÜT ibr Mafhemtik of Natnrvideiuktb. Udfimt af Sopli. Li«, 
W. M«l!er og G. 0. Bars. 1. Bd. S. Heft. 1878. 

Inh.: A. Heiland, om K;~.>riiui'ng<!<>n i Nordteen« AllMl» 
havet og HavistlrcdeL — E.Muaster, uiu ll^Ueproduklöt, f 
S. Li«, g/tmmi aiatr n«MO iDtegialiowIhaom. Seitf^rift fflt fRat^aatir u.^bviit br<a.M«0.e41>MU4t. 

Aa 1)1 n. 91. Santo r. 21. 3ai>rti. 6. ^tft. t878. 

raltiflfciKn bc'beffr Crtnunfl. (^crrf.) — Cfl. 4>ju(f, aj;cnom< t. i« 
IbtorK ^fr pfrfp. u. rrcfu. fioQlntation im Staumt. — OK i 1 1 n p ir J'i. 
}BT iQntbttifcbtn !^(baBblBBg bei tbtncn duroca 3. Orbnung. - 
AhlMee aititibeiliaten; |»l1i«tf<b«lil««ifitc «tibrilmf. 

Seitrdirift für tnatbrmat. unb naturwifftnfi^aftl. natcrrit|t. ^rt^ 

pon 3- 6. pffm j nii. 7. 3*brfl- 8. Jcxft lß"6. I 
3nb-: lirltr, t.ii? iifomUTifif unb tii aritbmefifd)« ^Priartt 
f ttim ttljcncuuiti|djcn Uiitirrichtf. — I^frf., ;inr Criunifaiisa M 
iiJiutfunMiAtn UnionditJ aii (WcmiMtun. — 3- 6- V'^^' iniJm 
tinf iiit«rf(Tantf 'ifatli« aue tfr rAniftatiritf : tit matbftnamd) nJl» 
triiTfnfAjftlidbf . rodilicli = ,ui<l'! t'üitcn t!(htTä*er in Eft 

Rralf^Hkn. — Aleiacrt Wiit^ciiunaca; ^ttiiaiixbe ißctlc^tc; fUH 7)tutf4( 3cttf|rifif. VMttSNMcta. ««b.: C9.*««|e. llr.48Mf. 

1(176. 

3n(.: 9«8e, ftoi €«0iia «ab fHat fBidmglmffie, — ^ftei^ 

•i^ini. - 9iUU tttc«itnvbaivi««aMb|Nre bd SBUttm 
mb l^rmphadcoiti* rem^Mwiafeali*. — 1. CAanjcr, 9t§ Cit4 
tiM Atqattii, Xtiftul mb SHtnü. - JNr^bvff, fa Mc 
tblif gifiOne (Eoall». — 3nfr(t<en burA^cttcw — «.6ir 

aianb, ftbn ncairc DebMUmgindf» b» e^p^ilM. — Dilltft. 
iiir ZtAnif ber ^HtunatMKttta. Sc ItUjel. |R «M» 
aTOtbmif(fa(n ^er«tbitiartit. ^ flt 8t|, II »R fSf^VM *m4 W 
fibatra^tbar. — ffi. dattle, Ut t$nU MaatbiBg in 9fiKfa|U.' 
3. Xboinftn, t»Mif<b« «ranvfr in «0118(114 »(»«{tiibeB IbrtMib 
Tfol^t VOR nrrbta v l^ifeifdieT 2)ll9»fttiBB. — Siatfcf* Ibtf H 
^srtbilbuBA bei «ritt« ia fdaea ecnife. (ifarlf.) — itrH# 
"BQAtranjtifltn; jur tagri^cfAic^ir; ^rrfonolirn. 

StÜf^rijft fb IxotoBU a. (tatnritf(iaBB<8c|^i4lc ^ci«. »ob S.^i< 
B. fB. SeaBBC. 8. fik 8*«. ^tfL tSTA. 
3Bb-: Seirmaan, jat SbcNle bet 3Kt(r(oftaIamirflR. - 
6d^nlia, Iber bU Xr^itrtnr »(• ABtdkaanBcM. — Stibiagtt. 
ftbtr bea Aquaeductus vc»libiiU Itt lRtn{änn unb bei i'hyllodudjria» 
europaeui. — ScIiftT, jnr ^aoiomie bc* H^^nnicntum Itc 
rciiiuris. Scfaipjlbt, '.Oriträ^f jnr Atnntntp ttt (UiHMB 

<|inv(be*. — t» « f f e, §nr Äf nntnip ber ^aulbrftftn un^ tbrtr ÜRolfflfc- 
Sbavpuil. Cte mvribi^lo^ifdit StrQund itx tUtacn bintern £W 
mutttln. — D. Xtuiltben. (ie Xub(B>IonftO( M 'Mtaidftu. ' 
ititbim fttnlrflBatcB. 

«rbdtfn «Bi bcK »^«L itimutnbm bic Stalnfcr^Mlfiüi^ 
*r#3. Doa «- §1*. 8. eiff. 187«. 

3nb.: «. Äi(f. Jitr Ibarif in ^arbtnblinbbtit. — S. «olN 
Rein, ©tlttägt jur iJfbft ic: i55lu cflfnbübung tn 6.r \f<b«. - 
(i. 'i^aioub, öbfr t<;i (jiiifl.n.i tt« vi-.n» auf ttn trurf i« tu 
SJuni<fnarfcrif. '.U a'^. 'i-ct 'i'tiniiv ttr „3'r''f"""'J 
diia.iii". — 3''t' 'i'til "i*ci:r. iibrr bie »{rfdjitbtne (|rr<ijbJtWf 
funciicncU ctrfdiubcn» ülters • 'iXuAteiappaiotr. — %b. ^id joa« 
MnatBbanWMaws. 3abrbB4f8rSttnb(rt]nltunb(B.Bbb1iWc4lnitbini8- A-Jf- le^«* 
Siberbeftr, lUliMrfl. «. 10.9b. 8*4. |>rft. 1876. 
3Bb': iRtintr, caiiiirtiid» unb patbolOftifd) > aiu(omifdf( SUN 
fbtiliinfltn «ue teisi '}iifclai'Ätnbtr»iicfpita!f ju St. itti«r#burg. - 
Är. 4}fter«, timftt i^cobadjtun^tn jurriatflif ;c« säti^linc|#all{r* " 
'21 p. ^Bfttcnbrruner, iibcc in>cimalt^(« fUiMrcun ron a<vt" 
ttrantbcnifa, in»b(fpntrtt Ben &barladb. — I. Ärcntt, 8b«lb 
H»fl()?< unb Äranfbcitfu ber Atnber (au# (|tted)i|d>tn C^itaeni. — 
Äletnctt Ddttbeilnnijfii — (itfenlAib, UnaUrten. — ©oltnani; 
!b(ri(bt &b» bic ajcrtranblungcn ber ^cehoB f&r Alnbertieiltuntt ul 
bcc 48. •n|niadBB8 C<Btftb<tT 9t«turf«rf4cr aab 'Merkte. Digitized by Google 13 — 1877. Ml. — 8tterottf(5e« «enttalbUtt - l. 3flnjior. — 14 2>cntf4<« <fln^i» f. tlin. Krfc(cin. Stetig, ccn ^. d. ßitmj^cn u. ß. 
«.3e«teT. IV «t, 6. *ft. is:6. 

3niw: 4l(tf4>9. StobidytBiiatii nnb Scrfo^e an iiaer3Ra0tn< 
nftcllraatni. — ^taioUt, Mn m« Strt^olttii sen Slutirgnffni in 
fccftfcK lAllOk — Cd^litoff. litt »(( loule Sirtnnd t«r ST&ltt. — 
•f ^t|ciB. M«r «mlchiform SttlbftnwralVft nb (bn Qe|(rbuflgtn 
m CifMilUfni bcr 6tiin(MH* ^ StUtnwuH» — Alriant 

SRnuraMflcR. 4i«|.m,nM|.M«9r.9<t* Si.9a|«|. 9^1.10.^^ 

1876. 

3uk. : Xr. öck. dB Mlrai wn (e^c bei fcMioai CcttttoHr» 
tt»9kl» im AabtMtR. - (E. •7»ot|«» tMnM.attiHnisM&«> 
lometoiia«. — (L Anri, ein ^aO eoi Ditfetatio nrclbn*. — Da* 
nett 19, flittfteUn»flen asl bcT 6«vbiIUv(ai1l. — Sege(f«i|, «tf 
tcr 9r«Si<- — ii|r- Se(, bit <i(«bebaHeln«4 bei« 9tnp. — t^enN 
vtusiidft ftaaleftcB ; etteiatsr. 

Set 3ntafmui». Scbb.: gt. itcficc s. SiaftHl. 18. 3«N- 
«r. •«.!•. »T«. 

914.: ^. 6t erg. eis ffafl voa 3rTtfeIn vortSnfAenbcr flkfAmitl« 
«cvrofSe. — ». fttafft«<tbiB(i. gnr (»afuiftif u. tbcraylt bet pcttob. 
3rtfetm*. — ScdfefonUin f, rfar>itiiuunÄ t« ^tminbe, ibr (IIb' 
rlu^ auf tit cr^an. ^nmtioncn. • 'äpba|äe o. (iboiea in bet aOam. 

l ird sü. — (1. C^(if(^. X)ttmmbe(t «b« rrtmt^ftft 64>M4fiMY- 

Vv'inKital ^mrulff. — kiitetatnr. 

Z>rutf(^( 3(itf4n|t für I^irrmtt'iciii ic. dtetig. Don C SoKingti 
«. «. grantf. 3. *6. 1.2. ^tit. 1S76. 

3nb.: X^ammann, tic Dipbtljeiit itx ftälbcr, dnc ntur, anf 
t^rn IKtnfdten fibettragbarc d^onoft- ~ •t'^mil. tit iHuminatien. 
'^oUingcr. über bie •efabren, »eldie ber «B»fnnM>fit itt aRfnfv*(n 
von tramfea ^anltbieren bro(«n. wb fiber bie ju iota '^rrimrluntt 
^rboirnen SRittel. — Sngaion. bal bMarliac Aatanb^tirtebtr itt 
:^i:ntel (branbigc Aopff rauf bell) in Bojern nnb OberaaTgaa. — Aldnac 
SRit^cOimai: tnliB«« mb Ccr^rMbunn; 9t4<r«ueigen} Sit 
in. Witlwwiliiit »<r «iMM« 9(l(riiilmtM; 9nWätM^ 

Öttttt. 9ieTt(liabr(«f(^rtft für »ifttnidiaftl. Sctolallhflkc. lUM.: 
ntller n. gorfttr. 46. St. 1. ^cft. 1876. 3ab.: 9ert4t über ba« Slcaer f. f. tbl^rarnH'SlMlt f. Ut 
etMmi, 1874(5. (64L1 — U. ei«*f> tMffStin. fUntdlniiib— 
Jt Ifltttaft, QliMil« >. f|Mi|i ^MMtaH. — ■Mlctln. 

ficae« 9lcveTtarina f. 9|«nMd«. ^Hf. WS 8. «. flBi^att. tt.9b. 

10. ^cft. 1876. 
MtaHnlMni !B«rät -Ohiilir^^eilnngrn k.'; eiMniiiMrtc. 
* if. 9nge(egenb<itett. Kalls* i$taat0oifftiir4aft 

SrWffiifr, Dr. Ln-iw.. Prr.f.. Lehrbuch Ath fk-anxocltchen all- 
areiDvinrn Civilrechtes |iint h<?rücki<irliiigiing de» baditclu'n 
und luißitnitchen Hcclilcs] »ystenialinch bearbeitet. 1. lieft, die 
iunleiUing a. die 1. Ablb. der allxem. Lebten ealhallead. Wien, 
ISn. mliier.(DCMa^gr.8.) lllk.60Pi: 

S« gab cinf Bf't, in h)fl(5er jcber Unioe rfität«=3lec5t#If^rct 
\itx nöt^ig l^idt, fnii eigenes ^anbbuc^ ^eraudjugeben, inbem tx 
fm (Eoaegifn^cit bajii aOutbüMe unb aufftu^ Ikibon ift 
man jf^t iurüdfitfüminen; nomlinfte SJomaniften tote Sät^tct 
Xiib iibolp^ iBdjiiiibt benu^cii lue i^re iQocIefanacn ftembe 
S(§rbü(^ unb ft^en mit Mtdj/t Me 8M»ailiig bcc Biffaifd^ft 
ht&dftiqtn SRonograpIncii. 

SMrg trifft nun freilid) fuc bai fcattji)ftf(^(ßoflitc4t infofern 
nic^t ju, ali von Ueberflug an fi^flrmalifc^cii ^JDotfUfoligrn für 
baffelbf feine Siebe i{L @(it ^(^ä'< noc|| immer mufter' 
gültigem .<panbbti(^e ^at bte franjöfif($e unb beutfc^e Sitemtur 
nur einige mißlungene SJcrfuc^e fold^er iöetfc nufjuroeifen, 
BK laben babei imnici lebhaft bebauert, ba| bet auteci)ci4inde 
tnan nb w|Rr bei franjoft{(^ Süritocf^tc«, ftnianb fai iinb, befi^röntt nnb ntc^t ein ooDitoabige« \!e^tbiu^ bicfc* 
UtäfM o«tfa|t ^ 

Xie^eret^Hguig j« bm 6<5iffner'f($en fle^rbuc^e erfennen 
mir aljo an unb nwÜbn on^ nicbt beftreiten, »enn ber :^erf. 
@. 28 meint, bof ffierf oon fei t>ielfa(^ burc^ bie 

attfultatc ber nenetm ffiiffenfctaft uber^iolt unb fein Softem 
leibe ttod) an gar montbcn ®ebrcd)cit @ine Unterfc^ä^ung bon 
^Sa^flni liegt bomtt, toie bem JRef., fo aut^ getoig bem s8erf. 
fern; benn ei ^at fein ^ud) ben SRonen &asl ®a(omo 
dat^oriä'!» gemtbmct, wtld)tn er babei, ntt voOeai Siechte, old 
ben unfterblit^en beutfd)e)i /lorfdjcr unb 3i)flcmatiller oaf bew 
(i^bicie bei ftoai)bfif(^en üibilre($tel bc|ei4>net. 

eine dribcte Sücnse ffl fene bet 0))|Mttanritfi. 9it Ocflcv< 
rei(b gilt ber Code civilo tiirgenb^ nipljr, unb im beutfrfjen ^eic^e 
wirb er in 9&lbe bem ueuen allgemeinen (^toilgefe^buc^e meicben. 
3n gtonlceicb unb Oelgten boben beutfcbe Sebrbüt^er feinen 
j ©influfe, unb bie btutigen Sronjofen fleben ber bcutfcftcn Siffen» 
I fc^ajt xüd)l nur avatbifc^, foubern feinbfelig able^nenb cutgegeiL 
I 3lux foioeit ba8 rumfinifd^e Siecbt bebanbelt niib, lann num jend 
läebeufen faQen (äffen, unb et will un8 bebfinlei^ bofi bee Öerf. 
beffer getban bättc, ein Sebrbu^ bei runtfimfd^en ffioilte^tel 
ju fd)retben unb bobei ben Code civile in öerg^ell^LlI^c ^Hüdpcbt 
ju nennen, ftatt umgefe^ |u Decfaf^ren. Auf bet erfteren Uxt 
oct lofliaiiDung Benivc Oft vcivtg ocv owoev wn vcnogpci 
„Tn<? bnbifc^e bihgettic^f SRcc^t unb ber Code Napoleon*, 
buii^ luelc^ed ^üdj aQcrbingS unfere« (Sroc^tend bie übexbiei 
febr unboUftönbige ^ereiitjiebung bed bab i fiteK Heitel m 
©cbiffner'a ßebtbu^c übetflufÜG wirb. 

Säenben mir uni$ ju bem Uebrbucbe i^lbft, fo mat^t hai bii 
I ie^t etftöienene, fleinc Örudjftüd einen retb* flünftigen ßinbrui. 
I See ^jerf. ftebt fit^lbor ouf ber Ctöbe ber neuen beutfcben 
, Ä«c^t«lüiffenf(^aft, roelcftcr üieflei(bt nur ,J|U üiel Sinffufe geroobrt 
ift. SRan borf nidjt oergeffcn, b.ifj bie römifd) t cittlidjtu Q)runb< 
logen bei Code civile auf bec bei feina (fntftebung benfc^cn» 
bcB S)Päci]i benbCR unb ba| Mefe bei fc^f tttf Iqinig 
gcbenb ift. (5? uet^ält fic^ bamtt, wie mit bem )}reuBif(beB 
^brec^te, ba« man nur bann recbt Decfte^, nenn nun bie 
bei feiner (Scfoffimt (enf^cnbe wmmmu ofiam doetorm 
bCKfidfid^tigt. 

S>te ©pro<be ifl meiftenä flar unb präciei, aber bac> ^er=" 
flänbnig leibet unter bem boppelten gebier ber übermäßigen 
ünwcnbung oon tUbfür^ungen unb einer t)on ber übii^a ob« 
wei(^b<n Ortbogra|ibie, bie tmf n>enigftcn^ nic^t gefäU. Cb* 
weit ber in-rf. auf abioncfienbc 23rftinimuiiv;fn bcö rumdnifl^ 
®cfe|bu(^eis (^einer bielfotb bifferierenben Ueberje^ung be8 Cod« 
civil«) 8«jug nimmt, »fire eine Qeibcntf(^g )pfinfd^enl>9cxf^ 
Ten iiiciften iicfcru ift bo*, unfereS SBiffcn« nod) nit^tttbccj^^ 
rumämjc^c &c\e^ Weber ^ugönglicb no<b ociftönbUcb. 

^er Unterf(bteb aioiftb^n beweglicbent mb unbeweglicbem 
Vermögen, w<I(ber al« „rotber gaben" ben gongen Code civile 
burc^bringt, burfte nic^t, wie 8. 14 gefcbiebt, lüt/tlm cU gefe^« 
gebetiidjer J5«bler bc}cä^ werben. Xer Sajj be« «rl. 227» 
„En fait de meubl»B, U posWBtioa Taut titre", b. t). ^MUtb 
mug $)anb Wabren, bot feine «olle iiRKie 9ered)tigung unb ift 
baber nucb mit ^Jitäft in ba« beutfc^e $>ünbcl?ge(e^bucb ^^i' 306 
bid 3üä beriibergenommen unb weiter cntivicfelt — Btlfyc gut 
tft im § 5 bie ^otfteDung ber re(btSwiffenf(baftIi(^ 8oc* am 
9\iicffft)nfte in '5xai\lmii, fcroie bie SBürbigung ber neuen 
Literatur, '^uffallenb tft, biiB bort unb fonft bei iiitatcn oud 
^eitfcbriften nur ber Sanb, nic^t aucb bie ©eitenjabl ongegeben 
ift; bem ^erf. macbt bie nÄ^cte Seftimmung feine SRfi^e, wobt 
aber ber äRangd betfelbc» bem Skfcx. 8nf e.3& feljitt bol 
tiieiiii^cife in Shcude eif^^inuH^ fe|r gute (blfaiien^ um 
@tabci. 

Sa bcc SM. M noniiiK«^ imb »^4e MI iocMfiil- 
ÜgcHloilt fo nx^ CK im 98 oiu^bicbmiliBCttBetfttffmigl' Digitized by Güügl 16 — ml. ML — Bitttntifi^tt ^tntxatttatt — 1. gefc^e fltobie (Sntfte^ung oon öefe^en fur^ initt^etfen. Cftenfo 
fe^U eine (Erörterung bct Sroflf, ^»1« im IctUen bcutfdj friin;ö(i= 
jc^enfi^ttege fo roic^tig geioorben iß, toie ti Iv^ mit becdi^eltung 
Neuer Oefe^e »erholte, tDem beren CHnffl^nmg bnit^ feinUiile 
Tccupation eine« 2anbe#t^eile« ober burt^ Sftflgcriiiig einer 
geftung unmöglich geworben ift, jumol bei nac^^eriger iJlbtretung 
an ben ftegrei^en Gegner. 

Ungenügenb ift bie 6.41 gegebene Änbeutung übet boS 
nd)iexhd)e *$rüfung«re(^t bejügli(^ ber 9le(^tmä6igfett üon @e» 
fe^en utsb löerorbnungen, rooriiber in Sranfreid^ eine ganj 
ieftiiomte äKeinung befielt; bic ütArtccinig biefet^hcage ifi nid|t 
|n umge^, wenn man, icie Me fSocicbe ^eroor^ebt, feinen 
äu^örcrn einen i'eitfobcn geben icitl. Ter Stubent fofl fcf/on 
auf ber Uniuerfttät lernen, ba| in einem conftituttoncflen @taate 
Me| richterliche ^rflfiintlni^ in einem gewiffcn SRa|e gecabcju 
unentbfbrlith ift. § 1 1 war ba§ für ©abcn unb 3lnmäiiien 
gleich michtige ißcr^ältmö jwifchen ber UeUerfctjung unb bcm 
fnn|6fif(hen Urtexte bei Code civilo einge^enb ju prüfen, rcobei 
bie OoctnffUche !S>ar|leIIung in ©tabel'd „iBor träge äbcr ben 
titre pr^l." § 26 ff., h^tte benu^^t unb auch aQegtert werben 
foOen. Ueber^aupt, wenn gocha^ä oft ju t)iel ^degate gtebt, fo 
iff an e^fiae^i 9u(he bai @cgentheil tabeln. Z)et Stubent 
braucht bie Citote, um fortjuftubieren, mb bcm fon^igen 
^ubtifunt ftnb fU tmU^iHt, hm tpraUito fsgor mUbingt 
nothwenbig. 

Ketht hefriebigenb für ben iSingetsethten ift ber @<h(ug be« 

öortiegenben crften ^lefteS, nämlich bie Tarffettung ber jeilttchen 
unb räumlichen (i^cenjen ber (^rfc^e nach ben Stefultaten ber 
mobernen !S)octrin; ber Anfänger freilich wirb SiRandfcS fchwer 
ttecftänblich finben. 9[uf ber testen Seite (bl) fchetnl beciBerf., 
ber hier nicht ganj f(ar i% anzunehmen, an< f(rt.2281 C. civ. 
folge als '4-^rincip, bafe neue !öerjiihrung«gefe^e bie 6«teil3 be= 
gonnenen ijieri&hiungen nicht ergreifen. SoQte bie{| feine 8lnfi(ht 
fein, f 0 tQfee boA ein l^hrtthnm ; boS Oegentheil if) in fSmlMi^, 
fibereinflimmenb mit ber yehre be« gemeinen bcutfchen Kechtef, 
allgemein onerformt, iubem ber ?lrL 22 si feiuc ■Jtnioenbnng be« 
in Ärt. 2 oufgefieflten ?ßrincipeä ber !)hcht^9iüc!n)itfung neuer 
®efe^e ift, fonbem eine tranfitorifthc ?lui(nabine für ben C. clv. 
bilbet (9teichS>0berhanbcldgericht in^.^ucheü, ^tjchr. f. franjöf. 

i9b. VII, ®. 338 ff. unb Me bsitigm ftiMe «• aiteUn, 
Xco)ifanm unb Soorent). 

Pann, Dr. Arn., Hof- <!. Orr A h , die Verwaltun^s -Justiz in 
OCBterreicIl mit bedaehtaaiiinc auf die autw&ttige OeceU- 
gAmg. Wita, 1876. UMdir. (SlO & «r. 8.) 4 Mk. 

9)(t ScrMfer behanbrit feinen €toff in bret 9lbthei(ungen. 
3n einem aflgemeinen Itftite giebt er eine Ueberfiiht über bie 
wiihtigften aügemeinen ®eftcht«punfle, in einem fpecieflen I^eile 
hanbelt er über bie üfterreid)tichen®efe|e Pom 22. Dctober 1875. 
betreffenb bie (frricttnnc) eine« ®errooltung«gericht«hofe* unb 
bie iöeflinimuiigcn über bie Sntfcheibung Pon Sompc{en5ä(ron 
flicten jWifche» bem i^ÜerwaltungSgerichf hofe unb ben oibent^ 
It^cn Berichten, fowie jwifchen bem SenMltung<gericht«hi>fe 
unb bem ?Rcich^gerichte. Triiten-5 giebt ber SJetf. einen Ueber= 
b\id Aber bie hiftortfd^e iSntuitcflung bec jfictroaltungijuftii unb 
bie gegenwärtige Sage ber 0efetO<biin8 ni 9cutf#nlb, Stmrf« 
reich» Italien unb ©ngfonb. 

SBenngteich boS ^uch ponuiegenb für öfterreichifche ^ef"^ 
berechnet ift, fo ift bod^ bad gegebene a^atecial auch für 
2)eutfch(anb Pon ^ntereffe. (Sine jwecfmägige Oigonifation 
ber löerrooIlungJiuftij mu6 fich felbftDerftönWich o« bieOrgani= 
fatii.ni ber ^i^moaltung fclbft antebnen; mit ber bloßen thforc» 
tifiheH (fntmidlung ift bie siache nicht ju etfchöpfcn; ebenfowenig 
ift Me nebertnigung ber Sinrnhtungen*anbever vMet, loeftbe 
fich i" bewährt hoben, ohne SBetterc« anzuempfehlen. 55er 
$erf. fchwärmt unfere« Ohnchtcn« mehr aü billig für engUfche (Sinrichtungcn. l^nbem wir baher boiS Ouch empfehlen, Biäffa 
wir unä Quebriidlich bagegen OcrtDahren, bofe luir biefe Spilitb; 
theilen. Sie Uebertragung ber engltfchen SetwoUmig oj 
bentfj^eSet^ftttmffe gtfliHkheewei|e nicht leitet anifM|tlR 
weil baffir in iCeutfchlanb bie Sporbcbingungen fehlen, wälirfii^ 
anbererfeitä man in ibeutfchlaub mit einer wirfluhen Semeinit 
Perwaltung, für welche ei in Snglanb an ben näthigen ^ 
rifcfjen (Örunblagcn fehlt, boch ju hht liertrout ift, um bicit 
obiie ÜBeitereS ju ÖJunften ber engliii^en grieben«rtchter=:^o 
waltung preidjugeben. (Gleichwohl ift ed gut, gelegentlith fiä 
beffen ju ectnneni, ba| bie beutfche j^einheiUMhe* (^einbeW' 
faffung etwoS OefonbeeeS ift unb awor einwl recht ®ule8, 1« 
oieHeirfjt noch einmal Don ben (Sngfänbmi jum 3]7u9e( niit 
genommen werben. SBir foUten und hüten, etf bunh Krim 
jur derfplitterung $n geffihrbcn. 9t »fire bw^ Met, gmkt 
bann unfere ©emcinbeoerfaffung untergroben fefien, nxcr 
man einmal in ©nglanb au« Verzweiflung über bie Dortige ii-ts 
mirrung ber localen ©teuer» mib (Sompetenjpethältniffe si 
bei uns nach «lem tBotbilbc nmfchctt foUte. @o gouj fern Uli 
ba8 nicht. 

Jurch bc5 ganje Such jiefit ["iii bie Huffaffung beJ praft 
fchen, auch vn iUerwaltung^foche bewanbertcn ^uxt^en, btüo 
t(nfchauung«weife ebenbaher bem !Cheoretitar tm befnAeiv 
^ntercnc fein mu§. Xct SScrf. ift fcincSweg« für ba§ öftn 
reichliche «Softem ber Verwaltungdiuflij blinb eingenommen in) 
geftcl^ gcTegaitfKh ju, bag bie beutfche $Irt unb fBetfe^ bie So^c 
ju behonbeln, Dor^u^ieben fei. S23ir tiffegen üon btr unttift?: 
Snftauj an für bie bajii geeigneten Sachen bad enifpr«l)ai!< 
$erwaltung«--!3uftij^^.Uerfahren Dorjufchreiben unb bie einjehc 
Sachen, für welche bieg SQerfahren nmigebenb fein foQ, fpeticf 
unb nicht burch obftracte Wegeln ju befttmmen. iHrt Cerfa^ 
ber öfterreicf)iicf)cii (.Mcfi'ljc ift entgeficngclc^iter "Jlvt; bicfc i^tia 
allgemeine ät^eln über bie (iompeten^, nach benen eine obo^ 
9^6ibe «O ioRMmtf inftoui oecffihct. S)er Serf. tMiä$ 
bicf; burch $inio(j88KfMeCif(athfbnlii(l(ftai ber ^flcRo^iM" 
üüerwaltung. 

Qu ben fpecieflen öemertangen über beatfchf Cbu ' HhüM in 

S. 14 1 ff. hätten wir hier unb ba (5inige3 erinnern. '^Äk 
wirb bcrjeiiigc, welcher fich mit ber (i)e[e^gcbung bor ciniel« 
heroorgehobenen ^heile oon Seutfchlanb bcflhäftigt, birft 
Specialitäten Icic^it tierou^finben; fie \)itv ju ermähnen, iftfi» 
ein größere^ 3ntereffe. 9lur müffen tiw ? 

@. ifii eine iOemerfung machen, wo ber SSerf. eine oonibs 
gerügte liBcftinunung offenbar be^hilb unrichtig beurthrilti ^ 
er Ott nnffibiber bo8 wohre Serhältnig fiberfehen hat Iii 
oberftcn preu6iicf)ott 'Serwaltung*gcnc()t'?tioie ift bie 
feit in Unterjtügungswohnfibfachen be^h^^^ entzogen unb ^ 
bem $Bunbe«amte für ^einMthmefcR §i^eiPiefeR» Mit 
Si^f^iube eine 9{eicf)?bc{ii5rbe ift, unb jiror eine ffc 1(1 Wf 
liegenbcn ^wed \(^v ougemcifeH zujammcngefefete. (Bll|l <* 
ber Xhat bringenb wünfchen^wcrth, bie duflänbigfeit ix^ 
SunbeSamted für |)eimathwefen auf ganj !l>eutfchlanb oulg 
behnen ; in ^ßreulen biefe 3uf*önbigfeit ju befeitigen, hif6'< 
^4ifcrbe hinter ben &*agen fpannen. — ^ir loAifi^eu bni 8li 
auch in i)eutfchlanb re^t oieU fiefer. A- 

Rau, Karl Ileinr.. Lclirbuch der politischca OckoMOsit- 
VollsUkndigeNeubearbcitung von A<1. \Vn);ner a. F.rw. N*»*'' 
Leipiig, 1876. Wipter. (734 S. gr, 8.) 
1. Bd.: Wayner. Ad., allgemeine oder Ibeoretifcbt 
Volkswirthaehaftilehre. I.Th.: Grundlegung. (SEofld« 
ab 6. Ausg. Jim U^u'schen Volk>wirlhM-!K»ti-.!< !irc ) 

3m Jahrgang 1876, 9ic 13, 6. 437 b. iöl. brauten va 
dne Mrlfitt^e Viqeige bcS cvßcB ^dbbcnAel ncbfl 

über bie Pollftänbige 9ifnbearbeitung ber brei Söönbe W 
9iau'fchcn fiehtbuche« bunh bie Herren '^ner nnb M^- Digitized by Google 17 — 1877. JVf. ~ e{tevar{f4ef 

J^utunc^c fönnen toir über ben fertigen erften ^anb, bie 
(9nari>|l|e ber oagmeinen fßolUtoitt^\dfa\tiU\)ttvon'&aintx, 
ccfexincn. SM Bw^ fofUtt in fäaf Ca|Ntel folgnbcn 

tai (tofntel erfictert aQe bteienigen iDirt^fc^fKic^en 
^mbicgcHfe, n)d(^ augo^ ciitci: fr^oi Ocgamiation M 
tBMI^[d)o^idfn BvfiWMnvMcitf bct 9llRifi(cii In Q0I(ttn 
ob Staaten qtiadft loerben fminen; rtämlic^ SBebürfnil, @ut, 
!iäot^ ^^cciä, Oklb ; bajuatu^benbe« , Vermögend". !&tc{e«f)ätte 
Mrigi^eni a(« e(f(^i<ttli4>te(4tli4et begriff Ifier ntd^t Manbrtt 
loerben bürfen, fonbern nur als rein öfonomifcfter ^Begriff. ?)ie 
STgcbniffe finb im gro§(it ^m^ta feine anberen (d» bie burc^ 
bie tlrocilni bcf Sontagcr, mwwtlii^ ftutt^ l^cnwnii imb 

Sod jtoette Cttpttd Befc^ftigt ftc^ mit ber ^Definition bec 
ein^el', Solf j unb SStlttpirt^ff^ft, mit ber söefdjretbung bet 
$eftanbc<« unb ^iStct^Scnlnbcrungen bcx (Aäitc in.ben matft' 
{duften mb vrit bct Untctfin^tRig übtt nitflti^c mb bie 
TOünf4en#njert^e SScrt^eilung be« (Sinfommen« im löolfe. 2)ie 
SoUtotttlfjc^aft mirb fo(gcnbcnna|en beftniert: »Xer aU 
ai § tW toW <ne^ (Bon^e gebot^ Inbegriff bet mttcr etnanber 
'oerfebrenben felbftänbigen Ginjetroirt^fc^ftcn in einem jum 
(rmjeljtaate organifieiten ober burc^ ftaatlic^e SSirt^fc^aftdmaB' 
regeln jur Sm^cit oerbunbenen Solte*. So richtig hiermit bie 
)BoUitDiTt^f(^aft ald bie Summe bed »ict^f(^ftli<^en dufamraen* 
•ritten! bejeic^net ift, fdnnte bie 3)cflnitti>n boc^ babin miBt)er=' 
ttonben »erben, di ob bie ufientlitfien Wcmciuiuittijfdjoften 
uU^ iK bie VoHitDict^ic^ait eingefi^loffen gebort mürben; 
nibc( mtb fvfpct ^ctt^vcge^oben, bofi mbefonbcte bie Qliiuchi' 
n)irt^f(5Qft be4 Stoatc5 mit unter ben ©inieliuirt^f^aften ju 
beulen fei; unb ed ift gerate ein !^3erbienft bei Serf.'!, ba| er 
ben CinfLug be« Staate« auf bie üttibUbung ber Vodittirtb' 
tttt^teu beteut^et ©ei ber äc^ilberung ber Öfiterbcwegung in 
ber SBiil^fi^ft Ratten mit nod) grdBerer 3)entlt(^teit audctnanber i 
ge^Orn metben foDen bie SSerfinbenmgen ber @äter unb bie 
ba Sert^e unb jnar in ben Sinjelwirt^fc^ften unb in ber ^olU- \ 
nirt^ftbaft Uebrigen ^nb gerabe bie ^udfü^rungen über ; 
ben ßrebit aU giiferbeioegenben unb in^bcfonbere bieionigen ; 
über bie tonjunctuc aU »ect^benwgcnben «^odor fei^r be« 

loS britfe dniMfel fic^onbelt „bie Orgonifotion ber 
^ol(Sn)irti)ji^aft'' au| (^runbiage ber ^rioatwirt^fc^aften, ber 
Srmeimuirt^ic^aften unb ber (^örforge fär flnbere burd^ wirt^ 
f4oftli«^c „C^incjfbunt^" nntt) Schaff [c'3 ?lu«bru(f). @runb= 
ptmäp, (Sxcnitn, ^Öerec^tigung unb Onfinonberuiirlen biefer 
brti .Sgfteme* werben untofu^t; befonber« eingegangen wirb 

Me gcocmiMxtioe 9»tm Ui pcäNitiotitbfc^aftltf^en Softem!, 
Meber „^tten (Smamtn^", bfe borte Mitfenben moralift^ 
^Dtenjen, feine 2ic^t=' unb Srfjattcnfci'.cir. 

oiertcn dafittl \\t ber Stuat ool(«»irt^{4)ait(i(^ bf 
tr«|M unb gejeigt, nrie blnfeOe oll gBwngtde BwI iB ui rt ^ fi^ft 
\^vtm ber DcI!*tPtrtbfc^affIic^en 9(rbeitet^eilun8), bann al8 
(^nbloge bcr())üterprobuctton überhaupt, inbem er btcRci^U' 
'.nftalten bafär fi^afft, in iBetrac^t fontmt, unb briltail, »le 
bte X^ötigfeit be! Staate« in biefen beiben ©ejie^ungen nac^ 
Umfang unb nac^ %xt auf oerfc^iebenen Stufen ber Sultur^ 
adwidlung berfc^ieben ift unb fein niug. 

So* fünfte ttofittl be^anbelt bann fpedcH bie bun^ ben 
€(Mt tegmiMtt ne(^t«grunb(aflen fihr bot iptctbfi^aftfic^e 
3ufamraenroirfen: bic luirtlü'c^aftlidjr SfeEIuugbrr 'i^eifüncn 
einanber, bie Unfreiheit unb ^rcibeit in t^ren formen unb 'üb- 
ftufnnge«, vtA Uc |^cnf(9aflloar|tftajffe Mcc bie Mtcr: bie 
ügnt^nmiorbnung. 

ecfle i-Kiuptabfc^nitt biefen unifangreic^ften (iapitelä ift 
ber Unterfuc^ng ber öfonomift^en Segrünbung unb (Sniwidlung 

Unfcci^ nib bc* Sn^dtd iiBb bec ttonfcqmqicn b« CeRtc«rb(att — f. dnunc — 18 

^erfönlic^en Sfrei^eit in n>irt^f(^aft(ic^en Singen gewibmet. 
mar ba junä^lft ju fragen: roie meit ift bun^ bie lOerroirftic^mt 
ber t^ei^eit aad) bie öfonomifc^c ^(ei^f^eit bebingt? Sagner 
beantwortet biefe ^raqe nur im 'AQgemeinen ba^in, bag eine 
rücfil4t4lofe5)urc^fubru:ii] bi^ Ölctc^^eit^principed ju »ermerfen 
fei unb ba« Stieben boiuu^ namentlich bie Unterfc^iebe be« 
^efc^Ief^te«, bef Vftccf, ber Oifbung fc^on gegenwärtig ju fe^t 
ignoriert ^be. ®a« bann bic einzelnen JircifjcitJrec^te, baS 
^ec^ ber (S^efc^liegung, ber Orteoeränberung unb SUeber- 
(offung, betriff, fo metben biefe befonber« eingebcnb auf bie 
S^attenfeiten i^rer abfo(uten ffieltei;b:na;tuncj ^iii cjrmiift 
unb aud) f4)on manc^erUi ^orfc^lage jur vi^Q^tifd^e 'Jicgcluiig 
gemacht. 

Ser jweite ^aupta6f((mtt bringt eine einge^enbe Prüfung 
ber Sigent^iim«t^eoricn unb ge^t bann jtmfic^ft über .^ur Unter* 
fiii)i;tt:) bc^ !i>crl)ä[tntf)cei jioifd^en 1it\itiot!a!:apita[ (bem ooIfö= 
tutit^)ct)aftU(^en 4^robucttondmittcb)orrat^ überhaupt) unb bem 
'^cioatcoitital, bun^ beffcn Ocmrittfung gegenwärtig unb notb 
auf unabfef)bare 3«'' erfterc gröfitcnHicK^ gctilbct loirb; 
unb a(«3ann auf ben 9iaci)wei« ber iöebeutung unb lücrcd^tigung 
be« $rioataMritaIe< unb inSbefonbere be« privaten ®runbeigen« 
t^um#, fowobl be* länblic^en wie bc« f^äbtifctjtn. "Jhtd) Sicrwie 
im Dorigen Stbfc^nitte wirb fdjon manche Dülf^mutliic^aft«' 
politifcbe Sonfequen^ au« ben aQgememen ^efjren gebogen, 
i^eiber ift bie ©e^nblung be« (Erbrechte«, wetd)e« o(« ein DoU«' 
wirt^fi^afttic^ fo fel^r aiaggebenber Z^cil ber Sigent^um«« 
orbnmig btcr ()ätte »tetfMi^ iiwcbcs folbii, onf bot fofgcnben 
IBonb uerfc^oben. 

Siel fiebtete ifl ein augenf Afligrr SDtanget in ber Ocfenomie 
be« SBerfe«, ba« überhaupt an einer etwa« ungleichmäßigen 9f 
honblung ber einzelnen (fragen leibet. S(u(h hätten wir bemfetben 
ali einem fie^rbuche einen '^bfc^nitt fiber bie wiffcnfchaftliche 
Stellung unb bie bi«hfrige iÖc^anblung ber an-iciufittiii 'i^elf^ 
wicttii'chattefehre gern eingefügt gefehen. Zmcb tuur aud) ber 
'Isorrcbc nad) anfang« beabfid^tigt unb i^ nur mit 9iäcfficbt auf 
txa bebeutenbe ttnmachfen bei Stoffe« in Sotge ber gäni(i(^n 
unb bnrc^aul origineOen ttnuKbeitung gleichfall« auf ben 
^weiten iBanb: „^oirdwirthfchafttfc^lt bc* »riWltofet|f<^aft» 
tithen SQftem«' gefpart worben. 

€SoIi$et IRängel nngeoihtet Ült ober bdi 8w| bebcaloA 
burch jwei große iöoriflgc, welche e« öor aßen bijficrigen ©c» 
hanblungCH ber Xheoric ber iBoIf^wirthfch^ft forau« tfai; 
erften« nämlich (ommt in i^m enblich ber wiffenfchaftliche Stanb> 
punft jUr richtigen ©citung unb Durchführung, baß uufere 
'■ÖoIf«wirtl)(itaft nur eine 3tufc iu ber aQgemeinen bolfdwirth' 
fchaftdchen Gntwicflung, bcni wirthfchaftlichen ^ufammenwirfen 
ber ^enfchheit überljau^t, ift unb al« folche bcgciffcn »erben 
muß. größeren (^orf ehern not (• noch nicht in bem Qrobc; 
tro^ ber Betonung t)iftortfi^ fttfchauungen, gelungen, fiih 
bouon lo« iu moihcH, unfece SMMmirthf^aft für bie ^oU«« 
wblfi^ttft int eigentffa^Ctt Sinne nnb nnfcce iwllfmiiibf4''f^ 
liehen SBegriffc für abfolute ju IjnUcn. SJÖogner \)ai v.ni confe« 
quenter ©enu^ung ber auf biefen '4}unft hin jielenben Arbeiten 
Don 9iof(her, Schäffte u. SI. biefen richtigen hißorijchen Staub* 
punft feflgehaUen unb bringt ihn beut ilt^tx beutli^ jum ©e- 
»oußtfein. X er zweite ÜJorjug ift ber, baß h'^r befiniti» mit ben 
Zrabitionen ber alten ph^fiofratifch fmith'fchen Schule ge* 
btiK^ »irb, ba| an bie SteOe ber theoretifchen Dpexatioiien 
mit ben «bfharteR SBegriffeti 3la\ut, 9Irbeit, Sapilirf bie 
Ui teifutfjuiu; bcd Staate« unb feiner iRechtsinftttulioncn, lucldjc 
jenen aQgemeinen Soctorcn etft IBeftimmtheit geben, al« 
(Mrunblagen bd t»Clii w t lW i^ofiB<|eii .SnfniinMnlebeni nnb 
=SEBirfcn« tritt. 

äBir begrüßen barum äBagnct'« ittbeit ali einen bebeut^ 
famen Schritt in ber f^ftemattfchen Sotf^^mg unb fein ©uch 
Ott eine h^c^ bca^tcnlmecthc (Stf i^ciiiiaig onf ben <i»cbtete bct Digitized by Google 19 — 1877. 1. ~ aUer<lclf4<l tentraftlatt - tSrntiMr. SO iwlitifc^en Oelonomte. 2)ad 9uc^ tft jtooc nic^t (eic^t gefc^ricben i 
lUä» ^at forgfäfttge ütct&tt unb niffenfillKifttid^ löilbunc) in 
limü^ do^em 0rab( jur $oraudfe^ung, lotrb abet bti 
(ErffiOung berfelben jebem öefer bebcutenbc iBereic^eruRg feiner 
Äenntniffe unb fru4)tbare Mnregungcii geben; tnlbefonbere ijl 
btf ^erf and) Stubierenben, bie ßc^ eTnftIi(4 mit ba QoUi* 
tDict]^f($aftd(e^re befdiäfttgen »oQcn, ju empfehlen. f){e itm* 
fic^tige unb reiche ^Iii^iiHifjl aui ber neueren mib neueften 
Siteratur, bie in ben sUotbemerfungen bcn (^»iteln unb in , 
bcn Hmnerfungen finbei ifl ^ur weheren Orientierung Aber 
bic cittjctncn i?rob(enie ti pfiff nnbig penügeiib, fo ba§ bo3 i9uc^ 
aui^ in biejer iüejie^uiig etn t)Ottreiflic^c^ jpul{dmiUel \üt baS 
Mwni bor StofotnUtaunne tcnniit noboi bnf. 

Arcbivio ftariÄk« diretto da F. Stnfini. Yol. XYII. FMfcl. 

If>76, 

Inli,: H i cca - Sal orn o , recomimia polilica di Ad. Smith. — 
Padellelti, lg legis aclinne». — Tango, uno sguardo alle Um« 
di regittro e boUo. — ßibtiografia. 

3dtr4nft für Sapital unb 9Mt. 4^lU,*tm 9lt. 9. tbttMutt. 

VI. \-> i^il. l§7li. 

3ub.: rjv^ tcut|cbt (incnbobimfen in tft Beriianatnbeit, CSltatn' • 
tBAü R. ^utunft. 3. (@<^L) — StntuUOc aSnatl^roiiit: Stpumba 
1876. — flIticiOfli: ttimimr. - «InlibMitMaMrtmnifmtcfi». 

3dtfd)nft t!t« AcniflI. Saoer. etJtiCt. Oman. IIA.: P«|r. 

S. ^abra. »r, 2. «pril - Juni ISIC. 

3nb.: (S. OTojtr, ©tatijiif tn Ii,>tc«utia<f«n im Ä. ^awm f. 
(«• 3- — StJdivetfnngcn üb. Itn Oerfauf ooa ®rtreibc auf bfn 
bavtr. Sibranwn. fe»it üb. btt crj. Z)nrÄf4>fti*VK*ft f. Urril— 3nni 
76 : br*{)l. fflr Bit 6 baxpti'äd^l. 6d)iannr« lod» ciB)elnen SBodttn. — 
IM.'tualienvrdft an strfdiitb. Crttn e«9tnl %»rU — 3ant 76.— 
9. aXaor. Statiiltt brr Slinbtn, taabfhimmfB, tüiib« u. SrTßnniflrn 
in Sao<rn mit »ri^l. I^Uin auf bit drorbniffc in anbmn beutf<b(n 
Staaten. — tl(btrü(bi btiTbtibn. VaetT(iii>i<bunambe« Jt 49. B'iUit. 
9mtca üb. bit (tr^tbiiifie ber Voirt^iblnnoca von 1871 H. 75 u. br< 
MfMxf. (b^bnlfft» btr SolMiibliua im S. flUbb M» 75. 
«crflL mit Um Sa^lungttrgcbMf »m 1. See 1871. G^Tdlei Paterculi ex hiitoriae rumanac libri« duobu» ipiao 
■opennBL ApmraUi crilieo adjeclo cd. C«r. Halm. Leipiig,l(»7(i. 
Teobmr. (TV,l68a8.) i Mk. 

(Bibllolhpfa M-Ti|it. ?ru'f el roman. Teubnerian») 

3n bcn ^aljrbüt^eni für ''^i^tlologie 1874, Seite 397, l)flt 
^alm barauf b'"9ewicffn, baß eine neue ^fitou#gabe be« 
^eQeiud bringrnbc« iäebürfniffe fri; i^m Derbanten rotr nun, bog 
biejem äöeburfnife in DoIIauf genügnibir SBetfe abge^tfen ift. 
^mbcnt «ef. über biefe neue Äu«9abc '^mdit erftattet, faim 
er notütlicb nicf|t öerfucbftt, btt* SBerf ju mciftern, fonbern mufe 
rt(^ begnügen, in ftüirje ben nacb jwei 9{t(btungen ^in burcb ^Im 
begrünbettu ^vortfcbritt gu bejeie^nen. 3Jtan fönnte aud| 9lü(f« 
ft^ritt fagen, infofern t» 9(ufgabe be« RtititerS ift, ben bur<b 
9lti|qef(bitf nnb Ungef^tcf in Srrt^flmer gent^enen Xe^t auf 
bcni 2l1i-gc ber '^KTcttfton unb (Jinenbatton ni9gtidi)t \u boin 
?irc§Eti)puä unb tücitcrljin ju ber Urft^irift bei läuture ^uxnd-- 
jufübren. S^ie [i<b<xt ÜHnnäberung an ben Änbet^^'u* «ft ba« 
erftc si^crbicnft ber «ufflobe öon palm, S<bon früber botte ber 
^raufgibcr flor erfannt unb im Äbein. SRuf. W. 5. XXX, 
53 1—554 ftbiflgenb ettuiefen, bog bie für Slb«'«»«»* getiDmtiicne, 
\päUt ocdocene tlbi^nft W a»urbai^ üoUi in ber 
ci^tcuai. Mm 9. «imcM sef«rHgten So)rfe (A) tccner 
loi^ergegeben ifl aU in ber ctffcn «umgäbe (P) unb ba| fie 
Itcbett ber fUr 8ib<i>anu^ oon tl. iBuret angefteaten tfoUation 
jcncf Cobnr (V) um ffiffttn ffiicbtigfett ift, al» hiif)n ange« 
lUnrnHCn rourbc. 3" cpufcqufntcn ©eftaltung be« XejteJ 

ber baburc^ oorgeieivijiictni ^Jiorm brrubt <t>> burcbgrcifenbet 
Onterf^teb ber ^alm'fc^en vonber ^fe'f(ben9lecenfion. Saarn 
gerbisex ber goctfi^ctt^ bcn bie neue «ältobe bii^ bie t>mii Veraudg. mit erprobt» Sebutfamfeit geübte (hnenbatiOB csn^t 
bat S)ur(b umfi4itige t(u«iDab( älterer, büber )tt OMiigfe' 
»ürbigter Sonjecturen, forate buob bie Sufnabme neuer (im» 
bationen befonber^ uon 'DJabtug unb t>on f>atni felbft (oergl 
'Si^titL SJhtf. XXIX, 1S.'>— 4'.)1) fitib jü^lreicfje SteOen wi 
Sk^cr^ett becbcffert motben. IBcw 8tcf. ij^tt |wet <£onieauieo 
ix)r(egt, fo nimmt er für biefe mir fBa^rfi^IiqiMt in Vnfprmb: 
1, 2 qiii Uiaca coin|ii)nt'nte.s teinpüra ift ITJO^I ba* U^U 
^xt m ftreubcn; wie ^Hutxnal 221 Troica non ecnpsit, 
tat 9dhfif Mnnltfht Um» eoaponntM im dmt m 

bellum Iliacum coraponentes gefc^rieben, »)erg(. I, 5, 3 a lern- 
poribus belli ([uixi compoBuit Troici. — I, 12, 4 bellum .. .» 
prioribufl con^nlilius inlatnm mtiore vi intulit. ^alm b^t rm 
Siblin- XXIX, 485 jwar gezeigt, bogi^eOeiu« bie SSiebtt» 
boiung eine« SBorte« in raf(ber tauige nitbt fcbeut, iug(ei(b aiei 
angebeutet, baß tnand)t berartigc StfCtit bcbcnflic^ ftnb. tit 
8ergIei(biiiH| ntt Zocitu« Agr. 25 cum . . bellum impelleretu 
fübTt bt» «nf inpnlik ftott intQlii edtiit%m batf wUß 
unfrroöbnt bleiben, bafe ein reicbbnltiüft Index rernm (S. 133 - 
1 70 1 biefer ittujgabe beigefügt ift, mit iDcicbcr bec Jpcdg. feinra 
üor Dierjig 3a|i«R (t)g(. bai ^SroigiMRm bef Sleuen dhjmnifiBal 
iü äJ^ündicn 1S36) erfolgreid) begonnenen 6tiAiai |ii Scflejy 
einen luurbigen Vlbfcbtu^ gegeben ^at. A. B. 

Saainilaaf kyprischer iBtehrlllcn ta MichariaclMr Sckttf« 

h«raD«geg. von Prof. Moriti Schnitfl. hm, 1878. DaflI. (|& 

Fol. u. 21 Tair.) 24 Mk. 

®d)nt1Ut, Ott man ti boffeu butfte^ ifl ber Wan\^ Xflo; 
bie fi(b ffit bie etgenortigen A||Kifl4*gric(^f(^en QiiMitfM 

intcrcfficrcn, bolb eine mögticbft DoQftönbige Sammlung tcr- 
fclben ju crbolten, in l^rfuDung gegangen burcb bie Doiliegenbc 
„Sammlung fgpriftber 3nftbnften in e;>j<bonfd)er ©cbnft*. 
Sikoxxlf Scbmibt, bem in ber fii^iuui bf# ftipnfcben ^roblcmi 
ein ^»auptantbeil jufätit, b^tte ben 'hian öiefem Wtttc batH 
gcfoBt, cbe iöergf in ber 3en. iiif.'vStg. 1S75, 3.469 ur.J 
«btentfim ^^b^tolofl»^ XXXV, 8. 102 bemaOgcmeittcn SBao)«^ 
notb einer f olcbni Smmnfnng Vnlbnnf gaben. Mef. erfesnt bei 
gto|e 58erbieiift, fo fcbnell baS uorbanbene, fc^r jerflrrutf 
il2ateria( ber aQgemeinen ^enut^ung jugönglicb gema(bt iU 
baben, fo t^oQ unb gan]( an, bo^ er »finftbt, H möfbtenbit 
'JlU'jftcIIinu-iCn, bie er weiter unten ',u mocfion f)nt, bick-r iSner» 
fcnnung fernen Sintrag llmn uiiö auö bem «treben, nur b«t 
Baäit ju bicnen, erltärt racrben. 

$ie Sammlung, beftimmt, im Saufe weiterer Sruitbe A 
mäblig fiit ,^u einem (Sorpu< f^prifcber ^nfcbriften ju erwdMH 
§at eine Vlnortittunii erlialtcn, „iuc(ite glciit^eilig ^int'fr iiÄ 
gegenwäitigeu ^ufbettiabrungeort müglitbft berüdfi^itigt, o^fU 
bfld^ obne 9lotb ^nfcbriften beffelben Sttnboctel §u trenMn'r 
b. b- ti ifl nacb bem ^rincip oerfabren, bie in beftintmtf" 
ßitijelfanimlungen bereit« ucreiuigtcn 3nf(brijlen omb 
möglidift bcifammen ju geben, in ber iESeife, bog bie gn>i< 
Sronge ton ^balium bic Sammlung eröffnet, bann bie W 
Hamilton 81. 2ong öeronftoftete Sammlung folgt (Xof. II— 
VII, 5), auf biefe eine )Mhc t^cilö unebierter, t^eitä berfi» 
publicierter ^nfcbriften, wehbe AU feiner gef cbloff encn (SanmliOB 
bi?ber i^ereinigt, fi(^ (ntweber m Oefi|e ibrer CnAeder ebcr « 
finjelnen SJ^ufcctt tcnnben (lof. VII, 4 — X, 1), mtb enbltcb^'f 
^xti^n Sunbe (Xeenola'«, bie ber ^auptmaffe nad) au« bcn 
Wbm bon (Bolgoi ftammen (Zaf. X, 2 — XXI), ben @(b(«6 
be« JBerfe« Silben. 9iof fnnn bie Swwhnöfiiflfeit einer fob^« 
Änorbnung nidjt anerfcnimi; lucnn irgenbmo, fo ift gerabe 
ben f^prifcben 3nf(briften bie ftrenge ^hirtbfflbrung einer rftn 
tocalen ttnorbnung geboten, wegen ber mani^lei örtIi<bo 
Varietäten ber Se^ftgeitben nicbt minbcr firie ber Spraibe. 

X\c Sammlung umfafet ouf 21 bödifl fouber unb forgfält'? 
oulgefü^rten lithographierten Zafefn, benen ^iKnincriungen' Digitized by Google Sl ~. ISfT. JK t. — Silevarif 4c* 

ben einzelnen 3nf(^rifttti uor^crge^cn unb auf bcr 22. '2afe( 
CtM, toie 9{ef. meint, freiließ nic^t autrett^enbe«, S^Qabox bei« 
gcflebot i^, 9o ^nf^nfto^ iioa harn ein Z^ett iü^ec ftta^outit 
no(^ ntc^ publirieit mar. 

'Jer iBerilj einer folgen Sonunlung befliomtminerfleräinie 
nac^ Dem d^abe i{)m ^ollftdittrigfeit unb (taunifllktt güc brn 
crflcn^niam tM« fMKttilnMc^Hflttitlcf )iir9n^ 

Qkbote flanben, unbebiiigtf ^nerfniming ousfi'rct^en; »it= 
nti^t ^ot er nur eine einzige ^ni^t^if' t7on geringem Umfange, 
bie ncu^ bera flbgaffe bcd ^Berliner äRufeuaA (Mm te^tf nacb 
Itnf* gclefen) (outet: e. mi (ober v, ba ber untere bori^ontnle 
sitrid) fe^tt), te . sa (?) u. V (uiellftf^t so ober i). l'lud» im 
fünfte ber ©enouigfrit tritt hai ©cftreben be* ^>erau«gfber«, 
fcincx $fli(^t ndglii^ft utt^ ^ toeätm, auf jeber Infel bcr 
eonmlung ftetwe. Vr qat hH lle^t Oett^ bmuf gelegt, bei 
bcnienige« ^fc^tiften, x>on \)am^ßi'$m(TabUa\\i)e ju ©ebote 
fUudMR, bie ,Seii^ in £M||iM%r6äe niieberjugeben; bei 
BM^Rren ^nmcifien goiij iK^cnc iscpnig, uno junun dcmi 
cbcncin no(^Qnbere CEojiien gegeben würben, roieV, la — c*), itiar 
txxÄ freiließ überflüific), fe^r angebracht aber beiipieldmeifc bei 
Xof. IV, wo nur baburd) bie iJefung be« ^ß^oni in 3. 2—3 
cnnöglidjt luirb. 'äni) finb, fomcit Sief. ou4 einer Sergleicbung 
mit ben :^erUner l'ibguffrn ein Urt^eil geroonnen ^ot, bie3(i(h<^n 
fclber in ber 9iege( mit boUer Xreue nieberge jcben**), toaS bei 
b«T (üftstbüinltc^feit ber hjpnfc^en Sd^rtftjeic^en, bie, nit^t 
goHni Wiebcrgegcben, letcbt ju 3Jerroecb*tungen fuhren, nie^r 
al# anbennärtd eiforberlK^ tft. i^ertriifit bat :h'cf. biefc Sorgfalt I 
auf bccXofel oon ^jbaiium (Zaf. I), auf ber nie|)r{a(^ bie ^it^cn 
wngHwni wMaogcgAM fhb; outp jeigt fit, cffnttar fn S^Ige 
befl ^Burt^pdufen?, gerobeju ^roet Birccte jehfi-r, nämftf^ I, A, 7 
bo< ^eid^tn fiic > fiott hei bei ^tit^nes riditig überlieferten unb 
afoTbctli(^ Seiend für kv, unb in I, B, 14, Qtiit. 14 
rivaai, toafi gar fein 3n(^nt if), nä^renb bei ^ut^ned richtig pa 
)ttyL 8Uf. berichtigt bei biefer (Gelegenheit gleich ben fehler 
auf Xaf. II, 3 in ber nach bem Journal Asiatiquo 1868, 
PL U, U ^ebenen ^afchtiit, too bai erfle 3ei(hcn tin a ift 
(nie bcm bot otuh aCbin emen 6tini giebt), nofür Sd)mibt 
faifcher Seife bat 3'"^"' fü^ • flifl»*» b. h- e« fehlt ber untere 
{entrechte Strich- 8onft aber gilt bad oben <Ikfo0te. — <Üei Qn' 
iihrtften unficherer !Uefung fytt Schntibt m htc ftttfiä fojl aOe 
Gopien gegeben, bie Sorionlen boten***). ?Iber hier ift utiferer 
Anficht nach be« tauten Diel gcfcheben: Iflbfchriflen, bie feinen 
Serth haben, ^ i)äü\m, bot feinen ^mcd; pe förbem nicht, 
fonbeni erhöhen fär bie Sefung nur ba« Gefühl ber Unftcherheit. 
Jptcr Knniffen wir mehrfach bie nöthige jtritif unb Sichtung, 
^senigftend für bie ^""i^'j'o', bei benen Schmibt ^u einer 
iclb^inbigen Anficht hmfichtfuh ^ Si^rthc« ba dCopien unb 
bct Atherhett ber Sefmg leicht tfät^ IbMieu fftnnen, nCnilfch 
bei ben meiften berer, öon brncn ^bgüfTe im "äerlincr iUhtfeum 
Porhanben fmb. Schmitt t)at nicht luohtgctbaii, bic feibi'täubige 
iBergleichung berfelben untcriaffen, obfcijon freiUch Öronbid' 
(lefp. Sirch'^, oon einigen auch SBeil ö) Vlbf.^riften ihm juüic^ 
böte ftanben, bie aber alle oor ber XcuUng ber 3"th'-'" 
genommen finb. Xiefe ^Ibgüffe fmb, wenn auch bidtoeilen fch'ner 
, Uibat. bod) oiel beffer al« Schmibt »uh@. 10 feiner „Stubic" 
•n^unchmen fchrint, auf jeben Soll Mannt IM tbUopfte bed 
OciflMe« mtnügluh iß; eine We in ofkr SHmc in 9v 

') fla* 6(bmibt'l «»«abe ift Mt 3nf*tM't 1870 »ob Üanj» c\f 
^ntr«, iit diu iütib einfad>e Urnftcflnitg ter ^'fA'n i^ttriiniutK 
, jlbtTRC ^ilhftand ter $<inrora ab» fdjon 18t>9 nfcbicncn; trit crMärt 

M »atbfd? 

©al ffliümf «uMffjfn tix :\tUttti ia Na io la Stfua« faft 
irnma fc^r t^fn,]Ufit paO filxn i^acfiniM (tfl&it fU^ w«hl *M (intr 

-) Hill mt Xaf. XI, 2 bic Ceti* W« «Mf TM, 1. ttf. XI, 
1 Se<a «. 7C6 li^t fchlM Mif». • Ccntf fllftf «tL — l.^NiMr. — 92 

tracht fommt. 9ieferent, bcr feinerfeitö biefe Söergleichnng öor:' 
genommen, fann hier, burth ben befchränftcn 9toum oer^inbert, 
nicht bie fämmtlichen ^{ummem einzeln bunhgehen, aba er roeift 
barauf hin, bag bei biefer iBergfeichung mehrfach toon ©chmibt 
gegebene llopien mit Söarionten i'idj a(ä qcini^ mcrthtof, im 
gänfttgen 5aQc oli ilberfUlfftg, bei einigen bie Unbnuuibadcit 
«Der Copien fkh ffttauifttttt, bo6 in atöei giOo^ M 
Derfchtebene 5"fth"f'f" angenommen, für bie Seftflctlung ber 
3bentilfit ein «lief genügt (Xaf. XII, 4a— b = Xaf. XX, 4 ; unb 
Xof. XIT, 2»— e — Xaf. XX, 1); toi nngef^rt in einen 
anbercii Jallc bie oon Brfjaiibt angenommene Qbentitfit jrocier 
Uüili«) uafchicbcner o"i>hi^>itc>i ]>4 gleichfalls auf ben erftcn 
©lid ali irrig ermeif! (Xaf. XX, 2a— b). wäre auch 
toflnfchen^ioerth geioefen, bo^ @i^tbt oon ben im :^oui)ce 
befinblichen Steinen fich nettcffollanonen befchafft hätte, ba bon 
ber richti(;en flefung einiger bcrfet^sfii bie Teutnng meljrerer 
3eiihen abhängt; er giebt ^its bie im Journal AsiAti^ae ISbä 
nrilQcthcidcn Ci^iicn, nlb (cffaibct ){4 bei euer bcrfeOpen, ber 
SBilingue Don ^Ithif'nou (Xaf. IX, 9 •), mit feiner eigenen ?(n' 
gäbe im iJMtrage II ber 3en. 2it.«3tg. 1S74, S. 495 ju 
Anfang gerabe;^u im SBiberfpruchc, tnbem er bort erfläct, auf 
ber 3"f*rift fei ba« erfte 3eichen jc^it aU k:i fcftncftent, 
roofür il<P(]iie fälfchtich /o gebe; unb er felbei ijiebt bier roicber 
ba« /o, radhrenb fchon Xeecfe-Sigi^munb nach einer genaueren 
Vbfchrift bal Süchtige gegeben hatten. S)crarti9ei» hötte boch 
bcmiiilMii loetbcR nflffen. 

i^anchc anbereiBemerfungen. bie fich jumXheüeauf bie „'Sn- 
nteilungcn" beziehen, mugSief. fich hier oerfagen. $ie gemachten 
?fu«^eOttngen finb nicht ber 'Ärt, bafe fie ben Äef. öcrhinbern 
föniiten, bom .V0Liin-:*3ebcr im llebrigcn ccllen Tanf unb Vln^ 
erfennung au^jujprechen, umfomehr, oü er toeig, mit welchen 
SRühen unb €i^wtengfetten bevoctigie lintemehmnngen |nriuater 
?lrt isu fämpfcn hiben. OTöge Schmibt für feinen uiiermüMidien 
Sifcr für bie fijprtfchcn ^nfchciften baburch belohnt lucrben, ba| 
er ftch balb wieber im Staube mH mit dnem neuen 
feine« (Eor^ ^n Obermfi^en. R. II— r. 

*) «ier fehlt jcbc «n«ai( fi»rr McOncOr. teii and) für XXI, Ii 
aa» fär VIII. 3* (Icfljcc S**! nill, vie btaa biefc 9lummcr au4 ion^ nocb 
la gitogcR flciMkffng Urtrt. v £iantt ^Uig^i(ri'4 g9tt(i^f Mümübic. Uebetjejjt u. erläutert uon 
itarl 9artfcb. 3 IbtiU. ^min. 1877. S. S. 9m(I. (XXIV. 

207; X. •>\2: VIII, 21.=. 6. ix. 10 W. 

Ux< itat roobl faura ein lidjler be5 ?lu«(iinbe3 bei un^ fo 
nifle uiib in neuerer 3f'f fo rifth mf einanber folgenbe tüchtige 
Uebafc^ungen gefunben »ic^ S)aiüe. ttber feit ^hilolethet 
iwitbe ef we^ unb mehr 6ttle, ben Rein aufzugeben ; bonttt 
lüurbe freilich eine große Scbrcicrigfeit aut bem SJege geräumt, 
bo^ auch ein wefentlicher Schmud bei Originale^ geopfert. 
9Bir ffimten hiernach fchon ben flctfnt cfaicr noMiTIewrfe^ttng 
in gereimten Xcruntn aU fofchcn loben; aber ber oorlicgenbe 
fcheint und auch cc<ht gelungen. SBir haben manche Stellen 
mit bem Otiginole perglid^en unb fanben meift bie Ueberfetiung 
ebenfo treu wie gefchmacfooQ. diamentlich ift ,^u (oben, ba| ber 
Ueberfefter bie ©efd^eibenheit , mit ber er über feine iHrbcit im 
!p onoorte iirtheitt, auch bem Originale gegenüber bewiefen, unb 
wo er einmal genbthigt war, in ber ffiiebeq|abe einel ttulbcudeS 
oon ihm abjubetchen, e« nicht bnnh eine tteMMteme gn ber» 
fchönern gefucht hit. Xicfe Ueberlragiing T'nntc'v ift frei oon 
Schwulft, wad fich niiht »on all ben gereimten rübrnen lö|t, 
nicht minber ober Don Xro<fen|cit nnb ^fcte. 9lM| bcr tUm- 
fc^er öfter« mSnnriche 9ieime ben meiblicficn ^ti^efeHt f)af, ift nich^ 
blo& iu entfchulbigni, oielme^r ju loben ; hatte ein fteter ÜBcchfel 
tenbachtet mert>en fönnen, fo wäre bie& am bcfien geroefcn. 

2)URh cim (Einlciliuig über 2)ante uub fein ffiert, buri^ Digitized by Güügl 38 — 1877.^1.- SitcctttiMe« eentcaltlctt — l.Somior. — 24 Ina^pe ^n^dttlangabni bor ben einzelnen ß^eföitgen, but^ tutje 
Änmerfunflfn mUr bnn T^-rte ift in bequcrnfter Jorm bo«Ser= 
ftänbnil für bte ^Iniptuc^e emcS gröBeren 'iJublifum« erleichtert; 
benn für ein foIt^eS ifi ja biefe Uebecfe^ung beftimmt, bie aber 
audf ber gelehrte iDantefreunb als einen netteren (^ortfc^ritt auf 
bem ^ege ju einer DoOIootmenen Serbeutft^ung bcA großen 
italienifcben 'Hieifter^ bcgrifot buo. SHe Vniflottnqi htt 
8u(^ iß ooctreffli4 

ffikfen, ^emt Srrei^. b., €|ilA^*etaMcit. Oicn^ 1 S75 «. 76. 

Dramilllcr. (gi. H.) 

2. SK: Sill. ebatrveie« DitMcn MB 9Mini Mmc traf« 
ha\)n bit lOOl. (3 M» 390 6.) SflU. 

3. «b.: Sill. ebarfotre'lCramt« Mi 1601 Uf inm e^^Inffe 
fflntr Saufbciljn. (VI, 549 6.) 10 fflJf. 

SRac^bem ber Serf. in bcm bereit« 1874 rrfc^ienenen often 
8flnbe feine« umfaffenben fStdtS, betitelt „V'üten$)tanb anb 
IBiQiani Sfinffperc", bie Stctluno be« 35ic^tfr5 in unb ju feiner 
3eit Aii|erli(^ unb innerti^i (^raftcrifiert ^ot, gef|t et in ben 
MSm foffienben OSnben sv einer Q^otofteripit feiner IBerfe 
über. Unb jjwor beutet fc^on ber Spfciotlitel biefcr ittjeilfieilc 
^SBiQiam €^afjpere'd Dramen Dom iöeginne feiner £aufba^n 
tu» 1601' unb „SiQiam @^aff))ere'« Dramen oon 1601 bid | 
jum Stbluffe feiner Saufbo^n" bie <^ronoIogif(^e Mnorbmin;! 
be« Stoffes an, wö^renb innerbolb bcffelben allerbing^J gitid)^ 
artige Dramen in ben fec^d „^üc^crn", aud benen bad (Sanje 
befielt, lafaMtmcngefteat finb. ^ebeS einzelne Suc^ ift mit 
einem P.P. flberfc^riebcn, glcii^fam jur öejeit^nung eine* 
bcftimmten ^)iili?rer i-ber Seferfreifeä, ben ber 3?crf. nufforbcrt, 
i^n auf bem roetten, balb le^its, bdb linls abf4)wei(enben SBege 
feiner €S^fef)ieanyehibien gu begleiten. SHef e SRi^tungMct 
ift cinerfeifS felir Benueni, tuenigftenS für ben Sßortragenben 
onbercrfetta aber infofem mifelit^, alä bei bem ^u^örer ober 
£cfer balb ein gi0|eit*, balb ein geringere« SRag cinfc^tagcnber 
f^ac^fenntniffe t)orau*gefett wirb unb baburc^ eine gctoiffe : 
Ungleic^bfi' in i'ff Öe^anblung bc» jcmaligcii 2^emaS fic^ 
fpiircn lö&t. jur Sa(f»e ©e^Örige, baS SBefcntlic^e unb 
Scftfte^tnbe in ben Sicfultoten unferer bisherigen @^|{ieare< 1 
Sorfc^nng mitb nirgenbnw flreng geft^teben bon bcm ttn» 
roefentlic^on, bem ^Wfiffl^jaften unb bem rein ,tM}|.;ütf5etif(hen; 
unb ber Äiefer fic^t fu^ ^fia^g um fo lucniacr in ben @tanb 
gefej^t, in mrni^im fßintl« eine Hm nrib f^ere Vnfi^ ffi 
genrinnen, je «enifier ber 58erf. überall eine fefte Stellung ' 
ben Don i^m erörterten (fragen ber S^ofefpearefritif eingenommen , 
i)at. 3n biefem Setrac^te nennt ft4 ba« in^altreic^e unb oiel^ 
facb bete^rcnbe Söerl gnnj rit^tig SbiMpwrc'i.Stul'ien". ©S 
fInb eben ©tubicn, f(ei&ige, auf jiemtitö umfaffenbe Seetüre 
begrünbete, üon bcgeifterter Siebe für ben liierter unb feine 
SBerfe getragene ©tubien, bie aber teiber nic^t überaQ ju bem 
9(bf(h(uffe abgeruitbdfr fMleOung mib nct|obif(^ gefolter 
SRefuUate gelangen. So fommt e3 benn, bti5 neben fd^mäc^eren 
Partien, in bencn b» iQerf. ben überfommenen unb gefammelten 
€lt«ff nur t^eilneife beofittigt ^1, gelungenere fUfy fiidwfli, 
in benen er ouf eigenen AÜ^en fte^t. fnldie de^ci-tnen rcir 
oor tlQem feine eingc^enbe unb grünblic^e iöe^anbluug ber 
Sbafefpearc'fc^en „Histories", namcntlii^ ber früheren, tafi er 
\dion in bicfen pugcnbarbeiten be« 3)id)fer« bcffen potüj^ 
Selbftänbigfeit feinen dironiftif($cn OucOen gegenüber in einer 
TsMc Dcrglic^ener (Jinjel^eiten überjcugenb nat^gemicfen bat, 
ift ein ma^re« ißerbicn^ be« Seif.'«, nm fo aner(cnncn«mert()er 
in einer 3eit in mef(ber e« fo^ Slitobe gennniben i^ biefe ffierk 
be* iugenblid&en @b"'''f^''^'iif f'^""' "orf) of? regelrechte Dromen, 
lebtgti^ als bramatifierte (^bronifen gelten ^ laffen, an bie 
nnfer S)i(^ am (Me nur ene Mfanbe f^mb angelegt haben 
fod. — ?lber ani^abgefeben oon biefen biftorifc^fn Scboufpieten, 
ift ber iüerf. äb(i^on)it in ber (^(^arafteriftif ber ^iiaU\}ftaxt"\<!^ca erflcn l^edifbt glUßilec gcttcfen nnb ben in ibr ent{taid>eMn 

2:ramen geregter geroorbtn, at« i^m bie SSürbigung ber 
fpäteren $enobe imb i^rer @crfe in ihrem ganzen Umfange 
gelnngentfl. JUtedi^miisItiiKU.- 

1) GozzadinI, il conie seiiatiire (•iovanni, intorno ad alcuai 

sepolcri scavati neirarsenalc mililare dl Bologna. Bolog^na, 
1875. Tipogr. Fav« & Garagnani. (14 S. gr. h.) 

2) Den., de qaelqnct nMn de eheval italiqaet et de l'ipe« di 

Romano en brann. Bolofi», iWi. Ebeod. (4 Bll., 41 S. gr.4. 

n. 4 T:.fT.) 

T^er um bie arc^äulogifchm Stubicn in ^tiüen überhaupt 
unb in feiner ^eimath Qologna inSbefonbere ho(hi>crbiente Oiof 
tfiobonni ^^abini, Senator be« ^önigreic^« Statten, nuuht 
in bem in ber Ueberfthrift biefeS Srtifel« an et^er Stette ge< 
nannten Sthriftthen gcmu ic 'Vcittheibmgen über eine ^In-^ab' 
ontifer<ikgenftönbcauS Xhoii, Tronic, 6ilba^ Ooib unb Höci» 
ficin, nnf^c in e in i g e n i n ne e ^o ft be* Pegirtt* be* SBihitoir f yiiwlei 
ju Bologna aufgebedtcn QJräbem gefunben unb oon ber 37filitär» 
behörbe bem archöologifchen SOtufeum ber Uniuerfität Bologna 
übergeben morben finb. !2)iefe ®egenftänbe, oon benen bie 
niic^ttcieren ouf ber bem Schriftthcn beiqefleliencn Tafel Q6g^ 
bildet finb, geigen thcil« ben hochalterthümlichen Cihorafter ha 
gunbftüde ber ffltttopoU t>on ^idanooa, theti« bie feine Xec^ail 
ber hoc^ntmicfelten etru«f ifihen ^olbfchanebetnnft SSon befo» 
berem ^ntereffc finb binmiter (ine Sibnfa au« (Üofb, auf xoüdfet 
{himärenavHqe Itricrc aui feinen anettiatibcrflelötficten @clb 
(ügel^en borgeftcUt jtnb (gig. 6 u. 7j, unb ein f (hmoler ©tretfea 
au« Oofb mit einfoipcB StawoionHuunikn nnb tricr ncnf c^Iic^ca 
SRo^fen. an loelcfiem jwet filbeme S^inge hängen (t^ig.9 Q. Ii), 
MKthrfcheinlich ein fiopffchmuii, eine 2lrt oon vitta. 

i^ie an ^weiter SteQc genannte, mit oier tühogrofi^extai 
Tnfeln au^iieftattete Schrift giebt in ermeiterter öeftatt einen 
üotn '-ücrf. m einer Sijjung be« ftebenten internationalen Son- 
greffe« für ^(nthropologie unb prähiftorifche ^Archäologie H 
etodbpim gehaltenen iöortcag Aber einige ontite $ferbegc&ifft 
an* Oronge, raetche theitt gnfannnen mit einen CS^nnt 
unb anberen ©eqenftdnben qu# Sronje auf bem ^>ügd 
»on Siot^ano, oier Kilometer oon iBoIogna, theil* u 
Semc(hio in ber 9tSf)t bon 8Hnmri gefunben ttWcbcR fim. 
^Rath einlcitenben ©enierfungen über bie ^'ferbe ber Stetn- 
unb söronje^eit unb über ben (gebrauch ber ^Jferbe bei 
»erfihiebencn SJölfem be« ?Cltcrthume«, bcfonber-s ben 'Jlegto 
tem (nach ^i)aiai), folgt @. 9 ff. bie 9ef(hreibung ber gunbfüüfe 
t)on »Jonjano (roobei bie Uebereinftimmung ber bort gefunbenen 
fflcbiitc -.iiit ben ouf off^rifchen iÖitbuferfcn unb cuf bem f omre 
jonifchen äXofaif ber SIUianberf(hIa(ht borgefteOten ^ervorgc« 
hoben wirb) nnb €. it ff. bie bec S«nb|UMe oon 9eruc4io; 
ein unter ben le^teren beftnblicher großer JlJing au« röthlicficm 
löemftein (laf, II, 9) giebt bem lüeif. iL^cranlaffung gu eine» 
Neinen Sjcurfe über ba« originäre ißorfommen bc« iBernfteinc* 
in ^{alkn. folgt bann (S. 17 ff.) eine ncrglei^cnbe 3"-' 
fammenfteflung ber au« biefen beiben tvunbftättcn ftammcnben 
@ebiffe mit ben in anberen QJegenben otalicn^ unb einiges 
toenigen ougerholb Statten* gefunbenca oon theil« ähnlicher, 
tbeil« »erfchiebener donfhmctiott. (Hn Meifcrer Hbfc^nitl ber 
Srfjrift (3. 25 ff.) ifl ber "iktriicfjtiini^ be-? ben Sunbftücfcn 
oon diongano gehörigen iörongefchioerte« {%a\. IV, 1) unb ber 
Sergleichung beffrfbcn mit gang anabgen 9tMkn ob« f^ ber^ 
fchicbenen gunborten, nu? ;^taKen, ber Schioet;, Sranfreicft. 
!IDeutfchlanb unb Scanbiiianien, gcwibmet: au« ber gro§ai 
Uebereinftimmunsi aUcr bicfer Stüde fchliefet ber 58erf. auf eine« 
gemeinfamen lüfittclpunft ber iyabrifatio« biefer SBaffen unb bie 
iBerbreitung berjelben auf bem )iBegc be£> jpanbel«. SBo« bie Digitized by Google 2ft 26 tjntftc^ung«3eit jenft ^^feibcßcbiffe unb bf^ S^ioert«^ von 
Uon^ano. tatldjt ben 3}{ittflpunft ber ganzen Untafuc^uiig 
biXbciu onielonqt fo ^ätt fie brr iQrrf. füt glric^jcitig mit bec 
9MropoU öon iBiaanooa, bie fr htm 9.— lO.^a^^unbcrte öor 
SÖfginn unferer ^citrcc^nutifl juioeift, unb ftf^t bann, luie iitbcn 
ärtefacten ieiKC ^Jkfcopole, iicobucU Ut alUtru£lif(^, noc^ fU4ri4t<ii »on ^. A^I. acfcQfd). %iiT. u. b. 9. %. Uniti(rfttJt ju 
<S»c et lagen, «r. 13 -1"J. I-'TB. 

'^criatc sab älttilm cjinlm*. — rtrf., jajiijhaii>, Kujv. 
V, 62. H. — <l. diietff, jut ilHCfk l<r univi^laitii 3non(ticn un6 
bei ^ä<f(T'|^n S«[|'ud)(. — ü^u^n>u. .t^^itiä<i( jui 'JtiiJiDimc 
ter (irtHOirea. 2. — -O. r. ^bfring, jut i'buiiole^it ub6 Jpirtclcviit 
te# tttniruhiirrcBiBitciiii! rc;i llchv ]n.ii<.iU i. — 'l'b. ,t i-' ' " r r, 
fSd>i»«f«ifühl(ntforf Ol* (»enurpuunji«niiti<l. — j^r. SB. Un^tr, jur 
Q^ef'<t>id;l( ^^r 5(tlJii.uiifaii!t in (ÜMi'l.umiicpf). — llj. J^tofco, ri 
iruiitRrt in ttn Utitii iiurci^t tcn teu(B All Ungtn SoIoL 
rtri., iiediyain», ticdiviitiia. ^ ^ Vtsff^« Mt 6lcstMaf((iljk 

llillictfititl»S<^t<ftttt. 

□Mannral^iffhtt.), %l Xcitir^: ^ Ma M 
1 (l^ 1: «{« jw Oikttfviiate 1069) w»fk dtmi 
DmIciII (117 €k 8.) — 9l(uttaM: Mt 

»« tjhtn; QMdiKit mb Nr» QtcbfTtKnttQunj is'a— 

IS74. ä»Ck |l. S. a. 3X«Mk) — Dt «ifibtia: ubservatiuncs 
la VUrli Mot^iA AnÜqHiUitet IIb. XII, 3— XIII, 4. (34 S. b.) — 
41. Dttt^»llbAlii: «yoLixis C'alullianse capit.-« duo. {M> H, 8.) — 
(kb< 9*9*<B0ll*- Mtfi riv r^Ttüp tiStrr ifvx^i aa^ Illatm9§, 
(VU, KNSS. gt. i.) — 3. !i>i)nem«Tcff: ftbti ^a• 4)|cu»pjd>ict|tt> 
tV* m. {«tu ZxitvJtt. 145 6. 8.) — >!). Drin): 3R»tivar» von 
fLwHtWr. vm6. S.) — (B. 9laUbcl: fibn ttn Otcbtaud; uut tir 
begriff)!. CiiS»t<ninj (rr altfranjfrf. ^rövofitioncH od, |>ar, en. (61 @. 
&> — 9. *. Aat^: üba ^ntLuactn» u. 91nt^rad)inon>1H«no(dTben' 
fiurt. (39 £. 8.) — ö. i'ii'^^cr« : <>ii mhiic of llic dt-rivativos of 
salicylic a. id. (32 S. — Uit. 3< e b rai a n Ii : la.ilio <|iittf csl 
conti a .MacarUtiim nmn l«i'mHHi;ii iii> r^^f j jiJn uiid.» mI. (5',t.S. h.) — 
(f. AuCoIp^: üba 9iitrßjnilir( u. tatit Vcrhalttn bei ttr ^Kitunlcn. 

t,'2'.i S. Ö.) — Cadjfl't: de ocfiliuiiü:! < aiitici i aiilicoiutii. 

(To S. gT. S. u. 1 Tab.) — ^. «, ßaiif rUub: tat Mtn tci 
Z^tmid; pcn SJitbfim. 1^6 5- ».) — tt. cdnife: Mf 'Jltn-ICH* 
\ä3C (trjtugunäJisfif» bn At^dfitnilU. (25 r. >>. ii. 1 iaf ) 
Bf* 6(bniibt; uuaestiuoesdc urunomiiiuiu<lciiiuualiuU\uiiiiii luritii» 

9lviltf(bt 9lr»ut. ren (J. JBMtatr. 5. O'JttÄ- Il.i>(fi. l^TO. 

3«l?-'- 6- (Ürutnivaltt, iit vau»inbuftri« in JiuHUnt. — 
Itt 3. tnltrn^t. CtifnljUürr. cr,i\if p in tt. 'Itflcfiburg. l irdil.i — 
S>. ilabniiu«, tSitu alt (t(Btralpiinlt M UebniantDcot« aad) 
3nti(n. - AUinc a»tit^(ilnng(«; Sttnitutnl^i ItiMM nlf. flfit' 
(cbciftcn u. ruif. ^ibltojiap^ir. 

9I«tiit unb CjTtnbamnt. 22.9b. 12. ^cft. l'^'fi. 

3nb-: <i- S ^cibcmad) rr, über baf Sdiiiffol ^. i^adtX'i voi 
brm J^oruni ttr fadijeneiT. itBifftnfdjaft. — ^. !K oben ft ein, dretif« 
■äBieftit lu: iifluujtntcittK. (^ortf.) — d. t^tTtboIb, ba« tUalb> 

Jrbut ttt t\l\. (Äcnlinentt. — Sd^anj, 9tlcolaut (tcv«rnUu4. — 
t. ^til, 3»onbnBil«rnlB, Dimftag. b. 27. gebr. "7. — «(«nfiBnen; 
S(rni|4tt4. — (ib. ^ci(, bic ^tmiiut*ct(4>(UuMgtii ia gtbt. 77. 

fterae crIUqae. Nr. 6t. ib76. 

Iah.: Hof, HaAt »ur lea pUiJoytn d'Mc — d'Eickco, hlllM CDtr* 
Rom» ri 1» Witicull» •uu» Alarlc. — 8«t«l, rtyd« hMOllgiM tW !• 
coromlKion nillitoicc et rivolaüoiiulr« AtbH« i Graavill* M r«l ti 4« 
U tcpubii'iH«. — VuleUti Acadinit Am iaicik|iUoiM. 

Huova Anlologia di teleoM, leUere «d «rtl. Aoao Zi. S. lerie. 

Fmc. Xli. läit). 

Uh.: P. Vllliri, U ttoci* d*l Cco«o Glorat dal gUmaiidl. — 0. Onolt* 
la ri«a • U |>o»ii il>li<ii3 - I) u r a d' I kt i i a , r f fjupi« dvH' iadia- 4 
(Inc.) — n. T*Dfii>. iL>, i. MiUo 'Irilr (iiiiiioijo A, HsrctCOUl I Unili d«t pioiciioni-uio luticanlike. — '• R tKaldi, meaotto 4'OriaAta. 
i. -> A. Haff«!, Unmtm LtmmmH. - VitlMfi Im»«!« 4alle WlM*- Unfrrt Seit. ^tia. m 9l»b. ^ottfi^aU. 9t. g. 12. 3abrtt- 
1876. 

3nl.: B.«inf(T. Mt niiudt «ifdiidiU «iMakal IS. (CitL) — 9. Sif 
m(«cr. rcri:llrt velltuntt u. v<t<i}ii[. •(fitntbMiMibtt. 1 — lU^C^tlA 
t\t RHrtlü^JiM »'tu:,Mi<tt( t<l r.aitUKi. 4. — Mllll •!•( 

», yralddi-Cftin. — Ictimi'^aiti 

3« «nun 9lfi4. ^x%%. »et ft. fftf 4ltb. Str. S2. 1876. 

3Blr.: IS. e Antcr, Rrictriifr ütitfiil. — Tic SltBn]yrlauB|lffau iiM iRtMMnK. 
— Seai «Uta u. neuen 'ü)lta. — tt. Stct|«l, tu Qcifljlttln »M abWU 
licul ddik-. — n. «(DIK etlumjnn* 8nn»« «nf ^InatUL— Uni MtUllt 

Du @»ii|b«t(ii. »tb. Slum. «r. ^2. 1S76. 

: Ctt e«flt «cm Stil« X« fvIftiaK*. — ®. ttnftmanil. tKnfmlltt 
äJtiKtUiitt» u. ^cl tNnMumnM tn CadtfaL 2. — W. Slti|b CM" — 
<it(nl.<Jbni'>'t:iit - ««■ iniM« ttii4<iMa> — fNUMlR. — S/m ' 

an «ttvatc Aattiiit. 

7ic 4Vc(Ciw«st. 9Ub. $. Sisb««. Kr. &2. 1876. 
3«».: Sranli»!« tt. M« «tltmal. Stat«. — «innifAll Mlhtrc4H. etltft.3. — 
tfUnaiK lt. Hunt; flui t« ^ivitaM; N«ti|«;OffH*S*M(ii.<Uii»«ti<n. 

lie »oflt. inf^. ri'ii («. JLWt|}. 4. SabrjV «r. 4!i. IST»;. 

3iil(.; .V Tut Li, im *i'i(»ti±itr. Uullmtanii'f la ötar.ttcii^. — Situ« 

Ifri-tt, Siattci f. litcc. Uninbaliunß. ^i<4.von9t.(Boti|'(ban. >Jir. •'2. li>T(>. 
3ali.: t>udinci, (ui (tuifdjtn t^llttJluiyitfdtiit'K. — ;^lui i Mt'UtlftiKtien Vitc 
laiuc. (Sitt-i — m. (iteitiaiall. fntiihgi^tc CiHdfua. — ^«iruUi'HuMrin. 
Still. 3<iiill(i«ii i Vitlitfjcavbii. «ebifl. v»B^AU(B|l(»b(r. 41s. frl. 1876. 
3Mt: e invditi «iMtcfmtaitatak 0«t ailt i^" tum/M, «MlMu «. iMiMik AalitaatMIlt. — Sin« Mifiii 
«•ct. »IC entölt atUHftu; mimit *nKi ftaSli titiltti ««««In jjd» 

tumin . 

«I|t«.8*ttnf0ta|lb.). Sdloflc «h. 888 -344. 1876. 

3ii^.: 3. •Ibvitfti; 1« Bmm &». Ml (<iifui((i tti «aminen. - BMtftnif 
ciinni mUMrt •ttM«'*. — I flaiuiiLiti (ui i'iKuui. rij^i. — Cd»««!».' 
un(4C. l5a«(*TvfNl. X — Qlf4(«yribim||in, (um Oii^anjcniidi. idnc ßulunft. 

— S(. «üelt. h'mftItT. VuAtiicili. 1-4. — <n. e ai 1 1 i <k. Mucvn* nnt*. 
niOi, tti .icibi ßtiriaai*. — W. «crbtigtr, »tr «Mailut CiH #eNff( 
bifloi.-fiil. ■2*la«I•nlll|^a^^. — «Hicvanni Idiicj'iin;':!! r-'l.tn'ir-; i UrMt 
tcini Iidit) dd'ic. fl.'il'it ia '^ii<*in du« Cfu .v. 1^' ' ' ' ^' ' 
hfAi €fmi!i ri'n lPIui4t»lif«iiti. — St. 8t. v, aU '.'cii[ii, ünlii ii. 
t'unialifii. — 9(||||»1. 

a?ltMtt «bnibp»ft («cila((t jnr SB. dtllunfl). 9lr. 2s2— 2^:. 187C. 

3!ii.; n^l, r. (ttt^ctt<. tit Ibutoifjlfi. - ,1-1 inJUiuftjji. '1. — St. S. 
ViaCCDO. CyinMiiu|(. iA»cl(.> - Nl, ^auiit. nu«|iakuR|t« ta Calcna. 

— mwn im» an Hit «nin. 1. Z - 3. ftAlIc, Mt ata^BadHiauiiliUiiii« 
ha MItrr. Wutraa. I. — IB. Reg gt. 9nn| «ugtn. 1, l — Cint ttcfitiid^it 

»tr iidciitii <^'i'<lji*>:Miti. — Tit Zriimin. 1. i — |lMt|Cil. 

3Duflrirtf .Enning. 0 7. i^t. »JJr. 1747. 1S76. 

:ji'.t).: Zti fjitiuftuft. — r\.i' r.m Ucilinaiiiltnatrt In «l. •i<inill'uii. — 3n 
l<t (itittna^i. — Hin UbiilUtiat in Afitlwii*. — S(il|Ba((<tn «u( »tn 
6*bM t»ia — •tOMgiav». eiieiiiai^fti. - am SRalmiMii.— a.e«(A> 
>tr, Mf* «Im 4i>Vf> t« SlMitiadii«4ir4iliM vaa'n C-et^t. -~ B«* CmM> 

iraripcn rrn vaiinorii. — StfiitnaifeKtn'iitiitii*, r, 

Utba^Janb «. üRttt. <)t»a. ecu l j nb tt. Wt. 12^. 1*70. 

3iil|.: <i. etiiuiD. um 49t4»i Itt (iarulctli i'^.ni«! - ?<iil Un Urlunt« 
iuii|)i»iatii[n e<« Siiib. p. Ülcrtfiidi. b. II. — Viijcn 3Kai»ii'« .iauft'. — 
dlitc ttiMli'iJiii) im t'Jir. — IN. ONiillir, tat tüll. V«llM9MlM> — ltoM|> 

Hiltii. — Dt eittfuSbiiii II. Iiiii ■fi'iiftn. 2. — CIIMr IR ~" "* ' 

,^,l,^(Ilt■, — K.'ot tfü^tiBidilt. . .'>ll.iii-..i:icnin. 

(gpnntugt'^ldtt. Acb. 9b. 9Rid) di. 9it. 51. 1670. 
3nb-: VraAc« ttr rcmiittr. (Senf.) — Hin nfiifarrtfintct. 

X(8cn(.)— »■ eianimiB, m tonyf Nt Umw. — to» mtm. 

(iarttnUiibe. 9li. ■'^I. 1S7Ü. 

3nb.: II. Släii nir. «imu. lÄoill.t — tu libiitlnaJit ti» 4'aL'iiii.lrlMt (•»• 
Cidrt). — £11 foui)aiikiE»(ttt ih Qifuil. — fti. 9t«(it ». ihtalCtlf, 
»<a «itaattuafta «tat* ml. UMMdlta. 2. — Ck#»n, Ml («t auttn «Ilm 
AM: ttt M* SRatrifar WB «iWifc — *Miu«t dblktfofMnug IB 
«tiHit. - R. •»Itf^Btl, miMMMft «B ctM D«iit. - •Umt m» iCabdm. »nift. JKiiig. flr. 12. 

3nl|.: ««tuit V. trancvlt. kic Clafmiabit tint« «IMIIAtn. (gcitf.) — Ctt. 
•tiBK«» euMr CMUttn. X — 0.«hOaa|«ln. UrtnM ^ ib 
•NHl. 1. — •(f*. «MHlit«'* BMallt Cwft«|»HMfc - w« jtMUloMMc. 

£a« neue 9(alt. 9t(b. i^T.^irfifv 9{r. 14. 

3nb. : ü*. (Scllinl, )»ii ?diif|.):;i.r,ir. — II. AttAOl, tln S?iibna6lf tn>^i> 
itin. - rmflft * ijMi'Hi,ifi : CHi.iini. — W. aUfliT. »ibin mit nii» •^i- 
iif. — il 'IV Uiucjiir. Iii .^utji!,!^. — JtKint ibifdiiiauii VfB bilannltn 
UAiiliir. vt:<t,iiilii(t 'ü'ilbniii^lMMIINltK. — CuuaftUlllllaB. — ^ftttl 

Ttt* 'Jlu^lonb. Wr. 5o. IS76. 

Sab.: C. liatvail, ttiL Ptmntuagta übte Mdun, ;Vil u. gi|4l6ll. lOtiUuf. 
b, B. e a 1 1 k, MaipUfabti. 5. — Zn Aaairl um M »iBltn, u. b«< coytnic. 
ffcliWItai. — «BH nM(<fct Cldiiuaaia. - Tk tnal M«ibveinM>lilMB,1tn 
•T(Cknijtt. - a.Wrklt*, Ciaklni tat ktaif^tn Wvik«l*tw.».— Digitized by Google 27 — 18i7. Jll. — «iteiaf i|4ef 

ftcgoiin füi bie ettnahiT ttt anClanbti. ib. 3a^rj. 9lr. 51. 1676. 

3*^: Ziit HMHi^t Seit Itx fKtliitrn. — 1j ttnai)! pcii «nm. flrlmn. W. B«I(t. 
3. (MI.) — lln miil>M. vtßfeiiA Hr •«•((«v^t. — 3«taiiBrt Citaftr«; 
9ca Ur ZSittu M t<>( SiMfd. — t« »citoc« d« maod*. — 9Ma* 8te, 
ein ncriFtp TiiMfr, — CtC ftaftK <■ Kl>[ltt«a. — f>a UafAiü ts Inlb 

Ilten - >b.nt< * c^ort g^n<«n)t M. m M i H hi Hw i — t Um Ultmt. 
Sit 9l«hir. .Cir«g.Milt.fllBfl(r. 91. i^. 2.3a^rg. 9lr.5i. Itfc. 

«. SRüIIct. WkllUia prkBccpi. — it. Bdiul • majOttui«, »tc Urnft 

hltn. (««7- « nwliiiwW; «amnirfMU. mHlttln««. 

«u« aOtn ©elttbnitn. «Rtb. C. X'fiftf*. 8. 3ibr«. 3. .Jjft. 1876. 
Ja^.: ^. 4!clatc:i'»fp, au« Nr '.»IcfuMif iSefli flicj. — rii ©»töfn ant tt« 
tlMbUnttM^i^rCj-nturj. I. — t\. (MiCiMt:. H.i't l'uf. — flu« tia SUmn 
•« StMIWltt — rii i>ciuralc^tfJmmt3n^ til ttuliitKn U. film. IlIVtWtt' 
(!■< (■ V«|tR. — Bt. eiigkjn. Ut tngl. KcitroUivctUi»« mlcT JI«»<Un 
fbnti 1875— T6w — ttt ZtmA HitX'ZtU'U'VUiWM |B Mf^aiiT.— Bit» 
»*flt4. Mt «udf4( llt|raii|.4e*L) - ».«.«.«iirti. i« M^wnMlu. iJorlefnngen an ber Unioecfttät Sorpat. 

I. €cateflcc Snfdng: 13. ^onuor. 

I. xidicgifA« ;tii(ii(t«i. 

Pff. Colrf: rtutfrciiorafum; 9Iabuai, -Oatafuf. Hftb'^nif . •taflsal. 
Badtatja n. ÜWjItadji; axib. Qutiu« (j^ottf.). — V.. c. C ctiiiifltn: 
bibl. Ib»olo,^le b<« 3J. lert.; 'Krolf,iom«na b. ^tiit. iti roj^matif; 
tJonctifat. üb. to,',m.it. i'rindrlfnlfljvf. i\ ö ii ,u ! b f t H : ntntxt 
ÄitAen^tf*.; bitl. (Wc*. tt« »Ji. Irr.; fitditiibiiL l£oup<n'jtorfuin. — 
ajiriblau; t'iH. '.'Irrfn-LML'.-.K ; ivrjr.v'iain u. iPrtffe Si-^banni«; CJon« 
VMt'at. f:b. btn '■^xU\ l'iiult an bic Acloifcr. — gab. '$>&if4<l' 
manu: l^wtit Ut etAfßtfß SU» M lti«|(«ftifnM«M ; yitft 
cfininar. 

II. Itiitinf («1 ^acadit 

l*ir. (Sil mann: iu|T. Staat^rcdit; rniT. 9t((fitlgcfd)id>lt. — 
^itflltr: Ib<crie tt» €Xxi}vxo(ti}tt; l^a\\Ui:n. rrm. fRti)U, — 
aRfüfctr: Ibtinte ttt Ririlrrotfffel; lUfcbusvbilci'L'rbie. — D. 
CdfemtM: protinjittlft Grimiiialvrctfl^; rrcr. lMDilvro.<(t; {^abri** 
furiiiularc procuraturum. — (Itbmann: Ho«, cfU unb (Uilittbiff^cl 
9riMlcn^t; 9MMlCMi|Wtll«tlMi. 

m. M«>i<uir4t fMittst. 

IDemonfitatt.; ObbuctintlUfl,«. -> v. Otttfngtn: op^ltafMf* 
KUnil; »cfrattlonl« nnb IccMlMkcHralaiwiialicii; tHugeKopenHort* 
ciir(u«. — V. ^olfi: AtbafMtl|l.fg9Bif»I. Jtlinit; t^coret. 0eturtlt 
(Mf«. — 3)raj(|enboTff: ^»mtdt a. (i^armac. tf(»caii(. 3. 
flcrhbtl. Sb^init; vrartf(4><btn. IWb^n ffit fRebltiner uii( 9^ma« 
cnicn. — 9)00(1; ^Jrlitlinir; ^clpitaltKnir; {|[nrfua Itt 
franfbb. — 91. SAmibt: \vtc. 'jbofioloflit bt* IRfnftfcfn. — Btra« 
mann: djitur^. Älinif; fp»t. dbiTur^it. 2. Ib. — 'i^ofbm: ST)nt1' 
raitt(ll(bi< nnb Ictircie^ie; envntinenttaf Slibtittn in pbatmatol. 
3nftitHt. -- .Cicffiiunn: tbera»»nl. Älinif; fp«c. l<atbolpflie nnb 
Ibfrapit bt« tllfroenfBiUm». — Sficba: ?laatcn:if r-4 iKenfitn, 
1. ib.; *PtäpattftQb<in. — i-. Sabl: 2J?fbtciiwUuiliui ii. cfffntl. 
ÖA<iuntb(it*yfle»if ; j^aid^!^icfc•^u^lc. *iUafti(i!m; flfndill.-mfbtc. Db« 
butiiontn. — ;Rc)<nberi\; lir,tti?icflun,i«;!ffd). ttx JLMtbeltb»" mit 
bff. ©«öfff. b« (Sntfficfiiitifl bc* tffitnfd'fn; afliifin. .piia-Iciiif ; biüel. 
»Jrjfticnm. — Docc. ö. iHcpbtr: flin. i'rcpäbeutit, 1. ib.; vulf«« 
iMiUiiiÄtn in plbjl. UnftlBtfsfäaen. — CS. iHtüber: Dp«aHi;n«curfn#; 
Äranfbb. b«r »tittiU; GurfiiJ b. SDtlairif, — Ö. Ät§Itt: ÄTanfbb. 
Iti SiJo^enbellc« ; otburtibülfl. Ittbiin am 'lUi.ir.t.'tn. — flvntbefet 
SRafiiifi: p|)armac. ^ircpäbeutir; fii'diiometnfdfe« $ra(ti<uin. — 
fiöfcilnr S{t«|<m«ri: n<i>ttit. &bcr du«a(iv. Sayp. Ut liatniic 
IT. «Ii»tif4i»«u«t»t{r#t ••«■Kit 

Pf. nt^tti ecMb «. lat cttwiMfet •ot^fd^: fiMwiffm* 

M«|ILUte ~ SiStfiKT: ««(il^ «Si|ii«»l IM IB84-1U3; 
iUtangm wtr «erf6lc»«ne graben Ut wmm CcfllAte ItaffuM; 
CtaHfif RaffaRM, 2. X^. (Strtl^f^aRtfbHIItr). — ScIAnftltet: 
S>tdl; S>lf|^KtatieB«bb0n; $(atoii.$T«lt.;«iiftot.9call— Sctcrfen: 
9m. k. jH(4. ftunü; «eraj* 9ii(f m Mc Vifeiti. — SRItlvff: 
9oH)ehvf|f(iif(^ft; (»efi^. bn 9tali««alU0iwailc; iMltraolNni. 01«» 
cum; ffi(tr(ib(>>:(iolltif nnb «Slatiftit. — J&aulmann: 4km. fe^ 
MVJlllcr«; CbrunoJeflie bt« SWf.lltrt; Wftcr. lltbfln. — 9tca^c(l* 
u li.i; jrlfdjifdjf ?lliftibb.; g""^- *«f*- (Ro"!'); ^ift. Uebon. — 
vcorfdif Iniai;n: Wff*. b. rJm. ^id^tung; bit fopbotmf<6(n 
(ibor.KU'n.u Mio fforiüiuivi^ ttx TOttrif); laUin. Ucb(if(|)nnj(n; 
«rniftd.J :Hritetif ii. fdiiiül. 'Krbnt<n. — Docc. *Wafinf|: 
tfr,\l. !.'itfratiiri\ffdj. b. iW'}lIt<r<i; '4»roB»n. altf* (©tammalif u. (ftfl. 
aiiti^tip. ©riiffe an« Ä. t«artfd)" • Im ^^■Ill.llu• |.i.'V<>iii a!e); ^talifnirdi 
(Ärrif.).— ftlal^: (Btfdi. ttt naim' iKcccluin'n n. ^aifcrifidjä 
(1<!>1*-ISI5); ^i^cr. Ucb^n fui CutUtutuntc unb CucOcntulit tti Ceal(o(tUtL »1. domiar. — 28 

1". 33brb. — ?Jrad)cir: vbifol. Jntemtt. bft älffütn fdjrtftl. 
£>fnfniälfr t. niM- l'ittratur, bfj^inntnb mit ttm ^\ttt rcii 3iiet^ 
^(cr;ii^f, mit (iiiil<i(,)n u. (ütuif<n; (^I^t^^icfIu^,^ Jcr ncufttn ru". 
Jtaflbti« |(it 'iMifdifin. — Li'ftt. üHclff: «»"fnifif Wrammatif. mit 
prafit. Ufb,vr, finn. (Brammaltf, mit vraft. lUb^n (;^ettf.); über ta# 
8aun'o't(ra unl bie Crtbcgrapbif ber otn. Stradif, mit traft, lUbjn 
(^crtf.). — 5?ofllt: tnal. WrÄiiiituitlf ; Ucb^n ^ur Ucbtrff^uni» in« 
rnitf*e. — Safltf: (ilemtnfarcurfu* Itr franicf. Bxxoiiit; titne 
rii^-ff pon ÜÄcIi'Tt; praft. Utbgn i:n niünbl. n. ft^trifil. '3lB*trnrf. — 
iHaiiradj: ital. (Brammatif; (Srfläriiiii; btr Divlna < •.iiu-dia ©aatc* 
(?i-orl|'.); münbl. lUberftßunji von 6cribe'l im vcrrc d'«n M 
3iali(nifc|)t mit StnUitnnfl ivm 6pi«^ttt ttt ^alitnl\d)tM. 

Pff. S^mam: »raft. IftnnAaric, 2. Z^. (9c{Hannnig kcr 
afhoHomlfi^n iMWmItn); y|9fif4< Vfnaomit; afbnn. ^tMam. — 
9)tinbin(: (Mir* Sriooneaictrie; Statir; pnÜOit IHfftttniifll» 

jlcldiaa & iMm taaMwnmg ottf v^ftralif6t Qrrtbmc (ffvitf.). — 
l ed^nlkt: CHafc« 1 (anorganifdlK (t^carie); lorirattai» 
i^e; »cotL Vitcitoi g. tnalat Ut^an. — .^tlmllat: SBtrgrat« 
n^wnfi; tlcnitntaTe «Md^ «MaittTit b<r Qbnic a. M Ranau« ; 
iPraMcam fibn OnttgralrrAnaa«. — 0r(iriiiflf: oOteou nfaeralogit. 
1. Ib.; Qlemtnte btr Arv^aQograpbic 'Drarticum. — fflor: aHam. 
^Joologit mit bef. Mürfncf^t auf bit SSfrbeltbicrt; fcMbli*« «nb «Tkjl. 
Ibierf. — 'Hrtb. D. Cttiinaen: aOflcm. ^P^^fif, 1. Xb.; OTofc. 
Sbtefif. 2. Ib.; Üi:lli\-ii3uim über nfutre jforfdjunflfn In btr $6öfi'.— 
SHuffrir: aü^tm. 'getarnt, rrläuttrt burd) mirrofc. Ctmcn^atl; 
miftcft. 'i<rafti(um; bctati. (Jtcutff. — (Brunntr: 5)flan}tnbaB; 
ledinclciiit, \. — SHtibrau*: 'JJJttteroIogit; 'rioänttiJmnl; 
fibtr Jnrarlantfn u. ßooarianttn; über nnbellimmtt l^kidjim^ea. — 
hoc. :2tit:ip: Bftftl. Anatomie btr wirbtllofen Ibitre; ptrgl. 
(intn)icflunti*i;e|d3. btr Xijitrt. — Prdocc. c. Änieritm: alli^em. 
$fianjtntrnäbrnna«lt^t(; fflibruni^ldiemit; 'iJrarticum.— Cubctpclt: 
pal(ic)oifd)t AmOtn. — SRottfditr: lanbipirtbfdjaftt. SauDcfcn, Bit 
Utb^n im QntiPtrftn u. ^tidinen tinfai^tr linbl. 9aulid)ttU(iu 

;Nt(i9ton4(t6rtr (für ctub. cttbcbcs'^jrie*. ConfeffJcn) Bttit- 
i'enj: J^cjjmtnfltfdj., e. btr '^erün tti (itlbftr« n. p. b. ä'clltnbu".; 
tti (itlciunfl«werff« burd) ibn; Äirrt!fn,vi* . bi« b- 'Kärturet- 
tbum» II. b. cfnmenif*f:i ^cnctlt. — (AÜr gtiib, rbm.-faib. ßcnümoni 
iUetfif mit j: wirb fpäter anfünbijtn. — V'ebrcr fl r üiier : ^icidint«; 
'Brenner: (»tfana; Äni^ät': Rei^ttn; iHcfenpflanjtr: »tittn; 
!Buro: Xunu«; ttbetj^arbt: XaniUBttnit^t; eäful^t: VLaUttt^t 

^lttsfn|)rit(^ere ^Kritiken • 

(tMttntn liWt: 

%lbtxt, 8e|ti)u4 bn Cbiruraie nnb Ot^rratlonlfttiic (ffiientr mtti}. 
3)rtjTt 49.) 

«. ept^plt'Vfff burfl, «ffiNrgtr Urfanttabu«^. (Son 9Sai^: »etL 
0tl. Unt. 43.) 

8o(6m. Vit. 9t(if(T'( gbfMOMiia« M lt.6{eaiRRb. (8ro ecn^oiM: 

3riu iiitite. öl.) 
Bordier, U Franee |iroltalMitt. (Ml6#«ltS 4M*) 
UruBtoB, axpariiMBtol inveidgaliM or Ibe aetion «f owd la ia «!. 

(9ra ^aSaumi flMt. mL «u. 41.) 
V. (E«l»mi «114« ta fMcfei ai« U* Stlbjüata «ra 1819 Ml 19^ 

{%aith. 9L Btfl. 343.) 
IDtli^f^, 9.enük'* C^aibäif4e «ratß«. («»tt gtl. 9lnj. 440 
Gebhardt tt Uaroaek. Cleinenüt Romani ad CociatlUo« q«aa 

dieanlar epbtolae. (Saa Ha^n: Qbb. 45.) 
aiiiaim, flaflt^R afTa««. (Son tll. 3ana: 9Rag.f.b.8it. b.9o4(.50.) 
0. (Bntf^nib, aenc StittSsc jnr Otfc^t^le bt« altcR Oiirnt*. {9tm 

CpptTt : 9itt id. fta«. 44.) 
.&(Tbart'« pabagoglf^t ei^riftta, \txt%. von O. SiKmana. <VM 

(t. Arfifitt: «bb. 42.) 
ATontl, ^aabba^ btr Qtft^i^te Ctflmd^a. (Bon Cittrft^: 3eR. 

«itilfl. 51.) 

9Iobbt, .Cianbbuc^ btr Samtnfunbt. (9Rc>natf(^r. f. b. ^ot^' R. 

^Ji^biv. 2». 12.1 

i'nicl, ivmacantra« Wraramatif btc 4JrarTitfpTa<|tn. (Bon ^. 

3a(obi: y.n. kfiiUtV .'l.i 
Kfitfert, (?el'ditd:U' cer neubedjb. €djriflfprad>t. (i.<cn SBidtn: &ci\. 
id. ?lni. -i.i.) 

SamuelD, iUlifcl .'lü btr |d)R>tijtr. ©unbt«i'erfa||iin,i rem 2'.». Wai 

IS75. lS3on Ülifier: 3etu Sitjta. 51.) 
Sdfufter, bte Sluibilbun;) b. Xbcolo^tn im Q.lrtbi^trf(minat b. 5tlr- 

fter« Veccum. («cn X'üfttrbittf: (»in. <»tl. «nj. 41.) 
SScIff, bie ttrnäbnjng btr lanbmirtbff^aftl. 9tu^tbitrt. (SJon^OfD«: 

3immtr, btt 92cminal|ufn{t .i u. » in btn gtrman. Spradten. (9ca 
etiitnbtrA«: (Bbit. gel. «aj. 48.) Digitized by Google 29 — 1877. ^1. — fiiteraciftle« CcatraftralL — l.^aniur. — 30 9»m II. M ti. Ofttakn im M» ■•«MmM 

«mf ufm« ■dActloRibant« ttat/iMnt mttn: 
9. flUtbad), lU Sicnct Unimfitit x. l^ie ^nuniftttt im Jeitalicr 

SUiin SRdsiaUhB'« I. Sirn, ^raBinftlUr. 10 9Rr. 
'Seutctwtf, Adverttrit latitiii. ^antbu^ tcl latcin. £tü«. 6ttlin, 

1§76. S(it>naun. 2 nr. 40 $if. 
'draat. ^uf^abfn jum UcbcrftBcn in Iii Vatdnlfcbe btbuf« dlnübung 
a«bränil)lid?iien ■Jlfrict'fntüniifn. übt.. 76. 1 TOf. 20 i'f. 

ißO ©. 8.) 

£»alton, 3d^. V. aRmlt. SSic^battn. 76. »itbaer. (XII, 233 £.gr.&.j 
^ieftiibac«, bir SoltlilianM kcr <■»»> XflfM. gnuilfiut «.9t, 

fBiattt. (119 ®. S.l 
daiivurf ctnr« $atfnlj|t((|$(». 93cm tNciditfatiileramt ixtöffrntli^t. 
aXü ©tafrfuo^fn n. «I^c^^tmt^t^ ten £. üenj. ©etlin, Cprinjja. 
60 $f. 

lirgebnifTt ia Qttiittdbilv'Xt^t im Äiji. i^jptrn ipäbrtnt tc« 3äl'rt« 

1875. SKundjttt, ftjiift. ':>%^]. 
tls»a\s in Ani,-U.-Sa\ .ii law. liust "6. Loti'lcti, Mticiuillan <& (. o. 

(X'll. M > S, gr. '>,) 
»leiidjmaun, Älinif rcr i'.itiütrif. 2. a>!i(u, i^raaniriafr. ü 2Rt. 
itfjicb b.(Br., Ihm in- lii- m-n iriLiis 2. ii. nfir Me cberni 

fttdlKii bcljtrcr Vtbr.m'ultfn be.ubcittt tcn ii^. .Hncri.i). i^fclin, 

76. ©tirmaiiii. 1 iXl. 50 i'f, 

nfinfitr D. 'Bai r « ^ . UJhi'^trccnr'tructioncn für ISiwiilubn . 'i>au. 
I. ©t. 2. tfit'. 1. ijälftf. .yannoper, .fiflirinj. 2 l'if. ^(i -iit. 
— , Knüatcnftructii-'iifn f. (»i|<nbaljnbttn(b. I. '^b. 2. t'icf. 1. ^Ifte. 
Qbb. 2 «f. 50 

.^Abiitr. (BcuabciH $u VcrloBnotn üb. bU (Bcfd). u. Ifncbriopäbfe b. 

claff. $bUolO0ie. ^«rlin, TU. IBtibinanB. 4 Tit. 
'^i)xbn6f f rnbjifilL (ial(d}(ihin((rn b. crtng. ttrcdlationl^cri^t« IfHg, 

vcn 9t 3oboip. 6. 9b. 9tcUn, Sabl". 7 SXr. 5ü >4sf. 
3abrc«bm<lit über btt gsttf^rittt b<t Ae''t>i'^'<K4*">*' Ml» ^ 

£ii(tn(^. ftcatg i. ^tlgcc 1«.«17. 1.6». tKrfll. 76. 

Ait^BCT, 0ettfticb Silb- 8cibnl). Sötbdi, Sdildtcr. 4 äRt. 
At*«c«, ^aibba<^ b. 0cf4iAtt Otftmttd»«. Q.üitf. ^nlin, (Dtitbto. 

tut. (0 9>f. 

LabrioU, deU'ioMgnamento delU sloria. Rom, 76. Loesclier. 
8. S.) 

|taur|(f(|«. Cicifw. 7t. ««r! I mt » «f. 
fltKal, »fMtc ita. «liiMtir. IVifl bMrb. M«0.€i9ffitt. 

S. flft. 9tm, ftM«. (Viil. 4SI e. «T. 8.) 
«»»•«fet» Ml miu^ «tMMmi m Ookcik Stak «cu« 

■Her. 3 9lf. 

Ortaann, bit St4lif btr AtivMbc. ^aOc. Anavp. (I235.{r.8.) 
9iclf(|feT, (Bferj Sldbtitn, b. naUt b. ntntn brft^n jtai|em{(^(#. 

R c a m 0 n t. SinItrtRrtn an Sc^wcfrttftcraicn. Sita, SroamblUr. 80 9f. 
Samwer^ Hopf, nouveau recueil geaeral de (railea cte. 3.a^ie, 

lome I. Götlingen. 7«. Ditteiieli. IH Mk. 

. ti'il«? i^eaerale du recueil. I'arlic alphahi iiicjc I lnl. I I Mk. 
önblt. Sftitfabfn für b. Untmi^t in 9lriibnitttf. I-Vit. Äinften, 

€d>eHla. 1 TOf. 5o %<■}. 
e. Xbiain*, bit b^rmoniralf SDoiboltf bei Slttitbnml. 2. Vbibig. 

ÄMn, 76. ruWenl-sd'aiittrg. 'i'if. 
ibürbtim, j^drm.u'i jQ (ürl ^cVcb äüH' ^iä"'. ^it „U^tt 

•Blume ter •A'jlli'nfn"- Jtfun. 'i<raumriilfr. 7 INf. 
l'ilmar. Ön'ctidjtt btr Mf±n 'JJjticnallitrtJiur. 1^. renn. 'Äuil. |ijon 

Sl. («osb<fe.| 'DJatbura, (ilirert. (Xli, oöi; c. gr. S.i 
7. 3iti>iffrB'i .^aabbad». 12 ^nban^: Z)ie Siötuu^tn b. Spracht, 

IDi^tigerc IDecke iec aajlänMf4ie« f Uerati». 

«trailfiC^c. 

d'AUzeieff, G.. dlaartatioa «tr «m »MBiia iaMila d"«! roi 
Imoom dB Boapbore dnaMai, loMaa; wvifh d*aiie dewriii- 
lioB d* pininm «Mm medtUlat wliqMa inMilM. (43 p. 
«1 1 pL) Pm*, 1S7«. 

Asaier, Ala., u Chunpasne eneove lOMMoe. OMonenla «aricnx 
d iaMila. II: Lea «rla et lea ariialea dana h eapitale de la 
ChMmgM, da ISBO a im*: preeedede: laeonsUuelion d'une 
IMm^Dmm M f8.likle. (184 p. 8.) Paria, 76. Lea 2 vol., 12 fr. 

Dsmsrqoay« J* V., maladiaa enirurgieales da penit, public par 
G. Vo«lk«r et J. Cyr. Avcc fif. dana le lekte et 4 pl. cn chro- 
molilh. (X. 632 p. g.) Paria. 76. 1 1 fr. 

UuMoncel. Th.« du röle d« la terra dana ies lranimis»ion!i iclc- 
gnpbiqwik («2 p. %.) Caan, 7«. Gaadia, Joach., la Deveze, hisioire ft>««UU-, luui.jc. i|<al>.! < i iuli- 
gieuac, depuis la fondatian du chäleau (de 11^0 .i rj2:t| jnsqua 
la rcstauration de IVgliMj Sainto- Maiie- Mrideleine. ('Jl [i. S.) 
Auch, "<i. 

Le livre des rois; par Aboul'kosiiii Firdouai. Traduit e( Oommenle 
par J M o tiL PabUa par Mb« HohL T. 1 «t 3. (CXI. 1031 p. 13.) 

Paris, "t>. 

Houlin. II., >'tabli»etncnt dl'^ Sa\un$. sur le» ci'iles de rAtaiuriquc 
en geOKfal et dans la «leuxicme Lyotiiiaisif eii jjarliculior. (3Ü p. 
8.) Caen, 7G. 

Notes pour i'hiütuire d Abiieville (1057 — 17(14), lirtes d'un nianus- 
crit du If». siicle, suivifs de quclijue» autres et de fragments 
genealogique« ; publice» par le cumle LeClerc de IJiihsy, (31 
p. S.) Amiena. 

Puynl, Ed., Edmond Richer. Eludc hislorique et crilique aar la 

renovatiun du ^allicaniiuie au curnmeilOeneDt dtt 17. aUcle. 

T. 2 (1613 — 31). (OOS p. S.) l'ari«, 76. 
Ftavaitson, Fi-I., notice »ur une amphore peinle du musee du 

Louvre rcprcsenlant le cunibal des dieux et des gfcants. (16 p. 

4., et 2 pl ) Paria, 76. 
Wailly, NaLde, r^eita d'un meneatrel de Reima «a 13. aitole. 

PHÜMe, oollee «t eomnali« «riüqn«. (73 p. S.) Pari«, 70. 

3talitnif(^(. 

F a r i n a, Bart., brevc conipendio della sturia di Hergamo. Secanda 
edizionc eseguila üui iiianoscritti originali delU civica bibliulcct 
di Hergamo c suUa prima del 17U3. Bergaiuu, 1>7(;. (b(> p. S.) 
L. 2. 

Messina, .Mich., la Iclteratura laüna in Italia nel heculu XIX. 

Napoli, 7G. (H>4 p. b.) 
Padigliune, C, la biblioteca del muaeo nazionale Deila Cerloaa 

di S. .Mariino in Napoli ed i «uoi niMioaeritli eepoatf e calalo(ali. 

NapoU. 76. (80« p. 16.) I ■ 2o 

9Ii(b(ilänbif(^r. 

Catt, Jae., al de werken van, (Jursprunkclijkc spelling uicl cea 
leventbericht van den dichter. Afl. 1—5 (vel 1 — 1.1. j (bl. 1 — 
208. roy.-S. in 2 kolommen gedr.) Schiedam. fU.UT^ 

DoedeB, J. I., nieowe bibliographi«ch-hi»loriichc onldckkingen. 
Bijdragen tot de kennia van de gexcbiedenb der ecnle uil^aveii 
van hol nieuwe teitanient in de Ncderlandsche taal, vau de 
ecrale lotgevallen des lleidelbergscben calechiiinoa in het Nedei« 
Undaeh, en van de oudale drukken van bei doopagezinde inarle- 
Ittisboek .bei olTer dca hcerea." (XU, 78 bL 8.) Utrecht, f 1. 

Haaaelt, J. L.vaa, Holbuidaeh-Noereoneh eo Neefeeneh-llol- 
landach «oofdeaboek. (8, ISS bl. gr. S. In 2 kotommea gedr.) 
UHMht. fS. 

3lntiquarif(j)r fiatalogr. 

Satr ü.dc. in ^tanfiurt a. ÜX. 91r. 263: lBami|d)kl. 

!8c[f Kbc .Hud)b ia WiMiaim. 9tr. 132: CcMl^le i. I^c «Ufl* 

irii|(nidi.:tten. 

6 1. .'nb., tsgnnlfkrt «.n. 9b. 41: «1^141» tcNH^Ufii* 

wiiicnjdj.itttn. 
{icbcrie in Üiln: Scrnifd^tt«. 
9i&niier ia »troua. 92c. 3U : SUtnifd^ld. Hidirid^ten. Z>tt auptrorbrntl. $Tofif|or l'r. W. ffloHbad» ia ^ür^bur^ ift 
juBi orbentl. >4)rcfr)Tor bei %i}ntim{ttrlltbrt baftlbft tininnt »oibtn. 

ttx (S\)timt btl ftibt. ^ofpital« ju CiaTfflfiabt l>r. 3afler iü 
M fraftffoi bn (E^nttflic an bit Untscijitit 8idbBrg{.9r. »crafw 
»erbok 

Ttm »t\). 3uiliu>>tb i». (ßrtf« in ^tim Ift lliltnfrwi 
I. (SUfft b« SliL Strbirnftcrbtnl valirbrn ipcrbrn. 

t>m Dtbcnil. 'Dtorciftfr in b(r mtbicin. ^jcultät btr Unimfit&t 
'Berlin lir. )j(ub(n i\t ttr («barafttr all 0cb. Vicbtctnairatb. bim 
OvoinafialcbaUljrrrn V 3- '^1- 'ttonbcn fB Sri« nnb l>r. it. 3.^. 
9Ril} ia «oAcn, fimi« »en Obctltlm «a bit fltcalf^Ble 1. Ctbag 
|u Sbcnil^ Ur. ^ IL A^laffl taf «vlblMt 9t«Mf« «ciMm 
wotbn. 

«ai 9. Sncialcr 1876 f in difoiadi bft W^H I"- 
SuA. Siafd^cl. 

«m 13. fttttairr 187«St (n^crHa bcr9»f<ff«v aai9ofl4<Bil* 
ibaif^ca «««iwjia« »a^ibjk i)r.f.9ltbf(. Digitized by Google 31 - 411. — 8iU««i{f4c« CcBtcaflIUtL ~ L^n«: — tS lßii$rc|>ljir /rtrhid) UitTd^s, 

Inn ttiitf 4< («•(• V<l;irrt Hut /^tnirr>l i.it ;r>iirr.:, saltHiibitoi 
Hat i« M tu In «fflfig« ttn f. (i4 irubotr midMntr« 

X<*<MM4((UNiifra k<fk^«lcr 4>«M««(i(i 

«r rUNit m «Ii, Ml4t all tm 9iimipn ta lilfm 

fawu «« »u (tfatlitra €4U(f Mfittra M< ntttmumm 9ttt 
wUkf fliilMMim CmcfimAaiin t»«T 
»MfMtikra «litrM«« im» «ftrMfn m4 trifua fwnMI^« |m 

Ur. C. SlOM, 
9« «fi0M In ii«ir. 1l«U»l«|k M Ut IUI». «ftMkr«. 

3itr flid!^itMRiif. 

•nft fll«sflintt f(i|l i« Im flr|l(4 AM4i«rlrar« 
4. 6*Nl« fiiHir tffii« C. 917, m « m «lim «Rctllcic« fi^ri^t. 

Hhn «rI i^n HkiiHf« M MMm: .Uli IbRlT^t* Vcr« 

JRl^rfB »Ii ^r. »Mtni« »liriil^i »IfliR »Irl, t or 
tutum liR litiR CIrfiia «'Mit, huI |«»i (4 RRr tm 
MVllNHiklR llllff(4ti« **■ Iii *Ii llgllltca drlanb' 
Rif, lal «irllcl Iii s e<|lil#rt4»ir jr »irlffmtiidyrn. 

niRIH •llr«H* ROlflAt.« 1|Rl Nl flTi '•tt!.' kllhim <fl Ml ffin (t|il«R( IlHlruinnd wobt »IO(t Hiiiir1)iK»li<|, tbn in Iir MAcrtn Stxtl'tn tu Xadifltncfftn 
lArfu Ii aHlrHdifnl Irfimit frlH, laü frnt nnfvfdun^i ^«b nur anf 
rill« T^lffirmt b'ilcbfn fann, tfr fld) Im .Vbre l*«7.i Awlfdicn Wax 
HHAIIti iiiiB 'All<rid)l nirbM bri (rr WrtciiliDii Itt Vit ({rntralbl. 
•IltjVlfll b<il- Vi Mr raillraiiitti bri inn. >Vui|. IN. iniidri Hnc 
Rl(pi>irftSitMl(br Vllit(ii|lini,t \uU)\\i . lln^ ^J M( ^nrrrii £,nnriiiiitrn 
UtiH^i' '.'(Ulf tilit, tu Atnii jiii5 <ui(i 'liiihff iiih'ii itUdbanlcn iiud)»n, 
n b'illc (ili <«, Hin 94>cllntli^)rn ui nUMun. tui itrl'CKn, tal itiii' 
|N|(iirr llillOillHllol. 

.Vi ''it. U. i:!"»'» b. 'M. tcm I, ^Km^rnlvr isT.l rpar fint 
iHr.dithni tu n >.>l. tftWhrr hbri 'i)f.u 'iV ti 1 1 ri « 'ai»,vit<( ^(l sHI^toba 
f(|i1i(fiwti. riiiil) laut Ii* Ifjiltrf (titviiitMIdj »<rl(pi unb 
»r (oiitif nur rhu iiii»|i'ilirMi|if lirfti^ir (Jm-ibfrimii. ^d) U^tt 
Mffdl'f t(iM sHi'lftfiitfii IHM imb l'ffaiM pon tuüni finf iilcbt mtn^fr 
UI'ImM« '.'lniuu'il. "h'M M< ^ptadif b»r 4>fit<ii £.\i\|filtiil<n fcnnt, 
uwiii, w.\t hin unlo „hfiiji" lln^ „lfbli,>f(" <u i<<iilfhrn nt. Hbf Id) 
,\l'<i HC* 'W. WrI'fi * 'JIntnuMl In .v^Ul^^l li.iiu. lud-lf 'ili IV. liiiill« 
,«ut ;liiuiifu.)l>iHf Uinn (Jll^•l^allll^\ m' K-iHimiiuii. lim ^l^ ii>!MfiiUl>Jtt» 
lIilxH ft'ill tili«' Äi,\nllitH ?ifHf *!' <i|iMifn. ,\n ra <nM^fU•^'n^fI^ 
bUilU'a ti'i.iib '"i. ftn '^Smi!»!' >iii*, i.t* im\\c ini\ 'lV,iiui|'>iii'i 
tmii\itiil \v<iii,\tt<ii# bni 'l'ri'?|. <*. mit' tni' .fti-iiiuiusiMt'mf i>oilf^\«ii. 
U'i'iiMil iit ii"iMi mir ,\(«w< fiii,\ni,\. iiiiiunnfl.»! al* i.b nni|iif, id» 
Hl vii ".m\iiiu«i« nm diu lt;ii(i'liuuiii.\ Wfiiifr ^^fmiibiin^^cn i'uittn 
wiUtt. ttn l>a^ll^|.ll^^^ll v•»u^<l (V'ii iii'M «III 'i<*(i'rtfiiiliituii.i .iflai'Afn 
)U l.«|i>'H- 'Jll>* l*b liini'i'ii (Inuituiii li'j.i.t tulfi liiiin« 

(tili ttn ^.'Miciti Mt. nun Aiiit^ Kiur .'iniifoii \<\\tn 'IKÄniuut riM^dc^t 
|>b(u. "||^ t'.vi. )u ifiirn (ivfuii i.otb t(» 'l'ui. «<. ;ti lA^fn. ftdb^ 
vsiiUnMttb .uiiai* ut ^<•l^f Wiiiiiibf auf bj# l'ntiiivdlt^Uf. 

u«.u fciiu Ti'Uum bn b(l^ru (PcUbtun bt<i b<fffunNlfn 
INiMctn IUI Aci(nlui|iiubMU iMHiitU^M. 'Hbtr (in €(blfb«A<ri(tit 
INI iNil m<bt. >n( vnnu b>>l'(n nuinjU flbci btt ^ad>( nnla fid) 
(«>H<>Ti»i ibu fldivttun^tn, Kirctt |i( |i.<l,t( äbtridiivt ■anMiik cbci 
iVbitnlub ii>iMu b<ib(u. iraitn nur iQi mi<b btftlaiil «ab mtitl m* 
IMMlttm«« M4t«t, ttlH Ult|tU*ivcui^ . fU verbiet, (i^antt f4)«n 
l«taRi «i^ «n«l4<H. iNil Ml t<« u>l.lf« «Ji tticbt rtfMtttTt «Mr. 

«IMb«l V9R Ritt. MR riatM bil ^IttlttRllR. fB«ttl<C ütttOH^ 
*«(i4((>(R ««INR (»lINtHir ioQlt «ai |4M «ft VNRlilRRt fll 
b*»K llMl« Wa. b*» *|w »MlflainbrtifpMnsitn t »« b*rrmj<|fB»«a 
^a<iM«atfilfN 4«(«l«a ar^rbta «NtrtH. aab t* üWu nJt ^.t^ut.b (ü> bttrad* 
M» »HttA t4 Mt ilT <lii«i «MAKm. «ad no«» bu* ^i«ft 

ftHllN» Mik 41hM iumnüir )R »••«•. ftttn ü^H'« mue« 
«■# «Mi» «mt<li Iwn R»4 ill i(«tal ttR* dtAdAaRcraat 
ilRtM i<N«i » MüRRi« i« ^iabta |4tu. «ttUitc «tr 
«4. »Vf. it «Hl« M wMm jlnalt «ii KRkRMNtUm tat» 
««4*a^^aMM«l IwtMiwf Miair tiarAitMi ««« Ica «m 

■II tb« MffÜMlw MlM imiüti. tjMRii y» 
nt<»«At in> Ml 3«. ^K. I»U i««r<tt i4k JkNDA Mi lR f|rt lR |w R 
(Ssa»««H «Hb t»iitK )M *«*t«W>«Mtt Ii 
l(^llv-4 tl«. iSl« *«a KMM 
|4I 'HKauHb Mi« «Ii K }R ^MJH MiNHM«. 

t^a« M*4« h» «R|ti«Mtt« ttMH ft Mhtt M 
RMH ÜkjfM KWHk « I* tl« IHK I ■rtt S. Sdff cta alrtmil 6AirM«nidt .esmuim babc. all ol Mt 
bufra u if|f«R ctan ^vna cü aäf Ul SKcinufle ria^rlcaN« Ml 
Ucrltnt A Sntirt arfäüt 9t KUfi f*|ai bic drlalRl 

KfalUraliM itaii Min oiMtt MilM fii. fi |('<t »ii »«r«4«k 
ifgaa^ *«( irtif (tat fi«|i IrNMi fdR rM«. 
Stfc|ca |«lc i4 IrohM «Ii iIr 
%. 9itir m4 fi|fR 9t (i 

a|t|. »ai imwOmm I« ttai >Mite r IuHri I U m i«l M ää i RI « 
ät Iß (Uaf^imi, IRMB 1U Riif r «iifaliiB ■< fl || w 1< 
tabdt», »«f i^Jntlbinlim. Müh ^liiR«! IR Mr UrT ifIHhI 
grwdra fH> RRtnlRllRt aR%{Uflm« |aki> flM RH« Mlp« fm 
aaalbiBaig Ma riacRiir |ct|<ueR VfHfiiw|ni aHiR||K#A d« Snkl 
»iura, T« mt% aua c« Haa. alir mtm RRfiffit M« «Mt l«| Ib 
e»i|t btffrlbni Qt^r« aiidk «crit^ttt »n aiA d M Mf l «I W ii 
tidU brr »tba \6tt* flUfaigim aidt ia CatfiratilhR M|R|* lir. t. fitttaxif^t Anzeigen. 

3m Sertag bon /rifirtd) ilrtfd|rr in Cr'\p}\% tt^ttt fofliK i 
«Prof. Dr. COcoÖor HJaiß. 

L 8aiib: Ufbcr bie (Etnf)eit bc^ Wenf(4cii0^i^U(^tt uobld 
'jiaturjuftanb be« äKen{d|en. 

3| iNCMI^tl fl«f[flfC 

»on Dr. (6 r 0 r g (5 r r l a n 

|kaM«( on b(i UniiiccniiU ai t a| i an» 
'^rri« 8 Warf. 
3)iefefl anetfannt gcbtegcne SBerf i|l ni(§t aDeht föt 
teilen unb Ülclebrte, fonbcin auf) für oße loa^r^aft ®ebi(klB 
oon ^i^M dntcieifc ^en ^xoi. äR. ^citip in «ctib 
^tidtntlt Ua CBett 6ri CifdlefaMii bec erftoi Änftoge aB « 
filiönf* 2)fnfniiit bculfcficn J^leiftc^? fcmie beutfdjcr Weroifffii6ir= 
tigfeit unb nennt eine :'irrbe bcr r.tinc -nnbtidjen Üitfratic Z)clius' 

SHAKSPERE 

n. (St«r«o:7p-) AoilagR. 
2 ttarke Biade, 
brochirt: 10 Xk. 1« !«•* feiMR HAlbfrantblnden 3 t 

Jede« etiumlne Stack« (Lctit ro w> rJoD. soweit der Yorr&th reloh^ 
io (rübi-rea AafUf ea geliefert] 
JObtr/iUt Mm B. L. Friitriekt. (tM| 3r RiitaMRi «iitoi* *ft itf^iiRia: btr grifofofie. sca Dr. ^. i. Scferlt. 

fnM 3 Halt 
j^ciaiaa l «<tta«) i« tiit|l^ Digitized by GüügU für iDtutfdjlanb. 

$ccaiii|c(cr mb «cnotliurtliitn 9!cl)0(l(iit Vnf. Dr. Jr. 3"i)i(c. [1877. (Sifi^eint ieben Sonnabnib. 6. ^ionuar. ?teii oitrteljfiljrlit^ 7 3Rf. 50 Cil4«in«lilar, c*l*lo;u> librorviu olu. o4caUl. la 1 

bibl. icad. Boaaettti 
SiRfl» 0. 'StCilKi. Str^iiitnit tiT ccitaul. ^kfAlT. 1 

Kr VikllrttKt ^(* caOidtrn fi)jii<nbault>. i 
8raaif, U« StricflunittnA ttt Ctat< ett«lfuii». 

• 4«T»I. Sirlaae in 11 ?4trkun^rrl. 

• *liitB. «ntx^ic «. Jtcitil III. bellt (B«1it)Al«4iuO(n. 
■ •Akolt. ZtO u. AfiKt in Cii«« m. •tIAKkit. UarUui&Elcliler, Flort Bratilicuii. 

B<tlil. ftk<t U«tlcvt«lilum. 

xcumaan. tloilduni«« üb. oi(A. tbtotlc t Vlrmt 
V. Sjltcuboftn. iltrun»!!^ tri aD«, mciijn. fbcfif. 
'Kart. Cinldlunj in Mc Ib'crir. üXfdianit. 
Mtdnutl. Scaivcntiain (tr (tnrinmditali'benf. 
t'i, (it. rt< (uguiik titididtt. u. f uiAriift. tiplacNT. 
Viual. bb. tu 1><tiee«n l. cUiri. Jnt<|(alc l.a.2.0, 
9i«(««l| u. Cairdilic, btc 3Rcab. ; BcA, bal Cp«tlrum n bit ev«fic4l«nal*f(, 
1 Cb*. Mtla« »er naatomii. 

Vttdtn. bii ri(llndtiun Im eiap.>«lt. n. AcniiiinKitea. 

f>a fitncamr, &>. ». Juljanntnb.t. Idtrflap ic. CptaiblL 

Ä$cnetl. Mt «lullr'^it' ft* A(Jn)^nl4<n K. 

CardaccI. rima 'U Fr. Palnirc». 
I OgoBovikij, »loTo o pulku l^arare. 

I Mianiarof, bIbUogr. »utaaica al tranacaociiifi. 2) Ij CaUlogtts libroram manu irriptonim orientalium in 

bibUoiliL-ca acadeinica Buniien>i (urvuturuiti, adoriiavit I u & iiii e s 
Gildi^uieisler. Buna, 1S61— 70. (VI, 154 S. 4.) [Niehl im 
Hamlel ] 

Veneirhniss der orientaliNchen llandscbrirtcn der Biblio- 
Ibvk de« Hallitobeii WaiMMiliauM«, vun Fr. Aug. Arnold u. 
Augusl Müller. [Um. abgedr. au» d. PriMframm der Uicin. 
liau|jUchule, uberrvicht von Aii^. .Müller.] Halle, IS76. tluclib. 
d. WaixnhmiM's. (16 S. 4.) 

?5cr untre 'iWr. 1 fltnannU befc^reibcnbc ftatolog ber iit bet 
tonnet Uniocrfitdtdbtbliot^et Dor^anbentn ocientaliic^en ^anb< 
f4>nften ift in fteben *2Ibt^ei[ungen, al# ebcnfoDielc UniDeTfitäKM 
Programme, in bcn^abren 1S64 unb 1S71 bii 1S76 trfdjieneii. 
üebrz bie @runbr, loeg^alb feine Krbeit nur mit einer llnter» 
breiig oon \t(i)i ^a^ren unb bann fo longfam erfc^einen 
tonnte, berid^tet ber Uierf. auf @. I5:i unter „Addeudu et 
Emeodaibdu''; banfen loir i^m, ba§ bie mancherlei entgegen^ 
tretenben Jpinbrrniffe it)n bod) bie (^ebulb unb bie :^uft jur iüer^ 
öffentlii^ung feiner aufgezeichneten 5Irbeit nicftt berlicrcn ließen. 
Sie iPRiig begrünbet bie (autgeiootbene ^Befürchtung war, 
,.ipud oxteras univorsitates Bonnensom despecttim iri, m 
Dil nisi talia Uobraica ab ea acciperent", wti% jeber ^di= 
maxa: ift ti boch gerabe ein oft audgefpro^ener unb nicht oft 
genug ju roiebertjolenbcr SBunfih, ba& ber ^niiaU auch fleincr 
Sammlungen orientalii'cher ^anbjchriften bcfannt gemacht loecben 
m^ge, toeil fetten ober nie eine Sammlung fo unbebeutenb ift, 
ba§ fie nicht unferer noch fo lücfen^aftf n ftenntnig ber Orientalin 
[(hen lUiteraturen manchcl ^Jieue titiijufügte. Um fo nü^Iichcr 
vaiti» natürlich ein folcher fiatalog. wenn er in fo mufterhafter 
?9«ife gearbeitet ift, roie ber oorliegenbe: in ber ^^at ^oben 
fuh bei feiner ?lbfaffung umfaffcnbe ÖJelc^rfamfeit unb er= 
[(höpfenbe @enauigfeit in einer ^eife bie ^anb gereicht, bag 
3<bem, welcher, wie Seferent, in ber üage ift, Rataloge ortentali« 
fcher ^cnbfchriften entmeber fchon bearbeitet ju hoben ober noch 
sa bectrbciteit, öor einem Vergleiche ber oorliegcnben ^Irbeit mit 
ber eigenen bange werben fönnte, wenn td nicht in ber ^Jiatur 
ber Bodfe läge, bag, uon ber i8erfchieben^eit ber Gräfte gan^ 
obgefehen, eine fleine Sammlung mit weit größerer ?Iiiöfü^r' 
Iichfeit behanbelt werben faiin, ald eine Sammlung, beren 
^efttinb füh noch Xaufenben boii 9{ummern bemißt. 

Surch Origtnathanbfc^riften fuib in ber Sammlung folgenbe 
Sprachen tjertreten: Slrabifch (9lr. 1—32), Met^iopifch (33), 
Vebrüifch (34-42), ^erfifch (43), lürfifch (14— 49), Sanffrit 
(oö {f.), Öengofifch (113—115), 3otjonifch (1 16 unb 1 17) unb 97}alaiifch (1 18); außerbem befchreibt ber fi'atalog einen großen 
Ih^il ber inbieSonnerSibliottiet übergegangenen Sammtungen 
unb Slbfthriftcn 3. ^. «erg'« (f 179'J ol« ^IJrofeffor ber lijeo^ 
logie unb ber oricntalifchfn ©prochen in Xui*burg), Jreijtag'«, 
H. 3S. r>. Schlegcl'd unb fiaffen'i (unter le^tcren auch Samm^ 
lungen unb Äbfchriften für ^^rafrit, *}JaIi unb "illtbaftrifch). 
58on ben Criginal^anbfchriften bürften folgcnbe befonbcrö er« 
Wähneiidmerth fein : 9tr. 7 ein Qur'&n, in Samarang gefchrieben ; 
9lr, 2 ein Qiir'äii nebft Ängabe, wie oft jeber Öuchftabe in 
bemfelben Oorfommt. 3" einem ebcnfolchen Serjeichniffe, welche« 
bie got^aifche $>anbfchrift 9lr. 5;J8 (be^ foeben DoHenbeten ßata= 
löge« be« Sief.) enthält, ,?eigen fich folgenbe ?lb weichungen: fäd 
2'JSO, k&f 33522 (ebenfowie läm), nün 26922 unb jä 25717; 
9ir. 4 bie jwcite 4)älfte eine« maghribinifchen Qnr'än (oon 
S. la an), mit aflen Sigent^ümltchfciten biefer Qur'äne; 9Jr. 7 
al-KisäTs Crjäblwngen bon bem ^rophftw; 8 \>ai burch 
bie ?lu*gabf unb Ueberfe^ung t>on lornberg, fowie burch bie 
Ueberfegungcn oon Z)ombap, SOtoura unb ^eaumier betannte 
®efchicht«m"er! be« 3bn ttbi ijor'. 5)ie 4»anbfchrift hat beßhoib 
ein bffonbereS 3"tfreffe, weit [it, abweichenb oon ben befanntcn 
anberen ^aiibfdjriften bc« SSerfe«, ÄuSjüge aui htm ^weiten 
X^eile bti Uaj&n al-manrhrib enthätt (S. 1 3 ff., wo biefe flu 2- 
jüge mitgetheitt werben) ; 9ir. 1 3 bie AlAjati bc« 3bn SIRätif mit 
bem Commentare be« 3bn 'MqH in ein« im 3flh« 7»i2, unb 
atfo ju Scbiciten be« 3bn'2tqlt (f 769) gefertigten «bfchrift 
(ber söibliothef oon 3. SDl. 91. Schoti oermacht); 3lx. 14 bie 
Scbätibljah mit bem Sommentare be« ^bn al < g&fib (Don 
welchem bem 5Hef. ein anbere« (Sf emptor nicht bcfonnt ift); ißr. 1 6 
eine Sammel^anbfchnft fe^r reichen 3"l)öl'e*; 22 ein 
«anb Drttienfchriften (enthattenb be Sach 9ir. LXXI- CXIII); 
3lc. 26 eine Streitfchiif t be« '^bbatl&^ Bäftjir ; ber ^efchreibung 
bc« Gobef ift ein lehrreicher Sjcur« über biefen Schüler ber 
3efutten öon 9tIeppo beigefügt; 9ir. 31 bie oon J^tcifcher unb 
läoeben^awer ebierte unb überfe^te, bem :^erme« Xri«megiftu« 
jugcfchriebene Schrift on bie Seele (oon welcher fich, beiläufig 
bemcrft, auch ®c)tha unter 3lx. 84, 4 eine au« ber legten 
Sefabf be5 9iomobhun 665^ 16—25. SWai 1267 n. Shr. 
batierte ^anbfchrift finbet); 9h. 56 ber Hommentar be« 
3J{abbufabana pr liBb'igarabgltä (f. bie 2[u«gabe oon Schlegel 
unb üaffcn, jweite Auflage, Praefatio S. XXI); 9lr. (;2— 04 
eine ooQftänbige ^anbfchrift be« StämA^ana (Schlegel'« Samm> 
lungen unb Äbfchriften jum SlAm&ljana 9lr. 66 — 81); enblich 
9lr. 84 eine ^»anbfcbrift be« i)itopabe5a. 

fluch ^« ^tx\. be« oben an jweiter StcQe genannten 
Kataloge« benuj^t, in richtiger (frfenntniß be« ^crt^e« folcher Digitized by Google ff*f4i «'^MfMF^ W(l**«(Vfr'V ft« b<l 

tjhiU'-AfM }tk^,UfftftsUM, h*n Af^fitUmm» Mattet 
{mm^m. im ^/ «iM/ff; Um rtn 4rtn''fi^<^' 

(.«•.iMMiMil'iri >>'itf{r«I^MMt M WHloIb * Uljir|lomnlf)if i. XXV;; 
ItlJI'Unitl, Jl» 11 fllir hrffrff, nl/rr frliiltir ^i'iiihfffjrili htt 

•ini'ili.li *<r» I »(t)*f)fl)ii, *J/i (il KiiiMii iiii ii Uuiiiiiifiitnr 
^11 ,|| .'(iiiii)«<init)<l'i Wlil)rMi))lllii{| llliri ii i^ VtUUf\ ihn ''Hamf 
M ><liilM« iirl tttfwmriitnlori ivlib iiiil ,<lii.il>tiit '^lafd^n 
Wh hitl mnIi IjAiTtfl UMifdd Ii« II 17 brr Afli)ptif(t»rii Vttiafiabe 
AI MiMVMli 4H )<t)rrilirH frlti;; 'iUt. n blr Kliliftnnl fil-n«|li 
liM eiit(i)ii)|iiniililj Uii 'J/ A|- ;tiMnbt nl Mutbiiir« 'ikt 
IO>lN||tMI|| bri VItiii llitMtMj nriirii Mr Vtiinuilr br« Utlia^v'll; 
tt)« 10 hl mtHfbMV'K iitlhM^itl AiitH lolll)!'. Iii iiii|tiili 
M MitAIMIiili Uitii lliitiliOrii tkaubliOittUu: ilir. au bic 
llrtlKiiluh iNMnni bf« ,Um( ;^imm (Atnnbor; Wr. Ht bir 

''M.liM.i ( vil l i ' i Uli ilivilüiti, ^i;t, 1; VliifMi.ii itäiiiali, 
tit «tMt( Mutt l'cii ut>ltj<it|tOni ViiittiliUitlku 'Jh. imb -ji'* 
ttbi«i»l«()fHbfm iHrrrHlluHi vfr. ih Mr bn 

ua|>Ü»«itü< 0 'S'» t ii'i. ntMuO '.Kl. M du c'üUf N'O 
MiMtbi V^ru^-M (('« Dil ht<- vtiioiirv WtitbitbiiH 9(r. loui in 
mAtX * VisMH^. VO« Uli »,'i Iii dI« <|||( umi uvbv iV'fntiflte 
WI>!»|>Mtt b« tn«lb«t|'»ioi v.MiM.lniH \>{»\ V\} bei HKoiln 
^'*\>^s^^l^i UM^^, j»» imhII ;'uIi »ml »Iiumh ^'\\i(ljiniu' luniiljcii, 

bt« bu Avukumttf a^ibtiibO«' 4;««iubit()u|i «vil iu Viuiaiia bi()>« 
M«D«HWi(Hi «>rvi^irH IM \N(()^ (vrMHft Mwvbc. aifo riit 
(II i(n,i ii,i»bvV'm'iM ?.iit).b«m im ;Vlfc»t »Kbovnw 

\ \y ,.s>u..^ ,\ \ I t N I MV 

.«m«^*« Vw ;»»»>»a;HK b<* ii»v K^ >t\i«;b«r W NM« 

M«^ 4k|k ISk*} KtM<vl**\vK, »t»*J(titt\uttu^«UV<* «N»« «^.^•^^^^tl; c-M^ 

■U^H(«# *«Mb<«^ >K »i»! 9aM>>^ KOlit il^«W ^«(^'«tilbtAc« 

,\^ .^>, > i .. .). Vsmv^'Ioc i\N> , v-.; ^;y .!\' rl'uaö« 
fik^xwm -tM^ ^ujiriw«), 'va^-*.*! xmü Oes 
>«..:iM»«I«c«M^<* Nl ^«•x4w|l««l'<9ht «} Ii;» ^^;X«3U 'S 4i!lX9t MZ^fli a«b barfSar ss^oRtaaea, ^ari^ci rote ^iflorifc 
, Mttfx am iipL lääfOL &ifK^(BB oaäi ober manche anbot 

I Umaen b«tt bt« cof lofiri^e ?lK#na$3tn! frnli^ totcraif^« 

' troi^Ront numc^ (enfaltf(^ ^viihvnt adne^men. 

Xie ^HbUcatüm erfolgt asf Anregung bed bonfii^Q 
%t\&(\ifii\>txmti, bermttbiffanSanbe rot brttlf« H)iRatfiiüj; 
(id^4 llalerne^mni neben bem bonfifc^ Urfunbenbucfjc iini Jr 

■ J^anfetecfffen eröffnet. SBäbreTib bie leiteten ben aflge-: ; 
^nfifc^en 8toff io |)o(itifd)er unb ^asbeUgefi^ü^Uii^ ^^ntu^ 

I aufnehmen, foOen tk l^ftfc^ Ocf(^u^t^(llaibaMS(ia^ 
baf ber xmtxm C^ntiotcffung einer emje(nen .'^'^anfeflabt iufolUk 
^{atcrial berfldfu^tmen unb befonberd mi ber reuten ^ 
brr mitttfolterti^flt gte b t W h^cc (SkeigneteS ^enultKlIaL ii 
otientietfiibf« *^?orit)ort bc^ SerctnäDorflanbe^ roäre an hc 
3pi^e bee erfleti iüaiibe^ wo^l angebracht gemefen, bie fpöilii^ 
'JtotUen in ben 9Iac^rk^tcn be» 8cM&ted über %\iBaL vA Bti 
bet Sammlung [inb ntc^t ^ebermonn jur ^anb. 

IDic Vlrbcit fetbft, ati ber brei |>erren mitgeroirft, iji a 
allen Stiicfen aU ja bcjcic^nen. iCcn 2cft neir. 

^^ttfonen» unb Oct^t^iftcr bat lüürgermeifter Sfrancfe na^ ba 
m 6lralfmri>er GtolMaxqtoe befinbn(ben Ongntdle ü 
anerffnntnStofrt^er Sorgfalt bfrgcftcnt. 5>cn iljm rubren osJ 
bic Hnmcrlungcn ^er, in toiU^tn nebenbei einiget anbettocilijt 
boiibfcbriftlicbc SRoterioI oitf bemfelben flvdfbat ^etongci«!« 
luirb (fo '}l WA. 120. l!13. G41), Dr. ^briciul bfbfflÄ* 

j in fim'r ^Mcilniic bic oci)d)tcbcncH <9tabtfchrctbcr, bie an tai 
'i^a■f(■flllIlfl^5l'lIdK mitgciiiirfi, iväbtoÄ Uc l'e^r Icfen^iuentt 
ifuiliiiuita (i. Xlli XCVl) unb ein treffü^«« «* 

^ i^nlin-iliftir i'Dn ^rrf. Sren^^borff berrübren. 3)te ttt^t* 
l)ifliMi(il)o (5iulcilitiiii boanf^Tucbt üor 'ilüm ein Js'^tereffe ami 
in lueitrrrn Mveiien. 8te bejc^rönft fic^ nic^t ouf beo in 1 
funber y^eTfeflmtgtbn^e bargebotOKn €rtoff, fonbcn MfuMi \ 
mit j^cnjuvclmnii äbulicbn' Srfd^ieimingen in rccbt?öerRwnite 
StAbtru btc gefjmmtcn einfc^lägigcit tJragen. 'äu^ebenä 
bcn <.>crff jtutq^luljöfm, erörtert fie tat fBefen be« ffldfi 
ittftitutiN^ bor iiM-vt\M"!unii mi u-incm gingen nni'a:'-;f, ^sS^ ; 

' llRlfviLbicb 5WifitKn bor ^yerfcfiuHij bc^ raiienfpiegcy rntt ^'. 
Ittbiktcit (VhtblolUsmt iwt. £am i^ltegcx nd) 9ti^ 
luRiicn äb«T bte gt aW >KiWt ffm i g oik bcrn fikgenfof ja io 
t'afv'Sungvr: utrb enbtrc!) üba bie llrfebbex ta* c^anjf ift nit 
b«t ioiUcrai «fimatKtt tjeiNirtebe«, nddit bte tUbcxtnt bu^ 
•tta^ MM4wt ^ ibe^ fir Sil» ailb t^, 
$SKtbc'. « u -b ^fr^■b:^".^r:i^f vbr cci^ ^iftelt be* Sc 

bot«»* b«t bnKbSr-^nt itnb b<:n:: r.; 9nAcibDi| M n|l^ «M«&«iiA. iV^ . le. um. 

*jmte )ie tt«a!5!T*iaai;a i^r bK ian l iSj n ScsaaCe 0^ ^ Digitized by Google 37 — 1877. vK2. — 2tteratt|d)e« (Senttolblatt. — 6. ^amax. — 88 übtt bi( SnttDÜflung ber Sofaffmu nab bec Ugrarticr^ältniffe, 
tme gdoiffe Sefanntfc^aft mit ber Sllttm SoiAeSgefi^td^te nid^t 

;u entbehren ift, fo fcfiidl er auf bcn erftcn Rimbert Seiten bie 

fniobe fo g^cüngtiiHeniAgfM^ Mmiil, Mobeiiiiirbol fqiocliffc^ 

9lfötfion8= unb JlatafhrierunflSwerf Don 1C83 cingct)enbcr 
erörtert hJtrb. Maq nun aber au(^ ber SBerf. nic^t o^nc Umnutt} 
i'iäi barauf befc^ränft fe^cii, „längfi Xage gcförberte unb in 
Spfriolrontoi octftreute SRoterialtcn ju fitsten utib in einen eng 
gefAgten ^a^men ju fteOm", fo ift boc^ gouig feine ^(ufgabe, 
taif abgelesen bMoa, ba% bie ber ÜanbtagSgefc^ic^te gctoibmeteti 
Ufi^e auf eigenen ^rc^ioflubien berufen, feineStocgd fo 
nllinftar, toic fie i^m erf(^eint; Dieltnr^t ^at er fic^ mitbiefer 
Arbeit ben Xanf nic^t nur feiner Sanb^Ieulc, fiif bic fic in 
trfleiStn^ beftimmt ifl, fonbernlKIIcr, bie üjeranlafiung ^aben, 
ftti «sf Mefem enttcgnen unb bHl^ fcbioer sngfingtti^en 
©fbifte umjufc^en, »erbient, unb fein öinigbenfcnbcr wirb 
bei ber Ungleic^artigfeit hti SWaterialefi ben ä^fongcl einer eben= 
«öligen unb einheitlichen SJorfleHung i^m jum JBottourfe 
rt^Bta. 2;er ba3 ©on^e burc^jie^enbe Kac^wci«, ftie biefer 
äii§er^( norböftlic^e iBoc|)often beutf(^er Gidtur aud inneren 
ilxisä^m ber SBeridmmerung erliegen niu|t(, toie hat, ,\oai an 
gefunben unb lebensfähigen Glratenten bot^onben, ju freier unb 
tto^r^ft iioecfmägtger (Entiotiflung nic^t gelangen fonnle, fo 
lange bie @runblage be« gefonimten toirtt)f($aftIicf)en unb 
poütift^ Sebent eine abnome unb unfitttidlfe toor" (B. 42 S), 
i^ für bev irii^ $» beit HrincR flieffe ber fn biefe tiinQt 
SiagctDei^ten flc^flrt, retC^ an Scle^runncn unb ein IüciI^üoUci 
Beitrag jur allgemeinen Sulturgcfc^i^te. Xie!6ei(agen entj^altcn 
bie Mänbifi^e nbelSinatritel Oon 1745, ein :^erjciC^nig ber 
iMb (gftlönber, weldöeöon l'io -ßc, ju.^anc, Sl'iltcutHTg, 
Softod, (Böttingen, fli3nig«bcrg, icip^ig unb 3cna flubictt Ijabcli, 
rät (fynniotogifc^c Ueberfic^t ber (iolönbifc^en ©cfc^jic^te öon 
J7J0— 6C unb (mit ©ejug cuf bie für Stolanb |it großer 
Aitatog gelangte X^ätigfeit ber ^errn^uter) diiett Sbbnuf 
bcrtitoü^grap^ be< Stotionol^clfec» SteiAiat Schirm, C. Beiträge zur Kritik äjterer boUteiaiscber 
CwrMfimwallM. Ldjnif, 1876. DanekcrAHnmblol. (VIII, 
ITO S. ^r. 8.) 6 Hk. 80 Pt 

SHeff Beiträge jeugen tjon uttgenieinem fritif^cn Sc^orffinn 
inAfrabbaju geeignet, über einige mittelaltctlti^e 6t)roniften 
SJorbbcutfc^Ioiib», nomentlit^ über ^elmolb, eine gnn^ iiene | 
^it(^ iu begränben obcs boc^ oi^uba^nen. 3)ie kritif be« , 
9af.'i fc^fgt freiließ biftwifeit Wer i^r ^iel ^inaus, aOcin, i 
>öS fr in öieler .^^inftc^t ba« fflet^tc trifft, luiib man .^uflcben 
nuifien. Xer erfie fieinere Suffo^ be^anbelt bie ^utor|4iaft ber 
cpiatolaSidonis mb ber T«rsM 4« Tita aaBcti Vieelini, Meitze 
fr'l öDT ftur,5em burc^ 9J. Srccf in ber C.nerfcnfammlung 
tet^j^cfcHfc^aft für ec^lcfiiuig^i^olfteinüaucnburgtic^ie Utcf^ii^te 
■J'b. IV eine neue ?ludgabc erfahren ^aben. SBä^rcnb ». 9\pptn 
unb ntit i^ im SBefentlii^eu übereinftinmicnb 'i^cccf, üorjug«» 
■dfe auf einige fprac^lit^c Vtnf lange 9citay.i, uadjgcioiefcn ju 
Wen glauben, bafe beibc Sc^riftftüde Don bemfelben «erf. 
^ai%ai^ fud^t Sc^itren aus inneren ^nben bar^ut^un, ba| 
bitfei im^ nur nic^t ber OraQ fei, fonbem bag fie fogar in 
ontm untjerfennbaren ©cgenfaije cinanber fielen, lind 
f(^ biefer Stac^roei« fc^Iagenb unb DoUftönbig gef A^ct toocben 
')U fein, iDoroud fic^ bann frcilid^ «ni^ ergtcbl; lirie bebenKüt 

tmter ben jüngeren ^liftorifern immer locifer um fic^ 
grtifenbe SDJet^obe fein mijdjte, auö gciuiffcH {j^rafenljafieu 'iUi- ' 
flinjen, mic fie ju jeber ^eit, jumol ober in fo ejclufitjeu 
Mra toie in benen ber (SJciftlit^en Mittelalter«, 9Robe 
lyw , ooreUige@(hlitffe auf ^enu^ung be« einen Sd^riftfteOer« 
nn( boi «Hboca {H^HL 3)ie bret folgenben lüiffö^e «^clmolb unb bie Scgenbe bon 
Sicelin", „bie mtcnOff^i^bon wbentnrg'' xaä> Mc&täu» 

[leinri^" befc^äftigen fic^ aiiSfc^lic&Iic§ mit ^elmolb, bem (8e> 
fc^icbtfc^reiber ber läJenben. 3^re ^bfic^t ge^t ba^in, Me 
QMbmbiofirbigfeit bc0 te^teven ju erfc^ättem um munaillit^ 
nnrfi'iurvicifen, ba6 er mit einer befKmmten Icnbenj t^eiÖÄbom 
üou iöremen juftu^t, um nic^t ju fagcn fälfd^t, t^eil« bieSegenbe, 
welche fic^ an ba« Ueben unb ^irlcn Sicetin'« gelängt ^atte, in 
feinem Sinne ausbeutet. 55iefe lenbenj $)elmcilb'^ aber ftnbet 
ber SBerf. in beffen unucrlennbarem öemü^en, ba« iüiiJthum 
^lbenburg=fiübed, beffen Sprengel ^elmolb'« eigener ^farrort 
angehörte unb ju beffen iBifc^fen er in ben engften ptx\önUd)tn 
Qejie^ungen fitanb, gegenüber bem SrjbiSt^ume ^Kiniburg ber^ 
ucrjulicbcn, feine iBerbicnfte um bie ^öefe^rung ber Slaoen 
ju glorificiercu uiU> feine nic^t unbefttittenen 8efi$ungen unb 
(Sinfflnfte ju ftcbem. Obf<||oit ttfar mil nit bot Crgebntffen 
bon bc? ^erf.'« ^eroeidfä^ruag vid^t bim^loeg eint^erftanben 
crdiuen lömicn, fo unterliegt ti boi^ fetnent Bt^eifel, bai burc^ 
feine UiUcrfudjungen bie Sttitif ^eluwlb'ä ouf eine gonj neue 
Söafi« geftcQt lüorben ift. IMm rabicalften üerfälirt ber ^tuffnjj 
über bcn SlaOen^einric^, luelc^er im C^ruubc bie gan^e oon 
jpclmoib Überliefertc ®cf^ic§te üon .'peiuric^, bem Soljne ®oU= 
fc^air«, unb üon beffen groger @(aoenberrf(^ft tu boi 82el<$ 
ber giction Oerweift. IlwSf ^ier ifl SSlan^tS von bem Qcrf. 
fc^lagenbouSgcfil^rt luoiben, boii tiliue bafj ti iljni gelungen loäre, 
un« uon feiner Sluffaffung bun^wu au überzeugen. iBiSneUcn 
pafftert i^m in fernem MHf^n oa^ wo^I <te HeiReK 
o;rrthum: fo, lucnii er S. l')7 bie Slnüin '']>ctnif(ha Sllbrei^l 
bcni Söärc« iibcr ber l'eic^c i^jre« iü^oimc-:? bic t>anb ^um (S^t* 
buube reiben Iäf;t, toobon unfere« äBiffcn« (eine CueQe ettua« 
berieslet. 'OUvS) ®cf)irreii"^ Vliiffnffung ift ."fieinric^ nicfit ber 
gvo^c SlüOenfarft, bei [an ade iüJenbcnftämmc bis pr Cbcr 
uub barübcr (jinou^ feiner ^jcrrft^oft unteriuarf, fonbeni ein 
flücbtiger SlaoenbäupÜtng aui ben SäaalU ber $otaben, beffen 
^^erfon oon ^efmolb in benni|tem ntib tenbenjiöfem ©egenfa^e 
jU bem ?fürfteu!)nufe ba Dbolnten unb in gan^ tiiillfiirti(^er 
l^eife iu jenem großen (Eroberer, beffen ^errfcdaft uon läiagrien 
ausging, btn»^8<l"i6t tooibcn feL ^bcnfoltt ^oben btefe Vitf* 
fü^rungen ben unliefircitbarcn ÜBert^, onf bic ,5a^(rci^cn 
Sd^luäc^en uiib SBibcriprüc^e in ^elmolb'« XarfteHung ein^ 
bringlicb bi^ijutoeifen unb bonttt bie Srage über beffen OueQen, 
fein iötrfa^ren bei i^rcr 3ienn{;ung, furj über feine söebeutung 
ü\i (Itjronift bon Steuern fnic^tbringeub anjurcgciu Miljt al« 
ein umfic^tige« Srtuägen feiner Un)i(^tcn feiteni ba 8«$" 
genoffen tmcacUt ber Sßerf. auc^ vorläufig nic^ 

Sie bcActt legten ^(bfc^nitte finb einer hritifc^en Unter« 
furf;ung ber älteftcu '4>tif ilegieii uou 9icumünftcr unb Scgcberg 
geiuibmet unb enocifen einen großen X^eil biefer Urfunbcu als 
gefätf(|L Sof Ie|te SBort in biefer »tffenfc^tßc^en (Sontro* 
oerfe ftftcint un« frcifi(§ aut^i no<^ nii^t gefproc^en fein, unb 
aud) \)ia möchte fi(^ älianc^e« gegen ben ^abiealt^^inu« be« 
iUerf.'« einweidictt loffcn. iöefonber« fc^einen un« bie Vtgn» 
mente, welche er aui^ ben in cinio,cn biefer Urfunben iior- 
fommcnben möndjifdjcn ^jiljiajcu gegen bcrcn tic^ttjcit Ijctnimmt, 
nic^t uon bem &ewv^lt ju fein, iuel(be« er i^ncn betlegt SHe 
,8ufammenfe^ung ber Stanjiei ber (frjbifcfjöfe uon iSremen« 
^mburg in biefer fiüljcu ^cit liegt biö ie|jt noc^ fo fe^r im 
S^unfeln, ba^ mon ouf jene i^atfac^c bod; faum einen einiger^ 
magen fieberen ©c^tu| bauen lann. ^en boc^ felbft in 
8e|ng onf bie ftnobt ber bcutf^cn Mnite ecft biewieftai 
Arbeiten auf beut ttn SKtdmmtit bcn IBoben )u cbimt 
begonnen. 

92eue S^curfe ober (fingere tlnmerfungen, rodele bem iöuc^e 
angehängt fuib, führen ein^^tne in ben ifluffä^en berührte 
fragen be« Siä^eren <m. tLui^ fie finb ^tkbft anrcgenb ge< 

f [JImSm^ mm **• \mSmtm A^mAmmWa flAMMAMBkMBAMB ■■mV ^mACEhmb 

nDKIEDEK« rMIIMIiHrll DIBE UEIIKUIe ffTfinf 1 i IIIIBtII MBU CLVIIUDI Digitized by Google 89 — 1877. JII2. — 8ltcr«tlf4cl vadi mancf^r fRic^tung ^in neue @e)t(^t^punfte. SBir begnügen 
mi botnit, auf txtS ^ittjutoetfen, roai ber iBerf. ^iet über 
^elmoIb'iS SegtnbenfiiI, über ben ^Infpru^ (Sorue^'ä auf Slügen 
unb ben ®ott Sroanteroit, enblid) iibcr einic^e :U{ittcl jur firitit 
ber Selbjüge btd ©loDentjeinric^ beibringt. Äu^ für biefe 
dionfe gUt tnbeffen, wai ber Serf. in iBcjug auf (ein ganzes 
mtSf frfWil jugefte^t, baS nämlicfi „für montbe in bemfelbtn 
(itifgctt^crfcne fragen ein mcttjcbifctcr "JlbfcIjUifi crfi bann 
ertoarten fte^t, nenn in ä^nlu^er SBeife* rote ^tec bo^ bec Sieg 
gesagt ift, Me gonje C^nmil fySmM§ nib bei flefonmte 
norbalbingtfc^e UrIuQb«nf(^ bcf SOilfU» 3a|t(inibcilli 9^ 
Irnkft {ein roisb". Biicihoii. B. Ln fniL TM mi flCMler In 8uee a. Cmhiehte. 
Nach nritoodllebcn Oocltcn. Hetlbronn, 1877. Gdr. Henninger. 

(VIII, 41N S. gr. S.) 10 Mk. 

3)te XeQfrage, foloctt jte ^i{lon{<^ ^ntereffe ^at, fänn fe^t 
IDO^I di gelöft bebrot^tet toerben. ba audf bie beroorragenbften 
f<^IBeijerif(bfn J^orl\-f)cr fid} offen für bie 3(nficbt ou'Jgefprodjen 

Sien, bagXea leine |}tfton{(^e ^erf bnlid^f ot, jebeifaa« \ik bie 
1^t^l߻S fcer gttgeB off qifi t aft o^getealMiig fei. 3nle|^ter 
3cit ift man bann njftter gegangen unb bat bar^ulfjun gefacht, 
ba| bie ^rjä^lung von ttÜ mb bem ^-lioqle, bic tn ät)nltd)er 
Seife bei oQen germanifc^en Stämmen, ja aucb bei anberen 
SSIfem \\d) finbet, eine mijtbifclje iöcbeufung babe. "^Jfannen^ 
f<^mib erfannte in leQ («"Sigit) ben SBoban ober 3"bra, ber 
burd) feine (Öef(boffe, öli^ unb ©onnenftrablen, ben iRiefen ber 
(SkniittcnDOlte brfäm)ift unb erlegt, fi. Snc^ec in ZeQ ein IBcfen 
bei fii(^e#, efaten GonnenfIrabI, in feinem Gegner tm ttolfoi' 
unb 'J?obc(maffe, melt^ in ber fdjdmmen JabJ^f^ieit tiüb unb 
f^roei über bec 9xit liegt iBiel einge^enbec oät feine 
Qocgtaiier be^onbeft Kn^bo^ im UHrfiffloiben Qafe biefe 
^age, pellt alle ö^ntidjen örv^btungcn, bic fid) bei bot ©IC» 
f4tet»enften iUölfem fmben, {ujammen, erläutert fie bur^ bie 
8c(ibeetbung oon 9rü^(tngdfcften, bie fic^ in tm Sdimeij f cbr 
lange er^lten boben, unb bänbelt nomentlicb oon ber Moüt, 
totld)e ^feilfcbfi^e in StediMfagen unb OfQtben fpielen. !S)a« 
iKciultat biffer Unterfucbungen ift ber Sa^ (S. :t')7): „^adf 
lang anbouecnbem ^neifampfe ^luifct^en bem ninterU(b<n 
^^Mumen mb bem €Mbfit^en Senj erliegt ber b6fe Ointetnefe 
bem erften fdKirfen ©cnncn '■^tcile " (abrocicbenb 3. MO). !Dte 
fcbroeijerifc^e ®age ^ält er übrigen^ ntc^t für eine einbeimifc^e, 
fonbern glaubt, bag fie auA @a;o@ranimaticu« entnommen unb 
in Serbinbiing mit ber ,C"*!)potbefe einer (Sinroonberung ber 
®<t)n)ei,jer au« Siibroebcn iii bie Urcantone oerpflanit jet. Xtx \ 
^Brrf. prüft au(b ctngrbenb aOc Sufien, bte mit Xed ober bem j 
>6ogte in vpgenb einer tBeiiebung fleben, ben Urfiining unb bie 
Oebeutung ber ZeflflfapeQen ju bürgten, auf ber Gteflenplatte I 
unb on ber tjobicn (Maffe bei .ftii(;ttad)t, Siaiifadici'^ .£iau^ ju 
Steinen unb bte botttge ftopede ber bnügen ttünimemig, 
^ming'tlri, iRel^t|al't Ofeidwiig, Oetlei'« ^ut auf ber 
©tange u. f. m., roeift on ber ^)anb ber ^orfc^ungen bte : 

urtunblic^n S^mcnfälfcbungen jur Stü^t einrS b<ftoi^if<4c" ' 
SBilbetm Xcfl nacb unb gebt überaQ ben (SntfteQungcn unb 
^älfcbungen beffd^ioei^erifd^rn SocaU>atnott0mud unbnrmberjig i 
.^u fifibe, t»% ein fc^iucijerifcbfr '^Jrofeffor fi(^ je^t über biefe { 
gragen fo offen äugetn unb bie ^^Jolitif ber ©diroeijer unb bie 
ttjcannifd^e ^errfcbaft bet Sontone über bie Unto^onenlanbe in i 
fo fai^tiger Spxadft, mie ef ^ier gefdiiebt, ueebawauw borf, ift | 
cÄl ecjreuli(ber iüeioei« für bie juneljmenbc SJu^e, mit ber curf) 
bof f^mclichic^e ^ubliluai foUfie tforfc^ungen jebt aufnimmt; 
twr wenigeil So^e^nten tvfee mcn^ent büel 8«$ bem 
.'penfer oerfatlen. (finen befonberen ?(bf(^nitt »on litcrarbiftpri 
feiern Oniereffe bilbet bie in ben (iJren^boten Derüffenilicbte 
Sbbanbtung über bie ^leQen^Sc^aulpiele in ber Scbiccij cor 
edjiaui bMft ^mt b« Sec^ IM^ MU^tngm Uwm, ba| CcstTAlblttt — 6. SamuK — 40 

unterbeffen hai älicftc ledenfi^oufpiel bun^ ^. iSif(^er roie&n 
beraui^gegeben morben ift. — ^er jweite Sbfcbnitt htt Seif« 
bebßnbr!} bte Oiefd)icbte ber «Emilie ©elfer unb bic bamit ^u- 
famment)angcnben fragen. Zier Ißerf. ftü^t fic^ auf ein ft^ 
reic^bflltigc«, meifl iaigcbni(fte« äRateriaC MI et MQfUtaMg h 
Äegeftenform anbcriofttig mittbcifen toid. 

SBenn ouc^ ÜJ^anc^eö, was ber Serf. jur CErflärung ber Her 
fcbiebenen @agen unb ibrer einzelnen ^üge beibringt, feIbS> 
oerftänblii^ problematifc^ bleibt, fo mug bod) bie @clebifan(at 
»ie ber S^rffmn be« 58erf.'« rü^menb bcflsorge^oben toerlML 
Um nod) ein paar ju bericbtigcn, bemcricn wir, bcg 

bie Xdd an ber at\ö) oberhalb SReton unb nicb^ im ^nm^olt 
(285) liegt, unb bag eS in 3niilMleaieitZd[fliebt(27t> 
wa« i« ber CmOit U» 8af.'f Ho){ fir Sde (Jele) Derbmdi 
toeec Hb. S)riefn>ed)fel unb lagebüdjer btr ^ürjtin Amalie wm 9«li|ct 
«eutgvlte: X«jitbfid>ct »fr %tttiAn 3abmi nsabilitw 

cHbatt««». WaaOn, 1878. MI. (XXVIII, »08 e. gv* «•! 

2!er ^lerauvgeber ber 1 ST l erfcbienenen Sricfnieifcl li) • 
Xagebüc^er bec §ürftin Oialijjtin, '4>rof. &dtiäta in aKiin^ 
batte bie Uebenafc^ng, ba| ein ^abr fptter brci|ig ZogcM* 
beftc ber Jiürftin au» ben 3abren 1783 — ISOO ^uglett^ nt 
220 Briefen berfelben, na<b feiner äNcinung o^ne S^^^ 
^ntroorten auf biejenigen !iü riefe be» ^emfleiliH^, n»I4Kp4 I 
im iÖefi^e ber grau o. 2)ruffel befiiiben, nnerroartet in fei« 
4)änbe famcn ^cat fiiib eÄ, bie er in biejcni liknbc oeröffeKt' 
l\d)t. Obgleich me^rfacb Ifitfenbaft, finb fie bot^ fc^r gceti^nf} 
hoS Silb iener merfmürbigen %tm 311 »erooUftänbigen, Uta 
perfönlicbe iSebentung am beften auf ber ongerorbenBii!^ 1» 
^ti'hiniiiofmft erticdt , iDcIitc fie iiiif bic bfroarragenbjle« 9l> 
todi oer|(t)tebenjigearteten ibicr ^eitgenoffen ausübte, mbtii 
neuerbing« ^ccbfi fai 9. 8«f' Beben für ben oidldill 
merfipürbtgften Srauenc^arofter btS tjorigen ^abt^unbertff b» 
grau Don 8tael nicbt auflgefcbloffcn, erflärt bat ?tW SÄiflt 
punft be« fromm=religiöfen iVreife« p Wünfter, ber ba» @<8» 
ftücf ju bem äftbetif(b'Iiterarif(ben oon fBeimar bilbet, gf^ 
fie jur Signatur be» ,Seitaltcr»; ber CEinblid in biefe* fbwBi 
iebbaftc luiD tiefe (5k'müt[)^lcLu'n tft neu ;.)f!i4iilL\Tifrf)em ^nterf^'f. 
namentlid^ aber merben ä^nti«^ geftimmte Staturen fü^ 
biefe religiöfe Snbnmfl, bie p^e idle gf fe ete ri w i «■§ km 
eigenen Sl'cfen biefer {^rou b^'^^rquiUt, burcb ibt bef^äntig** 
S(bciben Don ber (Eigenliebe, biefe» raftlofe ^ufmerfen anj^i 
felbft, mittelft beffen fie „im Sctimeig i^re» Sngeficbtl , 
05ott gan^ aflein ^nm Wloubcn gelangt", crbaulicb angatf^ , 
finöen. iie m ber '^^oircbe angefunbigte 2Iu»roabt oon 80, bm ' 
3nbalte notb toicbtigften unb d^arafterijtifcbften au» ben cbct 
erroäbntcR 0ncfcii {(^tnt einem britten Öonbe twtbc^ 1 
feilt ^>ij»orifd»t 3titf(brift brij. oon b. 6?b«l. 5». 1. ©b. 

3Hb.: Tl. üuntf tr. griort* »ilbtim II u. «raf *f r>bn«- - 
ffl^Sl^ai^, ntnm 9lrb»it(n auf ttm (Jlebtctt btr aitmn framJf-*«? 
ta||unä«il<l*'*t'- -~ OT. »fbmcinn, ffltnetal SoTfteO n. bcrtn*hw 
tf ititigt« Mn 181.3. — S. 'Strnbarbi, tn tAm»€txA " 
9i<Bt Mtriit lar »((«i^u (t< Aoi^il« oo« Zricnt. — gttnO' 
bnl4t — S.jRbUtncr, BiblioUieai hutocie«. aRittbeiluagin M fStrrinl f. Aefdili^tt b. Z^entfcben ia SiM"* 
f>T«0. BOB ttbv. e (b I r f i n d ( T. 15. 3abT{i. 9tr. 3. 1 976. 

3«*.: ölub. TODIhr, RünüUt b« 9}(ui,tit 5';^bmcni<: Jff SS«' 
ftamilit. — Ib. S»a(»n(r, aut b« ^tit btr iXfffbl. ^-^i^fat""«'.' 
gnnfl. — f». 2d»einvfl"a. 'iOtiteTfAlitn ju ein« «ffchtittf pcr fl'l 
nnr fdnft UMflfbBna. (ädil.) — iS. iotfiber. bie 4>tlina«t 
rieh'« ven gTribtr«. — 91K 'Ptr^tr, rnngH BidW IbdMim >" 
Sli^btrgtK (ftelnlog). — TMttäta. Digitized by Google 41 4% WImrm. BtmMemtt» KramenHo pltataniiB ia BMaiU» baeteDtn 
detaMuaa, <|Ui sna aUoraoMM botuieoniiB itiidili dattiptet 
•i iMtbodo BtlonU (UfMiH jNuttbB ieoM ittatmiM dU4il C. 
Fr. Pb. de Martia» «oqM dtnneio w cew i or A. G. Bichler. 
Wuac um. CompMttoe pm II. EaptloriMeM. Expomit J. (i. 
B%k«r. — Fue. LZX. Ugaiioom mi« HL HimoMM. Espo»uii 
6w».Bcatliaa. LM«, ItW. Vr. Ftoiidwr In Conn. (196 u. 
US Sp., ii u. n^ÄTFoL) ST ■. T» Mb 

3)ie Bcibcn im Saufe bei ^^nf 1876 nfdlieneneit 

umfangreichen ^xfte brt Flora Brasilicnsis brttiqcii bif S^ort» 
fe^iuig unb t^tUioeife aud) ben ttbf(^lu| btt ^eaibeitunaen ber 
bftben größten Ocbnungen Mm tj^loDOwgoniai, iifinfu4 bec 
Sompo^tn unb Sf^unrinofen. 

X»nr Srafcilel 09 bt^nbelt »on ben ©^iHmt^men Ue ^Crituf 
bcr (£u|Kitoneen, f4>lie§t fit^ an bad ^eft 62 an unb ^at tote 
biefed ben englifd^ iBotanifec iBolcc jum SBetfaffer. £te 
<Stt|Mtterieai MNtbcn im glorengebiele bnn^ fe^r oiele Somtn 
oexttete«, bfnn Safer fü^tt oon t^nen i" Oiaftungen mit 
ungefähr 350 llcten auf. (£tn iiknva, Lomato^oua, mtrb ntu 
aufgeftedt, twn ben 6)>ecied fmb me^r aU 60 boafommen nen; 
aiiSerbem roerben »on SBafer no<S) ja^Ireic^e Slrtcn befc^rieben, 
wtld)c von Deifc^iebenen iäotanifern, naincnt{i<^ aber Don 
3<^ul^ Si^jontinuS in Herbarien no\)l benannt, aber Weiter 
nii^t oaöffenllictit tpurben. ift [omit iBofcc'd ^ortfegung 
fetner Qeöc&eitung ber brafilianifc^en Qomtwfttett, toie fi^on bei 
«Belegenf^ ber ^Injeige beä (.2. .\>efte3 ermähnt »urbe (f. 3o^rg. 
1873, @^ 1650 b. mi), ein fe^r ecnünf(4ttr iaeitxafl |iir it' 
BQScren xcniiliii§ bicfct VRifangTeii^n Orbnung. 

5;aa :peft 70 ^at ©eorg öentf)nm jum ißerfal'fer, beftanbclt 
bie ^imofeen unb bringt bie grogartige monograp^ifc^e ^e^ 
atbettung ber ^ülfenfiüc^tler $rafi(ienf gum ecroibifc^ten Üb« 
^iilu^ic. (5* le-jt ben ^i^Ki^el ■'»'* fort, unb eä rourbe fc^on bei 
ber 4le|>rc(^)ung btcjcci t>e{te* (3f^tfl- 1, ©p. 7 J j b, löl.) 
bte Xcefjüt^tü oon Sent^am'd Bearbeitung einge^enb geiDürbtgt 
^a^er fei ^ier auf bai früher &t&\x%txtt l}ern>iefen unb nur 
tjinjugefügt, bö§ fic^ bicfe ©(^lultiefening ben früheren heften 
in jeber 4!e3iet)unci luurbig Qnreil)t. X'ic aJhniofi'en finb nacfi 
^enl^am in ^cafiiien burc^ 20 &aüun%ta mit me^i aü 450 
fbtea Mrtcctcn; 76 ber Ie{|teren finb neu. Vtt Bcfvnber« 
formenreit^ ifi boS ®enu8 Miraosa f)criiorju^cben, üon toelc^em 
allein beinahe 200 ©pecie« beftftriebcn luerbeit. 23a foroo^t boä 
H'K ali aaif tai 70. Jpeft ben ^bfd|Iu6 oon ^änben bilben, fo 
fi-b i^nen Xitel unb 3n^alWDcr,}e'*iinif brr betrcffcnben Xljeile 
beigegeben. Z>ie 124 Xafcin, »it meieren bie beiben angezeigten 
8afcilcl iHnftriert erfc^en, fmb fe^ gdmuai oiilgcfA|ilct vnb 
$UBUIm ben fBMt lur ^tccbc ZiUrl, K.Alfr., über Coeloptychium. Kin Ik-itrag zur Konnlniit 
der Orgmnisaüon fu«»ilcr Spuii^^iun. München, IbTli. Kranz in 
Comm. (80 S. gr. 4. u. 7 TafT.) .1 .Mk. 70 l'f. 
(Aas d. Abbh. d. K. Bayer. Akad. d. W. I.CI. XII.Rd. III.Ablh.) 

Vit SBoiläufer einer umfangreichen ttb^anblung über foffi(c 
Spongien bietet 3>ttel l^iet bie SRonograp^ie einer tuol^l 
umgxailm «nb mit fc^arf auigcincägtct Somi oeife^cnen 
icMng MK furjer geologifc^er SebcMibauer, ftamnenb aii 

ben fenoncn fireibe»?lblogerungen bei norbiucftt. Xcutfc^(onb8. 
3n bet htfionfchen Sinletlung uirb juerft crtDiejen, ba| aflc 
bie jahdcü^en frOheren Unlerfwhet nur bte Tcät fiu|eili<hen 

raorphotogifchen SBe^ie^ungen in ba* 5Iuge gefa|t unb jum 
!@er^änbnii ber Drganijation ungemein roenig betgetragen 
^aben. 3i^(I ^dflottü^ ju ben roichtigen ^itt mtU 

get^eilten Srgebniffen äber ben feineren Structurbau gelangt, 
bätte er nic^t burc^ bie Söe^onblung mit Salsfäure bie falfige 
äu*fü[Iung«maffe aufgelöft, ttjobiirc^ baj S^ietelftetett, beffen 
yuUlt inbnt^e Öittafa|eni in ^luian bim^ liemlül^ berbe S)e(ff<hi(htnt gegen jerftdrenbe (Etnflüffe gefc^ügt finb, in 
untabeligci ^Kein^eit präpariert unb jur mifrofcopifi^en Unter- 
fwhung gcfc^icft gemalt würbe; babti eröffnete fic^ nun ein 
feft jooIogifchetS «rbettdfelb. bie ^oUontologie ft^cint 
enblic^ bie S^xi fommen, bafe ba-3 Wifrofcop, welche« auf 
bem (Gebiete ber petrograp^ifc^en (Geologie fo ©taunenimertheiS 
geleifid 1t(A, auä) in i^rem 2)ienfte mit größtem Stufen t)er> 
rcert^et wirb, ^ie fpccteCtcn ©rgebniffc über ben allgemeinen 
:^au unb bad fefte piammen^öngenbe Sliefelgerüft, gewonnen 
burth Axlerfi forgfältige unb petnlit^ genaue Unterfuchungen, 
Idnncn %m nic^t jur XiarfteQung gelangen. QefonbereSSntereffe 
Oetbienen noch bie ebenfalls bei jenem fle^Detfahren ju Xage 
tretcnben ifolierten Jiiffilgebilbe mit i^ten rounbercoHen uiel= 
geftaltigen formen« .welche fich |U Xoufaibca bi^t <ui einanbec 
gebrängt in ben fjfunhcn oft llRlcsfcttc wib b(lt KflMidbMUKCR 
ber L'et6eÄ^ö_^te finben. ^Uä bemfi^t ftch, bie Anficht iu t)er< 
t^eibigen bag bie 92ab(&i, Ädbe, SBaljen, hinter, S^feiben, 
(Sterne jum Soelopt^d^ium felbft gehören unb nic^t etwa ein« 
gcfchwemmte frembc ^U^rperd^en finb, welche jum %\ftii Bon 
anberen Organismen Ijcnu^ren. ^öemetfendwerth ift tS inbeffen, 
bog biefe Ittefdgebtlbc bä fcnonen ©pongie gonj genau mit 
ben bon Harter auf bem cenomonen (Srfinfonb (tnglanbi 
befchriebenen übereinflimmen. ^nbem 3i^et on ber Sugehörig« 
feit ju ber umfchtiefeenben Spongie fefth^It, mac^t er barauf 
aufmerffam, ba| ia» &ttä.^ btefet boS bet ct^ten ^e^actineOiben 
ifl, wogegen bie ifofierieit SKcfdgeUIbe bonoiegenb fogar nach 
bem Jijpu« anberer Wruppcn, namentlich ber ^ochijtragier 
geftaltet finb, fo ba| in bec oberen jUeibe bie fcharfe Scheibung 
ber einzelnen Samilteii im( iiiiht eingetreten wfire unb hier noch 
SiimnielfDrmen öorfommen, welche fpätcr biffereniicrle ©igen» 
U)uuUict)feiten bereinigen. Sine i^iagnofe ber lo Arten biefct 
fofftlen Zieffeebewohner mocht ben @(h(u§; bie Mm 6lilBU BW 
geitiihwtat Xofdit finb Obccaiü imffiiiiäxmsaL Bienmann, I>r. r.. Prof., Vorlesunffca ibcr die nechanlscbe 
Throric der Wärme. 1.. n./lg. 1876. Tcobner. (.\VI, 240 S. 

gr. ''.) 7 Mk. 2i> IT, 

Sie iBorlefunacn bitben ein äebrbuch bec me^ifihen 
SBStmethcorie fOr ben tCnf dnger. Da Qof. optoiifelt juerft bie 

beiben ©runbfä^e, auf benen bie ?()cone UaM, unb giebt ihnen 
folgenben einfathen ÜBortlauL Zai erfle ^Rcip, ba« ber 
Energie, heifit, bag ti für jeben fiörper eine t>om augenblid liehen 
^uftanbe beffelben abhängenbc J^nnction giebt, wcldjc bic (figen- 
{chaft hat, in jebem 3(ttraume um ebenfoDtel an^uiuachlcn, ali 
bie bem fiörper währenb biefed ^^itraumeiS oon ougcn ju> 
geführte ttrbett nnb SBärme beträgt Xai gweite, (£laufiu£'f(he 
iirincip (ontet fn aOgemeinfter t^affung, ba| bie 9)efultate ber 
inäljrcnb einc^ gegebenen ,4fitrQumcä crjclgtirn '^.ircicn'e uiemolS 
bon bec Act (inb, ba| bur(h bIo|e Berührung zweier kixftt 
ber SnIhnA s« <bAe bei Sem«tmc6 in ben anfänglichen jurw« 
fehren fonn. Tie mathcniatifcfjeGntroiiffunti ber cjanjcu Ih'W** 
ift ungemein flor unb genau fo, ba^ fic l'idj hüx (iinführung in 
bal Stubtum ber ftetS wichtiger werbenben mcchanif^en 
21'Qrmcf^eorie fehr empfiehlt. 9Jcf. bebaucvt übrigen«, ba| ber 
^erf. (locnn auch (ib)i(htlich, um bie mat^entati{<he ^ebuction 
nicht ju ftören) fich bei ber Eingabe ber bejüglichen efperimen» 
teQen Untcrfuchungen auf wenige 32aihn)ci|e befchcänft hot, nnb 
fpricht ben Sunfch and, bieg bei ciHfr mtCB SluSgabe geänbcd Waltenhofen, hr. A. v.. Prof., Grundriss der allgemciueu 
mechanischea Phyalk. F&r J^iudireode an liociiscbakn uod 
Kit Lehraiiiucandidaleii. Lciptif , IB76. TcMbner. (XII, 381 S. 

gr. 8.) 8 Mk. 

SSährenb wir einen großen Steichthum an fiehrbüchem 
hoben, m luddjm auf bie erfohrungamäfeige ÜJarfleßung ber 
Qkfe^^ auf bic ibeobachtung unb bo) Ssimtmen^ ouf bie hierzu Digitized by Google 48 ~ 1877. v«2. — Siteratif^ef Central&IatL — 8. ^aaam. — crfotbrrlic^en ^älfSmittel bai ^au|>tgetoi4>t gdrgt mirb, finb 
bie SJe^rbüt^er mit tiorjug«tt)fi|c ntot^emotifc^er ©egtiinbung 
ber ^Jß^qfif noc^ feiten. <ii loirb inöcffcit tmract not^roenbiger, 
ja, ti i[t fc^on für eiiijeliie \Hbj(^nitte bei ''4^t)Qfif unrrläfilic^, bie 
^Olfc b« S}laii)tmatit, luib ^IIN» bcr ^ö^cren, in ^(nfprud) ju 
m^men. ^em ftel)t mir ber Qmfhtnb entgegen, bag ja^tceidie 
Su^örcr in bcn V^i^fifolifrfii'n 'i'crträgcn mot^ematifc^ iin- 
amäaenb oocbcreitet finb. See ibtxi. bcd oben angegebenen 
wMM gleit uns in bemfcfficn jim» ttUlt cbi iwflfiftnbiged 
Vef)rbucft bcr matbcmalift^en ']?bi)ftf, aber er be^anbeü boc§ bie 
tvic^tigfteu Vlbfdinitte bericlbrii mit !6enu^ung ber ^ö^eren 
SDtatliematif. Um bie noä) n\i)i gehörig t)orbeTeiteten Sefer in 
bcn 8tQnb ju feigen, il)m sn folgen, ift eine fur^c itnb ^icecfniäfeig 
nu*geiudt)ltc niatljcmatiic^c (Anleitung tjorauegeldjicft. 3)ie in 
beni ©uc^c bct)aiibetten Hjtik ber ^b^f'' H"^ «»^ ber^iet^anif 
(3 ttbfcbnittc), b« m&xmtß unb ber ^totential X^eorie (je 1 
Vbfc^nitt) entnoimneR. DerOortran burc^roeg bünbig nnb 
üerftänblic^ , bie ©tubierenbcn vjabcn firfj biitc^ baS iöuc^ fc^r 
gut in ba0 Stubium ber t^eoretifd^cn tjil)i)|il eingeleitet finben. Man> Dr. F., Doc, BlalaltaBg in die tliMreÜickc MMhaalii. 

.... ^ 

gr. 9 ) i;MU. Mit S& Figg. in HolnehnitL leipziir. 1876. Teubner. (XII. 350 S. ^ts i^erf. ^ot {ein SBcrf folc^cn !Üc{eni beftimmt, rvtlt^e 
mit bcK (flenciitcii ber ^ü^eren ^tnal^fi« oertraut finb unb 
»cel^e er ouf einem iiunilidii! cinfarficn, aber ftrcng rDiiTfni(f)Lift' 
liefen lS3fgc in bie tl;t'orcii)d)c l'k'c^auil cinjüljrcii, auf büi^ 
€tubium ber t^eoretifc^cn i'^^fif Docbeceitat roiO. Bai bie 
fhcenge SKet^obc betrifft, fo I|at f"^ bct Setf. berfelben aOa» 
bing« btbient, rü(f)i($tti($ ber (Stnfac^beit aber (äfit bot thi4 
p U'imfdjcn, inbem öetmö;ie ba- ^n?on^clcu 'ünorbnung bei 
SKateriaiej» bie SacfteSung unni>tl)ig tPeiUäufig ift. <Si werben 
viBmik^, fe^r met^oMfi^, aber eemfibcifb, ecft noc^ unb nat^ bie 
©egriffi' bi-? ^^eitmoßc* für bie SScioegung (im crftcn ^Ibfdjnittc) 
Bcfdjlcuiugung (3. itbjdjnitt), Urfacfcc ber ©eiocgung (4. 
^(bfc^nttti eingefil^rt ÜRit bem iebc^mai neu binjuttetatbcn 
iöcgriffc iinrbbivJ im oorou^gebenben ^Ibfi^nitfc Söorgetragene in 
obgeänbcitcr ivorm roieber aufgenommen. Solche SBieber* 
bolungen bitten burcb oorau^gefc^icfte Definitionen Dcrmieben 
werben tämnu l'oben^wertb ift ts, ba| ber (IDefcbic^te unb 
Sftnvdhnrnufmerlfamteit gcfc^enft ift; ei iDfiee notb in ^b%mm 
SOta^e nnb ijlcidimiigiger in aQen Hbf(^nitten ju luünfcben 
gcnefen. Stef. ^ält bo0 >üu(^ fOr fe^r brotubbor jum 6tubium, 
tfber nc^ ftr Bo^t, toeb^e fd^oH eine Ueberftc^ über baf 
®ebiet babcn unb [\dj ber grünbli^en ©rörterung ber einzelnen 
^^irobleme luibmen^fönnen, o^ne ^»ect unb ^ie( bed (Skuijcn 
an* bem 9uge tu becOercM. ftra^(cttben ÜBfinne). Viit \\d) aul bem ber ^Bearbeitung 
Örunbc Tiegenben frait^öfifdicn Cri^iiiale erflort ift, ber OjÄf ' 
ber Vöiocnontljeil zugefallen. Xogeqen ^at ber iBerf. ba 
beutfc^en ?lu^^abe fe^r jroerfntäfeig eine (Jiiilcitmig in t-t ^ 
mecbonifc^e ffiärmetbeorie binjugefägt. lüefc^etbung unb ^ | 
roabi berSerfncbe ift loben, bie efawnt ttrn ntt^CdMliH« • 
Sntniidflungen finb einfach unb ueiftanblicb; cnblid^ iftbtt^li^ < 
bc« iBut^e« bei fc^r guter Vluöftattung ein mäßiger. 

glora. Mtfc.: 3. einatr. 59. Jabrj. «r,34 — 3ü. 1876. 

3»^.: ^. ÜSoMcr, fiber ctnlAC Hädt Mc^afialcr n. fpnrsMila 
9<r)wr{sttn| vtgetat. 'Ritn. — JCiiKebrant, ftber Ht 9(nllh% 
epn Trientuls can>p.-ica. — 3. IDtaKeT, RuhiMeae brasiiieaw 
nuvae. (2<^t.) — SB. 3ipl anter, (.ollcmacei, Caliciei, Cl«k»iei 
et Theloiremei Culiaiii iiovi. — 9ln unfert SJeffr. — g. Vridl. 
bie S(4l(n(n (cl fränf. 3ura. — «. X & tu c n, taagl Austra-Atn- 
euil. — !B^. 9{p langer, addenda nova ad I.icheaographiun cn*- 
pneam. — (iiniäufc jur Stbliotbtf u. jun ^etiar. 

tct 9Uturforf4fr. *r«i|. »on «5. Sflartf. 9. Sa^tß. «r. 52. l"-:* 
3nb.: Utbcr bie Cüuiii^ffit ber »tern'djnutpen. — lemrerjir 
Sktb&lniffc U» aKeere« jivtidien ^tonve^en, Sdiottlant, 3*1'"^ 
6pi^btracn. — Cnr^iianj ftaifer 3n>>act>o<i*l^&<ii< ^"'«^ J^türRj.'ri' 
ten. — ÜinHup ter umaeb. XcaqMioti» wf bttt 6tefh»td^fcl ». So» 
bl&ler. — lieber bie SUiRteifbtaRg anlbMMnibfC mtlcr. — KUm 
aHttbeUnnflen; Vitcratifi-e«. 

SRfptrterium f. lisrcitm..>i!fcpfifK. ^rlg. ton':pb-6 1 1- U-^^ I-^ 

3nb.: (I. Seufcb, tJlvParat jur 9lutbfbnunj ftarret Äerrerbiirii 

Ke 5'JÄrme. — fkr. £treinj. über eine iifiiae i^crin tet 9J£" 'ir 

Ibciiiu'fiUilf. - ,v. Aoblraufd>. über tjj tfeittiiuicpernu*i;(ii tr t 

'iiUiTer iiclüiicn (SlcftrclBtt im 3"f<"nmenbanj mit b. Süanberiin^ ur.T 

iöeUaiibtöcüe. — i>. 23ebtt. )Br Zbeorie ber ©aloanometer. - i 

3tltB((, fiba bi( («aßinttR Ut ftncroibc ait ^Htmiaiau - 

■ > -. — - -- 
«ntrant RcckaMcl, Dr. G., Prof.. Couip«BÜm 4cr Bif«rtaMi 
pkniK im AaieMuMe an Jamia'« Fettt Ti«il<i <i« Fhyüqo« eatal- 

pknilL im AaielüuMe an Jamia'« Fettt Ti«il<i <i« Fhyüqoe be* 
Mheilel. Mtt&M Abbilden in Hohtehn. Slultgarl, 1876. Meyer & 

Zrllcr. (.MI. *-7:. S. 1=1 MU- 

Unfere Literatur b<it feinen SJ^angel an £e^rbü(^em ber 
9^^; bcnnod^ lommt ein neuei gute« Oucb immer erroünfc^t, 
weil bic Stanbpuiirte ber ^n^örer bei bcn SSorlcfungen fo Der- 
fcbiebcn finb, bafe ti nit^it leitet ift, 3ebem ein feiner «or= 
Mbung mb feinen Stubieniwetfen angemeffene« (Sompenbium 
ju empfcbfcn. So if! benn aucb ba« »orliegenbe ©er! »ifl- 
fonunen, lucldjc-J eine glüdticbe 3)fitte jroifcben ju großem 
Umfange uiib ju enget ^iiegren^ung unb cm rid)tigca SJJafe »on 
X^cie unb bon (^pcrintcnt inneböU. Sie Slnorbnung bed 
6toffc< n»i4t ctnoS mm ber flUi^eit ob. %m er^en, .6($»ere 
unb (floflicität" überfcfiriebcncn unb bic fogenannte aßgemeinc 
$^9rit cntboltcnben «Ibfc^niUc folgt bie ©önnelc^re. 3^iefer 
^ aber vxtH bie fllcigai OlcUtatmlbcwcgttngen angefi^Ioff en, 
fonbcrn c? rocrbea crft Me berfjjiebenen (Mebicte ber (Jlcftriiitöt 
abgc^ibtit. Den ^Sfixi^ Mbct Vfuflit unb Cpti! (.cinfc^l. ber 3dtf(brift btr öilcrr. (^efeafdiaft für ÜRetearoIogit. 8l<big.Mli 
3flfnef M. 4^ jnn. 11. ^b. ?!r. 2.1. 1876. 

3nb.: 3- 4i>ann, über bie mitirere SrrSnlxrli^lflt b« Si|ll' 

temscramr. — ÄI. SRUt^tUnnjea; l^itcrotKrbtri^i' 

ttbemiftr« amtral.BfaU. M».: tbb.ltClibt. 8.9olte. 7.9*1 

Vtx. 51. 187«. 

3Kb.: Swb<ni<(i(bt. - «. «aa», tfer bfe <litcnr4«N ^ 
fiitiamm SibRKini. — it^^t 

Ütatljematik. ^fironomte. 

neu« Dr. Eam.. Privatdoe., iber die lucleicli gieicheelui«'' 
QBd vtelcUHdilMn Pttlyeder. Cuscl. 1876. Kay. ^ 
gr. 8. o. S Taft) 4 Mlu 
A.ii.d.T.: SdniflaadarGMilaeMlnrlMMflnaf ter 
«aaMtei HatmrwfMMHcialleB n Harbrng. 11. Bd. L 

Xad ®<^rift(ben be|aiMt fiörper etroad oagemeinofllit 
oU bie regelmägigen im geud^nlicben IBoct^ne, nämlfal^ fif4(> 
todebc jug[ei(b gleii^etfig unb ba^er efaice Ihigel eiagef(bn<^ 

unb aiiit gletcbfläcbig, a()o einer Slugel umfe^eben ftnb,0i^''^ 
bie ben regelmäßigen ilörpern iulonunenbe Oe^inunung, ^ 
Sden unb Stögen regutär fein müffen, feblt. 2)in^ inA^k^ 

äJer». bei ber ''Hufiiäbfun.g unb bem ^Jacfimeife ber witbti^ 
Gigenfdjaften berortiger !l>olijcbcr auf bieicnigen bef^riSiA 
beren 4)ren)fIiSi^ai unb grfen einerfeit« nur oulfpringen^' 
ebene unb gl&bentoinW batbieten, anbererfeit« continwerlw 
fmb. jeigt ficb, bflS im ©onjen jwölf folcbe 
efiftieren, roelc^e fii >u ie itueieit poliu recivruf entfpn^* 
unb ju je öier in eine Wrupre oereini;^! locrben fonnen. ß"'- 

ilniDS, It. ll. inr., oiiMrv.i'-'i, über die l'rriodcD der cW?^ 
tisrhrn Integrale erster «.zweiter Gatting^ Oorpatil*'*- 

Uruck von UalUc^en. (2 bU., lg S. gr. 4.) 

Qei erner tlnterfuc^ang Ober bie ffiodoPOl 6tinngf> 
^Libtielenieitte periobifl^cx fimnetClt ^ bcr 9cKf* ^ 1'''^ 

Xifferentiülgleic^ung 

J'=j, j'=Axi + 4BxJ + 6Cxa+4B'xTA' 
gehörigen ^Rtcgrofe erper unb itoetter Qhittung ana(ii|iif4 ^' f Digitized by Google I 4S — ItIT. Mi — 8itecatif($ef «enttatbfatt -6. ^oniMr. — 46 IßfMm tmtrr bcc Sovwife^inifl, bog bie (Soeffictenten in 
gtgetatt wt io nttlc SmuHonen eines unbcormjt oeränber(ic^rn 
"i^romdeei ? fhtb. Snbem man bic JÜfferentialgtfic^uiig ouf 
b:L' ublicftc yipnnalform bringt, erfcteinen jroar bie ^^^criobcn 
ali Smctuma mix ma äagigm (Krüge, aQein bie Sb^^ififeit 
ber fattOEcn tmt bot goe ffi c t t ut e ii A, B k. ift atemli^ oerwicfelt 
3)er Setf. ^.-it bador bici-niiqe ^Zonnalform ber iiffen-nfiol^ 
gleicbung alä ilui^aa^ipaatt ongenomnoi, toü^ Wtia^vafi 
fcncB Qorlefttngen dber e Ot^c^e Sfundioiiai p 0nnAe gelegt 
^ ©# flcitngt iöm bann, bie Venoben burt^ fjqpergeometrifdje 
SRei^en bar,jujtellcn, bacn öierted SIement eine lineare Sunction 
:-:r abfoluten 3nDariante üon y ^ ift. fßm Adio^mefteßen 
ibgefe^oi, ^ben biefc ^knobcn teitt^anUnr gn^er rationaler 
tunctionen »on 5. G — 1. 

NasmyÜi, J.. u. J. Carpciiter, der Moad Uiraclitet als Planet, 
Well und Trabaal. Aulori^irle deuUchi.- Au»i|;al>e mit Erlüiite- 
run^en uiul Zusilscn von Dr. H. J. Klein. Mit zablr. HoizKhnn., 
3 lith. u. 19 Tift. in Uehldradu MMf. 18». Vom. (Tll, 1«S S. 
gr. 4.) 22 Mk. 

Vk engt if(fien Vutomt M tiocfiegenben ^nM^ftoeif e« ^bcn 

ficfi eine lange 5Rci^e tion ^ntireti Iiinburcb mit ber telffcopifcftm 
Beobachtung ber SRonboberfläc^e bej^äftigt. Sie glaubten ben 
Soien Qetf^m, MtfHfle Snftntmente nit^t jac See 
fflgimq lieben, bie Ciflbtficfe ber ^PIonbobcTflörfie baburtft beffer 
Deranft^oulic^fn ,^u fönnm, baß iic uon beii ciinelticn befonber« 
(fyKotteriftifc^en Ziftilm bc« DZonbc« ©tjpsimDbene anfertigen 
UcBfn, njclt^e roäbr'nb einer geeigneten SJeflroblung bun^ bie 
3onne t>^otograpb>f<:t mürben. 0" ift biefer Stoed 

^inbnrd^ in fc^r boQfommner SBeife erreicht morbcn, inbem bie 
\(fyct^ta B^üMßtltm hti 9{e(iefd m fibcxrofc^enber SBeife bie« 
\nrigen Effecte »wbergeben, welche ben Ocobat^tem binreic^enb 
btfannt ftnb. 3;ie gröficve Sdjärfe ber Gontouren, tuelc^e nit^t 
xoxt am ^mmet buxc^ bie attnofp^irift^en Störungen beein> 
trö^tigt nnA, ül boi Wbmae, Ml hm ttaam fofoct Mntt^, 
ba% et Her nic^t mit 9^otogni|i^ bcr nMIi^cn flRpnb« 
pbcrffat^e ju tbun ^at. 

öa« bie Söeurtbeilung be« ertfiuternbcn lextti ober bie 
^fldningen bcr iöerfaffer anbetrifft, fo miift berücfftfbtiflt Werben, 
^aü l'c^tcre felber auf einen IKofeftob ftrcngcr tüiffcnfc^aftlicber 
< iu:f iifriiAtcn. T^enn fie roünfc^en if)re „Srflärungen" nur 
Dor denjenigen ju ratnideln, toelc^e fid^ ,für bie Sftronomie 
»ib WbaffOttpt fflr wiffenfdiaftlic^e t^orfcbung intereffteren*. 
x^ebenfall^ >t>irb bo* I^ntcrcffe für bie üopogrQVfjie bc-? IThmbL? 
buid) bod t>orIiegenbe SBetf in ^o^m (&täbe in ben weiteften 
Steifen gefdcbert tveibcn; bcm niK^ niciiatt bfitrfte ein 
^lufiBonb »on Mitteln ,;i!r \o\)o(\rapfji\\dfm nnb ploftifcben Tau 
[teOtnig berjenigcn iLvcrbiiltniffc angemanbt n>orben fein, nelc^ 
tm iel|« ben un^ näcbften SBeltfötper ju einem ©cgenflanbe 
ifteoMnutfc^er Sieb^aberet nnb be9 wiffenfc^oftlic^en Xilettan^ 
K9imi9 gento«^ bnbert. Ikr beutfdten SfTlog?b^iii>(ung ift 
NnfütB bie gröBte 'Jlru-rfennung bofür \-;l'.c\], &a§ fie ba* 
8et{ in einer bem englifc^en OnginoIcboOfornmen ebenbflcttgen 
Seife ait«geßattet ^at. Jtdi, Dr. $rof., Hi «(»ettrum unb bit «(KttTOfaUM^pfe. 
«it 3.3 .(>clj|cbnn. u. 1 X«f. flHMM, ISTS. OftollMffS. (3 90.. 

m 6. ftf. b.) 3 Hb 
l.ab.^: !Nc StoHnfiifle. Cinc luttintDiffenfc^aftl. SdQ«« 

NMbtbrt. 15. ?>t. 

t)(c Qerf. giebt in bu oorUegenben Keinen Schrift in (loret 
Toäi gdcÄngtcr Doftcffimg «im Uefiecfl^ bex loefcnflü^ 

ÄrunbfQjie unb (5rfd^einungen bcr Optif, auf bencn ba« neue 
^iet ber Spectralanalqfe beruht 3" „»{blufebetrac^« 
taug* wirb ber SBerfuc^ getnacbt. bie ©efammtbcit ber tjorge» 
trcßcncn Vffirm fil> eine Sonfegnenj bei? allgemeinen '^iroblem« 
ctra^luug DatjufteQen, »obet ber iÜerfaffcr mit (^olg bie atomiftifi^e ßonftitution ber Mörper feinen S^cbiictioiieit 
®ninbe Icqf. :pi"i*ur(^ crdingt ouc§ biefer Z\)t'il ber Scbrift, 
bei aller iiiiiapp^cit iu ber IZ^arftcllung, bicjenige Schärfe unb 
iBd^e aacm ben 0nnd>ffitai ber 9tDiii#a eigen ift 

ÜRatltmat.^Hnaltn. {H<j.con A-'StIrinii.91t.'27iaiur. U.'^^. \ .iiU. 

fttBCtionm. — i. 9crtini, «yKleine xiniultnui- d'- ii''uv TTines bi- 
){uadraiiqup«. — D. Gtol]. an^entine Ibecrit ^(r '^Ifpmvtottn tn 
algtbrdffiea Qnrcdi. — 3. 9&rotb. >«• ^f-'^^fi" i" (9to* 
mtttit B. tit iRt&ntn mit SBiirfen. 2. - - Exirult .l unc Iflln» d« V. 
Kriüvchi a F. Klein. ~ ^. Jtitiii, üb<r lineare £i|fmntialAlrt<bun> 
M. — ii. AinIglbctAcr, ftbn hit Ste^nctira |mct«IU|it. 3iitrMaIc 
Alf «lg(MiH<>l«<4^^ Dbfl, Dr. 16.^., iiüai bcr ?lnatomic. (Se{)arat*lbilflabe auä b. 
2. «Hfl. itt mtnaüat.) ^eirM^. ^tttkuM* (ii Zoff. I> 

etai)l|l. u. 67 6. ntu%»l, XtflL) » SDir. 

^ twefiegenbe VMl cn^ift eine Kija^t anotonrifi^ 

Tofcln, bcnen eine Sfijic ber (^efcbic^te ber Slnatomie fcroie 
btd jeßigen Stanbci? ber onatomifd^en iKiffcnfiftaft beigegeben 
ijt. £er ©(^loer^junft i)ci SSerfc^f liegt in ben 2afeln, mie auc^ 
ber Sitel anfünbigt. foH burc^ eine Sletbc von Silbern ein 
(Sinblid in ben 93qii beS mcn)(^Iidien ttörper? gemährt werben, 
foiücit bic ficnnttufj bcffelbcn in boä (^)cbict ber allgemeinen 
iBilbung geirrt. SÜenn oiti^ mä^ auäi>iMli^ bieg od baS 
3ie( ber iweliegenben 9(ttiatUNg ttan ftitor ongegeben »tcb, 
fp lohb ee bo^ burc^ bte Stdhilg bei SBerfco in ber ^};eibe 
ber Stlonlen, bie fic^ an bfll CoilMri<tfion«Ic£ilon onfc^licgen, 
all fotc^cf §inceii|ciA iw&iflecl. 60 gem^lf crtigt el nun cuc^ 
erfc^einen maq, bei ben je^tgen ^nforberunj^ an bic allgemeine 
Silbung eine berartige Slufgabe fteOen, fo barf boc^ bie 
S{^roierigfeit i^rer Söjung nii|t ndcrfd)äi;t, noc^ bie boju 
nötbige 3lrbeit ju leidet genommen werben. Tiefe ift aber 
im üorliegenben SSerfe bcr ivatl. ?iU'ber bie 3lu5iüobl ber 
Vlbbilbungen noc^ bic iicrftcdmig bfrfdbcn entjtirirfjt ben 
SInforberungen, bie man an ein \oU!^ii ibiat w fteQen ^at. (&i 
Wäre abfolut notbwenbig gewefen, neben ben <9felettjei(^nungen 
einen Uebcrblicf bc-J (Sirculotion^o}.ninrafe^, -t^erj nnb öefäge, 
ju geben, femer ben tBerbauung^^tract, bic 9lei)}irationd= 
Organe u. mögti^ft genau abjubilben. @taft beffen enttjaUen 
bif Tafeln oufeer ben üblicben ftnccften^cicftminqcn ntinutiöfe 
Vlbbilbungen »onSanbern, einzelner Sc^äbcIInoc^en, fowic eine 
9Iei^e to))Ogni))hif(l)er i^räparate, in benen fic^ wo^I ber 
SRebidncr, Wenn er bie Xbeile in natura beorbeitet ^at, jurec^t' 
finben fann, avi benen aber nie ber @ebtlbete obne weitere 
SJnleitung nu^ibrittc^it^bc iöclebrung f(^öpfen wirb. Xaä 
®<^immfte ober ift bie Utt unb Steife, in ber bei ber ^erftcHung 
ber flbbilbnngcn twrfn^rcn tooibcn ijt. SRon fonn pgeben, ba^ 
gute f(l)ou ücrlinubcne Slbbilbungen benu^t werben, unb würbe 
ti ertragen tonnen, wenn ber litel lautete: Vtbtf ber 
{(notomie ouf Q^ninblage ber !Iafcln oon J^oriet> mb 9wt 
S)a6 aber in au^iebigfter SBeife frenibe Söerfe bcnufit werben 
o^ne Angabe ber OueQe, bad fann nidjt ftrcug genug gerügt 
Werben. lafel 2 — 5 enthalten faft lauter (Kopien noc^ ^od, 
Xaf el 6 — 15 reprobucieren ben '^Itlad uon ((roriep mit nur 
wenig SSeränberungcn, Sin einigen JBilbem ift freiließ ein ©tiiif 
angefe(jt werben, onberc fiiib buvi) (fpiiibinotion mehrerer 
^roriep'fc^cr t^igucen ^crgeftcUt. ^luf jebeui S^iritt unb ^ritt 
{ld|i nun ouf frenbrt Cigent^uni, ojine ba| bem Gigent^iiinec 
fein ftff^ gd pftlct iracb. 

Ctutfi^t 3titf«riftF.|ir.iff «J?f>ldn. tfttl.: ff.Ä.Äntinf. 9Jr.4«. I«>7r.. 

Sö. *i'id)lfr, iibcr Ibiafl'ftf- — 3. ß cbnbf Im, Qr. 
rranfttit M Jtnoditninarfd bei otrnfdSfa '.^tii^iiiie. — V'^vii' 
caracteret «Mlorniquea du mog duo» ie« anaemiea. — &. l{l$(g> Digitized by Google I 47 — 1877. Jt2. — Sitef orif <5ei 

n(r. d>injrjj. '^fmfrfuni^n übtr tit $mtcnta(^cble, mit btf. ^CT&cff. 
tfr Cpahotomif. — i»apfran u. iProuarttl, (Blffti«öbfm bff Ton- 
sillitis. — 9. f&tiit, [ib. tic ©IltuBfl u. iit yotfnluno tti !>titffn< 
jfflen. — ^1. Älemm. fin ntnt* 9?fr»abrfn jur llBttrfuig fc. Stimm« 
Djntftfrunjifn. — 6. t>afft. ©fobaditun^m übtr tit gaflt btr fllin» 
gcircitr im «tibi, ^(dtntin^naat. — SlUntfcl, fibtr tit ^otlHfrung 
Ut «rjttl in feinem ©ernfe. (ftcrtf.) — Die dvibemiett M «u». 
IqmM im Ortoixt 1816. — itritif^e 3« Z«gt«* 

■rd)it) f. ratbcl. '^n^Ucmir u. ':iibDruMc<j^te ii. f. riin. SXtMchb ^|.M0 
«Hb. »irdietr. fi. J^ol^e. S. 4?t. -1. 4>eft. ISTfi. 

3. ülrnolb. jut ftenntniR ttr Saftbobncii M 9inbe> 
nevebt«. — 9. «raipi^. fibn btn >9ilbun(|«me(bani«inii< eine* grc» 
gen Dtifearmbiotrtirelt. — S.Sr^erid), etcerimtnt. Unterfa^UDgri.— 
3> Co^nbein, tinj. (SaOertfropf mit üRetafiafcn. — 91. Aole§ni> 
tttt, Vtgment. StbopbcmDom (Rbabdnm. melanodes). — 3. Aoll» 
m^MV. ^ant^eRjeani «. aRpsen* — 9L GPCoUff, tb, hlt Cilbang 
bet CttcrieOni ■. bie Serlibernagen bei Membrana propria (ri 4lnt|Dn> 
bangen ber S^^Ieimbant b«r Suftvtac. — Mriiure nittbeilnaflen. 

ItliniMc StMttt«bUttw f. ti|ci4riltankf. 6(ig.mlB.3ct<Bber. 
U.9atrf. OctciiAcr 187«. 

3r^; 9üi ufm Ccfnr. — n. Btlitcri, if« falmQarc- 
bMficrltiwiritlt s. e«if«n b. eMMbdfeafl« «tt NeariUt optica.— 
SteffTote. 

gcMni«'« mHUt fit |*ti4tliA< »«Hda vn» 6mUiM»»li|ci 
4(rt(.M«C.».^e(rcT «. CJtllnteT. 17. SMcf* •••ft 1S76. 
än^.: ^. 9lanfe, ifihjfiUka Srrlnfl bt< (Bcbbrl mA dtncn an 
bei O^ren anb flnfloBtn bd itiwfrl oeAtn tint Z^fkre; trommtlfeOc 
nnBerle^t, feine OSebirnerfAeiaun^n, Sinnlation? — Ttair. übtz 
Seoiiff tt. Xbatbcfianb ber A^n^erMritdang n. töbtnna. t^ortf.) — 
p. ftrafft'ilbing, t»btung ber (IMn> Clf^iffitn ta du< 
iianbe tiuatfaHig» 6innt«tiaf4aa0. 

Slrrtelja^rdfi^rift f. S^enMfefegft «. 6irbbn«. ^rf«. von 3- V^^^ 
n. ^1. 9lnfti5. 3. ^aferg. 3. .^eft. ISTfi. 
3nb.: 8. ffinfeborff, Btiträflt jur 9I(ftLMcjie ^fr rvuriasis 
*ulp;iris. — Sdfufter, über fDpbilit. (ipiirrflf. — Äatcfi. fiter 
€Senfibiltt519-«enrofen ber ^aut. ~ SB. ffltnfernit, «aAtraj ju 
meiner flin. Stubie über ba« itcQaiira. — 9In« ben SerbanblunAtn 
ir^I. Jtörvtrfd^aftcn: ^nidbt iib. bie 8eitfainten anf bm Öebietc ber Prcisscbriflen fekrSnt and hcrauie^r^plvcn von der Für<.tli< 1 
Jnh|i>nr)w«ikP«c1i*n Ge»cll»chaft zu L-^ipzig. Leipzig, ISTii. 

Iii,,- : iI.' x.-V) 

XIX. Leskieii, A.. Prof., die Drclination in Slavisch- 
Litauischen und Gerniani<irhen. (XXIX, 1S8S.) 5 Mk. 

XX. Hanencamp, Dr. R., iber dtm ZatMiMnaltMig den 
leitoslaviscben md fenmlselira SpraeistaMmef). 

(64 S.i 3 Mk. 

in Srmägung, bog befonberd feit ©c^itic^er unter ben ©jnrad^* 
fDcfC^cm eine nähere IBenponbtfc^aft bcS gnnamfc^cn mit betn 
flottoletttfc^en ©prac^ftamme (ntgenommat tpnrbe, o^ne bog 
boc^ bafür tiiÄtitr eine cingcfjcnbc *3egrünbung Döring, ^um 
0cgenßanbe einer ^reiteufgobe eine ocnouere (fcforfd^ung bed 
BcfmdMEitn Sn^fittniffd Qenifl^t« in iDcfi^rai inm^oK ber 
fabtjgermanift^fn ®cmetnf^oft We ©prat^en ber tttflutfc^ - \la\}u 
fd^en Gruppe ben gcrmanifc^cn (tc^en. 3)arauf ^in gingen 
lUiei Arbeiten ein, bie entgegmgefc^ten 9tefultaten gelangten, 
unb eben borum beibc Pon ber Ö)f fcdfc^oft in i^re ©t^riften auf- 
genommen rourben, bie eine bad S^ema n<^ feinem ganzen 
Umfange, bie anbete wm cnm X^cil bei pn ccMeMbcn &a>i 
fei 6cbaiü>eliib. 

tCne 6(trift mm ^affenfam); fuc^t bat X^emo noc^ allen 
Seiten ^in ju en'tfii'pfi'n unb bic äufo'nmenfalTunq be? Staiio 
lettifi^en unb (^ennanii<$en iu einer engeren norbeuropäifi^n 
emw^ Uli fiere^ligt w^lÜBdfcM. S)ec Qet^tr M^bdt 
im t. Sopitel bie ?Infit^t t>on einer näbcrcn ^Ruy^^mmengefierig- 
teit beS 6(aooIettif(^en mit ben ahfc^en Sprotten, luelt^e er ^« (eatctttlati — e.3aMMt — « tOAveiflf Mnb gc^ foboatt mtf bie 8ciglei(^ttng ntft taa fc> 

monifc^en ein. 2. unb 3, GTapttef roirb bie Soutlebre, öt 
Gapitel 4 bie Stammbilbung^tc^re gemuftert, worauf bie gtepti 
in Kapitel 5 unb 6, bie S^ntajr in Sopitel 7 abge^anbelt miib. 
3" dopifet S folgt eine BufammcnfteHung ber bem Slaöolett 
jc^en adein mit bem (^ermanifc^en eigenen SSurjeln, OtldKa, 
75 an brr Saf)i, fi^i nur 13 fpecieQ ftaDoorifc^e SButjeln gege» 
überfteQcn laffen. 3)en @4(n| bitbtt (Sopitd 9, oonn 
ge^ofien taub, bo^ bie SIoboTettni mit ben Germanen eine jri< 
fiere 9(n,^af)I Jtitrfjliger (Tufhirroörter gemeinfatn t^ebraudim. 
!2)er |Beifaffcr ^^at ade äJiomente, iocU^e [är bie ^jaiinBa> < 
ge^Brigtett ber ni ^Mge ^i^ciAett 6|itni4en awcgcini^ touka 
fönnen unb öorgebracbt roorben ftnb, mit lobenSrocrt^em 5lfo-' 
jufammengeftetit, unb infofem ^at bie bem geftedten 
entfpre(^enbe %(rbeit i^vea flBcct^. Srreili(^ lägt fte gax fc^trät 
grünblitbe (Jtn^clfotft^ung öermiffen: ber SSerfaffer fc^eint ffat 
ber brei Spracben jum ®egenftoitbe eigenen pi)itologifcben st 
bium« gemacbt }u baben. 3n Jolge boöon finben wir einerfnS 
in ber S^nft bei toMv!^ 9town nur »enig, tatbocerfettt tnt 
in fc^r f)0ceiä>em 0nibe bie Steigung bertor, ttefierdafüana» 
gen p conftotieren, »el(6e, Pom biftorijrfMiIjiloIo^ifcfeen Stoafe 
puntte aus betrachtet, ftc^ alifnÜD in äli^t« aufuifen. @o fft 
tDtrb (@. 20 f.) Oi eine Ueierejnftnnaaag bcv bret epmlß 
aufgeführt bie ^pertoanblung eine* m ber CafuSenbung in l • 
^Jou ben iÖeifpieleit be^! iüerfafierö für tai (iJermanifc^e ge^ , 
nur ber Slccnf. got {>ana hierher, benn ba§ in alt^od^b. kotu, 
trahtinan -an bie alte Sccufatipenbung borftede, i^ (ii 
??et)(er, ber 3. @rimm Por 50 ^abren mobt begegnen fonitt. 
ber ober je^^t bocb ni<^t mebr gemacht roerben foDte. gerner f»! 
im ®otifd^n Acc. plar. volfans au« *val£una ^etDorgcgungB 1 
fein. Mer tm in aller flBelt e^ftiert im Aee. plnr. ein an, «0 ' 
efroa in ber ?Rubrif „llifpradie" in Sc^teic^cr^« CTonipenbiiBn^ ', 
%((e inbogermanijc^en ^prac^en führen ^ier nur ouf n, mD 
fo ift (9 f(|on ba^er unerlaubt, biefe< n jum Qeweife eioec 
flaöobeutftben Spracbeinbeit bcrbeijujie^en. SBa* boÄ Sto 
fc^e betrifft, fo jcigt biefed tueber m noä) o, fonbem ber 3la\il 
i{i abgefallen, refp. ju 9}afaI))ocaI gehwrben. Qi l&%t fii^ a!i3 
nur nod^ bas im (etltf(^ Sndse fftc m exft^etanbe n » 
fähren. 91 ber mo^er nimmt man aad) not ben Ste tte n tUi 
i!^ciucifc#, ba§ biefe (Sntroitffuug in eine flaoo bcutfc^e Qhttä' 
jprat^e faQe V ^t nif^t bai (^rie^iic^c ebenfo n, unbait 
ittd^ oietme^ forno^I bof (ik iuianif d )c Ott aad( btf Sttniiilt 
jebe? für fi(^ biefen SSonbel inirijcnommen boben, ber fjwiff 
nocb einmal im Stltbocbbeutjc^en mit ben bort auÄloutenbffl m , 
porgenommen toirb, unb ^roar auc^ unabbäugig Don benjcliai l 
iiöorgani^e tm ^feuangelfocbfift^en? — ©benfo ift e« imbegtä! 
bet, wenn (S. 17) eine bemerfen^wertbe Uebcreinftimmung 01 
ben Pocalifc^en ¥(ud(autdgefe|en angenommen mirb, inbtc 
Sitmiif fonw^I toie 0ott{^ » unb i im SuMoutt bcfcfi^, } 
aber eonTecoiefc 9hm ifi lAer ber 0i(imMb bei au.i utSBöi' 
f^cii ein (Srjeugnif? ber testen 3'i^vbunbciie, ba? ^rilflatjiiiöi 
fyü ibn gar nit^t, unb boö ii^otifc^c ift nic^t 8atreter btä 
manifi^en, ba a- t). boS 9lnebif4c; loie s anb i, fo on^ (j^äät 
mä|ig bo« u fdbwinben Iö§t. SRon frat^t biüig, wai foD ^o\6tt 
beroeijen? 3loi) mebr ift e* ju tabeln, roemt (S. T2) ein« 
att|en»bentlt(^ ffe^Iicbteit jmifc^ ^ermonifc^ unb Sitaaüi 
barin gefnnben urirb, bog fouio^t im ttlt^ix^b. nie im Sit. ber j 
instnim. s\üg. auf -u auSkute (vilkb — vortn), o^ne ba^ bi< 
etniaigen fnllieren (iJeftalten bieder u m bdben ©proben flUÖ 
nur einer grage mert^ ge^en merben. 'Ha ^ot man 
frfiber übtit^e SRet^obe bcf Ct^ologifietcaf n«^ bott 
' Hange inieber, nur angemanbt auf bie (SnbfUia^ M fiel^'t 
ttoä) t)er(el)rtcr ift aU bei ben @tammfi(ben. 

35iefe ©eifpiete mögen genügen, um ju bewerfen, bog ti be« 
58frf. on finqe&cttbem Stubium ber Sin^ftiprocben gebriAL 
diot^bem man at^nlid^ aus Ocn ^anmenfteaungen bd 8af>^ Digitized by Google 49 — 1877. M2. — Sl»«v«f if4c* f enlrtflf«tt — 6.9nauir. — 60 Sielet fortftrei(^tii muffen, fo bleiben aQerbtngd einige, | 
LibrtgenS (osSf fonfl ft^on bemerfte '{-fünfte übrtc), bie auc^ für 
bot Sief, ti toa^rft^einlic^ machen, bag bai Sloooütattif^e in | 
no^en ^ejte^ungen junt ©ermanifc^n ftf^e; aber ade biefe : 
3ufaniinenfliinmun()cn erflären fic^ auSreic^enb aiii bet näheren 
gcogntt)^if(^enSBerü^rungbabeibm@täiBme, o^ne bol.bobatd^ 1 
bie flot^wenbtgfett gegeben tobt, eine f(aoobeuif<^ „0nntb' | 
^pxadfe' nn,5unf[)men. 9Sir müffen oielme^r glauben, bn§, 
luu^bfin aüd) bie flri§igen ^ufamtnenfieQungen unferel ^tt\.'i 
{» gor nic^ eoibent 8eweifenbed Dorjubcingcn Dermoi^t fyibm, 
<^ mit ienec fbtnbntfi^ »0anA{|WM^* an* fftc oOmtf }tt 
nbe ift. 

@dfn\t bon fieSf ien i^x&jät haxanl bie Srrage 
wad) ber SenDanbtf<^ft ber brct @t>ra(^en burd^ genaue 
(Sttoäqiaaq aneS dapxttU ber (^rammattf, ber^ttnotion, i^er 
^'öfung nä^er ju bringen. @te^i fte bemnac^, mai bie Sud" 
b^BBag be« bc^anbetten Stoffe« betriff^ ber Arbeit ^{fen* 
In^^i mc^, fo ifi ftebaftrfonö^Ian finfierent Umfange siemltc^ 
bceimal fo gro6, ali aud) i^rem ;^n{)a(tr nac^ oon fo ^ercor 
Togrnber Sebeutung, baß eine i^Üerglcic^ung für bie erftere 
84nft ^exabbriiifenb nnif en mu|. Sofien be^nbelt in ^nei 
^wuirtabfc^nitten bie ^etlinolion ber 9?omino unb ^Pronomina, 
imb itoat mirb bie (^tmiiflung jeber einjetnen Safu^form burc^ 
Ue €|rrai^en ^inbun^ auf baS ®fnaue|le ^{)orif(^ 9C|)rüft unb 
onf (Shrunb bc^rn gefragt, ob btcfeUc fihr bie Qeanttoortung 
ber ^age in Setrad^t fomnten I0nne. SBov bet fc^ ein^ 
bringcnbrn fpra(^gefc^itf)t(icfien Unterfu(^UBg SeMKoi'tf jerftiebt 
eine SKcnge bcffeo. vaai eine obecpi^i^« Seteadjrtmglioeiie 
flfl Qcmcnifoni mfc^en (Snnle; nib bnS Ciibecigediiß ber 
qanjen grflr l e nm g ift, ba§ in ber gefommten J^ffjricn ber 
^Jiomina unb Pronomina im @Iat>otitauif4ien unb @ermanif(^en 
«K «ine eixjigeiSrf (Meinung oor^nben i^, toelc^ ali genetnfam 
rateidftt cjdten borf, nämlid) ber Befonnte Uebergong beS bh 
in m im v^ajudfuffi;. ütitmx fe(6ft bcteü^net feindiefuUat ali 
ein vefentlit^ negatioe^. bie iSermonbifi^ {jl Mne fo enge, 
vie nutt yweiii^iii ongenomincn fyiL 

^ Mefem tRefttttitte tütx (iegt niil^t Me ehtjige unb nic^t 
bie IxuHJtbcbnihnig hti 9ad)t9. W\x müfTeii bicfctbe entfcfiiebcn 
fwbctt is bei nuiftetgOItigcn SRetbobe, mit atU!^ bet ^erf. 
icnm ocpanoeu. tcixq n icincui impcnn xvciTc outete 
bie ?InaIogif6iIbunfi jur (Frffflrung fpracftlicfier (formen in 
fob^em Umfange unb in fo berougter unb fi^ftemotifc^er ^eife 
OBgetoenbet norben fein. Hnalogiebilbung ift neben ber laut* 
Ii<^fn Sntwidlung ber ^auptfoctor jeber ©pracfiocrönberung 
tbenf 0 in bcn ätteften wie in ben iungften Spradjperioben. *Rur 
ju lange ^ot man fi(^ biefer &:fenntnig terf^Ioffen unb bie 
|alf 4c Snotogte als „ultimum refuginm" be^onbel^ bem man, 
m nnt ininct mdgKc^, bun^ flnna^me dnet otlocitl^eRben Oform 
ber llrfprac^e ober abnormer L'autroanblungen entgegen niiiffe. 
3)0^ biefcS ^erfa^ren nic^t richtig ift, lernt man am beften, 
INW num eine in langer (Mnriinimgfrei^ oorliegenbe Gptaift 
tjon ber ilteßcn ©eflolt bia in bie jüngften SBoIfabiafefte ^iftorifc^ 
Dettol0L Sellien, ber fic^ S. :)9 in biefer SBeife über baö 
^mtälf ber Ibtologieerflärungen äugert, bejei(^net ba« @tubtum 
ber gcrnumift^en unb ber flaöift^en ©prac^igefc^ic^te ali befonberS 
geeignet jut Crferaitnil ber richtigen fprac^roiffcnfc^ftlic^en 
aXet^obe; mir möchten auf bie Sntmicflung ber romanifcfien 
Qptaiftn, bie (Bielen boc^ lUaiOi ott bie ffaoifc^en, ali 
gleit^ le^rteit^ Ijinmeifen. — C«f bttfet Gelegenheit feien bie 
trefflii^n Semerfunqen iSruc^rtmn'S ber allgemcinften Söecicitimn 
en|>fo^Un, mit »eichen berfetbe £e0tien'd eben befproc^ene 
g ni dnM *qfttnnBew meiterffl^rt mb efgOngt (in feinem Vnffa^ 
aber nasalis sonans in GurtiuS' Stubten IX, <B. 317 ff.). 

3m (Jinjelnen tft bie Ärbeit üeSften's; befonberl fflr bie 
^ißorifi^e @rammatif ber flabolitouifc^ 6pra<^ fruchtbar 
jfBw i btHi fo le^ttttttRH^ ^^j fffjflfinitifTfm^Biij gcni4t bem $Bu<^e ^ur ^ierbe. Senn bngcgen ber pofitioe Oettrimt für 
bie germanifc^e ^rammatit ein geringerer genannt tocd>en nuil, 
fo erftärt ftc^ baft etnmat babun^, bag ber ^^erf. bie germonifc^en 
©prägen nid&t in bem 0robe be^errft^t wie feine Specialfät^er, 
baii:i aber ift iiU':^ roo^I ju bcaitten, baß bie gcrmnnifcfte 
&t(mmat\l fc^on viel me^t bun^arbeitet ift ali bie fiabolitauifcde. 
Vber an4 fflt bo« germonif^e Gebiet loitb Setfleif f 1i>ar9eaung 
ber 5)fc(ination in ^ofgc ifiror ftaren unb umfii^ttgen Scbanb^ 
lung aQer in^Betroc^t (omnienben fragen bei weiteren gorfc^ungcn 
immer mit alf Gnunblage bienen müffen. 9lcf. glaubt bieg al< 
feine Ueberjcugung um fo nie^r ouäfprecften ,511 foßen, aU er in 
manchen ^^untten ben (frgebniffen bts '•■Bcrl'v nic^t beizupflichten 
bermag. 9tur äBenigeS fann beifpiet^^alber ^ier angeführt 
roerben. gür ben ^ißlural ber erften $erfon btd germanifiben 
^erfonalpronomen« fteßt Sellien (S. 1 54 ff.) eine neue Cr» 
fläruni] nur. Crr roill in ben casus obliqni ben bur^gctüljrten 
@tamm bed 9iomtnattM fc^en, unb bemnoi^ uaa aai *wans 
ettffitcn nnb bem ftominotioflamm in veis jutbeifen. SNhr bie 
iweite Ißerfon ift er »entgften« ni(^t obgeneigt, mit Sugge n.% 
in bem ix- bon izvis ba# jus bei Dbminatios ju felien. SBir 
lömten boS auf mehrfachen (^rünben nit^ billigen. (Sinmol 
iDÜrbc u au§ wa in 9Iiilaiit auf qcrniLirtifchcn iSobini of)ite i8ci= 
fpiet fein, unb bann roärc e» übcrljaupt bem l^ntiuidlunijögange 
ber ^ctfonolpronomina juwiber, bag bei früher gleichem 
Stammanlaute (wa-) bei ganzen $(ura(l erfi fpäter bie caans 
obliqai einen onbcren Änlaut befommen hätten wie ber Womi» 
natib. Wegentheit miiffe)t tmr bic süerfchiebenheit bei 
Stammel all bol Urf|)ränpli(^ anfe^en. 2)ie Xenbenj bet 
S^rac^e ge^ bann bt^in, mit ^Dnnhführung ber einen ober ber 
anbercn ^orm Einheit hersuftellen, wie bicfen ^roceg ber Serf. 
felbft für bie lettifche 5<wil'e fchon nachgewiefen hat. £iaffetbe 
Ititt in einzelnen germonifchen Sprachen ein. 3o lautet in bet 
,^!rriten $crfon im llrqernianiicfifn ber ^iiViiiiiiniiii mit j an i'jnsi, 
bie i:;isus obliqui mit iUncal. iiUtl)Licf)bt'ut>cl}eu l)cif5t ber 
^.'lorninatio ir (ftalt *jir, ♦gir), nai^ in, iuuili gcbilbet, wähtent* 
bal taitnieberbeutfche in gl geflen fa bal ttlte bewahrt, bie 
meiften nieberbentfchen ^afme ober, gerabe umge f ehrt wie bot 
^ochbeutfche, ben ^Inlaut bc? i'(oniiuafio8 burchfüfiren \ Tam. jl, 
9cc ja, jacb). O^ne bilhec eine boQIommen befhebigenbc^ 
eigene iEcfUnmg bon nao nm> isris jn taben, ^(cn mir boil^ 
boran feft, bog veis unb jus anbcre Stämme fein müffen. !^en 
altnorb. ®enetio vdr nebft zugehörigen ^JJoffeffio värr hält 
Selfien mit Unrecht für etwal'JUtel; bal finb ebibent junge Slna^ 
logiebitbungen nath bem Ütominatio v<5r, bie ältere 5orm bei 
@tntt»>i mufe auch im Sfnubinnbifchen ossär gewefen fein, Wal, 
aufier ber Uebereinftimmuni] bei ©otifchen mit ber weft= 
germanif 4en (Btu^pt, burch bal nur in ben ä 1 1 e ft e n 2)ettbnäteni 
nochoorfornmolbe^offeffiDuni nss genugfam bargethontoiib. — 
S)if confonontifchc Xciiiiiatioii citifitbigcr Ti'orfc im Mngel» 
füc^fiji^en unb 9tocbifchen ift boin iüerf. nid^t richtig erlannt 
mocbcn. 9t loUibc fonfl j. 0. ntt^t geneigt fein {€. 44) ben 
ongelf. lüaim föt mit Si^erer aUS ii-J^orm -^u fnffen; fr<t grbcirt 
im 'ilngelf. unb 92orbifchen (wie in ben Derwanbten ibg. Sprachen) 
nocb ber confonantifchen 2)ecIination an unb föt ift aul * flti 
ent^anben, wie ber 9?om. ^^tur. föt (— norb. foetr) oul fötis, 
welthcl -is bie inbog. Gnbung -as, europ. -es ift, bie im 
©ermanifchenju -is würbe, wie bal -as ber neutralen 8-@tämme, 
europ. es (griech. «xtir- , f(at). sloweo-), im German, all is 
erf (betnt in agis-, sigis- ; althochb. kalbtr etc. Sa^u ftimmt in 
bcn älteften9tunendohtrir - aliürib. dnetr. !J?otürIich mu§ man 
hierzu bie freilich noch biel becbrettete äSeinung aufgeben, bie 
goi bOMlBfd^ VnKantlsefe^e ^fitlen onib ffir bie mAcrat 
german. ^ijiotefte (Mcltunq; bol thut oudi 5?e?fifii ni'-^briicfli(h 
(®. 12S). — (korrigiert möge noch werben bal :!^erfeben, 
welchel bem Serf. (®. 65) mit got. agis (rnffUtt ift, bejfni 
<{tencti» et fltt agil fMt agiai« (übet Digitized by Google 61 — 1877. JK2. — fiitf tacif^e 

0n eiiKT umfOngfit^ni ChrtcHung nimmt bcr Qerf . (^e(t\ien^ 
^eit, fic^ mit ^of)nntic-5 Scfimibt'? iJ.^erraanbttc^aft^tf)corie 0113= 
einanbrrjufej^en. €eine (Sinttenbunoen gegen @(^mit>t ftnb fe^t 
bcac^tendtoert^. (Sr erfetmt CS^nribff !i)iffmi4ia»iigB)nriMd|> 
ali einen berfd&tigten Factor an, »renn er qu4 beffen WntDcnbung 
auf ta§ SlQüoIitauifc^e unb ilrifc^e jucüdtocip. anbeten 
l^uptfactor bringt er nber md) tai bee 6tonintann^i)pPtI)cfe 
)tt (^ntnbe liegenbe $rtnci{} mit in Stei^nung, monad) 8pcac^^ 
iwtf(^iebnt^tt(n entfielen burc^ 0u«nxinberung, bun^ räumliche 
Trennung jrocier b\§ bolitn ein ©anje« bilbenbcr i^ölfer. Unb 
umgdc^rt fc^eint er bec Slniü^t fein, bog, too aUmäijüqt 
GpriK^fibergänge tsmfymhm ^b, bie bttreffcnben gmei ©prac^en 
ober 55ii.ilrftt' fi.-f) burri^ X'iffercn^icninq bd unuiitcrbrod^enem 
3ufaminen^angc aebilbet ^aben, bag bogcgen äBanberungen 
unb ^uföniged dnfanmcnfloScR ba anjmte^men fdra, I0O fl($ 
fcfivo^'f ipraifiiirenjen öorfinben. Unfercl Grateten« mürbe ein 
foIc{)ir cc^luB für bic SBonberung^t^eoric ju günfttg fein. Sine 
jc^roffe ©prac^renjc fann bur^ guföCtge« aneinonbcrftofeen 
entftanben fein, brautet t9 aber nidft in aQen gäden, fonbem 
fann oucfi bei immerttJä^renbem ^ufemmennjo^nen in Ueberein» 
ftinimuiiji mit Sc^niibt'« ^ijpotbcfe entflanbcn fein. (5in le^r» 
retc^ed löctipiel ^iccfäx ift bie ^oitige mebetbctttf(|ie Stptadf^ 
grenje. SHefelbe tft aVerbingS, loerni mon mm ben aSmfidtigen 
Uebergängen im fränftfcftcn 2^ia(efte am 5Röetn abfielt, eine fo 
fc^rfe, auc^ für ben Saien erfcnnbare, bag ^o^. Sc^mibt in 
einer SRecrnfion eingraben »erben fornite, fidf bie S^nnu^grenje 

(Möitiiic^en nnuifföcn, um fic^ oon ber Ünric^tigfcit feiner 
X'lujfteUungen ubfrijeugeii. Unb bod) ift für bie (Jrflorung 
ber nieberbeutfdjen @renje bie SBanberungdt^eorie DöQig un» ^ 
btoiu^bor. S^iefe Geengt beruht allein auf bcx ^o(^beutf(^en | 
Soutoerft^iebung; i^or btefem (Eretpiffe, baf wir etwa in baS | 
7, 5i^rti"nöcrt ju fejjcn ^abcn, fann bie ©renje no(^ nirfjt 
CEifiiect ^aben. 2}ie ^oc^beutfc^en unb bie 9Hd>c(betttf(^en 
^6en bonratt eine Bptadft gehabt, beren f)iffetvn3cn gons 
minimal lünrcn, unb 58ölfcrberfd)icbungen ^afien feit ber ^fit 
bort nic^t ftattgcfunben. 3egt finb aQerbing:? auf bem größten 
Zl^eilc bet (Brenge bie frfltier bor^anbenen Uebergang9ftufen 
tjenuifc^t, ,5umeift roo^I boburcfi, bctfl bi'- mittelbeutfd(en SHalefte 
in i^rer Totalität ettua« weiter wad) iUorbcn gebrungen {tnb; 
tS>tt ,^ur att^oc^b. ift auf ber ganjen fitnie, roie no($ jc|t 
im aSittelfränfifc^en, ber Uebergang Dom ^ot^bottfi^en )um 
SHdhccbeutfc^en fidler ein ganj alImä|tigeT gemefen. Stcf. f)o% 
bie| jelegentlic^ einmal auöfüt)rli(^er bcgrünben ju fönnen, unb 
ficgjiril^ {t($ ^ict bamit, aui^jufpret^en, bag i^m no^ immer 
gcnbe bol 8ei^lni^ bc« ^^bentfd^ jnm 9Hdxi b e u Hi^<n 
ein l^mi^tbcfo.^ ift für bie principicrie 3ti(^tigfeit ber Kuffaffung 
G^mibt't^, tuenngleit^ er 6pra^trennungen burc^ SBanberung 
IctneiSroegg in i?(brebe fteQt unb audi fonft Sc^mibt in ber Wn> 
wenbung feinet Z^tte auf cin|eltte S&Qe nic^t inner ju folgen 
öermog. W. B. 

Wendel, Hugo, die Aassprache des FraniMiccken naeb 
Anpbe der /tilgen»»««!! Franz I. (V»cali«ma«.) Ptemn, 187ft. 

Hol.niann. (1 Bl.. W S. pr. 1.) 1 Mk, Si» Pf. 

S)cr iSerfaffer untetfuc^t bie ^gaben übet bie fnm^fifc^e 
fbOlifm»^, »d^ fii^ bei ben ANumnottfen bcf 10. 

^unberteS pnben. Sr unterftfteibet brct Serien btefer ©ramma^ 
tifer, lort) bi« Snlamon 1529—1553 (1535?), SÄeigret bi« 
ladiamee 1545—1562, ^. €te|)^anu« unb Oeja 1582—1584. 
5!ie (Srgebniffc ber Untcrfucftung mürben un# mebr ,^ufrieben 
ftellen, roenn ber SBerf. über ba« Scfcn unb bie Öefc^idjtc bcr 
Saute im filllgenu;iicti toeniger unttare üöorfteHungen befäge. 
@o nicb ^9. u gerabeju al« gef(^(offene« 0, jebe« inirfli^e 0 
dbcrdtt offene* 0 anfgefaftt (®. 9 f.), fo bo| „0 ftct^, wenn c5 
nit^t burcf) oti gefennjcic^net mar, minus quidom claro quam a, 
noD tarnen ita obscure ut u, alfo offen ouSgeflwoi^cn bmcbe"; (Scitf«lflatt — 6. dOMMK. — Sl 

gleich borauf gefc^ie^t be« offenen 0 ber SMenCT ttmil^ni|, 

^ie Uaute lägt ber iSerf. fic^ unter allen mBgO^ —batoi 
Sinfläffen entwideln. Tüt uralt arifc^ iBoco&DOiibd loMbs 
franjöPfc^ bc* 16. Sfabr^unbertei in Bufamnen^ong gcbn^ 

„5Bar in ben unterbrücfien SSoIfSbiafeffen ein uralte« S(nm< 
forn bcrborgen, ba«, nac^bem bie loteinifc^c .>)mang«^etrf^ 
tierfaden, nun unter günftigen Serböltniffen mieber aufbU^ 
gleich ienen C^treibeförnem. bie man in ben ^^ramiben^egi» 
ten« fanb, unb bie geföet, alfo nad) Qa^rtaufenbcn, i^re %tiäa 
trugen?" (©.27). «tu« gefedfc^oftlic^fen 3«!tänben mirb Iht 
S8ereinfa<^ung ber2)i{}bt^onstn ^etgelntet: „So lange bic Ulis 
mit i^ren fc^ü(^temen i^urgfrauen benftefängni berSDPMMnI 
Iauf(^len, bormonierten bie uoDcn iDopjjetöocoIe mit bet 
gleitenben äftuftf. ILf.»." (3. 27). O^ne @;mr eine« eewifil 
»erben SBe^felbcjic^ungen bebauptet, fo : ,foba(b bie 
gierang fidf abfc^mät^te, er^ob bie 9fn!afimmg borainierenb^t 
igaupt" (©.31). 3n Sejug auf bie J&aliQtfcen begebt bttSttf. 
manchen argen ^rrtbum. SBo^er meig er, bog ,9iommitlUfK 
dtcero, Slugufhi«, überhaupt ben (^ebilbeten, ba* a nrie u* obR 
1 fpra^" (©. 11)? SJem «Itfranjöftf(^en mirb gunöc^fl \4 
gor feine äufmerffomfcit gefi^cnft unb bie ©(^tugfolgennijni 
au« ben Keimen metben btr^iocg a(* «uniuberUif fig' abgefertigt 
^0* offene e, berfic^crt ber 8crf., fonrnie im tlltfranjöfiftint 
gar nic^t oor, unb 6. 29 b'igt e«: „bnf; bi« in bie crflt ntb 
jmeite ^^^eriobe bie fo auffällig parte, mobente frooiöfij^t 
9?afalierung nocb ni<bt epifHerte". ^n ben dufd|cn (®. 33 W 
39) ftnb atterbing« bie Unterfucbungen, befonber« oon ölaftcti 
$ari«, fiber bie altfranjöfifdje Uudfprac^e in Qerü(ffic^tigai|| 
gebogen morben, o^ne bag [i^ \c\>od) ber ÜBcrf. »on ben twai 
entwidelten ttnfit^ten ^filte abbringen laffen. SHe Sbbanbfaai | 
ißaul äRe^er*« Aber an nnb en fcbetnt ibm nic^t befonnt ^ 
fein. — Tie borlicgenbe 'ilrbeit trägt olfo ba^ Wepräi^c ic 
Unreif^eit, nw« befonber« fUai in bcr ärt be« Zitieren« Ifam 
tritt Steint tar Serf- BitM ben »grbgten f|^iIo(ogen 9ml> I 
reic^«", fo beruft er jid) begmegcn auf ^»errig'* Ärtbib, 
btitxdfmt er ben Slte^iu« Don '^oti« al« „epoti^emacbenb*, fe 
mug bafür iBreitinger, QKnntbjfige ber franjöftfi^n fiitertdm; 
©ürgfcboft leiften. Unangenehm nimmt ficb im bcutfc^en 2<jtt 
„prononcieren", „^ßrononciotion" aue. iüielc Stellen jtij« ! 
eine bi« gur Unertröglid^t blfl^enbe, f(^mä(ftige @4rci(iM9>^ 
^0« @anje f(b(iegt mit einer ^eft^marftofigfeit ab: ^§9» 
feit ba« franjöfif^e SSoIf fic^ cinbilbct »„M*"» r,^^ tolW 
de la civilisatioii- '- ,^u fte^en, ftPCi((t Ci ,„l)oc^näfig*' («Ä 
;^inblid auf bie Slafaloocalc). H. Sc)i.cb..di Rime di Franrcsro Potriirra pra argomcnti sinrici, m ^' 
e iliversi. Sak,'giu di uu Icstu o CutniiK'iilr» nilovo col rtilr»'»''' 
<iei iiiigliori testi c di tuUi i cummend a cura di Gioilt 
C'arducci. Livorno, IS'ii. Vigo. (LV, 1 75 S. gr. i>.) 3 1- 

9?temanb gemig ift ,\n einer fritifc^en ?Iu«gabe be« 35i(^e»* 
Philologen ^J^etrorco me^r berufen, al« mer felbft bie Öä^'G''"^ 
tmb Steigungen be* ^ic^ter« mit benen be* $|it(ofaM(a »miBt- 
Unb no föiÄe ffa$ Sefte* in f o bobem fteobe ttie Bei VoAntf' 

2Sir freuen un«, eine glonjcnbe 2eiftung be« Derbienten @eMt- 
ten bMrflgcnjku Umm, unb bebauem nur, bag biefe $10^ 
äuglet ba* Ohi^er einer IMrareoanfgabe, eben ni^t mc^ ^ 

a(« eine ^robe. SSenn auc^ bie biet nu$geroöhlttn ©ebti^tt 
Petrarca'« bmd) eine gemiffc (i5cmeuifamfeit be« 3nhoItc«_DO' 
bunben gu fein fc^einen, fo bat immerbin eine fotc^e So«reiB>^ 
nu« bem (Monjen it(r SD'Jiglidie«. Settcmbritti, beffen eifrijt 
6eelc nun au«gefämpft tjat, fpric^t fid) gegen jebe Slbfinbenng 
ber überlieferten dteibenfolge, befonber« aber gegen bie t»fl 
Seoparbi Dorgcnommenc 9(bfonberung ber ^oIittf(^ @ondt( 
unb Sanjonen auf« (Entf(^ebenfle an* (Tjet. d! lott ü 

ber '-Beröffenttithung be3 qefiimmti'n damonierc bot Garbacci 
freilief irgenb ein ätt|crc* ^pinbemtg gefunben, über bei« Digitized by Google M 'ilatax er am @(^tuffe \>ti iüomortca eine oHju gc^eimnifeoone 
äaböifting madfL JJtcfeS SJorroort enthalt bie «Sefc^tc^te be3 
Ganjoniert^Ifjtel; tum ©. VIII— XYIII »erben bie ipanb= 
((Triften, oon S.XVTIT— ILYJII bie in öiet Venoben obfle- 
t^eilten •JtuÄi^Qbt'n bc\pxDd)m. 33ic QüÜfat be« ^nani%tbni 
gm Ze^e ift, äa^exlutf Utia^ttt, aat Otcrfa^e. 3dMm (Üf 
ge^m aflgememe 9enenungen fiier bte d«t wA bm 
?lnlü§ feiner Chitfte^ung fowie leinen ^n^alt üorau^. Sfingm 
6;curfe über Qk\(!^äü^t» \9ifun cii^etnen flkbit^cn. Unter 
bem Xe^e |miu|| Me IcM^^*" mb kann in unBencfaier 
■^■ni&altigfeit tk erftärcnbcn ?^ofen. (Torbiicd ^at baä ©cpe, 
:i>a» ieine it^orgdnger gegeben tjabcii, oufgenommen: fein öom« 
meiüar follte jugleit^ bie 0ef4)i(^te unb bie firitif bcr onbcren 
So imnentar e enthalten (ein gleite« ^rincip bflt ScQrlajjini in 
feiner Kutgabe ber Divina Coiumedia iBb. II befolgt; in ber 
'flnifü^rnng aber toetc^en beibe ^raudgeber oon etnanber ab). 
Son befonbcxer Qcbnitung pnb bie ungemein ja^Ireti^cii ^in* 
»eile auf bie dtfR ^c^riftfteaer; wie biel ^at fic^ ^etcnea ml 
i^ntn anjucit-;iu'ii fictuuit unb roie oft bienen fie ba^u, unS über 
ben ^ntn feiner SBorte auf jutlären U. 10. ^otaj dfob. VII ju 
XX, 57). 9ie Ocfefcn^eit Mvccf« MUent niifen ganje 
v'^ffrunberung, jumal fic fic^ Icine«njegS bIo§ ouf S(§riftfteIIer 
w.i i^oroj, Oöib, Sergil, fonbem auc^ auf entlegenere, unb 
mtt 'Jiu^en, (fPntft (ttQL {.O. fglotai 11, 18 Totam Italiam 
jxrliain ... ona yelati raina parlier involvit ju XI, 35 
Stntto qvel eh' uns ruina in?olvo) !^anc^ed bleibt, uniH 
»enigfien«, tro^ Carbucci'^ ©cmü^ungen bimfel, fo bie Üerjetten 
hü Sonette« YilL bem lonaen C^uirie ui XI (Spitto 
geatU) iDir bie ttffftn^ OemerfMg fito bic MtinatioBi 
t ostame,nHe beren eine ben Sola 9?icn,}i jum ^(tircii\iten biefer 
lianjoBe 9fni4t fyä^ m aUgemeinfter iüe^erjigung empfehlen. 
deiUafi^ gifflgt, »firbe nn« out^ ber ißerS Ne' ssnn «qaille 
!>'incoimnci& assalto in einem (yebicfjte an einen Tlam be- 
frenbet^ ber eS Itcbte, bie (Mlocfen jum Sturme läuten ju laffen. 
^BSetTen fpric^t fic^ Sarbucct weniger fi^cr uO^ «SB mm 
tnxattu fsQtr XII, ü (Piangan le rime ancor, piangano i 
^rai, »od ttbrigenl an eine altlateintft^ (^rabfc^ft erinnert) 
Se^enbo«^, ebcnfo ftc^erwieXIV, 6, bie rinie auf tiie ttalicnifc^e, 
bte Teisi osf bie loUtnifc^e Sit^iuig; entiprec^enb uerljaUen 
^bieAMMderiamtori unb po«U. SMeCinArung l'eoparbi'« 
jtt XV, 14 i'Pr Ifi' i>er la dctta impre->a gekürt lüobl, obfc^on 
^«dnuci ^id)ti an biefer @teQe ^in^ufe^t, ju jenen Ueo;)arbi'' 
f4(B interpretazioDi che non paion da lui (€. XLV). XV, 23 
M, infolge lion Caftolüftro, l'etä niia tiuvii, bem Titel ber fo 
befoanten @4>njt £ante'd ferne Stitfte^ung ucrbanlen ; aud nie^t 
Ql» eine« 9tmA« km bieg nitbt ber SoQ fein. XV, 99 be> 
beutet p«r m« idl|^ am Socnoctan will, per me steasa, sola, 
•eonpagnata dalla Tirtt, fonbem: „wad mic^ anlangt". 
'' per me 8on un' ombra - „^'Icb meinerfeit« bin ein S<^atten''. 
4)a Vtafyai ift, wo er mit ber Xu^enb ^ufammcn auftritt, ein 
Qi^oUta, tXjmt fie gor 9.iSft9. 9m lanb gcrabe btin^ Ue twn 
Sorbucci angefübrfe gtefle ^Jetrorca'« ganj War gefletit: V.x Iiis 
vides ambram pur sc ipsam esse non posse; tai per nie ber 
üalienif^M Stelle fann nidft ben Sinn biefed lateinifc^en per se 
haben, ^^n bem ^u XXII angeführten Sonette tjat TOonti auc^ 
Sonett XXIV, wenigftend in jwei 8}er[en, nachgeahmt (Fuciua 
di delitti » 0 fncina d'inganni; 8e Btaaeo alfin pur Dionon 
i lottera — Se Cristo teco a 'I tine non g'adlra). Sine unb 
tie onbcre SteQe hdtte vielleicht ber ({rifiuterung no<h beburft; 
fiiter onAfft^tttheren, ol« bie oon SÖerlan gegebene ift, XVI, S i 
bis 93. ^icr af(^cint non gi& morte in ^iberfpruch mit cbi 
lalfaiido 3 no paaN se mederaio difine, nwranf el fi($ boch 
cBenfo bejieht, wie leggiadro ardire. iöefonbcrö bie graramo' 
tilalifchen Slnmerfungen tönnten erweitert unb hitc unb ba au<h 
Odbeffert werben. Qu TIU, 83 f. eortese di wirb eine StcQe 
UMnmi't ngeffllct j Mnnni mU^ tst WUii eine fntt^ twn *:ßetrorca felbft: XII, 7? 3u XV, 106 hätte gefogt loerben 
foQen, bag cbi «> si qnis ein allgemein romanifcher Gebrauch 
war, ber aitit im bfittigcn ^talienifch noch fortlebt; (larbucci 
btaudjte nur ftch felbft ju citieren, @. «3: chi sappia beu 
vedere. Sie ju XVI, 34 auf bie Qeibinbung mal conosciuto a 
oufncrlfam gemußt wnlm war, fo burfte bte6 auch in 
XVI, 56; XXXI, 5 bei invttto a gefthehen. 3u XV, 43 Tempre) 
Qui, quasi accenti, iiole ariTiMiiklii?, f^Tse da lempi» ci'i'fjfint 
uns felbft forso noch fiMin- <iben{o ift bte Ableitung bed 
fkvM Btroppio bo» beiitf^ atnipping (?) ja X, 1 ivxBä* 
juweifcn. Einige 'Jrucffebtfr üo" geringem Öelnng hiben wir 
gefunben: ©eitenjahl XVII für XLV1I;'@. XLVIll, S. 3 o. u. 
linga für lingua; @. 1S^ 8- ^ ö- *5 fic 145; ©. 6 S- 1 
I ö. u. Somme fürSotnne; ©. Tl*", Q. 2 D, 0. non ju üicf; 
3. ^. t). 0. CBI für UB; ebenb. 3. 1 1 O. o. UH für CHI; 
2. 91)'', 3- 5 0. u. V für III; ©. Iü6», 3. l 0. 0. Vill für IX; 
@.liU,,3.10 II. 11 b. Ii. primier fite Premier i @.141%,3.2U 
ti. n. oristinitä; 6. 1 4;^'', 3. 6 0. resomeeineni ~ ttnft 
nun Ut flonie (Kon^niece? H. 8eh.eb~dt. SloTO o pülkti Igorevü. Tcktt ■ p«rckladum cle. vidav Ü. Ogo- 
novskij. I.iv.<\i (liao l.ied vom IIo(>rr<iziigp Igors. Text iiiil 
rcljcpseliung etc. lAiiiberg), 1870. Selbstverlag. (XLIV, 13l>S. 
«r. 8 ) 

S)a8 ^gor^Iicb, beffen Stht^cit roolil jefjt aUgemeitt iniet* 
fannt luirb, ift cine^ berfenigen \literaturbenfmälcr, mit btrctt 
(Irflärung man fchwerlich fe ju einem leiblichen 9lbfch(uffe 
(ommen wirb. Stil unb Sprache, ^norbnung unb Qc^enbliins 
bd Sloffef Meten bie grögten Schwierigfeiten; bojU tonrait boi 
SWalbeur, bii^ bif einzige .^xmbfdjrift im ^ranbe non SJosfau 
ju @cunbe gegangen ift, beren @ttüe alfo bie erfte tfu^gabc 
oertritt. Cui folche§ 2)enlmal reijt iwtftrlich ju fortwAhraibe» 
(Frfldnngl« unb JBefferungSuerfuchen, unb bie fiiteratur barüber 
(neuerbing* öonöarfo» im Journal be^ ruffifchen iUiinifteriumä 
ber ?Jolf#aufnSrung, 4)efte ©eptembcr unb Dclober 1S7C, be» 
hanbelt)ift f ehr umfangreich. X'iet)orIiegenbe9lu$gabe mitSinUi* 
tung, Uebcrfe^ung unbS'Joten in f leinruf fi jeher 2pracf;c hatbiebt*« 
herige IMlcratur, fowett SRef. biefe übcrtilicii fann, geiDifleiüiaft 
benu^t unb berj>eraulgeber im Q^an^cn mit Stritif bai Hüa^t' 
fcheinliche mb fBoll^lIe herau^julefen oerflanben, fich aaif, 
m^i man nur rühmcnb hfriJcrbeben fann, üon ben manthcrlct 
m^thologifchen Xrfiumereten, bie an hai .^flor^lteb gefnüpft 
worben ftnb, ziemlich fem gehalten. äSer feinen (Kommentar 
benu^t, wirb burchweg ben ©inbrud einer nüchternen, fachge» 
mäfeen, in ben fflrenien be« äWöglichen bleibeiibcn (Jidaning*» 
weife befommen. (freilich bie gro|e Anzahl buiifler Stellen 
wirb burch ri^üncue'fii'S (Tcmmentar wenig Oerminbert; bie 
CSrftäningcn lüerben bei iljin, wie fie bei feinen Sorgfingem 
Waren, an biefen Stellen fprachltch ober fr.-tjlich gejtoungen, fo 
hält es i. iB. 9ief. fär unmi^glich, in bem Soj^e II, 5 aupala 
knjasju umlT pocboti bol lefle flBort ofit Sfanutnatiofonn duf« 
,^ufafi'en, ci mufe, wenn berSa^ nur fo 5U conftruietcn ift, burcEj 
(ionjettur pocboti eingefefct werben. ^Jlun ift ti freilich mit bem 
Sonjicieren bei ber söefchaffenheit ber Ueberlieferung ein mig^ 
liehe« 35ing; lögt man bcr Ünft jum 5Ienbeni freien Sauf, fo 
Würbe man balb fein <£nbe finben. ift m& j. ^. fehr fraglich, 
ob bie in ben Xe^t II, 1 1 aufgeiwmmene (fonjectur orlomi flntt 
uDOmi rethtfertigen ift; wenn num I, i rastekaseti mysiyn po 
dreTu nnb II, 1 1 letaja nmomT podn ohlakj jufonnnenfient, 
fü ifl ber ?hi4brucf in bcibet; Sällen jUiar foittjcrbiir, um nid)t 
^ fagen ocibtch^ aber eben, bog btejelbe «aonberborfeit imti-- 
und Oocionnnt, nni§ gegen eint Vcnlbeniiig bcbcnliic^ iwu^eni 
wentgften« follfe, wer orlomt flatt umunu fchrcifat, bog myslija 
in 1, 5 nicht flehen laffen. lieber bie (ionftituterung bed %tft^ 
nach ber orthographifi^en unb lautlichen Seite (ie|e ftch bem 
{^cnmiscbcc in^; es vie fdne JBoigfingcc ft^^un unibuin Digitized by Google S5 — 1877. ^1 — Bitcratif ^el (enf tat ifatL — 6.3tttiiar. — H Diel /lü confertMtio ju fein. Sin Z)en!mal, bai bct ^iolti^, nic^t 
b<r U\xd)tn\pxad)t onfle^ört, fann nidjt, wie j. S. y, 1 :i in einet 
3eile fte^ pregorodisa unb pregradisa neben einanber ^oben, 
ebenfoipcnig pülkü unb pl»ku it. bergt, iinbber ■verau^()ebeT ifl 
im 3rtt^me^ iwnt ec @. XXI meint, t» fdmie ^ier im 1 1. bid 
13. Sa^t^unbett ein @(|manfen ftattgefunben laben; ti giebt 
in ber flon^rn Wcf^iiiite bcr ruffifc^m Sprache fein (nic^t litd)- 
lutfti) in welchem ein gradü ober plükü eine lOerec^ 

tiguns ^dtte. Silber onf Wc tridai f^ttrierisen ^ftt^m etRjiigc^n, 
luelcöe bnä ^oor^lteb ^froomift, ift tiicr nid^t bcr Crt. Dflo» 
MoiUi'i ausgäbe ift jebeniaUd unter bie be(tcn )6er}u(^ 
ra^iKii, ba C^nicrigfeitcn ^cr tvctbcM. L. Sci^ßcin, 8ibo., ZrifiaB unb 3foIt in bcMtMcn SMifituiM« ber 
«iMidL St^l, 1876. Z«tatr. (VIII, 2M 6. fn 8.) 4 flK. 

€4 ifl gctoig eine (o^nenbe $(ufgo6e ffe bie Sfl^fc^e 
fititif, bie t)erf<^icbenen Umgeflaltungen verfolgen, toetc^e 
ein auf bem Slittelalter fiberfommener unb von mitte(a(ter(ic^m 
®tiftt burd)briinflcncr Stoff unter bcii \iänhcii nicbaiirr Ticfjtcr 
erfahren ^ot. Xic ^riftanfage eignet fic^ uoc^ugdroeiic einer 
beraitigen ^Betrachtung megen ber reid^ $fiDe md» bcr 8er* 
fd^iebcnfirtiflfeit bcr neueren Searbeitungcn, luoroii* rotr crfe^en, 
ba| biefer Xlicblin^öftoff bcä 9J?ittelaItct« feine SlnjiefjungSfroft 
no^ nic^t ocvlurcn Iiat. Ter iSerf. ffl^rt uni, abgefeben oon 
bem notS) in bcr nltcn Irabilion ftebcnbcn ^ani Bad)i, üierje^n 
3;id)ter wv, btc fid^ an bem Öcgeiiftanbe öerfuc^t, unb mdf jroei, 
bie ]id) mit ber Sbftcttt boju gelragen ^abeiL Unter ben be< 
fpro^jenen Xiic^tungen finb nur einige aQgemeiB belbnnt getoorben, 
anbere mußten erft nu# ber SJerborgen^eit on8 Ci^t gejogen 
(Derben. finb bic Ueberfe^uni;cti unb irortfei^snngcn von 
3Rarba(h, Unrj unb Simroc^ bie niciit über ein geringe^ iüruc^- 
ftfid Itnantgefommcnen efrifd^cn Steubi^tungen von V. S^Iegd, 
SKarboc^ unb SHüdert, hai üiel befannlcrc, ,5n)or luciti-rjcbie^ene, 
aber bod^ unDoUenbct gebliebene iipoi ton ^l^mmermann, bie 
9ioniansen von (Sonj unb S9B. S^adetnagel, bie branuttifc^en 
IBeorbeitungcii uon 9{. Sogner, SBeilen, ©^neegon^, ©clirfe, 
ÜHobert (5b. o. .»partmann) unb SJöber. 2)ie XarftcUung be« 
1^3erf/« ift fe^r populär, mitunter ettD08 ju breit unb an bad 
Xriviole ftreifenb. Hbtx im ©anjen ift feine d^arafteriftif ber 
etnjefnen Dichtungen eine mo^Igelungene, mnr trieOeic^t oud 
'^vinliebe für ben Stoff ctiua^; jii giinftitic. Gr Ijot fein Vlugcn» 
meil namentliil^ barauf gerichtet, tute bie Dctfchicbenen 2)id^ter 
btf, wof in ber flbetlic^ilcn tfoM ber mobemcn Unfi^nnng i 
roiberftrebt, bcfcitigcn unb ju erfct^cn Uerfucht haben. (5r 
üenüeilt in^befoubcrc bei ben 8thiuierigfeiten, bie fith bcr 
bramatifchen Süebanblung cntgcgcnftcHen, unb finbct mit 9ic<ht, 
bnfj biffclbcn lürgcnb« iHilIfcniiiicn bch-icbigcnb \\t:\b\i finb. 
üiienn er bem iiiigeadjtct Ijoffl, baß |ic^ uoi^ ein Ticljter finben 
»Derbe, ben« biefe gelingt, unb felbft SJothfchtägc für bicfen S^mi 
ertheiit, fo fönncn wir biefe .^-»offnung nicht theilcn, {clbft Dor^ 
ou«gefetit, baß c8 on IBerfuchcn nicht fehlen foHle. 9M fata= 
liftifdjc (Slcmcnt gebort ju notJ^iDcnbig ju bem Stpffe. SBirft 
ein branmttjdier dichter biefe« ^aaad, \o Um er jioar noch 
flXoHve mtl ber @age venvctt^ «ber «f Uft borai nicht mehr 
bie ©cfchichte Don Irtftaii unb ^folbe, unb er rcirb bcftcr thun, 
imch bic ^iamen fällen ju laffen, bamit er [ich goiij frei belegen 
HtaiMC« H.P. 

««uf 3a(ria4«r f. qJbitelcflt< u. *pi^a^|oaif. .{>r#fl. pcn «Ifr. i^IeCf» 
tlfnt u. i\OTafiu«. 113. u. ili.tt. ll.^>tft. 1S76. 

'^Msb.: I. G.Scbrafc tr.^ertdjt^uniV— .V-RIa*. flnfoJ.Tnlniigcn- 
»i«. ^.'?^^iftct*lf*.— 3.21'miBfrbrctt, p Varianc».— K.'Urtnj. jur 
Ätitif ta Öntiri^^#. I. — 91. üutiiM*, jnm öpifft STfufaic«. — 
(Ä. )ic\i>tt, iibvT Un 'ülbrtimmnn^ii^mctu« im Äfltberrnrri'itf; na* 
ber €d)ladM bfi ^(tl ".'irj?!!!!!!'«». - i>. i^ajitn, Ü?<r1d!ltjiunÄ (pttba- 
fln« bflr.|, Si«. li-u'-fl. tu btittn ntnea 'Jlnl^abtn iti v^Uton. 
«VMpcfitfii (9)a4trag). - (i. «»ilitr, »er ett« tt« 9Xai|oa. — ^. 3.9RBll(r. {u givtil. — g. «ii I&ibtr, u hn MriptofM Um». 
ria« Au^uilM [Alex. Sev. 17, 4]. — SeHsfiPROb 

II. Sibolff, {R CMfdnMtteM n«f«ra nnrcnr wMmtm fklk 

(641.) - € tteibttr, WIInM. — Stnbct, ««tl4t liir Mt 
SerbanMingra »ir8i.«a4Hnrimiillfii «tMifni«. €$ßMmt 
ii XübinAtR. — Otio, 4. •nmdicifbrabni Iii Scrrii« Mi 

rem M bca ffik. 64«Ieii Itt <Prov. ^(ff(n>9tA|fM ■. bei ^liitnli 
SiAcdL — ^. It Scttdcn, pküeU ^rogiaomi bic h^^- St^utbi' 
Ub 9ai4M 1874. <8«rtf>) — flttifiifi^iai- 3ritf(hrift fwr bit Sfterr. «««nafirn. Rtbb.: «. t»a«f#«l & 

^arttl, it. ei^enfl. 27. 3a^rg. ll..t)tft. 187«. 

onb.: 3- So9lo(i)(, giammalifd^e llnUtfndiBnstn. ({|[PTtf.) - 

fe9ABl9, Iritifih« Sliiccflcn. — Hutaz. •■idgiiti lli«c«a«; (io 
t; ScMrtmmgei; 9cifntlM|HI. 

Slittcr für bai bo^er. «pmaafial' k. 9lr«lf(M!M<ka, nMg.mft 
»aner u. «.Hnci. 9.^iu 1676. 

3ab.: OrcR, Me ita. Ptbejrt. — €örael, (Bt 3aajhate 
»ie (B9n*afi«lfra|eR it ber $Ttit( »iclfa(b b<baibelt waUa. - 
Sa 14. )«■ ClBttDinf (iai4 gt^rplanl fiki bei ttatmiiht ii bot 1» 
fltn einer rc^tnrf. 9t«alf(ihiile< — ^. Ärallingtr, no<h eiamltt« 
dcbaafcnannut^ ber •<»crHi|IIcr. — «.X^eia. CeraiM 
9l(vt«> — IlMMlioMB K. Mlim.Xoti|(«: etolW^^lcl. 9Ir(hi» fir 9{tteraturaff<hi<htt brffl> MB 8l.6AB9Tr tkCtNÜ* 

ff Ib. 6. ¥lb. 3. <»eft. 1876. 

3nfj. : S dl rc rr r. ar c [«f el^, über Älanfl 91arT un6 ffl. 
SBcIfgatifl 'PCitna. - Si'uümann, 3. "Jl. (irarafr'* Cb« allf^^l^ 
iij. - a. e Acne, Ml »Jurui^, — ^n^. ajüblwlll, «eiträj« F 
Äenntulfi ßbr. ^. £1. Stfcubjrl «. — ü^rifff rcn CäScftbe; mitäflS- tf 
©oifc<r.ier u. Ubbf- — 4>. l-üntstr, tu- (i^ri{«.(»oetKf*« M'^«^' 
fe^untt br( rriujkn. ®onboUtrlube« «La btondina". — 6clbittt> 
(iTavbif6< etiMt bei Z>{4ltcl3.9.3tagerj ■Ügitb.V.^lltbC'- 
SieKnfionen; StilceOen. Hiansaror, M., bibliograpliia cancasir« et transranrailrt 

Eüvii il'iiiio lji!iliuKra|iiiiL' sysleiiiaüijur reUlive .tu Cauc*«!. > 
la Tmucauea!.!! ( i ;im\ p<ipiilatii>ns de ce» conirees. Tom* L 
•eeUont I el 11. SU Pclcr»burgl, 1874—76. I.eipziff, Brockliassii 
€omn. (UM, 804 & gr. 8.) 86 Hk. 

Tai in ruffifcher unb franjofifcher Spraye gef(hric!«iic 
^erf hat fich bie Aufgabe geftedt, bie gefammte über ßoublia 
unb Xranlbniliilien e^riftierenbe Sitecotnr, f^ftematifch aufanoK» 
gefteßt, ju Deröff entlichen. !Cer Dorlicgenbe Sonb UBiffl|t 
4810 Siuramem felbftänbigcr äBerfe unb Slbhanblung« 
jroei Sectionen. Iiie erftc Section enthält in acht (Japiirb- 
©eobäfie (9lr. 1—66), fiürtogrophie (9h;. 67—520), ®co9r(# 
unb StatifHf (9hr. 521— 1 15S), Geologie, SRineralogic, ißüliJ» 
toIogie}C.(?hr. 1 1 3U— 1 1 s l), Zoologie unbiBotonif (9ir. 14S2- 
SSineiabBftRcr, Z^amtn tc (92r. 1663 — 1819,^ 
aRetcoeoIogiewlbMMalofogie (9lr. 1820—1859) niblUiiii 
unb 3?cm3anbte3 0h. 1860—1904). JJie jweite ©ediooii» 
fofet bie @<hritten über Gthnogrophie ic (ßbc. 1905 — 29211 
9leifai (JUx. 8922 — 3235), ttlterthOnKr nnb Mnnm 
(<Rr. 3236— 338t), 9lumi«matil (9ir. 3382—3426) ttiib©< 
fchtchte (5)Jr. 3427—4840). 3ebe« einielne (Sapitel ift mtiftoi^ 
wiebcr fijftematifch in Unterabthcilungen gegliebert, bie t*3'' 
tluffuchcn erteichtem: fo bie ^artogra{>hte muh ^romsjO 
unb 9ottVememAttS, ha» ethnogrophifche dapHü nod^ SödS' 
fchoften (ti bejiehen ftch j. * auf bic x'Irmenier bieJRr. 19^*'' 
208S), bie (»efchichte ebenfalls mich ^öUerf^^aften, \oro»m 
ben SDegterungijeiten ruffifc^ S^ttt\^ ttib ^ ^ ^ 
faHenben ftrieg^jügen (fo umfuffen bie 3legierung«iohre 
Wcolüu«' I, 1825—1855, bie 3ir. 4336—4474). laS ^ 
SSerf vorjüglich rufftfche Hrbeiten aufjujfihla« 
luitürlich. beniunbmi ift bie 3{iefengcbi:Ib, welche eiaf W** 
artige iKrbeit erforbert unb bte an bem ^erf. für bie öoDciW Digitized by Google 51 IBIT. JHl—Bitccorifi^eiCtiitvatilotL — 6. domm; — 68 Seint« bfritienRooflen 8in|(< in iiii0tfilQlBA|ICdi 9ta|c mi^ 

9t«<M«4lai m ^ «ftU «cfcOf^Aft K aüf. i. b. «. M. Untacrfiat ih 
• »ttlHfc«. Hr. 10. 1876. 

3nb.: 9. Söbler, Qbtr ta« Str^JÜcn tei fpjIIaMnm« in In 

t*lfftrifirmafd)inf. — X\ r djiibfrt. üb« tintn €a> »du Qbatit*. — 
ni- ^ can^cnbtri). üb» *^i>u nn» (ialvicfduiig 6(T Dai^l^iiitcn. — 
«tn\t\>. t»t ;ilicio«lc VII, 44» 3 na^.fah't tbcr miLifuaät to 
fefr €ani^ttj iu Ujcn? 

ll«Ta acU refiw Mteieton« ■ctenliuvm Uptftlfentii. Ser. III. 

Vol. X. F»«. I. Tpsala, t§;ii. Aolfl. Buchhandlung. 

3Hb. : 3" ^- ^tf|d)ciifl: ob'crvalione* plivculoKicap. III. 
(36 ®. 4.) — D. ^ammartten: UnttrfndfunÄtn übtr Mt i^aftr« 
•fotT4«Tinnnnj. (I3W2>< 1 — V. i). Jti i It tbra ntfl on: %iir la iromltc 
pr«-» de HulMorg iu IH. Aiml IST;). I. (hS. 4.) — i\ d. ^am 
btr^: la lern pera iure et riinmiilüc ilc lair i diirt'rpnle» tinuleurs. 
< iT S. 4.) — Cfman n. a^ciicffcn: übet ^al 9ltcinj((iri6t Ut 
Selen«. (22 0.4.) — (itnan: uo tlie general caunei of Die 
ocean-«orrrnU. (63 6. 4.) 

OittiMfli (3na>MMnti|«rll.), 6*TtBB: If« Me 3inftai| 
»r« tb<i#. 99ttH^tiftH Ii ttt nelcnMi 9^ifavtU. (S4 
'»b. e^rnttf. itarldB» la 13. 3abit. (116«. S.) — t.6(l»el: 
üb<T edi»(feivbc4p^rvnt(ni'iinj(n nn» Mc dimrirfwu fton (Etl«r* 
tofcUnflarfitbrT anf (tpunanibnatiium. (26 6. 8<.} — & 6ttffcrt, 

vt-a)(t-b)(t-c) ^{,+ (a + bt +ct2)^[ + (b + et) j-0. 
19» C 4.) — 9. S. e»fng(l: 64ib<( mm 9lMMlcitt«ll|»al. 

fiolMtt Hftita. C4» 8.) _ 

acüf^rift fit ®«artaai|ii«Mt m •(•»•.«. 

15.3ot|Tft> ^iMfU 1876. 

3ab.: 9»«Mcr, ^UfcItUfaiM ta AnnlNli» t. Cinfet» 
^Un. Ibfcnrt fit Me 3a6r(«NrfMi«iin| iMx (i^Mlifr. futatta« 
l4|ltM •(ffflf^ft )« e^mi. »(■ n. 6(*t. 167«. — 9a»<f4tr 
l^oaeavcrttB. 

3b(-: StfMgc |ttt •ef^fAtt Ut mafi. 3"fl(ni(nTron)4. — 
r6rmi<<l>( SBInttritbtftnL — (Bdbttfe. blt St^ranflni M 6tb' 
rrmc^en» rom 6tdnt>rnnfte bc4 SaattitliOfridtr*. — Dir SBtbi* 
ttvt %tanttnt. — 2He 8tTriiMfitc Ot«Mrtt(|ro4. — 3<>r Cticati« 
Tuns a«T bea lütfifiben ftrfeilfi^MqM«^^ (ftmtir; CMnfpoil« 
ttm SütUt gittt^ctlBBjiea. 

n«tm. flH1Mr*3rihrafl. KrtTStriid. St. 3a(r(. ftr.48n.47. 

Jiib. : Xa nriif lüt:**'''!''! ilit JtftJt unb bir J^urJfnlirirf tliii\^ bf» 
I'fBffix'n VfrriTfifnf . - lifba t:r .Im'.iimnfnffliun.^ b. iiti (Hftrjml) 
trr SrtiOnle in brr 'jii>antivubr. 'Jtii« ^(ln 3tal. fibtif. von 6d}atb(. 
(üartf.) — Cd« it^i bittorifd}( SRaftaa Mc •nM|w|al«rte ts 
Z^rc«»». 1. — StilceOtn; 9Iad}rld)ttn. 

ll»nat«M»«f.MBfifflff4-. Mfl-». b.«»f.f.«WufiffoTf48.S.3g. «r.lt 
1ST6 

3nb.: C Äabf, Ibenu* ^tt'Il^fr'* 1<falm: Nuli ruiriiilnri. 6 
■.ociim. (ccbl.) — IM.'i^tdtr. iiiie iiifnn ■^^ibliotbff. - ,-^iTfl 'trieft 
c^^ Wfotg SBp|»(I. — :){<ctnncn; :Kcd}imn,^«lfilunji ; a'ittlbfilunö«n. 

iRaga^ia f. btn bintfdi(n !(^ud!banb(l. 9((b. : '^1. S 6ürm ann. 92r. I! 
■. 12. 1876. 

3nb. : SAlnfewort ttt ^trautitbtit. — ^'f***'' b. bfiit< 
' litn öuebbanSfl«. V. |. — ßur Sfbr» com i'trljj^icctra^. ^ — Tic 
lÜÄfbniri'f von 'l'hHjbf ;rbia für b«n bfUtfAfn ii. .uiJlinbn'.tfn 'i*udi< 
bantd. — Uir Ufjntfnfunbf. — 6tatifii)dii;t^ itl-fr ^(^ biicbb^iiibUrl» 
\4tt* Snftbr für blc 3. Ib74 a. 75. — ^ttx «. ftixäit)o\\ unb bfe 
M 9a4^aBb(14. ReToe eritiquc. Nr. 52 Ihtg. 

Ub.: Max Müller, eopxax d'an ^Ublt ■IlMnind, (. IV. — EMhylr, Im 
ParM«» P P- OI>«rd tck. — Dihmaw, Bole« rritiqwa. — Haid««, 
BnadimlB dt ComIci»« «1 »** i ta in lur le dlalect« RMw. — Bich» 
Uld, Bnt 8«laL — Aaikary, I« fault d« t>l«l«. - 
taacilplioM. Atftorifi^-polit. Slätttr f&r bal fatbol. trulfcblanb, r<M8.M>nM. 
«Jdrfl n. »j. «inbfr. 7**. «b. 12. *tft. Ib76. 

3Bb.: (frlnnfTxniitn an l>r. v. 9llii|t«rl«, 12. — tat Villbiim WrratI da Mal« 

«ano« Ml WirKUiur». 'i. — Ti« «eiaslcdenMlinjit. — ;V>iiia|k. — Mw 

3« Btara 9ld4>. .(ii«^. dob it. Stcidiarb. «Rr. I. 

3a|.; 3um tttan Jatr». — Tit «ij tc> Nui'*in iKcidi»,)"'-" — ^• 
ar»i*(, Zataa la Analbari. — dt. Ifaali, Cailxiii. — Jl. Mti^ait, 
«laitfa llnMltta. — «at ««Na: 9H SbnanK a. m «aliMk; Bai 9k •miiNtm. HA. ^. Oliv. Hr. 1. 3ab. : Vim Ht.ttn ysVr. — Utabmtt. Ut ffiohriingtn ttr Muffta In Wttif. 

oniii. 1. - rcfbii, Me lir.iriHnt«iitii»il in tia U'. CtJJItn. — ^»til'ÄI. 

MitKjiniin. — nul tim «Mafi. — eactdit in UaUKgtyun. — tlinalut. Xiic (»tgcamart. 9t(b. 8inban. 9(r.&S. 1876. 

3*1.: M. SaMtr. {ut Citralirnng üb.tlt Xiage Nt militSr. 7n}<nt«ritrliiin< — 
9. ItaftnIlcIn, tu Sebl(abfl*ciiitt4ti'"dta Ibi 'ilibilKt in Nn «iriKiin Tit »Äoflf. 4)rl(|. pon ffl. Seif). 4. 3abrÄ. Wr, .">0. 187«. 
Job.: .ediauiViilmt.' — it. ¥uib(r, )ut llfbiiltn'rjje in SXIItiUltit. I, — 

lyiättfr f. litcr. UnIfrbaltiiniV in*fl. pun :Tl. »otlfdiall. 9lr. 1. 

3Bb.: (MstItAaU. ntat iKcnunr. I. — 9». t*udiair, EAiOnn. C«IM. — 
tli. V. «(liwatb. e4cl(MB )>ii «iiMiinlc. — C tipiact, ünm Md WM» 
taittiiabr«« — 9tBia«tan ; «>iblii>«ia|Mt. 

9n$H. ltiM|.va«^.HIciitc«><T. 9IC.68. 1876. 

rtttctt. — iit ii.xn ttt Wil'tluiijicnlijrn. fl^>(Il^.lnI^!l^illl:II1^fn in Vea. 
tca. — ■h'Uttd Vcilinct f iiii^t , Viicrdlui, Oilttnri JtunA; Vufit; 

tb(4tlt. 9cilc|c IM S. 9tei<^«« n. ftal. $reBi.euatl«lKi<l|tr. Rr. &3. 1876. 

Sa%.: 3h SdhniibKa ; Tic Bn«t«nani *«n biM. traaftattaiamilbni in Nai 
•fbiul« tti «41. '»rjrtniit »er Matt. — tpUnUaa »t« 3a> a. «aMaabid 
im 9<tiptmt(r T<. - t<i «atnMaMaBaB« la Ut NBl(4fa MIIM4I|. l — 

Sul Sitimcn. — Viicratur. Oifftnf^oftl. 9t<U|<.brr 9rlp|. 3r{t«B(. flr. 102 — 105. 1876. 

Sab.: W. «flu. Mf lrcll#i»iillii*a'il fireiilutiii »fmüfft'iii»!. - 
^um .V». JabT«#lag ttt «iftfit 5ur,iliriin^ vca !ü'<*n » .Crnon' in rfiil(.t- 
Im». — 9l.'4Ni>llt(, 8<lV|ij(T «aaHH'iil'ikau. — 9%nnt VtniiifMBatB |U 
f l<N »<r WtUbeaflNTbmtBBut. — t>«ni La;» Magskera. 2». — (ItiallaM aal »<a ai<N«i*C fMbiAiaaiitn auf ttn Xji. eiaii«nni. bi<d. na 
n. frabn*. — «iftnfienm ; l«ttmi'.tiel. Hilf««. 3c{tnR8 (f n««b.). StflaAc 9}r. 345-.15I. 1876. 

Sal^: IRilAthtaatt. 0tir«4iBn«cii. i. - m. ^rtttt. v. iiiaS al» taiifcr. Vbilir 
B. ^«laatihr. (Sibl.) - tu ViX<t*tntiBwitl in »tn V. Ciiiaitn vtn Warb« 
aainlf«. — tt, V&bli. IiirTtlic. lirnilMiTcttc, .'■ 7. - V. diti|ier. atil »na 
Ui. Jakib. - ¥«iiir«ji u Wi-If rrn •ilf.u-fl. — -WiAjtl f>tbix i'Vcfrpli't). — 
t. "liMif. (jt S:«»fr<fva*fi f n-Vr w f" ll'lwit, n.t .üa rr« fMt» 

iljllfiiiul, — »»la^'i' II. ^>vr :i\ K> im Jl ir'"l^ci*i(l)lt, 

Ä. (linft r. (««tii'li'^i. - Au tti! OTdiiiten ein •Wi'tljUjJeii. 

fBicRtr «benftMft (Qcilaatiur »).3(itnnA). 9Ir. 2t>'>-2-.a. IS76. 
3Bb.: 3. tair^ M« fMbaadMaaMrliinj tm eftrrr. Slatraai. 1 3. — Tli e»<H< 
nra. 9. — W-CVTabban, CrInRenntbe iX«nf) - 8i. Übt. I f. 4«fbin|* 

tbejitr- fllfn- r«r Wtlifleili^nlü Iraueiinel reu <!• aimri». - Clraab. — 
r. i.'flletl. Cei »un «jn-lii'n » 1 IM i t-i» «rrill>ll. — >>. V«rm, 

neue reulMie Iltt^Mit. — A. !ciiia. '.>(j<iL[ii'i!i(iiiit>,ifi. — Hdai. aitccttlftaMt. 
— Vi. ütiirtn, lennoit'n * iitiicH«» rianu: .vai»!«*, — !~ 31aj»r<rtf 3dtu«fl. 67. »>. «Rr. 1748. 1876. 

Sab.: Tic nel<tl|4<)t)4tf(b«. — Hin R>ri»[. ein»ieiiri>rf cra Rrlb tlofBft Aaat« 
b«ib. — ffierrg 4»(r(. — Mobtrt Kribur x<trc<i »aleri^ne lierll. gtaranl« 
V. ealilbuiB. rrr crflc QtvDOaiiAllglc CngUnri inr (ionttcen«. — tit Irr» 
retofjbiuiig« »er »«utfAen Virini. — 3n<n *"i.ibr. 3Rilit^i|ubiüiim Jlaiür 
ffllbrim'l. — freralMfibe tr.miTKren. - r.il Jiartwarr'n ff" «Weilar. 

neftirliaRb u. 3Rc(t. {»r*«. «ob g. «tB. ^atf Unber. 9h;. 13. 1K76. 

3Bb : W V'iur.. eine I.iii»rB'ern. — *rtif» unietel 8»«lalci)trt(rcn»rBt«n. — 
Cei AuiMi »(la Okiiei. — M«(l|bUiier. — KaaitaUa«, »ii »ailaaiM. 
tir. ecritfamMi la I!««I|M«M. — CtLCtiawik da 6Ml bR aapateM. 
(Cibi.) - yaldifl. WftfMWe aaf M« »patWbffiwi wa Müaatan^ - «ab 

ren (IrtnnerunnlMälieta t<« Xrrib. f WVTtrirdi. <). — 0a9«k(H. 3rltfr<igen 
'"ir rin ilairilienirni ii. iS.tl) — Voir SJlirriin», — Mk Vl'l^tegen |a 
tt^KI. — fi<eihnvitl(Ti m ttx Wiiitiftul<e. — 'V. (irrwartll^Biilenfcib, 

a-.i» rem niiiere:! ."iniiib.il. — Jinibtcnir — Mluftrailonrn. 6«aatdf« 9itb. gb. i d) e I *. 9lr. 52. 187G. 

3Bb.: ». »T44«i<i«el. »er rcmlKrT. i»4l |— Sr. r. «(ib(ab«at«a.miitaat 
«iir« Mfaiird a. »ci ffaraaM a. eaiMburai — Vakraw. — 9<couvTCHr. 

giulltr Airau»'« flclnr CMblo; — 
X («ibl.) - Sl^fc rUlier. f lUKaitw a. •crttNlMlc. ttr. »S. 1878. 

Sab.: O. 3lel. ß«ti»C»(it Wffinelfni. — Tit ?lti,iii'-tnntii rtr »PjieripJT». — 
Sil ÜNcnfAen u. Clngi ^4) Fcriicren. — <■. .1 V ic.wmt . nbrUbiun« »er 
9|jg«L — •.Sciaei. Vncia.ie4U— 9<eib iibimI »ir WrligaieabaabiL— Digitized by Google 59 — 1877. »«2. — SJitetorift^c« (icnttalblott. fi. ^ottuflt. 60 •.Cftnttlni. ««bmM «Mt m» SlUit. 2. — 9R. «III«*, «tf^«!^ 
»Ml Mm knfttalir HU«. L — Hill BwriHmiMt. neue »latt. JRtt. .& i r f d». 9Ir. 15. 

Jnb.: *.> (ielllnl. in-ii «AlifiaHtrcgt. — «. 0»Jtll* . t«t H«tfaO »rt Vul- 

f*tn äbtJlft*. - Vilt<x ittt uii|«t«t ÜRctiliMAnn,! 1 llnfit l'.'niAliaH 

>>tir<iiibiim. — Crpfnheim. fleine »(ici*iifittM i . i it'-iinun ibtSini.— 

l». Sn. •J<ücjiip, tcr .".iitjff iji — i^iir tau» u. Viit . flUtiici :t. 

9i«g«iiit für (ie ÜÜnatai tt* Xntlanbc«. 43. 52. 1876. 

«uf!4v ÜTt»ta«-| MiMlIfr Cm»; MmmI 8r«ura'Vm4(( Ma (lad» 9ilu. 
— tcr mBlietm cnfli. Kvn». 2. — mn* ««a»^tt4 »« ff««j6f. Btuli. 
tif. — W. Äodn, VtUU all« ?'iMtaIien. 2 , (Wrifilmt «, «ijmtt am »elf 
vca (Mcaytl. — 8t6nrjir.irbu i-on Unjat«. — *ta«inijnn'» tUteti(l(r.:ij tt* 
nlD■3><^a. — Cii jaratiiii«« £ii)}ietttt e«i e(A>n4>t»it. — Xlitac iiti(an{J}t Sa« 9tt«Ianb. !Rr. SI. IS'e, 

Sat. : f\ a<clarc«ii<re. Kcdtral-flmtdri. 5. — C. <I«lp«t), Iril. e««nfaii(«l 
fi^tt :«*nm. «. (|f<*i4il ih-.liul. (Sottf.) — <. 9Rcl)Ij*, Cta»N« IM 
ttutrJfetn ÜNolboirgt«. Ki — Ter Aaairf um tj« rttbai. U. Mf (Wnstcattiftt 
W(lt(cificni. <eitl.) — ilt■illlr.ll^t^« :Hriftii In t<t 9)l»a(»lrl n. Im Zaa«nilll> 
Unt». Z «aai ». iHuii. pb« ^rjibf. P«tlli. - (Bern Püit'ttif^ 

2>it natui. |)r«fl. wn Ä. TOülUr. «. g. 3. aa^Tg. 9lr. 1. 

3«!,: *. <DiüUcr. imi(r Jubiläum ^X, vattir.ann. Itifuang im» IM» 
mn«»«ii tn Koiftsli'HfnfiL — v.lKcitr, W«turi»lil(i>l<i>af( u. taitaUmai. — 
«.millcT. Mc traft «aa iniie. — muUMtaU»', flMlitWIiibr 
togiMt miiittUmitR: t«»i(aka4 Mt MahufKMn: n(4<nni Uci: 

StAftcii, SitHan n. 3folt In Mf^ii IH^tamtM Hci^ (9» 

S(lm«tt. Stfliii«'* Sasnmi. (Qon 9t diiAdmann: 3(ii. Siuta. hl.) 
Sraii»1tftt(r, tfc OaUdimtn tcr WM e^iiftfpnut«. (Sira S. 

SMUler: 9t. 3i>b. f. $<ȟol. h. % IM. II ) 
Cantor, Ut xiu. tatlntnfotn. (Sra^xUr^: 
Sa (per« praß, ^anbbttife t. ocri^lL n^dn. tun fcaili.K. «mit. 

8 Ima«. (Sra Cluiciifbtr: O. nd^ 9rtff< u. 6>.) 
0«^ii, 9aKbif Dbfonnf. (Sex Soi^: •Mi- gel. ^Inj. 48.) 
».Qitftn, »CT Jtampf (tr fl<jlti1|M a. •tan nrtic lUni^« CB^» 

Jtaufmann: <lbb. 51.) 
Froebner, le« luutees da fraiMM. (B«tt Bllfdcr: im. 4T 0. 48.) 
Funek-Brentano, la elvtliMtion et m» loit, morak loeiile. 

(Bon ©Amen«: 3en. giljtd. 52.) 
^ÜT>t, btbx. u. ^alt. ^an^»SItnfo<^. 3. SlfL von Q. 8t9ffcl. 

('Hon Stabe: 6bJ).) 
IT< or, ll'Kn rn^Mli« Helvetiae. (Ben Crutc ffiitt. flel. Vn«. 46.) 
iiin i, He i'n'ün;,^ ttt 9lr5neimlttel. (Son .{mfemann: dbi). 51.) 
Äatttnbiif d), i^iubfr« l'fbrt vom unfreien SSifles u. »en b. ^rftbefli« 

naticn. (t'cit 91<c^( ; o'ti- i^f'l'fl- S"''-) 
Arobn, Ui ■;<ljtL>n. «Stoat. (SonUlbtiti: (Bett. atL 9lnj. 4D.) 
gttifcbeiber. b n 'äeR|M«|. (Btn ^«|pf: tWlR. |.(irlABt. b. 

jReoci V. jtnonjii, miitfcCM «. IMMWIt 94l^iuicil«. (Son 

JRiejUr: 3ni. iJiiU^. 52.) . „ ^ 

Mil.i. <ic la p >i Ma hcredM-Fopnlar CuleUkm. (Bra ckHet^t: 

«Sr«. f. mit\ä>. ü, 3.) 
NisNon. Aiiiiiiiani Marcellini Tra^mcnU HulHUrteBm. ^OS llinvl- 

9?. 3bl\ f. 'Pbilcl. n. sp. 113, 11.) 
Sellien/, I'lati)nis opcra. (l'cn 3'-''f^'"'- t'f't-) 
edjneitcr, OTart 91t^re^^ aHctitaticncn. iCcn SR. »olfmaiin: 3tn. 

@4ul}f, au» ^. üprajci» bf« £taa(e. u. ':i!ti»atre<^t#. (Son *oH: 

©eiirr. j. «rläuf. b. C JReAt« iif.R. "fi t 
SBclImer, 'Mffwetbfel jiriftben 2dm<r h. GotU. (»on i^itli^ : "ard). 

f. üittflffd). t'i, :t.) 
ffii4)clbau*, ofaPtmlfie i'eilcfunj^fn über ta« 91. teflamenl. (9Jon 

(»rimm: 3«n- , „an.. 
V Wilamowil/- Mocllen.l'^rf. nn.il.'cla Kiiripnifa. {von SBeff« 

Wn: «.3bb. f. a'Lnic;. u. >;<. n\, ii.i 
SiHRCimai«, AaTtu u. i^lÄnc lur Xo|)ofliap|)ic b. alten SeiutaUn. 
CSm 6«<1h: «Mt «((• tüq. 46.) 23. ktl .'Hl. C<cimt>ct tt>76 fia» 

nett erfd^ienene )0erfce 

3ü' un'(tciB K«ta(licn#but«au «Injeliefftl ircitir: 
«iiiroetfe üb. ten an«wärf. Raubet bfr ci"tfrr..iinyior. IXcnardjic 1^75. 

:t(i. Sabril. ÄMtn, 7ii. Waolt'« €. i' XXIV, 217 £. •!.) 
igAbnicn, Stcfflitt» n. £il()oncttcn. gbaraltcioara))!;. eilnation«' u. iy<f(^reibuilfl be« CberaratI cpaidjiiiöfn. inifl. rim .ft. «at.«tc>»ji. 

Surcaii. Stutlaart, 76. Stnbemann. 4 ^ft. 
berliner, bit ffcafforab jum laraum Cnttle». 91ad> i)bfdirr. 

erfti« Walt ebfrt u. cemmmtirt. geipjifl, ^inridil. 4 W. 
liauplii opuscula. Vol. III, pars II. Lcipiit", 7t.;. Hirzcl. 10 )lt 
3afar<«berid)t über bie J^ortfdirittt brr iibarmacoflncfie ic. iU^. r; 

(B. Drajenborff. W.^. lO.Sa&rj.: 1875. fflottia^ien,76. 8;5tn 

boetf 0. gfin^Kdit. lOWf. 
IRebrUg, Snr (Defdil^te b. beutf^en 6«tiatbcnotTatie. <Kaj^(b:;f 

gflber. -im. 

9ef4ta, (Mirte Qbcnen d. beren ^iBvenbung. <DIIt 47 Ittf^. ZikIl 
SltaH. «Hrtaf u. 3rrAana. iXlil, 103 6. «r. 0.) _ 

V. nellM»«t. 9(Mi4t( ZoKana'l feit bem (tnbe b. florentm. iriff 
ihiatf«. 2. S«. «01^ S. «■ «trtbee. 12 m. 

Sftt»9ft|, »it 9ltcme ». «nnccDMfion. 3<>i<4. Cxt1L%i^\ 
tu 9$» SAH. 

6UM4f. Mcftu^ M.«lAim. cperinenteOe ^atboloele. S«. 

SramHlK. «W. 
Sace't Ronau de Ron et des Ihiet d« NoniiAiidie. fta^b.^ 

f^iiftei MB ftnem ^tt^. »M ^«n« Vi>Tir<** 1* ^fe. ^tUkm. 

^cntiaginr« SAH. 
Willkonm «I Lanca, pnkIraBU» none btopniMe. StalKi« 

Sehweizerbart. 10 Mk. 

Sieoltr, 3av9raJi»Mii taftogTapIfk k. altel Um. 4.(64Ml^ 

CmMiail* K(|r« 6 SRI. gtoBjafifi^t. 

Artaud, A., reeberchei liidoriques »uf b ftaiterwae da J«ay< 
le chiUeau de Sagonne. (Ol p. ». el 6 pL) Baafe} ISN. 

Dachcux, L., un rcformiteur calholique 4 1a fln an 
Jean Geiler de Kayscrsbcrg, predicaleur ä la calhidrale de oliif 
bourg, U78 — 151«. Etüde »ur »a vic et ion lenips. (XCTVI.MJf 
8.) P.iri5,7ß. 7 fr. 50 C. . ^ 

I);iii/a«. R.P. Anl., etude* sur lei teinpi primilib da 

Sl -lkminiiiuc. Lc Bicnhcureiix Joofwill da Saxe. T. 4.(pl•^ 
8.) Paris, 7(i. I.cs 4 voll., 'J« fr. 

Detjardins, E., g ntrii 1' " ! i^'orique el adminialralive «» 
Gaule romainc. T. l. lulroJiichun et gcograpbic pbywqne 
pari'e. F.purjue lom.TitiP, cpiiquc acluelle, conlenant 15 
23 flgg. itikrcr.leos dans Ic texte. (481 p. gr. 8.) PM«. * 

20 fr. ,c UJr 

Diderot et Frcron, docuincnts sur Ips riv.ililLh lilli-raires aa l». "«* 
piihlics avec des noics par Et. ( liaravay. (l.*) p. 8.) Pari^Ä 

HoHssaye, H., le proniicr sii ge de Taris, an [i2 avant Terfeh^ 
ticnnc, avec une carte gravue. (1"3 p, it .) l'uris, 7ti. 5fr. 

hilrifiues, les, de .Moliere et Celles de sa feivmie, ou la fiiKBe 
cuiii.jdiennr, !ii>l<..ire de la üuerin. H..impres8ion confotnt» 
r.dilion sai)-, licu ni date, auivie des Variante« des aulrtiaij 
tion«, avec prufafla et Dotes par Cb.«L. Livat. (XU, 

Paris, 76. 6 fr. 

Lenurmant, Fr,, «lüde sur «luclquew partie« de» »5111»"» 

cunrit'(irnic>. Essai de [diikdogie acc.idienne et ai»jri<»e- 

(,K.\1V, .123 p. 8.) Paris. 76. 
Les comniuiu's et la royaule. Lellrts des ruis, reines de Fru«- 

niniKtn s. conmianda'nt.s d'ariiiecs , s<JU^i'rn<^ur8 de villes, Pf 

vöts de» marchands, 1181 — 1789; recu. illii s et publice* P"". 

Pe»ma/e. (250 p. 8., et grav.) Paris, 76. 7 fr. 
Lorrain, ü., glossaire du paluis messin. (63 p. 8.) Nancy, '>'• 
Perny, P., granimaire de la langue chinnise orale et ecrite- T.J- 

Langue ecritc. (XVI. 547 p. 8.. ellablcau.) Pari», 70. 20 b. 
Perron, proverbe» de la Franche-( omte. Etudaa bWadl"" • 

criliques. (XII, 152 p. 8.) Paris. 76. 
Raynaud, Gast., < ludc sur le dialecle picard dan» le I .iatw<"j 

dV^-s les Charles de» 13. et 14. siecles ( 1254— l.-)33j. (12'P-»I 

Paris, 76. 

Recucil des histnriens des Gaules et de la France. T. 2j: 
nant la 4. liviaison dos roonumenl» de» regncs de s.'^inl L_"/- 
dc Philippe le Hardi, de Philippe de Hcl , de Louis X. de''"' 
lipi>eV el de Charles IV, depuis 1226 jusqu'en 1328, P«' 
pardcWailly, Delislc et Jourdain. (XU, 1623 p. 
Paris, 76. 50 fr. le vol. 

Robert. hitfa>üe da Tabbaje da Chocquea, ordre de SL-Aof»*^ 
ao dlociaa da St-Omar. (Vtl.SSl p.1.) «.-Onar. 7t. 

3i«IUiiif4*. 

Rcrtocci. G.. MMHoilo UbUoBnli» '■n* «P«* '^fJ^^Ui 
I 66. 56, 40. «r. S.) (daari l~Vll)i 40 (ladiae). IU»a. m ^ Digitized by Google et — 1877. ^2. — Siterarif^e« CentralKatt. — 0. Sontr. — 62 Bianchi, T. De\ dello De'Lancellotti, croDaea modeneae. Vo- 

lamelX. (VIII. 161, 324 p. 4.) Parma. 7«. 
Colocci. Adr, Üiordano Bruno: cenni biograflci, eon docamcnlL 

i'ii p. Iß.i Roma, 76. L. 1. 
Kajoa, Pio. le foDti dell' Orlando Farluso: ricerche c »ludi. (532p. 

Fircnze, 7«. L. 9. 
vhia e lerrilorio. Tre cronnche puliblioate per cur.-» ili dun Giac. 

B' logna e Franc. Ro»si. i.i.ic. l'ozzo lo, mitiiie della terra 

ili Schii> scritte dair.inno JTI2 at 14. — Ci;». Ucffa, narrazionc 

\-i L-.>nt;);.'i.i che Tu nfiratmo Ulio in Schio. — • GiU« Uoriin. 

:, Izic dtfl TroUo. (124 p. S.) l'a !ov.a, 70. 
r Tiirciualo, sonplto inedito, pubblicato in Miranddla nul 

giufiio del laiÜ da Üomonico Bacci. {S p. 8.) Miraadola , 7li. ^ntiqnarifdjc AaMo^c. 

iDIüietttiH Mn btt flniiauaiutl •eu4)lMBMuag Jltt4tcff a. tiMgantJ 

«T. 13: «tfd>ld)tt, «f üftriftif lt. 
t>::i4iriU)'fd>t 'Bu^b. in 'errlin: SRtMdn. 
«ink^oir B. Öiflant in Sitip^ij. flT.4W: «Wtticin. '7Jn4S3: 3iiri». 

rtitcBj, Aii^mtdit. 9lr. 4^4: 6tji,itl< n. (Aamtraltri||(n|cti^It(n. 
Iitbc'l So^f. in AiRiftbcrg. 9tc. 3S: X^Mtogie, ^^tUfopj^U, litt (PitMtbocent Ür. ». fteliUnlfQ in ffiicn (fl i»m 
meatkaltL Viofcffot fytc «cMda. ^ot^ologie. Z^mi^k nn» 
wMda. ttatt aa Der nafNijittt SrnMauT. bei ÜlrlMiNcnrt Dr. 
••».tf^ni^ in 0»} }«■ «iciHfemtl. Unfrifk Der Stdtc* 
■IUI « tcr lofti«en ttniveifbil munot Mitak 

Ii kc Uni»erf{t&t Sien ^atilMcrle H *«t W. 9ltt«ct 
dl frtNttKm für aOfCBcine (Scolofllt. 

Sb 9»fcjf»r Dr. V. Snffafia is ffiiea ijl m S3. ficicatcr 
MTB M« laiötal de Fiaaee gm aalHiitkM timfimiMffeRtra 
Ui A«ad^mie da inieri|rtiim ot Mlcn-kliMt tml\)lt WMUk 

^ . tn ^it^ q[»rof(ffpr Dr. ^cnn. «« ^ llRlvtifitSl 

tefkiMfei feer VftMWa/t 0r.C.6Ktttti* in 9e{v)i(t ift (er 
OmiBb im ftgU e&4r> Wh ^tfaiOt, im SUalfi^nlbtcectot %x. 
'"tfU !■ 8T«ilf«rt a.*. »ai 9iUiMt VnfMN «mii^n «Mtcn. 

!■ 21 tetnnl r i :i ; •m t«r tMonjilUlynfclfMt Dr. 

jwojSUr im 64. «dvueialjrf. 

^ am 22. tumba 167« f ti SiM tn wMctaqülc «MWd« 

Unirfrfilifs» u. l'iiitt*biH;etöcf ju SlrciHbiirj iü irifttrnm 
■W ••fe^Blid)« !Ptr<id)<niiij ju itfil iKUorbtu, tn^tm r.c tit .'lOOü 

liatlc »iilicUrr tt» tttifotbMuti 3ifi(t*frcH>friti uat cftetr. 
■»I«^). fifa. P. SiJefftnbtrfl, mtl*t fdt 2(JU Jaferen unbtnulit 
nf Um t^ie\\t Xdbfircb im ^itllaan en»a)>tt warbe, von btm 

9cfi»er« «Mf« «U«r««f«f8tftf« oll «cf^r 9 n t w • T t 

3<(n Stimnuttvoltmif abontigf, »flrb« 14) ati) bU «Xbftlfl^Iiifte 
?m*li«Biij- iu titnn iProM« Dr. San. (E^»olf»a Iii »r. 48 
iboi, t6U2) b. ^latttt nnemibcit etlaffcn bab». vra« nii^ 
m pti ItD^finbt )■ (incr fnrjen «Rtvort nött^iettn. 

iäie ^t. $rof. S^mclipn rl als »obl annebrnbüT dinftcflcn 
"••inle, tag ii^ in nwin« Srcf^fit« Jirfcwili'd} nnt ftlne (int« 
tftfiiiijtii« (Stivjig, 1876) ,öbtr ba« ffltiHene falf« bfrUfetci- (au 
(atid) Hdegtn') babf, obgUid^ tx fiät ieit crlnncra vn^tt. b«§ Ub 
U(b ict BiriBn «breift «n« etipctrilburg ibn frlbft in fdncr 
So^nnu tit ^aii)!iDunttc adncr Dttba^tnoatn mitsd^riit Ifnitt. Ift 

^ntBaüft fdb(t dn]«{|t{Kn, ^ftc graal fv biiftm f&r »dtece Artift bt^lamtm 9lattt, fiir nnni)^. ba bie tfrabinfdl^tifUn, 
aa§tr von ^m. $rof. Gljwclfon, vca fttntm J^0rfd)er, btr fle gcjÜlKn» 
unb übtrbaupt von ftintm ftunriAen mtbr für i^lanbnlfbifC vKB« 
mtnl« fltb'ilitii •.l'tr^^:l. x'ii<nn >>r. >4>r«f. ttbwo{(0n fid} auf bie ^txxtn 
•PrcftMortn i'j. ffiriflbt unD 'J^C 3- bt 9bt j( btruft, fo bin icb, 
auf (Stnm^ Mrrttti ftafragt unb 'Antnort, in btr ifügt, bit ürfläruni) 
abjnflfbfii, ^.ltI tr bitp ft^r (iMtn ba4 drn'arttn unb ^um 'Ulifi« 
bctjjjien rifür b.'*,i*:lMirn Wrldnitn ottbaH f)«it, bap 'i^titt bo« 
ibncii «U;^i-taiMc iliidiiframt »icUl^ncn. ba fit bit (Brabfttint nur (lu» 
mal ^fffbrn, tinb bap üt nld^t gtwillt finb, für ba« von girfewitfdj» 
ßbwflfoii btbaurttte bebt SHttr btr 3nfd;rtftfn tlnjalrtlcn. — Cafür, 
bag iä) aud> ntcbt »fJUdj fltftbtu", fi^nnte id; tint iHtibt ton .Vuflfu 
aniötirtn: id? unttrlattt t«, ba bie in mtintr ^ditiu für bit llntdjt« 
btit anaH'übrlfn Wrünbt ftintr foldjtn Stützt bfMuftn, unb nur 
tlatr btr i^trren bie 'llapitrabbrnde (btr ncdi in trr Ärim beriiit = 
Uä)tn Wrabinl'dtrtfttn) untetfudit bat, an« taien tic Äölfctiiinarn |V 
biiillid» ß*b, ba^ fdbjl ^r. •iitoU (ibi«tfl|on mir ^tAtnübtr in («»tgtn< 
Wfltt «Iwt SMites <liti|t Säitibiiini(ni von Sntca MtiftiMiU. 

QctIU» 33. Dtttnlm 1876. 

^tof. Dr. Jeimann cU«((. ä] Offene £c^rrrflelUt. 

«nftrem mit RMtctalTett ttecfatnbenen @Qntnafiunt, an 
njfl^em bcr ^reu6iftf)o 9?onnQf6cfoIbun9«pIan eingeführt ift, 
foQen iu Dftem fünftigen ^a^rc* iWfi »cue Glofftn, eine fünfte 
tti^ fedjfte Sicalclaffe errichtet unb ju biefem Qvotdt ^wn 
fieptet angefteflt werben, ein ftubirtcrniit bcc fie^rbefö^tgung 
für mittlere unb untere (Sloffen, in^befonbere für bie beutft^e 
unb franjöfift^e Sprac^ie, unb ein feminariftifc^ gcbilbctcr mit 
bet £cl^rbcfä^igung föc icale gädier in bot bnt unteren (^lajlen, 
lumtnüidi für Steinen «nb Geographie. 6tf1Ie btt fhibtttat 
Se^rerä ift mit einem ?lnfang^gehalt Don 2 1 00 9}tf. tiu?gcftattet, 
beut oai&^rlic^ lüu SKf. biä ^ur i^öt^c uon auüu ^SJll. jugeUgt 
mecbcn; bie be* feminaci^fiv gebilbctnt mit dncnt Einfang«- 
geaalt OO« HOO 2Rf., bem nncfi 2 C^n'jicn ir.n anf., nad) 
niiiteren bni Sauren 15ü Wll unb nadj lueitcieii fuut ^^a^cen 
300 SRI. juToachfen. Sei beiben «Steden fomoien onftoMifle 
Xiienftjohre in ^Inrec^nung. 

löeroerbungen finb unter Slufc^Iu^ eineo iieben^übriffei*, bcä 
ftaatlid^en ^rüfung^^eugniffeS unb etioaiger ^eugniffe über bi«- 
^ertge ilt^)xti)ätiflteii bi» gm 20. lOnftigeii äKonati bei lUtf 
einzureiben. 

Slimar, bn 30. DncMtic 1876. 

9fttgeTmei1ler unb ^at^. 

9' &Ol^tjjt etAbtficntait. 

@«g(dd| )u Befelftn: [« 

3n einem f. ßtiaben^Seminac 2—3 freie Se^rerfteHen. Scbmgimsen: lat^ol. (Epnfeffton 

facultas doceiidi =■ €taot§ = amen 

1) für ®ef£hicf)te unb (iJcoQroi'tjie in oUen tSIaffcn ü» bi^ 
Oberprima. 

2) für i'nteiniffh unb cyriechijih in ben mittleren (Sloffen. 

^etuerbcr, iucld;e fc^on einige !iaiixt im Mehrfache t^ätig 
waren, erhalten ben iUorjug. Qc|aft 2400 Ml 3e nod^ ben 

fieiftungcn fönutc bicjc Suiinttc uv. nrd) cihöl\i lucrbni. 

&tfL Dffaten sab S. II beliebe man richten an 
IPfrrl% CnrtrBlImrran für hotl). 3nt(rt|frn in UDHnbtirs. ,,, ^ Ätbättion rldittt an bit ^ttntn Oerlt^Kr rolt öerfaiTer bit t^iftt, bafür 6otae trafltn ju »clltn, ba^ allt ntutn ifflerft »en 
■«üi'I?*' " ' * "° ^^^^^^^^ 'Hufli^en fcnuen nur autnabm^Ttiif "?früdnd)tiflun,^ finbeni ibr flltid) nadi btm örfditinfn iui(ffanbt 
■*«• (tbr. (liitttificn tf* lii(\i!jtMi'fit4, libuarb 9lc e n a r i ii ji ; im ^alle e» aenn'müti lonteu feilte, Iii bie tHebacticn. nad) «ifol(|ttr 
a iSüJ'i"*' '""^ •■'ii';<fenfiiit>; t.'TÜlben bereit, .-{ufileid) erlaiitt He fid}, an reitjeiti.ie (iitifcutuna ber aictlefuMiiSeetui^nifft unb btr 
"«•«JMti. njif ctuiproararamt unb btr DijftrUtiontn lu ttinnttn; au^ bei bitftn iü fie auf »erlaBfltn lut 3tfiditnbuBd «böiia. 
snnunijit 3iadir<6!rn in franticctcR Sricfni iNc fcf»l(tt maftdmfm, «Mift^MMai ub Xobtlftllc rai bot Jtrdfc »er McbitriiNtt 
«rta KU üaBf btnnii »ttbtn. Digitized by Google 68 fiterarifdje ^tttjcigeiu Im Verlage vuii W. Weber iu nerliii ist erschienen : 

lioinliolil. (!y!iin;isi;illehrer in 
Jiarmou,dieErkennluissieiircdcs Aristoteles 
und KmaVs in Yergleichung ihrer Onmd- 
piincipieii liistorisch - kritiich dflifiwteUtk 

Pi-ois: 1 Mk. HO Pf. 

»Die Schrift enthält in bfindigster Korm den erneuten 
Yerrach, swisehen NatarwissenKhaft and Fbilosophie zo 

vorniitteln, in welcher Beziehung der Verfasser seinen 
Standpunkt aU p&jchopby«iologischeu Idealismus keon- 
stielmet ud mtwiekelt". (370 Iii ifnUi^eR «r) Ifänsliilrii Mm l«r 9tit4in \ 

nitd Uötnrr. 

SJon dorn, pt. Stlbcrt gütbtgcc. 
frfr AkiHdlnits: ffin tn ScHiftn itt «•(ootae. 

1. öanb. 3nKiU »nuflaflc. ?5ict>3 7 ^i^. 
1. Aav. 'J<cifc nad} 'Jiom uni txfttt 'JlufentiiiiU ^a^clb^t. i£)arin 
*. Ül. gantiltiiHcu. ai>irtlj*l)äufcr. Ümurifft 3lrt ju rtifen. 9lnfumi. 
ttrfitr (iintiritcf. SmiManfl im vnnU ^t^ i?ornflim(n u^^ rtiitcn ®aii» 
frtttnbf«. €f!awn»tftn. '^uAlättn. \i<iid)trtcntn. (Barfüdien uh» 
XaberntB. Öäbct. fjjatricicr uii> 'JJIebfjcr. ÄcritliAt ,iM|Wntt.) — 

2. ftap. Deitert in SJora (ifmad)tf (»rfaljrunflcn. (ÄrtilaiTuujt eine« 
€IUocn. äeituufltn. «tfni mti^rtttr äScrtiiattttu »cflftäntlflt «t> 
Midbun« aOct Alci^nnatiUicft. <fikin<nbanMun{t. Sathnal?! nnb 
ttclafl. 9laf|ttuiiitiit »<r iBcwiil^iift. ^tcbtn. Zän$(riimtn. epidt.) — 

3. Aap. £«• riaif^c |>oii« un( ftine &trät^fd;aft<ii. Ulntcr» 

»ifdKn Qalaii nnb Sfir^nbäufcrn. ®cTälbfd)äfi<n. ÜStind« 
it, ledyatfAirrc. «aldjaefSB». 2Äij»>le«.) - 4. Äap. rit «iUo. 
SanMcl«« ttn» )i«iib«teMM«ft. (9t(4nitnna »er Slfla nnb »<« 
W&d^tiAtH (Batten« mit «iröctaOH i. f. ». Säirlbfibaft»d(b3ubc. 
äß(in> un» OdpRff«. glf^ltl^ OtttVArf. Snwalter. Mtt» 
^ttätif. etf^wbwn <hM* tS«fH» frilMt SCHMflnn «itb ibrer 9<t« 
bältniffe.) — 5. Aav. SoMilimMm. 9nuiM m» »inbtr. (dbcfditn. 
Qbtft^cibnnern. AinbertnUI^MM. 6ikttl«n. SfUtitt. ed)onbtil«« 
nitici. eriavinnen nnb ||ftcb<n b<r J&aact. grifurtn. 4kr> 

gmeritn. StbrnndtSAAtn uab 1|>t 3nbalt.) — 6. Aw. X)i( S^au« 
itit. (Circas muinins. Scttrcniun, SittlAUf, 9l1iiAt«n*f. 
X6«iiratifd>t SorficnunatH. iBcfd^rtibun.^ it* Theatoim P«npe]i 
uiib ((« Ampbitbeairuin Flavium. «ro^r» gt^tcclNd JUA Stto» 
btöt. (i>iniltbrijltn, (Baatlci u«b laf^tnfpid«. 9ln CmKcrt tai 
Oaeoni 1 >oiiiitiuii.) 

Verlag von Friedrich Vieweg Selm in BtaaBtchwelg. 
(2n Wlifthen dnrcli jede Baehhudlanf.) [6 Sturm, Albert. Culturbilder aus Budapest 

Iiilialt: Der äussere Schaiiplal«. — König Frwx J«*js 
und Franz Deak. — Das ungarische Purlanent: I. ZeM letk 
Fauteuils; II. Oberhaus; III Ünterhao*: Bittop»«r; b. 
Asiaten; IV. Die Jungen und die Neuen; T. AadttOllUL- 
Das National-K»Bino. — Frani Liat sa B»aM u. ■. V. Leipiig. Pveb: 5Mu i M 6. ^it|it ta SdNte «if^i«" ("«t"»: 

iftn iteitm IUut|. 

i« iMtKt, «Hiiairilofl it«l ftimlt 

von 

Dr, ML Kcii^arb. 

Sitbtntcr 3«l)rgaBg. 1877 ir. 1. 

öM anbolt : 3um nfutn Jjbrf. — tcr giD Itt ttjiViii 
i giti4»flrtirfit«. «cn D. m. — iijion in HiMtbur«. 4«o» 3- ; 
I « « t oip f. — Xurbam. 4*en at. J « ' i. - tWeujel» «KcmmKr. , 
^»on Ä. «eidjarb. — «tri*tc aut Um ;Hcidi uitt im 
?;'Ian^f: «u« '.Perlin. Tit tbronctbt unb b« au«aUi(^. 3b| 
3abte*»tntf. — iüut.uiir: '^äbclMVegfytnu ••«■.»•«■i-t 
Oflnbiatcr, tBielanb« itUa. ^ 
3äbrli* 52 9*mmm ten 5 ^fllbbcftfu. 
g> 8. ^l^if^Tli^n «bennfmfnt«i?rei« 14 HKatf. | 

i ^rftcldiiiflcn niif m trßc ccmtltfr bt« ntntn 30f,^ 
i gans« mccOcu tu nUcu iSut^^attblttOBtii unb f oftonPalttt M f 
I in- uni «n^IaiiM ouQcnoinmtir M «04^ ^ 1"| 

i f lObt gtati« )u Iir)ic(icn ift. Caesar und die Gallier. 

Vortrag H. Kftchly. 
Pnu: tÜMxk. 

Terlag von Carl K.v«bke in Mnrtecliiiiig Nßwlöa's mi CiiYißr's. ; 

BeilrlgesiU' Methodik der Nalurforsi bun;^ uiid /iirSpociesfrage 
von Dr. .tibort ll'iirand. | 

riofeiwr der Botnoik ui dsr ftilrcr^ititt Marburg. j 

gr. 8. geh. Dritter Buid. Pr«U 8 Mk. 40 Ff. | 
(l'reia für das in dnt Bänden eomgM» IferXs 
38 Mk* 90 Ff^ 3ufealt : I. Cculi'djtbnna in 90i>ncR nob ftia fianirr 
ein. - 11. ait. unb 3uii<itfd>cd)cn. - IM- «««M»!««; - ''i „, 
taDenboi 5*aflfifn. (iin gpaiitraan« bur« «5»S««- «j«, ""„(^ Xbcater. — V. im 'Sltiliaie. Da« «Cttto. I'" r 

C« bcUlttf >bannrt. - Vlll. IDit etaM^altcf. «Ücr ««»Jf'" 
«M. — U. ^onM unb SS'anbtl in ^i<bmcn & frei«: 5 ^»{r. 

^Ut6 6 Uttlttg (8t »ti«l«#^ Digitized by Google 8ttcrönf(pe§ ©entralMatt ttr. 3 J für Ocutfdjlani. 

9irU|l Clittl XtctiffUt Ifl f»lf|l|. (frfcfifmt jfbnt Scimabfnb. 1:1 '^iiniinr. Carttta. tbe oatoc Mirtiildc 

Wij, OinUitunj m ti« edmrttn S. ii. JJ. trilaumi«. 

Xevtc a.CüaaiUr. tiUtt Cits t<t Snilt. ••tUa, m M«i M filiiiM m«i sipMtitifteis. tu wicim tunmi «iMiii <"> 

t«m. OtliMtlonmrc*!. — 

• rlifact. tantkiA tot beuifAffl aiiAittfilc. 
OptAttl. UtktttlAt t. fiirmtiir C. »tfd»ll ta"MM*4ll. 
3UktvH4 Kl t. anil. ei^tiflif (<• »mit. 4MmM. 
Cn S«T(»ctM • V<W(t 0(1l(cr<t4« 1814, 
« !>■*■■-. . l i mn1i i » iinMi ttu Mc «Ml« tfc ttc. U, [|ein«ri Iliu , c<l J L>Ho(he. 
EuoUlhii är lirtniloet cel. tmor. Uti. XI, 

Kol) et, ttt jrltiklMl« Msman. 
«(tclld), grau VihI n. (tiM SrtiuMffM. 
Jluilditi« ». «iife»<i|ta. 3*1. tat MI ---^ 

S»Ui, iKtMMiini 

«•yfia, •imlinin CurtiM, Dr. S. J.. fhe ■ame Machabee. Leiprfg,IB7C. Draek 
voa AekenaanD 4 Gitter. (42 & gr. 8.) 

vKffv isimniiu^n ip Cure vcunvBrap^w •>•> cngpRi omw 

bt« fBorte«, bo tS fit^ auf ©rantroortung bcr fjrage nac^ 
Urfprung unb Sebeutiutg hti SBortei Maccabaeus befc^rSnft 
2;ie otelfad^cn Gi^ioienflfcütn jeboc^, meiere bei (fiöctmtng 
kicjet Srogc cntgfgcnpf^nt, geben bem löerf. ©elegenbeit, un9 
i» icigen, bag er mü beit fprac^lic^en unb fa4)li(^en ^ul\i-- 
m^m\4ia^tn ber 9tbe(forfd|)ung roo^( oertraut iji. 3nK>r 
MUe^t tn»^ biefe forflfditifle Spcciolfotfi^uiia nü^t mit daem 
mbgüitig entfi^eibcnbeii ftefaftate ab, a(er ottler efiier genauen 
ängabe bfv Derfcfjtebenen TeutungtfOfrfudje bietet fie un? eine 
ün^ in bot tnet^obiic^rn &an^ bcn bte Unteriiu^ung 
M^m ^ «nb bat« frfe^ lotr jugld^ imbWN^ bie ff^tx 
unb 3S5ngeI ber bi^^rrigcn ?lti5legungfn bcbitigt finb. J3ie 
;C)auplfd)tDi(rigIeit liegt barin, bag ber ^ebräijc^e Criginaltc{l 
berlocen gegangen ift, oeg^alb nir nur auf QhwAt ber Xmt* 
foiptionen btefeS SSorted in ben Ueberfr^ungen, unb jnxnr 
oprjugaroeife bei ^ierontjmu« unb ben Septuaginto, auf bie 
-i'fnini]li4e Schreibung f^llicfien fönncn. Xiefelbe muß ^D2D 
geociCB fein, ba bie 3:randfcnption bei ^ioon^mu^ bie 
6? < ^n i —g «3pS ttui\d)Ütfit, loä^renb bfe bcr 6eptuaginta 
obiger Unno^me nic^t enf.:;cgt*n ift. Sobcinn luerben bie »er* 
{i^icbcneit QrrUärungeocriuc^e biejed "idiotttA ttorgefü^rt unb 
IHtifit Mmdfktt S>tc twm Qcif. oorgef^logene S)eutnng (Mm 
'z^-D iüxd) „'UnSlöyiifr. b. ti. 1i(ger be« Streite«" ift nicfit nur 
bec ^ebräii4)en unb üüerl)aapt ber fcmitifc^en Vludbrudmeife 
burc^oni cittfinrcf^nb, fonbem fte finbet and) eine griuiffe 
Sefiätigung in ber X)arftf Qung ber SDiaccabäerbüc^er (og(. j. ^. 
1 SRacc 4, 66). Sine enbgüllige Sntfc^eitiung ifl aber fc^on 
^i'BWb nit^t mSglic^, weil luir nidjt cinmfll biftimtnt iiuficn, 
ob ber iBeiname äRaccabaeui feinem Xröger erft im ^ufammcu' 
lange mit feinen friegerifc^en X^aten beigelegt worben ift. 
btT eigcntltt^cn llnterfuc^ung angct)öngten fflppcnbiceti führen 
anleine $unlte weiter au#, für bie innertjalb bcr XiarftcUung 
barOcHKÜBti^ beigebracht loerben fonnte. %>tt Ufftt ttbfc^nitt 
bonbelt öon bem ^ebraifc^ gefe^ricbenen ofafri^pben „^üd)t tti 
äntuKhod*, in welchem ber 9kme ^accabaeuei ermähnt unb 
nflört loirb. Setreffd ba Schreibung biefe« Sorte« ftnb färnrnt« 
lithc bftannte ^nbfchriften eingefe^en »orbrn unb e« berbient 
Monbcren 2)ant bo| auch b^f^ fouber aufgeführte Sacftmile 
:cr in Betracht fommenben ©teilen nmt <iiuoi '^.inbfl^dflKB bcx 
geriiact ttnigL aiMiath*^ beigefflgt nwcbcn {ioft. WUi, Cb. A.,Lte.. IfadailmK Ui SehriflM Altos umA 
Neaca TcftaMeati für gebildete Bibdfrcttiide. Wl«n , 19T6. 

Braumüller. (X, 2?)2 S. (fr. 8 ) 4 Mk. 

3m SBomorte h^|t e«: .^achtheologen neue« SD^aterial 
}U liefern, fädt uni im Xraume nicht ein. fiaien aber ba« t)or> 
hanbene SDiateriot zugänglich ^" mochen, ba5U fühlten tutr un« 
nicht nur bcredjligt, fonbem fogor oerpflt'h'ct''. Sa« für ein 
migliih 2)ing e« aber um ein folche« $f[i(htgefäh( fein fann, 
bilrften einige Sitate au« benieirigen, wa« ber ^err Sesf. an 
feiner ©chnft felbft gefchrieben, anfchaulich machen. 6. 10: 
„(äigenttiutnliLtfcitcii bcr ebräifchen Sprache. Tie ebraifc^e 
@(hrift uub ohne ^oadt gef^ncben: bie mug man fich tfin^ 
benfen*. (9ol finb fftmnHi^e »CigodMnH^MtM ber ebrSi* 
fchen Spreche*.) ©. 27: ,15er SDeuferonomium ift ein fetbp. 
jiänbige^ SBcrf... JJiefer !£tuteronomtum luuibe möglicher» 
weife u. f.ro." S. 32 f«heint ein ^arogroptj au« bem iJehrbuche 
oon 3)e SSette=@chrobcr ben Stoff ^u folgenben Sä^en ju geben: 
„ungemeine« über bie Öüchcr 5amucli#. 3)iefe Jöücher tragen 
ben ^Jörnen Samueli«, nicht al« ob er bcr iöerfaffcr möre, fonbem 
blofi meil er ber ^aupthelb ift, ber geiftige SRittelpuntt bec 
Qit\ä)ii)tt biefer iBücher. ferner ift biefer 9lome ,6oitnieftt* 
auch be6h<Jlb nicht paffenb, roeil bo« jroeite iöuc^ Greigntffe 
befpricht, bie fich erft geraume Seit nach Samuel'« Xobe ju^ 
getragen haben" u. f. m. Ueber bte fchbne ^armonie jwifd^n 
bem rührcnb finblichen Stile unb ben ficnntniffen unb Urt^ciled 
be« ißerf.'e (ann man fich gemig nur freuen, aber mit bcn 
vptmfiit^ßictn yone er cnrat i|NU|iiucr icni vk|ck o» 

«qgcc,9.3;, «eW^ bec bcniflm fNbclib«ifc|mig in bcr 
f#Mf|nlf<h'nf«rm<rttB StixAt mk ber difnmtiM Nim •tflCR» 
«ort. V» Otitiao }Hr (Btfdtidbtt fetr Ttformfrtcn ttirikt. fwfcf. lf78. 

•^abnmaift (ff. rftiojf). (XV, im c. ^r. S.i f. W. sn ^f. 

Soiliegenbe Schrift hat ba« iSerbienft, jum erftcnniale eine 
b\il)tx beinahe unbefannt gebliebene Seite ber reformierten 
ftirchciuv.':iM'.t!c biftorifch aufgehellt ju l)aben. 'S}ci][ i\t im 
ttHgcuicaicn LufLnint, bag bie lutherifche ^it)i:luber)i|ung in 
bem größten UfeHe ber reformierten Schnwieilirchc wmgang 
gefunben hat unb bag bie S^^^'^ StcfaraMäMCCll eine eigene 
Ueberfe^ung geliefert l^abm, melche ni einjctncn ftantonen 
(Jingaiig fnnb. l'lllcin mit ?lu«nahme gelegentlicher JRotiien in 
ben tütograf ht'i* ^oa ^mingli« £eo Stuttat ober in bibliogcaphi' 
fcQcn ^cyriftcn« §. 8. in tPan§nt 4iC|i(ii^e bcr rbnifi(«loiboli* 
fchen beutfchen Bibelflberfetungen, Slümberg 1781, ifl nicht« 
(Genauere« boräber befannt geworben. "^Im wenigltcn war 
befannt, bai ber größte reformierte Slanton, Sern, fich im 
3ntece|Ic tefamtota £)it^b«cie tat 17. Qa ^n b eirt c bie Digitized-by Google i 67 — 1877. JUS. — Sifesftiif^c« CcntcalllatL — \Z,$mm. — 68 5D<tf ctnjifl (Srmä^nenSroert^f, mi 6t« jc^t flfier btefe eigen« 
t^fimltc^e (^(^etnung ge((^neben rourbc, ift ein 'Srtifel Don 
^ntif(^e in ^er.fog'i Keafenc^nopäbie. 

ier JBerfaffet jeigt nun in ?einer ©t^rift, mc bie eben g^ 
nannten brei Ufberfc^uncjcn in ber St^tocti Singong gefunbcn 
fjabeit, unb mcift iiocfj, ba§ bie ©ntjle^ung unb SUerbrcitung ber 
Decfd^iebenen Jütbelübcxicgnngctt im rngftcn l^\mmtal^aaifit 
nrit ber {tt<$Ii($en, luncnKi^ confef fiondlRi diliDftfdtng bcc 
rcfcrmiertcii J?irrf)c gcftonbeti tjabc. Tobur(^ luirb feine '-I^ibel« 
gefc^ic^te 5uglei(^ eine @efc^tc^te ber reformierten Sc^racijcrlirc^e 
übtx^aai^ Sa. aber bie Qüx^ OtM bie einzige ani ber 
Sfiittc ber reformierten ©(^meij ^frjprqcfjnnqciic Uctirrfctumg 
ift, fo ift bief er bei SBetttm bie größte "Jtufmecfjamfcit ^ugcmcnbct. 
SHe (Eini^eilung in bie brei ^erioben a. Don bex Steformation 
bü juc aRitte bei 17. ga^r^unberte«; b. »on ba bii jum 
6<5tuffe be« 18.; c. öont 9lnfangc be« l«. 3[o^rbunbcrteä bid 
5ur ©cgenroart, fc^Iic^t ftc^ ^auplfdc^Iid) an bic C£ntiuicf(uiig^= 
flcf^ii^ genonittec Ucbcrfe^ung an. Wlit großem Steile finb 
bte twcf^licbcneii Diwfe gcfammcft mib tergtic^en wotben, vnb 
bwc^ eine reiche ?lu?iiinf}( oon 2?i6clftc(len er^ften wir einen 
WUbüd in bie burc^ me^r aU brei i^o^r^unbertc l)inbur(^> 
ge|nd»e Ueberfctung«t^Stigfctt ber 3ttr(^cr. 3ntereffant ift 
befonber« ber 5Iccf)iüeiÄ, wie bie jün^crift^c llebcrfegung jtd^ 
allma^ltg üon ber lut^erifc^en entfernte, um jic^ i^r balb barauf 
nrieber ju nS^inv MI fle cnUtti^ tat do^nt 1868 Ic^le 
0eflalt erhielt. 

3)0 bicfe .^ürc^cr Uebcrfe^ung, wie ber ißcrf. mit ülcc^t 
bemerft, bol einjige Sc^riftnierf ift, roelc^eS in ununterbroi^cnem 
Bufammeit^ge bie (Sntwicflung ber fc^roriicrif c^en Sc^riftf^roi^ 
tjon ber Äeformation bis jur ©egenmnrt bnrfteflt, fo tfl mit 
9le(^t miiS) ber fprocbUc^cn Seite cjeliörige Vluüncvftnmreit 
aefAenlt Da $erf. bebauert ti, ba^ ba» ®rimm'i4|c Wörter 
m9 bfe erfhn, fjjrnc^Iic^ fo ÜbenniS Mereffmiten ^ürc^er 
Qibdaitfsaben nic^t noc^ reichlicher bemi^t ffoL 

elften Slu^gaben ber &U^exi{<^en Ueberfe^ung fomie bie 
etflen 3<M(t 8tbe(n finb mtt tMm ^Iluftrationen gefc^mficft, 
luü^renb bie ^cit ber reformierten Drlljobofie biefe fiiiit,^ ent= 
femte. SBie ttlbret^t Dütex ben äBtttenbergifc^en '^lu!}galjen, fo 
laben ^olbein ber ^Ansne unb Rubere i^re ^nft ben 
fd)tt)ci5frifi)ci; lirucfcu gelütbmcL hieben bem, ivai SBoItmann 
unb anbcre Üunfl^iftorifcr in biefci ^infif^t erforfcljt ^aben, i)t 
ber 33erf. ouc^ felbftänbig ber fünftlerifc^en Seite nac^gcgaRgen 
unb madSit mif mcmd&c unbefanntcre Sliinftkr oufmerfforn. 

3)ie Schrift fc^eint und bcfoiibcr^ gcgcnniärtig, too m 
£eutf(^tanb unb in ber @c^eti bod eifrige Streben oor^anben 
ift, ber lutberifdien $)ibcl eine correctere (^eftalt ju geben, fe^r 
jettgemöl ju fein, unb ti bürfte mo^I awSf ber oon ber ISifenac^r 
(ionferenj aufgefteüten (lommiffion nic^t unmiHrommcn fein, ouf 
eiiie fo uHc^tige Ueberfe^^ungStbätigfeit tfingewtefcn loecbeq, 
tvie Me fi^roei^erifc^e ift. föänfc^nSwert^ tuAre e8 ffir ben 
|)raftift^cn Öcbraucb ber Schrift getpcfcn, lucnn am Sc^Iuffe 
no(^ ein dicgifter ber in bem lOu^e angeführten ^ibelfteHen 
beigeffl^ toocben toäre, unb toemt ctua not^ an einem Oeif^icle, 
etwa einem '^falm ober einem ^nrojjfictifcben ©tfltfe, fämmttidjc 
%enberungen, bie an bem Ze^e oon ber dtcfonnation bii jur 
legten ttu^gabe ber .Sünder Ueberfelaiig twigeaommen tourben, 
omVngoiiifpeSttvocbcBiDdnR. A.K. 

fßnttft. jHr<^en}fitunfl !c. .tuJifl. v. 3- (f. 9l'<l!« fo. 9?r. .^') u. 51. 70. 

3»l?': 3Ü t'" fir*'« SfÄ'n ntbit rtiitbttit tinm in tmtt l^in'*« 
fbe ittentta IRtt^lUcc ctr cd. Aiid^e ju cctfagen? — Ti« batifd^t 
(BcMralmnobe. t>. 7. — Tu ,.Ait(t|Ii<t( (0((e(* u. StrortnunAeblatt' 
fee4 9o. Cb(r>itirci;(n:citb<» — ^ju«catb. jar Jltcitea btfc^aXUd^eB» 
AcfdiiÄlt. — Dl* AcDitioB ttt «ut^ctbibd tt. XtianMtrt. — %M «T. 50 n. 61. 1876. 
3n(.: SBoAniMaK. — bntf^cn WMfimA r- Miai» 
nmioi an* bem ffonfinnanbtwistmi^t» Me CtmSttßt 

ffitric. — 9rote{L «evtdnngcii üi ftntacjlbCKtfi^lnfew— Xafisf.'— 

idi^An ii.9lot{j(n: Qorrefi^OBbcnjtn; 9rmn ftirdSKiu^reiif ; ^cntllrtet. 

lagtm. cD.'Iut^. ffin|cH|eÜung. Sieb.: CfLSnt^rbt 9h. 50 i. 

51. 1875. 

3nb.: X>n ^tumM. €tant ber CMU. ^tibtnarifiton. 3. 4. — 
B. £ iftuxl. tm ntue rird^cnrec^tl. €tteUfta|t. — > An» fkttets. 
9Re<fl(nb.'@<^»cdn, Clbrnbnrg, bem ®ro§^. <&cf|cn «.aiUbcT 
Saufen. — tiit biannf(^»tia. Sanbtefi^Bobe. 1. — fbit SnfaffcBi 
b« a i«g|.^gan>etlii^t tpim^nl. ^ fBci|i^lai! — l B >^i »t 4— * 

«Reut e>. JKt4Mi|ittn|. 4«l|.tmi^il<fKi; 18.Si|i|. 8liMa 

51. 1876. 

3Bb.: Wi Vnfprai^c b«# (b. Ob(r>ftli(lftnT«t(l> — Sic 
SeltautittanM. — Sic fllslb bei Jfl&Aflln0e Iii 6aMail, ^ 
u. ber iSulaatlL — SM« Inaal. ^o^flat^. — Unfm valllt 
Arifil. S. a. — IHc fticr b« ttoimfitll ItUL — £cribnt SÜM. — 
f)U ao§«MbcnlL emdfrmbe btl Kobalt -> Bie fS^f. SnM» 
fi^BObe. 3. 4. — 3Me ^iwr <l<in»mbeniii{ m tttfiboBcnt«. — X^t» 
nafiB«' Do^mcBAefibi^te. — Bie aibeifbrmtl. — Bie BtMftS Im 
tix^U «tie in bet ev. ganbelKrd^c $r(B§ca« fir bal 3. 75. — «M 
ber giefibenj. &. — 9tM\^t SH^Snbe. — 9RarcB» AÖBifl oon 0. ^«9' ! 
tag. — ®Mt^e. SorltfHnatn mb ^. (trimm. — Jfraaf : (BtfcbiAte bei 
SRÖtionaliemu* n. fclRtr «cgnf&|^t. — Conefi^oBbeB|ev; gitcrAtmz. 

Beaifiler Mcrhr. Heb.: 3. CUtefmeT. 7.3abra.9lc.St«.8Sk 91 

3nb.: Bie «a^tfeaftlnffit iinb Me «Paflfir^e. — 3- 8f ~ " 
Offitinfler (IRetrolog). — i^tu^. üb. Mf 9lnftidi(Sr«(bte Jf. von 

7C. - Tlt neue »fatbol. i.^^Il^c^partti" iti SBfirtteml'fr^v — - 

.£>(ffl( unt bie .&»Bortni*fra,^c. - (flertc» iiitt ffiiu ^ci'dcnofTcn» — 
$iu«' W unb ^ie fücialt ^roqr. — rt( ,.ftr{iertanfc" ta Iw fCit^i 
Äin^c. — (ionrefipoBbenien u. !6tti(^t<; aJülccQe. 
(ll»efd|td|te. fi^oDfc, 9{ub., Maifer Dtt» ber @r»|c IBoaenbet oon (toA 
Bfinralei. l^tioiig, 187&r l>nitr«.«aglM9t (IUI» Cll fL 
gr.8.) 14 m. 

V.n.b. X.: 3a^rbü(^cc bet*b<tttf^cn ffi«f(bi<f>te. «nf 8» 

aBfaffaitfl anb mit UBttrflfi|)nB{ £r. IRaj. te« StMii t>oa 9ai^ 
naiimiltan II btrau^aeg. bnrc^ tir biftor. GcDimtfnen bei bn 
Äj|l. «ritfiaif t. Äit|Tcnf(^aftea. 

ün ^ft^amtim Don 8L Ställe, DoOetibet bur^Sümmlcc'i 

|o%cfponnfc (Sriinnlungen. 58on einem ^oft^nrnBR köpU'S 
fann freilicb nur uitti i Lirofjer (^nfc^räntung bie fllAc ftin. lüffe 
bot neben mand^m l^otiuüeiten bructfertig nnr@.3 — 60 MB 
^atfteflung, bann bie (S^curfe 1—4 (bei jroei bat)on no($ bai« 
bet Anfang öerlorcn) binietlaffcn. 5ie .fjou^)tmofTe ber «rbeit 
rä^rt alfo uon !Cümmler ber. 2)ämmler flagt in ber Sorrebe 
über bai )Bef(^iocdt(^e unb menig ^efricbigenbe, baS foti^ 
SoIIenbung firembcr fUbeit mit ft^ bringe. 9tef. unterfc^ntOt 
bO'J nadj eigener (£rfnbnnig gern, Söcnn aber 53ümmler oon 
feiner ^beü lueitcr meint: „mie ic^ fie felbft mir roentg jn 
!£iante gen«^ tfobe, fo bflrfte fie aud| tlnberen foum fonbofU^ 
bonrcnawert^ etfcbeincn", fo loirbfitb btefe Befürchtung fcbroertidj 
erfüllen. S>te nun Dorlicgenbe neue ^^Bearbeitung ber Q^eje^ichtc 
Dtto'2 1 für bie „:3ah'bücher'' reibt ficb in burc^u« »ürbiger 
^cife 2)üntmUc'« früherer ä)2uftcrleiftung, ber „O^efc^ic^te bc« 
ofifrönfifcfjenSleit^e«", on. SBtr begrüßen bier aOe JBorjilge, bie 
wir on ijümmler'Ö ^^rbetten ,511 ftnbcii geii'oinit finb, Scfjär'e 
unb ©auberleit, bann bie umfaffenbfte tikU^rfamfeit unb 
^iSelefen^eit, bie aui^ bof Sendiegenbefftc bk Qorflcllung nu^bor 
mot^t, nion üergl. j. SB. ©. 127, 9?üle 1. I f,'t, «R. 1. 1S4, 91 3. 
202, "Jl. ^. 138, Sf. 2. u. a. ra. Sa^fov finb bic «crbefferungcn, 
bie ber Dielbebanbelte ^egenflonb in (^m^elt^eiten erfährt ÜNit 
befonberem ©enuffe lieft man beu tScljIuBabfcbnitt „Ohli"? 
^erfbnlii^Ieü unb ^(c\m. ^oa ^süt\(^e Acid^ unkr icuur Digitized by Google •i- 1877. JK 3. - fiiiccttlf^c« C eittt AibUtt — ls.9nMK; ~ 7Ö jpoTfi^ft'- ^^"1^ SNInmlcK 6. 516, 91 5, im 0ceenfa^ 1 

iuSnbnfn, SKilbe, oft oH^ugrole 2T?tIbt', al? einen ^ert)or= 

ad^iii^cn iSatniaIrd gef)t 'Tümmler foioo^I wie Höpfe Don 
SorouSle^ung ftrcn.ijler Cri'uiif.j aU rKccjcI in bcr ^Reic^3= 
lanjlfi oji^, S!a bürfle ftdj butc^ Die neucftc Slrbctt uon gider 
Siniged mobiftcieiht , fpccieQ au^i bejügtic^ beä ^tuciten 
(!rcui{e$ üon fii)rfe «bie ^bmfkpsc^ in ticn Uttunbea 

5tn paar ftteinigiciteu, bic bei ber l'fitüve aiifficfcn, luiu^cu 
bia $Ia| fwbcn. @. 35 .£ec ür^biid^of im oolUn CcHOt, in 
hm t0c||(n leiiKiKn Xtfoi, tonitcT (!!) bie 6lola nnb bot 
FrieiJtrti^e Dbergewanb". S. 130 ftnb ouj lMutpranb'5 decem 
aummoram modüs im Xecte gar 10,uoü «Scheffel ä)2ünje 
(moibcn. 6. 279, St 3 tverben (Sce^or'« twn Xourd III , 34 : 
NptaB mlllia aureornm nad) ber Ucberfej^un«] in ben „@cfc^ic^t< 
i^R^betn" mit „öolbgulben" wiebergegeben, oon bencn boc^ 
'.ir tsai fe(^fte ^'^^i^^unbert nic^t gefpro(|en werben foQte. Un^' 
r^tig ift 6. 531, 9L 3 bie SSemcdung. bag bic onaeblit^ !6er< 
{"Mw^ beS contado an gloteitj auf 6 SRiglien im umfctife auf 
im ^efälfi^tcn SRüIefpini beruhe. Xit 3krf)tic|l fiiibft fic^ 
tkaio &. fßiOcm IV, 1. dnblic^ ift bem m. unecfinbli(^, 
ndläA bcr Heilte ftontoib Saijtolb 6. 170, ber einai mtf' 
iAxoifeata fiöiuen ouf ?tnf)ieb fällt unb einen ricftgen Slaocn 
mtbo^mü, gembe eine .enge lüruft" gehabt traben foQ aiä 
w|i|UUK |w feinen „rannen wn topfcnn »009 • A*on. 

cdiistiui , UIe{. , tiadi 9i(d)t4 ull^ iiad) tinti. iüefpret^ungen 

ibtt jnifcrn ttr ;((it aot ^^t Irbttn 3 t>IC«iliw. SriHlg» I87C 

^itqcl. (VI, 42S e. ar. b.) 7 iWf. 

9« ciaer Somnilung oon 18, meiften>« Heineren (S^cxfi, 

StöWnrt^ä fc^on in ber ^rotefiontif(^en ßirc^cnicitung \s:,v. 

1S12^75 oetdffenUi«^ Mpnc^t bec »odesc v»Uftau^ 
tift^ li^ologe, ber mr »VfiUiDai an bot Wtmäbm* 

imaSiä Jat, bie fircftlic^en Streitfragen be« tage« mä) lin!« 
M tttSß. 9{a(^ rec^td junäd^ft in entfc^iebencr Sront» 
fleSung gegen bcn Ultramontantdmud. 3n ber )Befprc(^g bcr 
ÄfBffdnift bcä! Söift^of« üon St. (»attcn ift bereite bie llnücr 
■KiSIiiiftit bciS (Sonflictci ber päpftlic^en (£urie mit bcm 
rottmen Staate in flaujen Söcbeutung unb Tragweite 
aianat, mb ba| bicB fc^pn im 3n^rc 185S gefdbebeit, mag fi^ 
>»8trf. alt ein bcfonbereS perfSnli^e« JBcrbienft anrennen. 
>-': trüft i;e ganjc 9iei^c ber ultraniontraun ^ilti^inuente in iljrcr 
sni^Uic^en UnuM^r^eit, inäbcfonbete bur^l ben Stat^iucie, 
^NcIMceBing mm Se^n«fiaat suma»becReii9bitiono(ftaat 
W «lob^Sngig tjon ber 3Jeformation fic^ uoH^ofien tat unb 
■tni^Iii^ fflif ben „ftbfaQ Doiii di^tauben" «urüdgefü^rt werben 
tm, Qkrabe bie Concorbate be« l'J. ^o^rbunberteS ffibren 
^ toibtnten iöftuei« öon bcr UuDcieinbarfeit bcr intttclotter^ 
B^ra Segictungjrec^itc ber Jtirt^c mit bem Safein bci^ ijeuttgen 
itoatei, Kenn bennoc^ im Vertrauen auf bie ^crfabrcnbeit 
^■rt cBcn defeafc^aft unb ha blutigen ^rote^anttemus ber 
lifW wk bcr ftbmeijerifcbe ^iuäocrein f(bon »or jroei 3a^r> 
)«^tttenbie ultramontoncn .Hi.fpniite int üollften Umfange riirf- 
R^l^ti^bcn bat, fo ift {cbon bamold bie Slot^tocnbtgtcU 
Wtt|(r Ibtoe^r ^ur Selbflcrbaltung bc< ^tefhmtmmif 
S3b bn heutigen CJefellfd^aftSorbnunq nom i'rrf. iiberjeugcnb 
^'ä«If9t- — SDie Staiiebunggfrofi biejer ftorlften (Elemente bcr 
^tanbit bot wf bor onberen Seite bie linblicbe 9ieaction im 
WtcftontijmuS errorcft »rb iiii tcn fü^nftcn 3{cftnurntion'3 
^'taa tnimntert. Xcx iiJißcijticit bc« erioai^tcn 3Jatioiiat= 
Wti erzeugt ouf politifc^cm wie auf firtbtitbem Öcbiete jene 
'^Aodic Bewegung, bie in bcmSffa^ über \>ad .äRiniftcrium 
*^(iai* nif(^(i(b gefcbilbert wirb. (Si reibt ficb baran bie 
wümotion in iJogmo, ^^Jrcbigt, C^td:, ^u• (Jl^aroftcriftif ber 
^ttt^qd^icr in iöUnar unb ^ta^, bic Sknicgung ber $o(enif bd Siil(ciQHntc§ gegen Ue fficfuciuicilcn in cImm 

einflctienbcn Gffai) „Stallt über 3tt'in9li"- - „"^^ lUtramon= 
taniämuä, bie dkaction in ftirc^e unb Staat, haä rcieberertoetfte 
fiutbertbum, welcbeS bie Union mit ben Steformierten jurüdwetfl, 
orbciten immer nod) fort unb brängen fo febr naif Ifit^ti, bafe, 
Don it^uen pcooocicrt, bie Strömungen natb ÜiaU eine größere 
iBcibreitung gewinnen, t^eitt ber alle« SBdtbofetn aü ein 
Si^letbted abweifcnbe $cffimiSmitf bei WM^ fetnem Zobe crft 
in Sug getomntenen €<^openbauer n<b bd von biefen of 
i^eregten Sbuarb o. ^jartmonn, t^eitS ber flcrabe iimgefe^rt bie 
iEBeU oii ixa (Sinnige Mr^errüi^enbe Optimi^mud im .neuen 
WaxAm" tm 6t(mi6; bort tridlCefe, igibeHloK fferll» 
tiefen, M&le »on ^vfff.miftcn al8 obcrflöt^Iicb unb feiert tier» 
fpottet »erben. " Jperoorragenb unter ben (£ifa^S nac^ Sinti} 
finb bie iHrtifel Aber 6traug, oel^c bcn Sefem ber ^rotefton« 
tifdicn äircbenjeitung wo^ nw^ im guten @(ebä($tnig geblieben 
finb. Unter flnerfennung ber Sbo^afterflärte unb bti |)erfön> 
Itcben ^ut^cg bcs iVritifer«, be^en Seruf Doraugflweife tt war, 
bic „groge »ilon)" be« t^bgift^cn «e{i|flaidMi bcr Seit 
sieben, wirb bter eine mfixWge «ib SWttt beS @(^efk 
unb Unwahren in jener ffierbammung bc« S^riftent^umeS 
gegeben, bie ßc^ nur an ben kreis ber .XBir^Q^ebUbeten" 
tooAct, 0^ eine 9tbnung tm bcnt fficfle; foli^ 9bMi mf 
bm breiten Sobcn ber (MefeQfc^oft, - eine treffenbe Rritif oud^ 
man^ei» gefliigeücu iiäoitefi, wie bei gegen bie griebenSapoftel 
gericbteten, „bie ältcnf^cil leicb a$ bann ibre Streitigteüeil 
nur frieblit^ fcfilidiffn, Wenn fie nur notfi buob üemünftige 
©efprdc^e fid; fovtpflanit". Strauß tjat große @abcn, „aber 
jcbe %ber jum Staatsmann ober ^iir pralttfc^ ffiirlfamfett 
im l6o(f«(eben feblt i^m fo gänilü^ ba| er mm mu^ fäx »cttece 
Sfreife hos O^egentb«! wirft »on bcm, imf er »iS*. 3)ic 
grfdjeinungen fcc^ tHfiirniärnui werb« JlWficbP ou3 einer 
„dtcaction gegen unfcr tin^Ui^c« Kdigionftuefen" ertläst, 
welcbe ben DadnAen gn einer ngglic^fl weit ond^olenbai 
CppL fiticn treibt, unb in i^rer Serwanbtft^aft mit ber gnofHfcben 
^4ibi^)opbi' aufgewiefen. 3^ er S(blu|artife( „^te mobemen 
(Gegner ber (briftli^en SRoral" bezeugt noc^mald ein wi^t* 
tf)uenbc*SJfrftänbnif3 bc« gctebrtcn Ificologen für bieScbentiinT 
bcr firt^Iic^en unb bogmatife^en Srage in ber beutigen iBeii)C;iLiu3 
bcr Öcfcflftbaft, ur.üCTlennbar geförbert burcb bic (Rnbrüde ber 
, bemagogif<b geleiteten a}{affenbewegung " in fetner £)eimatb^ 
ftabt (i^üricb). ^te proftifcbe Sinfubt '« bie tief oerf[o(bteneii 
ii3eiiei)ungcH ber fircblic^cn J^irngen mit bcn großen Scbicbtungcn 
bcr in glug bcfinblicbcu mobemen (ikfea{(^|t ift H, welche 
bcm proteftantif<bcn X^cologen bcn ^QSUoAtM m hrnWutm" 
hmäfd fytL (7) 

o>u 9 CT, Dr. (fugen, <B<f<bi<bte bcr fMftlcn Bewegung Habbel 
€ociali<mu» in SranrrH^b. i. M.: ^TaitTci^ hit inr are« 
§cn Wtooliitien. Snll«, 1876. mOlu^bra. (XVI, 5096. 

flr. 8.) H m, 

^ir bürfen ei ali einen entfcbiebenen c^ortf<^tt bejci^nen, 
ba^ unfere ($)cfcbi(btfd)reibung ficb nic^t me^r auSf(bIie|li($ mit 
bcn ^Ijiilcn bcr AÜrflen, {^elbljcrrcn unb Staatsmänner unb 
beren Sinwulungen auf bie ißölfcr befcbäftig^ jonbem me^r 
nnb mel^ banmf au8 {{I, auc^ ben Scbidfalen bem dettcii 
ber Staffen eine cingebenbcrc i;k\ic^tuHg unb Jiarftellung ju 
gewäbreiu ^ai borliegoibe ^u(b iß eine au|erorbentIi(( 
fleißige unb grfinblit^e ^fhing onf biefem (Gebiete unb eni« 
i)ättetnc Sülle Ln*f)cr locnig gefonnten nnb beacbtetcn SPiatcriafeS, 
welcbeS wefentlid} ju euicr l^iwcitcrung unb i^iertiefung unferer 
tenutniß ber einf^Iagenben üierbältniffe beitr&gt S)er SBerf., 
Welcher ficb bereite oor einigen ^o^ren burc$ eine umfaffenbe 
Arbeit über ben mobemen Socia(i0mu8 befannt gemacbt b^tte, 
^at augenfdjcinlic^ baä gegenwärtige SBerf im großen üJJo&ftabe 
angelegt, fit gelangt in bem ooiUcgenbca unfongreii^cn Qonbe Digitized by Google n bxi auT Seit btr SReiwIiittoii mb fie^onbcft fontt Ue foddn 

®<6ilbe bfä aWitleJottfr« unb be« Ancien regime 9ia(^ tiner 
furjen Einleitung über bic gaflo^romanifc^e ©efeaft^oft roenbet 
er fi(^ jut ftntfiebung ber mittelaaetiic^en ©efeflic^oft, wobei 
tt auf bie Cinpile bc« Si^riftent^unted unb ber ^ntftetjung be« 
Sei^ffqltfln« etngeljt fSi f^Iiefet fi(^ boron bie ©djiloennig 
ber cigentlidjeii niiticlaltcrlic^en ÖefeQfc^oft unb jroorjunäc^ftber 
fcubaien {ilai\m unb bt» brüten 6tanbc« {omie fentcv ber 
Ornmifotim bcrVrbdt mit bcn 3unftt)erb«ttmffai unb «tetoerf. 
f^foften unb e nblic^ ber Sömpfe bei ftönigt^ume« mit «riftofralie 
unb Xemolcatie unt> ber Sieg bed ecfteren. 'i)<a oiate ^uc^ 
umfagt bie Seit be£ Ancien rigime «kb bc^oitbelt inajk^ft bofl 
abfoiute fiöntgttjutn mit feinen üer^eerenben SBofungen, fobonn 
biefociale(i>ru;)pieruiig: lübtl, «ürgerflonb unb ben froniöfi^en 
^grarcommunumu«; boran {(fliegt ftd) bie Darlegung ber ge« 
Pgb lu^CB ^otitif bce fi'dnig«t^umeS, roetc^e ftc^ ausprägt in 
bcnt Rnin ber Qetoertic^aften unb ben entfpredfenben iHeforni= 
öerfudjen h\i auf lurgot, oud benen fic^ bie «nfänge ber 
mot>einen:i^nbuftiie mtnidcbi. 9Dai fünfte enblüd tunfaftt 
bcR «inteR 6taib mSb Me Compagnoniitg«, bic Sefeacttbflnbe.— 
?)er 3n^oIt be« JÖud)c« ift fonad) ein ou6erorbentti(^ reichhaltiger 
unb gleK4jeitifi aud) (el^r gut gruppiert. $ia IBnf. giebt und 
in bn Qoncbe ein unnrnmunbenc« Octemilnil feiner perf Onltd^en 
^artciftellung. (5r gehört ber conlerüattocn Partei an unb 
fte^t auf bem ^oben hei pofitioen (^t^nftent^umed, baä feiner 
änfic^t nai4 berufen ift, gegenüber ber immer bro^enber ^eron-' 
ipac^fenben foctolen ©efa^r bie Hauptaufgabe ju übernehmen. 
tioö) geht er über eng gejogenc confeffioneBe örenjen himucg 
unb fut^t etnen gemeinfamen ^ooen, auf welchem bie confer> 
oattoen äRönnec oec Doft^iebcncn Sonfejflmen fi^ bie ^anb 
tcii^ Ümien in SHmflc bei gcnKinfamen eatcdodbeii, um 
jene oon oben h"ab bf9rmftigtemä(^>tige5ben)e9ung ju parieren, 
nelche atle ijunbamente tei Staate« unb ber (ii>cieU{(^it ^u 
nntergraben unb unfer 9}aterianb auf eine iBoffR «oll VMfäi 
unb süeriüüflutig ju bröngen furfjt. Sv ift {jifr nicht ber Dit, 
wegen biefcr (^runbanfchauungtn, benen luii in entjitiebeaftrr 
ttblc^Rung gegenüberftchen, mit besitBerf. ju rechten. Hirn bai 
SjuenUkt^ Dirhemorheben, bal (in unuem>üftti(hcr, fii^über 
f^ner nnegenbe hiftonf(he Xhatfachen htnmegfe^enber Optimid» 
niue bfl^u gt'hLtrt, bei bem 9i\]ni;piulii]cti ,^uge Ce-j .Shitholici*mu3 
an eine )iücr|ö^iauig ber beiben chriiiluhen (ionfejfionen ju 
benim. Siefe iBetfe^nung ttufgebenbei^roteftonttSmuS; 
bo« ift untjcrrücft ba^f^iel bea pöpitlichfiiS^atholici^mu«. öbeu 
be^ho^b wirb auch jener gemeinfame ^oben für bie fociole 
Sinwirfung ber fttn^ fchwerbi^ finben laffen; benn ben 
ffieligionajrteben erfennt bie päpftliche S^irche nur fo fange an, 
ali fie mug. Unfer !:Uerf. ift äbrigenä fem confeiuatiuer ^ti^- 
fpont; er hat ben thatfächlichenlBerlauf ber in^rogefommenben 
(Entmitflung ruhig u»^ grfinblic^ entmictelt, unb man wftrbc ihm 
Unrecht thun, feine XtarfteQung al» eine nach ber ÜßarteifteDung 
gefärbte ju bezeichnen, iiiix lüimnx im Öegenthcile feine 'Hm- 
füj^nuigen burchmcg, namentlich aber bad J>ritte unb oicrte 
Qiub off «ortrefpii^ nnb Ifi^ (^treiib bejetthnen. Siele« 
bann ift t}on auierorbentlichem Sintcreffe unb unjere^ SBiffenS 
bitfhet m beutfcher tüearbeitimg nod^ gar nicht zugänglich getoef en. 
SBir rechnen bahin bie (Kapitel über ben ^grarcommunidmufl 
forotc über bie (HefcQcnbünbe. 'JIDerbing^ ftehen bie Sd)Iüffe 
unb ^ürbigungen, ^u benen ber iUerf. gelangt, einigermaßen 
unter bem Sinfluffe ber oben angebeuteten $arteirt(htung. S/ohin 
gehdtt oor maem bie iBemunberung, bie ber tBerf. ben mittel« 
fllterlichen i^nftitutionen auf bem (Sebiete ber INrche unb bei 
("stuboIismu-J jcüt, ti)dd)fn le^teren er für bie bffte Crganifation 
ber (i)cjcUfi^aft tm ä^iutelolter h^it. ^| er bie SBirtiingen ber 
Kelimn a(f 6aciatMa4l in aRHtefaltcr hoch anfchlägt, ift 
gemil richtig; er hätte nur auch ber SRif^bräudie ber ilirche auf 
bicfen ti^ebicte gebcnfen {oOen. Unb ebenfo )(|t er (ich i^öaig Aber We nn^fboOc Cerquiihng non ßirche nnb Staat biMMi 

mie fie im '^Japfttfjunie ouflgebrüif t ift, tuel^e« boc^ fchliefiiicli b« 
(innige ^nfton^ ift, um beftnienn; hnuS SReUgion im SRätifr 
a(ter tfl. 9)abiinh gelangt er bonn ga ber fe^ tMgen ScBgermi: 
„bie Sfflotiffunft oerfor tai ©elüiffen, ha» fte im SKittelalttr 
ol)nebte6 nur JJanf ben ununterbrochenen Bemühungen 
chriftlichcn Ätr^e nicht gaiij roeggeroorfen hotte*. J5er 8frt 
hätte Don ber f(^onung«Iofen Söerurt^cifung be« fönigliin 
«bfolutiamu« breift etiua« auf bie miltelaücrlichcn kin^e» 
uert)ä(tniffe übertragen fönnen. 3)er Crganifation ber ttM 
im äßiiteloUcr MÜt er eine etnutf f e^r ncit gehenbe 8e«mnbenn| 
obmohi er idbibing« f flr bie Si^ttenfetten f einelweg« blinb tfl- 
3m ®anjen fönnen suir inbeB nur lDiebcrf)oIf :i, ma<^ mix baaü 
hettiorhoben: 2)er (Stefammtmerth be« 9iatt)ti, bai aU m 
tüchtige mb iMcnni fehrreic^ Setfhrag ju beaeii^nen üft, inl 
buTch bic oereinjelten oon ber 'i'atteiftcllung bc« Serf.l 
gefärbten Schlüffe nicht beeinträchtigt, er hit [id} reblich n) 
mit (Erfolg bemüht, feine ^rfteSdng ju einer m5glichft fa^ 
liehen ju machen, unb fich baoon fern gehalten, an« feinen Stutta 
eine Sammlung bon BeifpieUn unb Beiegen für ba« Siecht oto 
Unrecht ber einen ober anberen gartet ju machen. <Eb«n bcfi^ii ' 
Unnen wir feinOuth in ber Xhat att eine VMX^Ut Qcrri^Rni 
ber bezüglichen Sitetatar begrüben. fr. MartiBtTbeod., das Leben des Prinzen Albert, Prinrr»inibif 
der KSnigin von En(;laoii. Mil UvnehmiguoK Ihrer MaJe«iUA(f 
Kdaigin Vietoria fib«nieUl von Emil Lehotknn. 1. Bd. (Mt, 
1«76. F. A. Perthes. (X. Ul & «r. 8.) 10 Mk. 

SSon ber ttönigin mit ber Soitfe^ung ber Don ®eneraf @Tn 
entworfenen iUebendfli^e ihre! oerftorbenen ®emahld bauftn|( 
überjeugte fich ber Serf. halb, ba6 ti beffer fei, feinen Än ' 
etnc ^an{ iflüftäubiflc ©eftalt ju grbcn. Sr unterroorf biJff 
auch ^ugenbgefchichte bei Prinzen einer neuen >B(axbeitn|, 
junol er bnnQ bie ftBntgin tn bciidarib gcfi^ wnbff bicfelB^ 
oerfcftifbenc intcrfffante '5'ociimcnte bereidjcrn. Sin nrnjini' 
faifeiibcrcä Uiatenat lourbe ihm öon ber nämlichen Seite is 
baS fpätere Ueben be« ^rinjen jur Benu^ung äberlaffen, ^ 
ihm für bie mangelnbe perfönliche Befanntfchaft beffetb« M i 
erwünfchteften ©rfaft bot ; unb wenn er boöon feinen weiß 
gefchränftenWt-lrüiu-f] für bte i^eroffentlichung mocht, fogrfiftiA 
bieg feiner Berficherung nach »ur, »eil e< baju noc^ nicht «nid i 
Seit ifl, nie bem ftberhaupt fichtbar ift, ba| ber oon hoher ^ ' 
ertheilte Auftrag ihm eine genau bemcffene 5;i*cretion ouffrlftr' 
hat. ;3nbeg auch in biefer belicatcn Begrenzung ift bie 
beiung einer fo fhmpathifchen 9cfkA wie bie bei ^vsp 
?Ilbcrt, eine« Ueben«, ha<f fo lauter berf offen ift unb an bftlW 
tro^ ber fchmierigen ^erhältniffc, unter benen eS fi«^ bat^ 
niemals bie Säfter junge gewÄgt ^at, eine lohnenbe 
Z>urch ^eraortehrung ber rein mcnfchliihen @eite in einem f«<^ ' 
unter bem ^loonge ber Sonoenienj unb ber Stitette pe^a** 
^aniiltcnfreife giebt ber iö er f. feiner ^^CRfteDung einen eigw 
thümlichen iKeij. iflber über bem annuthigen Samiliengen^t^ 
geht an4 Ue (llef4ii|te nii^ leer mf. txm obgleich ber ^rin) 
burch feine officieDc Stellung jum Eingreifen in bie öffentli^ffl 
iBngelegenheiten berechtigt war, fo machte ihn boch bie ^nioi^i^ 
feine« ehelichen SBerhältniffe« jnn mtiirliihen unb t^crtrouta 
Stathgeber ber Stönigin in ber inneren Wie ber äu&eren %om' 
ohne bö| er fich je bem gegrünbeten Vorwurfe einer unbeW 
(ttnmifc^g au«gefe|}t hätte. SD^anched, wa< hierauf Bejog^ 
tennen wir bcseitt mi @to({nux'f S)cntoftrbigt(it(n; ^ 
erfahren biefetten bnn^ ailitt^eifnngen «ai» bem ungebiw^ \ 
iöricf locchfct jwifchen bem 'iprin,^en unb Stotfmar nu^rfoch* >^ 
fehr auiiehenbe Bercvherungen. ja [teOenweife tritt \o9^^ . 
Qkftalt be< Crfitn« hinter ber fMmftbedicffl 
in ben ^intcrgrunb. Äuch über ben inneren |)oIitifib(>i j 
lämpfen, in nxh^e ber junge l^rinjgenuihl fU^ fittftli^ ] Digitized by Güügle| — 1877, JB 8. — 8itctat{f4el Ccntvaf t f att ^~ 13. !3[MiiMr> — • 74 0^, oerliect ber Scjei biefen {elbfl jicmlic^ auä bcn fCugen; 
UH^ ne^r ifl bie§ bn SaQ ber tlffaire mit ben fpanifc^en 
>eirat^eit, bfren Dorftellung roir ober tropbfm iiic^t miffen 
BöJ^tcn, ba fie Diele« 3Jeue beibringt iSie Äuöfiifirlidjfcil, mit 
■^er btcfefbe gegeben ifl, maä)t hm Sinbnid!, tä» fei fie au9 
<m befonberen SBunf(^e bec ifönight ^eroorgegangen, t^r ba^ 
imligei Ser^atten gegen Bwri« ^f)ilipp, ben fie W« ba^in pcr= 
önitil) ^oc^gcf(4ätU bQ'tr, iu rc(^tfrrti3cn. ^er beiitfc^e Sefer 
3irb mit ^efriebiflunfl ouc^ baS rege ^n^ecefft loa^fnu^meii, 
sdiUftS ber ttor «A im 19)8 ben |wfilifi|ai 
tifqoienitionäbfrfudifTi feine* ^BatcrtanbeS jugetoenbet ^at. 

biefem 3citpii"ttc ft^lieBt ber öorliegenbe äJonb. 35a* 8u($ 
jat eä mbient, bem beutf(^en ^ublifum jugänglit^ gema^ 311 
ofdica; bc^ Uebofctiaia lieft fii$ bim^jiDcg flte|enb. 

llUt|f<ini«n Nt «r'rflfifcaft f. t«Kb(lta»e. IUM|. MM C 

it(|tfr. 16. 9«r(m»>3a^r. 2.^^ 187«. 

>b.: %b. Z»occler, ^ntja^t auf itn Z^üxnalattnnttn t>ti 
ur :<:jtif*i>jl. GcnnfJoddUrctip» p Ealjburfl (1481 — — 3. 
1. iRtittr, fpjlfmat. Sfrjridinift t«r SdimfUerlin^t ea(jtnn((«. 1. 
Q«itt.) — 3 1 11* er» (auoiftt <i(f^Ud)<Ham(ii au* falibnr^. Urbaticii g« rt f» » Hf#riftf.»nih.«tWcl». Kl».: C.f|.ir«a|e. tlr.4».l8T<. 

3>^.: S. 9<«kIrT. ft»«r X^ferftifU. — Cittet, )n 

etkatMiu^ ia i>pvrrtTov^ic ttr Oorftr^crbrftfc. — Sai|. )Ktt>«i« 
MllidtiM M SdBmea«. — ». Sebbc. qaaatiL Bitftiaaimib — 
^ 9i(t(et. A^» SRcrvbUrafat^t — 6ori|cnfrev, ttct fltttbn» 
Mitaai B. Wac^rranfbciUn na4 Ct^etnlob. — Sintf cl, Iber M< 
TiKtWItaaa M 1lr}tt« in ftiacfli Straft. le^'O — Mltfitte SB^tT' 
tiL^ta; 3ai £ag(«gtf4i4tt ; 9ctfmliea. 

»RMkMIrifk f. bU »fall. Mlfiixbc Sek.: 3. «ad«, 3. ««»icr 
ILWiTtIt «. «. Sranf . M. 9atv|. 1.1». 

8t<t, Otiträ^r ^iir AruntntB tCT W^itm, — ^(tcln«, flini|<i)t 

jii|(i1lBictj((; 3Xt«aacn. 

tniHa %t^9 fär Ninifi^ 9<Mcl«. KAl^. von ^. D.3icin§eB 
«.fr«.3eBftr. )9. I.^ieft. ISTfi. 

9lctbnaä«l. flio. OTiltbfilunflrn 11. •i'ceiMdjtuiiijcn Cibft 
ÄTipfl'cifn tii «<birn«. I. — ffl i r " l'c l' 0!c.umn«fvib«tni( 
n In tri ,Y l'^Bj — 73. — Sidfditr, übtr ^a^ irdjirfial ttr 
Cüiii^'juif iin ibier. Cr;(ani#mu». — (ibltfltn, »ur •-*"fban.''Iunj 
WSUfcnlaUrrb*. — Svamtr, (fiiiige« |. 3''*Pf' '■W'»Htrn'taat. — 
8«iu(b tintr Ütriiruiiii 11. ttintbftlunj ttx ptrcutor. wal>t< 
if^tBnjtn sji) aciiO. $tiniip ttr dtcronanj u. in au<cuitatori« 
i-T. nad) ^(m t(T SRoMrictitoi ictANIct >m> gwHyHa m n a g ««4 

St4i» »« (»filfunbt. SRtblg. een d. ©fl<|nfr. 18. 3abr((. I.^ieft. 

3^1).: R. SB. Wunf bera, Cibtr tit ^^iliralion ton ttiwfifili'fun« 
:n tar* tt fr. TOfnibraiun. — 9ilL SdlUvIfäait. faltulj. »atiOB 

-^■i i:mti\ in ibrnn limfiiitTt Mf iouillicttni. — 9* 9> iKblni, 

«''«« ti( Slure bdoi 3il(ru«. 

jwHri^'* SISttrr für flfttd)tli*c liitMctn unb 2anif<il#polijti. 
^ij. »«n 8. r. .t»t(f fr u. Ö. ftlin.ur. -i*". 3>ibr,v l.^vft. 
Jib. : Äcrnfelb. Ärftfritii fltiftigfn (Befunbbtit. — Sari 
'-'^J|cr. €uilit(f ttt eirjftfd'iirflta« m ©a^crn. ntbft i^fitriatn \\ix 
j'iiAuarjil. (iaiuiftif für ba« Jafer 1^74. — 3. Äratlrr, Mitibti« 
J»Afu Oll« itm 3n|titutc für Staailarjnetfunbf in Wraj. — (^ifdftr, 
H<rt trr e^widirin. Birfffrlbaffa (BtifUiiaSanb. — Alingtl, 
irttifclMr}ttiiiit «nrhoKntdle Untnfai^uiigM Dict bk 9<twafmf feer 
""8f- — ÄKfnncn<n; 5?trid)ti9unfl. 

IMutr. Kcntrolblatt. 3lfbia. Bcn OT. »aujitr n. t^. OTfonttt. 
fc. 10. 1M6. 

Stltfeb. fibtr tintn rfaH von tttropt^it btr dnta 9ro§> 
itTa> L ber cntjcfcagefc^len Altiabtrabtmifv^Art. — eaaftaantr, 
• ^' aMnM«atif4ni 4lcfifiMClabcnw|M <0f iMf^Ml«' — ?fr 3rrtiifrtunb. dJctb.: ffi. Äoüer u. iSroiine. 18. 3>ifcrfl' 
g(r. 11 = 1-^. l^^Tii. 
3nti.: i\ Ära <f t»(i blnfl, Äuta*ten über fincn Aall ecn C-ucru» 
lanfrn»2i?abu|inn. — i^ronmüUtr, W^,^lU'"<lli)^f^lIc.l■f^<i!l v'f ^fCfn« 
petV'lfiV'nt^ '1 Jürtb. — 3- Conal^ 'i^rmtrtuni^^a iiba 3r'Ki" 
3?ri:n!'.(5'iijiuui. — grintel. S^mptcmatclc^iie btr .£iinitmin;rfn. — 
Z)tr|., aa^tm^^aialvfc ia3(ianb. — ^iraocrltl^unj bni4 &(^u^ — Er|., auotm. !|faiai9|c »Sriaiw. — )U4t0- «n) iKiuit0t»if)titfi|afl. 

SpaltenHlein, l'r. Mich . das specifisch juristische GcKchäft 
iiB röBiichen ObligatioBCBrechl. SirackbuK, lbl6. Schultz 
St Co. (V« 207 S. L«tU8.) B Mk. 

2Ba3 ifi ba« ,fpeciftf(^ jurifHfc^e ®ef<^Sft" im ramifc^en 
Obligationenrec^t ? 3)cr^erf. be^ei^net mit biefem $(u«brucfe 
Weienigen SSerträge be« römifc^en SRec^ted, bie ofine 9iü(!fi<^ 
auf bcn nitrt^f(^afi(i(f)en (^ninb rein felbftänbigc OiJeltung ^aben; 
olfo jene SJcc^t^gefc^äfte, meiere 0. ^Mi)t, Oncift, Sc^Icfinger 
„formelle iöcrträgc" ober „(lotniQtccintractc'' , SBinbft^eib, 
Stunde, SBitte u.'Ü, „teine" ober „abftracte" ober „iii^t inbioU 
buell ^raheriflerie SertTäge' feigen. (Sd ift unangenehm, mit 
bem Editor über ben Titel feine* ^uä)ei ju ftroiten. &\s'\d)- 
t9o^( fann fid) ^Jief. nid)t enthalten, ben neuen 'J2amcn für jene 
Oeitcfige unb bamit ben 7ite( hei ^uc^e« ju migbtQtgen. 2er 
SRame „fpeciftfrfj jurifiifc^e« Oieft^äft" grannnt erft ^n^ait 
burd) ben ©egenfa^ „iBitthf(^iaftöge|c^ciit" , in luelc^en er vom 
IBrrf. gebracht roiib. 9ber abgefe^en baoon, bafi er fc^onbe^ 
megen ni^lt rec^t ali 'XHA pa^t, fo ift jene ®egenüberfteflung 
»on fpeciftfe^ jurtftifc^em unb ©irt^fc^cift^geft^äft nur geeignet, 
falfc^e ivor^tiiluinicu, \? ,1,. bie JU ir;iu[fc!i, a(v üb bie ob = 
ftracten ^^Uerträgc otfoe tvict^fc^aftlic^c iäebcutung unb bie inbit>U 
bueQ i^axafterifierten ol^ne fpecifif^e inri^ft^ Oeflalt wüten. 
Silting, oiif ben [id) ber i^erf. jur SRcditfertigung feiner Womens 
clatur beruft, fpri^^t im 3lrd)it) f. ciü. %ka]c. iöb. r.2, ©. 339 ff. 
nic^t Don fpecififd^ juriftifdien unb ^irt^fc^aft^geft^äften, 
fonbern, ganj ri^fig, t>on bcn jwei Seiten eine?; 0efcf)öfte^, ber 
fpecififc^ juriftifc^en unb ber iuirtt)i"cf)a{t(i4)cn, unb füllte bo^cr 
nid)t qI2 !iÖorganger in jener Söenennung ongcfiitjrt iinrben. — 
2/ie £ttenitiir über bad iUer^ältnig ber causa bcn if^eiträ^en 
ift idinniflic^ äugerft reichhaltig. 3n)ifc^cn Siebe^f SHpnfatton 
(1810) unb Suhl'« Beiträgen jiir üchrc uom 5Inerfennung-3 = 
uertrog (1875) liegen zahlreiche, biefem (JiJegenftanbe ganj ober 
theilnetfe gewibmete UnieifMIaR^en. 3n einer fo bun^ 
geotbeileten OTaterie 9?ene5 ,5n bieten, h"^ juKifefln-j feine 
Schroicrigfeit. Xer liöerf. befcheibet fii^ benn audj, uoiii Stanb 
punfte hei römif(hen9le(hte« biejenigen Anflehten ju unterfuchen 
unb ju fritiftcren, tvelche in (e^ter 3cit in biefer SKoterie auf< 
getaucht finb. SRit großem i$(ei|e unb oicfem @charfftnne 
werben biefe IRnfichten jufanunengctragen unb geprüft. Sl^fdic 
3ic(u(tate fommen aber babei hecoud'? 2)er iBerf. beftreilet bie 
MB 6ooignh mehr angebeutcte, i»on @(neifl bf< 9läheren au9* 
g^fl^rte ?lblcitung ber 2tif ulalion au? bem 9Jfrum , bcfämpft 
SoTptuö' Xl^eorie uoii ber nooatorifchen unb accefforifcheii ^lalat 
ber Stipulation, fmht bie iSähr'fihen ^ufpetfongen über bie 
iöerocislaft bei "iSnfechtung ber Stipulotioncn ju iiiiberlcc>en, 
eiflärt fid) nicht einuerftanben mit ber Einnahme eines im 
fpäteren rdmif^ett Rechte au« Stipulation unb 6dhu{bfchein ju> 
fammengefchmofjenen £iteraIconlracte4, fonbern ninmt an, ba| 
nur jmifchen fchriftlichen 2)arIehen«ftt|mf8Honcn nnb einfachem 
3JarIehenfid;uItfiiicin ein ^fu^gleich ftattgefunben I)abe, unb 
ergeht ftch fchliegtuh in weitlöuftgen Sudführungen über bic 
e.vceptio non nnmorntt« ptettniM. o|iie in biefe not^ Vnfii^t 
be« 9{ef. gefe^gcbcrifch oerpfufchtc unb baher nie tciUftäiibig 
ju ftärenbe äRaterie neue« Sicht bringen, ^ieniut )inb 
übrigen« nur bie $Iä^e ongebeutet, bei benen fich bie ^eber be« 
iBcrf.'« am (Aneßcn öifhölt. <ti iß ttnmlH|Ii4 ^ter bie j^U • 0 Digitized by Güügl 75 — 1877. ^3 — 8it«c«r{f 4e« C(it««(ftUtt — 13.3<miiar. — 71 MM^nt friti^cn Tetaifl |it lierA^, bte in bem ^u(^c nteber^ 
flfleflt Rnb. Sief, fottn in bcr ganjen Wtbeit feinen öon 
niefent(i(^er iöebcutang cnlbfden, in wtldjtm bo« Serftönbnife 
b« t(hllif^en6lipiiIationö(e^rc biircft bie geübte .Viritif geförbert 
»otbcn mfixe. 9to(^ b« itiombc betio^fUt bcr ißerf. bic »oc' 
Ttegcnbe ffrbeit (tfl Me Onrabldge, dti ttKli^e fidf wettere 
^iftorifd) boiviiati?(te Untcrfuc^ungen über baS Ser^alten bot 
itaUenifdS^en ^4>ra£id unb beü^ mobrrnen (nid^t bU>6 bed gemeinen) 
tai SejUQ auf bte abftractrn ^txMfß onft^titgen (DQen. 
GS wäre möglicö, ba6 bitrt^ biefe (vortfiifinmg mnnc^er sur i?eit 
qI4 untergeorbnet ctfc^cincnbe "^üult in bcv oorlicgenbcn Uar« 
fteöung böbcre Söebculung gewönne. Cb ftcb ober bie Jpoffnung 
be« SSerf.'d bcmirfdc^t, ba| er beut ^ä^t'ft^ Vnertduunig«' 
»»crtTflge fowobl öont Stanbpunfte be« geltenben fftfi^ti aU d« 
lege ferenda bctt Jjobcii uuta- ben Iviifscn UH',ViirEH':i ii'i'rbc, 
wi(^te 9ief. Dor bcr ^anb iiamcnUi(|) niit iKü(f|i(^t auf bie 
niwmte $ra{id bejtoeifeln. — t. 

dtnotti, Dr., bcr Sonfur« md) ben bem Tcutf-ficn 3Jct:^«tQ(i 
»eräelcfltfn Qnttrür'tn fiiift .<lLMifiir« >Cr^mll^(^ un^ tiott (flu- 
fbl>nui|«gcfc|t«. eniin, 1876. tt. ^cQmanii. (2 m.. ISI 6. ^c. a.) 
4 91. 

TtT fiLinifjl. SBürttenitifuiifcfic i2taatvratb unb S^eic^^tafl^- 
abgeocbnete Dr. ton Baxmt), roclc^ec Doni Seutfc^en 9lcic^dtogc 
in Me mit Ocmt^ng ber Qoncnr^orbnitng betraute Sbnnninion 
unb fobflnn öon bicfcr Sommiffton ^um ^-Borfit^enbcn geroäfjlt 
tourbe, flicbt in borlicgcnbcr Sdfrift feine Stubien ben Gnh 
nriixftn einet 6oncur*otbtiun9 unb eines (finful)mng«gefe§ed 
^mutf. 3)iefe Stubien fteQen ft($ loeniger bie Aufgabe, ben 
Stthpurf, beffen mufter^ttfte Arbeit oHfeitig unb aud) vom 53erf. 
onerfonnt wirb, einer fltttif mit §tbdiibcriing«oorf(^Wgen jii 
imtcriie^ett, oli in mögUc^fi gcbrängttr 3)axfte0uiig feine 
loefcimit^ Qeftttmttimgcit unter Qenu^ung ber IRotilM t>on 
bem ©lonbpunfte feiner 9(ntt)enbung unb proftift^en SBirfuiu] 
aui iu belnidjten. "Jie üerböftnißmä^ig Wenigen §Ibönberung8= 
Dorf^tägc finb untcrbeffen burcb bie in ber i^eit vom IS. 6i?2fi. 
SRai 1876 ftQttgcfunbcnc jweite 2efung ber (Sntiüiirfc iniierbalb 
ber Sommiffion ericbigt worben. Sinigen berfclbcn würbe tiird) 
entfprec^enbe ^bänberung be« (Sntwurfed iHec^iiung getrogen, 
anbete fonbeu ni(bt ben iBeifciQ ber Somsiifftondntebr^eit, 
gaben otet Senmlaffung ju nnregenben, ben Girni beV fönftigen 
©efe^c« oufflärenben Debatten. 5" oHc" offenbart fi4 gcpoart 
mit oodßänbigem Sinbcingen in ben juriftifd^ oieQeic^: 
f^nriciigficn ber netten 9^t^iim0o^t, ein ^o^er jnraftifi^er 
SilQI, ber nad) ?lu5wei8 ber üorliegenbm Goinmifnoit'?iirofo; 
foHe auc^ innerhalb berSommiffio» btcUDÜfte Öürbiguiig faub. 
^er bleibenbe SBert^ biefer Stubien liegt aber nidjt oHcin 
barin, ba§ fie f,u ben in gofgc berfelben bef(bloffenen Äb» 
änberungen gewiffermofjen a\i OTotioe erfc^etnen, fonbem oucb 
barin, ba§ ftc als lirfiinctlr (JtnfiibniiTg in ein iieiic^ t>5cfetj 
bienen, beffen Wnna^me im ^eic^^toge ja nunmehr glütt» 
lUf) etifoTgt ift. 9N(^t Gebern tjl Bett unb t^efegen^ «er» 
gönnt, onä ben umfangrficf)cii OTotinen unb 'J^rotofoöcti -^m 
neuen CSoncur^orbnung bie ^Jclebtung ju ft^öpfen, beren ium 
Srrfiänbniffe bed &t]t1jti bebotf. &mo^'9 6d)rift i[t geeignet, 
bie C9runbUi(|fa bei Oefe((t« |nn bentlu^ iBerftänbmfic ju 
bringen. — t. 

9tUtHt, SR.« £anbcat6, ^nbbai^ bcc bcntfäK» 9t<t(^cfcet 
1M7- 1878. ««1^. 167«, XbttmmtL (»M 9. 4.) 9 Vit: 

JDoä obige „.Ciaiibbiicf) ber f)lci(^^gefcve'' giebt niebr unb 
IMKiger, al0 fein 'Ittel oct^ei^t; me^r, tnbrm t» fi(^ aad) au) 
Uoßt Öerwbnnngeii unb nif StaotflwrtrSgc crffrcdt, loeniger, 
inbem man unter eiiicm 'öanbbiH^e gewöf)n(ic^ eine wiffen?cf)aft' 
lii^e )Be^ unb Überarbeitung eine« Stoffe« ocrfte^t i^nbeffen 
»oflcn nrit Mfr bCB Zitrf vi^ tik ^oaptf«^ if^ ^ Qu^ fctbft, unb bieg ift ein fe^r brauchbare« ^Kac^fc^bgefa^ 
fär aHe btejentgen, nxlc^e fic^ mit bem Diclbänbigen ^nbotte bd 
(äcfet^bfatteS M 9}orbbeutfc^en iBunbed unb bed Seutf^a 
d{eid)cv fciiMO be-? (5*-iitraIblatti'^ X'Cttlf<|en Kii(^ nb IM 
dtcid^itanieigeciS iu befdjäftigen ^abetu 

lieber ne 9Iot^wenbigrett unb bot Qecbienft ber gefifii^b 
üifj rit (Sinffitung auf nrfjt Cunrtfcitcu bürfen wir bintoeggebcs. 
Uii{erc4 föiffcnd neu unb jcbcnfaUü fe^r prattifc^ ift bitiiti, 
loie ^.{küdner bie Hon t^m bejmecfte „übtrfi<^t(i^e ^ufamme» 
fteHung" bc-j ^i^bnlfes brr <>itü(,ic, i^evcirbiiurgen, ^^ffannti 
1 macbungcn mb ;^taatf ucitidgc in ben bejci^nctcn Ouellfn ii 
erreichen fu(bt. ^unäc^ft wirb in 47, meifiend mit inclem lalit 
geraä^Iten ^uptnibritcn tai gefommte über beii betreffenbei 
Q^enftonb Oor^anbene SWoteriat tbett^ wörtli*, t^cit^ aOt 
^iui?wcifc unter eingebe bcr r.ia'Üi- nnt^alinlt, unii bii fe^toii* 
cubnien finb bem nac^ al^^betijc^er iHei^cnfolge gcorMKia 
9efnnmtniecfe eingeteilt. 6obatttti|tttttterbenftficifl^€4!4> 
werten rntipeber nuf bie ^auptmbrif öerwiefen ober 
•Jlüttjige bewerft. Ü. finbet fi(^» unter bcr .f)anptnthÄ 
„iBürgeifi^e» Siecht" boS jReic^dflefefr üom 6. J^ebnuir 1?;S 
über bie Söenrfunbung bc4 '4?erioncnftanbeS unb bie ötjefcfjIteBini 
OoIIftänbig obgebrucft ncb|f allen barauf bciü^lictjen '-yerarÄ« 
Illingen, unb unter: Stjcfc^tiefeung, Xrauung, ijierlöbniü ;c if 
auf jene Stubrif oetwiefcn. Uebcigoii finb. Die bei ba cst= 
liefen eteOnng bt« tfuhwC eif ffitli^ Me t(bmtniflrati«gefr)t 
bcffer bcrüdüditigt, aU bie ciüilre(btlt<^cn V.<n'tinimunqen. rJ 
uermiffen luir jebc SWittbeitung über bic greigebung ber 
ber Sonomtiomilflrafe in § i bes t<friflen tteic^efetreA im 
11. \i!Lit>dtt('-'r isn? bctreffenb bic UerfragJmäfiigen 
luclci^i'^ iindj'.igc (Slie^J libcrliauiit fcljr ucniacbiäti'igt ift. St?Dii«x 
febtt unter ^Jinfen bie 5öenuci|ung auf ?lrtifcl 2S7 be« beutfia 
^anbclSgefe^bm^, »pmu^ in ^nbeUfac^ 6»/» ben 9efe|IiitB i 
,*3in«fuft bifben. I 
)H:.U v:iM.:uft(:c^ ift S. 410 ff. rtiie piufammciiüelluitgbff 
uom 'Jioibbeutjd^en iüunbe erlaffenen (ikit^e, wcldfc {{lätn a 
ben nnbetcn bc8tf4en €>tastcn 9let(6lgefe(^ geiwibcii fta^ ni 
^^c^eidinnng ber Qucfle für beren Ginffibning; boc^ böttf Sin 
ouc^ bie i^tit be§ StufongC'? bcr SUirffamfeit ui ben cinjeiiWi 
^anbern angegeben werben foaeit. ^m @anjen ftaicn inlrM 
iSrüdner'fc^e jpanbbu(b jur Vlnfc^affung empfebten, WOju tt Sä' 
aadf burdb guten $rud unb oer^ältnigmägig biQigen ^tt:i 
— neuit SRat! — et gnct ^ \ 

©oigtfl, tB[ppe(I. = ®eri(^t«roll), lUfttrfidit ber «fterafiir bei ift' 

\ fiten .l->anbfläre(bt« feit ffiinföbriiug bcr '?IlIqoin. ^aMI' 
^tk[\bvi\i I'-Gi — is:5, «(Pft innb.iiui, fin •IWritiitnlfi ^ft tmt^ 
jurntifdjfii Jfitfdjrit'icn snif ivncrrifii UrlbftU'SammlBim« 
6altt^^. 'i<<rliB, 1^71,. (i. 4><D»n.i:i. fVlii. 19I S. ,\r. >.i 4 SCI- 

Der glcifi unb bie Sorgfalt cinc<? gewiegten i^raltifc* 
bietet uii^f tnbutrrn fic^crlidj bereite fttirf oerbreiteten Scbnffli" 
eine ^tteraiur^ufammenftcdung, meldte nol)l jebec goi^awS' 
unternommen, wobt fetner aber fo ooflftfinbtg unb flberi|i(6(ti(i 
fcrttq gebradjt b^t wie i^cigfel. Ibcottc unb ^^l.'irafil l'f* 
>i>anbcl€rec^ted barf i^m bantbar fein, bag er bie bibliograf!|(j<i)^ 
Jfotijen, bie er fid» .junäc^ft jur eigenen Otientiening ottflw« 
Öcbiete be« ^lonbel^retbtesi feit I '^(l2 noc^ unb nait gtma*!*. 
ber Oeffentli^feit übergeben bnt. Ui^er c« oevfndjt, irgenb eisf 
6pcctalfroge bei$ ^anbcldrec^tes ju ftubieren. bat, namentlitt 
wenn er eine «iOiiaae Ji^aft" ift nnb nicbt fcbon feit ^brjt^ 
fi(b bie Spedoflfterofnr notiert nnb gruppiert, eine oiel ilfiti^ 
l'hibe in ".'Iiifprutf) nelinicnbe ißorarbeit burdjjumod^en, MS"' 
)ammenfu(^en bcr Literatur, r^ecr , jur Stu^c" felbftlommi. 
SRflte nirb nunmehr erfport, tnfomeit c« fk| um VttMUiß 
Jpanbel«red)t«literntnr nn« ben Jabren 1802 — 1875 W^f^"^ 
I lieber ben '4}Ian felbft giebt ba0 iBomort Suffc^Iug; ba§ t>( 
I in ben »nf^iebcnot ^itft^ftcn »etgcabene Siteratac nrit f* Digitized by Google — 1877. ^8. — ITifcrartf^cf CcHltofMfttL — IS.SonM«. — 78 fo|rr SwrgfMt (W btt TM^tni &tttt dttect, \tht, weint 8n4 

Stinbor entlegene Slbljanblung oufgeftI^^clI unb ju bem 
n^üß^i^ta Srtifcl be^ jpanbelägefcgbuc^ed (tfibl^eilung Ii) 
tar ju bem md)t com ^dnbddgtfr^bu^e flctcgeltm Bto^t nadf 
'^tbütjr gej^ellt tfl, roor tocit f. troerer ',u bciinrfcu, al* 
.'^onc^er, ber bad 6d)iiftc^cn fortan benugt, Dielleidjt a^nt. 
{(^erntt ^at boi €<|riitd)en nun bereill Ober ein ^dlbet 
■aigr im @ebrdu($e nnb uiele ^-Bergleic^ungfn mit eignifn 9toHjen 
ngefteflt, aud) manche (tetailfroi^eu nacft feiner öiterotur' 
aiamnienftcüunt^ bereite burdjftubicrt, obir nur t'i:i cinjiijc^ 
M eia ni^t gon^ comctcö fixtat gefunben, nämlic^ bca auf 
SfHe 137, 9111. in meinem t» llattfihm^ot ^ilmnnifi 
Snlnftut, eine Ä&Joeicfjurg, melcfie infofcm incfcPiiiit ifl, 
Mt belrejfenbe ^fiti^rift nljttg ali Üiriin^ut'^ ^{cttidjr. 'öt). I. 
$tft2aiigcgebm unb nur Der mame bcd ^erj.'« unrichtig, bieUeid^t 
mt üctbiudt ilt. ötr müffen betn iöerf. ganj b.-jonöcr'J bofür 
janlbor fein, boft er in ber löegrenjnng bei „.'paMbelerciljteö*' 
tilt engi)er|ig mar, fonbem uietfo „(Sioilref^ttidje" jomie 
Pnccifgsie« wätlidt aufnahm. :i:ie iniibeoolk ttebdt M 
8af'< MiUcnt bie wSrmfte C^mpfe^lung bei allen ^onb^ 
nS^fjf.^tnm. 0.0. Jahrbndi IBr die aBUIche StaibUk de« prevu. Staau. 
Henwgw. vom Kf I. älatitt Bureau. IV. Jihr«., I. iUlAe. Bvrlia, 
»n. Verl. i. K^L Stat Bor. (XIV. dSS S. Lm..9.) 8 Mit. 

9toi^cin mclc oll \«S)i ^a\)vt feit ber ^^^ubdcation be< 
kyni, briün Saf^cganv^ed biefed 0<i^i^bu(^ed oerffoffen toatcti, 
fa!en»iruttb wo^I f($on iöielc mit uns bie .f>pffniin9 auf feine 
i":rti;^ung aufgegeben. Um io metjr etfifut ir uii.<, bi^f) bicfe 
ijuibluauonlin^e Dom @tatifti|(^ti Bureau roicber aufgenommen 
Sh tan Innn irgenb eine Mm Vrt MifHf^er iBeeBffcnt» 
Uiiragen ifl in bnn 3Ra^t loie ein ^o^rbut^ geeignet, fo:upJiI 
'Wiiliidx aenntniffc tn weiten ilrcifen werbreiten, roie bcm 
$ubhc$(0 inb 92aiionalötonomen ba# 92ad]f(^[agen ftatiftifdier 
itta )u erleichtern. 9Jur SKenige fc^offcn ]idf bie r^io^en 
Cwrt« TOD Jjoliobonbe an, in tuelc^e bie Stefultate ber iSoili-- 
idiflungen unb ä^nlic^er (Srljebungen in extenso niebergelegt 
iBect>en, luibDielUidl^t nod^S^enigece confutticren fie; bte^gritfc^c^ 
fett it<iti9i|(^ !8urcaii9 fsmt irar etnsebie ^fiaäitn ber «mt» 
fiim statiftif raiffcnfitoftluf] iicvinbeiten bie HRiltl)eiluugcn 
tn ftanftiic^en (ioneiponOenj enbUc^ ge|cn Mat in manche 
Leitungen über, »«tot ober, tote cf inil Btnnnginottjen p 
jt^en pflegt, b,itb iinebcr bei Seite gefegt unb tjergeffen. ffiin 
y^baäf aber (ann in ber mäftigftenöibliolbef einee ^"\cben, bec 
iii^ iür_öffentli(f>e Slngdcgcaljciten intcrcffiert, eine bouernbe 
eteüe jinben. 9iur toirb aderbingd fomo^I ein ^äuftgere^ tote 
<» rtgelmafeigereÄ ©rf^eineii ju feiner UJerbreitung notljtuenbig 
fca; fonft trägt bie i^ublicalion it)ren litd mit Unrecht. Tie 
^ >xr ifintebc gegebene ^er^ei|uiig, bag in ^ufunft alle jmei 
<m ^tt^tbuc^ tjeraudgegeben Wetben folle, begrüben mir 
f'fcfr mit iüergnügen. Smti 3a^re fc^eitu-n un^ in ber Ibot 
aufetrfte grift ju fein. Um aber biefe 3'el erreic^bor ju 
^^äeit, luitb einegtö|ereOef(hränfung in bem aufjune^menben 
fi«tnflle tto^I unumgönglit:^ fein. Ttcfelbe fönnte bet ^erou«^ 
jrfier Qii(^ o^ne ©djaben fid& funftig auferlegen. Qum I^eil 
Btrb fje bei regelmöfeigem ffitfc^eincn in f firjcren 5rif*«« pt^ »on 
ergeben, »eil bann nic^t jebestmal für oQe Partien 
WM itflttftif{(>e ICoten tjor^nben fein »erben, jum I^eil aber 
vmn mdi einzelne ^Ibfdjtiittc gan', lucggelafiei! o:fv ocifui i|t 
iKttiai. @o {(j^eint wnA k.f&. bai ^crjei(^ni| fdmmttid^er 
gowitlit^et, to^nifi^, mbn^eüer, runftgetoerMie^er unb 
«fenli^er ^Jereine mit SJJitglicber.^o^I ober bie iHngabc atlrr ein« 
Jf^lara ober^ unb untcrgeorbncten ^JoÜftellen tuoM entbe Ijrlic^. Sei 
fuifmftafifiij^fn^aljrbudjc fann man in bert^at fogen, baft ficb 
»linCtf(^tänfung crft Der IVeifter jcigt. — l^ieie ^l<iinfc1ie für 
iK^ilgiift fodcn aber burt^au« nic^t bie ^^Inertemmag |\ljnia(eni, we{(^ Kef. ber MrtrefTfi(||en Oibnung nnb flbecfit^fk^ 

3ufamnienfte[Iuug be-j iiin'nffenbeii, mit großer Sorgfalt aui 
allen ^tocid'» ber Staatifiunvaltuug unb ber amtlichen Statijlit 
j^ufammengetragenen 'Jü^tttrialed f(^ulbet UnS ift oon tdnem 
anbercti Staate eiut- jo irfdiöpfenbe unb jufammengebcitHgle 
auitii^e 3;atMtif, loic bic& .panbbut^) fie bietet, befannt. 

'.Beiträgt }ur (irläuternniii id T. iNfdjt«).. iulg. ccn 3-^ ®ri<4ot. 
'W. J". fi. 3abr»j. 5.0. *ft. 1 S7ti. 

3nb. : p. ? * If l>rü ^ (, ^ur '3trfi4trimi( mit frtmten Sdiattn 
u. iit*bti. ^tt nütil. i'airtntii ■.'in^. \.'a^^rtd}t•. — j^r. löartr, Qb. 
ta« 'i'riMtHrtriabrfii bei Üintia^iini; tei S.knn«rfunj^<n aüt § 70 6t« 
S>i\. V. :>. ORji '1. — 'i^eriniv ^Jf 'V'Uvii »c\t^. btU. Kt ttnt» 
fi,\iuin,^ i'iMi CiHll^^fj.>^f:iIllll^l. v il. J\iim 74 iii i. rrah. '}tnirtiitc|. — 
;)t. p. Ä i ä 11' < I, üb. t.ij 'IViditlcLUi. ii'tl*i'j nsi iScmminlonir for» 
^(rn uuldum ii'itrii pcat i'nfiuffr al# rmii ilju>ft fin l'i\ifltr« 
lob« für i'cr.-mttclci ^. Sunte ^itfommtnfn Äauf* ^uivfuhtri i'h — 
»rcpf, ric 'lirälüimii'ii iti § Is. ib. I. iii. ül 9111^. \ianbr<dji< — 
r f 1 1 u { r, r trntfr.iviea ». l*^^rm:ul^|^il,^l:?l;r^IUV (rtcftf-l — '^^ < " ^ r. 
tit SkHiiii,; ^f^ 'M'lnf<la^l<cfalur in t<in (Jnlivurft ttr (jicilrrc^fi!' 
or^nun^^ ffit t.\t KutfAt «ti*. — :Ä. 'JU. Äaf, tit Snttrtcfiiin,^ 
Itt Hi^caibumilunar^tt )uui ab)'traftrn (Tii^diibnm. — (Strebt, finb 
Mt »PTVlniiitn btt §§ 210, 21S, II, 2 if..*. bfWitifll!' — Xriiftn, 
itl tcx 8 7H2 V!.'?R. II. I- luni) Mt iüorinunMdjatfiorbnA »• 5. 3uli 
".■> ffir aii>,\flj. lu attoii" — ^. lltijtT. Mt .{»jntflÄafridjte in btm 
(iniKurt btr t\\dfn (üpüpicitßorbng u. btn '£tiatbnn^tn ttr !Htidit« 
inftiiicotnmtificn. — ÖroM. jur "itlfit o. 8d>atof ««erfaßt. — 'j*oa*, 
644 3nilitut 6eT vättri. G^tiralt u. Mt Si>rmunbfd)afti>L>rbA e. 5. 3ult 
7.'> im ti^tltiiim«b{r<id) b. 'Äll^. V.-iR. — lurnau, tint 9lnm. ju §70 
be« ®ff. üb. btn tfi)ifntbnra*fr»tib r. .i.a»al72. — 9&nger, finbtt 
M btn Qtripaltunit^btbi'rbtn juiltb. (iJttcntienIrtibt eine Sc^raafe In 
Hn MoDL «lanlKa- bc« 4BtBabba«|l >. iaviwcttf — 8t(#ci« 
flllc} tilcialK. 9)eil|tu»liij||it. Der Bergwerks - Betrieb Ocatcrrddla im Jahte 1S74. 
II : bvriclidlctier TiieiL UeraoMcc. vom k. k. AeiMfiMU-Miiii- 
Mcriuni. Wien, 187S. F^ety A Frlek In Comm. fS Bll., U9 S. 

I.c x -S I 4 Mk. 

3)a« oorliegenbe Ou(^ bilbet ben jioeiten Z^eil ber aü" 
jährlich erfc^einenben i^^eric^te Aber ben gefammten öfterreir^i» 
|(^en ecrgmerMbetcieb. Slö^renb ber erfte Xt^eif, loeld^er f^on 
tm Sunt 1875 erfc^ten, eine tabeöorife^e Ucberftf^t be« genann» 
tcn Oi"buftric5roeigeö entbatt, biiiiqt her \\v;He I'.iril bre ^icrju 
gebi^rigen amtlii^ iBerii^te. 1 1 Ubfe^nitten toeiben bie 
aOgemefttcn Oer^tniff« nnb ffrgebnifTe bei OergweifibetiMel, 
bie räumliitc ?Iii?bcf)nung be^ Öergbaucä, bie wirfiti^^ffcn Sin= 
ti(tituiigen bei bem Süergmerf «betriebe, ber Wrbciterftanb, bie 
Seninglfldungen, bie iiSruberlaben, bie ^er^äUniffe unb (£rgeb<- 
niffc ber einjetnen ä^^'fl* ©ergwerl^^jrtbuctton unb bie 
(iiefonimtcrgebniffe, bie Söergroerflabgoben unb btr 8a(inen= 
betrieb be^anbelt. 3)en @^(u^ bili^tt eine ^»auptüberfi^t, bie 
in biefem 3at)re bun^ ^gufammenfteUungen bereichert tfl« oat 
wtliS)en bie auf einen Vrbeiler tii^ bevebmig^meife «ine 9t» 
ungtücfung entfatltMibeii Ciiiite;i ber ^|.He^^l■liol^3lrtenge^ unb ber 
Sä3erth berfelbcn, bann bie Oiiö^t bec bon ben ^cbettecn unb 
üfflerfdbefii^ geleiteten SBrubertabenieiitflge nnb bie i|csa|ftCR 
Unterflfl^ungen ju erft^en finb. 

tit mit Sorgfatt gearbeiteten Berichte liefern für ©tatiftifer 
unb 9RontaninbuftrieQe ein reiche« unb metthooDel SXaterial ju 
Sergleit^ungen unb geben tn tbrer ^efammt^eit etn mdglic^ß 
treuem öilb be« ^Suftanbe« be3 öerg« unb ^üttenmefen« Oefter* 
xnd)i' in bei betrifffubcn 'ijjcviobe, ein Silb, luelc^eö ben lä^* 
menben dinfUil ber gegenmärtigen (jitlb' unb (iiefchäftiitcifil 
bentfiA jeigi ti>iefe(be (aftet unbeilbringenb auf faft oOnt 
Sörant^en ber gefammten 3)Jontaninbuftrie, unb am itieiftiii !iicr= 
ben bie loic^tigften ä>i>(isc> Morien unb (^ifen)teinbergbau 
unb ba^ (£ifenbüttenmefen, babon betroffen, i^aft bun^gängig 
ift eine üBerniinbfniiT.i ber l'robuction unb (Sinnot)me gegen bie 
oorhecgehenben ü>ej(hafte]ai^rc ju erfe^en, unb nur einzelne ^um Digitized by Google 79 2^ HdiK Onm^en unb SRontanbetriefie in, t>on frembcr (Eon- 
cneteni twnig Bceinflugtar 0cf4£ft«Iage finb uerfc^ont geblieben 
ober ^6en fogar eine (Snoetterung erfahren; bo($ tiennoc^ten fte 

uirfjt, bo^ ®efommtergc6iiiB erfreulicher ju geftattcit. ^fimmt 
man ben $cobuctetuoertf| ali äJkgftob, )o finb bie Scgebntffe 
(eim OngteR, uw bnr Viilfttll gegenfiBet bem f 87S mir 
I,4r»3r.'jS 51. ober 3 pSt. beträgt, mciiiger uttgflnftig aU bei 
bem .fiüttcnbetricbe, befjfn *4itobucle einen Üiinbetroeit^ üon 
9,30 1 3« 1 gl., ba« ifl 24,5 ^aben. 3)ie «bno^me betrögt 
fpecieü für JRo^cifen io,49 pSt. bet SWenge ober :v2,3u p<St. 
bem Süert^ nad), bei bem Sifenerje 12,88, bejie^entlit^ 17,62 
t>et, bei ber Stcinfo^Ic 0,36, beäie^euttic^ 9,26 pfit Jpm* 
flcgen ift eine nam^fte ©tetgerung an äRenge unb ^ert^ ber 
ißcBbude 6ei Onmnfo^Ie, Ouedftlbererj, Silber^, IBIei , ^inf^, 
«ntimoner,? unb 9JJelolI eingetreten, unb ei beträgt beifpietö- 
tpetje bie ^ßrobuction«iunabme bei iBrounfoble 625,8 äKta.ft(gr. 
ober io,S2 pdt, bei OaecTIHbec 8,4 maLSa^c ofeer 94,22 t>(It. 
nnb ^at ber SRe^rraerl^ bei ber crftcren, ungeachtet ber 2)ur(^= 
Wnttt«prei« um 5,üüpet. gefaUen ift, nabeju o,'jiIKia.SI. ober 
6,7 4 pet. unb bei bent legieren foft 0,3 MitL ?sU ober i i), 7 [) pSt. 
enci^t Sttner jeigt bie ber Sreifc^ütfe eine 'Ubna^me 
um 10,9 pEt., ber S3erg= unb ^ȟttenorbeiter um 4,1 ptSt. unb 
ber Sergtoerf-rabiiQben um 7,53 pffit. üefetere betrugen über^ 
^Upt I,52bü72 5I. 4,51^ ^cn 1,652460 gl. 65,5 ftr. im 
Sd^re 1873, fo bag ftc^ bie alUbminnalime auf 12 i3S8 g(. 
61 St., ntcbt abei; wie cf i« bem 9cxU(te (ci|t» auf 1243S g(. 
61ßr. beläuft Kr. Erdnaon, Otk., Untersochonfen über die SynUx der 
Sprache OlIrMO. (^krfinle l'reisscbrifl der K. Akad. d. W. 
in Wien.) 2. Tl».: Die Pormtlion de» Nomen», Halle,1876. Bnelili. 

d. W.iiM iiIiausrs. (Vlll. 212 S. Lex.-S.) S Mk. 

(Sifreulic^ fd^ncU ift auf ben erßcn XbetI t>on (Scbmonn*^ 
ttnterfii^iingen, ber bie aformattoRen bei Sectmitf Be^anbette^ 

ber un« uortiegenbc ,^TDcitc (icfofgt, ber ftcft mit bem 9Zomen 
befc^oftigt. greitic^ bürfte iijeil i, m bem fid) ber Sücrf. uor 
UQem auc^ über bie grage mdf ber Sntfte^ung be« jutantmen^ 
gefegten ®a^ cinge^enb äußern mugte, nic^t nur für bendtef., 
beffen fpecieUeä ?lrbeit«gebiet bnburcf» tbcitroeife no^e berührt I 
Würbe, jeiibtTH für ;,^cbcii, bei 111 ■jfiijU-djL-iibL'r 2l)ntQp arbeitet, 
ft^on bcg^alb aud^ je^t no(^ ber inteiefjantere bleiben, nxil bort 
»er^öltnigmfigig febr wenige Soiotbeilat eitftterteit, nomenUi^ 
auri) ber üierle iöanb üon ©rimm'i ®rammatif iiot^ gar feinen ' 
Vlntjalt bot, loä^renb für S^eil II, mit bem loir hai 8Ber( mtfl 
als uorläufig abgefc^Ioffen ju betrachten baben, bei (Brimm fo< 
tt»ie in C^roff'« Sprorfjfcfja^e unb beffen ©(^rift über bie alt^joc^» 
beutfc^en ^4iräpo|itioneu unb fonft in iUei^ungen 92euerer bereit« 
loit^tiged ^Jütaterial oorlag. 

Sil^tdbeftoiveiiiger Perbient au<| bicfex iBonb ade Kuf< 
mccifamfeit S>er Qerfaffer beginnt mit ber Sefprecbung ber 
Slumcri beS StomenS unb ber JÖerbinbung bcrfcUu-n mit bcucn 
bed ißtxbüna (g l — 55), ein abf^nitt. ber fe|)c {raffenb ^ier 
feine 6tdle fbibd, gleit^fan ott tlciergong btm I ju II. 
iSeotnc^tungcn über ben Oebrawi^ »cn SBortcu iiorniicgenb ober 
auv]d)licglic(i im@inplar ober ebenfo ini'4>Iuial lafiea fid) fetjr 
\vo[)l in einem SBerfe über @Qnta| nieberlegen. ^ad) ben SBer^ 

4»rn. (Srbniann'S (§ 48), für bie gcille, wo ber 9?umeru5 
be« Söerbum« ju bem be« i)ioinenö nic^t ftimnit, innere ®rünbc ju 
fudjiii, Liiiflaü, lüic man früljcr geneigt loor, fle burt^ bie 
üiuia^me nad)Iäjfiger (^onftruction p erffärefl, galten wir 
bnn^auis für geretbtfertigt. einzelnen ^äOen mag freifii^ 
nu(h bog 9icimbcbürfni| citigüuiilt baben. Xamt ge^it ber 
^üaU auf bic (Venera 9iomeud über (§ 56—79) unb wciibct 
fu^ enbUi^ (S SO— 281) pr 8c|nMiiii0 b(V (in|rliini CoFrI^ luobei in fprat^gefc^it^ttit^ bun^aud ju BiUigenber Keil» 
folge luerß ber SBocatiP, bonn 9{ominatio unb 9(ca{(tfiiik 
bierauf ber 9enetio unb enblit^ ber Sotto befproi^ xnä 
löei bem ?[ccufatio beachte man bie au4ffibrtic{ie Erörterung bd 
inneren ObittM (§ 96 gö, b«i bem Q^enctiu bie Xielbcud geantta 
bom 8erf. bertietene flnfi4l^ b4 b« olt^ot^bentf^e ftMb 
nic^t al>^ 'Vertreter beS tnboacaMmif($ciiVblMjhlaiigef(|cttlNte 
fönne (oergl. u. 0. § 233). 

:3m übrigen bertueift Sfieferent ben Sefer ouf feine Ik' 
merfungen über 1f)eil I (Ctabrg. 1S75, @. 6'»0 f. b. 8I.'> in 
feitbem burc^ einen bort uer^ei^enen ^luffa^ in Qiccm. 
@. 28 ff. eine (Srgänjung gefunden I|aben. iiüti boit bi-<ü 
dmä^ntt lägt ftc^ aucb ouf ibb. II oiitbe^nen; bag bie (E» 
t^eilung bti @toffed ^ier praftifc^er anl» flberftc^tlicher eifi^ 
aUbort, miig jum aud) in bet fl^ilflcccn (EillfiM|^ M 
Stoffe« lelbit {einen (Ürunb ^aben. 

nie vaMntft uitb bon ^erm 4Mimiim Id&fl in 9oiMdr 
ongebcutct wirb, liaben wir üon tbm eine neue Otfribau«gifc 
mit dommentar unb lü^örterbuc^ ju ennarten. 3iad) ta 
mannigfadien neuen Sujfaffungen, bie ^err Srbmann uni is 
feinem SBerfe uerftreut über bie Srllärung einzelner Stdb 
ober Stu^brud'Jioeifen uortrögt (man oergf. j. JB. § S6 über m 
gefi^obcne Äu«rufe, wie salida, wunna 2c, ober bie miroe^ 
baft rid^tige S)eutung Hon I, 1 1, 45 in § 153), lönncn »it at 
}u biefer flnifii^t nur iMifaf Wflnfilen. B. K^. 

ilomeri liias, ad lidem liliruruiti oplimurani cdidil I. LaRucU 
Part II. Leipiis, 1^:6. Teubner. (I DI.. 39ft S. gr. 8.) Ii Nk. 

bie fritift^en i^ritu ipien be3 $<erau8geber8 unb biefcl, 
luic er biefelben burd^f ii^rt, builduglic^ befannt finb, fo beft^ränte 
wir uns bi'>^ ouf eine iöefprec^ng beejenigen, tua» biefemii^anN 
eigent^ümtic^ ift. Xem ^runbfa|e, ben üa dioc^e im i&etmk 
bti elften Jöanbed audfpric^t, Dom ^Iriftort^ nur graTiasifflii k 
causis objunjcic^en, bot er ouc^ in birfom xBanbe nic^t ben 3Riil| 
ge^bt getreu ju bleiben. 9ieueA ec^aUen wir wenig, unb bs 
Bect^ liegt aiü4 ^ ivefentlif^ in ber fllitt^eilmig bei laA^ 
fc^riftlic^en SMiiteriafe«. (Mut ifl bie SBieber^erftettung 
inirtixu T 2ül, loif üor Jpcijne gelefen würbe, foroie DPa c 
v^dtH Y 486 unb daftti,} «/' 24tj, bai 23o(f bcfeitigt t)Qt; aii 
bei 592 ä(i«fi Si oi unb x 4So avre Bimmen wir ju. Un» 
ben (ionjecturen ftnb bctrooriubeben Kffoianor für a>w*.»"' 
u 523, ferner n \ '> i \k J ' ''In unb bic neue ttoniunctiofDia 
v.v, für bie äXe^reicd fffru^t. 2>ie bebenlüd^^e Seite an ixsi 
l^uc^e ift bie adnotetio eritic«, »or beten OebnoM^ wir gerabcji 
lunrnen müffen. 3)ag e« bem ^»erouSgcbcr nicfit mcbr tnösü* 
gcwefcn ift, bie neue tlu^gabe ber Scholien bed ^'tin. A ^ 
benu^en, ba| in Solge beffen bie Sitate (bie wenigen 8t(Qo> 
abgerechnet, wo er felbft bie .vonbfiiri't ringefehcn) an aü iei , 
Ungenauigfeiten unb (^ci^Urn ber iöedet'fc^en Sammlung i 
fann nmn im ^ntereffe ber SuSgobc i^uem, aber bm 
Herausgeber nici^t gum Oonmirfe no^en. ^ber go^i i 
laubt ift boch bie SBeife, wie et nit bem tBortloute ber €(htGf ' 
umgegangen ift. SDian üergl. j. S. bie Bemerfungen jU -v 12? 
3 16. 376. 0 232. 601 mit ben S<holicn felber. ^\\ra^^ 
aber ^, bd Me «ngaben »ielfK^ Iftilei^ nnb beiCebrt ^ 
SBir geben im Jolg- eine 9?acblefc au3 iV— 0 unb bcmerfe», b* 
einige locnigcr »oeientlic^e fünfte übergangen finb. Öfi 

feblt ber ÜJiamcbeä 2)emetriu«, bei 12 be« Jlriftopbanf* 
3 1 5 lad ißriftarch nic^t iiitniit fonbem iänwn (i'laovct), tuctrülKi 
ie^u Cob. Mise. crit. 417 ju tiergleicben; 3 40 febtt wiebctb« I 
Siamc bee< ^IrifiLipbaiicii^ unb bie i^ariante beS 3cnobot i»«^**"' 
173 Wirb Knftarch bie unfinnige Setert xoiagrdbw^Mc ^ 
gelegt, ju 208 beifit el ntmnt Z«Dodeta« tt ArMophiMi» "f 
aber xfön» tcfcn, 236 wirb Äfepauber öon ßotioeto« 
^erobian ali» ([^ewAbrAmonn für inioxout genannt, loA^^ 
gen^ Mcfet baf lipge imnot^ gcN^ (Cobi »iM> 29i> — 1877. wK 3. — Siterotifdftel Ceittilblsti — lS.9lnnnr. — Digitized by Google — I8T7. JUS, ~ iiitecacifc^cf H tritt aiitatt — 1 3. 3<«ttUW. — 82 riioun *«oiV.", bic «t^etcfe be« ?rriftordö trof ntc^t 50—57, 
fonban 56 — 77, ju 531 ijt bic v. 1. in ^ nid)t an« 

Sffü^ @(^lie6lK| imtdm »ic no($, bo§ bie $roIcgonicna 
ni^t, tote im SoUMCts bcS o^ot Oanbci «iQtUinbigt ip, beU 

jegrbrn ßnb. 

EiiNiathii MacremboliUie Protonobilissiini de llysininen et 
Mysminine amoribus libri XI. Hpci hmuI I». Hilh.'r^- Ac- 
•~>'iiiint ejusiiiMii aiiciorj« aenigiiiata cum Maximi HoloboU Proto- 
*>ne«lli xol(iti<>iiilm> initie primam adlta. Wtm, I87A. H5lder. 

^bf^riftlic^e SWatcrial bicfc-J i'iiätcn 9lonianc5, her bvihtx nur 
aul {(^let^ten ^nb{4|nftcii belannt war. 3)ag liuftat^iol, nid^t 
ChuRoi^to« ber 9bmw bd Bccfgff«* ^ fte|t onfet allem 
3iD«ifeL fladi bic ^f't be« ©t^riftfleQerS i|l bcm .^crauäflfbcr 
mt fmife ber 9{ät^frl|anini(ung, bie im Vat. '.)2i bem 
üiihemboliten Suftalt^ioS namentlit^ Mgetegt toiib, gelungen 
iwnigfifnS onnä^ernb jo bcRimmen: er erroeift fic^ banod) 
ditfr, als fioratS i^n anfc^te, unb jünflcr, aU ^crt^er üermut^ete. 
Kit öer ölaffificiening ber ^anbfc^riften ift iHef. bie auf einen 
umt\taäidfea ^mtt, ba baS ^er^älmig oon d G betrifft, etn« 
tei^onben. %Ae Sf^i ^ Xcctänberungrn, bie fic^ burc^ bie 
^tranjie^ung befferer .'C">anbf(^riften cvivib, \\i jf'ür bctrdrfjtlid), 
oüerbingd faß nur oou ftiliftifc^ec ^ebeutung, ba au(^ fie oud 
bnielben mimpten ^anbf(^ft berioiect fhtb um bie üMgcn. 
Tij acnbfrungeii, bk bet Cifini!#(ic&cr im Ifffe liorgenDmiiifn, 
otrbicnen ÖeifaQ; nur ^ättc et in bcm Gitate lo;4. 5 am Aesch. 
Prora. !)7 ru^ifl Dfaoxnjia betoffen foQen, eine Comurtel, bie 
(iiiflot^'l ß;em})(aT mit unferen fc^Iecf)tereit ;^anbfc^riften beiS 
li^^fod tbeilt. 3m Öonjen aber ^ot fit^ ber ^nerau^gebcr ju 
\t\x b?T i)Q!ibfc^riftti(^cn Ueberlieferung Qngefd)Ioffcn unb fic^ 
3t)cn;pcnl^r'd jailrcii^e Smenbationen able^nenb oer^altcn. 
90^4 H n mtdft ^t, bem (Eufkat^ioS fdber 17«^»/« 
für riar»[u, ju^uirauen, unb fid^erlic^ §at er gut Qftrian, bn3 
rigfRi^umli^e (tvj) i/J/;, {trjr) i^,» für tuuv, ffti lüicbcrl^tr^ 
ju^KlIrn. %u(^ barin ftnb mir mit i^m einoerfianben, bog 
^(TdbiT mit ber t^unq üulqcircr irormeu für bie entf^jrcc^enbcn 
Qlliii^sn oft ben bijjantinijdjcn ^c^riftftcQer fetber cotrigiert bot. 
Sbti ber neue Herausgeber bat ^ier fic^erlid^ nad^ bec anbeten 
Seite bin gefünbigt S-^' »«figf 7« 16 tDttb ber nic^t 
Bfft^rieben baben, ber fMt bie conlra^ierten formen gebrau(^t. 
SfwfoiDtr.if} unrb U;f) ^eiiu^itb in ta ".'(nun-nbung ber formen 
Bit V9 unb IT in einer folgen ^nconjcquen^ gefaflei^ wie {ie bie 
■OK ftilgabc luu^ ben ^nbf^nnften geigt. int9^ ffir imifn 
3S. 10 ^ midj fein 5ö^,5antinrr gcfiigt, Tic urfinni.^r (^orm 
<<norr(i/a/^(^ätte, uac^bcm ^erdjcr etninol ituiorxuxti /«iVoi; 
R^eit, nie toieber erfc^einen foDea fluc^ ben @(offemen 
nenibcr i|i ber ^jcraulgcber ju öngfllic^ gtmeffn: i^ufä^c 
ß f^tnot 31. 12, *'f ^f/tfürt xoit xi/üfitKTt 150. 1 1, xni 
''■for n;'p<5ii7f f/« 51. iti i)&tttn ni(^t wiebcr Do« ber flflammer 
itfnit »erben foDen. 1 1 7. 1 isaren bie äBorte Kai ni^aos h 
tic^t umjufleflen, foitbein mit ^»frc^ef ju tilgen in» mit 
Metben ^)erQU«geber löS. u; bie .^eicfieii einer Süde ju^ 
i>^en; ber (SiKätungdtjerfucti <&. XX ift DeifeljU. 8r. 

Bohde, Em., PioC, 4er grieeUsche Ronan und seine Vor- 
^ufer. I^ipzi^, IBTt. BreltkopfA Hirtel. (XII. 552 S. gr. 8.) 

(nn erftaunüc^ gete^rted umfangreiche^ SBerf mie bad 
'jotliegenbt, bas man Icfen fann unb Don Seite gu ©eile mit 
2^M>er ©pannuiiii lieft, ift eine fo fcttenc (Hobe auf bem 
Wwlt ber SSIterlljuinöioiffenfdjaft, bafe bie (Snipfdngcr fic^ 
*rI6ft iDie ben QJebcr gteicbmägig bafür gu beglüctoftttfc^cn 
^aboL £er ungem(^t)iilid)c ^l)aratter beffelbcn fpiingt in ber 
*N ici flflt^tigfter kenntui|na^me bicnbenb in bic ffugen. 8ief)t man auf ben ftoff(id;en dleii^t^nm ber gebotenen Unt(V> 
fuc^ung ober ouf ibre meifterlirf) ffnre 5orm unb bie 'i^W.i oon 
(Seift, mit ber fie liebeooll bi§ in bic legten Tetailä ausgeftattet 
roorben ift, in jeber ^infic^t iJtvb man ancrfennen, bafe fie nur 
mit ben beften lleiftungen, bic lutt für gticf^ifc^e l^iteratur> 
gefc^icbte befi^en, in iBergleic^ gebracht wctbeit loim, nnb ba| 
fie neben bcnfclben buc^ftäblicb in ebenbürtiger (^kniatitöl 
baße^t ift nit^t @(^(b bcS iUerjafferd, fonbetn 3diu(b bed 
®tofM» bolMfSf^elte gegen (Snbe, mo nai^ langen feffelnben 
ßrörtentngcn über bic literotgcfc^ic^tficfjen ??orläufcr be* 
gricc^ifdjen i}iomanij bie erhaltenen griec^t)i^en iRomaue fetbft 
geniuftcrt locrben, cntfc^i^en abnimmt, unb ba| "bfii ganje 
^erf in (^olgc bcffen, menn ein Vergleich erlaubt ift, an ba§ 
Stiegen^au« om iüatican erinnert, bcffen bcbeutenbe änloge bie 
bö^ften (Srroortungcn rege mat^t, um itfjlicfjlid) in einen leeren 
^of jufübren, Kef. gefielet, bas tounbetbare (£(eub bec ^xk±\\^ 
9{pmane i^m nie eitttnrfiif lieber gewocbra att buiA bie fc^c 
gläit^enbe'^cfenf^tnng, bie bcr^e^. ber^^d|4(en(Mt»Üblll8 
i^icr (Elemente jugeioanbt ^ot. 

t(tt(^ eine bi« an bie äu|crften ^ier mBglid^en tfhrcnDcn 
on?gebef)ttte ?ln,5eigc tBürbe nirfit entfernt ben eigent^ümtit^ 
ibeeücn ÜBert^ ber gaujen i'lrbeit, bie gcbrängte üHci^enfolge 
i^rer in bie uerfc^iebenften (Gebiete eingreifenben (Srgebniffe 
genägenb anbeuten tömtcn, unb bec 8ic{|KCi„ ben fie abgenöt^igt, 
»erbietet etngefne SBebenfen, SBfinfe^e unb Hn^fteHungen bon 
meift untetgcorbneter Brt ^u öufectn, luo iunöd^ft Dotier i:n 
gefi^mfilcctec £anl miffenfchafttii^e ^ßfliAt ift. ^ix bef4|cänlen 
uRf an biefemOcte, i^re fc^raerlt^ <m\taßmai 0nnbg«bnfctt 
(urj audju^cbcn. 

griec^ifc^en Siomane finb bie (efttcn; in unfeter 
Ueberlieferung ifolicrt bofl^cMben @rjeugniffe bec (|cieittt4en 
iüterotur burc^ bie 5"Congrnenj x^x^i ptiantaftift^en ^n^afteS 

I unb i^rer profaifc^cn t^orm, burc^ bic miantiJ annuilbenbe 
©entimentalität ber (impnnbuug^tücife unb burc^ ftrenge !Öc 
fc^rönfung auf erotifc^e ©toffe, i^cec (Ssiftciu nie i^cem 
Urfprunge nac^ ein 9iätbfeT, bo« bnr^ ^inmeiS (mf ocrcntafifi^e 
ginflüffe, auf eine geroiffc ■innrjitibti.taft (iricc^ifcfjer'^IouetlifHf 

I ober auf ben (f^raltec bec neuen itoni()bie leinedioeg» aufgehellt 
woebcn Ift. ^ etftai flCrime ber Gattung entbedte SButtmann 
in ben erotifcben C^rjählungen olcranbrinifcfter I)icbter. Tie 
5Richtigfeit feiner Jßermuthuug be:incA mit eiubringcnber Soc^^ 
feuutni§ (SatI !DiIthe9 an C^inem ^eiiptct, an bet %Qbt\ ber 
filjbippe. S« ift nicht ba8 le^te lycrbienft Jiobbe'Ä, bie sbebeutimg 
biefet 5Botarbcit jum ctftenmale f üt »ueiteve Streife aQerfcnntlidb 
gemarfit ju [jaben. '^twcx glüdlic^ 9ci.n'ftu'ten Spur folgenb, 
tocift äiohbeinbetaiatectecccSntwicttung, mit aden bittet« POC' 
firfjtiger Sombimillim bie Ccottf ber h^QcnifKfchen $oefie <&t 
öuBcrfteS CueUcngcbict bei gricchifchen 'tRomane« nac^. ©3 ift 
ivefenttith bie bii^ in geringfügige ^üge gleichartige Zcchnil 
ber S^itbenmut* itnb m^Ofim^nM^L, xamut wefcn 9aSfm» 
begrünbet. 

!3)ie gric(hifchcn Romane ^xrib faft audnahnii^IoS gufammem 
gefegt ani einer erotifchen trabet unb einer ihrer (Siiiffi^vg 
unb $(bfoIge noch burchau« naib motiPicrten Süeihe ber nrnnber» 
lichften "abentcuer, welche ba« 4>elbenpaar getrennt ober Peceint 
JU fianb unb See iu bcftehen l)at. 'Jicfcc- yi-Hntc Glement ift 
aul einer eigenen )ilrt ber dtcifebichtung entftanbeu, welche in 
bem ottcn dpoS, ber Obhffee, ber 9lrgoiiattlcnM(^ng, »pr> 
gebilbct, balb in i'erbiubujig mit lüiffenfd^oftlifher Seobochtung, 
balb jU btbaftif(hen ober p^ilofoph'lthf" ^ifeclen cuttuidctt, in 
eine geographifch ' ethnograpljijche Jrabuliftif ouäartete, beren 
^arobierung in iiucian'3 „äyahren Üriätjtmigfn" oorlicgt, unb 
lücldjc n. in 5)iobor'iJ ^lu^jügen nu* ber „^)ciltgen Urfunbc" 
bce C^nbemero^ unb bem 9icifebcri<hte be« 3ombu(uS üor^üglirf) 
etfenntltch ift. txgenb einer ^vX, bieOcicht fihon im ctfteu 
^ahchunbeitf ter mjimt Zeitrechnung, fIo| ba« etotifchc Digitized by Google 88 — 1877. Jex — 8iieran'f($e« (JenttofStott — 13. ^aaaat. — (Element gerotfiernuigai äff MeSenbe Scc(e ^inä6er in bte 
profoifdtc ?:c:m ^fr f^fpi-jrnpfiifdjcn SSunbereriö^Iung unb bfr 
et^nofltopljtii'g pl)ilüiupl)i)i)iii ^t>\)ü.e. Tiefe :Ccrbiiibmi9 jcigt 
bee in tß^otiuäs' (JEccriJten er^oltcnc 9tomon bc8 «ntontu« 
Siotenct „bte äBunbn jenfeits Z^nk", ben 9)o^be ooc ben 
tM^WciUid^ äftefien bcr fibrigen mtf er^aUcntn Stomanft^nft^ 
ftcflcr, bot 3anib(i(fiiii, in bol «ike iM4^)#li4t 3a|c^iiä>eKt 
fe|i^ ifledtt boQjogen. 

0riä^i||en Sotifiifüf bcr SluifiTjcit cnoaf^feii. 9In bf ii erotifc^en 
(SontroDerficn bcr c^^ulberebjoiufcit, an bet erotiiiien Sörtef- 
ftellerei, nn ben r^ctori)<§cn Hebungen in ffibftänbiger Cftiä^lung 
erotifc^er SJegenbcn tft in ^j^rafcologifc^ct ^tusbeutuiiii brr alten 
Dictter jene [titlofe t)oetifc^e ^rofo, jene leere r^etoriii^e 'j^oefie 
groft gebogen roerbcn, loclf^e baS einförmige Solorit ber grie(^i= 
fi^en Antone bilbet. Z\i)v fc^ofafttfc^er Ucfprung »ccnU^ fi(^ 
nä^ tmr in ben ja^(rci<^ eingelegten i^runfftttcfen on Öe» 
ft^ibunc^cn, ^'ffben, iü^onologen unb i^rirfcn in fopt)iftifc^em 
@H(e, fonbcrn in bec garblofigfeit bcr ganzen (Sr^älilung unb 
in ber auffäUigm ^mut^ an reotifitfc^ d^ftfe ber fleiiytung. 
!jvÖre iÖeifaffcr finb biirrf)nf'"9'^1 5RIictoren «nb repröfcntiercn in 
i^rer jum Xljcil nur üirimilljungaajeife ju bfftimraenben 'JlbfoJge 
btc »erfc^iebnten Stflbien ber ©opbiflif wm 2—6. ^a^C' 
bunbertf. ^J)i\\ '^tu^nal^me be^ tfoltetten ^irtnironmned t)on 
XiongutS beffen ^ifierung jnjifc^en bem 'h bl« 5. 5ial)rl)ii"bcrtc 
Spiclrnuin Iiiftf, lücrbcn einer crflcn ertcbe, md) '^aml^Ui) 
(untet SPiarc %mü), Xtnopfion Qpfit^ni unb wo^l (uu^ ber 
griec^ifd^ fBerf. bcr loteintf^en dteftbicbte be« Hpodoninl bon 
Jijru« jugerciefett; ber jtociten i^eriobc uoii i?llefonber SeüeruS 
bif ouf ^onftantiit ben Drögen gehört ber neu4>t)tbagoreif($e 
^dfeb«; bet bebeutenbfte Qetttctet bc« fopbtfttf4>cn StebcC* 
tonumc«, on; ^^r brittcn, etma im fünften ^^^becti^ 
^dfitlti %auu-> un^ üljaritou t)on ^^(pi)robi|iad. 

fOlit einem furzen Uebcrblicfe ilber bie fpätb^ianlinifc^en 
fiiebe«romane {(^Ue|t tai SBerf. (Sine in bet (Einleitung für ben 
Schlug oerfproc^ene Sfi^je bec griet^ifd^cn 92ooeOtftil ijt leiber 
for^ldaffen roorben. B. 

9Itrtli<b, Dr. $aut, 3ton $aul unb feine Bcttflienoffen. Oolin, 

JSTti. ffifitmann. (382 S. jr. 8.) 6 TOf. 

f(^eint geioife ju fein, baft ^can ']>ai\{, ber üor breifjig 
3o^ren immerbin ben gelefenften SdjnfifteHern gebörte, 
feitbem von bcv 3^Ul^.•rr^ nirfjl niebr beachtet uub fdbft Don feinen 
dten 3>orcljrerii luni^ciicn ift. 'iiui bcr Einleitung tei un» üor= 
liegenbai iöudjc^, lucfdje „^ean ^Pnul unb bie ©egciiiunrt" 
überfititiebcn ift, ge^t aber ifttwx, ba§ \>ai Urt^eil über i^n 
fid) in Iftiter ^*^eit roenigflen« tbeoretift^ Won wieber gftnftigec 
geftaltet hat. i^CH frl)ob juerft SJert^olb Knerbaii) ffu ^onn 
$aul roiebec feine Stimme, ^tfia folgte 1868 tyriebnd) ^^Ufctier. 
l&et 8ecf. be# unf boffiegenben fe^ elegant gef(briebenen 
Sn<te*, o««3 U'fldjem mdirere ?lbfd)nittc Borf)cr nuSfü!)rIirf)er 
in ber üeiViiger unb ^iatiunoljtg. gebrudt luutbcn, tat nun nHc 
©timmen Aber ^tan ^^aul au0 alter unb neuer ^jeit fritifc^ gc= 
fammclt, um enbtic^ einen feflen (Mrunb unb ^oben für ba4 
Uctbeil Aber ben ^ic^tcr binjuftcflen unb biefeiS UrtbetI ab< 
jufc^lie^en ober uulmelir, wk er fctbft befc^eiben ti auffnftt, 
ben 9lbf($lu| an^uba^nen. i^^nbem nun 9ienr(t(b b*iuptiä(^li(^ 
bie Utt^eUe bet BeitgenofTen ^eon ^mVi flbet tbn jufanraien« 
fiont, h fdjilbert er nudj il)rc Icbcnbigen JBejte^ungcn ju i^m 
unb gicbt '•ÖTud)fiitde feiner !6iogiapi)ie. 3)ie 9lbf(^nitte beS 
Sudic? über bie (grauen, }u benen 9ron $aul in ^ejie^ung 
fainb, ftnoic über feinen 'JJufentlinft in i?öbtd)au uub Sctltn 
V.iib bfjonöeiv* Qufdjanlii^ gefdjricbcn unb bilbcu bie wcrt^ 
uonften Itfeilt be« 5öu(^e3. 2;ie •Jlu«etnonberfe^ung übet 3«M» 
^oaü'i ftü^m Srant, bad gräulein \)on ^end^tereleben, jeigt 
ein feincf unb am £ebcn gereiftes Utti)ciL Xie Seuc^terdlebcn farai ungeffi^ dif bte Settteterin jenet bmite^en unb ibealn 

Srfluengeffnffen betrachtet werben, bie ^cnn '1.5aul in feinea 
eruften iKonmnbic^tungen gefd)ilbcrt ^aL *äud) wir beft^Tfintes 
unfere IKnerfennung ^eon ^^aul's nidjt auf feine bumoriftiicbcn 
Slrbeiten unb joOen nutet ben übrigen wenigftene bem Xitm 
ootlen SBeifad. Son ben (Befedfcbafidtreifen, aud benen jene 
ernficn lioniaiK^ t^rDorgingcn, ^tte ficb nun eigentlii^ ^ran^oul 
haxd^ feinen iBtm^ mit bet Seut^terdleben loSgefogt. ^^^t^ 
«Mt biefc an bet tluflSfung beS Set^filtniffe» J^uTbM, unb nunc 
mu| m^l bebauern, ba| er ftc^ ntdit auf ber ibeafen 
balten fonnte, auf ber er a\i it^r ^^ertobter fianb. 3 "beffen 
&itfc^ulbigung uerbient er infofem für bte Aufopferung bet 
^cuc^teriileben , loctl im 'Slllgenicinen bie nomcöine l^^ciellfcöaft 
mc^r mit ^ean gffpieU ^allc, oU ^sean 'liaul mit tljr. 
:jiiurbe i^m boi:b f^Ibft nocb burc^ feinen für bie literarijcbei 
tBet(^ättniffe lüetlin« S)mk^ mai^enbcn Sufent^alt in ^^teu^n 
(m'er bot Gt^Bet'S Oefut^ an bet Spree) tvo| bd 
!öerfct)rc§ mit bcr Miinis;in Üuife eine fl!U]cnu'ffene Stellung 
nixbt Ziitü Obne ^roeifel fü()Ue cc \i<Sf in (einen frOt^etai 
Auieren Oec^fiftniffen cieiifo aufet 6lanbc, Me ^tw^nvMa 
glücflicb ju machen, tote Creujer fpäter 3}ettina'*i Srcunbiu. 
bad Fräulein bon @dnberobe. ^ean '4>aul traf banit mn 
eine bottreffüc^e S&abt bucc^ feine $er^etratl}ung mit einer 
löerlinerin, bie in äbnltc^er, jeboi^ roobl in ebtcrer SBeife ali 
3BteIanb'S i$rau für bad IHudfommen unb bie ^ufricbeitl^ei! 
it)rcö Xic^tetv 5orgc trug. 92oc^ feiner 2>cr^ciratbung feb<n 
Wir ^tan i^aul in jenen gemüt^Iic^en unb getabeuu Hd» 
ftibtifc^en !Bert|ältniffen, bie oüelleitbt nwf) SHemonb fo i^andte' 
riftifc^ befdjrieben ^at, loie bcr "^Joet, welcher o^ne große "ÜSatl 
jebe (leine beutfdje Stabt mit bem t)iecfa(ben ^ (iBtübei, 
8etge unb bittered Sier) jum '-lüobnfl^e ju nehmen entfc^Ioffen 
lomr. ZaS flcinftäbtifc^e StiCIfebcn ^ot er unter ?lnberem im 
ijelbprebigcr 3d|rae(ilc befc^rieben, ber in neuerer ^cit me^r 
facbc SSeacbtung gefunben ^t. £teft man nun aber gteic^fon 
^ur 'ißrobe bicfe Sfijje, fo geigen fi($ (mie Kein ouef^ bie fim 
forberungen fiiib, bie man an eine folc^e 9leifenooeIIe jn ntatbei 
berei^tigt il'l) bod) and) Iiier fdjon bie gebiet bet ijorm in auf- 
faOenbet IBeife. t^in boUftönbigec gele^tter tI|))Huat ijt bei* 
gegeben, bcr df Set^ttung ber 0d^tfmif«tt fann icfcabM 
betrautet uicrben fann. Tn^ öeftc an ber ganjen ®eftf)i(bte, 
bic :^oiiül)uiiig beä ($elbprebigerd ju 'i^ferbc, fteljt blol in ber 
(Einleitung, ben emften 9{omanen ge^t bte Sormloftgreit fo 
lueit, bafe bie .^flben gcmbe,5U ein falfdjed Öilb tuie eine Suft^ 
fpiegelung jur Seite b"iben. S^ennocb i)at Uierrlicb in feiner 
nicbt o^ne p^ilofopljiic^en Xirfftuu ab^efoßten @<§rift ben 
£id()tec in eine (oUfie ^üeleut^tung i>üxd) bie Stimme bcs 
grölten SRfinner unb Stduen on* bet Qergangenbeit unferer 
üilerctur gefteQt, bofj er »uccjcii bcr nacrtiiuii'j auf febt tief 
(iegcnben Ürfacben bembenbcn iUiaui;ell)a|tigfcit bec gocm bi><4 
nid^t leitet me^t ali für immer ber ^crgeffenbeit fiberfiefcct 
(icbiidjl »erben fann. S)Jfintc hed) öörnc bei 5lean ^oul'* 
2obe fogar, erft üui ^tiifaiigc bei 20, ^abr^unbertei» werbe 
3ean *4>out für oUe 'S eutfc^en geboren werben! Um fo me^t 
wäre ju luünfdjcii, bo^ bcr iBerf. bed un^ bodiegcnben Üud)ti, 
weirfiev firf) fircng logifcft auf bo« befc^ränft, wa8 bet litd 
iicii).iru-;i[ i;iib biincben nod) nidjt riunml b;L'i'*?crfe ^eon '4>aiil'* 
aui»jül)clt(^ec befpcct^cn fonnte, bic| unb iUe^nlic^ed in ciaei 
Sebenwef^teibung ^ingufflgte, bie out^ bef S)t(^tnB SctAei 
mi üot ^ugen fteOtk 

Antfdbera v. Wcbbctgcn, Sltegor, ^^mm Vntm tcifcuri^. Sit 

^titriiA juT ffltfcbi^^ic SDcttlfdien Sitfratnr im XVItl. 34tri). 
■n^xA) ttt Vcrfa||(tl %»U Utmtit^titn. &itn. 1876. Ocrolt)'« i. 
(VI, 143 e. K) 3 m. 60 ^f. 

SBiebet eine tä^tioe jugenblicl^e Straft, bie bureb einen 
ftäf^eitigen tNn einet c^tcnboOen titetatifd^en ^fba^n Digitized by Google 85 — 1877. .«3. — Siltctcif^c« 

abjcrafrn tpotbfn if)! ^ f^ttmOsfiltt beS jtt (fiter IDocIor« 

TiMrrtotion bcftimmtcii 5Scrfc5 f)(it tmcfi bcm Tobe bc^ *-Bfrf.'3 
im üttfter, btx ^to\tüot Zomaidjit, übernommen, unb it)ir 
ftnb iffm fflr bie^ Oemfl^ng Tanf fc^ulbig. — (B tft bem 
?5'rf. gflimgen, inbem er mi md^obifcf), fi)ftfmatifc6 iinb bocfi 
III lebhafter, anftoulidjfr äöeife, auf iöricfl'tcUcn, Sojcbihl) 
notij^n u. b%l geft"l^^ ein !9i(b üon bem S^arafter Stifeiui^' 
rttiohff, btc 3{i(^tglett brr tonbräufi^en %n^t na^üinveifen: 
l'ftfctoiji ffaht aai SSerbrufe, bafe fem „^uliu« üon loretit* in 
" :.:bur;] iii.tt ^cn "^^rci? ermatten ^abf, iiicfitJ mctir fcfircibcn 
jik^ Docamouuncn. ^egcnt^etl: iieifetoig' S^aialtcr war 
äia, tumcr tM tWTjURe^iiitn, aber »enig au^iitifa^ren. 
Vai^ ift bcr „5utiu* wn Xorent" im (bnn^rn giuifliqcr auf- 
goiommen tootbrn, ali er, nad) heutigem Ü)2aHftcibe, Dcc'Dtent. 

xt(^ finbrt ba^er ber iBerf. Seiferoi^' iBcbeutung riic^t 
in bem abfolutcn SBertfic |cine^ Stficfc'?, foitbeni in bcm ©im 
fluffe, bfn boffclbe auf juttflcrc geniaU'rc ^citgcnoffen ausübte, 
«nb fe^r forgfam ifi bie ^ufammenfteQung ber Belege ba;u aai 
&^aUi^» fficricn. — S)cc iBccf. ^tte aU nä(^fte Arbeit eine 
fctHft^ Knigobe bd „SuGni* hi tlutfic^t genommen, unb bie 
corliegenbe Arbeit bemeifl JcilK Qcfä^igunct b,i;u. ^ii bcn 
Qrili^ea gübt ec un< bie iwil 8eifeipt| untecbtudte uri;)rüng'= 
fi<|e oflc Gcaie bei fftnfl«! VcM, ei« Untet^aftung ^loeter 
Solbaten an ^ultu^' Setc^e übte ^he|^enjlererf(^einungen. 
^eiitmil}' näi^fte^ in fluSfic^t genomamtei ©tficf follte ein 
x'uil{;nc( «Ter S^Isefterabenb" tnrrben, bon bem ^ier gleic^^ 
fiillä eine interefTante gcene, V, 2, mitget^eilt miib. ^XA €iijet 
•:jix bie Sage oon ben SSeibern ju ?Bein9berg. 

etn^icn iur ;\nrd)tf(i>in unb (at(ini|'d)(n l'jranim'Uif. -^nati^. 0. 
9. Gart tili? n. ift. SrBäinan, 9. CK 2. Ji>(n. t'>7ti. 

9l. üRtijboTf, Vocalvtitürjang vor Qccditn u. auintit. 
nrtitlKfi« Im 3o"if4<>i. — 6. Sn^eraiain. OMmatcIcaifd}««. — 
ft. 9ia|m4ii.-einc iwne (tt«m«logie «oniv'*»«. — Cer|., (tilarrte 
RniuHft. — Detf., griec^ ftuti^^, fat. venter, g«t. Ua»-«ilbrt. 
^. CA&cff. ümbri«». — JtQrignav. Nivalis sonani m Ux 

tmxn. 0rnnMpro4t. — 9.%%%t9U, Mc (iRtfirtnina bil srU^ 
'cxiiatnlaf^ -TO»»- «. ftic 9smMßi% Ux taracl m Sßihito- 

qxlM-. — lt. 9r«(|H«R, UR C^itHMe tcr ItawMUhfciiten 
Sidtutitneii: I. Mc n««lna auf ««r» b. •tor-. — 0. Cltam. 
bit i8«ttr&g( iwr dtbrc vom CigaMit ta 9ttf4h| m bcfltn IBicbn« 
kiMiniiNtM M 4Mi*B> — C Bbcscr, • ««^«o« 
■II 1II^>«K. — Catttvt, ScflmRtafbMM^ M ^94iRi: 
Si4v«n »«R trmf. — A. 9rR{mai, SiRqtTSge. Cmkerfcr, Dr. Lorenz, Prof., BrsirhlBf und l'nirrricht im 
Idusjach«« AlterUiun. II. Tbeit: Der musische I 
oöcr ditt Blen«flUr»ctiii|p liri den kriechen u. i<5nii-rii. Würz- 
borf, tS76. StRbel. (YIII, 422 S. gr. 8.) U Mk. 40 Pf. 

tfx erpe Sbeil bie|ci!9ecM, welcher in atoei Vbtbei(ungen 

in ben ^abrcn I Sßl unb ISfif. crfcfticnen ift, bonbrlt uon brr 
leiblichen GFr^iebung (ben ftnabcnfpieleit mib ber Jurnfcftule bcr 
Knaben) bei ben ©rieben nnb iHömem; ber oorliegenbe jWeite 
2^ iß ber 3)oirfteaung be« mufifc^en Unterric^tC'ft, b. ^. bed 
Kfmentarunterri^te« ber ftnaben unb SKöbc^en im Üefen unb 
tireibcn, im iHcctjucn unb 3"t^nfn, i« IRuftf unb laiij 
Semibmet; ein britter ^anb, Wehdem Vbbilbungeit ben 
fiamitlic^ ttbt^dlungen bei ganjentBcdtt beigegeben »erben 
itikn, loirb bie Cy^bcnbilbiuig uib bcn b^Hi^ Untccriii^t 
i^ilbeni. 

tieriwtfiegenbeOnib, loeft^aioar om&^rufTe einsiemlic^ 

w*fü^rti(he8 SBort uitb Sacfircqiffcr fS. 40.") — 422), ober 
Bieber eine gn^ali^ubetfi^t nodj 8eitenü6erf(^iftcn befiftt, 
^aabelt feinen Stoff in 15 Paragraphen, bereu UcBcrfibriften 
»ir m ber Crientierung ber fiefer wideii poflftönbig ^ier 
aaüü^ § 1. !0eghff ber ^eacntjc^en ^tlbung (na<Je^a) (EentialblalL — 13. Snwur. — 86 6. 1—14 (eni^ft ou<$ eine neber|i($t fiber bie »{(^tigeren 

pSbngcgifcben St^riften ber ©riechen unb 9l5mer). § 2. 
gemcme ^JSürbigung bei Untcrric^tci im cfaffifc^cn 1^I(tcrtt)umc 
@. 15— 32. t< 3. !«^ie ge»0$n(i(ben(Bninbfä^e bedUnterri($tei . 
i unb »fine Sc^ranfen 6. 32—72. § 4. ^ic Q\xi]i al; \hx\n- 
rid)ti*mittcl 3. 72-117. §5. £ie ÜÄetljobe beS UntiindjU'? 
im engeren Sinne ( lü ihäamtAmwtnltÄo docendi) 3. 1 1 7 151. 
§ G. !S)ie l^e^rer {dtdüv»ulot, magirtri) @. 151—203. § 7. 
3)ie Spulen ober Unterri(^t«(ocoIe [dtSwnnUttt, ladi) S.20S— 
234. § S. Sie öfgenjUönbc unb ber ^fan bc« Unterrichtes 
@. 234—254. § 9. %t( Untetri4)t im Sefen unb ©(^reiben 
{tn r9^i*im9, IHtera«) 6. 254—821. % 10. ftte flteiQailkaifl 
{Ij loyiniix^, In-j-iafitti, i]'iiQiftftr-iix>/. calcnli, ars calciilatoria^ 
3. 321 H 12. § II. Xaä ö^t^^fW adutiibratio, 
delineatio, dcsipnatio) €.343—350. g 12. l)er äRufttuntcr^ 
ric^t im «lllgemciiicn S. ;<'.o -3C1. § 13. Scier unb ^li^te 
S. 3r. i— 3S2. § 14. Xic Äilt)oriften(4uIe ©. 3*>2— 39o. 
§ 15. 3>ie ber SiuAcn tot SOgeneiiien 6. 390 

104. 

^n oUcn biefen ?tbfcftnitten ^at ber Sßetf. bie ^gebniffe 
feiner umiLiffcnbcn Üectürcbcr alten St^riftfieller mc^r öu^erlic^ 
oneinanbcrflerei^t, ali ^ einer eigenen Iünß(eri{<^en @(^ö))rung 
Mraebeilet, fi» bofi ber Sefer tmn ber SSectfire bei OwM emen 

öfnilicfjfn (Sinbnicf empfängt, wie tjon ber SBctracfitun^i eittc« 
3JJoia!fbi(bc<!t, bei welchem bie 3"ffl'i"nc»f"9""fl einjclnen 
Steint^cn ober Stifte, ani benen ti ;iufammciigcfc|jt ift, adju 
beuttic^ fic^tbar ift. 9tu« bcmfctben ÜJJatigel an fiiufllerifc^cr 
SJerorbcitung bcä StoffcÄ finb bie nieljrfadjen Siebcr^otungen 
beffclben ©ebanfen« mit bcnfelben ober ganj ähnlichen Söcrten, 
bie ft(( in bem Qu(^ ßnbea (ogL €. 3t> unb @. 116 ÜB. 84 
unb €5. 155 f.; S. 90 nnb €5. 172; «. 187 nA 9. 191; 
S. 22:t jiitb 3. 231 ; S. 110 unb 3. 27r. ii f.ur, crridren. 
(Sine feine^iuegd erfreuliche unb bem ruhigen Chrnfte t|iftorif(her 
Docflelinng »enig angemeffene 8^9"^ flnb bie ge(egent<^ 
liefen Sfiten^iebe gegen pöbagogifcbe ?(nfcf)cimiiT;fn itnb 5D?a|' 
regeln bcr Stitung bed öffentlichen Unterrichted ber (Gegenwart; 
uergl. @. »4; 6. 60; 6. 212; 6. 218 «nm. 8; 6. 243; 
S. 218. 

iMber ourf) of« SWaterialicnfornntrung ift ba« 93uch mit 
S?orfi(l)t 3u j]i:braui^cn, ba e« im tSinicIncn manche 3rrtf)ümcr 
unb ^ecfe^cn enthält, »obon mir im Solgenben einige 'groben 
geben tooffen. tm 6. 52 aufgefteQte lBcf)au))tuns „^n Htben 
galt btc 'JDcrflofigteit einfach ali ariftofrotifchcr 

l^iot^ug im Oi^egenfa^e jum gemeinen, hanbroerfiJuiä^igen Snnerb 
(th /Urmwer), Oon bem jeber (^bilbete fich freihalten mugte, 
wenn er gcad^tet fein looDte" ift in biefer gönn jcbenfaHä 
unrichtig: fchon bie (Friftcnj einer y^aq!/ «pji'f»; in Althen (ogl. 
$olLVIII, 42) bciiieifi, ba6üon bcm alten hffiobifchcn Sprühe 
tfYo» d'ovfti» ovfidos, liffpi ifi j'tftidof minbcftcni bie jtoeite 
Raffte in ber ®efe^gebung n>ie in bcr öffentlichen 9)?cinung ber 
minntv in OJeltung blieb. 6. 138, «ran. 3 ijl baS Gitat be« 
^tcfei ftvxif. 3Rebea 48 rtf« 7-«^ <^^rUe ow ilfttv tflti nur 
ani einem flotfen 8Ri|Der{länbniffe biefer IBotte gu erfUhPcn: 
®raiberger citicrt fie aU iöeleg für bie ^Jotdnifiibiijfeit ber 
"i^lbiDechfelung bei bem Unterrichte, luätjreiib ber Tidjter babei an 
ben (eiihteit 6iBn bcr ^ngenb gebacht (tot! 3. 107 toirb ber 
Uiafog 'Ant(faotn(, bfffcn llncchtlicit H!'.ü'rr>3 SBiffcn^ jctit öon 
allen ^ßlotonforfchern anerfannt ift, einiadj alö ein 'JBerf be« 
^Jtaton ongeführt 3laä) S. 174 foH bei ^-»orcjj c. I, 36, 8 
boi 2Bort rox im Sinne non .^iU^er", $äb(^|ogbö^cxeit 
Slange^^, gebraucht fein: ati ob ern 9mnm Mm (Atem tibef wie 
S. «eliuS Siamia jcmalÄ .f>auvlef)it'r fifioffcn loarc! 3. l'»") 
lefen »ir: «9ii^t bcunm hanbelt el jiih, ob eine Siegel fchön, 
fonbeni ob ^ciqllsi^ iiicnt6cMecA*: tnber oliOdeg baffir 
angeführten Stelle bei Cencca (op. 76, 1 11 bcbcutct ober, wie 
ber^fomaienhangunjwcifd^Iehct, rogulanicht «bie Siegel", Digitized by Güügl 87 — 1877. 418. - 8itetafif4<i 

fpnbfrn „hat 9H(^tf(f)rit, bat SittraC. Sin minbeflrnf fe^c 

lOtflfücflic^ gfiuäl)Iter V'lu-Jbrucf fiiibet 3. 2.".»: ,^ia nur 
Mc iömrrtiuig, bag in brr älteren ^eit ml)l ber ßnabc fcl&ß 
' febi WUfytMfldtm |u tragen pflegte; fpätrr ,unb in bor 
(ifMfc^en ^«if erfcfffint biefj gfreü^nlic^ ort Sac^e feine« 
6one> ober cuHto»". Ter 3oann. ^caliger S. 233, Änm. 3 
ma% ouf iHe(f)iiung be« Sefter« (obfc^on er im Trudfe^Irr« 
öerjeii^niffe fltn ^nbe be« ©onbc>: t;iff)t ni;' vrf:U)rt ift) gcfc^riebcn 
werben; befegleic^en ber ?lu*foU nifijrcrer t^cüe in bem CSitote 
au« »IJolL II, 1 €. 240, ttnm. 5. Die Sage Dom S(^ulmcifter 
TüftUioi ^ätte mit f(f)ärferer ilritif be^anbelt tuerben foQen, aU 
C 467 gefc^e^en ift. 3n iöelreff ber fogenannten Yf/ufiumixli 
maiiadiu be« RoDto« (2. 2t;3 f.) Ijdtte neben ber ^lü^anblung 
ilBeUter'« au4 bie neuere @(^n^ bon ». $iefef(^ „üe Calliae 
grABUBtien qoM «piMllBtor tragoadia" (l^alie 1861) bctikf' 
nötigt werben foCten, berra löerf. mit fl?ecf)t boron jroeifclt, bofe 
SfaQia« bei bieler 6))tclcrei bie ^bfic^t geljabt ^abe, „ben 
Rnaben bad trorfene Sriemen ber ^nfang^grflnbe möglic^ft ju 
erleichtern unb felbfl iinnciirliüi .^u machen ". Tic Don ®ro8berger 
iS. 2SI unb ©. 2s'j olä fit^evc Ijiftorifc^c lleberliefcrung be= 
^anbelte VIngabe uom Huisracnbiglemcn (unb Singen) ber 
fi^efefie nac^ einer neniffenaRelobie (ann9tef. nural« au« einem 
SRifiuerftAnbntffe wf fBortrt röiios entfprungen betrachten. 
S. 2s2 ift uon bvii )u'-'lif'hi'i' 2el)rbücf>ern ber Woogrnpljie bc3 
IDifaiarchod unb 'Stt^mno« bie HitU, tt>äi)rcnb bctanutlic^ ber 
flerfoffcr ber fcfl^bem SlfllinthoA jugefi^benen itrar^^ 
'niuliiii, Diontjfio« Sol)n be-J ftalliptipn Ijeifit, nnb mirf) bif 
iambifc^e n«{Mvjvrj<.i locldje man früljer nach ber SÜcrinutljuiig 
U. ^olften'« bem SfQmno« uon (£l)io« juf(hricb, feit SJ^einefe'd 
Unterfuchung uon feinem Sachfnnbigcn nicbr für ein SBerf 
blefe« Slutov« geljaltfn wirb. Tie Ucbeiffisutig be« „extremis 
in viciH" bei Hör. o|)i.st. I, 2o, is bunli „in bem einen ober 
anberen fernen l'anbfiäbtchen" (@. 2ü7) ift (i^iQcrlii^ ju ret^t^ 
fertigen, ebrnf owenig biefluffaffung dneronbcrai Stelle befTetben 
TiifjteiiJ, 8orm. I, 1, 2". f., at« 4)inbeutung ,ouf eine« ber 
ctufachften iU^ittet [nämlictt iur (Srleicbtetung be« Sriernen« unb 
Wnflben« ber 6(^ft], Vcl ber Q«ft^'f()S^'n iBuchfiaben' 
iUätfcrei" (®. 3(»1), ober gar bic Xteutung ber SBoric bc? 
Quintilian (Inst. or. I (irooeni. § 7) „pueri quilius id pruusta- 
bntur" ol<>„bie rflinuii, luelctjen bie| geftüttet Würbe" (S. 30S). 
©. 321» ift bet ber Einführung ber iJahljeichen oon ber 
t|>oreio«t>afe ffilfchlich ftatt x unb / ftatt //(/') gefegt; burch 
ein iitiiilufieiJ üblci* iBcrfchcn ift l. ba* S-nnt .',xf<v. bo* 
@. I ruhtig al« eine ttrt iitjra erfiört wirb, bunh m^^^ 
V^nbeC flberfett. ffpmif^ Mnft bet «nibntif m. S78: 
«währenb ba« lateinifcfje tlMa eigentlich ben Schcnfelfnoc^en 

»ewijler syöget unb Ihifvf bebeutet", söct ba ^lueeinonber« 
e^iig Aber bie Saiteninftrumente (€. 3S0 f.) hätte bie Tiffer< 
tiitiiMi \m\ L'^arl oon ^oxi ,.I>c fiiiilnis (Jeiicforum' (löerün ls">!»i 
(iviuiihnung Dcibient. Tic iöitjaüvtung, ba§ cinacdus bei ben 
9töniern in früheren Reiten einen Tanjlehrer bebeutet habe 
(S. I03\ ift unbegrünbet: ba^ tioxi bebeutete nach ben Dom 
9erf. fetbft amKfühiten ^eugniffen logl. auch C. ^a^n in bcs 
»bhanblungen ber f. bat)er. «fab. b. WSH. L ttL YIU. Ob. 
11. aWii. B. 2t-. f.i einen ^aOcttänjer. 

Onblich ift 'i"ch bie fprachliche TarftcUung be« $erf.'« nicht 
tm Mm ^riH>ni,uiIii<men; man vgl, um ba« Öfter wieber- 
K^tnbe »nicht fo jaft" übergehen, @. ^\ »9ii(ht einmal in 
ben Sriiehnngtt^Kim «etgal man bonnif, 
li^)f öffentliche 3"rf<hl"''Hung fchlechter l^dbagogen ober 
gewiffenlofa l'ehrer in ^njchlug bringen* unb c. 404: 
J^t Vücteu unb bie gan^e Unjulänglichfett ber Ueberliefcrnng 
am^ ^ bcfonbcc* ni bicfct ingc fernen 0cUungr CcKtcafffalt — 13. S(inm^> — 88 

Soldi, V.m , la »culplure egypiienne. tdatiua iliusücc de 
notiibrcuM« fravnna. Pari«, 1879. Ltnax, (128 8. gr. &) 
71ir. 60 e. 

A. n. 4. T.: Soldi, Pari et tes proe^d^s depii!* l'aatiqoiti 

V. 1, 

(£« ifl gmAe fiber bie fig^ptifche Ihinfi fo »iel Don Unben^ 
fenen getebet woiben unb bie Stngen: mefaher SBerfjeigt 

bebicnten fiih bic öghptifc^fn Sitbhauer? mit welchen IRifttlB 
bewegten fie bie ungeheuerften OTaffenV auf welchen @e)e?fs 
beruht bie t^pifche ©leichmägigfeit ber @culpturen Don ^Icnj 
Snefru bi« dommobu«? ^fabtn bisher eine fo ungenügenbe 
(Beantwortung erfahren, ba§ man einem oielfach au«gejciihn(tta 
Rilnftler wie ^errn Solbi mit Tanf unb greubc ba« Scrt 
genöhct, tvenn er, au«gehenb bon feinen technifchen ^fohniMfl^ 
aber ofle biefe ftritttgen fünfte 0ffenUi<^ 3U teben nflnHL 
®o hat bi-nn auch 9?ef. f>rn. Sofbi'^ glän^enb au^geftattetH 
Such mit großen (SrUKittungen geöffnet, aber ci leiber im Öoi' 
jen euttöu jcht au« ber ^nb gelegt ; fann er boch in ihm feine 
wefentlicfje ©crcichfrung unfcrer fienntniffe über b3§ te4mj*{ 
Verfahren ber ägyptifchen Öilbhaucr finbcn, fteht er [id; i:^ 
gezwungen, ben ©mubgebanfen be« ganzen ^u(^cS al« unl^c 
grünbet iurfi^uttwifen. Stefec ®cttnbgebanfe ifl folgcnba: 
man barf bie Qtebnnbenhett nnb ben langen Stiflfhnib ber lg(^ 
tifthcn @cnlptur fciiuin oiibercn (Mniubc jufchreibcn all kt , 
SKangelhafdofcit ber ^crf^euge in ber ^onb ber i^ünftler oA 
brr 9Aite be8 mm i^en behoidMlten Slateriftlei. Um biefa 
SatJ iu bcgrünbcn, hStle Solbt, wenn er einer gefunden OTet^ 
gefolgt wäre, junachft bie feiner Th^li^ entgegenftehcnbcn 
flehten wiberiegcn unb bann fich eingehcnb mit bot Serfieuga | 
unb bem SU^ateriale fetbft befchäftigen muffen ; er sieht c« obn 
üor, ben oon ben ©riechen enuähnten unb burch SRcffunge« a 
ben Tenfmätem bcftätigten .v.iutoit ber ^^ircpcrtionen ft.;ii^; 
abjuthun, fi(h ^ittbä mit bec (Erwähnung etnec belomuea 
Shoef« OTonc'f^enffrbcil; bmn Rcfnftote er Veineimegt cnlh 
lieh ju mibcrlcgen nniOttbnmt, bec;nii;,en unb ber SRile 
ß überheben, bie oerarbeiteten lHJ^etaäc unb 8teinarten ju v» 
nen unb bie formen ber SBerf jeuge ju fammeln, beren ^bUl 

' bimsen l'iii bprfj af'? .'^icrp^hif.tfjcnbilber unb in ber !Qani bn 
arbcitcnbcn Öilb^aucr auf uielen Tarftellungen erhatten hflioi- 
SBü« nun ben Jfanon ber Proportionen angeht, welcher in 
gro|en Spochen ber äghptifchen ^efchichte we^felte, fo finb aic 
jur (Srfrnntnig beffelbrn burch Sßeffungen gelangt , Ultb MT 
burch folcfie fönntc fein Sorhanbenfein luibcrlcgt iner^"' 
^ewiffen ^ocbilbem worb in Oc|ug auf bo« ^erhöllwl 
Zfitiit ber borge^cffien Sfignrcn g» ctmmbcr bo§ ^vflbint 
SViiftcrcfilfinTett bciiielegt, nnb bem einjelnen S'ünflfer mar H 
jwar gcfta'.lct, im (i-mjelnen frei ju gcftalten; auS bem 'JioljKn 
ber '^Proportionen be« in feiner Qcit für muftcrgültig erflirtni 
'-l^oibilbe« herau«jutreten, war ihm aber unterfagt !£rügetsit{ 
lieh, wie C^r- Solbi behouptet, nur bo3 fchlechte ^«inbwerf«5fB3 
unb ^a4 \}<irtt IWitcrijI ,in allen Gpochen* bic Scfjulb an bn 
Zrodenheit unb Steifheit bec ägtjjpttfchcn Silbhatteraxbeiteo, tme 
eiflfirte fich ^tm, um ihm mir ein Gegenargument borjnbieten. 
ber Umflanb, ba§ bie große S^Jhl ber i:t:> ber S.'agibenjftf, 
in ber ben xUegyptem boch aQe V^U^mittct ber @rie<hn>i» 
Qkbote ßanben, bi« auf un« gefommenen €cutpturen m4 
benfelben $rppprli.Mi-:'.ii-in--cn gearbeitet nicrben ift mib ■ i 
beniclben SRäncieln frant:, ane iMc t^lajnic^en 2i)erfe au? «n* I 
früher« ÄlnKh«? •^olbi würbe feinem 3roecfe beffer gtbifnt 
haben, wenn er, Pott bie fhmboltfchen unb m^ftifchen STflörusgov 
bie ohnehin fefaie ernfh Verftcffiihtignng oerbienen, abjmoeiW 
(■} oermi;! 'j,:ben irürbe, bie bunh i^ieffungen crlaitj^ten Stfuf' 

' täte »tberiegen, \te\ü^ mit anberen äXifteln äU be nen,^ 
er gebrak^l, um bie Kenbciung bei ffmuM ber flofsc 
tionen in ben oerfchicbenen (Jpoifien ]a erflären: „Dan.-s h nt» 
«Ue-m^m«', fagt er @. 61, waren bie Serönberungen <tc Digitized by Google figMfm. OfiOfltn fidf biefe ttm mt^ auf Vit allen fBnfra 

^^; fllftttnt (5po(^e gfineinfonifn 'i^tl)Ux in bcn SBer^ältnifftn 
ba Ä5t?»al^>eile ju emaiibfr unb auf ben ßopfpu^ ber S0ilb= 
finia? 3» ä^nti(^CT Seife ^ilft [id) Solbi bei bet ©rflärunfl 
be< Um{)anbr<, bag bie 'flegqptet bie "flugen en face unb baS 
@<fic|t en profll fr^tm, unb mögt e<, Don nnem ..aplatissement 
de l'ueil" bei ben Untett^nt ber ^p^araoncn iu rcben. Unb 
b«^ bie 6tcflKn0 ber Vugen tu» bie golg« beffclben 
€teknl im4 3)fHtli4lett, ipdi^cl ben Oifb^niet wb SImIcc 
wrankfefc, bie ©nifl en face ju tcfjanbcln, weil eben nur fo 
beibe fltute fic^tbar borgefteQt tuerben fonnten. Qi ift eine 
fi|eiit^änilt(^(ett beS ägt^pHfc^eR SBo(M<^ttet<, ben @inB 
rörr ouf bai Sinjelne aU auf bai CDanjc richten. 3" i>w 
Sprad)C braucht ber 2lcgii{}trr ;}ronominale Subfiantibe, bei ber 
3et(^imng opfert er bie SBabrtieit be« ©an^en ber %iaäi^Mt 
ber i^eile. Sine« Qolfed ^unft lann nur 3>erieRtge goqj l>ec* 
fteden, melc^er feinem Seben in allen feinen Srfc^einungett Aai^» 
ifJBngen ift. 

i'etber fönnen wir au^ bie Sleprobuctionen b«c fibriflend 
gut gen^^Iten 9Reiftetlocile ber äs^ptift^en ftw^ rrinefweg« 

lüben. lie fc^öne ÄmeniritiS^Stotue Don STfabiiftcr roirb jtüei» 
nul gegeben, bei 3. 72 gerabc^u aU ^eccbüb b« Original. 
IIb Brie Diel intereffontei liötte eine PaniNitod« prollli(6. 78) 
:!;"'i:IIfn muffen, rornn $>r. @otbi bo< Dorftanbene 9J?ateria( 
giunblu^i benu^t ^aben loürbe! Vliii bem@efagten ge^t ^er« 
«M, bot tili Ref. mit beut SReiften be« begebenen ni^tf 
vaanKiÜ cinMr^ben )u rrftären oermag; aber er erfrant 
bte ojtfpre^enbe S)arfte(Iung«n7cife bed ^tx\.'i an unb 
v. itc nammtlii^ ben ber Seorbeitiinq bc4 Steine* gewibme- 
icn abji^itt (oon ®. 28 an) lobenb ^eruor^eben. Q. E. ^if«,^, €trcltfr«gc« unb CMimcnMfCK. 6tnH0i»l;1876. 

«»tu. (J W.. 40« 6. ar. 8.) 7 TOf. 

. 2r dl iRo»anf($riftfleaex ra^mlic^ betannte iBerfaffer 
iidit nl ^er ebteSdiiiiiiIiiiid fleincrOdegen^eittffc^riften per« 

fliitieafn 5n6alte«. S« tj! im ©onicn nur leichte SBoare, aber 
Mi Don miillic^em Ü^e^te unb gro|er Slnmutb ber I^arftel' 
Iniij, bie bra Sefer feffelt. Sin Z^eil bet mitget^eilten Suffä^e 
fisb literorift^e Ö-f^axahm^iUn, beren Oeflenftanb $)alm, SriQ« 
porj«. 8ingg unb ber frü^oerftorbene 3f't""9«rfbacteur iöcrn« 
^b Sf^olj au« SBieSbaben ift. HUt biefe finb liebeDoQ gef(^i(< 
tgt w b noi^ i^ren ^auptlei^uimett genürbigt Xie beiben 
ttPft bcfokbet« erfc^einen ])kt im Sidjtt ber gflnfttgften 
Mucfitutig. 55 folgen bonn fieben bramoturgifc^e Cffciij-?. 
In a]it tft gegen eine Slugfc^tift Otto a)eprient'l fleri^itet, 
bn 9m ber Zbeaterfret^eit, n^dft bie rnne OknedräibnuRg 
^(i bwtfc^en 3f{cid)e« geroä^rt, bie fc^ümmften folgen für bie 
tramatijcle Uunft, eine ma^ce !süera)ilberung berfelben propre« 
Kit Slon anbere Sluffä^e ba^en ti mit ben {ReformDotfc^Ifigen 
i« iDfl^ie Otorg fiöberle in feiner ©c^rift „übet We 
*Merfrifia im neuen beulf(ben 'ditid)' üctöffentlid^t ^at. UJer 
^fif. erfennt borin eine ernfte unb gut gemeinte Wbfic^t ber 
*<fonB, aber tritt boc^ ben meiftcn Sorfc^lägen entfc^ieben ent» 
S5ie jroei fofgenbenÄuffäfc banbeln oon ben (i)aftfpielen 
»rnffloSoiu ä unb be3 ajJeininger I^eaterp^rfonale« in ^Öerliii. 
«tn befonberer «rtitel ift ber IKuff ü^num ponfilei^« ^ftmami^ 
Waäfi bm^ biefe 0efe0f(baft genribmet Cfm anbere Vuf' 
S^g beffflben StflcfeÄ in ber neuen Bearbeitung Don Wuboft»^ 
«fnee toiib Dörfer bef^rieben unb beurt^eiU. 2;er le^te bra» 
«ywB«Wf «rtüel ift eine »riti! Don Siic^orb tBagner*« Sroma 
l^nflon unb ,Mfolbc*', ba* ber Söerf. ein mufifalift^e« iÖU(^* 
"WM wimt Uebrigen« üerfic^iert er, bo6 i^m bie Sö^igfeit 90 (dQC^e, ein Urtl^I bortber oBjugeBcn, ob bie ihnftgefc^iü^ 

9ii(^Qrb SSagner aU bramotif($en Somponifien unferen großen 
SD?eifiem anreihen toetbe, bagegen zweifle er nic^t, bag et (di 
agitatorifc^e« Xalent crft« tUmgß M^t ttater 8off<dle fdnoi 
$(a6 finben mfiffe. 

unter ben übrigen Beitrügen finben wir ^umorifHft^e S<^i(- 
berungen ber ba^crift^en Keditäpflege, in wehfien ber Serfaffer 
feine (Erlebniffe aui bc« ^ feiner früheren junftifi^ iim\* 
bo^n permer^ Sfn onberer ttuffa^ unter bcm XM: .Von 
ami Justin", gic6t ein f)ü6f(^e3 pfi)(^oIogif(^ie§ ©enrcbifb. Unter 
bem Zitel: ^©tUIleben im Shriege* fü^rt er mi hai SlBalten 
eine« Sobonnitcel bor. 1^ einzige Stihf ))oIitif(^ Sn^oltel 
ifi bie Scfiirbcning be< Cininttei ba Clfa|>S«l^a in ben 

beuljc^cn ^tidjitoQ, 

3Ran laxm bie fleinen ©tflde biefer Sammlung mit Beugen 
lefen unb toirb noc^ biefen groben wünfc^en, bag ber SBerfaffer 
fein f^dne« latent nic^t nur ju SRonumen, fonbem aud^ )U 
grbgeren SQ^onograp^ien im MMctebcr fiUcniiilP'nlb Cflfla»' 
gefi^it^te Denocnbcn mOflc. 9taM(f« Mt »er Otfeflf^an b. Bifr. «. b. «. «. WOt. p 
•btttafltR. 9tr. 31. 1876. 

3nl^. : ^l'nn^^. jnm fttit^nftn an ^arlcrinl v. Salttrl^MM 
fnL — 9aBl(, &bcr 641 Sa4 oon bei cnal. €taaMhinft all bis 
Ii. 3abib«ib«it> «nUttfltitl'C^Hftc«. 

r^öttingtn (3nciufliiraItii|Tcrtt.). St. Stnlscr: iit JHibiaffr tcx 
fflraminttn. (3u S. H.) — ^i. C t refdif «: üb. M( fiinirirfunj oon 
'Ämmcnlaf auf Crnn u. MluMrin. 32 g. ,i - ^. Uvptnfarap: 
©titraj jnr Äfnntnlji ^f^ ftnint. i)ftDljlfiH^cI« au* iWannit. (.'fOS.S.) 
— S. Soft: übtr tic mccfiaii. Q^runtfätJt ii. tit mall}tntat. (fntiricft» 
lunglform 9le»ton'* (n feinem Ättfe: l'hilosopln.ie naturalis piin- 
cipiri inalbomalica. (40 S. h.) — (S. 5.1 ojj: Utbtrfü^mng Iti i^ira« 
bromtcluoll in ein Sibromtolnol u. fibtr Slttrcjotptjoiok. 1.14 6. 8. 
■. 1 lab.) — I». fflatttnbtrg: jnr ÄenntmH ter 'iUra--9litrefali(pI» 
f&nre n. daig» nbt&miBlIngt berf. (36 6.8.) — 6. '4S.3ätbm<inn: 
de flnaliuui cnunciatorurn usu Tbucvdideo. (112 S. 8.) — $.3Bit> 
ttU^iftr: «dtriflt j. iBttÜmmunfl iti fptdf. 0(nid}t(« b. SibmcfeU 

fkarc bd mr^ltb. «tab» ber SoHtciitTaHeiu (34S.8.)— O. 9Botfi> 
entcin: &b. ba« €«rtlrtn eon Saatgnt. (456.8.) — tb. d<i<ba« 
Iii: de dictione Babriana. (.1«. s. B.) — %t. ^td\)tiut: Hb. ben 
9lut$tn brr Crainof^t naA ber Ovariotomie. ('28 6. S.) — (i. 9otf: 
lirptrinente Dbtr tie 'ü^urun^tlivrife ber Radix Valeriana«. (356. ft. 
u. 1 Xaf.) — %L t)rudf(^: über bie 91(foTbtion von ber oorbtrtn 
^tagintamner. (28 6. 8.) — ^. Deocnbarbt: 9eoba6tnn(ien Qb. 
Oitteonnyelilis »pontanea dilfuta. (28 e. 8.) — ^. ^tffc iib bit 
«cbaxMaim M tttvifMn* mit übiain- (47 S. 8.) — &. ^üvf 
ben: Bb. Slefcition bti ^&ft<itI(Bt*. (32 6. A.) — flNAönifi: eini{|e 
Unlerfu^ungea üb» bir Siitnnslart bei KxUactiun scilLie, 6anitin 
n. XbeMrIÜB. (28 6. 8.) — «. Ar»9ff: 9eeba4tun(|(n flb. Krampf 
im fitttUbt bf« SceeffoTtal n. bit ober« Citvtcalnervet. (386.8.) — 
(L AkbIi: Ab. ba« BtünmM m, SfcbolN« bet •dnlt «R^nim« 
bebt I. ta H^ttifft. its 6. B.) — H. 81«! ig: Mec biclMnl^ 
floa bc« |)eT;eni. (4«Ci 1. «. 1 X«f.) — (Ln«|er: Ms |M|( >. 
Maffe querac|it(ifl< SMMl. (19 6. 8.) — tt. Nlttct: tl« gal 
»Ol IMapttli vmä^ iHilibaa ber dnra maior. (M S,) — 
S. Kclneft: M« bif «iibittai bt« e«n4ftltt « üm «Itwb* 
rcrea ♦«nies li|a|Mni MCR. <34 6. 8. — t. C^BCUe: fibtr 
aiuebeien» Btfctt »M radim «. nlna. (23 6. 8.) — V.6e(ifle: 
einigt Scrf«bt U«c trhnttboUmiH. (25 6. 6.) — 9.3. SaUcrbc: 
8<tfa(be Ib. bie Sfrfnag b<« IbVntoli>(23 6.8.)— «.Sciienfct: 
bbrr bea Bertb brr Otutttml* «rtir fltelMfiilbll|ni ber MieKB 
Caatetti. (38 6. 8.) (Rata. Sieb. ^. 3. AI et n. 13. 3abrg. I. ^eft. 

3b^.: SBf^e nnb ^itU ber mobernen 'Tlalurwlffcnfcbaft. — 0. 
9. Sallentin, ein Slitf anf bit bil^tr aBffltjUOitn ^DMtbtfti {MT 
Srflining btr tltftr. u. magntl. (Erfebtinnnfltn. — St. ffritft, Mc 
Stbtntnnd bei atmofvbir. Soft imi!cbenlvroiefTt btr lettre u. 9(hin' 
jtn fovit für flenbilbun^tn oon SRineralien u. (»tfitintn. — (Uit Htrfl* 
»Qrbiarr trrat. (Dranitblotf. — S. Ao^n, ba« Stbtn am VlnrMM.— 
^.Xffitin, gr((brt4i fBll^. «trf4|fl n. Aarolint ^crfAeL — »fin«««, 
iUlrabic ftc bta ftfiU. — fUii« mtnn»<i[nir4«ftt. 9<«b«4(U|CH «. — 1877. A3. ~diicta»Ui$el (tenlratbfaii — i$.d«moc — Digitized by Google dl — 187». Ää. — fii*etotii4e*<cnttaibiatt. - 13. >iititt. — 9ü yffnni.v ;is. 6. |>«ft. IST«. 

^nlj. : ib. 0. 'i^tritharbi, ju< ttr niiT. Öitfratnr : Z>(r XM^ter 
Ätplow n. fdnt Jabtln. — äö. Sd»trer, flatl Öadimann. — 

40. «. %Uamowi|}•!Ri'lUn^orfr^ bi( 9rce. ^oftn unfe feit ntnt 
Äiti#crbnung. 1. — 3- S tmlM, 3ot. ^ttnridi »oft. — (i. Sltel« 
mann, ttt aRattriali«mu» in tn (!»efd)(c^Mfd»rtibuBfl. 3. — ^tinx. 
0. Xreitftbf t, feiitfiljlant ii. tu odtntal. ^rsj^t. — 9!otijfn. 

Unfttt Seit. .i>r«a. sen SRub. ® o t H djall. 91. 13.3ai>rfl. l..&fL 
Sultan -ul ■ ^<ri> ■ Al^an. 1. — (in^lant (litlS'O: t. ZU tKlniAcTliim 

»ilLotllL- CMlrai^; ti^MliaM^t 3« Ntnen Ati^. tirtg. von A. dttii^arb. <Rr. 2. 

3«k.: «. C»V(, Wdtla tktnüa in tUfiiaa ttnt atMiiniii. — ffl. s. Jlau{i 
»t«. «bi ardfiXriMMl aiilUa: mtuitt. M« «. •ntict. — gutta» 

(taltcTO. — flMi ». 9r0V. 9(eti<l<ii : 9t»t||l«iit; ZMtar. — Vnf einllgcrt: 

tle 94ntt.ii)#n-.ibl»ii — f i* Wünttti: fj« tb»iiterrjj|iil3llti »ff {'ttl. «.^U« 
(eit. fla» iüicn: -iiiidJimnUf; ftc Üj-mpft. — «ul t*»rlln : J(aif(rt3ll> 
HUunii Ccicnifiagc ; Mtldilu^iiiubUn i JttuiV* BalKi«. — Klliiatat. 

M( Otcn}t*tai. lUb. ^. SInm. 9lr. S. 

ank: Utalmtt. Mt trebetunji«s ttt atufTtn in StilttlAfU«. 1 — OtIlirrilA u. 
Mt tIMIMf ffrifi«. — 'j3cm Dciitf^tin AHli«M(. — Svlltttt« tff. M 

9Rig«i(iii »cn9Ro(T(.— II. X a itnir, MTfjiiiiiMi9altai4M.l.— CUnanv. 

Sic @)cgrnniart. fRtl. Einbau. 9li. 1. 

3lik- : lüiCbit 9).n\tii. — Samltt. «au»! 
nvmtt. — yiuraiut iLAunft; Molliia. «•iMtii «titiiA >« 9101. isiii' 9U flM|r. «Tig. Ml Stlf. 4. 3a^rfl. 9tt. 61. 1876. 
<|«r»)>a. Sttbi«. »»^. Itltlnttnbcr. 9hc. 1. 

3nll. ■ EAirtijci 93mitTfTtn>(ii(<bin. — TU «iintivirlii(4«P jm B«U Htm M 
<i>rctiin. — <^ul«JTfria. — To* «latrtdittii. — Sinn Mifk; WinlBr; 

SciUfle tun Kd^»< «. AgL 9Kif.6ltftM«li|cttcr. Itr. M. 187«. Sit.: tibn'ttlf »«• r. «»Ilfril. — (P«tidil< t«r Hfdin i1rf%'ri1ltr a« M* 

commliiion für Cit S.>ciuulft<aanf) In Itbilartlrbia : ^ ,V I icfeatA^, M* 
flrttitfn (II cMcii IRttaBfn. — iU«r«in fiic Hf*« fltuStidjriiliunj. 

SHiffenf^aftl. tBcilagc brr 8civ). Sdtung. Kr. 1 u. 2. 

3' ediant. «nalifitc ««riMMtaMwaniti — fta Mlffl| jm MM In 
i»itti|i4«fiL tta«c c«ttiMl«itN. - aimltoMii aindf4l««^ 

«■im. Sriftmfi Püffl.). «<tlt«t. Hr. m- W8. 1876. 

9nb ■ 'l^-iif 'pTcfr'ft r<1(n 0|ilMM. 1-:^. - 9int ntm Untdfu&nng bfrir Mf 
iitiJiiiJi.i III V M Mf WäHt«. — «. TuifiiiH' CmhBütbljfidin. — ri« 
raiwin fdien Ibeotie«. I. 1 — Rdmif4< «mffc S- — ,lur «cdfeidi« M« 
MnaiuiKietn«. — «Iii ftctifrlib JtinftL — ÜXvntt dJirini). — Je. 'iwibt. 
MUC UbHUj«»«™ »I« K«nft**iib»l«. 3. — SBiintt encf». OS. - ?ib«(et'» 
tR«i|tt«ii>»>* flu «(((*«■. - SiHdfuni M > tf»i ««an. 3a|MaM ta iNvm. — 

ffl.en« flbtnbpoR (»tllaae jur ffl. B'(h>na)- "f- 201 -297. 1876. 
3ib.: «ctm. i^Miv Aühnc. ~ Jt. v. Smcinti, bU»<n(c Xanfl. — 91.8. 
«ci»ti<ii, ^t'iiiiunnt«« laprlf.) - t». 01. Wkot CUft tt. 

(ela yham im* «Jlbiiiflti. l-X — 6tM|H flttmMK ^ tN« Ultiimt 

ir l'bilJttlvbia. 1 "J — 9tcti(«a. 

3fluftrirtt Sfifung. 6S>. i6b. Kr. 1749. 
9al|.: aarOTSifikc MtgtiiKnUM. — ';Uu:jbctbtlrM|Mll|au — SiM IMHUritn 
««butitlaa ObiifttaR Wimdi«. — fit tKcife Ux »Rllwni anwttt «riatni. — 
Zit WI. «aijjli.>t«n Mn ÄutjWAf. — tit türt. Cetnaarme«. — rn«llt«»' 
f*i>b. — rit Ziiiata. — Jleujjbt auf Mt Tenou. — Zi* <etatlirarv<n »on 
OtD«. — ^a ttm «ol)l4inlil Vuibtt all juntcr liKcre in Kt. I7S9. — DU 
3Miiti(i>(" Wfn» eitMR«: rtc fetnut. »(ktrCftiA 9m. ^tl|.m9-S.'&aiftänb(r. 9«r. 14. 

M.: e. «AO*!«». KninrttaL - fftifbri* »lltfAI. - Critf« unfett» «»»tial. 
(ffmippiietnltn. — «e(l|tl4ilfT. — ii. Seib«!. Van», lang lfl'# b«r. - 3. 
ran i «n-Ji:. aul mtinen «atdtmjabtin. V>. — *». t>. rfinbelm, Ht It^te 
biuli4« .Ujif. 1. — i\um TMiAbt. riinfljutiläiiiB U* «atf«i#. — tet «tll« 
9Bal)f t. - S)»ron. 2atibjd> : Januar. — wm ViulHtmailL — SaullratiDntn. 

ntjlcrnianR'l iOnfh. brutfd^e <Dtonat»6cfte. 9ltb.: «b.OSIafer. 3annar. 
M.; 9. ^cvft. imi (B<f4ii|eii«. — Zb. eisim, Bi<tni Orlnniiunjen am t». 
aiiorif«. ~ V. ^InfflMaaa, Mt Mtgrabcncn n. ctn«cnaiiCfUa Z^ii|t(4irn 
Kl Slittilalut», — Bf. 8i4ltlf<I^ »« erS« leb«»« •wUc te " ' 

»baHUt tt* aS-'ilKrl. - VMurjüitl'tufe. 11 — SUmdM"^ 

«•nntagt'SCfttt. »tb. gb. SR t db ( 1 1 9tr. 1. 

SmIi.: 0. i&<rlirt|. imt glcfel na4'< — i^ttnflfin, bic Cliaunj (tt Stau 
ta tn «IM — 9. «naiMtr, »n «fianttiihkial. — abilitaa «aa«. X^MW' von 9t it> Iii 8- 9lt. 14. 

3iit: «onUc v. Kranfoi«. »tt CtaftnialiTC ttac« «fitfltatiu (Snin-- CM 
C'abttai al* iHiaU. Hnniiir. — «»«(Ofif^t 3t4tft4«tN. t. — vui Wf« 
tXmpfn Mu^laaM. - Um taaiilicaliMt. tat nfuf matt «Reb. gr. ^irf*. Är. 16. 

- uufn liuiAKs«! «ilMailaak - It. ••tllji, X« »«M* — 

tbtainl. - S. Ht. !8ac«lia, MC ~~ 

unb tUcTfcbT: SOnlti K. gilaga)iii f&r bic Literatur b<l «nlfanbd. 45. 3«^«. 9lr. t. 
3«».: «lOTtat» »ibWbt («aAruf». - : r««if*ljaM fttff« . t^« - 

_ t«<|jM*e »jibnaAitn. — Tic luurlin rtpr(*uns«n B>tt »«li4r« • — - g - Ö«f «HMmK «t. 52. 1S76. 

lai MMnh flwaliita. 11. — Oeai ou^aa. vraKta tA* ««hit. *r«fl. MB «. «»Her. «. ». 3. SaJ^rg. «r. 2. 

3»b.: t. «. .HUUI, I)«iitf*t*8M •«M«««» »n.Uutit I. - 
Me3wr.ile. - ««i«^ "««»«"»MftS*«^ "ijl*"»^^^ 
»»uaiMK asittlK«««»«». - «MltaUbt« »tt tl|lm: 3i>iainat »w* jMfi%xi\^txt Antiken Norgeetc. (Ceti iDiaum : flrit.5.Ml4r. t.®elttfl.u.<Red)tl»<jl.l9. 10 
Blebtrmantt, i^dnrtd} l'anü. (l^cn $ütti^er: ^f?- j,'»*®;!. r . 

fiontnu. (33engo)Tnt: Ibcel. Silbl. XI, 2G.) , 
»titfe non ^unWmänncrn, üb<r|. rcn^yttittr. (SenK&Oet. X*«tU 

»ubbti '«eUrJat jar Äritif tt« v^udie« *icb. («o« 5Renf*: Jt«L 

»m%Jin»*"ilHn« b.r «pibfattlf. (©. 3t(*t. f. ff«tt. « tfc.^S2^)_ > 
Sfrif*attf. ttitmentt btr abfolutt« •««MBle. (B« •««f«»^ 

«r*. b. WaHt. n. q3bof. *>o. l.t , ,^ — ^ ^ 

JlttleTbU Mulla nTb. Sacramcntum. (95oti «K. OciÄt: KrU.»l(*t. 

f. «Cfeft». 11. »tAttwilT. 19. 1.) ^ . a,,xv^ 

«•«TbiRt*. «»«b«'» ««^w Mm nnfr. SUiüm n. »on b. ^xllt» 

wMuL, (SsB SüQer: X)>eel. 8tt}t«. I, 26.) 
Kmmb, Ythveh and ihe ,oth?r\od»-. (»CR CaubijRB : ftÜt.) 
Land, aneedote »yriaca. (Bon 9lt(llt: dbb.) 
gei«rmaBt tl« «nfSnae b« Sunur. (»on >?aubiffin; qtbb.) 
nartifl. nanadbaftt ©tweUmtibcbf ter lucnccljolet. 

f"«. (»on3.J.Ve*n.«M-- fflin.pibll. i 
TOtnatr, «uftm b. ifttrr. ttWlprottgreditti. <lmil.< 

©if*r. f. «fftlfl. «. 8U*tl»iff. 19, 1.) . »fcfc , 

Weier. Sejjrbii* b. beiitf*«« «trafre*». f "»«^.«^.^-U » 

lamnel. ». Mi Ontli*^« b. ««emwiw» «. MH«I«i6. CBwM: 

ClorTefBbibl. f. fAwtli. «erjte 6. 14.) 

«ArSber, jnr Ue^re «ob b. gefetit B«ai»B«Bnfl»«rbot««. 

I«: ÄtiL »if4r. f. «efth«. «. i«^ JA . « 

€4dU, b!t e»at. ®reaorff«Mbe na« bm AmhUleAl 

(»DnOT.Baaner: ffilff.«t«bn.4. 12.) — 

»olIratT, IBtiefreeAfel S^lOet «. Cdllt. ffOtVWT.VB. 

f. lit. U. 1 n. 2.) 
;StlH ^ ■ «DJatt^inlcoanteltam n. [eiae 

— .S-ii-. m *c|iJ)id3tf b. t>b. ZMfMRMb W 
SB (ttt 4. SWaabcbiitg, ®.51boIf n. tfflp. (Wo. 
3otB, etaal B.«tr*e t» 9l«tlM|CBU. flfi« «tt etf4lieiieKe lieclit 

auf anfttoalMactlonlbutcau dngtlttftrt rsetbra: 

9tM>- bi( Cnr(nntni§U^re be« ^ci^tele« n. Aant'4. 9crlUL 

8UK, 9Uifea in 9oiii« K. bct ^jttontaa. flMt einet 

Ui^x. dnf&l»«. Mte t>. Ketacc. « fltt 
Cvyard, Ibwri« aonvaila da la melriqna arabe. Paria, Leraaii. 

(848 8. r* 8;) Digitized by Google /3 — 1877. ^3. — fiitetoiifdje* gUUvi^t'^ lit rcifttf« n. flaatliviffnifi^aftl. gacultittn in Ot^« i 
ni4. Stni, 76. Vlanj. 80 9f. i 

Oiiaiiiaünilcfcür , Me. b« inun« OmMlUng JBc Die 9i«ata|n ! 
juill«, gtttBttnt'arg »t, ^r«e. M«9lt».9c«a4ltf4> WlfaktC 

&«%«mMlii.ea(i»t »SIL 

T.tkL Siiflib 7ft ScitaMuu. 1 ML soat 
{•nfiBl. M «Mlitato di dcMto mB« obMindoni eoimU. 
Bolacn. 7«. CangauL (U 8. S.) IM^ttim )l0ctlu In aitslinM|i|ni fitenfanr. 

üenoit, A., Saint Grefoir« de NkziMie, arehevfique de ConsUa- 
Itnople et doeteur dtl'KgUM. S* vic, Mt emmt al MB dpotpe. 
(VI, 79« p. gt. 6. e( portr.) Paris. 76. 

'r ngroeber, L.-P., phyüologie dca naieha da ToaU et laara 

f.».-ilyiie». (56 p. 8.) Paris, 76. | 
Rccaetl des cbarics de l'abbaye de CluDV, forme par A. Ber- 

r.»rd: eompicli;, rcviw^ el public par AI. Rruel. T. I. 802— , 

M. (LH, 851 p. 4., 2 tl 3 fm « ) I'aris. TC. 
Kochird, F., Irailcmeiit des iiialadies de ia peau (darlres, »cro- 

[a.iiies, Syphilide!, cilvitie) et de rcngurgeiiicnt de l'BldnUi par 

U Die ihode locaic expuliive. (228 p. 8.) Farit, 76. 
V > t >a I !, A Iph ., CbarlemafiM. iBiradaaliaii par L. Gtatiar. (XXV, 

&Mp.sr.8.) Toar«,76. 

3tanenif4(. 

: iinehi, Efflid., meroorie ttoriche di Tornazzano e di Storneo c : 

dtfli altri antiehi castelli del tcrritorio filottraneaie. (196 p. 8.) | 

Folip», 76. L. l,5ü. 
Cannoaero, Horn., dell'antica cilta di Sibari e dei coatami dei ' 

Sibviti: rieerche. (92 p. 16.) Imola, 76. L. 2. 
Oeatili di Rovellona. la mooala pontiflcia anoDhna a ii lade 

\vMk nel seeolo XIV. Letleia al naicliaw C StrotiL (M 

^1 Firtou, 76. 

Gaiditiai,Ferd., i riformatori dello statö di lib«ril dclla ritia di i 

BoiefBi dal 1394 al 1797 (opera di Giuseppe di GiambaltiaU 

Uiudiaai). (24 p. 8.) Hologua, 7(1. L. 2, 5U. 
Malfalti, BartoL, Bcrnardo re d'ltalia: mono^raAa atorica, con , 

illiHintioai a doenmeatl. (M p. B.) Ftrenae, 76. 
Nusiiatwa,b, venata di noniifoor Agoctina Catani nal Irianaio 

1704, $«t, tratla dai ditpacd originaU par OU« di A. Cerall. 

mm lUan>,76. (ItRttolblati. — 13. Januar. — 94 )tad)rid)ten. 

Titt ^»futk 9T»fcfl[«t ^T. illibbcif ia ^itdBcu.tal Ht ai 
H)n rrflaagcac SfcarmB m Mt lti(»a|ltit 8ffv|l(j all fUi4|Mi«r 
Ritfd)!'! naaiaMirn. 

t)tt 9r0frflor Ur. s. v. OutfAnib folgt |tt Ofhni dum 
Stnft ai Mt Univtifit&t I6b(n«ca all frofeffot bcr •r(4UWt> 

Der Vteftffor Or. C ituM t" ^etbcltcrs alf Sta^fMin 
^aiit'« I« 0#tn fe. 3. laA StnAca. 

Oer aaficiartntl. fraftffar bei Z^caloftic Dr. 8. B^mihi 
fai Mnie ift tum aibratf. firafclfar cnaut awrt«!. 

Der frofcfoT Dr. an|n«r ift NK SUaatitiH m M tut» 
rnfbrn i» Sftnbart Mifi|t 

Ott nIcuL Selm Ur. Üb. Vri^t m 0Bauiaftnni ja KtaaN 
teta.D-« Dr. SBt.0i<rl am dipmiiaftn« ju Qaaa, Qnn»4>aB«* 
kalter nb Vfb. Ot<^ter aa Svmnanuai ja Shbefllabt vab It. V. 
3- ^offmann am Slaritnfliftlaonniifiuin m> Stettin, Pr Stfiul* 
te§, Dr. {lornmann nnb l)r. 9<^iMd} am picttft. @Qmnj|ium jn 
6tia§bnrg tm 91fa§ ftnb )u Oberle^r«» bcförttrt »orten. 

9(n fctm (jyniiia»ium Albeitinum in J^rtibrrg in Soc^ün finb 
foft^cntt S^cränfctrungtn ein^elretcn: Vitt dntt Itt 3at)r(t 1876 ift 
ftr criie Dbtrltbter, 'Jroftfior Dr. Sranff, in tta ^ubofanb jctre» 
ten, in |'<inf StfOc rurft bft bi*b(riflf «irtitf CbfrUfarfr, l'r. ;1! 1 * t e r, 
unb (benfo ntrbcn tit nädjfltclgcuCcn CbtcUbdrtcUtn bt( jur atzten 
tnxäs 9(rrn|ion titi'citt. Atrna iinb all >prcf((|oicB pciMricit MWlblB 
tic Cbfrlf^rtt l»r. iHüttr unb l»r. «ctttr. 

ttn (Komnofiiilcberltbrrrn (i. !K. 3^11^1) "nb ^t(b|)olb in 
Subclftjbt u. ^fm CbfrlfbTfr iJn_b«r Jltalidjule )u CbrbiBf Dr. gt* 
H^omj« p't bJ9 •4)rjM(ai !t,>rofe||er ttrlttb<n »crbfu. 

Cit 'l'rcftiToren V. Siemen« unb Hr. c. gUncfect an bft 
Ianb> unb for!t«iit^fd>aftit«l^(a Vtabemit la ^o^tnbcim b^bt« bat 
jtommentbHTtrcn« 2. Clafl^ bc« JT«!. SllltMmi|V4« trUMM« 
otbtn« cr^oltca. 

1« 18. DKMBicr ItTS t <■ Sidtei bei Ctedefticr m bMt 
Opnaoltani ft«6. VI (aal. 

9im .30. Tcccmt cr is76 f la AciaB Ut 9iafe|r»t a. <ilfnL 

dialb (iinil jfub au» '.*Btcu. 

Im .s. 3''"U'»r t in tftir^iÄ btr crbentl. ^ProfetTcr ber orlealal. 
ema^ia 9*b- 8Ui4 l^r. Itfim. ibtod^aal, 71 3a|ce «lt. 9cif4tt|aB|. 
3a 9lr. ii b. «L« e> 1730 Ift <a »er (fUta flcMe bt« iT|lea 
«itiMi ^fafta ^l"'*' 3***^' ' Miter : aa^ja Drei Abhandlungen 
lar 

Geschichte der alten Philosophie 

und ihres i 
Verhältnisses zum ChristenÜlum | 

Dr. F. Ch. V. Baur. ' 

Neu horausgegoben 
von 

Dr. Eduard Zeller. 

■■kalt: 1) ApoUoniua yon Tyana und Christus, oder das 
Veibiltnisg doü Pjthrt^'urci.^inun zum Clin- 1 nit luim. i 
2) Uis Christliche des Platoni»iiius oiiur ^idkr.ites und 
ChrittuB. 

Seoeca und Paulas, da» Vurhiiltoiss di» Stoicismas 
naa Christenthum nach den Sclirifton Seoaca'ä. 
gr. 8. 30 Bogen. Prciü: h Mk. 

Leipzig. Foes's Verlag; (U. Bcisland). panier^ peiiffc^ranö 

bcaridtct 

von Dir. Dr. Btmmermaiiii. 

25 stoßen tle^. carl. $T<i« TU. 4. GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 

ALB 

PAIUOT, STAATSMAni UND BILDiniG8IR&GER 

TO» 

Db. EDMUND PFLEIDEBEB. 

NEUE BILUOB AUSOABS. 
SO Bogen, gr, 8, JVeta S Miuit, 

Laipsifr FOM'S Verlag (E. Beisland). Digitized by Google 95 — 1877. JUS. — eit«tacif fcnUfttt Uti — 18. Dr. U. A. Uaoiers 

Kleineres Handbuch der Geographie. 

Anszug aus dem yierbändigen Work«, 
Bnttitt otnotjirtt ssb otrlirittrte ästLagt. 

n %nm- ln»Uiikoironiiat Preis: 10 Ms dag. pft. 
U MmA M Pt 

DU TwiMiiMt aiM*» WeikM iat «Miteant. m M «n- 
«bflrininioh UlUg nad stwin Vielen willkonanii,.««lelMTon 
4w AntelikAinK aea ^roiaen kostspieligen DMUu'tehoB Wer- 

1m aibaehen inassten. 

Leipzig;. Fues's Verlag {ß.. SeisUnd). • f Verlag von F. 0. W. Vog«l ia laipiiff. | f. 0. W. Vogel in Leipzig. [10 Unter der Freeee: 

W. Gesenius' 

B[ e b r ü i s c h - c >i a 1 d a i s o Ix e s 

Haudwörterbuck iiiiig«trlMit«k M F. MttldBa II. Frat W. YoUk 
im Dorpai 

Cj^csenin»* berühmtes WOrCorbiich wird für 
diese Neae 8. Auflage vollstaadig omgearbciteU FQr den 
Erfolg dieser UanrbeitnBg bOrgra die bekanntMi Haneii 

der Herausgeber. 

Di« Nene Auflag« wird io M HaHibKudeu, der 
Bnl* in Febnnr, d«r Zweit« sa Osten 1677 eraeh«iii«n. 

L«ipsif , W«iaMlitan 1876 

F. O. W. VogeU üelius* 

SHAKSPEBE 

IT. (Storaotyp-) Anfla^«. 
2 starke Baade» 
bioeUrt: 16 Mk. Ia «wei fdaea BsUfraatblad« Sl Hk. 

Je<leK einzelne Sttkclis [batstere wr i '.. t: s m-i it der Vorr&th nIoMi 
in frühi-reu Aullagen geliefert.] pcn 

Dr. ^emiaiiii '^Mial ^mtl, 

w«. «mT. tt. 9iMMar aalBmiBa a« Malat. fOeM. in «afc, 

t<icclc Diclfail) Ptrbelfttlc .Xn|la|c. 
<!$oUftanbig in 4 Sdubtn. 
^ttii: 36 m. 3n 4 clcj. {>altftAn)Ma. 40 »L 80 9f. 

Cdliig. ^M>*8 >CTl8§ (1 «rijbwb.) Soeben encbien: I" Die Störungen der Sprache. 

Vfr^ncti einer PathiUgie der Spmfce. 
Von 1l>i'. Kussmau.!, 

Piof. in Blnobu«. 

5 MV. 50 Pf. 

:(V. Zienssen's Handbach der 8pec. Pathologie iuid| 
Therapie. XII. Bd. Ankaag). | Dia Philosophie der Griechei 

in ihrer gwebidililiclien Ihitwicidaiig dazgMtellt 

Ton 

Dr. Eduard Zeller. 
Zw«ii«rTh«il, «rfta Aktkaiinng. 
aokntN«.dis8okntiker. Flato i. di« alte Antaii 

Dritte Auflage. 1875. 57 Bogen. 17 Mark. 
Bei der hohen Achtung, welche Zcller's Oeschiehte d« 
griechischen Philosophie VAngst bei bUcd, die sich damit U- 
sch&ftife'en, genifsst, genügt es, in Beziehung auf die in neu« 
Bearbeitung vorliegcnile dritt« Auflaee dieses Bandes zu U- 
merken, daaa dieselbe durcb die Sorgfalt und den nnermddlicbea 
Flefas die Vcifaasafs weaeatlieh ver&ndert worden ist. 

LeifMdg. FiMB'8 Verlag O- B«iaM>. Z (Sil tttcmif iM i 

' j1 n % bcmSänifc^en. » 
^ Itutorificte Ueberfe^ung. 

9nll fli|^ g^MM 4 «SIL 

3n 6(ilt|« ln# «b Brt t t es M si iyii fMc Hott mb 

Stitegcr. 

^J!^^^^ .0 Franz Duncker f Dniek Ar««!« B««l«lhw| b«hR Herauageber afaid sa Iteaiehni: 

Vierzig . grosse Modelle zu Com- 
bhiafionskrystaiion f^-^D^e^Sarp^i 

incl Verpackung lä'/a Thlr. Die Modellu sind IB PS|fe 
solid und sauber ausgeffihrt; GrCsse 20—45'^°'. 

Grosse Modelle der einfachen Kry- 

ttfallAuHmail (^6 £xO heraosgeg. tob Dr. Rickard 
9IiUITUnilOII D„,d„. pnia iad. Ter 

psckung 1 1 Vi Thlr. Maf «ad AasaMtang wie «kea. ■aa «k Stnealt« <■ Digitized by Google nr.4j füt IDcuifdjlanl). 

tcwmild Ml wim— I I W » Mdickn Vnf. Dr. gft. 3«iift, [1877. — • 20. ^imm. 
«•■BMMäaBck, 1« 

9. ll*rfaior. 
Biiitt, ««iM«« m . I ««Rrct. Ml tlfwaic «et ftviKlMMm 
t>lt|. ummIW« ItotlMMtali BcnfAlaj, Dr. SStHib., jur jofjanncifAfn i^rngt. 8dhcfiae jUt 
Snrtiiinna tt* «icrtea (iMii«tUam« atacobbtt itn Huiifftn tn 
hxmm e^alc «MI«, I87«w 8.t.fiit|cl. (XUMOCb 
fi.b.) 4 91t. 

SBom ®efi«^t«punfte bcä luifTeiifc^aftltc^en ScbfltfnifffS auS 
angefeilt, gf^rt btcfe S<ll)x\\t t»ec Kategorie nttbc^clii^ 
'^ü^ier, tpü fic ein unbeftcgtürer @<^rdbebrang aQjfi^k^ in 
iiJcng« fntfJf^en täfet, befonntlic^ eine bcr läftigi'tcn iUoneit für 
&cn jut 'i>n fülguiig fcer Üitcrotur ücrpfli^teten Oo^iigeieljrtcn. 
Sin «nbeflrfitbarfS ^ntneffe bagegen tjal ba» ^u^i, loenn nuin 
H bdca^M ali cht Selbftbrtenntni^ btf Autor« Aber feine 
Arfliaq )ur jo^nneifvbrn Srage. 9irtet er ouc^ jutn Probleme 
ffl&jit abfofut nit^t^ '-Veiic«, fo liefert er burdj fein Selbft» 
befeimtnig bix^ einen fc^lenftiDCct^cn IBeitcog juc ti|)epIogif($cn 
i^erfoMlIambril bd ««genUkM. %m I^Mt mm freifid^ Me 
iBetdffentIi(^ung biefer 9lrbeiten in ben Siiibicti imb firilifen 
f4on »5Hig f^gereic^t, unb ti xoai oon bem :^eif. üie0et(^t 
•ii^t gan) rodfe ge^anbelt, baß er bur^i einen Srparatabbrucf 
)vc öffentlidKu Slrttif biefer aufeerorbentlicf) proüoctcrenben unb 
ffli§erorbfntIi(^c IBlößen btetenben ^ortcifc^rift Ijerau^forberte. 

^L:: .rftcn ^IbljanMung Derfu(t|t bet i<i'rfnlKr bie 
•^gpiroaian*^9po^|e|e'', isie cc bic fnti{(^e ttufiddt oom 
biniBi CMntcfhnK Nfitiit, jv ivibnfcQCii urib ,,ben ganten 
fofititjcn tlufbau ber anlijofjanneifcfjcii ftritif" jii ,;inftört'ii. Cfr 
fiU)it p bem ^loede brei Unterfuc^uiigtu. Xie etfte prtncipieUe 
SrörtCTung foQ ben aprioriftifc^en iBeweiS liefern, .bog bad 
Siote Swangclium f^on borum eine gefdjic^tltt^e X-nrfteflung 
Uin mug, weil fein lüerfaffer auf beni Stanbpunite bed 
rntf(^tebenfien @efd(ri(^t#glauben4 fte^t unb fiC^ fein eigene« 
(iteiika«fnnbamentitt4labi(^^|alicBlaiin*. ^nber^meiten 
HitciMung fritifiert ber Qecf. Me Omiz'f^e Knol^fe be« 
StNmge(iuDi0, um ju itiqiw, „tok bie bent duanDetiutii 
geft^cbaie Umbk^buig ber coaogclifc^en (^fc^i^u aus tbecUen 
nstiMi «r nit bcr fld||lcii 0«iDaftfomfrU m ffyn bwd^ 
qefü^rt »erben tonn". Die britte Uiitcrfurfiunq ciiblicfj will 
bort^un, ,b<tg:3o^anne£bur(^neg eine tjifionjc^eMuiibe uerrät^, 
teüäft übet bie &):ioptStt md) i^re Oueflen hinauf auf erfte 
auf Sugenjcugenf^aft, jurilctiDeift' (oergL @. 123). 
(nermit loiQ ber iBerf. junä^fl nur ben opagogifc^en ^twtii 
flcgcn bie ßtitif geführt [)oben. 3)en pofitiüen ^J^ac^ioei« ber 
•Hidubioärbigfeit unb oAoßolij(4en Üuttjentie bc« (toongeliuint 
i>ägegrn f od erft bie |Wale Vb^anbbuig bringen. Ter Serf. mac^t ^ier beiüglit^ „ber löMgen Wei^ öon 
centnerfc^ioer«! «nftö&en" ber ßrilU große äugeftaubmiu, auf 
bie toir werben jurücffomraen mflffeu. 2)o* glaubt er überall 
i^ren Gonfequenjen auätoeic^ienju Wnnen. ©c^on ber ollgemdiie 
©tonbpuiift be« (Soangelifteii ift md) Uim fciiu-^roeg« em 
imiObif^cr, aefc^nctge bean ein itgenbwte gnoftifierenber. 3>en 
ypecafattoeiifintegc i trtbctgiwngaiiHrt giett ecim«agemcaMR 
ju, rebuciert i^n aber einjig auf bie SogoSibee, beren 
oIejanbrinif4>en St^arofter er felbfluerftönblic^ leugnet unb 
berat «iifittl fluf bie (»ef(^ic^t«eraS^(nng be« «utor« er faft 
gonj in Hbrebe fletlt. iBor «tiem in ber ®efloItung berffi^ri^ 
logic be« evangeliuniS ift imd) bem ^erf. i^r (Sinflufe ttet' 
ft^winbenb, unb üfaeroQ fut^t er 3üge ber Söenuanbtfcfyift mit 
bem fl}ao|>ti{c^en S^Mbübe auf, loelc^e auf Diillk^e ferfdo* 
Ii(^K «rümetnng be« «utor« jnrflrfroeifen fofle«. «ai IRcfnlM 
ifl, ,ba§ wir eim-n pf)ilDfopI)ifc^ unb tl)eotoc?ifi) goiij ungeft^iten 
S^rift^eOer öor un« tfibm, beffen ©ai^ jt^ulgerec^te» a)enlen 
buit^« ni^t üMT«. Dcc biRte CtMuioelifl ^bc bte Sosoübee 
ergriffen, nid^t al« ein fpecutotitcr T-ogmatifer, fonbcrn »aö 
ein religiös 'finneiiber Öaie, welcher jufrieben war, in i^r für 
feine OIauben«anf(^auung oon 3efu ben ^öi^fien AuSbrud 
gefunbcn ju tjabcn" (3. 230). ajie neuerbing« wieber auf- 
genommene ^»ijpotbefe Don berÄbfoffung be« (Eoongeltum« bun^ 
einen Sdjülcr bfö «poftet« 3olininic« tfiut bem Setf. fein 
(^nügc. e« mug Dom «poftd {clbft fein. iKo4 folgen einige 
€<filu§abf4initte. tUe CrBrtcnmsen Iber Me Hetncflattfc^ 
IiaMtion üon ^o^t""'«*. fiufeere Sejeugung be« 

<$bangt'Iium«. ba^ (iop. 21, ben erflen 3o^ne«bnef tc. fmb 
inbeg fo fiad^tig, bag ein Wefecot borabec nkH boio^nt 

Sief, föunit nitftt, bie «ßunfte berf or^ufe^ren, wo iljm eine 
wenigftenä annäljernbe Uebereinftininuuig mit bcin iöerf. möglich 
ift. S« ift j^ugebcn, bafe bie Qnbicien für ben unjübift^n 
(S^oratter be« (^oongeliften MR bcr ßritif t^eilweife überfd^ö^t 
f!nb. 91aRienl(t4 toirb onjueifemiat fein, bag ber (tbangelift 
ouc^ im 'flitcii Icflomenlc unb ber ifraelitifc^en (Mcü^ic^te 
bereit« eine oßcnbarenbe »nnb^e bang be« Sogi>« gefe^en ^at. 
Mein bic( ^ülbcrt eilten tf^nupMlvt Vntiiionilnui« bejfigfii^ 
be« mofaif^en ©efetje« bei i^m fo wenig wlt bei ^autiiii, unb 
c« wirb babei jU be^anen fein, bag bei bem @uange(iften, noc^ 
über $autu« ^inau«, ein fetnbfeliger flntijubaidmu« fic^ ^tnju« 
gefeOt ^at. ^crnn meint auc^ Ref., bog ber fpeculatioe 
(J^orofter be8 Goangctiumö üerfamit wirb, wenn man bem 
Svangeliften ein ftromin burc^bac^te« p^i(ofop^if(^e« @9^em 
beilegt. Uniioeifei^aft »icb man |iee bcc ^ffaffung Don Digitized by Google 99 ^ 1877. ^4. — Sitetariii^td SentcaliiUtt— 20. ^oiuiat. — 100 wiebcr anjunS^ern ^abeit. 9^ur, ba§ man bei bem ©öangeliften 
nü^t b(o|, tote 9leuB toifl, mit ap^oriiiifdieit fpeculatioen ^älfd< 
wd) Se^nfä^en t^un ^at SBad ^ter Docltcflt, ift uielme^r ein 
dtofftfc^eS Seifiliot rein reltgiöfer Spfciilation, bereu Spiritus 
ceetor nic^t bas logifdie ^ebüifiiig, foiibem Icbi^lic^ bai reltgiöfe 
Sntereffe \% roü<^t& fid^ gelviffer gegebener Bettibeen bemächtigt, 
um rt<^ ouS i^nen einen jufammen^Stigenbeu metap^t^fifc^en 
^nfc^auungS^tntergrunb ju geflolten, ti^ie er i^m jufagt, unb 
in beffeii cigentpmlic^ iiiiiq^n-iigtat Siatcßorim c« ficf» anS-- 
btci^n fann. fiogijc^e äBibetipnic^Iojigfcit ^at man in biefer 
Vkliaa\^(atmi ni^t gu finden, nnb «nie wrgfinjung ber otelfiuhen 
üücfen, bie bcr fragctufiigc j^ogmolifcr lual)ruiiumt, nuä tjct- 
luanbten p^ilofop^ifc^en Sijftemen ift geiuig uubcred^tigt. 
Iluäfagcn j. 5B. über bo5 SBefeu bcr SWatcrie festen. Schärfere 
i!icfaiif);)fifJ;c Sefiimmungen iibor i>a^ Tvvf)ö!tni^ bc8 i'o.qo«? 
ium ivücc, im &(\d)mad( brr ftrrf)lir1icn (ii)ii)"tütogie ober aad) 
nur bcr p^itonifc^cn $^i(o[op^ir, fudjt man Dcrgebcn^. äBot)( 
ober gcflottet ber (Sbonaelift bad )B«^ättni6 itDifc^en Qioü unb 
IBrft im Wtqm^m» fo, bag eilt Onlf^efen jum ^opulate 
feinet religiösen 3nlereiTc3 loirb, finb be.'iiiglit^ bicfe^ 
äJ^itteUuejeii^ bie fic^ logifc^ njiberjprec^cnben ^eftimmungen 
bec Vifotut^eit unb ber Untcrorbnung unter bcn SBoter bet 
genaue ?lu«brucf für ba5, tunö bcr ©üangelift Witt unb bebarf. 
©t^cn ^ierou« cr^eüt aber, ba^ ber ii>erf. Diel ^u lucit ge^t, 
nmm er ben fpeculatitxn (Ifiaraftcr bc^ (Sooiigeliumd gonj auf 
bie etnjtge Sogodtbec rebuciert unb biefe com St)angeliften nur 
gottj loje oufgegriffen unb gor nitftt toeiter burc^gefü^rt fein 
läßt SJielmeljr ^at ber ffiaiiriclift bie l'^govibee in feiner 
SBeife boS Derorbeitct, fie in eine gan^e homogene ^Udtanfc^auung 
eingebettet nnb nomenffii^ in feiner (Heft^tc^tSerjä^tung jum 
ÄuSbrutfe gebracht SetbflucrftSnblicfj fjat er bicfi md)l getonnt, 
obne fc^on bai ^efen bt§ l'ogoS an fit^, bav iljin auc^ uoc^ bcr 
aRenfd|iuerbung gm) mit fid) ibentif(h bleibt, oon oom^etcin 
weitge^enb ju ant^ropomorp^ificren. Tie iücrmunbcrung bcij 
SSetf.'« über biefe ^(nnabmc (S. läS) ift (cbiglicf) i^rerfcit« 
»unberbar. a^efir ol« folc^e Vtntbropomorp^ifierung ift aber 
nit^t iuaii0<ben, unb cd bun^oui» unberechtigt, toenn ber 
8«xf. die iStdIen, in bcmm fii^ mir bie ttirtembramg be« 
8ogo8 unter ben Soter aii8fprt(|t, benuftt, um eine tuii(Iicf) 
menfc^fic^e (Sntmtdiung US jo^anneifd^n d^riftud ^u beiueifen 
ober bie reimoeg gfittlic^n ^genfc^ften beffelben beflreiten 
f 3. 101 — 1 CO). Sbenf 0 oerfennt er ben (T^oroftcr j"bnn'ieifcf)er 
Speculation, wenn er gegen bcn in ber ^Jmeit^eitung bcr 
aRenfc^^cit ^eroortreUnbcn !Duoli«mu3 bie auf 2BiIIen«frei^eit 
beutenben ®teQcn in bad Selb ffi^rt, unb fo ba« gnoftifierenbc 
(Element be9 (Soongeltum« entfernen jn (Bmien glaubt. Set ber 
Sdiärfe feine« religiöfen (Megcnfofte« begnügt fic^i eben ber 
Soongelift ni4|t bomt^ ben y^egnem Unfö()igf<it|ux Srldfung 
cnocgensmDecYcik wt jogt meime^r oen grametcnDen «onrnnr 
bc0 böfcn S!öi(Icn-J norf) Mn^u. 

SSaa nun bie Untcrjuc^ungcn Der erftcn ?lbi)anb(ung betrifft, 
fo lann junä^ij! bcr afnioriftifc^e Sewet« für bie .^»iftoricität 
bti ffitoongeliumfl aui bem ougenfcbeinlic^cu ©efifiicbtöginuben 
bc0 Wutor« nur mit bem peiiilidjften Lfrftunnen crffiUcn. Hiit 
btefem Seweife fünnte bcr iKcrf. iit la Jtjnt bie Cii^tlicit 
iHi^cp oiler alt- unb ncuteftamentiic^en '4-M^ubcpigrapben 
bcmdfen. fDerftärjc falber begnügen mir un#, auf bie trcff lidie 
Erörterung Don Jpolften über „bie Luirc!) atlc öiftDnfcf/en 
Schriften bc^ ^Iten unb 92eueu Xeftanietues t^inburd^ge^eobe 
reflecticrte Umformung bcr gefc^icbtlic^en iStrflid^feit* p ber^ 
meifcn(3um ßüangelium bcS i^aulu^ unb^^J^etru«©. 196 — 205). 
Singdnglic^er noc^ loerbcn bem iüerf. oiefleic^t, megen ber 
SiefertK, bie ber ^lutor fic^ in feinen (Snburt^cilcn mifeslegt, bie 
^e^rigen lilbfc^nitte ber trefflt(|en3mnier'f(^en ^)enncncutil 
fein (bafelbfi 6 287 ff. unb 257 ff.). — Wia» ferner be« Scrf.'« 
ihitil ba 8nB'f4(ii «wdiyfc iebiffi, fo »bb in tmngcftai fein, unb if!, gerabe tnon Sfraug, Ungfl iiMcgfien, ba| 
mitunter ju weit gegangen ift (Seben 1864, @. 108). 
Slberbarantoirb bie jerpflücfenbe unb mflftefMemif beS SSerf/« 
nic^!^ cinbern, bnf; ?)our bie ÖJrunbibce bcS dbangeltum« ric^g 
erfonnte, wenn er inbemfclben „bem in3efucrf(§ienenengöttIi^cB 
Sic^t» uob fieben^princip ben jübift^en Unglouben ais tc3 
wiberftrebenbe ißrincip ber SHntoniB en^egengefleOt unb bei 
Sampf beiber ^rtncipien a(S emen Pon SOtomcnt ju fJtamat 
forlfd^reitcnben gefc^ic^tlit^en tßrocef] .^lu v'Iufc^aiiung gebracht 
fa^" (©troug, ebbf. @. 109). 3)ie ^otemif be« iQerf.'« gegea 
Omr iduftricrcn mit bnf^ eine Herne Clfttboilefc & nri» 
meltbafclb|\ Don HuSbrucfcn roic „9?arrenf)auS", „unffigli^ 
«bfurbitäf, „CJbicanen", „^Ibertoife, tiJeiftegflörung", „fc^tDüt 
ftige5)ialeftif", „Ungeft^icl, ba^ fic^ fctbft übertrifft", „öaur'fc^ 
Süpbifterci", „fcIbflbefriTierinfie Ti:iIcftir"(S.:^2— 52), „^äud 
Oon Söiberfinn unb "ültiociijm.uitlKil" (3. 100) u. f. tu. Scinei* 
gleichen gegenüber fann man luo^l einmal fo lo^fa^iren, luera 
man meint, cd ju müffcni nwS ja borfommen fann. (Einer 
Wiffenfc^aftlichen ©rfige loie 9aur gegenüber empfiehlt eS fU^ 
bogegcn in ber ^Regef, mit ettoaS mebr Sieferwc oorjuge^en, o«w 
aden ^^ietätdrüdfic^tcn abgefe^cn, f^on im eigcnften ^ntereffe. 
8ei nrt^Iifftliigen mhb all biefer onfgebotene Effect boi^ fib 
niebtä ?[nbereS gelten, als für ba? Wnjcicfien beginncnbar. 
Unfid^ettieit. — @ttua nic^t? können uiedcic^t bie ^a^lreic^ai 
3ugeftönbniffe beS iBerf.'d biefen Sinbrucf abfc^nä^en? 
®. 57 gicbt er ju, bog ben oon ^o^onnciS audgelaffencn fpnoptir 
fcfien ©riä^lungen irgenbrnelc^egugeninbet eigenen ^JarfteHu:!} 
beffelbcn nifbt cntfprcc^en, unb fpritfit oon ber „grofeartigen 
Srei^cU ber (£rjä(|lung'' im oierteu (Stiangelium. ^cjdgüc^ bcr 
9lebett tnitb* jngefimdmi, bo§ fie in meUge^enbem CMm , 
Scftöpfnng be^l eüangetiften feien (®. 187—189), bog Ifitf 
bie griigere ^iftorifc^e Xreue bei ben S^noptifem fei, ba§ in 
ben 9Am eine eigcnt^ümticbc freii^fürmig auf gerciffe %tu«> 
gang?punfte jurüdfommcnbe 2)iatefti( \)cn^(S)t, ba§ tuir ^icr 
ouf gro^e grei^citen unb formale UnüoIIfommen^citcn ftcgen, 
ba^ fogar bcjügtic^ bti ^n^alted ber ISoangelift, üon fetmr 
i^ogosibee erffllU unb beftimmt, ^tu^Sfprüc^e ^efu in rdatto 
mifDcrftebcnber ffieife miebcrgebe, ba| berfclbe, nammtltil^ MPOl 
bio 'i.'rncfiften.iftetlen betrifft, eine ucn feiner iJogolibec au# fi^ 
oufbrängciibc ^orflcQung in ^orte ^efu hineinlege unb i^n 
no(hträgIi(h bie Qorfteübmg einer f e(bfibemu|ten unb tDiaen^often 
^räefiften,5 bcigclcc|t dabni fönne. 'iBa^ will bei biefcm 
geftQnbniffc bcr DJu^Udjfcit (o burc^gretfenben iUli^ucrftanbei 
bie i^e^fouptnng bti 'iicrl'i befagen, bag :^ohanneiS auch in ben 
Sieben nur ber (Ergänicr bcr S^noptilct fei? di finb bei bem 
SSerf. oietmebr bie difjocta membra bcr fritifc^en ttuffaffung 
fct)on übcriiß üorbnnben, nur bafe er fie fictS ^u ifolieren wiö 
burch eincüDknge oon (fin^cibeobcuhtungen )u porol^fiercn [uäf/L 
tBie tfiufchungeoon ein fo((he< SBerfohren ifl, erhcQt aril 
befonbcrcr S)eutli(hfeit mS bcS iyerf.'S ©rötfcrung über bie 
'43räe;tftenjUorftcIIung. lägt fid^ ja fetbfiocrftönbhch ni4it 
beflreiten, bag bei einer a)2enge bier^cr gehöriger Steltct^ wenn 
man fie iiercin>elt, bie abftracte iDioglithfeit einer anberen Äu** 
(cgung uoil^aubcu ift. ilommt man aber an bie entfchcibenbcs 
StcQcn, fo jeigt fich ja fofort, welche tluStegung ber übrigen 
Üluefprüchc in concreto bie allein mdgltihc {olange ttO<| bct 
hermencutifche ®runbfa| gilt, bag bei einem nnb bemfdben 
©cfiriftfteller bie jrocifelbaften Steden nacfj ben tkrcn ju orr^ 
ftehen finb. £er ißerf. ift nicht übel geneigt, ti umgeietet u 
machen. Xod) gicbt er bereit! in aicmli^ mmoMihater IBeqe 
feine in ber „(Sbriffplogic be^i 9Jcuen Icftamente^" nicbcrgelegten 
JKcfultaic preiif. Obgleich inbcjj ber iüerf. im ^IQgemeinen ju« 
gcfteht, „bag ber hiftorifche Stoff in (einem unferer (Enongdien 
entfernt in folchcm ®rabe burth boS S^tebium cnergifcher 
fubicctiberQttffaffung unb i^Serarbeitung hinburchgegangen fei*, 
fe|t er bm^ Ol bk etOit bcv Von'f^eii «wOtife eine Digitized by Google 101 — 1877. JIC4. — ßitetörlfc^ie« «fnttoIBTalt. - 20. gfanuor. fluffapng bti Svangeliumd, xoomib baffctte beu allein 
nd^ttgm ftreng ]^tfiortf(9en wm tb t i S be< SeBnrt Sefu QtU. 

ffifrabf bfv 'beginn mit bcr 7empclreinigung ^ci ba<? 5Ri(f)tiof, 
uab gerabe baburi^ erfi fotnme ^iftohfc^c Ätar^cit in bcn ganzen 
OflcicH bo| bi€ bciben großen SBunber ber €(>eifung uub ber 
Sfl^ant?eme(f«ng bit-r aU bio .'i^Quptfnctenvunfte bcr (f :itiüicf(ung 
Örtoortretnu ^licniac^ l'c^cmt nlfo ber üBcrf. mit Uattx (Jnt- 
fc^Ioffen^dt feinen Stanbpunft im alten unentwegten äBunbef 
^lanben nehmen. nOein bent Scfet fielen gerabe in biefer 
!öfjiel>mtg nodf gonj nnenoartetc 9enfiffe imox. <S<S}on mif 
s. 170 begegnen njir bcm ;]i:gi!';äiib:iiffc, bnfj eine '-ycraTöBeiung 
inb 8ergröbetung t>oa ä)ia4ltl^aten ^eju ni4lt b(p| in ber 
Qctafiefentng be4 galüStfc^en 8o(fM, fvnl^eni oui^ f<^ 
im (SeiRf bf-5 ?liificti;€iigfn oHerbingS möglich fei. 5?ic§ foroic 
cineDerjc^iuommcueC^röclcrungiiber baöSBunbec im 'JlQgemeinen 
ifi boSerfte 9njei(f;rn, bag e^ bem Serf. bei f(itt(v,0(fitt6tgleit'' 
itfcroül föirb. 3" ffi"fr t^ut er einen öerjtoeifetten @riff 
nac^ rütfmärt^, tief hinein in eine abgcftorbene Vergangenheit 
anferer SBiffcnfc^aft, unb öffnet bo« ölte ongeroftete Sentit — ber 
natätü(|cii ffittnboianfitung. Unb fo mu§ man es benn erleben, 
Nifi otf ber n>M ri>CT6a cei i €peifung mieber einmal iai große 
Sicfenid roirb, bei mi^fm ben Qüngcni „oiif einmal »erborgen 
o^oltau ^onötbe Sinjetner iuftoffen" (8. 175), baß un§ im 
OnfttMi ha noerjeugung i>ecfK|Rt wm, Sajaru« ^be no^ 
gar nidit genx^en, fei alfo nodj nar nic^it fo tobt grwcfrn, >Die 
haxl^ geglaubt (®. 1B3); boß ju ^iana n\d)t tuirflic^cr 
ftfdterter ^etn, fonbern bloß meinmürjiged Gaffer ^erfteQig 
gmiu^ ttrirt» (®. no); unb baß cnbli^ 3efuä;, ftatt inmitten 
ber3Bogen5ufc^reiten, bloß am umbtanbetenllfcr ciiilicnoanbett 
Ii. 174). 2o bot „gläubige" 5Öftfaffcr. Unb bicfcr Wann, 
gef^n&ft mit f oldjen ^eiftungcn, wogt e^, ber fiitifd)cn It|cologie 
IM boR , traurigen 3J?uß'' ju reben, in n>elc^c4 fic burc^ il)rc 
ÄilttinOTg ber SBunbcrgcJcfiirfitcn f)iiieingcrütl)c (2. '2t')(»), bicfcr 
Vom glaubte ungeftrajt ber Jiritif ben Sa^ in boS &t\\d)i 
iMifen ju fSnnen, Ntß fie, „um ben SBunbem bc< Soangeliumd 
5U nitjtbcn, lieber Scrriicff^citen in baffdbc eintrage" (S. 20). 
?n ba X^at, nja» lilnbereö fijnntc bic }jacIomentarifi)e 
ntirorlauf bicfc ^ntiectioen fein, ali: „@türmif(^c ^eiter= 
Ictt'? — 1)0^ fammeln wir unl unb erfennen ivic cd an, ba| 
aBf biefe Se^itwnfungen be« iBerf.'« ft^Iicßlit^ bodj nur bol^er 
rulircn, ba^ CT bcn 15 iniüürfcii bcr Shitif ein v'kwi C^r 
gilu^en. ^ iß hc^tia, tocnn er felbft uou cü^mt, baß tx 
jaiMmmat m bte ^oftufote itgenb einer Xleiivie oon 
ßt»|ilotifc^er Unfefjtbflrfcif ober biblifcficr^iflriratloit* iHQcrfe 
gegangen ifi. 96er mi folgt baroiid? 

t^e ^^eologie ift auf ber fc^icfm Sbene tereUf ongefangt, 
unb pe wirb rutf(f)cn, bleibt fie ebrlitfi, uiiauf^attfam rutfcfjen, 
iii fie oon bem falfc^cn '^Jiebcftal iljrer vwtcnbiertcn Jldcin* 
jlüibtgleit berunter ift. SRage ti \f)t gelingen, bod Stabium 
eint« fenilen ^Rafipnattc-imt^, ba^, üon bcr fritifcficit Jlicolo.iie 
längfl überrouubcti, uou itjc crft eben cricicl)t loitb, lajrf) ju 
•fcfoloicTcn. SWöge fie enblic^ lernen, onf bai (ürnnierlic^e opus 
operatum eine^S äußerlichen Zrabition^Iaubend e^ilic^ ju uer- 
^ti^ten unb fic^ ju begnügen mit bem religiös oQein obligatori^ 
!^n, (nrolepontifdi 

«<i ohidii^, bad mit aQer tuadren äBiff(u{($aft oereinbac ift. 
^cmn miib 9c icm gcoien Gfoterihr bei bleden CbangrfiiiiM 
bcütt ijfxtäfi. mtCm, all bunt boi an feinem Suc^ 
fisben. H.Ldnn. Sai: I. ^«rtaif . fiftrt »cn fe,un. 2. firltf ttl GUmeiiS an 
^|(»rtat|n. 3. — fB. 0«f , )n «efdliic^te brr Stbif; 9{nan« v. 
«ONtt I. ka« Spcculuni moralc 1. — %. fllÜfÄl. Tiber bte bei' 
HB 9riii|ftai bt« $r«t(jU«li<miil. — Aiil. Utbcrjit^tcii: atnalttleo. 3'ibrtiiid)it 1. ifuifthc iljioltgie brSg. ron Cillmann, Dorner u.V. 
21. -1. öft. 1S76. 

3nb.: ÜBtlltiAufen, tie ttomvcfitlon be* ^eraiea<6«. 2. — 
3iUti(fJi(fer, $>\ulu« u. bte (Stintinbe in ftorintl;. — 9{ef4), präg« 
matifdM «Roittfc bn gisfies iittMoltitBg M ftila« (tut. 9. fil— 
18, 14). — t«|(ige «MT 6i9tlflt«. 

iDtittj^iliinAen u. ^iactri(^ien fQr bie ev. Atrie in Stnglanb, rtblg. 
von 3. I^. {iclmfing. 9t 9. 9)b. Ciit.*9U«(»bn 1870. 
3n^.: H. 9lo(trc4t, ba» «mt brr Siafnite. — SMUi, 

tit^ltn n. (FcrTffycnterifn; ?[tfrirff(^e 9(njelgtn. 

$rotop. JlirtbeRititiins x. ^rlg. ». 3. (L Siblf«. ftr. 52. 1878. 

3ni>.: ffi. ftbner. bU tt^te 3lag(cf(lb«ft C^iMt.— Keaafc 
»aram ber ^roteSantenoerein bti {i|t fi» nml ifelaikiiMinl» 

nl^ für bie ^riftl. ftirdie aufaefitfltf — Dfe tab. •cRRtlhMbt; 8» 

(£^lbI.) — <?pmfpc^^. it. ^la^rUtrtt. — ärwfbmmg »ob KlajV- Z>nUf*t« 9ut(9ulc»lilatt 
llr.Ma.5t. 1876. 3i^: a«#nfi|«b — SettiMltw. — ^«miowiMe Briefe. — 
Crintcnmaca «Bt bcM C«ii1hntnlb(»nifml#t — 9ioti(t> JBcntftnna 
ii9{orbweltbeutfi^ianb.— ^rrmrr jtirAent^imdt — •taMMtf Mf 
un|ne äSiiffanfeit — •^um 3a^[ci|'41up. 

«IgtM. «tMOf. tb^Mirtlint. KÄw: C.t.Sttt|«rbi fit. SX 7«. 

3«!;.: £>eT ftamipf ber bentfc^en JfretnrAe in bor CcgnaMit «. 
feine *^tbeut«og fOr bie Sufunft. — !Der RctvoMMnI. — tAt flHf* 
fion iiiiKc 3K0'1> — £>ie olbenburgiK^e i{anb(l|\fttObc. 2. — Die 
3u|tanbe »er e».<[utl>. ffir(^e b<« ft^r. Gat^fen. 3. — 8Bo(^enf(^aii. 

flfM I«. lHr(bfn)eit»n9. .^rlg.m ^.ne§«eT. 18.3ai>rfl. lVr.Ma. 

5'». 187(3. 

3iil>.: flit4>lid)f ■,'ltablai<iiatiLMi<ii. — Malttiffiiiiau für 1S77. — 
Tie freien '4>rcifÜJiittu iui (iHcfib. -tHMcit u. fic b<i7. Vaiicef'\>uctf. — 
rif fäcbf. SfanttifyuL't . .'>. — Xif rviilfAtn i» Utiivmi. - ;|ui 
Ärfiuiaiircrci. \. 1. — '?lih-',uabnn.un an f^uitt^tätlfn ^Uuf. '?Uifr« 
taümtr. I. 2. - Tic triitfie '^Sulittf in ter eritnt,:!. Tsii^\i u. tie 
Itfrcenferenj in GcmKintmorel. — Än* ben biejijjbr. irl"un|4.iiil. 
öoniUffffn. — Tie mcufi. .öau»tbibetiiefcflf<^aft. — Tie ^raMration 
in SadiftH. - V. ^nrfner: Tal &ierf ber inneren aXiillcn in b«e 
31lj<ir.vrcrioj. — dm neuetten Sileratnr ftbtr btn ilvoikl ^kiulu«. — 
^11* ber alitt|teMRlI.tltinlir.«« 4krf4*iSiN> ~~ fiomfimilaiiai; 
Vftteratur. 

X>eatfiber aRerfur. ffleb.: 3. V. ÜKeimer. 7,3at(ra. «JJr. r> i. is-fi, 

3n^.: Saml'fn eine« areifen fflbib<ninen. - t-ie SPabtljafilafelt 
nnb bic ^|r{r4^ 1. ifi^U — Scilrige jnr Mttt«ii. tl^eologU.— yililofopliie. Faaek-BreBUno, Tit., Pmr.. la elTfllMrtlra et tet lolf. 

Moiale sociale. (Viris, |H;g. K. l'lon A ( ■•. ( Vi'.^ S. er. '-.) 

ÜBerf beS ^x\\. Sfund^^rentano fud^t ein fo ungeheure* 
0e6iet su umfpannen, fireift eine fo große OToffe »on ^egeii' 
flSnben unb \v:d\ im l'cfcr fo Ijnufiii bie ^iiciiitniq bcS SBibet« 
fpruc^e«, baß ti nöt^ig wäre, roieber ein tiuc^ au jc^ibcn, um 
nfled ^enoriiufteben, ntA eB ftitregcribci inASc$«rei^ enthält, 
unb um nicfit« •,!! Licri^ciTcn, Inn« ücn irriricn unb gewagten öe* 
^ouptunge« ouf feinen iölättcrn ftcl)!. G? bleibt nichts übrig, 
ald fi(h mit einigen flnbeutungcti über bie ^bfic^t beS flutod 
ju begniigen unb einige fritifc^e ^cnterfungot tarnt ju fnOpfen, 
roelt^e burcftöu« ni(6t ben ?lnfprurfi machen woden, erfc^bpfenb 
jU fein. ^Itx fiaiiptfnd)ticf)c ;;iucrf bicfcr «iicf)e§", fagt @. 26 
ber il^erf., auf loel^ien o^ne ^weifet tai ^orbilb (Eomte't itiAt 
toeniger eingemirft bot oft bo« SocUlb Stontei^mofl, 
baa Stubium ber fociatcn Storni, mit anberen ©orten ber 
(Siüilifalion unb i^rer t^eje^e". 'S ic (i^leic^fteUung biefer beiben 
begriffe nötf|igt ben ^Jerf., ebe er feinen gefd^ic^tJpbitofophifcben 
Umblicf beginnt, in einer Sinlettung t)on 25 Seiten fi^ über 
bic „©iffenfc^oft Dorn Wüten unb Ööfen" ju oerbreiten, .'nierouf 
folgen bie fünf Söüt^et be« SBerfe«: „tiie Sitten unb bie 
«cfrbe", »bte eelifiiSfeit «nfi^oiniiiseit unb bie tQ^inenfi^iten'', Digitized by Güügl 108 10« ^5rtebe unb Stieg". SÄon bemerft qu« bcr blofeen Eingabe bft 
Zxttl, ba§ tuentg bebeutenbe "^taqui in £e^re unb fiebrn 
geben niirb, »elc^e md)t in bem dia^men btefer SarfleQung 
ibrcn ^ßlafe Pnbcn fönnten. 5» ber I^ot wirb jcber Öefer, feine 
näc^flen 3"tf"fl<n mögen fein, welche fic hjotlen, ^iet t\xoai 
md) feinem ®cf(^ma(f finben. S)ie (Jntroicflutig ber (^imifie 
unb btf S^cnt^UBicA, bcr @taatflMcfajTungen »nb i^rer SQer» 
SiAenmgcn, bw ftufbilbuRg mb ber SSerfaO ber Steligionl« 
Sl)ftcmf, bic Cntftcfiung bcr .fünfte unter bcm ßiiifluffe üoit 
ßlimo, :iKaffe, äieligton unb focialen ^uftänben fomie bie Qpodien 
i^rer &t\d)xdttt, bot eec^tnt| von ttc^rital unb ftrbeit, bie 
©trettigfeiten ber mobernon nationnfSfonomifcften Schulen, bie 
@ränbe unb iliten tet Mnege: 'äHcd tic^ l;at fic^ bem $(ane 
cinjuorbncn, ben fic^ ber SSerf. oorgejeit^nct ^at. 

Wtan lam ni^t leugnen, bag bei ber nudfü^nuig biefe< 
^and ein bebeutenbeS formeflel @ef<^i(f ju läge tritt ^ie 
SC^atfot^en werben mit grofecr Juuift jiifainmeiigefnSt unb on# 
eiita«b«flcxei^t S)a @tU ^eti^net fid^i bur^ eine »lo^tt^uenbe 
SBAmt« aat, imb mir ^ imb bo ^ mm Ml ^efil^f, aMfei 
öicl 9Jfül)€ barauf öenoanbt worbcii, einem ©emeintjlojje bn3 
\{lu|e^eu einer blenbenben, noi^ nie gekürten 'Ba^ct^eit ju geben. 
Hui^ fie^t nun unfeiner ein, bog bie borlirgcube !2)arftellung 
\\cf) auf bcm ®runbc umfofTcnbcr .fteniitniiic unb einer nid^t 
geringen iöelefcn^eit oufbaut. (finieinc Sö^e »uie bic, bo& feine 
Sleaimmgffonn bie unter aOen Umftänben bcffere fei, bag bie 
<Befe]}c mir in ben ©ttten i^re fitaft ^aben, bag ti nic^t bie 
9lamen, ^o\m unb )]o(itif(^cn (formen finb, mti^t bie ©efrf^ic^te 
bcr SSöIfir erzeugen, foiitiorit ^l^fi luiigefe^rt bic *-l?ölfer biofc 
^toonufen u. a nt., bicaen oieQeu^t am beften ^u ^eigei;, bag 
fii^ bcr tbitor Mn Oettentlifotionen einer {cnnffen Vtt feej* 
platten fu^t, welt^c namentlich in ^rflnfrett^ oft genug fc^äblit^ 
gewirft {|aben. ^ber fo trefftid^ fic^ ber iBerf. für bie Xlöfung 
fetner f(^wierigen %(ufgabe oüd) twÄmttet^, War ed bo^ fauni 
möglich, grrtbümerimCKnjelnen ju »ermeiben, unb fo fc^r er fic^i 
au(| Dor ber SBieber^oIung anfechtbarer 'Z^t^orien gcbiltet ^at, 
ift ti t^m bocb nic^t gelungen, auf tai ^(udfprcchen parabo^er 
Si1§t imb unfnu^baccr ^rtMwt^efen ju uer^ichten. S)ag bie 
€|)nN^e erfl in ber SomiUe cntflanben fei (@. 45) unb ba| bie 
obfolutrlf onardiic bcr '.'Iriftofratie öorüii#gcbe(3. 72), finb S3e= 
^auftungen, bie man ebenfowenig offne iOieitered gelten lajfeu wirb, 
HriemailÜMlt abgeneigt fein mag, bie gclegentlidjen )nrop§etif(hen 
9(u8fprficf)e über bic jufünftigc ®i"fcf)ichte bc« ©igenthumeS ober 
beö englifci)cn ©taatci al6 uberflüjfige 3u'h"^<" ""f** wiffen« 
fc^aftlidiefi SBerteS p betrac^cn. äJ^an wirb fic^ bebenfen, einen 
ftrppler, ber ben Qmattq, ntchtdmOrbige Salenber fcf/rciben ju 
müffen, bitter etnpfanb, ju benen )u rechnen, welche „aufrichtig 
an bie aftrologie gfoubten" (S. iG:i). Sd mutzet ben Sefer 
eigcnt^Amlic^ an, oon ^dfiütx ^ ^öcen: «Maie lui aussi ne 
er<B d« ?<ritabl«B eli«ft-d*4MiifTM dam sas petites 
pcusles", unb er ücrfteht nod) weniger, toai tS fogen wiH, baß 
ber Sibclio „reste vague et coufus" ober bafe 3Bebcr im {Jrei« 
idfüli „retombe dans la musique anperficielle". SBenn biefetS 
inbel Angelegenheiten bc^ äflhetifchen (MefchmadeS finb, fo erregt 
e« emftcre ©ebenfcn, baö ein ?lutor, ber bie gefährtichen Seiten 
ber römifchen fHrchcnniadit f o wohl bar^utegen oerftebt (S. 1 79), 
jugtekh bot SBefen unb bie Idcbeutung bet Kcfocmation odOig 
JU Dcrfennen fcheint, inbem er in i^ mr ein «trmirige« mlb 
|dJmcT3lid)ea Symptom" erblicft (S. 170), 

fÜ ift ohne Zweifel ber (Smnbgebaine be0 ganzen Suchet, 
bcm fß Siele fo mmu^ aufgehellt, fo manche SBemerfung 
eingeftochten wirb, bie un8 ftu^ig moc^en unb bie mit bem afl« 
gemeinen öinbrude, ben wir oon einem f cingebilbeten unb ibeal^ 
gefinnten SchriftfteQer erhalten, nic^t übercinftimmen. ÄI« 
biefen (Srunbgebanten wirb man aber bezeichnen tdnnen, bag 
auf jdiex @tufe bcr liuitutentwtdiung, ju aUen Reiten unb aUer I Orten bie Cin^gfcit ber Veffl^e nilb Manien miler bei 

5D?fnff^fn com ®uten fei, ba« (Begentfieif aber ben fieim bff 
)^ierbcrbend in fich trage. Sin mächtiged iöolt in kxitg Ol 
i SriebeiV ein QoB^ beffen „moeurs priv^es et pnbli^noig 
j tames, croyances roligieases, aciences, iostitations politi« 
I ques, orguuiaation sociale, arts et travail progreMdnt", ifl 
ein fotched, beffen üßitglieber bahin gelangt finb, Ji etablir ui 
aecord de plui an plo« fiarfait antra 1« däreloppaaient de 
lenn aUbetioni, d« laors pena^ea «t da lavn aelea r^cipr^ 
quos". @o üiet ftch öon bicfcm unb jenem ©cftAi^^liunfte anl 
für einen folchen @a^ auch fugen lägt, fo liegt boch auf bcc 
^anb, bag er in fetner Allgemeinheit jugeg^en tncebcn 
fann, unb bog er fnh n'»^* i'^'"'" "Jlnffft^^uungcn berührt, bie 
ihre hä<hß^n Zriumphe feierten, aU man inititüeii ber 9{eaction 
gegen ben ®eift M achtzehnten 3<ih>^hun^^^ ftanb. Sa 
Derfennen nicht bie uncrmegUche Sebeutung, mel^e bie gleich' 
mägige Sntwicflnng inteDectueDer unb morafifc^ Qübung fäc 
baS äiBo^( ber ^Ölfer i)at, aber wir lünncn un^ nicht mit bet 
Ueberjeugung bunbbcingen, bag fie ein^ln unb ind9efdmat 
babei gemimten, b» (liii$eit ber rcligidfen Anfchauungen js 
erholten ober .jWifchcn biefen unb ber Siffenfchaft einen fouln 
grieben jU fchliegcn. ^(uch ift an fich mit ber blogen Uebex» 
etnftimmung ber „OnfÜnct^ Steigungen, C^ebanfen unb ^oib' 
lungen* nodh gor 3lid){i gefagt, tucim nicfit diidi DorouSgefe^t 
werben fann, welchen ^niidt biefe ""b 9Jcigungen 

haben unb nwtauf biefe ®eban(cn unb ^r^nbfungen gerii^ 
finb. %>ai aber bi^reift man, bag bem Autor bie Suftänbe bet 
©egenwart mft allen ihren ©egenffi^en imb S)iffononicn f)5df^ 
uiicrqiiicf(iff) crf^eiiicn. S.?tcIIcicht o\)nc ti ju noQcn, ben ^beclen 
tm WittelalteriS ^uftrebenb, bricht er unhacmherjig über js 
moikb^ Crfcbeimrag bc9 ^tigen 2oge> ben €tab unb gefangi 
er ju einer Öetrachtung beS jeitigen StanbeS ber 9S i ff enf Reiften, 
bercn ^ßeffimi^ntui» fi<^ mehr in fühuen l@ehauptungeit ald m 
ununifitögiichen ^eweifen funbgiebt 

3)icfe beinahe melancholifche Stimmung, welche bem t»nr* 
liegeuben !3uche überhaupt eigen ift, wirt) erft bann üöUij 
erftörlid), lucnn man bebenft, unter welchen Cinbiücfen ti 
gefchrieben luocben ift unb bag H a»^ einen prattifchen .guxd 
erfOflen folt t&er Serf. hat feine Vrbeit nach (Sreigniffei 
ton 1870 unb l'^Tl begonnen, er tjnt fic aufgeführt mit kn 
©efuhfc, baß granf reich großer Sieformen bebiirfe, wenn eä 
fäf)ig fein woDe, fich ^on feinen ^Heberlagen (u erholen. 3n 
feiner Sfibmung an ?nbcrt Scrcl fpricht er tS offen on4: Jl 
faut oublier uos ögoismos pour rovonirädes sentimeots plus 
Trais, iL des moaa» plua fortes, k uae entente moilleura, 
sinoii BOBB noerons tat foreaa q ui aou raatrat dana daa laUaa 
parlMBeotafres atdritM at dana daa tentatitea de r<«rgaidaa> 
tion sans issiie Aucnne forme politiqiie, aucun cspoir de 
revanche ne nous leBreront; ootre decadeoce intellectaellfl 
est noa moiDB manaf ante qua notra affiiaaameot social** «te. 
dt fpart bie bitteren SBahrhciten feine?Wfg« unb fut^t au« ben 
»graufamen fiehren" ber jüngflen Qtit mit Chmft uub Auf' 
richtigfeit l^ortheif ju jiehen. ^Qein ju gleicher deit fann er d 
nicht unterlaffcn, ftch bcrfelben (fehler fchulbig ju machen, xod^ 
bie oorjüglichften Urfachen jener graufamen ßehren grwefen pnb. 
3ene Ueberhebung unb ©clbftüberfchötung, otiiic btrcn 
tennttiig unb ^rcttgebung eine grünbliche Sfieform unbentbac 
ift, finben mich in ben Otfttteni biefe« €(hriftfielI(vS mit bentfchem 
9iamen ihren »erlc^eiibcn ?lu?brucf. (53 bleibt bobei, bag ber 
grogen iRation bie Aufgabe jufädt „de donner k lu civilisation 
moderne une demiire periode depuiesanceet d'^clat''(@. 305), 
unb Wenn baä „geafferfe ^riinfreich* feine Pflicht getban b^*. 
fo treten nach h'"lö"3l'4 bcfanntcr unb burchfichtiger Ih""«-' 
bic StoMn als oerjängenbc ßraft bie Srbfthoft an, fo bog, wie 
ber Serf. aai bcr »gongen ^efchichte" gelernt haben miO, «bie 
^ufunft bex Oeß wer franco^flaoifchen Sioitifatton* g^drt Digitized by Google 106 — 1877. M4. — SitCfSttfc^eS CfBttttlllott — 20. Sotraor. — TO« ^ 426). Son einem $rop^eten, wcü^ec im Qkifte ü(>ec bie 
Sabnift bcr Seit tjerfügt, fonn man eciparten, ba| er ^ 

"lit fifeinigf fiten, wie ber richtigen Sc^ret&ung öon C?iqennatnen, 
ü£i}tbc mögen bie !8en ^o^J^forU Spencer, 

S^aeffef (flatt€<^ff(e)n.f.tc. jum2^eil auc^ aufdtcc^nung 
bei 3)ctufetl lommetu 2)0flcgcn f&t ben ^•8erg(ei^ 3Bil()cIm'>? I 
mit J«8 Geo^s-Khan et les Tamerlan - aU (^ruiiber großer 
Sieiie 5. li'li trägt ber *-8crfaffer aücin bie iöerantroortung, 
nb wenn ein ^am, ber ti unternimmt, groge gefc^ic^tlid^e 
•cfefe QB^n^eaen, {ic^ jv bem Wa»\pmdft oerfteigen fann: 
.L'Allemaarne ne veut paa son nmü national- ", fo joirb er 
mu^ [(fynttlid) einen ^toetten finben, ber bereit »&re, bie iöetoei^ 
Mlaaflb^inMtiMaL gt-n. 

3«j|rliud) für fii^wti^trifd)« fflff(^itf)te, tierausi^og. Oon bcc 

rrt srcbtv« f. £4iNi|(miMi#ic.) Bfiri^, 1S77. (XXI, nee. 

Vk 9tlotaim%, mit nt^et Mir bcr imm^ Zttf ( nd» 9ii^alt 

pfränberten ^ßublication ber oHgemeinen geft^it^tforft^cnben 
iä(iea$<^ft entgegenfat^en, ift DoUfommen befriebigt roorben: 
Mcfet crfte Qonb bti neu ge^rflnbeten ^o^tbui^cs enthalt ret^t 
niterefiffiite Arbeiten, geeignet, bie lUufmertfamfeit aQer ©c- 
id)»^t<fremibe auf fi^ jic^en- 3Bir fönnen i^n nur freubig 
bcgrüfeen. — J)ie etfte abtjanbluno, : ,Xfr Öiottesfreunb im 
Dbaüuh' Mn boB ott i^enge{(^ic^t«forf(^cr rü^mlic^ be^ 
fcH« ywfe ff e c g. 8flto!f fudj^t einige ^agen ganj fpecieQer 
tlrt ju löfen, t)Qt ober auc^ eine allgemeine Xriibcii^. ijütolf 
benmft im @egen{a^ ju Sc^mibt („^Jitclaud üon ^ajel" i bUö), 
Mb ber unter bmi 9)amen „^ottedfreunb im Oberlanb" be« 
^mnte itemit jwor anä ©ajet ftommte, ober mit SJicIau^i üon 
Öajfl Jli^ti ju t^un f)at, boß berfelbe ferner mit feinen oier 
desojfeii feit 1375 an einem ^eute noc^ äli „iBräbent" be^ 
Ifif^ßikn Orte im (tniübud) gelebt (wb nic^t in ben !43ogefen 
•bff {■ ^crrgottmalbe ju Sujern), unb mhlid), bog er äber 
Rimbert 3o^te alt ali fttau«ner um i 120 i]cftDrboii iji (iiii^t 
juffitn oeAnumt »ucbe). ^SJecf. meift ^ auf ucxjc^icbene 
veifKMcnMnme ocr ncuiitfcii wenMfRMiQe ni mv cn^iucii 
imb berü^ am Sc^Iuffc bie TOöglirf^feif einer 9l|ic(ng be« 
.©otte^freunöe*" ju ülaud uoii öiüe, m lucldi Lf^teremSlanne 
bieit rttigiöfe 9ii4|tung in unferem Uanbe iLjiiu 4')ö^ef)unft unb 
Ibft^ufe erreichte. ©ine f et)r seitgemofee, ben iüebilrf niffen 
Itt 5<ic^mönner entgegenfomiiieiibe ^Irbcit ift bie Unterfudiung 
wn v:tt:rlin'i5 S^ronif ooii fL. Öemoutli. üangft fdjon ^iittc 
« nefy^\a4|a Jpmfic^t eigentümliche unb wichtige (i^ronit 
tm goHUiai nnterfuc^un,!) beburft : erft bun^ «tne \old)t 

C"imt man ein fiebere* "> f»f ^'f Iiarftellung iBic^ti^cr 

icR bcr alteren Sc^meijergefc^u^te. ^er ^iüerf., ber )id) ali 
iaaitx unferrr S^rontfen unb fot^Aftigec Unterfuc^er fc^on 
^ feine Qnauguralbifferlation (bie üujerner d^ronif bea 
Kti^ior 9tuft, Qafel 1872) legitimiert ^t, füat fomit eine 
(•in^ft empfunbene Mit oud. dh unterfuc^t bie S^ronil auf 
4n CnelleB unb i^re (Blaubmüi^wleit unb debt babei mane^e 
W tveffltt^e unb nriOfornmene Qiale jur Oenrttjeilung unb 
öörbigung ber SBcIbftättcfagen, ber (^Jefduc^lenDüii ber üu^erner 
3ltRbiia(^t, oon Sniolb ifiiinlelrieb u. lU JÜeraouili glaubt 
irOibeietKfm im «ergfei^e ntt 9rihtb We fiOcce, ycM' 
^ <^tftatt bcr Sage tnjii ber norbifc^en Sinwanbening ju 
'^^ötn, jo bafe biefe Sage nic^t, wie ei fo ^oufig gejc^ie^t, aU 
Sifinbung ^rünVi, fonbern a(d ec^te 9{ationaIfage auf^ 
liWfe« loäre. @an,i iami ift bie S9eurtt|eilung ber Siefultatc 
ftletfencr'fdien ijc^nft über fflinlelrieb. ftlei^ner ^atte an 
^ift^bberöperreit^ifc^eniöerithtejeiflenwoQen, bag bic 2l)Qt 
^iltlncb'S wU^ mu eine fpftt «cfMubene @ag^ {onbccn mu^ ben ftrategifc^en ^Bad&Uniffen ni^t einmal möglich gemefen. 

trcffftt^ geigt ober Qenimilli boS out^ bie öfterTei<^if(^en 
93ert«^te nii t ganj aut^entif^ fein f önnen , utib fommt ju bem 
Sc^Iuffe, baß fic§ SBinfelrieb'« ^l^at ebenforoenig auf eine 
SInetbote jurfldfü^ren da ani ben Sc^Iac^tberic^ten aii unmDg« 
lid) nac^meifen (äffe; cd bleibe ba^er immer noi) tro^ oQer 
Unterfuc^ungen ein „?piob für ffiinfelrieb'ä X^at". «emouHi 
fommt hiermit ju bemfelben 9{c)ultate, ju roelc^em bie Wt* 
künftige, ruhige unb iMXteUofe Uebec(cguRf iebetgiODtffen^^ 
3orf{her9 tommen ntnl. Sr glaubt oitiq eme bilfer nnbehnmt 
gemefene Bürger Gthronif aU OucHe Cttciliiitf cntbccft ,)|U 
tiabeo. Ob aber wirtlich <£tterlin, »ie ber ißerf. mit l^ütolf 
annimmt, bted bic ,^Iores temporam" bcnubt |afe, ifl mt 
norf) nicfet audgam^, ebenfotocnig, ba^ er in ber ieC^ unb 
Stütüfagc bai tDCtfe tBuch audfc^rieb. i6ejügli(h bee legteren 
hat f(hon SOtoIf (®ermania IX 18G t, @. 220) bie anfi(ht auf* 
gef^roi^, ba^ bad mei^e Such unb (Stterltn eine gemeinfame 
Ouede benu|t haben; biefe ^ht^o^hefe märe nochmaliger emfter 
^i?rüfiini] wtüi) gcroefcii. So märe noch X!ie& unb 3ene« ju 
roünfchen unb im (lin^eliKn auljufe^en; im (Donjen ift bie 
Krbeit grunblegenb nnb bietet ebie gon^e Kethe mm nnregungcu 
p neuen unb wichtigen Weflffionen unb Untetfuthungen. Dm 
S<hlug bti )3anbe2 bilbet eine uoch im näthften ^süanbe fort« 
jufe^enbe 9bhanb(ung übcx bic ^aRidftfchen unb italienifchen 
üJelbwucherer be« SWitteloIter« bon 3. 3. ?rmiet. 9ruch bieg 
ift eine fohr wiOfommene Unterfuchung; benn lua^renb über bie 
^ubcn unb ihre fociale Stellung al9 ^elbwech^ler bei SRittel« 
altera fchon oiel gefchriebeu ttwd>en iß, Pnb bie Italiener 
(„Uamporter") nnb «jitan^fett imCkmscn noch nienig beachtet 
loorbcu. 'ilmiet gicbt eine fchr forgfältige ^uiamincn[tellung 
aller ^Nachrichten au8 2)eutfchlanb unb ber Schweif über bieje 
®e(bmeth<Ier uiA QoidierB, Ober ihce0ef(bafte, ibren (S^mOkt 
unb i^re iöebeutung für bie mittelalterliche Gultur. ^ntereffant 
ift ber 3Jachwei#, ba| bie fo höufifl genannten „Cawertfcheu" 
nicht, wie man immCXfllanbte, Italiener, fon^e^n «^ranjofen 000 
Sahoni in (iuQennc feien, ferner ift neu bie Srflärung einer 
wichtigen Stelle beS {RtibtebnefeS non ^ärich über bie Seiben« 
inbufirie (8. 22;i) ii. ^l. Wk uccb«! flNUCT ouf biefe Arbeit 
toieber lurücf tommen. ü.0. 

Dir Chroniken der dentscken Städte vum 14. bi* Ina 16. Jahr> 

hundert. Leipzig, 1H76. S. ilitzul. (gr. 8.) 

lt<l.: Dir Chroniken der oicderrbaia. Sttdt«: CSIl. 

2. li.i. (VIII, f.4n S.) 16 Mk. 

(fä ift fehr erfreulich, bag bie *3täbtechronifen fo fchnelk 
t^ortjchntte imdien ; bf ni erftcn Sanbe ber (Sölner Ohconiten i|l 

tn bet nrihbtgften CBcife <uu San et auch loeniger Slnwl iMb 

SBichtige« al« bic meiften onberen iBänbe ber Stiibtechronife« 
bringt, fo ift er boch nicbtdbcftomeniger ebenfo nfiQtommen. ZHe 
erfte «btheilung enthfilt «Seiner Sohrbficb« bei 14. unb 15. 

^ahrhunbert?*, bearbeitet bon Dr. Sarboung, wShrenb ber 
Xe£t bcrfelben grogtenthcitö bon Dr. Schröber hci^cübrt 92ur 
ein geringer Zheil ber Jahrbücher war biSfyBe MrOffo^i^t 
®te ftnb Srortfe^ungen ber Annales Agrippinensea , oon t)er< 
fchiebenen ©erfaffern , beren 9?amen wir nicht fennen, unb jU 
Derichiebcnen l^eitcn fieftlu-ietu':! Di O'arbauuv [jat gan^ ridytiij 
gehanbelt, ba| er bie oer fchiebenen fliccenfioncn nicht in (tiai 
jnfommenjog, uwa» bcc flhnfcl m»^ Sbmmtf^Nmiil feU^ 
fjätte berfiihren tbimen, fonbern für ft^ gegeben hat, obglei^ 
baburch ^icbcrholungen unbermeibltch wurbeiu 3)er Inhalt i^ 
fehr ungleichartiger DJatur, aber feineaweg4 aQein auf bie 6tabt« 
gefchichte beu'iqli*; auch bie SRetch^rjefchichte fann mancfjen 
tuertbtioöen iteitra*] baroui entneljincu. Jpouvtlochtii^ mirb bie 
iienntnt& ber erften ^älfte be« 15. 3flht^»"'^"'« gefotbert; 
wenn ow^ bie am »citcften reü^e Kccenßim bi» 1480 ge^^ Digitized by Google i&t 1« l'o liegt bo($ ber ©(^»erpunft b<r SRitt^tUungen in bcn 3a^ren 
1110 — 30. (Jin,^e(ue Stüde, roie ber einge^enbe !ö:ri^t übet 
ben Streit im (^c^bi^tbume luu^ bem Xobe bt» (Sr^biic^ofS 
Sfritbric^ III (t 1414) fM Mn bem ^c^en ^ntenffe. 0eciif 
ger ift bie 9Iu36cutc für bie ®cf($it§te be« 14. ^ofir^unbert?. 
2)0 fiiib e« bo(^ eigentlich nur bie legten Qa^rc beä ftönigö 
aSenjcI, über wel(^e loir Sleue« erfabren. Stiebt obne SBertb 
finb natnenfitcb 'S. S5 ff. bic ^Jac^nc^ten übn ^Bm\d'-i 'ilb^ 
fe^ung. !Diacfr einigen unbebeuteiiben Iateiui[d)cn lii^ronifciu 
fragmenten unb bergteicben folgt bann bie befannte „(Ironico 
0011 ber billiger ftat tMUi (SoeOea*, geiuöbnticb nacb beini)nufec 
bielbet^offfcbe genannt S>ie Iwrtreffltd^e, aucb oon SMMuni 
Imä^renbe Sinlettung giebt aber bai ääerf felbft unb ben^fan 
ber neuen Ausgabe eingebenben ^ericbt lieber ben iSerfaffer 
ber Cj^nnrif lagt fi($ je^ nit^tl ©idb^c« feftfieQen, bie 
uerftbiebeiicn Angaben Don ^rutfen berfetbcn oor bcm ^a^xt 
141)9 Hub irrig. Sebr gut toirb bonn bie C£^ronit c^aralteri* 
flert, aad) über ibre fpätere ®ef(bi<bte finb intereffante Slotijen 
gegeben. 2)ag bie neue Vuägabe febr wünfcbendroertb nox, ift 
ni(bt jWeifelboft, ober ebenfo ritbtig war e«, baß man barouf 
Oerjicbtctc, bne innfiingrciiiic iL'cif uoCftaiibig luicbei^^iigebcn. 
Sem Mt\. f(^eint ber nacb i^erabrebung mit bem iltittt bti 
gefammten Untene^eiil, (>egel, eingef(b(agene Seg bun|au< 
jtuecfentfpretbenb unb oQen mögticbii Ketbnung 

tragenb. ^li adgemeiner @irunb]a^ mürbe beretnbort : „ Kuf^ 
nabme oder auf (Töln bejfigltcben, fonie ber bcm (I^roni= 
ften eic|fntfnimlitficn, Strcirftimg aller fon^'gen ^4^artien. — 
SJegclniaiiig finb lilnfang unb Sdilnfj be« entlebnten Äbfcbnitte« 
ober, IVO ber ^ufammenbang ti erforberte, nocb einige 3n>if<bni' 
fäbe in ben !le£t oufgenonmca; Cittcflaieilate ßnb an ben 8tanb 
grfe&t" (S. 251). SMe C efle tc cM i i flen mb Sbiebweife Aber bie 
CueHen finb eingc^enb unb forgfättig; bcmerfen mücljto iHef 
nur, boB bie (£at)itet ®. 471 — 473 Aber bie fidnioreicbe ber 
Cbrifienbeit tt.f.to. m »ftec« in ^^fi^riftni fUbcn; bie 
Sttffti' be;ii Sief, tefonnle unb niannigfii(b nbroei(benbc fRecenfton 
in latenufcber Sprache m emer ^aubfcbnft ber 9if;ebiger'fcben 
(@tabt0^tb(iotbet in 8redlau ift mabrfcbeinlic^ unter 9ont^ 
fociitf VIII entftanbrn. 2)er oorliegenbe iBanb giebt bie dtfvo' 
nit bis ivm tobe be« (£rjbif(bof« engefbtrt II (f 1274); bai 
If^lc unb »ütcbtigere ©rittet iit b.i;; fotgenben SBanbe oor^ 
bel^atten. £exfelbe »itb au4 ben &4llu| oon ^taü'i im erften 
SflMbc tcgomicnev Vb^nAbmg Aber bie Ckfil^i^te n(b 8er: 
faffung ber Stobt Göltt, fcitpie bn3 9<cgiftcr nnb ba3 QJIoffnr 
bringen. — 9tef, ftiric^l fc^licjjlit^ nocb beu Süunfcb au«, bü&, 
roie tS and) in anberen iBänben ber St&bteifironifen gef^eben, 
bie labten ber 3abre, roelcbe im Xe^te bebanbelt roerben, oben 
in ben Ropf unb ebenfo an ben 9ionb ber Seite gefegt werben 
OTöcbten ; bic Ucberfic^t unb hai ^iocbfcbfagen roirb bobu«b febr 
etleii^ett ncltbem .^roede fflbrt bei ber gongen Stotil^fi'' 
fd^ VfycoOl b«r £opf ber ®efte bol 3abc bei 9«M 
1499? 

IRflflcfoitit«, Dr. ?llef., ©ect'^SfJatb, bif 3oll»)oIitif ^cr örrcrrfi' 
d)i((t)'Uitgartf(btn Wonarcbit Vpn 1H50 bi« ^ut (Gegenwart. 
Som «cif. autcrtf. Uttinft^iing. Onfea.'M. i^'>^^ 8NlfU»8frciR. 
itivn. .&ätTtl. (CLXII, 230 S. «r. b.) 8 3Rf. 
Ser SQerf. f)at ani bem reichen 3Ratertate feiner amtitcben 
1f)ötjgfeit eine anft^aulit^e ^rfleQung ber 0fierrei(bif(b(n 
^Jcapülitif be« fetiten WenftbcnalterS gegeben, welcbe ni(bt 
nur für bie öftCTrci^iii,-^ nngarifc^cn 'i!hh;-gIci(b'?Dfv^nubIu!igcii, 
fonbctn au^ für bic btutigeii Streitfragen beutfc^er ^Opolitif 
twn groler OAciifimg fem iniib. Der aBfobite Staat botte 
jur i^eit be^ TOettcrnicfj'fcficn 3U'ginie ouc^ feine 3oöpolf if 
lebiglicb nacb gouoemenicntaien, beiünber-:! finan^ieQen @eficbt^' 
punften eingericbtet, obne fonberlicfK '^üdfi^ nf bte ißer^ 
faffung Ungarn^. 2)ic reootutionäre 3tröniung bon ISIS unb 
ooQcnbd bie 'Jitcbetioerfung be^^ uugaviffben ttufftanbed fübrten jur gönjlic^en 8efeitigung eineS befoitberen ungariftben ^st' 
gebiete*, bie mit bcm i. ^uli 1851 tbatfäi$(ic^ ooHenbet rouTi^: 
Ungarn trat bamit o^ne iBorbcbalt in ben (^runbftrom ba 
Anfec(t((en ^anf)iofiUf ein, bie fqon feit )wei dabrjebiittiia 
' bic Öeitung bti bcutfcben ^fÖDercinea mit ^rcu|en ^taana 
I ^atte. 3)iefe $o((tit b^tte ertannt, bog bie luobre {)egemonit ia 
S)eutf(btanb eine Seitung bti ^panbeld unb ber (Semerbe tiorac^ 
fe^tc, unb mit ber äu^erften ©nergie lourbe unter Seitungiti 
.•panbcteminifler^ iörucf eine Umgeftaltung ber öfterreidjif^B 
I Xorife ju Staube gebracbt, »el^e ben 3"f°ni>nc"f(b(>i& ^« 
öftenei^iftben Staaten mit bem bentf Aen ^oOoeccine cian 
Öefonnntgebtete Mm 70 UtHRonen Cinmo^nem eraidslü^a 
foHle. 'Uni bicfcr Strömung ginn ^iff burcbbac^te, ber 2d 
läge wefentlicb angemeffene bfterreicbii^e Zolltarif t>on l^M 
beroor. S)em ^iete f^on nobe, fibeiterte ber $Ian an tei 
encrgifrfien SBibcrffaiibc ^I>rcußcn#. ?In Stctle be« 'JTnfilu'irt 
trat ber öfterretcbifcb'preuü'l^'^ ^'-^fl'J'Ttrag uom ^Q^rc höJ 
mit feinen {obireicben ^.üeconttnobationen unb Seiie^ii* 
erleicbterungen, roeldber Don ofterreitbiftber Seite nocb innao 
bo« Stet ber 5t>Q*tnigung im ?luge bebielt, burtb bie ft* 
bauernbcn ,,^ntriguen l^reufeenä* inbeffen noc^mai; viu-xil 
rourbe. "Hit bamit jut (Geltung rommenbe grcibo^ibel^n^ait 
eijengte juar eine heftige Oppofttisn ber 5f|erre^4n 
gnbuftriellen; bic foiferlicbe 9tcgicrutig bebielt inbeffea ij» 
böbered polttifcbe« S^ti im ^uge, tili ber franjöftfcb'pieulif^i 
3oa< unb J^onbeldoertrag oom 29. ^Räti 1862 biefe ^Ukm 
t^ruub ou# burebfreu^te unb unmöglt(b macbte. Jie ri^frat- 
(i)i\ä)e (Sirculaniote uom 10. i^uli 18(i2 roenbet fidp nunuK^ 
an bie 6taoten be« ^oQoercine« mit ber %ufforb<ruii$ pt 
Stiftung eine« afierret$if(b'bctttf(^<ii(fndiecctn«k thubM« 
Vnlanf fibriterte inbeffen, eidMetidmcbr nitbemMOftinbitei 
Siege ber preuf,ii(ten Botloereinäpolitif. 'il'iit bem m k 
fejliaten beutf^jcn ^oQoerein roirb nunmehr ber öjterreid^i^ 
bentf^e Bolt nnb ^bettoectxog twm gobre 1865 gefi(to|f« 
roeltber bie jufünftige ^oOeinigung nur notf) eil^ eine tbforfti'4< 
SßiJglicbfcit im ^intergrunbe iflüt Iiie ^cftige, bem «ricjf 
uabe Spannung ber beiben beutfcben @ro§ftaaten roirb auäj s] 
bem ®ebiete ber ^oOpolitif fubtbar unb fa^ gi tai 
entfcbeibenben Shriege, beffen tlu«gang beiben Xbeilcn b^ freit 
iponb aucb ouf beni C^i'tiele bei ^iL^niioIitif gegeben 6üt. 
öfterrei(bi{(bcr Seite mar nun bie mittelbare golge ienet 
gleicb tm 1867, welcber llngamf Ccfbftftnbigfeit räb 9^ 
lieftiinuuntg>Jrtcbt auf ®runb ber pragmotifcben Scartiiw 
iDicbcrberftcQt, unb biefe« neue iUerbäitniB burcb ein QolL' 
^anbe(«bfinbni6 regelt, roe((be« {mar beibe Zbeile ät ti 
gemeinfome« SoU^ unb ^anbclägebiet, iniigcbm oo« etat 
gemeinfamcn .;}o[Igrcnjo, beifammcu IjaU, uon nun an atef 
ber ungorifcbcn iHegicrung einen entfcbeibenbcn (Sinflufe oui Ji; 
(DcionuntbonbcbtooÜtil Oefterreicb* Ungarn« einränniL ^Mf* 
(EittflnB inibefonbere berfolgt bie S(brift in ibren «NSoaitt' 
fcbnitten, welcbe ben SBertrag mit I;eutfcblanb Dom 9. Kit} 
i86S bebanbetn, bie engliftbe 92a(btrag«con&ention, ^ 
»eiteren ^beMbertrfige bmi 1B68 — ^76, bo« b«tbd«|Miüii4( 
iHfrfjatffn (^ranfrcidj?, fottiie bie je^jt erfolgte fiünbigtmg 
öftecreic^iicf) = un9anfcbcn Qo\i' unb ^vonbetebünbniffeö. 2« 
beigefügten labeßen geben auf CLXII Seiten eine anfc^flitW« 
Ueberftcbt ber Xarife unb be« SBaarenoerfebre«. (Sine iwi- 
mäßige öefcbränfung auf bte erbebficben ^Optionen bient jm 
ffrljnltung ber ffiefanimiüfieiiidi:, ir-ie beim nud) bic ©efflniB' 
baifteOung eine {lotriotifcb gefärbte, aber focblicb bo<b ^ 
fangene, fiberouf onfcboulicbe Vorlegung ber ^ergftnge iMA 
lex 5.setF. ,toitI nt:bt bie roobttbätigen SBirfungcn beä 5«i 
banbel« für Ungarn in Ubrebe fieQen', er roamt jebocb iM?^^ 
ba| man gewiffe botteroirtbfcbaftfi^e ncjUMe cinftßtü 
nur einem Umffambc bcuncffc. 0) Digitized by Google 109 — 1817. - 8iteracff4e* a:eittTalBf alt. — SO. 110 ParknaB« Fr., Fraakreieli und Enfland !■ N«NuMffllui. 

Vmd VetfkMer feaekmifte dcattehe Uebmelsiiiif. StnU^ri, 
1875 n. 76. Aawlweb. (gr. S.) 
I> Die Pioniere Prankreieh* in der Neuen Welt, mit 
einem einleitenden Vonvurt von Fr. Kapp. (XXXII, 258 S.) 

4 Mk. 

Dl» Ancicn lUtfime in Cauada. Mil 1 Kartp. (XIII, 33S S.) 
ti Mli. 

^ebric^ Sia\>p, bem mit fo moni^e totxttyooüt äRitt^eilung 
au# unb übcrUmmfa }u banff n ^aben, fü^rtinbem Dorltegrnben 
Strf« einen bi^tt nod) luenig gefunnten, aber in feiner ^etmat^ 
(Ktoonodenbcn Qkf(^i(^tf(^eibec in bie beutfi^e Sefeoett ein. 

{>rnen puritonifc^en Sfamilte 
rr ^lofton nn unb ifl am 16. ■Sepfniibcr \S2:\ bort geboren. 
%td)bem er bie 9tec^t^iuifjen{($aft ftubiert unb einige größere 
Reifen in <Suro))a unb SmeriCa gemacht botte, »ibmete er fi(^ 
dniä« ^^re long ber jurij'tifcfifn 'I'rit^i?, faiib aber Wenig 
Qk^dfmd an berfelben unb, ba itjn audi fem ®efunbbeitd' 
}iij)aiib an btr itnnobme etneS flftnbigen Berufes i^er^inberte, fo 
ieguni er ein 99eife(eben unb benu^te feinen 9(uf enthalt tn^arid 
nb Soidwn ju gefc^it^Ktc^en «(orftbungen über bte Srrgangenbett 
jfiiie* iBater(anbe4. Tie J\rüd)te bcr^eIbclt fiat er in eiiu-v ^Kfibc 
HOB fBctfen ntebergclegt, »etc^e bie getualtiflen MmfU bar« 
Iklfii^ ^ifffttuSt^i^wt^^i^^iiuA, MeSRoRonQie, betScMlbdiC* 
m imb bcT ,?fofl)pl'CT5niu? (\f(\tn bie SRc^iuMif, bie T'emofrotie 
ben l^rotcftanti?inu« um bie Cb crberrfcbaft in Süorb* 
«MlHtt g^^rt babcn. Sein erfted größere« iSerf tfl: „The 
conspiracy of Pontiac, and the indian war after the 
eorqnest of Canada", juerft 1831 erfebierten unb feilbcm in 
fciti? ?(afIogcn ocrbrcitcf, Srino tiintiren ^yrrfr geben auf bie 
flnläage ber frmijöfifc^en Solonifatiou unb ibren^ufantmenftog 
idtbn cnglifd^en Wrberlaffungen jurficf ; tS finb beten tkc, fit 
INbinbcnJabren 1 S<i l 1 S74 unb für^Iirfjimfcr obengenanntem 
gemtinfonitn j^')aupttitel crfc^iencn. ä'ö'i boDon liegen ^ier in 
bcut^i^n, w?n ftoppnenmlafeterUeberfe^ungnor; bn« crfüc, „bie 
l'iPirifTeÖranfrcicbiS*, gifbt eine ®ef(btrf)tc ber erf^cn fron^öfifcfini 
Sotontfation^ocrfutfie, bie balb nad) ber ©nlbedung Slmcrifaä 
Rannen, aber ^uerfl irngfangen. SDie erfte Unteme^mimg bon 
m^ffcäü^ <iifo(ge war bie »on @dnael be S^am)>(Mn aai 
Viiu^ eitttm tflc^tigen @oTboten itnb (Sermann, feit 1A04 
urtemommene. Gr iinterfurfiff .^iicrff bt':i l'ornuoftrrni, ff^tf ficf), 
gtfotjt oon einer ®4aac taf^fecer äknoffen, in hartem üam^fe 
mit bfli (Singetomicii in bat 9^ mn mfe^dii|eR 9lxkk 
^anb(§, grünbetf inos Ducbecf, Ifill TOontreo! et« 
itin^pni'djt Stationen. Sein ftampfteben mit ^nbionem unb 
(rnglänbeni ift e« nun, loo« ^aifnudl mit ^iftorifcber SJunft 
jd^bett. (tc fyit bie Materialien baju au9 ben audfübrticbeti, 
flcbrudten, t^I* bdnbfc^riftli^ öorbönbenen ©erit^ten 
Sb^nplain unb feine« ®enoffen Se^corbnt entnommen unb bie 
§tKaue ftemitnil beS €<^^Ia^ bicfer ft&mpfe unb bei 
^totflerl ber ^nbunter fli^ bnr^ Steifen in Sanalw mtb 
lansrnn aiifentbalt unter ben XnTntnb i^nbinner« «mwtben. 
villi .l>Quptüor,iug feiner ©c^jilberiingcn ift ber, bttfi Pe ben 
'iiniixud beä llnmittelboren unb Selbfterlebten machen. Rapp 
tiilnt mif^^cdit unn ihm, bnf? er fcfjr onfcboulic^ unb naturluo^r 
1*1 räumlicfjcu. .OintcrijnuiD ber gefcfjicb'fi'bcn ©reigniffe /,ü 
raulni :inb ben innigen ^^ufammen^ang jroifc^en ben natürlich 
gegtbcaca ^orauif^uigen ber fianbfc^aft unb ben Zf)attn ber 
■ i|r ^ndxfnbcM Wfinner ju geflalten wiffe. QFr fei ni<^t nur 
lit bem SBiibcn üertraut, auf bem fic^ bie Don il)ni etiiibltc 
|lt{i^)ii:bte abfpiele, fonbem (enne au<^ ben (£^rafter unb bie 
«nebiebern ber 9Kenfil^ wet<^ bie Oefi^U^ nm^m. 

In jrocite ®anb: „^a9 Ancicn Ri^<rimo in Canabo* legt 
bor, mit rocldje.i Witteln bic fran^fifc^e TOonorc^ie auf 
ipö^c aXac^t i^ren Qe{i| in Vmerifa be^aii^n 
^cH^ tmtnun {te eine Vrt wm (Erfolg erhielte unb warum fte 
I Vß^t^ b«^ €<$tff6rtt(^ (UL ajir er^jten bomit n\d)t nur cinni twrt^boTIen Oeitrag jur &t^tSfid)tt ber Cölomfotton 
Stoiibonterifa^, fDubern ouc^ ein concentrierte« öilb bm 
tRc0ieatng8weife iUubtotg'dXIV. ZocquetfiOe, UMtd^er in feinem 
IBene fliicrbol Aacien Wgim WeVaSganglpitnllieind» €tfi|^en 

beffefben fo meifterbaft bnrgeftfUt fjat, üerroeift unä bcfonber« 
auf (£anaba unb fag^ w enn m an über ben @eift unb bie gebier 
ber Stegierung SiHmri^t XIY urtbeilen woQe, müffe man nacb 
donaba ge^en, wo man ibre ^äglic^feit toie burc^ ein 
Scrgrd6erung«gla« fe^en fdnne. Die6 beroäbrt ficb in bem 
öorliegenben ^ad)t ^arfman'«. SBir oenoeifen in biefer söc 
lie^iing befonbert aitf bie treffliche ©t^ilberung Subiuig's XIV 
imb VsKecft fn Catiltef 10, „Ue «Metltd^e Regierung" in 
Sapitcl 12, „bic ??eberrf($er eannb:i?" in Gapitcl Ic. Xit 
auÄ^ejeic^nete XcirfteHungSgabe IJJarfman'ä fommt in biefem 
{Wetten Qanbenocb mebr jum3lu^brude, aU in bem erften. Äuc^ 
log bem 53erfaficr ein ungemein reicbe^ Sfaferinf für feine ?trbeit 
üor. 5er fiönig unb feine 3)iinifter öerlongtcn Vlücä ju wiffen, 
wa9 in CTonaba gcf(^a^, unb ^o^e unb niebere IBeamte, @olbaten 
nnb Sioiliften, gpreunbe unb gtinbc fiberfc^wemntten bie 
^Regierung mit ©riefen, iSeric^n mtb ^enffc^ften, wetd^e 
beibe ©eilen jeber Jrri-i'At' erörterten. Ta^u fanten noifi bie 
b&nbereii^en löeric^te bed oberen Siat^cd »on Quebecf unb ^o^t* 
rei(^ anbete nthmben^ ndl^ in ben VM^iben CimdNd on^ 
bewnfirt werben. 

(Sin großer Xbcil ber OueQenfc^riften ift auf $eranlaffung 
ber ^Regierungen t>on92eW9orf unbSanaba aus ben franjöfifc^en 
?(r(bioen ou«gejogen unb in ?lbf(§riften noc^ Slmerifa gebrot^t 
worben. Siele unerforft^te Stbä&e finb aber nodj in J^ranfreiÄ 
juriidgebtieben. J)er ®erf. b^t mit großer 9(u?bnnfv i'croo^t 
bie in feiner {^einat^ als bie in fjittadttidf beftnblic^en )21cteit< 
flfiile gefammrfl inib bun^forfc^t nnb bot Slaleriaf jn einer 
JJarfleDung Derarbeitet, bie ibm in ber 9lei^c ber erften amerifani« 
ft^en ®ef(^icbtfc^reiber feinen ^^lag anioeift. Die @(^nften 
^orfman'« nerbtenten baber wobt auc^ tn bie beutfc^ Sttenitnt 
cingefiibrt ,ui tocrben. T:ie Ucberfefeung ift im®anjcn rec^t gut, 
nur i)ic unb ba toodtc ti mü fc^einen, di ob nid/t immer bös 
bem beutfc^en ©prac^gebrauc^e entfprec^enbe SBort getroffen 
nidre. &tf)x banfenjwertb ift ba< einleitenbe Vorwort Ha^p'i. 
t>er in Vu«ftdit fle^enbe britte 9anb wirb Mn ben Sefuiten in 
??orbamcrira bonbeln unb bon einem «infeitOlbai SORDOCtC 
3o^. <$rieb. ^ulte*« begleitet fein. KL Canbet- nnb Döläerttunbe. 

Raemdoncli, Hr. J. van, les splK^res terrestre et Celeste de 
.G^rard Mercator (1541 et i i.M i. Noiicc publice li l'uccasion 
de la repruiluclion de ce» itilicro» a l'aide de fdc-Kiiiiili- de Icart 
fuieaux ori);iiiaux, graves par .Mercator cl cutiHcrvcs u la t>iblio- 
tbiooe rovale ä BroxellM. SL-Nieolat, 1875. Typ. de J. Edom. 
(70 8. li.4.) 

(Sin 53orn3ort er.^ä^It bie 5?eran((iffung ber intereffantcu 
tleinen 3(brift: bie f. ibibliotl^cf ju Örüffel befiftt ba* einzige 
(ffcmplor ber S}.ntiblätter, weft^« bie ,Stid)nungcn filr bie erpcn 
großen @(o6en @. Wercator*« entbolfe" Um btefe beftp [itfurrer 
ju beWfl^ren, fajjte Dr. oan Siaembond bie obee, fie ä" 
oielfättigen; fein $(an fanb bei ben iBe^örben Wnriang, fie 
würben auf ba« ©orgffittigfte no^grbifbet unb fo jwei ®(o6en 
^ergefteüt, wel^e bie «Htm Otevcnlor'fc^en möglic^ft genau 
n)irbergaben. Sic ftanbcn au^ auf ber geograpbifc^ Kuiflefbmg 
ju ^ri« Salle X, 4. gronpe, No. 28 unb 29. 

9)0» Dorliegcnbe ©ftettiwort biefcr^foben cnt^ift 1) 6. l — 
29 eine fur^c l'cben9beft5reibung2Rercator'Sbi«^ur9(nfcrtigung 
ber bciben Öloben, welche er, bie ©rbfugel 1511 für ©ranoeHo, 
bie ^immelSfugel 1551 fdr ben SBifcbof Don Sfltticb arbeitete 
(@. 19—20). Sin iBerjcic^nig ber (Bioben, welche un« au« ber 
Seit bi« {urSKitte be« 1 6, ^a^r^unbertc« erhalten finb, festlegt Digitized by Google III — t877. ^4. — Sttctactf 4 ef btcff n erjlen VfäL 9cr |ineite X^etl gtebt junäc^ft eine genaue 
Sefc^retbung jener erhaltenen ®pi^6(ättec unter fortmä[)renben 
93ergleid)en mit ben harten Sßercator'd, namentlich bcr berühmten 
oon 1569 (@. 29—11); hieran ft^tiegcn fic^ bie SWiltheilung 
tia^äatt tingaben be§ ®[obud, welche befonberft ffic bie Seefahrer 
(en^mctttaren, fomiebtelBef^echung einiger odKRt^rtfchritte 
bie berfelbe jeigte, @robuation, ^ti^llung bcr (Srobc u, f. w. 
(@. 42—47). ^ann fpric^t ber :^eif. audfü^rlidier über bic 
$roiecttoRen, welche Sßertalor anmanbte, unb über bie ^Set: 
befferunfiin, wddii er für biefdben ouffanb (S. 17 — 58); eine 
furje Sejc^rcibuiii} bed .t>immeIg(obud mai^t ben 8(h(u|. 
anfange folgen bann (S. 62—70) fec^« öriefe SKercator'« 
an Sameroriiid« (Sislba ictnffatb, bie (Scfteccx fäx Sc^teien 
anfertigte. 

Gine iBeurt^eilung ber Scfiiift fiat wn i&rcm ,Srocffe, ein 
ctOäienber ^eleUfc^ein für bic micbec erftanbenen stoben 
fdn^ flttdjugehen. So^er tnirb fi^ gegen ben Wbnrf fcncr 
©riefe, ob fte gleich ben JothniSnnern fc^on aud 
B. Woemboncf'Ä großem SBerte über TOcrcator befannt ftnb, nicht* 
fagen laffen: {ie bienen jur @(hilberung, wie äRercator feine 
@loben behanbctte nnb oerfaufte, unb fo fuib fie roidfonimen. 
Jiagegen erfcheint un8 bie foft ganj auf Jöreufing unb Hocjac 
beru^cnbe ©cfprcchung bcr ücr|(hicbenen 'JßroicctionenSKercotor'd 

Ölbetpffifl, unb wenn iBreufing (S. Al)&.W«xcato^i Ser* 
e in 9clreff ber ^ißroiectionen ^eift, fo irrt er btneftoegS 
(8. 49) in ber ^erfon; benn wenn ouch bie breris instmctio 
unter ber orbis terrae compendiosa descriplio, nefa^ eine 
wi^tige Angabe über eine folche SSerbefferung ent^fifi; tum 
Slumoib TOercotor, bem Sohne, nicht t»on (Merh. SKercator ift, fo 
boren roir boch aud bem ^2unbe hti ■Bol^neü gewig nur bie 
'■IBei^^eitbcfOaicef, unb bann ift bie bort erwähnte iBecbefferung 
boch nur eine don tiielen, welihe ficher bon ®erharb ausgegangen 
Pnb (S. 50 f.). — Jfehren wir ju ben eWoben prüd, fo erfahren 
wir ©. f) (A\ant-jir.) bon litd ber vHcflfibanflciblütter; S. IS 
loitb ber &lobui befchrieben, welchen läDieicatoc 1541 an 
CnMNlbi ft^niflCf Ottunni^ ^CMibiiii iLf.io. ivM oBgegcbtn 
(oom .^immclSglobu« ©. 10 f.): e^ bleibt bem Scfer übcrlaffen, 
ju combinieren, bo6 jene Ölätter bie iöefleibung biefer bctben 
0lDben finb. 3)ie (entere war ju Stawn flebrud t (®. 15; 2ü): 
mit ihr ibentificiert ©reufing faum jweifelnb (o. SRaemboncf 
@. 23, 9{ote) jenen anberen (9Iobu#, welchen ShidceQi na^ i. '>.'):> 
bei ?lureIio ^^Sorccloga fal) „donataikrli da Monsignor dl 
OranveU, stampata in Alemagna. e dedicata a suo padre 6 a 
Ini«, le^tcref erfancfte fii^ finfecnt nicht genau. 8DWt tRecht 
jweifelt bei biefen SBorten o. SRocmboncf (©. 23), ob biefer oon 
9hi£ceQi erwähnte ©lobud.überhau^jt oon &. aJtercotor war, 
beim aus ben SBorten folgt eS nicht, ^iehmen wir nun bieg aber 
auch als burchauS wahrfcheinlich an, )o hat ber %erf. auch ^«i^n 
Stecht, bog er biefe (Srbfuget, stampata in Aleinagna. nicht mit 
ber ßöwenerSrbfugel ibentificiert. 3h'" M' f'f- I'^"" conseriuont, 
ricn qu'nn tirage fait en Allemagrce. UuH) \mH mag fein; 
jebeSfaOi dfier ein ^bj^ug, welcher nicht ohne SetAnberungen 
geblieben war, wie bie^ bo* stampata in Alom;ign;i beutlich 
bcloeift. £ieg war ficher auf bem Ü)lobu0 bemedt unb bai 
ftÖten Lonanij ao. 1541 geHfgt, benn nohee fomtte fonll 
SluSceOi wiffcn, bofi biefer Olobu? nu'? "^eiitfthlonb fam? ta 
nun SKercator feine .Siartcn fcrtioäljrenb uachbefferte, fo Wirb er 
bie gleiche SRüh'e auch auf feine (3iobtn ocrwanbt hoben, wenn 
er UntHii^ ^etS bie alte ©elleibung beibehielt Sine fold^e um« 
gefinberte Qefleibung fonnte übrigens fehr leicht j^n einem ganj 
neuen 03Iobu* werben, unb bann wnr bocfj eine folche (Jrbfugel, 
stampata in Alemagna, nridtith ein (ülobuS ,Don beutf^ec 
«Ttett*. SeMfoSl fe^ »tr niiht ab, »elhatb bcc Qof. 
wegen biefer aQaWns^ freien, ober burrfjau^ finnnerechtenSieber^ 
aabe ber tloKeiilfdheu Sporte ©reufing fo bitter betämpft 
wt linkte bidiM^ Uc ^bcNÜfiotttioitt bw tetccffcnbcB 0bA(ii Ceatcalblatt — 20. Januar. - lU beffimpfen, welche bisher nicht nachgeniefen ift unb gegen melihe 
bie berfchiebene 3nfchrift auf baS ^eutlichfte fpricht — S«i 
Sin^elhciten bemerfen wir noch, bog 31. 3'mla, fHcof^ 
lojQtQ (8. 32) fich fthi^" auf 9lumo(b"s« Serfleineruug bei 
gro|en ^^eltfarte feinet '-üaterS ftnbrt, bie er 15S7 herosigttii 
^otM major (8. 35) ift gewil nicht ©orneo, welches olS^onR 
fchon 1587 bo ift, fonberii, wie bie eingetragenen Stäbtenamci 
unb bie 97achbaiinieln beweifen, unfcr heutige^ ^ooa, .^ooa minoi 
nicht ^-öali (obwohl biefeS häufig int STtitteloItec \o genaari 
wirb), noch weniger Suinatrj, fonbern 2imor, unb Zum 
iibore l'oSl hai tieiitige iiniorlaut. ler furie SebenSobni 
nur bis jur Ueberfie^elung nach 3)uiSburg fortgeführt, nur 
manchem ©efchauer ber stoben gewig oon ^ntereffe. Da 
Bachmann aber fieht fich ffin in ben Streit nm bie l^erimA 
3Jiercator'S oerfe^jt, onerbinfc? ttiJjt btrat, foiibcrn nur kti 
'ilnmcctungen biet unb bo, welche aber bem )üü«hlcin eine ga^ 
beflimnte %me geben. Offen gefl«nbat, mf liegt Mfliwaii 
baran, ob SRercator ein JJculfcher ober ein Sfäming war, gemj 
er war unb wirfte, bie äBiffenfd)aft aber bat mehr ^u thun, cü 
@eburt^f Cheine reoibieren, unb iegltcheS (Sianrifchn 
nationalen ßiferfucht unb l'eibenfJmft ^ie^t fte oon i}b\^i, 
reineren 3wecf en ab. 'Jlber freiliefe, fie bot aud; bie Aufgabe, ebti 
biefe üeibcnfchaft, wenn fie bic'Jt5Q!foi)cn n\i)t anerfennen 
aure^tjuweifen. ©reufing noint äJteccatoc einen S)ciuic^ 
ber ydift „einer ber Unfrigen hat fein Woffen"; b. RocoM 
will ihn i\\ einem Stöming ftenipcln, weil er in 9flm>e(mmi« 
geboren war. C^knj abgefehen »on oietem 'ilnberen, mai minie 
auf ber ^anb liegenb für bie beutfche 92ationaIität SRcrtatin'j 
fpricht, er fetbft entfcheibet ben Streit auf ba* ;liitnfcIlrifnL 
(ic fagt in ber cpistola dedicatoria an bie jofli' dd.t 
quomadmodmum autem primam Coaaiographiao editionem... 
lllnstrissimo parenti tao, domino UM elemenüsainio dedicii^ 
ita aequum est, prozinmm hanc eTnlgationia partem Iflubit- 
aiino nomini tiio sacraui facere, quo palri i/t filio parit«, 
lllufltrisaimia et ClemeotiMimis dontinis meis et qvika 
natonlibm «1 nb qnorttB total» In terra Jaliacenai eti 
parcntibns Jaliacensibus conceptns primisque annis eJncati' 
licet in Flandria natus sunt justae reverontiao, obedi«ti:ii« 
ot gratiladioiB pro beneficiis, quibus lUustrissimns parer« 
tuus me camnlavit, testimonium palam reddam. o. 91aemboiid 
fcnnt, wie fein grogeS SBerf jeigt, biefe epistola; er fennt aliJ 
Quch biefe ffloiti-, ui.n;i a Ue gleichwohl nirgenb« cripättni, 
fo wirb er bennoih jugeftehen mtifjen, bog fie entfchetbcnb, ici 
Tie oSQig jwingenb finb. flUtnentor fagt felbf), bog er, jnMr tn 
5(aiibern qeboren, boch in Teutf.tlanb erjeujt unb erlogen 
IHUerbiiigd hat er bann feine jpätere 3"9<nb unb fein erfte* 
9J}anneSalter in Slanbem jugebracht, aber ba§ macht ihn i>oi> 
nicht jum iötäming. 3)aher wunbem wir uii?, bafi o. Stliks 
fowohl (neue ^tuflage 1873, 1, 84) wie oud; iQmien ^ 
@t. aJJartin (l'annt'e göogr. 1876, 427) iWcrcator immer rioö 
ben flamlänbifchen (litoaxafffm nennen. Mai b. Siaembci«! 
in bief er neuen ^uMtccmoR^eg^Oeweife feiner ©ehanptno; 
oorbringt, ift an fich hottio« unb jenen eigenen SSunm 
äRercatot'S gegenüber DöUig nichtig. @o h^igt eS in bn tn^ 
merfkmg €.18, SReitator ^obe fi^ l^cti Rnpelmmdsnai 
genannt, et aprös sa mort, poiirqii'on ne le fapse an jonr 
poiir un allemand(!), sus enfanls ajoutent encore, sur m 
piorre tombali^ la mot „Flandronim*. liTest-ce pas absurc'? 
alors de dir«, nTee Mr. Breneing, qoe M«rcator declitc i 
lui-möme, qa'il est allemand et qu'il repousse la qailiflei- 1 
tion tlo i"l.im (..or liat solbst dor Unsorige sein wollen" ' 
Qbfurb? diadj jenen eigenen SBorten äRerortor'S? ^Biclmci^i 
er)CQCint es iniff wfun, oicf e nuQC nefu^^r ntopt oneirauMn 
WoÜen! llnb femer nun, bn^ SBort Flandrorum, wclie« 
ftinber einfchoben! ^{n bes )äcrf.'S grögerem XBerfe finb fod 
mptmp^ftn iogawia% oof crpc nnt nt einer la^^^iw Wyi u ff « Digitized by Google 113 114 „Gerardo Hereatori BupelniuoduDo Juliacensi Provincia 
i^riundo" u. f, ro., bflä jttieite, noc§ ^eute in bcr Si\xcf)c uon 
Suibmg {c^ni, oid tocüloufifler auSgefä^t ol« ba£ etfte: 
Qerardas Mereaüor hie sitos Mt, Jnliseensinm proTtecU 

oriiiü luf, iiatns Rupelnmndi Flandroruni an. dorn. u. f. tü. 
%m bcnnV Sieß Siiiort i''landrorum {d)oben bie Ktinbec ein, 
bantit man i^rcn iBaUx m^t eiiuf %QQti für einen Xeutfc^en 
^icUe? Scltfameftinbtr, wtnnfte bo* »uoflten. Sie nllc tiniftten 
bo(fi. 3Jumotb, ber ^jauptfortfe^er be« ?ltlad, an i^rer Spi^e, ouS 
D.n eigenen SBorten be« Sotert, ba| er, licet in FJandria natua, 
Dfnno^ ein 3)ctttf<^ MMK anb fein wollte; unb fagt benn jene 
3n{(^n[t irgeifb ettoaf ViAm«? SAr einen Qntefangenen ft(^er 
nit^t. Sluf einem britten (^'pitiHi^ im 'UMaS lieifet e5 birect: 
G. Mercatori Flandro, UapolmundaDO u. f. to.; aber wai mü 
MU^ bieg gegai tel SDtanneS eigene, flare SBorte? Uebrigend 
jdjteibt 9}?frcntor aucf) auf feinen fiorten bilroeilcn bentft^, md)t 
Hol iateutijd) unb ulänutc^ [B. Ib); ein fernered ^eifpicl gtebt 
t, nucntoiKl felbft (Ulf @. 7, h>el(^e« bem !£ite( ber ®lobu&^ 
jeii^ngen entlehnt tft. xoac a(fo rotrflic^ fe()r menig am 
^ic^t. fo geretjt unb^ö^nift^ übet bo« beutf^e ÄmtepionSfieber 
51t n>en, tute bief; 5. gefc^te^t. Xie&tnol finb lui r nidjt bie 
Amtectiercnben; oic tnoQcn und nur bad, wai unfer tft, nic^t 
fiwlni taifcii* 

(hfennen toir olfo bie I^otfot^en on unb laffen wir ben 
o^ne^ fo unnü^cn ©treit Wetteifern »oit oielmeljr, söclgicr 
imb £<ntfc^, roer am tö(^tigften hti großen ®eogriipl)en 
Stubien fortfe^t; in SBetgien ^mf^t jeftt ein f(^öner (£ifer für 
0eo3ra;>^ie, nnb Srutfc^Ianb wirb f{(^ neibtoS unb lebhaft freuen, 
OTn i^m ber yiad)baritant iDiffenft^afllic^ immer ebenbürtiger 
|itr @ctte tritt S)vt itBiffenft^oft fic^rt bec a;i«nf4i^eit unb 
n^ttaieBIIeni. gO. 

3ittf4rtft i. ®«fcaf4). f.(ir6fUb(pi9crllii. WRA^Itotei; 

11.?». -1.5. ^fl. I87C. 

3>^.: 9}. üittn\t. (iBtt((runa«0(f<4<4t< bff «alm* «. Ogwo 
(ifaht Mc O(0»oOatll«k (€41.) — «Pb. 9nini, MtSetwanfe* 
im» M «iHtattt« 30|i«niM. — 3. (B. Ao^l, «cfd^t^tt »er Hat* 
HAiiln^tt I. e^ffMKtn gtt 9RM(aan'««CSlni|c ub |n b« 
I w mtt ihK ehbcn «. iRfrren (ai(t ffartt). 3- ^fintifti' g<f grap^. ^nfialt u. anf b. (Btfammt» 

314.: Z^et f^iffbare ffiefl towrA bol füMf^e (Hinter fllcnittt 

«MnHtfni a. «l« i^^antitUirc^ Dcn fRctbenfti^lt faft. tr^ffnet, 76. — 

6imii («it itarto. — DU |r«#( tR|i. nort|>el'liii»bUi»B 9lace*, 29. Rai 1876 — 27. Oct 76 (mit 2 Aartcm). 
«liapH«(c|it Str. 49: 6c^m n. Saenci, bk 8i»M(tnmt «ttf. MK flL ff (c)»ert. 3«. 81. Rc 23 ~ 24. 167«. 
3a^: 3b XBrrif4>%ratnitn. 2— 4. — Dr.9»McMbc«9IWrta 
3ndn. — Hot tttt «anmw«a(iiftaalen. 2.-9. ffoM' «l* b(» 
Mftkn^te ^rf^tipallN « fiter »ie Otonaolei n. tas Vanb ber tan* 
iMn. 4. — S. arm an, m Soltaflaf natb 9R. 3. Sonnat'l 9«r« 
WHtai. Bad) ältacn 'i^trfAten. 1.2. — (!. SAUaiatweit, bie 
tNmlMbc« cnüf^cn CKcIt« 1.2. — Z»ie <Rort(nff|&l»'f4>e Sptbi« 
>wi tari (a« Adriftbc 'JKttr. — tBitti'dtriü btr Qinwo^ncr von ffi«tt 
*a bn amroiic^cii •4iatria[(^(n scn (Sonjidmino);eI. — ^. Olcier, 
M »Hb B. tic SoUKtii» bcc C9f(((f«i« — SM «0» 

«Mteila. ttotaniitireitfil^itfleii. IbBibach der Paliontologle, anter Mitwirkung von W. Ph. 
Sehimpcr heraasgef. Ton K. A. Zittel. l.Üd., 1. Lief. Mit 
»•> OrigmaUHolsMhniltMk Mftnebw, 187«. Uldenboarf. (128 S. 

lu^fi.) 4 Mk. 

fdtm iji SRef. in ber finge gewefen, ein OniQ imb efnen 
Sfriojfer mit oufti't^tigerer fvreiibe bo.in'ificn, ntö biffemal 
i(i ^Uel unb feinem longerfe^nten j^mibbui^e bei $aläo»> 
Mg^tac^Rl ifL M|is ^ai)tt dt tp btt Olnnibril bcr Sici jttuuruiig^funbe öon @eini^, je^n enttui(flung«reid)[te, be* 
roegle unb rcformiercnbc Qo^re liegen hinter bem ©r|d;einen 
ber jWeiten Auflage wn Ouenftebfd gelehrtem, ober faun 
aüfeitig befricbigenbem ^bbuc^e ber ?l3etrefflctenfuiAe. 3« 
ben S<i'f*n^ti'ii iebeS CTuItuttioIfe« ^at fic^ fdlbem eine tier* 
tuirrenbe (}üUc uon paläontologifc^em SD^ateriale angehäuft, eine 
9{ei^e von neuen ^(nfc^auunglroeifen geltenb gemat^, unb Wim 
fehlte bi^f^r bie nrbiimbc nnb jufamntenffigenbc |ianb. (5inc 
allgemeine fac^geuojfcnfc^Liiilictjc ^ibftimmung übet bie 'i^^erfon 
be^jenigen, ber om beften ber großen 8(ufgabe gerecht werben 
fönnte, ein neues ^onbbuc^ ber Paläontologie ju ft^offen, 
würbe ^ifxonüd) einen anberen Komen ol« ben Sittel'« ergeben 
^aben. Sl'cnn aber in ber "Zitai nidit wenig i^utl] unb biet 
I Kufopfecung ba^u gebdcte, auf biejem fteUenweiie c^aotifc^eiv 
I flcOeniveif e ub^tintlifitai tkbiete Oibmmg ga fKfteit, f 0 fmim 
loir un§ um fo mc^r, baß ba§ erftc .Cieft, 1 S SSogen ftarf, greif« 
bot uot uns liegt unb bie lurc^fiitjtung be3 Unterneljmen« als 
tierbflrgt gelten lann, \m bcffen fpätere :(KtIäopb9toIo8<f^< 
6d^imper gewonnen ift. Siefe erfte fiieferung bringt al« Gin« 
lettung ©riJtterungen über ©egriff unb Mufgobe ber ^oläon» 
tologie, über fcnö i^orfcntnicn utib bie Jtufeinonberfolge ber 
ißerfteinnitngen in ben geoloaifdien @($i(^ten, einen aqjie^b 
' gefi^cbettcn ^iftotifi^ llepctbfitf mb etnige Oenicniaigat 
über St)ftematif ; fcbann beginnt bie ft]ftfniatif^e ^turc^fäfirung 
ber '■^ialäojoologie, üon wcid&er iJiltel in bem üorliegenben .^»efte 
ben erften 4>Quptftamm be« II|ierrei^eö, baö ©ebiet ber *l^roto« 

?oen (üorwiegenb Si^ijopoben), erlebigt. '^luf eine fpecieHe 58e« 
t^reibung ber Mrten mu§te be» Umfange« l^otber oerjicfitet 
werben; bie betreffenbe tliterntia tft nbcr aHerfeilö fo erfdjöpfenb 
unb iuoedäffig angegeben, bag ber ilt\a nie im Unllacen bleibt, 
I wo »ettner 9tal^ ju erholen ift. (8^ tm nit^ onbert 
i erwarten, als bag, uiu bie tiefere (^inftc^t in ben gegcnfeitigen 
I Serbanb ber auSgeftorbenen fiebetuefen ja gewinnen, biefelben 
. im Si(^e berS)arwin'f(^en S)efeenbenjt^eorie Mxal^ werben, 
roelcfie e? nerfiinbe vt , bnfi bnS jufammengetragcne potäontolo= 
, giidje ÜJi'ateiiQt ein fc^iuer beiueglic^e«* unb nur on iWaffc on= 
' fc^weüenbeji 4)aufu}erf einzelner iö'otfoc^cf »»'rb, unb welche. 
Wie üitUL fagt, oOtin eine natnrlid^e fiöfung be$ diät^feld über 
We ÄrtWiÄnRg nnb Metlufeinanberfolge ber organifc^en SEBefen 
bietet. I)ie ganje ^orfteQung ber einjelncn Familien unb 
@)attungen ift überau« anfprei^^enb, nic^t ju biet unb nic^t ju 
wenig wirb ertlärt, bie qt\d^ifilidit (Entwicflung ber ^enntniffe 
j be« ©in^elnen finbct flot-J if)re Sktonung. Tie ^.ifpnfren mit 
bem iüntbtjbiuc' unb ben (ioccoltl^eu bei^anbelt .^i'tfl äugen* 
fc^cinlic^ t)orfi(^tig unb referuiert, loeniger refeioiert fimc^t er 
: fi4 über ba8 Sogoon auf, beffen fe^r fragwürbige organif^e 
t Rofanr (X9 ^tnlBdf «erbOrgt gilt, ^aftreic^e C'>oI;f(^nitte, 
I o^ne ?[u«na^mc neu unb Don bem ucrbieiücn «cnncr Sdiiuager 
gefertigt, f ermüden bo« ouc^ foiift fe^r freigebig audgeftattete 
äert. (Figuren, wie ber 91ummuIiten<iDuecfi|mtt mf 6. 97 ober 
ba8 ©tnicturbilb iion CrbitoibeS finb in ber X^at Keifterftüde 
ber |]jtogrQp^i)(^cu Uunft; babci finb fie alle in fe^r mf)U 
geffiOigem lichten Zone ge^altcit Xas näc^fte ^eft wirb mit 
ben Spongien beginnen, welche befonbere @(^wterigfeiten oer« 
urfat^en unb junätfeft ju gonj neuen Driginofunterfuc^ungen 
fiber ben fciiieien '■■B^ui 'iv.ianliinung gegeben l^aben. SäJcnn 
aber and; für einen fo forgfältigen iHntoc wie Rittet fi^ tudfi 
auf manchem Ocbicte ber Bttnf<9 regen ilbtt Uc SloI^incnbigEeit 
ergeben foKte, Der bcr iöearbeitung no4 feOpänbige fforft^ungen 
an^ufti-llcn, fo tooUen wir bo(^ bie j^offnung aufrecht erbatten, 
ba| bie fitefeningen regelmägig erfc^einen, um fo balb ati 
miiglic^ bie Paläontologen, @^o(ogen, .Zoologen unb ibotanifee 
in ben Süefi^ beS ttoOßäubigcn SBerted ju \t^tn, toü^s eine 
3terbe ber bcutf^ notncotlfenfi^ftlii^Silemtnr jn UKcben 
t)erfpcic^t. Digitized by Google IIS — 1S77. .«4. — flUcratif Cestctldoti — 20.3taM — 116 BMkiTh^ BoBcilangra n F. Realcawi'ii UaeMalik fiber 
dierlnfe: Iii Reilmaf eine Kraft oder ein Wldenlaod. Dann- 
tladt, 1876. Brill in Comm. (18 S. ;r. 6.) 

9teuIcouf'§ ?luffaffung oon ber Slcibung aii einer ßtaft 
toibcxtonc^t t>m bUljecigen @pca(|se6raiK^, ntldftx unter 
fhoft imiKr MeUbfai^e terflanb, I9ni|e einelBerafgung erjeuot 

ober crjeugcn fann, nic^t aber ein .'nüTf>?niit(ff, nne fdöon »or= 
^anbene Bewegung in anbere formen um^utuanbetii. !l)er ^tx* 
faffer »oibct fU^ tM^cr mit ^tdji gegen bie Sinffl^rung einer 
toI(§fn neuen unb nur 5>crii)irrung ticrcinlnfffnbcn iöcgriff»' 
beftimmimg, bei wclc^ci ©clegenljeit bouii juglcic^ einige anbere 
in fie^rbüc^cni bcr f[fltd)aaH t)orfomnienbe ungenaue unb un^ 
logifi^e Haütxüdt gcxAst unb bun^ t^meife fe^c bvaftifc^e 
Anfinde ciDUcil IMcbOL 

ZMh, Dr. P., Prof., dl« Physiti in der Elektro •Therapie, 
Hit 50 HoizMitBiUen. TfiiiiDgea, 187«. LMM». (4 BU., 174 S. 
fr, 9.) « Hl(. ao Pf. 

!?ic üorftcljcnbc fleinc Stfjrift ift eine rccfjt nü(}(ic^c, fonio^t 
für bie 'ütv^U, tätigt fi($ für t^ecuf^eutiic^e ^rocde ber eleltri^ 
f^en WfpmAt Mkm, <ä» ffit bte icftl gar-ni^t geringe QaSfi. 
ton Patienten, bie jt^ jum baucrnbctt ©fbmucfie bcr.iteicficn 
Vtvparate anfc^offcn. S)ie ßleflro iljctüpic ift immer md) ein 
rein enipirifc^er ßweig ber ^eiltunbe, Ijaltbare ©rünbe , roel* 
^alb biefe ober iene Stoffe uon Strömen, luo unb wie biefelben 
angebrad^t werben müffen, werben fc^njcr anzugeben fein. Um 
fo not^ttJcnbii^n- ift f-?, luonigftenä genau bie "i^cbiiigungcn 
(ennen, bie man bei beut v^Uoeriuc^e anwenbet unb toelti^e 
f dnenoegt Immer M» ben tieiitai uid» Sdoi tk^ bcmt^ft 
ivcrbcn. !ticfi aber Ulßt Itt getoucx mb ber|UilbIU^ Seife 
bie obige Scbrift. 

fllcr»<Iiabrv*f*nit tix iiatiufcrfd). Ö^rftllfdiaff in;^üti(t). ^Rc^iJ. rcn 
«nt. üi! 0 1 f. 21. Sabril. •>. i^jt. lt>7G. 
3nt).: Seif, aficoncm. SRilt^lunjcn. — J^rih, &btx ^»itU 
bil(un0. — 9ie>>Ic'' ikbtr Oeomctrie i. Qnmti^uif. — flotijtn. 

fttud ^alfxhuäi für 'Iiiincraloitif , (Stoloo^it \xnb 'tüalatontologic. 
iir«,v f. ®. Vd'iibart u. <» fi n i {t. 'J. .Jicft. 1870. 

3iib.: i". i'tfdiff. !Miiib{iliin{(cii übtr tU gilb«« ont' 

«(»iniiuiia im ^(rgictttttijtrtlte ccn 9i(rt)d)inftt. — 91. SB id) mann. 
b.9kiWniifl^(tn. — eiitfi»(4ftl;ftau8itcratST;«Hl)iiac; fDti«((0(ii. 

ÖntDinoioaii'AcdlaAricbtrn. {h«,v von ^. JtttlCt. 3.3A(tgv U^tf^ 

CutMinburjii, 197 7. iU«»«^ in fionim. 

3«^. : llfl'tr £(fimfH<i!iupv,Mn{i.'.teii. - Sdifnrf, üb. Li^ius 
iiicisu» Schck. — Itrf., l<.ini;.\iiii tn S:i\<\n:\ claviciTiiis L. — 
4i. rtTfO, t<r SKbuIaf'^-'dO 'n Wtal;t'lul^ft1, <ine laitiivttrd. Siiitii.'. — 
Scb(U(f, Anl!i' iih'irn inlormo 1ia Loj>. u. acsliv a!i> I'z. — ^'i'f ten' 
fentutiiifu »i!* 'I'rd'ft; obitf 'Ji-crttj finb in Cfulft^lanb n(*t r.Kinbt.— 
^. f^up, (ini^t ÜBottt übti Xaitfdxalalcflc. — .$)iutiAei 'iiuftretni 
b(« Act»in>(i§llnj|e ■.VniUiitai enttrrr 3nf((t<n. — Siitrr.SlrourK. 

Str •Jlaturfprfibcr. con 38. 8 fl j r c f. n». 3abr(). »i;r. 1. 

3tii).: il'crictiieljHUS ttr 6ptctralliiucu in J^bI^s tcr ;}ictattcn b« 
«cniif. — Ht 3B5rmeihat)lnnfl ai;* ttm ;fiimmcl*roumt. — Zit 
auliräbUnbtn 9lbioTti>iionen. — ^i^tciu3nftctcn. — 9(Ba|vroffuna bei 
9Rco«früc6tr. — Die «gl. 9M^iMts»<*Mn 1875/76» — Mdim 
5Wittbfi!i)n{|en. 

3«lt|d)rift b«r öftfrr. WcfcIl'Aaft fiir Wrtcoroloflie. fR(ii,x. rni ü. 
3elinef u. 3. tann. U.'J^t. Olr. :'t. l^Tf.. 

3nt;.: 3- i^ann. fibcr bie S.)(ränb(rlidireii bcr Iaj{«tcmp(r.mir. 
(S4I-) — Altinerc Stitt^tilnognu 

Knnattn btr ^ti(rci;raiil)ic u. maritimen OHrtraralogic. ^fttg, Vm 

t. Äaifttl. 9lbiiürjiit,U. 4. 3ahrj. 12. .{ic't. ISTii. 

3nb.: icn niciübfrid^tfn «. iW. gcbifft "KiLittit, IMiifta, 

gulf(, £. 'iW «L't. fljuiilii« !!. («v,lcr. - \')muibtn i'Jdnbscob.U'cn) 
n. ber ^(m•If^^.■l^u-r 'i^fiLtuibuti,-, ^«r flnfcrtUu*' 2t. 

IRarit,^ Walten, ätüh cl? i;. £inuMi aui btt 3ni«l iöiartlniquc u. btr 
Uta tröffntlfu väjfn Jpii-bcir lUi' 'e.iui.ui u. .t>ai»<>bona in icnfl-fins. 
— t)lt neu eri"nftfn iii]n\ 1" <4l?ii'a: 3*<>n8' SBubn, Söend^ou u. 
^ti'bal CJJaf »boti. ~ Icmptraturmlbfilnng im €t. Cctan naäf hm 
afl^attmpcratitmcitnnaen 3. 8r. 9R. 6. C^lltMg« 1874 lu 75. ^ 
«itMnI.Stit8U«l|fc A Um flU.S|cn MSiälOrMnl.' Ucfpec« 
loti^aogm M 9. Ci C •ctnptbara j». St. X^tMi n. Im 
s. »M bt M8 Sef^tnaton. — 9trifc(bteaU m 64i(f» fta 
O. fRarbn. Jteitogratpbif^tl. — SRctcmrel.. uoüuL n 
StctiaAtimMB« Mgclt «af Um MfoL ObfinMlenMi |n 
tiaetn fftr OctolfC «. StevcMfeic 76. 

6 I>emif(br4 a(ntr«l*9le(t. R(b.: Snb.«rc>bt. LSelgt. 7. 

9lr. 52. 1S76. 

3nb.: fiSo4fii8criAt — {). {ia«l. 88er He dijtnf^aftn U» 
faljarmtn 9llbumin«. (8d>l.) — lec^nifc^t 9loti}en. Hanitel, Dr. Herrn., Prot, die Elemente der proJeetiTlschen 
Geometrie in synthelisctier Behandlung. Vorlesun^'ca. Leipzig, 
1876. Teubiier. (VIII, 25« S. gr. S.) 7 Mk. 

S«t feU>cr %ts ^iifenfc^aft f(^on enttiff ene iSerfaff ec tjat 
uns ht bem tMncfiegenben Owie ein flBerl binterlaifen, ba« tvegen 
ber eigcnt^ümtid)en SBe^oiibtung feine? (^egcnftanbed eine tn 
unfexec i^iteratur luo^t Don Dielen Seiten fc^on em|)funbene 
Sthfe andfiillt. '^Mr |aben 9cm triele unb barunter ouc^ fe^ 
iior5ÜgIicf)C i.'dirbüi)cr ber neueren fpt^etife^en ©eometrie 
(rül)rcn boc^ einige uon ben csdjüpjecn biefec 2/i^cipIin felbii 
^er), oQein ed mac^t ftc^, unb namentli^ bei biefen ebcn< 
enoä^nten, wie e^ in ber 9Zabic bec @a(^e ttcgt, ncbr uns ba8 
Streben geltenb , inügticbft &inio5rt6 jn bringen unb bie Ißet* 
fpectiocn ju einet fficitcrfiifining bcr SBiffcnft^aft jii eröffnen, 
cii xüdvsäüi iu bilden unb bie ^öben ouf^ufuc^en, todd^ tat 
3ufammen^änge mit ben i^ mcifi ccfMj^ geMiebeaen 
unb barum oud^ beute üergeffcnen unb unbeachteten, benju^tcn 
unb unbewußten iüorarbetten oecmittcln, wie bicß von S^o^lei 
in feinem „Aperfu hi&torique** gefc^^en, jenem epo;^emac^enb<n 
Serfe, worin biefer Ü)eometer, gerobe an folc^e SSororbeitcn 
nnhifipfenb, jucrft bie *^Jrinctpien fanb, wetc^e i^n einem ber 
söegiiiiDcr brv nfufvcu Oicometrie Werben licfifii. Grft jt';-: 
((^eiut man in Zieutfc^tanb einer 3(tt bec ruhigeren iüetia4)t]uig 
entgegenjugeten, mäfe tnb mc^ bie Sebcntatng unb SBi^tigfail 
folc^er IjiftorifLbet Stubien ju empfinben, unb e§ bürfte ba^er 
ber in biefem iüuc^e oorliegenbe '-üerfuc^, bie Henntni^ ber 
SBorgefc^i^te ber neueren ükometcie jugleic^ mit ber einfit^noq 
in bie Söiffenfc^oft ju üerbinben, wobl einer günftigen ?tufiiabme 
gciuili fein. Tflö nun gerabe ^anfet ju einer foli^cn Aufgabe 
lH'Lii?.t-3 bc'i^Iiigt i'jar, bciueifen fc^on frühere Schriften von 
il)m, oon benen einige gauj ^i{tonf($<niatbematifc^en ^o^aIM 
finb, bie ober aHe ben ^{toeifiQctt <9efi(^t«pttnft ntc^t an^ 
■Jl^t loffen, fo b.if5 bcr .^»erauJgebct ber nodiegenben, ^v. Dr. 
i'lfcl :C'><irna£f, mit Mec^t in bcr süorrebe fagcw fann: „3n aQcn 
Scbriftcn, burc^ welche C">an!el Wö^renb ber furjcn äüirlfamfeil, 
bic ilim bcicbiCvicn umr, bic ninttiiini-tti'Acn ä^iffenfcljaften 
bcrcidjcrte, ift bcr Ü)ebanfc ju burdjürcitciiDcr Geltung ßc- 
(oinmcn, au« bem empirift^en 2;etoiI bie leitenben I^Jrincipicn 
berauiju^cbcn, iscU^e jur (Sin^ett bie (£injclt|citen jufanme» 
f äffen, mb dttf bec gef(^i(^tli(^en Einleitung, welche ben 
Solgenben uorongeftcHt ift, wirb uon bleuem erfid)tlit^, wie tief 
er bie S^ebeutfanifeit bcr '.?tudbtlbung allgemeiner '4irinapien 
aucb in ben gortfc^ritten bcr Geometrie ju erfcunen «ufete", 
unb forncr: „ÜSenn fo bic Ciinfint ^^^ (^comettifcbcn @cbaiif;n? 
geraDc turdj bic iöct)crrid)ung mclicitiger iifet^obcn befuiiDet 
wirb, fo wollen bie li^orlcfungcn auc^ ben äuff^ninicnbang 
gewodSfCt »iflen, in welchem bie (Geometrie bec ttiten mit ber 
neueren Ütemnetrie fte^t'. S&^coA bfe crflcre 93ciiaupmng 
buri^ einen SBticf in bie fc^on cdPil^ntt (iportfc^c (£mlcitun^ 
i^re iScftätigung fmbet, wilrbe juc Ret^t^mgnng bec AtDetttn 
eine giemlic^ eingebenbe unb be|^a(b biec ni^ 1lofl|eifle 
^oltaangabc erf iirberlid) fein : lüir befc^ränfen nnS barouf, ibrct 
toegen nur btc Uebecjc^cif t bcd t)ierten )Ubf($nUted JKutoatxn 
bei VjftXtaaM'' «ong^ri^ onb icMcrtai tter bca M Digitized by Google 117 ~ 1877. JII4. — 8itetatif4ei Ccnttalif att — 20.3iniMr. — 118 Üüi)ti im 3HIgf meinen, baß ber S<rf., no^ geftflcCung ber 
5OTbamtntQl'iU:'C n^icr Die Vfi'ia-la'ififjc ^öc.itcljung ber ebenen 
tonbgetrUbe im jtoeuen und brüten Abfc^nitte, int {ec^fien Wt* 
^dfwSU Mc bdfiiiif fi<$ gtfiid>frtc Z^conc bcv ffcgCfft^nitlc rot* 
andclt, toS^renb ber flebente üon ber CToCIineation ebener 
€pfteme ^anbelt, fo bag alfo bie projectioifdie (S^eometrie für 
bie dbene in bem ^u(^e einem geroiffen 9(bf(^(uffe getongi 
fünfter ?(bf(^nitt ifl eingefc^oben eine S^eorie ber fiic^t« 
brtdjung in üinfenf^ftemen, gepjt ouf projettiDift^e (5igen= 
■fc^ften. 

lieber bie i)acfteflung nnb Verarbeitung biefei foeben 
4flge|(finKR 6toff(f bnuK^en ivir M bct ullfetttgen 0net* 

fennung, bie nrf: .\\mfel burc| feine früheren Schriften erworben 
fyit, mi^i lamn eüoai ju fogen; toir föimen inbcfjen \>ai 9u($ 
nii^ aus ber ^anb (egen, o^ne unfci '-Bcbauem au^jufpre^en, 
liflfi (} i&m nicf)t ocrjjijnnt geroefm ift, fclbft hie UM-: .<>.inb an 
ffir.c ^(rbeit legen, inbcin er l'clyit bei ,'perau;.]jLic feine* 
Gou-jicu^cfte? ali iÖuc§ boc^ nioSjI nc.f) f)icr uiib ba manc^ 
ttotbenutgen tuib IBeffeninsen oorgenomwen ^abcn bürfte. — cb. 

ScUefeL V.. Oberl., System der Ramnlehre. NMh den Prin- 
lipicfl Oer GraMmaon'teben Aiudebnungilebre a. alt Einleiliing 
in dieselbe dargesielU. 2. Th. Leipil«, 1^78» Tenbner. (XVI, 

160 S. gr. 8.) 7 Mk. 

Son biefem feiner Qtii in biefem SBfolte (So^ifiang 1873, 

?!r. (S, 3. liriTd bcfpro^enen SBcrfe liegt jc^jt ber ;^rocite 
X!)cU Dor; ber iücrf. erflart in ber Söonebe, bo6 er feinen 
sii]nräas(ic^en "plan gcänbert unb, ftatt in biefem jmetten 
tjfBSt Me @(eccometrie in ä^nlic^er iBe^onblung bor^ufü^ren 
meimflfen bie ^tontmetrie, t9 oorgejogen habt, bieSIefuItate 
ber fogenannfcn neueren ©eometrie lutö "ülfjobra iiac^ ben 
^vwmit'i<^en ^cincipien in bemfelbcn enttuideln, eine 
iMdl ^ f«Ibji bei Settem brniRkueee «tifgttte M 
?l&er and) ia^i malfjematif^e ^ubfifum roirb mit biefer 
dcnoeraa^ {e^r cinoerftanben fein; benn e^ erhält boburc^ einen 
JBeroeü für bie Sorjüglit^feit unb Ängcmeffen^ieit ber ©rag» 
oou'f^cn iRet^oben auf btefc <S^(ieui^&nb(^ vnt tt fi^tageiabec 
m^iri^fein törntte. 

Um bieg auc^ o^ne nä^ered (Singe^cn auf bad SBefen biefer 
92et^ben, xocA in wenigen SBorten nic^t t^unlic^ ift, barju- 
tegen, roirb bie fotgcnbe 3nt|flf*fl"9fl''C genügen, wenn mon 
auf Jic a;;.]cc5ebcnen Settenja^fen adjtct, jTDifv1)en bcncn bie 
tKtrejfenben iutaterien abge^nbett finb, inbem baraud fofort 
|i frionen, boft nur bie B'i'ctfniSfitgfritbet (nigeioanbteü mt* 
tficbtn ermöglichen fonnte, auf fo bcfc^ränflem 3iaume bie 
(^enftänbc ju erjc^öpfcn. Diac^ einer (Sinlcitung, bie unter 
anberem öon ben oerft^iebenen ÜÄuItiplicationen ber 9laiira« 
jrc&en ^anbelt, finben roir in ber erften ^Ibtbeilung (3. 27 — 
59) unter ber Ueberf cf;rif t : „"^ie Slegelfc^/nitte ata StcfuIlQle 
einer jufammengcfe)3tci: ^iKnocfiung" eine mit überrofc^enber 
(Sinfai^^eit au8 ben O^rajsmannic^en Gleichungen ft(h ergebcnbe 
DotfleHung afler wefentlichen eigcnfc^aften biefer QmDen. 
tie iroeite ^Ibt^eiluiS;; bc[)atibi'It bie ^^jrojectioität oon ^ßunlten 
nnb Sdinien unb wirb namentli(h bie am ©chluHe berfelben fic^ 
fiabenbe Betrachtung aber \>oS ^otcoTf^e unb 93rian(hon'f(he 
S<^Secf wieber befonbet'S geeignet fein, iinferc obigen Öe^aup' 
fiingen ju beftätigen. britlen Wbjdjuiite „bie Ce^rc üon ben 
juiammengcfefeten ©rößen* Pnben Wir junächft (Sintged über 
Sterne t^on 2 unb 3 lh;etfen, bann (8. 126—156) eine boD^ 
jJinbige Cntroicflung ber 3>eterminantentheorie auf Oümnb ber 
®io|mottn*fc5cn Sdtfct^unricn, ou bie ftch bann eine Ueberfitht 
ber fogcnannten neueren ^^nt onjc^tielt, tnSbefonbere (S. 17!) 

(Brahe, fowte fchfie^Iith eine folc^e ber temSren formen 
jiotitcn (!(rabeij unb ein <3^(u|capitet über bieSJja^bejie^ungen 
nbcribenc ^cr Serfaffer hat an geeigneten Steden ^nmetfnngen ein* 

gefchoben, bie fich tbeit^ auf bal Serf^äftitiS ber (.^raßmnnn'ä 
fchcn ^u^sbe^nungslehre ju ber gewöhnlichen iöehanblung ber 
betreff enben (Segenflänbe bejiehen, theitt «OB ba Dcbentimg 
unfüMi f) entfernter unb imaginärer SIemente hanbeln; t% jngt 
ftch bann ba^ Don feinem Stanbpunfte aai gewig gerechtfertigte 
iBeftreben, bie (Sragmann'fche SRtthobe di bie aQetn feiig« 
machenbe borjufteden, möhrenb unferer Ueberjeugung nach 
nur berufen fcheint, reformiecenb in bie feitherige S^atheinatif 
einjugreifen, inbem c-5 fcbr nwhl möglich fein bürfte, gcrabe ibrc 
bem gewöhnlichen ^erftönbmffe am wenigften ^ufagenben prin^ 
cipteQen $artieR mflglidhii jn erleichtem burth einen nnfd^fnjl 
berfelben an bie nä^tr (ieqenben filteren IRet^oben. SJomentlich 
in biefer 9ti(htung möchten wir bad Buch ber aUgemeinftes 
9tuSfiXBS% cni|ifeh^CK> ***6li» , Nerlin^, Hr. N. K.. Merkbiichlein für < 

SUPolersburg. ISTli. (IV. »7 S. 8.) 

Üaä Schriftchen enthält eine Bufötwmroftetfintg ber für bot 
elementaren i)iochenuntenicht nötbigftcn iicgriffabeftimmungetl 
unb Siegeln unb foQ ben Schülern in bie ^anb gegeben merbrn. 
Hat bem £^rer ba» Iltßige tMm |b crf)Nncn. 0^1. 

äür^i» i^tr Stat^emottf lt. 9l9P(> Wa Bt. ^t^^U «0. 
l.^tft. I8T6. 

3nh.: 3. Oft er Rann« finmUaw 64»inflnna(a )iMUr Staftnele. 
' «. 9r«nt CMftnutf«! b«c a<llcn|UUh* Ui OttAm^ (fwt 
braoccnti; CSlithlcn^nibcIl on rintr Hbf«. -^9.*, (If4»crl4> 
^ISihM 2. Ocbnt mit tlacr evamtofcmte..— 9> C XbUmi» VMm» 
jiiihm««« II. b«« (»dir. 94Karfibe 6e«ltir x. b. f|^c SriMAntfi' 
Se(b«f(tt. — 9t. tMttrtr. Zitutnng bet ^mbomcRtalgibfiai 

2. Crbna ft> 9U<heitlft(«ifc. — IL ^ain, )iir£h(orlc b.69«H«trit* 
»nnftt 1. CrtnA. — Der f., 9e|lcbitii||«a |9tt&mS)fClaf x. itrcil.— 
t)ti\.. tu ^5btnribniHr t>rr X<Tci«fc auf 4 venbtR. — SD er f., fib. 
tfoaonal tntfprt<ti. *l)unftt tc« Txdtät. — TOtJcfDen. 

ltahi«.n.Canr»T. SS-So^ri. 
3nh.: «. ^ 
fracri0B bei 8i<bt(«. — e. IBtathcr, «»< 9lftb«bc 
€nnimatieR (rriot. itrtttnbrfiibf' — %. ^acnaif, U«r Kntare 
ftractionen »on tbent« Cnrwn 3. Crbitg. — itltiner« Stittbeilanjir«. — 
^irtcr.'Iitftar. fitbl^tUuiig. ecrcsj, Jber bU V)tt^t Bc|^tot n. th* 

btbc btr blKttai 5|>raä)kunbc. Citfraturgcfdjiditc. 

Sic)« Sfrbr., Tomanifiht SSortfihdvfHng. ^ang jur (Srammottt 
btr Tomanifdicn e^rjcbm. Qmm. 1875. Settr. (Till, 99 6. 

ift biefeS Schriftchen, Wie ber ^Jiebentitel btfagt, ein 
Knhong jur romanifchen ähtonmiotil; aber nicht fowol)! ein 
9ia(^trag tjon barin llebergangenem, ali bie (rnoeitcrung eine? 
CSapitelä am ber t^inleitung, 3" bem ilHHioorte wirb auf 
Örammattf I, 'i i ff. berroiefen, »o 3)iej bie Urfachen erörtert 
hatte, caxi benen bie romouifchcn @|iia(hen fo oiele loteinif^e 
$>auptmörter eingebüßt mA bar^ nnte erfe^t haben. Wm au^ 
ba8 Örammatif I, i.'> f. niitgctt^cilte iLH'r^ei({)uifi I,itci:iifi4er 
^au))twdrter, in beren Nahrung ober (^rfaj} bie ocrjchiebeuen 
romanifchen €pra<hen nicht flbereinfitnimen, bmmt hier in 
Betrarfjf. (S3 h^nbelt fich nfimlitf) in ber norTicgctibon ?frbeit 
ubcr^au^)tbarum,wiebie5Romonei» mit bem latetnijchen (irbgiite 
t)on :pau;)tWbrtern geiuirtljfchaftet hobn^ Welche fie bebalten, 
welche fte aufgegeben unb welche neue fte an ©teile ber legieren 
aufgebracht höben; unb i^war werben im SBefentlichen nur 
I[).i:iai)ni geboten, mit qan; fiir-,cn .'otniujifen nnf 'Jdiläfie unb 
Urjprünge. £ie)e Xhatjachen finb nicht neu unb (ie {oUcn nicht 
neu fein; fie in efncv bei^iieimi tteber ficht noranfflhrsn, baf ift 
ber ßroecf ber 9tr6eit. SSir hoffe"» bafe bo? (Mcbiet ber 
,,romanifchen Sortfchöpfung", welchem !£iej oon jel^er eine 
' bcfmibcre ttufncilfMitfdt QenifiMRet hat fii) m4 f<nier eine! Digitized by Google 119 — 1977. JII4. — Sftet «lif 4ef 

fUigigen Vlnbaued etfreuen möge; eö lägt füt) l)iei md) felH' 
IMCI lä^m, befonbrr j hvad) ^an^^mt ^ Sottdmunbacten 
(Xiiti \% tote au4 in bet Stninttmg jur Girammatif fdbft, 
tornig auf brm fireife bei fogenanntm Sc^riftfprac^cn ^trau^ 
gdrftrn, »enifler aliS im Üäürterbitcfc c ; vcxql •,. iö. arcus 
coelwtis). aSan benote u. 81. nur einmal bie ceü^^altiseii 
tBrrj«li^1Te für ,8I«bflnBaM-, Mptl", »Wp", ,Xn«t«', ! 
„S^atfiftcf^c" u. f. ro., »fl(^e Wuftafia in feinen „Seittägen" 
gegeben t)üt. iöoit einer nic^t oHju fernen iJufunft erhoffen roir , 
m tomonifc^cd Si^örterbuc^, in melc^em bie gleic^brbcutenbeii | 
romanif(^n 1flu#brücfe, c^ne ba6 i^re lautlidie Sonn eine 
befonbere Söfrödfidjtiguug erfahre, j^ufammcngfftcflt unb bic 
Ißegriffe fclbft etioa m<S) bor olpfjabetifc^en Reihenfolge ber 
entf|)ted)enben (ateinifc^en ^e^cic^nungen georbnet ftnb. (S< • 
näten ^erDorju^cben bie oerfc^ttbrnn @pra<^en, aut boictt bie ' 
SBörler entfpttngen, ti- u.rft^iebenen SBortflömmc, bie Drr= 
fc^icbenen ^ablci^ngeu. ''Jia(^ unfern SBot^eHuno ȟrben bie i 
ftüM ebuf \aqm CMcUtii«^ etmi folgcnbermafiai 
oraifc^en: 

rwi — itaf. (rene). franj, (rein); Äbleitt. a) ren-io — , 
ttoL («mione), fpan. (riiiun), fron^ (rognoa) b) wb - 
mcolo* V rumän. (räruncbiu). ' 

tplra — nnnSn. (splinr«), färb, (spreni). Vnlecbem T. gemian. 

1) ott^b. inilzi ital. ■triil/;i), f^an. proo. (melHii) u. f. m. 

2) nbl. rato — f ran^. trat«). II. Xunfel l) — |)ott (ba(o), 
f^n. (bsxo); W>tüL Rcutirob. (bescle), oltfr. (basd«). 

(?# toibfrfirebt un«, in biefem „anfpruc^Slpfen ül'frrcfifit" 
einige Üleinigfeiten ju bermiffen ober brricijtigen; mt tonnen 
Cf ober nic^t aus ber ^anb legen, o^ne tti großen, lebeiibigcn, 
Immrc tiKK^fcnbenXBerte« gebenfcn, wel^e« un2 Hitn ^tnter^ 
(äffen f^at. t)n bon i^m ouSgeftrrute Samen f^ai lange Qtit 
ficbiiiuriit, um nnfiiuvijft', al'i'r in bcm fcjjlucrfloffencn ^ci\)x-- j 

ie^^nt {(^etnt baft iUtcfäumle cci(^li($ na<^ge^olt toorben fein, i 
in fcinnii ^inft^ciben tixnr et ben Stciflet oecgOmitf auf bie | 
romonifc^cn Stnbicn ol^ ein fippifi t<Iii()enbf'3 Sflolfelb ^inju-^ 
blicfcn, in tucld^cm ]<S)on einzelne ^aUnc \id) ^it^t unb Il'uft 
ftreitio ma^en. t)iej t)at leine Schule gcbi(bct, b. t), md)t in 
bein 3inne, wie fo manche nom^fte Philologen unb ^iftorilrr 
ti nftlimi liaben unb wie fo uicle junge ftrebfame llnioerfUötä' 
Ii'I)ur cv ,;u tliiiu üerfurf)cn; (^iriiiibu fiiiter Xi^ciplin 
mugte er jaboniebetttinfeitigleit frei fein, tonnte leinen ^^otlei' 
ftanblnmft dime^inen, (ottc feine Ikwoie aiif)iit|^eifni, leine 
Miinftgriffebeijubringen; oberer hat überhand nie inbringenber 
unb jiuingenber äUeife auf bic (intiuidlung ber 3>ingercn ein» 
getnirft, nie fUr bie Sanalificrung ber SBiffenfchaft geforgt. 

Seine 0)ranimatif unb fein i^iJrtetbudh bilben für und 9([Ir, 
bie luir unv^ iHonianiften nennen, in einem @robe benWu«gnng«= 
uiib Wittflpuiift ber fVL'ifcljiutg, loic feiten uoifoinm! ; luic 
finb im beftcn, locil im loeitcften Ginne feine @($ülec unb i 
tfXfynm tml, boft nrir von i^m gelentt baben, itfe auf bie CSotte > 
beö 9Hnfler4 ju fchiuiJren. iUian barf uuifil bflianptcii, bjfi bie , 
Lautlehre aud) in ber brilteu l'lufUige ber romanijc^cn Wrammatil 
einigcnna|en ueraltet ift, ba% fic bebeutcnb tjätte ertueitert unb 
in nicht luenigen ^i^unftrn berii^tigt nierben lünnen. Schmälert 
eil jebodj bn« iücrbienft be« .vochbetogtcn, wenn ein ^u^enb 
junger Viuibe bic Don üjni begonnene VIrbeit cUoa^i rafcher unb 
hiftiger fi^rbeiten, oU er *ä {rlbft t^un oermothte? @o 
gtitdlic^ fomtte nur loeiter gebaut wetben mf fo breiten, fo 
ficfjfriii, \o ftarcn O^rnnblogen, wie er pc iirfchnifen hatte. „Iler ' 
Ibu^jitobe tobtet, aber ber (»eift macht lebcnbig", ba« läßt fich, j 
mag et aud^ etwa« wunberli(^ Hingen, uoii bm Tiej'fd^en ! 
Äapitcln iibfr bie „^yiivfjflaben" fngcn. - - Sll^ ob b.iö (.Hctrnintc 
unb ^erriffcnc oon cmem ferneren Stanb^itulic Iculitcr unb 
^rer all Qfinheit erfannt würbe, hebt, in loiffcnfdjaftlid^nt 
6imie, bic Siomonia mit bem fBitxU einet Seutfchen an, wie 
bie Oermonia mit bem Stile tbut tlSnctlb S>iea l)at, na^ t Ccatraf Bf dtt — 20. Snuflx. — 120 manchen mehr ober weniger mißlungenen ^itt\näfca 'iBbtm, 
baä ü^nbicnft, bie 9efd>affenhett unb bie (^efchichte bctioiig« 
(^(ementet grünblich bargelegt ju haben, weltihet etu nrfpiänq^ 
HdftTti unb feftered IBanb ber lateinifc^t fMt bilbet, all 
9ktureQ, Sultur, $o(itif, weli^e^bol ^Inbenfen jenet ungei^eui -n 
Womt (ebenbtger erhält, alt ofle fbB|;>^it^etttcr unb ^\]a> 
(citangen. 3ft e§ nicht begteifli4 ba| man twn tloM oalbs 
©ebanlen anregt Hiv. di fil. rom. II. £chlu|), bent SReifter 
einSJenfmat ju fefcn? 2Sir halten ba5 Unternehmen fürtKi= 
fifl|t; bie ^h'ifiiahinc an biefen {fingen ift noch nicht aQgemfia 
genug. Seien wir boniit jufrieben, baß fo oiele Üeute, bte fonü 
SKoncherlei trennt, mit (fifcr unb Si^ärme gleichen 3>f'fa 
juftreben (unb mögen ijier nicmol« nationale (Etferi'üd;:!.; i 
ouffommcal), bag fie ^Qe vxits^v/^a ä^erehrnng^u bcm freast' 
(i^cii 8ilbe emporfchaucn, nniec toelchcm fic bfcn: Ta iM^ 
ta iigB«re e tu maoatro« H. Bdh.ob.^ 9|{l«(o()u9. vKi. ti'it (Ä. p. i^cu t ::ri. 5^t. i. ^>«ft. ls76. 

3nb- : ;K. Üiaut^f n'tctit, *u ibuiD^t^c»■ 'i^atb- 3. — 3-^^'!' 
mann, fu (»otntitnt ?Jfvc«. — a. Sdinftttr, 3'"^ an» ölta. - 
(f. p. tf f tiifd), S',|ili. Kii'ct. 1. — SÄ. £*an?, llnt«rfud)un.i(ii i.''. 
tu fljten. tiantfdjrifti-n. — (i. p. ü f u 1 1 *, Kkci. Ii. - 

%.iittt\. lit ^itocfittaa cum iaSctbinta aiit bcm SitUttDou.,:.- 
C. 9. 8(Htf4, Soph. ElMl. IS. — 3A|<H«iri4t(; muttltn. 

3nb.: fB.r illtnbtraer. jn t><n atttf^tn dpbfbfnint'ditiTtfB.- 
Groin in^ri, üb. bie Sntfttbnngiveift bt« 2. Xbeile« btr >butrt:> 
bdfd)(B (B(f6td)te. — Xb- äRommftn. tit (somvrjan. Cjtittsi^^* 
tjfdn. — SülcfUrn. — (Sitotbnet« Urbnfi4t an» aaf bcm <i>:^:r( 
bei (Idff. niicrtbum<tpiiT(«f4«ft, »ic biT Utticn a. R<n«<a 
»tjfenfdidft, Don Saniiar m <pili 76 I« Seitf^taib «. fccailllUtf 
neu trfdjifnftttti !pfi4tr. ÜtAiv für flapi|4it iiiiilclc^tt. ^rl^. fcn 3a9ir. 2. 
1876. 

3nb.: a.1. 3«a<'. 'in ©eitrafl ,«t f«rt>. »Innüliftif mit li rjnr. 
flti*id)tl. dinltihiafl. — Gl.^antuwit}, <tn 'i^eitta«» }ur öftmit: 
htintuii". «ctent. — ittHtn. ©{m»rfnni»<n üb« ben ^^l•^fr■f:t■ 
ttialtft bei i^arata*. — a. Sßtf ftlcf«?». bie «age vcm iiii'.a- 
9UU^ — 3. Ocbaacr, (ia «ttitaA SrlUcaag bei tcaiiiiiyi'r 
^«H<^f^ -* toiflgeui JHctM Otttitciiiagn. 9Ia4H4ten von ber «efeaftbafl b. WH^, a. b. «. llafik p 
«dtiiafltn. 9it. 22. 1870. • 
3at.: Zb. 9c«t<«r t|t Mgv. IIL 19 ipaadan« «bit lyu- 
danc, Rifv. 1 V, 3, 10 aspaadaniAno »bcc tisy.indaiDdno |B IcfinT — 
9(. danevcT. Öenethiaflca Itbtr elafge ^ISihtn mm müPMW 
jtiümmunti»ma§. 

BulIrtUno deirinsUk di corrwpvnd. anshcologica. Mr. XI. ^^'^ 

3Bb>: VulftabiraacB: a) 9. Aorrlr. dteifcu {■ ftnria: i 
I. fwattfUtCMr. b> SLSftan, iBlarabvBgen in $aai9cl ifffftf.**» 
9lr. VIIL IX, 6. 16 f.). el IL •natbabarff. «nigniMuB i> 
«farnartcR v«i & ClffaM Ui 9(n|la. — iL ettdamr: K«ci> 
bta, tudac mu X. 3amiaiif: Gli saavi delia Catton di Map^ 
«ef. 1 a, ir, «of»««a 1876. 

Univcifitäti' Schriften. 

^arvalOnaujurafbiffertt.), ^.Cobaber^: Me SamwniK« 
«i^t unter Mvfiol* n> V4ibo(> SeittttniffiM. (36 CS. 8. a. 1 Uf-I " , 
O. üavvc: 0jRbtN"tf(<l>«'»1^(tMn*t>Hainw4anacB aatboaS"* 
ratet (»vmaafiam a.friaR Sorftbate- (52, XXXVII €. ar. 8. n. 2tin.) 
— di. '^liblcvaan: Uattrfu<hutiacn ihr Mc aa«(M. vriftmin« 
SctURtaiM«c«r awlfiftra bca etat' unb evambUWm bc* fetCt**- 1 
lese. 8. a. 1 Xaf.) — Sl.6«r«(nfre9: Iber BfAcibd«««*' 
9la(brTan(bcitm aa^ ecbdntcb. (6t S. 6.» ' 

{'»oOt'fHtttnbrrg i3i(au0uralbirTcttM. 93. Srantfc: deAa^ 1 
(iiiU (irMioiic quae e»» de p«c«. (3* S. 8.) — W. 3acali: *" ' 

i!utuct'arb(na(|d}i(ht< be* 9«ulal Sia(«nal. I. X^. (3i 6. fc) ' 
<i. jtciger: de oralicHia cxoeploria qnaiti feraal contra 
Dein» acripsiMe DeBAOrtheiiein. (28 S. 8.) — O. Drewer: Digitized by Google 121 — ItiT. — 8{tcr««{f4efC<MtfaI»tatL — SO. igMr. — 133 itadf 9iui^tBKile|un0 $^tbi{il cintrttfli M Mrkr atfirabcR, nt 
«»■^nfdMn^w^t MilMHiitM äatMbiiMf (41 9. t.) 

(3MB«nal»ffrcri), 6. C^affiir: 4« teillk «dverwa 
Apbobuoi oralione val^ Uemoatbcnis nomiai «ddlet^ (M S.8b) 
Straftiir« OMMfliiralMffrrt.). 9. Stitin: Un Mt |mMfii«e 
3. Oltift B. »mn «»bUt^nng auf eiin Cime. (61 ^ 8.) 

9rbi*cifnr (ÜtealprcftOninaf.), 3. .Otlmtult: übet bie iuu«fni>t 

l.tb.: Uaterfadinng ttr ?<<iv{i#n<atn. i..'t2 £. 4.) 

tfutfif Mnnbf^au. ^»tlfl. pcn ^ul. iRo^{^bf rci. :«. ^abr^v 4. ^>cft. 

Sub.r T. i-ifD(f, ^i{ Ärau 2Äjr4(fj. — 1 1 1 1 ( 1' r .i nb, 
l\e .'ptne^in t. 'iftm n. Uc 'JlnfäiiÄf ttx Uiiiitmirt. 'l'arut in 
leid) -33). — (i. Etiler, aUtJuta u. >i><rearlnu»: ein ««f 

±<a ini um 9ntt «(«f. — eu «««c Im OrlMt — eflmtrif^t 

'i;]ntfd).)ii. 

sagt«, muflfal. Srilung. JRel'.: ^r. 6 b rofanbcr. 9lr.4;»— 52. "6. 

3iH.: 8, (Bngler, ülrr tini^i« in tfti ntvtjlen ?lu«i<aben b« 
Ten <«*i(jpanni.'?Jattifar mfd). tntfmtt. etfDen. — 3«r (iTinneninA 
in i r »>ttniann .tiärlfl. — ^offmann t ^aOcrAlcbrn'« ScTi(f<^m§ 
munfai. ficmpcfiticntn ju ftintn \!ut)ein. (Sdil.) — Q. ^ille, xeat 
bat auf «rfdngtlictjen tu 6cfaule ficb ocn unfncm 1ii(b(rri(^tcrn an« 
«mjBft? — ll(b« Ännftbllbunfl auf Unimfitären. (?d)l.) — ^. 
In na, ^nr Stibtjftrung btl ^Kufirnnltni^ttl. «>. (9d?l.) — Son» 
Ufte Nt f bilharmonie bociety in tvRboB« — 3. Slcl^ioc RUtn» 

üngn«. 9inMf8filn|. IIA.!3cral«. M.3a|«|. 9lr.48— 50. 

3h6.: )Mmf« Mc 3a(r(4(>TÜfung<il M OentfArn Sltidi*» 
Vtn« MB ISTt. 1. S. - tiit wifftnfcbafll. «utbilbuna itt O*^' 
dcrt t. Nr ttfqifM. {Sd)l.) — Ca« itgl. ^Ifior. Stnftnm ii. bit 
•nM^rgaOfTfoiRttTtlbtn: 2. tiU 9twt\)t«aaait. (BAU — ^tmtx' 
tum }t »HB «uffa)^: »lltber bic Hafna^ M fjnguitanor»«." — 
W|i 8«rlt kbtt dac «•fttMwittdmnfl wifmt Sufiateric. — 

Nr. 1. 

ABMlMtoon. — LuDcroth, »••ai dinUrpr^Uiioa d« drrDlim 
Mtf« i* l*ETU|riU wloa »int Miltbiea. — U dorlria« d'Addal. p. et 
feB.rhllllp*. — Sl«f(ri*d, d( I tmeBd« appcl«« in flnl«. — 
■mm JmMI||«m da MMMMHMai da aoMa «t*. p. p. KliiitBK. - 
Uttre» {•Mn«« d« intAtm« d« S^vli^a« 1 madam« d« Grtfoaa, p. p. 
Capmaa. — Cnrrf«p"ni1in(r; Arml^niir i\rt inxriptioaa. 

3« Ma» 9tci4> '&i*fl- eon A. 9)eicbarb. ^\t. '<. 

tinftlaana. Mt dilnnrtun« an Jtati jlititit^ 0«tii. — C<i «ibfldll 

amari« für «<untbtiiirfi(«e. — nu( ««lila: ja Ma aallta.— — ' 

t» •RBifefttn. «ffc. {). Slnok 9lr. 3. 
Sa».- f ralimtt. He 9rplwtiiM«ii »ft «iiflni In «Kttilaflni. 1 — It 

in Mc(l'#»i>rnb4btifraji». — ?lltgt(«4. 0iciai«um<l. — «HaaMt; 

tu SJJttjf. .^T*9. PCB ffl. ffltip. r>. 3abrfl. 9lr. I. 

J«*.: 3« «nitn Jabr. - « f ittr f(t ii.tuftit.fle «iirfgan» a. MtflMtt kf 
ymtM. P«mB«. 1. — »gi.-g. 3>|tn| <r« C<n(i*a[M|Mlat. 

«Illwf. Ittir. Uattf^fm«. «Ttg. mbSL i*Üf#«lirto^ 

3it : 3at tir<bi -rciif. 9i'f'.itiiT. 1. — fs. 9a*atr. ttdHlK a. CM«. (MU — 
a sjbei. !:tu< i-ntit. ? «ipiittf, «(MM M CIWMtart«IM ife«. 

Bia«|t lam C. Rd(|d. k. ft^i. $rca§. 6taat«««iij«l0{r. 9ir. l . 
Mb.3 <»tMri( M fi. M4m — «triAM Mt MMa f iiMditKt «n »ic «<ldi«< 
«■■tjffümftt Ml S«M«|Maa| la WÜtämki *. »U ftoie. 

Ctnihwnval' Hill, ta ftnita 1872-7«. ■ SiRrtfi^oftl. »cilagf bcr ^dvj. ^dtunj. «r. 3 u. 4. 

.Ut.: dm «cilTdg Srlllf r«; n-<ilb<ifcjril. CtatfAlinb«. (Sil.)— BtrUbi 
tNt »i( 9lid)atii>mr,i! 1 ijtlMt« tM 3. 7& — O. Vaul, mvflr«L BidMatt 
ti {«»ilg. — «i« Ii cr.tn. «ttmtfditM. — Mcfultate au« »ra «rtwiala» 
NofeaAiungen auf (<n Xgl. Sjibf. etjliciKii. bT#g. ticii d. t>CB|Ul. 

tl|m. ScÜMNg (Kn(|<b.). QtUafle. 9)t. 359 — 366. ISTgT /fltWA-Cfl«« («ifcelcg). 4. (edbU — Cit f»|«n. adicn »*. etr«.|. 
■HM. — Bl« Ärt»«»aHlfi<lit«ii «uminlfitl. — fl!«m. — ^craann mii\^ 
'S<tr»I»|), — ^Tt'f ali^joft. *jsriiiliJ6 Tjf T,im,\ii. IXcaairaacam. ~ 
«arrar«. — 9,*iu »opjU«n au» f.-m ri ifrltttiK - QBltitcc (Griffe. «9. — 
3aT WnfUiiimtar — £(< rifin. «iKtatar im J. 76. - «tau«. — 3im« «tl- 
niat l at Wlawteyf». m la 3«m. — <NI»« aat Ni flatt Nt Caamt- 
■niaa <a OtaMimi* uasi 31.4&, — Ha« »ea 9a*to(a «iart MrHWtn 
— *-|. — H 09(|i«, nallaa» ua» ««laiMbtt. — «. e4m1«-| itrutftt «Inil9»|l (9dla«t )itr ». 3r(HniflK Hr. I - 4. 

.: *«tf«Tt. tft ®ini<t (tpnjirfji 1-4. — ««tftllMrfltur. — ftCSiai' 
l^aa. erlniiinn«(c. ii^orii.i — 99ilKufd>afil<il)ca. — ilmittcaHitd)« f 
Sidtn, Cir JliMjabrtmjiti im alt<n WraL — MaM|ia. 

Sna^rirte 3rituB9. 6(», »b. 5Rr. 1750. 
Sal.: Bai «ifttttfBlfi »n wlii, flinaa^i _ Bta SMihi bat 

S«ia»ri»t«'>(* »»lii'ilwn ÄrtÄllMfc — tttt Blitl — ' 
»ai " tMtttt'^Ta r<t. <'!_ — 

illi»colf|ii(dic t*iltt<.. :i ■naW* atutM Oatt ' fite 
. <a«t 
— WOitaadtit« Beter 8«R> r. 9l(tr. ftrig. von 9. IB. ^atfllikcr. 9lx. 16. 

3nb.: e « tittinfi. snatUnllMl. (9»itM — •i»tfai1l nneita* ««R 

un^ MC gtelic Varae« ia C>. Ittitrltut«. — 4i»ai»<tau. totlitt«. — (IIa SM 
(Tit C^^4(lllc^« in Stm. -- Viiifc unlttf» »iMfiaKcirdr^atniltn. t mi|> 
bUltfT. — vtTivattb r. (>iiitnf(lb au« Um unitccn JantbaL t. — 
SRofiiilkal. AmitbilMr an« ^<ln jüc ;<jmilienI(lMii. X — dlif.^arr. M 
3. Isl.t, m»m «tflft Ätiejug (au« (. biiiiitlai'. Itimcltiit f>t(nT. 'Slaii'»), — 
^. van Cewall. au« mctiun JtaenttnjatiT'n. I'<. 1- - 'T ir. bei«, ttt 
lifelt »tal(*( 3iaet. 3. — Vcfitbtc au« Um tl|<ai<i fiit M<, m\*t t» *i4t 
lwr«*n: 16. 9lcr«, Zt«a»M* wa 9R. •titf. — MnMi U. M* |<a*tM> 
H41l(a «IbML «if4«iaaa|n lai 9. im. - PaPtaHaaaa. 

<|«talf««it. Kr. 1«. 2. 

Saft.: 3utii>«ruv itx .laartdttaiibc (««»idil). — 9(Att|(ai aa* flbnalif 
it», - ur. .uti. CK atit Nt !Nc(cii ««rti^n. — 8t. ttlbU. aal Mm 
e<n<n«lt^n un((i<« Vlcbun«|«eiit:tn(. 1. 3. — 3. CActr, BtatWI. — Ctt 
eviTiii*aiii« »et »tm 4>rrtiki*bcf( ttt Siffca(4a(t— 3. Salier. MTlaaitat 
Vlip|»«Tarbiin au« Sttfaillt«: 1. »<«a «aai»»!«. - W* Zaar« MI »ntfdm 
üiiftwbaat«. - ata btalM« 0lif aal MMtiia 9m. — ViiaM Mt JNaV 

Wt: 1. Diakikttiti« a. Snap. — SlIM. Sin» IL I " 

eUtttt a. eiftiMa. 

9rl(. »Mft.ftN1t. Hr. 15. 

Safe.: ?o-.iH« p -^T.iTi^in*, >ie •lu'tnjjbre flu«« *!i'4(t*en 

Huf« n f. ; t i :ic Ii .'iiiib:!;!! j t(f! .1iur<f. - 'W r.riutSfl«. 
eintut et« >>albin»nt<«. - ^. r. «< ( i U v 1« . <in MbitMId auf ti« 9RBn4** 
aar JtaaUKmiMtnHIrtaat. — Um RaailiuaNM«. 

IDt« Rf«c Sldtt 9kK St. ^itf^. ftr. 17. 

3ab.: B. Sodla«. |0«l eAldfolliatg«. — «L Rar, Mt «auKiifvitlttin. — 
W. *to«ln«t . <*! L'b in , Nr tttr «iibpiMtct. — Truifittt «tJKefrifatt : 
»ICH. — « -VI 'Jijtatiu, ttr "Viit j»f;i(i. — S. ♦ahn. VMit au« unitrtt 
atokUma^Mna 2. - CIc nthlttt In »<t SRnatfeW«. — Süi «an« un» ^tt» ; 
Maririu. f»etlf.) — na««t{iiflrM(8fl«fal»MlMIaiM. 4«. 9C|i«. S. 

3nb. : TU» »ralliftt llltiftHcInlNit; Fal pnn«. «MMMatlMiftnIttai ■. ric firttOti. 

(Tage; rtiildbt 'VtadUnxif«. — Ta« nittttKint.tf ■SruAdtHn. -- T.)« In- 
•titnl du Franre. — X. Oinfl V. *atl U. btf r>;tii-in.»ni.i» rt^iiti. futtt. 
iMf«'« <tki4K4lt •iltdicnJanM. 1. — Cnalait» u. Hiiiiiant in Ciiint. — 
MC a. <altBrWlMt aa« «atlaiBn»«. & (»«l.) — «L UMaclM* MaaM X)ai SuiltnK Hr. I. 

Safe.: «. Cc»aaj, BlntWiMr aal »cm irr». St^lfTifa. l. - O- dadtatio^ 
Canvln fiNi Jticaiuat a. etlbUktfonttung im ^flaatnirrlife«. — C(« mint 
Nt ♦Ana»llatti. — Utktt (Bjfetnng«(i(«tlnungcn. — 9(«uc MtlfcfeaaMMfen» 

~ Si<tif<ltf«itl)tingtN twlfdi«!! f ftan«(n u. ?nl<(lin. — ini«(cOta. 

tA* fiRtRt. ^tlf. MR 9. nillct. St. 9. 3. 3«<rt^ 9ti. 3. Safe.: •. flaAl(«aI. jaai Oaffnfvbai brt tfttt. ■ 
tn u. .Ulla. — Drifc, Mt CifeMTMilt a. (feit 
iiaiuttttt^is tfMiala^ Mt StamfKM«; Ifirtn 

e<lciaiuttttti|l 
HKlIanitn. - S. «'«Urftt». 
1 Mtatoaa f M« «alM — 
JtuttwrtcW««««* Wt> Mißlftii^txt Antike« 9«4ni«Ba. (icn{iSil(.^<n(ifltnb(ri(. (9ont»<(flrt: tbfOtt4ita>ll>M 
9«RbifftR, 6i«»itH juT ftmit. 9tciiaioii«fl(td;i(^u. (Dm BilBNnui: 

3bb. f. ©. tM. 21. 4.) 
«clUrmann, btr dmUofnatL (VaaM. 3ia. 363.) 
erafilien auf btr «)(ltan«fkOBa| iB ^tUiNIvfKa. (9m SawlB«: 

dbtt. fld. «n). :>2.) 
Busline, code d<! la bour«c (Oon 9t<v<(r: ^tn. eit}t$|. 1.) 
Cook, ihc Holy biblo (Son 9IeflU: XktoU )!Uitfl. Ii, 1.) 
(S^trnp, 'Gilbte au« bet Bcit tft fkUMiBBBtBlKii 1* 06(rd|lmcU(* 

lilUÄ«b. «. 3»«- Sfi-i.) 
OdBiciii', &tW±u btr frrb. XttcIinaHdBla «. CmriBBRiimIfWBMB. 

(«en 3a(|fö: *lr*. f. \iav. mioi. 2. 1.) 
— , tu ?tjmn!tirrunj»»lfljrt btt ftrb. tpradit. (ttÄflI.t 
ttrtm,iiiu, 'l'Kutin Ätiuftn unb fttnt ^ttt. {Soa UÄidjtli«; i|jeoI. 
«iibl. l.f 

j^edintr, 'ik-ndjitlt ber McjibHif. (»on 91(nb((f«: dbb.) 
^Tcbfiisammtr, bie q)^«Bta|U «M 4hnBl>miiBdv M OdllfBctH'«!. 

l«a«»b. «. 3tfl. 3.i2.| 
fflran, 'f^ibtlwtrf im iit <^<mtinte. (2'rn gdiütfr; Ib.L'it^ta. II, 1.) 
«ramcin, bit 'i>ttftftion b. accevttl. («Jon (inbemauB: 3cn.iäÜAlfl.l.} X 
Tarifen, D<rintfd»t( B^ÜBfBMiM* »^B»IbB|(B. (Sm 9M^: x)«^ 

iUbl, XU, 1.) Digitized by Google 123 1877.^4.— 8{Urartf($e« d e it t r a 1 6 ( a t L 20. 124 ^ti^\tl, tn rfim. (fr fel^icftntt n. U* Mfn»«^ Hai ri Vli. (Hon 

a. cdtiatia: ^^n. ÖiHt;. l.t 3erban, tviidit 'Stufe. (Son^. ftccf: 3(0. üiuta. t.) 

«iMta. II, 1.) XII, 1.) 

Anavr, (9iiü. )^ri(bT. CtMtr. (Scn CictitI: l\)teU Clt|t|. II, I.) 

«. «ilienftlt, «^ranrm über 6i(((afwiff€q4«fl Nr ^mufl. 

{Wiai. f. b. Sit. Attitan» 1.) 
Snvue, t(r £rra(^ictoa«^ .ftcl CWRClbll 9tiv«*. (>•■ C 9«!»: 

3fn. 1.) 

aRdafftn, neun GatM &(>» freie AIt^ «. 9n»lffeMlfc<ltcil.'(9»R 

«Mgen: Xbeoi. tfitbl. XII, 1 n. 2.) 
flRicbaub, tn fleAmn>ärt. 3uäanb tet r$m.ifat|«l. Jtird^e (r %tnh 

xtiäf. {'Ben TliD: Ibtcl. Vitit«. II, I.) 
9iafmetb u. Gt arv enter, Iti SRonb. (3lu«l. 52.) 
Cf'erKnj^er, SSfeUnt'* ?fben n. SJirfcn in 5d)n?,ibeii n. in ber 

ediweij. mv^tb. 91. 365.) 
CcMer, Vebrbn* b. «ombelif. (»on fliap: Jen. W^lfl. I.) 
i<. r!l;6. <^<fd). bc« t^elbiflit« eon 1615. («Ilg. Snilit^tit. 50.) 
iM'leiterer, (Mottfrieb !8tlbrlni Veibnip. (»co ^. eommer: 

«el. 'Jim. ; 2.) 

$lan(f, <>ivibrbc(t n. ifla^^it». f>«x»bUlHiii. (tRftlklLjtfl. 358.) 
0otebu]], au« ben «Rrnetmi tk t. raff. •Nnmatit. nm3aair: 

«r(^. f. fla». $bilcl. 2, 1.) 
Qrd^lc, Seffine, föiclanb, «<infe. (K«(|«b. %. 3^. 385.) 
9ta%tl. Ciabte: u. Aullurbitter an« 92erbamerlta. (SUg. f. b. ttt. 

t. Mnll. 1 f.» 

e^Hi». kit IDaTwin'i^en UmHci. {ta^ßb. %. gte. Ul.) 
6(»V^ oltNvnfMrr edgenf«!«!. (Stb. Mt 62.) 
Silfvcrstolpe, Svenrkl Difilomataiiam. (Sm MHIiMi; Ott. 
Ml. nnj. 52 ) 

6t»l|<l, ttlfttnciMntlM« cIhcI MtaM« m »H ». 9ttt «c 

Xrcvel»««, 9An rm ericf« Satb ül««!«»'«. (iM C». fbucl: 

«Ol. f. Kttt. k. «IM. I.) 
Sagncr, «Bock. ob. t^<l. 0«ifl»<it||«Mfllfctrc (Sra Aister: 

WAnwoTt I.) 

Zahn. Ignaiil et Polycarpi eptduUe iMrtyri» fn^cnUL (6dHk> 
aii}eig(: Vitt. gel. 9(nj. 5S.) neu erfdjienene tDerke 

anf unftTta NitMitaMtnrMn ttafdUftrt »sibtn: 

Bu c Ii l> > 1 1 7. priscM UlIiiililiB orifilMtin fibri III. Beilin, DfliuDler. 

lli'l s. *• •. 

l!.iffcl, tn (^hJ)arj<ci>e J»Rf«rtfitf Ml b« 10. 3flM, ^nUn. 

titbtr. I iDif. 50 i<f. 
Dreber, bec Carnmitmu« nob feine OtDlM fn btc SUbffb^c. 

'Periin, «peter«. (VIII. 16u 6. 8.) 
9olb|d>mtbt, lit tMtiUMMi in $^ildbetf|ift oib bk bartf4« 

3nf nÜT((. SerKa. €fTiR^er. 1 HU. 20 9f. 
r^&ntber, bit ffbolm ' Svibemie 1873 te lt|r. Ctt^fn. ftttSlfa«. 

iPcrlin, ({. vroiaann. 12 9Xf. 
^eftin»to. ba» <Ruri(<ilif(6<5itine n. bAl ttfFiRBifMfhNiI. Seif 

jt 'Preiifcrf u. i>5ttfl. OTf. 
3ar^ M( rtrömun^en im norb'4tl«ltlMn OtCt«. OUt 4 ^|||ill^M. 

©im, .f<flieL (V, H4 e. 8.) 
«ieferi^fp, CctiÄii^ kct befmbemi SiftfMMtlL SotHt. flffd. 

.i>, asf. 

Kleitnihcs, /^^ipffa «/« /thrt /««lai ntf J]Ur«M« /*Mffav. 

Athen, 7<i. VV .K. -.^. (7« S. 6.) 
AI ein. ro«mot(t(ifd)e Oricf^ 2.« »Clb. «. MIM. fafL •f||, tc)|lMB* 

3efei«i6al. 6 9M. 
ecDtara, t«l9l4RCi4ieVfNtf iB9«9Rntw «t<ytf|.64«fMii.«fait|ir. 

«47 6. 8.) 

S«nac, etr'Aidite »H UlMlitUHlnM. 3. Qh^- ««IL 9|Mc|«. 

Siberet. 12 m 
— . togif^e Stnbien. <ibb. 4 WL 

Sin bau. «I^eb be Steffel. SiiKr, ^*Mn« CO' (XVI, 303 €. 

ar. 8.) 

2i<|t. nünMMfi« SaiAtafcl«. 3. ?irf. VtHta*. 7S. Jim. 

10 nt. 

9««!, b(c gM§(« MMe nb b«« CMiftilluiL ^Mibiig, ll|niHr 
bfiflte«ifc«. 409r. -»-1.— 

».9cltenrofcr, «ufhfl«! i. 9«rtMif bu b«M Lteinf* 

4lcb<(t*tH>a(e öiebbolfic Qllfbl, C^qpMtM, 7 Rktnhnud, rranriit et Uii'^cs: Moicou ci Si va'-topol 1013—14 

l'iiri«. iicrKcr-LcvraiiU <fe ( o. (XXX. 412 S. S j 
Äiemann, rauRfal. €ontaxif. ^eipjig, ©reitfepf u. iiärtel. 3 K'. 
Aunje, SdileierDa(beT'# Olanbenllel^re in ibrer Slbbängigteit reu {a= 

ner 'jibilofopt^ie. 'j^erlin, «erg^iolb. 2 m. 
SonnenbiiTfl, Seitfaben für be» Uaterrii^t io b. «ecmetrie. J^eiili, 

grrintier. 80 ^f. 
&ieintial, ber UrfprnBö ber €mtte. 3., erireit. -Rnfl.. Mo. 

Dlkmmler. 6 Vit. 
€tibien. enal., briA- von du««, jtclbing. 1. l.i'fi. ^ 

brenn. 0ebr. ^enninger. €t pt. 
Sunkat, f 9tmr«tH r»S vksnftov raoi; tfro« • ^afovtntßif. 

Aihrn. 7«. (3W S. 8.) 
e. ffiibbettt. 1hdtej)f4e AavaJ]erie>'JnauÖ9eT. ®eia, 9ieif(»i|. 

2 m. 25 lif. 

fBic^ner. bie »efen^afte ob. abfelule Siealitat be< Stanmc«. itit^ 
Vßmat. 3 9ir. 

— , 9m $unft inm 9eljie! Ober: .Trx unbevegte Smegei'. fit 
3 9»., 

Xaoliiopulo«, 4 Si^tunmlia iXli/nM^t yltiaati^ it nl[ 

«mIiImc ttL '£U4ido«. Athen. 75 (I2U 8. h.) 

». Ricmf fciir PbaniMcopoe* elinieo-oceofipinica. 3. Xiifl. Wnin, 
9«r»lb. 2 91t 40 ff. I0u|ti|ete lirrlu Itr tulisUMei fttcfiiit 

9aerftciiif#c 

Uoddridge, Su%. , nolcs on ihr Soillement .ind Indian Wm» oI 
tlio Western parls uf Virginia and fVnnsjlv.inia . fron» I76J (n 
ITS.'i inclusive; lofftlhcr 'vrllh a view of the sUie nf vfi«'.; 
anJ iiianners nf tlic flr»t «etticr» of the Western countrjf. Vpilk 
a mt-moir nf llii- aulhor, hy Mh I>augbler. Bdiled Vg Uk. 
Williain». (12.1 l.<.ri.li>ii, 7»;. 10 ?. tl d. 

McfiKiir of I-iriil. - < il. T' iioh Til>,'liiii.iii , sccrclary and aid 1" 
Wa'ihincion. Togotlu r \Mtli au ap(>endix c«>nlalning revololiooarT 
juurnaK and U-itres liitliorto nttpablMMd. WilbportraH. (lufe» 
Loadun, 76. 12 s. (id. 

Noyes. J. H., »ociaIi&tic literatai«: Hislory of AoMf icaa «Midinu. 
(8.) London, 76. 15 •. 

M cl.ennan, J. F.» ttadies in ancienl history; comprisinif » rfirif. 

i.r primitive tn«rri«fe, an ini,uity inli» tiie ori^in of tlio I'iin 

«if raptu'c in ni:>i; i.Tp.> i-. rciiinnies. (.S.'IO p. '>.) "Ii. 12». 
Pil(p, l>. ü„ a history of crime in England. Vol. 2: fiom *^ 

accossioa flf Hary Vit to Um praMOl ttms. (740 p. 8.) % 

18 s. 

Planche. J. Hnh., a cyclop I lia "I C'i>.liinie; diclionary "f ilt<»-- 
Includintj nulircü rf C()nU'ni,-i. iaiu'iius f islunM^ i<x\ ibe Tontincnt 
and a geni'ral chronnlogical history «i (he ro>!uni»-< nf ttir prin- 
cipal coniiiries of Europe froni the commenceineni o( ibe 
Christian Kra to the acce»siön eiC Gaorgt III. 2 vob. VmLI:!!* 
dletionary. (4.) 76. 73 s. ''>d. 

3talienif(i)e. 

Amico, 0., la vitä di Niecolü Machiavelli: cunimcnlari »Irrr - 
critici üulla vila pubblira e privala, tni trmpi o oogli «cri»i ^ 
SfgreUrin florenlino: corredati di dociimenti editt ed Ine^ 
TcTza diiipen»a. (3!)2 p. 8 ) Firenzo, 76. L. 2. 

Brir.io, Ed., pillurc e sopolcri scoperti suü'Esqnililio iwiran* 
1875 dalla Cuitip.tgnia fnndiaria italiana: relatione. (162 4- 
con ta%-.) Roma, 7C. L. 10. 

Gaddi ilercolani, E. . vucabolario enclclopcdico - daot«<e<>^ 
Saggio di li'i>pera. (XII, 64 c 4 p. 4.) B«IogiM,70. L. 2,S0- 

Teatanienti, Vetcris, traoslalio Syra Peieillo, es codiee Anbru- 
•iano sec. ferc VI, phololithoffrafioc edita, curante et adaolM<e 
■M. obl. Ant Ihiin Ceriani. Toib. I, Pan 1: GeiMai« — J«^ 
I— XXIV. (142 p. Iba.) Hedlolani, 78. 

9ltebei(&«bif4e. 

Pitüiisc, U. L. F., de Gentsebe aieiieiUa la 1676, eo ban i"' 
denkinff te Gent In 1076. (06 bL roj.-O.) Middrihaif, % 
f 0.80. 

RoeteeUnr, W.F.II.vmi. Am«rifboH 777 — 1580. Lafl. (bL> 
—80, fr. 6. m«t I nilri. Bfarttecrond ven AmenlbeiL) Am*"- 
fooH,». n. Coflipl.inUif2all. 

Spiecel, Lavmn Pictar vm de, «n tHne lydKeneaiea (17}'' 
1800). 3. decl : De ilaelaccMliillcn in de Kedcrbmdwbe leixAlMk. 
door de fewapende luHchcnkooirt ven Praiem beilieW " 
Van de SpiefrcU polilüch-diplenmliMli bedr^f. «b nadfei»!»' Digitized by Google 125 — 1877. .l£4. — fiitetarif^ei ttcntcalblatt — 20. ^aiuior. — 126 naris van en W«»l . Friesland (Nov. 1766--Deo. 17»!). 

I ii zijne lagi'laten papieren loegclicbt door G. W. Vre«de^ 
(4, «4 ea 663 bt. gr. i) Middelbiu«, 76. fft. 
Itemmu, C. F., Mcdarbadwli« ipfeakinMiideB, apicdtwUMD, be- 
■MBtagcn CS wUBMiHniMriiiMi, um de kÜM «nllMiid. Be» 

klMM dMT dft •HdlMldNiM ttMiMlMMU VtB AMh kUHlMI 

ea welcndMMO.- I. alok. (2, VlU U. ca U. 1 — i64. »*.-«.) 
Dofdraehl.Te.^ «itlefdV« 9wiA. in Hadlni^t. 58. 5!): SteMdR. 

f rifle^ill nündrra. 9ir. 74: (Btfi^idftt r^ranfreid»!. 

i*ati4" £oi)n in ^uglburg. Är. 125: »trmifdiu». 

terlina in jpjinbii^. 9tc. 2.1: £bcclo.u( u. '^IjUtf^^^ 

^airaffoBii» in Veir^ifl. Wr. 32: Vtrmt (^tcl. 

lecf^tt iH Zarin. ^Ir. .1: «(fdiii^ie u. Uin ^fllvifid#«1ICB. 

9tf4((** itt 9tr. 4: iBnmtf^tt«. 

iBHigtHtilt MS Vfvfclttn.) 
IL Smmc te nictcrtS. tMlwri: fkmiMM. 

IL • te Sien (?t. $raii»<l): S«inif4iKi. 
M. Wa^ Ii ttl«H («. tpraobcl): Scratf^M. Cti 'Drioatbccent Dr. 3.3ello in Söürjbur(t Iii jitm augtreTNl. 
j^totoT^'T tbtaii iüz tat Otbltt tt« 6anfrrti naD tcr pcr^Uti^tnftrti 
€in<40if|rnf4aft nnaaat »orCtn. 

Die ai^mcMail. ^Toftffortn Dr Saanot is fecr Kitkiatf^M 
nk Or. BtfaiaR«« io bei p^Mof. Sdorfell btr 1talMt|itlf 9tta%» 

t«l ünt )u orbftttl. $rof((fortn (Tnannt n>or^(n. 

tft Vrofcffor ©• W jurenbffdjtr ft>!,it Cilern eintm Äuft 
a tt( Univfrntät 9onn a\t 'JUdifolAtr c. diontttn'J. 

Hn tu llnirfrfität l'fip^ij (»abilitlftitn iid> j(* lUii'aitCifiitcn 
i. . Ät. S. Jt>. (^ftcf in ^er tb«i>Iejif4fn u. Iti Häb<rii)t 'JJro|'ector 

mt$m. 3niiitut ta|'ctb|^ Ur. gr. ^t\\t in b» atbitialf^tn Sr BnfoTi'i^ ■*>'• ^tov. Arotticftr aa btr llnlvtijilit Serlin 
Im bot IMnhruj tt» Jtal. 3ta(. Sl. Waaritlal • u. 8a|aniloTb(n( 
I. btl Wttntrraj tt« All. Sd»v<b. <N«TbftnnorNa«, bn ^roMTer Dr. 
inrn. Bttad in 9crlin »cn Aaif. 9luf|. St. Vaaiaorbca 3. (iafir, 
in ^Tofrlfor Itt Ibtolo^ie L*r. ^tvpt an b(T Unimfilil Vtdtburg 

9ttttnIrtB| I . (SiaiTt btl (Bteik- ^eff. ScTbienOaibfiil, btr nfiih' 
minbc ür. (VttfL 9lad>tidal in «<rl<B ttn ar«f<»ml. ttrf. SRc 
Ciikitft^hCrbrn 3. Slnjtr, »dl Offt<itrrrnj bei Orbral bir it«f. 3ta(. 
ftiou, »dl Coaiaida»eBr'ihcRj bei Aal. Qel{|. Seayolbmrbral a. bal 
fttterfreai 1. (laffe be« St^l. Ca^l. Vlbrei^tlorbenl ci^alten. 

tm encr. Oberle^nr bei Gymnas. Albertinum, 9Tofe|fci Dr. 
•nife in greibtrai. 6 iü »al XittirfK^ I. Slafl M M^f. 
wre^Klorbcal oetllt^cR vorbrn. 

«n 5. 3annjr f ti 3rna btr (Siel;. Siebicinaital^ Dr. Scbcl. 

•0 iiitif^en (Ü^maanum m Conjig. 

«■ 12. 3an«ar t i« ^tnbtnan bei ttivrit ttffnftffir Ht9»» 
btiit is UMigni Ür. IB. 0. «ofmtijltr. 

. ifcluriic tcr Mb« ftatdlodc ori(ilaIlf4<r ^«abfdltifliii mb ttf». 
•illCKciler «. 9(1 Ucr ia Str. 3, 6. »3 ff. i» Idbcr 

i* kn^HiMt Mtni: 

CM, 9> » »,«. Ii<l SdTbcnbcwer fMt 

« »7m I, IlhagavadgilA 

„ 14 ». f. I. ßha«;a\vi 

M w M 17 „ I. al - (.laramäni 

w «f M M „ I. Juinn Candar 

» M «* 17 „ I. Acfaliq. 8] 'Kn unfcrOB Vtit 3lea(c(af)en oerbunbenen Q^mnaftum, an 
lBc(4cm bn ^ßmlifd^e ^JiocmatbcjolbniiBApIan eingeführt ifl, 
fotfot iu Oflern ffinftigen ^al^rc« jmei ttCueCfaffen, eine fünfte 
unb jccfi^te iReoIctoff« crricfjlct unb ju biefem ^wcde jmei 
Se^ccr angefteClt roerben, ein ftubirtcr mit bec Ue^rbefä^igung 
ffir mittlere unb untere Cloffen , indbefonbere filr btebeutfc^e 
unb fran5öiiidie Sprarfic, unb ein ffminariflifci) qcbilbeter mit 
bei Üctjrbeja^igung jiiv uak i\ad)tx tu bcii biei unteren (floffen, 
nomenttic^ für 9ied^ncn unb (.^eograp^ie. 1)k Stelle be^? i'tubirtm 
Sc^r« i^ mit einem ^nfangiSge^olt dou 2100 SKLaudgeftattet, 
bem alljährlich 100 Vit. bid jur ^öi>e uon SOOO SRf. jugeteQt 
iDerben; bie bei« feiiiinariftifth gebildeten mit einem i?lnfang«i 
schalt bon 1400 m., bem no(h 2 fahren 150 SKf.. nach 
waUm bcei Sa^cR 150 8R( mtb nodh todtetcn fOnf 
800 SIL juroactifen. $ci bc^ QteOcR (DmnKii «iftoAitise 
Sricnflia^e in '^Inrechnung. 

OeiDCtbungen finb unter Vnf^Iul etne9 Sdeitfobriffef, bei 

ftootlirihen ^^riifanfl«jeugniffe§ unb etroaiger BfUflniffe über bis- 
herige iUehrthfitigfett bii jum 20. fünftigen SDtonatS bei uii« 

Silmar, bcn 20. recember 1S7G. 

jOfttgetmciiier unb diath. 

@ahc^ etdbtfecrctdir. Vit bem ebditgetift^en 64ntfe|rev«€emtiiav in 

Ofbenburg ift bie Stelle bf^Tirector« bicfer 9(n^alt ja 
Cflern b. 3. ju beie^jcn, bereu C^ehalt auf »oou bi« ößOO SM. 
normirt ift. 'ij^etucrbcr um biefelbc iDoQeii i^re äRclbungdgrfuil^e 
nebft ^leu(?niflcn biv* u"" »"^tbruar b.^. einfcaboi. 
Clbcnburg, 1^77. 3. 3dnuar. [13 

•cD|HKi«flf* OlboAng. CMiigd. Otcxfi^collegiimi. 

%m (£(hmna{ium Clbenburg foUett iuOftcrnb. 3. 

1) eine neue orbentlithe SehrerfteOe mit 2^00 W. i&v 

2) eine etati^mäjiige 4>ült^'<^ccrfteae mit 2uoo^if. (behalt 
bef((^t werben. 9flc (elbe ifl eme tjoHe fiehrbefät)i|)ung in ben 
ölten Sprachen be^iu. im Ueutfdicn über iu ber CMciiljidjte, fiic 
bie erftece au^ eine genägenbe pratlijche (Geübtheit erfocber- 
liitk 11ii»<bcnnf(i4 ^ Ue ViifMbniD b«i oibciiHiite» Sehccni, 
fofern biciclben bereite eine etat^möiinc Stelle a\% orbentlirfic 
üeljrcr on einet b^htren Untertic^tüanitalt außerljalb beä (^roi» 
bfijogthumd befleibet hoben, im anberen t^atle wirb bei orbenli 
liehen Lehrern bie uniuiberruflidje ^InfteQuni) nach Äblauf einer 
etniähnflni ZÜenft^eit ett^eiU, menu ber ;3nh<iber fich cAi tud^tig 
beiuiefen hat. 

IBemerft luirb nodi, bnfi ben hifftfli''^ VcfnirM cine^cnfion?- 
Berechtigung jufleht, tuelcbc bii jU lo ^ uuitial^rcn 50 '^roccnt 
bed (behalt« beträgt unb für jebcd md) nur angejiangaie Mdlcce 
iCienftiahr um l pSt. bi« 5u imi ^Cf t. ftiigt. 

i^emecbuiigen mit Üebeu^lauf unb ^eugniffen werben btt 
|itn Ift. Scbnidx b. 9. «Wtttet 

C IJ t n iMtr ,1 , IST". T). ;i,iiii!ar. [I4 

(^Iro^h^i^j'^O'- Ctbenburg. ÜDongef. £)borid)Li[Lo(Iegium. 
Criimann. üipfiui^. Digitized by Güügl — 1877. ML — Stteiacifd^ci dentraCBUtt - 20. ;3aituar. — in 161 9m* bc» flirre 1876. Amnion, ^ n., Mc trfltn iWutttroflidfttn iinb Me trftc 
Aintclyrlcgc. 20. mb. tbif (. buc(|gef et)rn o. Dr. 9. IB t n cf e (. 
aOtit XitelDigncttc 12. Oc». mit 0o(bf(^mtt. 39». 7:< 4>i. 

Berichte übar die Verhandlungen d. Königl. Sachs. Gosell- 
schaft der WieeeDiehaften la Uipiig. Mathematiach- 
physisebe Clasae. 1875, Heft 2—4. 1876, H«ft 1 
ODd 2. k I Mk. 

' Philologisch-historische Clause. 1875, Heft 2. 

k 1 Hk. 

Brngman, K. , ein Prolilrm ilor lli»mpri$<-hi*n Textkritik 
u. d. vergleichenden Sprdchnmäenächaft. gr. 8. 4 Hk. 

Cl|rim{ken, bie, b« bcet^m eoktt beut i f . tif in« 1 6. 

Jf^crnii'jig. hüxd) bie t|ifiorif(^(f Gomniiffton bei ber föntgf. 
){lcat)emie b. Siffenfdiaftcn inSRünc^en. 2)reijct)nter )übj 
Va tue« (S^renilen. (^etg. b. C ^esd.) IL gr. 8. ift SRI 

Crowo. J A., u. G. B. Cavalcaselle, Gescliichte d. italieni- 
sckcii .Malerei. Deutsche Origiiial«Ausgabe, besorgt von 
Dr. Max Jerdan. Seehater Bd. MH7Teir. gr.8. 1811k. 

CutlU, 0-, u. K. Brngman, Stmlion /ur i;riechischen und 
latelaischea (Grammatik. IX. Üd. 1. üelL gr. 8. 4 Mk. 

IX. Band. 2. Heft, gr. 8. 5 Mk. 

Clirtius,6., <l. > «■riiuiu li. KritM-hiscbf'n Spracli«' soincm Bau 
nach dargestellt. Zweiter Band. gr. 8. 7 Uk. 80 Pf. 

Hrrqiorff, 3. 6., imfm ür^lli^ Scrfeemilaiitm neb nnfm 

fir(^lici»tn ^anMui^fii. ,''^ii'et5lbüent^ ^yrebigten. 8. 60 f. 

Eflclier, £., deracciu>aUv l>ei Supbocles unter ansiebuDg 
detjenigen bei Hemer, Aeeebjtne, Bwripidea, Artetopbeiiee, 

Thucydide.s und Xenophon. pr S. 2 Mk 

Jxt^ltVt üb<T bi( ^<ttrt|>cilun)) von Herfen bcr bitbcnb«« 
Jhefl. 8. 2SIH. 

Jrei)to«(, (5., bit Icdjnif bfS tramo«. 3. ?lufL S. 5 STOf. 

Win au* bct bcHtfd^cn ScrgaR(ca(^cit. ürftec $anb: 

fbil bcai mftlcfotter. 10. VnfL 8. ft m 75 $f. 

• 3 weit et 9anb. 1. Vfi^bteg: Vom arKttcIader pr 

Keujeit. 9. «ufl. 8. 5 SWf. 25 IJJf. 

.Broeiter '^anb. 2. Sbl^eilniig: Vitf bem ^a^r^unbert 

bet 9iefarntolion. 9. 9lufl. S. 4 aJlf. 50 'ißf. 

«lertcr iöanb; «u* neuer 3eit 9. Äufl. S, G SKf. 

SHe V^nen. Vornan, (ftjle VHtci&mg: ^ngo unb 

dnotabe». 7. HufL 8. 6 SKL 75 ipf. 

9ferfe «tt^.: Slorctt« I^Snis. I.h. 2. «Hfl 8. « Stt. 

Grimui. J. u. W., dculsclies WÖrterlMicli. Fortgesetzt von 
M. Uejrne, B. Uildebraad a. E. Weigand. Tierteo 
Bandes 1. Abtheilnng. 8. Lieferang. (G). Bearbeitet yon 
B. Hililebrmid. hoch 1. 2 Mk. 

Vierten jilandes 2. Abtheiluog. lu Lieferung. (U. J.). 

Bearbeitet Ten H. Heyae. heeh 4. 2 Mk. 

Hllipttl, M., opascula. Vol. secundum. gr. 8. 

Telnmiaia (ertii pars prior, gr. 8. 

Volnninie tertii pars poaterier. gr. 8. 

Hirsch, F., B\/antlniscIii' Studien, gr. s 

3a ttMeil Heid). SBo(^enf($cift für bau Sehen bed bcutfc^ 
8oÖM in 6toal, fBiffcnf4Kift mib fiunft. {>r«g. tm Drjt 
fltcid^arb. 1876. 1.0.2. 6eme|krc|»(t. gi; 8. 414 12 Mk. 
6 Mk. 
10 Mk. 

■t Mk. 3tiiiahti«t 3.» MtH Qkim^ «Ml aubetnorWöbcM- 

Srvti Ifjfire. 8. ' M 

fittliöara, ««funtttla S<^aufpief. Ilni bem Son«frit aberjetl 
«ontvicbri^iRfttfert. 12. 2 m 25^ 

öifbunbcn mit cyolbictinitt 3 SRI 

Ärttfc.fl., ÜHoiiuo galitrp. iiouerjpiel m fünf Äufjüga. 

gr. 8. 2 «t 

Lezer.M., mittelliocItdeiibcheBHaiidwdrt e rfc t i i . Zweiter 

Band. (N— ü). Lex. 8. 1872—1876. 25 Mt 
14. LiefbroBg. (H. Bandee 7. Uefbraeg.) 2 Hk. 

15. Lieferung. (III Bandes 1. Lieferung) 4 

Co^f, iQ., 3>JifTof»»mu«. 3been }ur ^Jaturgefc^it^te u. ®ef(^i(ilt 

ber SÄenfdi^eiL söerfuc^ einer Jlnt^ropologie. l.öonb. J.' 

«uffage. 8. 6 93». 75 $f. 

Ludwig. C , Arln itcn aus der physiologiiiclien Antitaltnf 

Leipzig. Zt'lintür Jahrgang. IS75. liit 12 Tafeln o. Si 

Holzschnitten, gr.8. 6 Mt 

Marquardt, J., Th. Mommscn, llniHlhuch der HönilsdM 

jiltertbümcr. L Band: UCmiöchoä ätaatürecbt v. Theui 

Momaeen. L 2.A>fl. §1.8. 12 Mk 
V. Ed: BCmieeheStMtefennltnngf. J. Marquardt 

IL gr. 8. 11 ML 

Jl»rik»frr, T C , 9tm¥* ^ W*^»^ ■ 

bcr Scf)suei5. gr. 8. 6 IW. 

NeimanD, C, das Weber'sciie Heaeiz bei Zugrondelegua; 
der anitariecben Aaeehaavagsweiae. heeh 4. 1 1k 

Preisschriften, gekrönt u. herausgegeben von der fürstlich 
Jablonowekiacben QeseUscbafi zu Leipzig. XII. A- 
Leekien, die Deelinetloa im Slaviteh-LitaBiaeheB ul' 
Geniiatiischen hoch 4. ' i'' 

XX. B. Uaaeencamp, Ober den Zuaammenhang 

Itettedafieehen n. Germaaieehea BpbiehetaniBaa. heek 
SehAibMr, W., dloptrische Unlcrsuchnnfea inabeMa 
«her dae HaneeaVhe Objeetir. hoch 4. 

5d)Uifijrr, K., «ad» 9tM* "»b no*«inM. ©efpret^uiuifa 
über äeit^enb. Sf^i öu*b. k[\[cn brei I^ecennien. flr. S, TJRt 

Stadler, A., die <»ruud.süt/<: d. reinen Erkenntnlv«lheorie 
in det Kaayeohea Fhileeephia. Kritiaehe Darste:iu:if. 

S. 4 Mk 

Voigt, M., üher die Icges regiae. I. Bestand und lofaalt d. 

legea regiae. hoch 4. 4 Mk 

WoHIifr »on ^rl■ Hofirluiribf , ®ebi(5te, ü6erf. ü. ff. S'mttjL 

2älmiaiüX'tiaiiabe mtt Xtteloignette. 0. 2lu{L 5 

Oetanbtt mit MMnHt 8 fXL 
Winckel, F., Bericlite und Studien aus dem Königl. Siebs. 

Eutbiudungs« Institut in Dresden über die Jabre 1874 o. 

1875. Zweiter Baad. gr. 8. 10 
Zarnclie, F., der <;ni1tenipel. Voretadie an einer Angati 

des jüngeren Titarel. hoch 4. 8 ML 
der Prieater Jahaaiea. Zweite AlAandlg, enthaiu&i 

Ckpitel IT. T and TI heeh 4. 8 Hk Digitized by Google 1S§ — 1877. Jl 4. - flittctiff^ci dteHirtllüU — 10. IM Neuer Verhg von F. C, W. VOSEL in Leipaig. 1876, 

Bernard's, Ciaudo, Vorlcsunf^cn ül)«r ille thirrische 
H anne, die Wirkwgea der WäroM uid da» lieber, 
üebtisftik von Dr. A. Scbaiter in HSaeliM. XU 
8 HeiieetaiHtoB. gt, .8. 8 Mk. 

Birch-Hir«chfeld, Dr. F. V. (Dresden). Lehrbach dt-r 
jaUralogisdiea Antonie. 1 . UiUte. gr. S. 7 Mk. 5U Pf. Allighieri's GoUliche Komüdie. Uobcrsotzt und 
erl&aiert tod Karl Bartsch. 3 Theilo. gr. S. 10 Mk. 

EbstoiD, Prot Dr. W. (OSttiagwi). lieber 4m Husten. 
Vwfang. gr. 8. 60 Pf. 

Faber, Dr. med. Carl (Leipzig). Der Bau der Irls des 
.Venscb<»i und der Wirbclthiere ndt besonderer Be- 
rürksichtigan^ ihrer ■oKidalnr. OekctaUFreiwebrift. 
Mit 1 Tkfel. gr. 8. 3 Mk. Fischer, I)r. G. (Hannover). 
Uistoriüche Studio, gr. S. dlnngie tnr 100 Jahren. 

12 Mk. Prof. Dr. L. (in Zürich). Die VivisecUousfrage. 
Ftor dns grossere Pablicnm beleuchtet, gr. S i Mk. 20 Pf. 

Hueter, Prof. Dr. Carl iGroifswald). kliiiik der (icli iik- 
Urankbeiten mit Einsclilusa der OrtLupüdie. Zweite 
Aaaago. 1. TbeU. Mit 3 Holmha. o. 1 Tafel, gr. 8. 

[DHS.w4iLihdt««tetsn<NoMMi] der SpiM;tetlen Pathologie nnd Therapie. 

II. Band. 1. Hiilfte. Arate Infectionskrankbeiteo. Von 
Prof. C. Liebermeitt er in Tübingen, Prof. Lebert in 
Vevey, Dr. F. Iln. ni«ch io QniSiwM, Prot O. Henbner 
iu Leipzig im I 1 r t. j. Oortol in MfaidMa. 10t u Holz- 
scUaitUsn. 2. Aullape. 12 Mk. III. Band. Syphilis. Invasianskrankheitcn. Inrcctionrn 
durch thieriscbc (iiric. Vnn l'mi. ein. Itiieumler in Froi- 
bai-g, Prof. A, Heller in Kiel uiul Prof. U. BoUinfifcr iu 
Mändien. Mit ^9 Holzachn. 2. Auflage. 1-2 Mk. 

IV. Band. i. IlJiUt«. Krankheiten des Respirationsappiira- 
tes I. V(ni Di. H. Fraeukel ia Berlin, Prot H. v. ZieuiBseu 
in Miinciien, Prof. .1. S teiner in Plag nnd Sr. A. Steffen 
in i)teUiu. Mit aö llulzucho. 11 Mk. 

VI. Band. Krankheiten de« CireulatlonBapparate«. Von 
Prof. O. Boienatein in Leiden , Prof. L. Scbrötter in 
Wi«n, Prof. H. Lebert in Verey, Prof. H. Quincke in 

Bern u. Prof. Jo». Bauer in München. Mit 2C Holzschn. 12Mk. 

VII. Band. 2. Ilttl/te. Krankheiten des ehylopoetischen 
Apparates I. Von PtuL 0. W. Leubt> in Erlangen, Prot A. 
HalUr in Kiel u. Or. O.Leicttteastern in Tübingen. Mit 
T» « ntandwHtan. _ _ 14 Hk. 

Xi. Band. I. HälAe. Krankheiten des Nervensystems I. 
Von Prof. H. Nothnagel in Jena, Prof. Oboruier in Boim, 
Pmt'. (). Huuliiicr in Leipzig, Prof. ('•. Hugnaninu. Prüf. 
K. iiilzi^ iii Zürich. Mil 5 HuizucluiilUiii. 16 Mk. 

XI. Band. ii iifie. D.18 Kückenmark und seine Hüllen. 
Von Prüf. W. Krb in Heidelberg. 1. Abtheilu^ Mit 
S Holtachnitten. 7 Mk. 

(I>ic> 1. (RchluM-) AMhellanR rr*ch«int 1977.) Hueter, Prof. Dr. Pari ((Iroifswald). Kriliscb-antikritische 
WaadenugeB auf dem üebiete der jangsten cbtrurgischen 
f^wJttemtir. MU8Hohsehn. gr. 8. 4 Mk. 

RHvier'8, L., TechnlMbes Lehrbuch der Distelöle, 
üebersetit v Dr. W. Nicati u. Dr. H. t. Wjm in Zürich. 
1. Lieferang. Mit 41 Uoluebnitteu. 8 Mk. 

(WMM.e Sanuel, Prof. Dr. S. (Königsberg), lieber die iüntslebuf 
der Kigenwänne «ad 4cs Ficbers. Bxperineatal-Untar- 

sacbang. gr. S. 3 Mk. 

Veriagt-Katalag t.F.O. W.TOaBLinLeipiig. i733— 1876. Xtl. Band. 1. H^ilfle. Krankheiten des Nervensystems 11. 

(Die |ifrii)licrLii-ificbrog{)«uiltn Nerven.) Von Prof. \V. K rb in 
Heidelberg. Mit 4 HoU wshn. 2. Au flage. 10 M k. 60 Pf. 

XII. Band. Anhang. Die Störnngen der Sprache. Tanaoh 
■üiar PnUwIiKia dar SpnolMi Von Prot A. Kassmnnl in 
fei Stranbotg. Bit 1 Hefinehn. 5 Mk. SO Pt 

XIII. Band. H.iin>'. .VIlKcmeine Ernährungsstörungen. 
Von Dr. Bircb-Hirscbfeld in Dretden, Prof. H. Senator 
in BeiUn nnd Prot H. Immatinann in BaenL IS lOt. XV. BmI. iBtexleaHoBeB. Von l^nd'. B. Bonhm bi Donnt, 
PnC B. Mnnnyn ki KBnigibaig nnd Pmt H. Bonns in 
' ISMk. VrtlMf < •MaiMm 41* 1. 2. Aafbwii ILS.; iV. 2.; W^i TU. 1.; VIII. 3.; IX. 1 n. 1; 
X. S. AnOagn; XII. S.; XUI. 1. Zeit soll riftezL 

Jnkresberirhte über die Fortsehritte der Anatomie und PkyiMo^e. 

unl l'rof. O. Hchwalbe in Jeim. Vierter Btind (Litaratnr I87.'>). 

Jahresbericht (Secbater) des I^andes-Medicinal-Collegiums iber das JHedicinalwesen im Königreich Sachsen auf das 
' 1874. Lex. 8. 4 Mk. TM Pin£ P. Hofninnn in LeipsiK 

U Mk. bcntsehes ArchK für klinische Medicin. Hcrau-vgegehen von Prot H. v. /iemiifien in 
in Erlangen. XVIL Buitd. ö. S. Ueft. XVilL Band. 1— e. HefU XIX. Band 1. IlafU Pmt F. A. Zenker 
* Band 15 Mk. ArcMir Ar eipcriBMBMIe Pafbelogie «bI fbaraiakologle. 

in K"inig>1n.-rg u. Prot O. 8chmi edebcrg in Striusüburg. 

Arehi? fir OhreaheUkaade. a 
H. Behwartae in HaUaw gr. 9. gr. 8. Ton Pio£ B. Ktaba in Prag, Prot B. Vnvnyn 

V. Bd. 3—6. Heft VI. Bd. 1—4. Heft. A Btl. 15 Mk. lan von Prot t. Trdtaeh ht YrOrsbag, Prot Adam Polita er k» Wien n. Prot 
Baad 4. Htft XL Baad. BML * Baad » ~* Zeitschrift für Cbimrgie. Herausgegeben 
VL Band. 4—«. lieft. VU. Band. 1—4. Heft. Pmt CHnoterin n. Pnfe A. Ltnka in Btraisburg. gr. 8. 

a Band K, Mk. l)eotsche_Zeitii«hrin_fiir Thieraedicin und _vergleickende_ Patk^^j^e. Her»u»gegeben von Prot O. Bollin|ejr und_l|rof. L. Prnnok in Manehan. IL Bd. »-«. Haft HL 

MlKkrin fir Anatomie aad Batvlckclaagsgeseklchle. 

Laipaig. L Band. 5. 6. Haft. 16 Mk. IL Band. • Mk. t— 4. Haft. 84 Mk. PraC Wilh. Hie and ProC Wilh. Bi Digitized by Google YerlAgsbericlit der Weidmanuschen Buchhandlang in Berlin, 
nj 1876. Oetober — December. iß0Utri'U)f(tt, H., advcrsaria Lilina. ^anb&uc^ bed latetniic^en 
füt bie 64t(er ber oberen ®t)tniiafteindffcn. (Vm 

u. 2;!;t. S.) gr. 8. ge^. 2 ü)if. lo ^JJf. 

Braut, 'Jlnf^abcn ium UebtTf(|cn in H* iattim\dtt idfu\i (Sin^ 
fibwig ber gefofind^Iii^nt $ct{ob(^iotmai. (VI n. 119 6.) 
8. ge^. 1 aRf. 20. <pf. 

BMBiker, 0., logariUuiii8cli>lrigoiMHMtri8che Tafelii mit 
5 DedmabrUlhin. Zv«ito T«rbaiMrte'8ter«otyp-Aaflage. 

(XXXT u. 159 S.) gr. 8. geh. 1 Mk. 
CUen5t, Jr., lattinifd^cCSrammatif. :üeAcbeUet ».Sit ©e^f fett. 
6ie6je^nte Sttfidte. (XU ti. 848 6.) 8. g^ailUL 

«/ingfr, ./r. 3lug., ^Inwtifung }um llntcrricf)tt in t^cr tvimatä« 
funbt, flcfleben an bcm SÖcifpicIe ber öegcnb öon Sem^cim on 
ber Scrgftrafec. mit 13 .^ioIjf(^nitten. IBiecte Mriwffette 
«ufTagc. (XVI u. 168 ©.) 8. gel). W. 

Friedrich d. Gr , histoirc <ie mon tcmps. Z weiter The il: 
der zvcite scblosische Krieg. Ffir die oberen Klassen 
höherer Lehranstalten bearbeitet TOD W. KaSrioh. 
(167 8.) 8. geh. 1 Hk. 50 Pf. 

^tatkr, ^ug., WattriaUcn )u grit^. ßstrcititn ncb[t (urjcr 
Einleitung jum UebeTfe|cn unb beutfc^^grict^tfc^em SBörteroer^ 
ict(^niffe für bte oberen ©timnafiateioffen. SDritte Äufloge. 
(IV u. 355 @.) gr. 8. ge^. 3 ÜWf. 

i^ttt, p., ^att|itcc(c(nbct (atcinifi^cn S^ntas jum ^udwenbig' 
lernen nebft etner VttSwa^I »on fß^rafen. 'HU ^n^ang ju 
bei- CJiraiiunatif üon Gllenb t= Seijff ert jufnmmejigeffcQt. 
Srvt\W, uiclfac^öcrbfifcrtc^tuflagc. (VI u. 72 S.) S.ge^. 1 SDif. 

Hübuer, £., (irundriss zu Vorlesungen äber die Geschichte 
und £ncykloi>üdio der elaaetoabtiifliilologte. iPf 1. 162 8.) ' 
gc. 8. geh. 4 Mk. 

ÜMsling, Q., GedScbtaimrede aDTFerdtmiid Ranke ga- 
halten im Verein der Berliner Gymnnsial- und SealschnU 
lohrer deu 17. Mai 1876. (lU S.) Separatabdruck aut der 
Zeitaelirift t d. OjmiHialweiea. gr. 8. gelu 40 Pf. 

V. fllocbrn, (5. 2.., ^aubbud» ber (^rbfunbt. ^HtHk Kuftage, 
m. »anb. Sief. U— 1 4 ob. Sief. 3ü— 39. gt. 8. 4 1 iKf . 

Lange, L., rtatiehe AHerthoaier. m. Baad. Dar fitaats- 
alterthflmer dritter Theil. Erste Abtheilong'.Zweita Auflage. 
(XII a. 624 S.) gr. 8. geb. 6 Mk. 

Lupus, B., der Sprachgebraaek 4ea CoraeUas Nepos. (TU 
U. 224 S.) gr. 8. geh. 6 Mk. 40 Pf. 

M&tsner, Ed.. fraasMiKhie Granunallk mit besonderer Be- 
rfieltsiehtigangdeiLstefniMheB. Ente AbtheOoag. Zweita 

Anflage. (I!»2 S.) gr. 8. geb. 2 Mk. 40 Pf. 

, allengUschc Sprachprobcn nebst einem Wörterbache. 

i. Bd: WOrtarbaeh. 4. Idef. Lax. 8. gab. S Mk. 60 Ft 9t(9tiolfSoM StrUg u. Vntiq. Snlin i|l eifi^fnini 8. burc^ 

B(tl)Pr , bie fragliche Stobt im ^)abriontf(^^jilbif(^cn Kriege. 
(Sin nocjä^rigo} SDiigoerftänbnig. Settrag jur ©efc^ic^te 
niib deogro^^te be2 alten ^aläftina mit ^tftonfi^en 9ei(a> 
gen in bcbnUfi^cc &na^ tmi Dr. 9. Sebte<$t. Ißcd* 

3 SDJarf. 

,i,fi(;'rtt 3}«rfa(Ttr, ci» ÄutLintü auf talmubtf4em &tbltU, 

«Übt, cb:i L:;! rr no(b btc (iorrcclur Ui U^Un '^ogntf ffttfl nM|lti. 
6ie wirb imi$ Uu iBeiftO Ut SUwut (ii^a. Möllere, ausgewählte Lustspiele hrsg. t.K. BruQnäma^L, 
I Band.: le Misanthrope. (XVI ii. 77 S.) S. geh '.tO W. 

Ucrrlid), |)., ^tan ^«uil md» fdBe^ScilBciwffen. (IXit.374&) 
gr. S. ge^. »i m. 

Notltia dignitätam accedunt notitia urbis Constantinopoli- 
tanae et laterculi prouindamai edidit 0. Saack. (XLi.| 
339 8.) gr. 8. geh. 16 Kk. | 

UnbO, Ä. i., Äomratntar fibtr bo8 3trnfrtffc(;bu(f) für 
beutfc^ 8leic^ unb ba4 (foi|übRUigdgeie| oon 3 1 . ^lai i s:o. 
9bM$ amfltc^ Oueffot 7. Sief. ff>c> ^. g^. 1 SRI 20^. 

ürtheile, öffentliche, ober d. Ergebnisse d. orthographiscin 
Conferens in kurzen Auszügen zusammengestellt. (3b S.) 
8. gaL 40 Et 

Sophokles. Erklärt von F. W. Schneldewin. Zveila 
Bändchen. Oedipus tyrannos. Siebente Auflage besorgt 
Toa Aug. Naaek. (182 S.) 8. geh. 1 Mk. 50-Pt 

Stebentes Bladebea. Fbiloktelaa. Siabaata Ail^i 

baiorgt von A iip \an ck. flÜS S.) 8. geh. 1 Mk. 50Pt 
Xenophons Gyropädle. Erklärt v. K. P. Hertlein. ZvaM 

Bändeben. Dritte Aufl^e. (234 8.) 8. geh. 2 Mk. 25 Pt 
Livi, Titi, aburbecondita libri. Erklärt v. W. Weissen bor«. 

Dritter Band, erstes Heft: liuch VI— VIII. Vierte m- 

bewarta Aollaga. (287 B.) 8. gab. 2 Mk. 40 F£ Senecae, L. Annaei. Bbro« de banafiaUa at da «laMitia ai 

codicem Nazarianuin rcconsuit M. Ol Gartl. (Vlil a 
2S7 S.) 8. geh. 4 Mk. 50 Pf. Arohiv fnr slavische Philologie. Unter Mitwirkung t c 
A. Leski en u. W. Nehring hrag. ?. V. Jagie. II. Bai- 

Harmea, Zeitschrift fOr classiacho Philologie unter Hit- 1 
wirkungv. B.Hercher,A. Kirchhoff, Tb. Mornnmi 
J. Vahlen herausgegeben von Emil Hfl bn er. XI' BtBij 
4. Heft als Kest. gr. 8. geh. 

Zeitacluift f&r deutsches Alterthnm und deotsohe Utsntv 
unter Mitwirkung von K. M«llaabaff md W. Seh«* 
hrsg. von Elias Steinmejer. XTena Folga. VllLBvi 
3/1 Heft als Best. gr. 8. geh. 

fflr das Gymnasial-Wesen. Hrsg. t. W. Hirscbfeldei; 

F. Hofmann, P. Rühle. XXX. Jahrgang. Der n««« 
Folge X. Jahrgang. Heft 10 — 12 als Best. gr. S. geh. 

für Kapital und Rente. Monatliche üebersicbt Jes 

ataatUohea aad prirataa FiBaaaweflans. Heranfgigs^ 
T. Firaihair t. Daackalnaii. XIL Band, Heft 10— It 
als Best gr. 8. geh. 

für Numismatik. Bedigirt von Dr. A. t. Sallei iVBi 

8.B«ftBilTalUI7.Yv. l2HalsBebB.alaB«8l.fr'''l^ Ü e tt t f d) c :9 u ö e 1 0 r e d) 1' 

S9fteniatif(^ bärge fteUt 
Dr. ©ilficfm (?nbmßnn, 

¥t«f. »n WtdiK an ba UniwtfUit ju lOeRtt. 

Sntte Mdelfcde lufbige. 

ßr. 8^ ai Sofien. 1876. flrd«: \r,m. 

lit'VhMl- '^"»'s ^(tU^ (8t 8iei£lsnb> Digitized by Google i I» — 1877. .«4. — Silctocif^ei Ccilr«l(Ioit - }0.9aaiMr. — 18i Joelen crfi^ im Sßtdt^t Ma tmaätt ^«nllot iit 8elp|ig nttb ift oonät^iQ in allen IltnkluürMgkeiieu :0co))olii Don 9{anle. 

4 9iiibc, 150 9«|cn ecK.<8o, onf ff. ftayi«» «(t|ut eMKft<t 60 ÜRart cUg. tc». 00 9K«if. yS^'tn 23frf, 3fl^re lang üorficreitet, wll G^Kötming ertcortct, cigcnnrticj in feinet Srf^einung unb einzig baftej^enb 
f IL in btc beutfc^en iSiterahtr. ^er bctÖ^mte Herausgeber befc^ränfte fic^ nic&t barauf, einen Vbbrucf bei (Sigcn» 
Iir ^bisen SRemontn ^rbenberg«, burt^fe^t mit einen Sommentor fcHwv ^mh, barjubieten: wn bemifcwib' 
^C^fo^ ouÄgefjmb, baj?, um Sebcn unb üaufba^n be5 großen 2trtat*monn5 Oerfte^en, bie ^orftung onf bie 
0%emetncn ^(ngctegcn^eiten, auf bie er einroirfte unb bie noc^ uiel me^r auf itjti juiüdiuirlten, aui$gebe(|nt 
tseibcn mOffe, gtebt er in einer felbfifiänbtgen SBtogra|>^tc ^tbenberg«, foitgefftlit bi« ju bem 972oment, in welkem 
tr^te, unb bie«roa( glorreiche, fiampf gegen ben cocßfi^oi Ufurpator begann, eine uoaftdnbige &t\^iditt ber neuen 
S<i, ber $o(itif ber europäischen 3Ri<Sile, f^ilbctt bCB tiefen SerfaQ ber preu^ife^en SRoiURi^ie unb i^re 
^»rgonifotion burc^ :parbenber<i, ben äSieberaufbau ^reugen^ auf SunbamcntdV bie ^Oll gang MWMI^ WN^ ill 
imfemt Xagen bie (Üninbpfeilec ttti neu ecfhnbenen bcutfc^en 8iei($4 ^ bilben. — Die Philosophie der Griechen 

in ihrer geschichtliciien Eatwicklung dargestellt Dr. Eduard Zeller. 

Erster Theil: 
I EtDleituig; Vorsokratisclie Phüosopkie. 
1«8«. 1877. 6« BogoD. FMia SO Ktfk. 

Zweiter Theil, erste Abtheilnng. 

Sdkrattt n. die Sokratiker. Plato n. die alte Aoaduaie. 

Dritt« Auflage. 187S. 57 Bogen. 17 Mark. 

Bei der hohen AclitnuL', wolcho Z.llcr'« Geschichte der 
►nechuclien Philosophie längst bei allen, die sich damit be- 
|;-'>:u^«D, geoiesst, genfirt es, in liezichong aof die in neaer 
i»^i:bi:itang Torliegcuilen Bände zu b«merkeii, dau dieselben 
mk die Sorgfalt und 'hn unermüdliclMllFMlS dta Veifiumil 
•«tätlich Ter&ndert worden »ind, 

Leipzig. Faes's Verlag (B BeisUnd). 3<ir 6rirbrttiing eine« iDrrhra über «tte 
^ eiue TcnemmiTtc ^Bnlagi^nbluag einen (Seiehrten bon 
Störes mUx G. F. 500 buni ^cnm «iuth^änblec 
Bui) Seglet in Sct^atl- 
^^1 ^406.) Durch an« BncMiandlangen lat zu beziehen : [18 

Vita di Kaffaello da Urbino 

•critta da 

Gforgl« Yatarl. 

Zani Qelimucho bei Vorlesungen herausgegeben TOn 

HLerman GS-rimmu 
ILt». rnbWK 

Feri. DImnIers VerlagHbachhaiUng. Cirsns der 

National- u. Socialökonomie 

einschliesvlich der 

Uaaptpaakle der FUiDspolilik. 

Von 

Dr. E. Düiiring, 

Doc. A. BUXiwtKcoiclitn o. d. PhUut i) iiio au J. Derlintr Uuiv. 

Sweito, theilireiie nmgearb. Auflage, 
gr. 8. 3S Bogen. Preis 9 Mark. 

Lo ips i g. Vwaf» Verlag (B. Beialand) J Digitized by Google 1S5 — 1S17. JB4. — 8{letarifi|ei CttttraKIott. — 20. ^Naniot. — Im Verlage von II. R. iMcr kienburg >" Berlin C, 
38 KloMlerstniKne im crsclii''nen und durch jede HiKUlmiidlung 
als MUck gegeu Kiiwmdnpg des fi«trag«s vum Verleger direct 60 (t>cn irnrbt eeOfiäntfg Bitb ifi in aII(u ä^ut^^aU 

Bcrrätbifl : Witte. Dr. J. II., Doc. d. Philos. an d. ünivorsität Bonn, 
Zur Erkenn InisKtheorie und Elblk. Drei philosophische 
Abhandlangen. I. Der Anfang der kritischen Philosophie 

und din Selbstbesinnung Uber das A priori. II. Zur Lehre 
Tom Schlüsse. III. Die siUlicho Freiheit und die organi- 
sche Weltansicht, eine WQrdigung der bezüglichen LällM 
KaDt0 und Trendelonbnrgs. Prois 2 Mk. T)') l'f. 

Saloinon Maimon. Dio merkwürdigtiu Schicksale 

und die wissenschaftliche Bedeutung eines jOdischen 
Denkers ans lier k;uitischen Schule. Preis 1 Mk. ."»(» Pf. 

Ui-ilriiKe zum Verütändnbs kauts. Preis 

3 Mir. 

Tolllii, Lic. theoL H.,Dr. Latlwf md Ikr. H.8eml. 

Freis 1 Mk. 

Ph. MetawlitlMM md Serret Preis 3 Mk. 

Latstm beiden Schriften seien allen Denen empfofalan, dl« 
■ich Mu den Qttdlen fiberfüfano wollen, ob wir «md hent« bei 
Luther und Mela ne bt b oii Mbm bleiben dfiiftn od«r ob jener 
BMDier, der vor 300 Jafaren seine Uebannngvig inil d«n 
Veoertode besiegelte, aus seinem rakibeii Sdmtl da« Wb- 
saus, dar Bibelfcnada und der i ^cOicOt« Öer rdmifcOen Citcn DeaBiebet erscheint: Tierteljahrsschrift für 
II 
unter Miiwirknng tob 

O. Gönng - M. Helnco * W. Wniidt R. Avtmrliit. I. Jahrgang. 

Paulsen, Fr., Uebei die prin- 
cipiollen Unterschiede er- 
kanDtoiMthaontiieber 
AaalehteB. 

Helnze. M., Id-jult^imas 
Friedrieb Albert Lande's. 

LlebmaoB, 0., lUumcliamk- 
teiiatik nnd Knumdedue- Riehl. A., Der Rann ab 

Gesicht^TorstclInng. Zweites ITclh 

j Windelband, W., Uebcr die 
reiBchiedenen Phasen der 
Kantiicbea Lehre vom 

Zeller, E., Antwort an Herrn 
Professor Dr. ,J. Ii. von 
Ficbt«. 

Reeensloncn. 

Selbataazcigen: 

Blbllogr. M1tt^elluRsen. Fiois des Jahrganges Ton 40 Dogen (in i Heften) 12 Mk. 

Leipzig. Faes's Verlag (B. BeisUind). In Yadai* von Brich EoMlmy fai Leipatg ist ( 

ZMtgaredito Refbrn der Filotofle. ka zakonib- 

programm. Von Dr. L. v. Wekarle. 187«. gr. 8. 
127 8. Preis 3 Uk. [2U fAc 9l|itnQften, 
^ö^nc !Öiibungl«i|laO(K mb ium &übftaaitttviiu ^rof. Dr. dhiarl iltnnk. 
Zweite Kuflage 
bcaifclM Mm 
Dr. iDöfat ^rifffnrt, 

CbnlcbRT (in 3optlim ' 0*ania^um in iOeilte. 

erflrr 9:i)nl : «tfc^ic^te bec flitnat» k<r SUwr lü ü 

Äuagonge bft 9iepublif. 
3t0t(tec i^cil: &t\d)id)tt ber ^'iteratur ber KiaKrtMNik 
fi^ bd Vuguflu« bis jum fec^ften ^a^r^utat 

f (Iii fk bcs 9aab & 9RaiL 
Mbe OiMle iifinnMi ii ^bfhm|i9a«b gel. 11 Wt Nf 

VettiR. geil. $ftmittlcc'0 $erIag$6n4|caliH) 

.(lanwl)^ anb tfogutann. Banr, Dr. F. Oh. Drei .VhbaiHllBngen zur GcschkM 
der alten Philosophie und ihres Yerh&ltoiasei 
Christenthuui, neu berauag. TOB Bdnard Zellf r. p. 
SO Borna. Preis: 7 Mk. 

fabalt: Apollovlnt tob Tjrana, Sokratae nnd Chrtitat, 9mm 

Tind Paulus. 

Benrath, KarL Ikrnardinu Ochino von Siena. Ii 
Beitrag lar GaeeUcbte der BofofiMtUoB. Kit Ori^it^ 
Docnmenten, Portrit uad Scbriflpiobt. gr. 8. S4 

Preis: 7 Uk. 
Qrill, Dr. JbL Die Ennräler der 

Peitrapr zur Grundlegung einer hebräisi ben Alterthas* 
wisscDächaft. Erste Abtbeiluog: Zur Metbodo der iirf|| 
schichtlichen Furaeliuig; Di« «istoa ManaelMB. gbl| 
23 Bogen. 7 Mk. 
Paulsen, Dr. Frdr. Versack eiaer Entwi '6.— 

3 
BchicbtederKaatiaelMBErkMUitBlMtlMorie. gr.8. 141 

Preis: i Mk, 

Zeller, Dr. Ed. Prof. IMe Philosophie der Grlcdwej 
ihrer gescliichtlichen Entwicklung dargestellt. Zwei 
Tbeil, erste Abtheilong. Sokrates und die Sokrstilj 
Plate nnd die alte Acndemie. Dritte Aufl. Preis: 1< 

Zeller, Dr. Ed. Prof. Vorträge and Ahkaadlangta ( 

schicbtlicben Inbalta. Zvette Anfl. 35 6«& gr.8. S 
Inhalt: 1) Di« BnMaklBV das MoaeilMSMS bd 

PjrtbagorBe-Saft. 
rplaioiiKBC 
i/MareaaAa 

j»M.ir .»w - — «f niM»« TMHwn.i.B >iw HaU«; dcT Ki- 
dea PietiBmna mit der Pblloaophie. — 7) Job. OottL Fi' 
ala Politiker. — 8) Friedrieh Sehleiermaiebar. — 9jl)u 
ehriatentbnm. — 10) Die Ttlbinger hiataiiaehe Sebii«^ 
II) F. Chr. Banr. — 12) Straass nnd Reaaa. 
Leipzig. Fues's Verlag (R. ReislanJi- 
r^^= — ^ ■ : z ^ 

Wir gaben aus: ' 

Cafalogr Mo. 999. Deutsche Kunst nnd Litent 
(hierin eine reichhaltige Goetbe-Sammlong), Yolka1><^l' 
Sagen und andere Schriften zur Culturgeachicbt«. 

Catalog Mo. S8S. Bechte- and St&atairiaseDtclii 

Le ip s ig in Jaaaar 1877. iL F. KmM«"' 

Aati^aanaa- : 9w(. Ot. dt' 8s'«<* (• eoNila- — Staa V Otatallaia Digitized by GüügU gitetariftpcS ©entralMatt Wl 5 J für Mtntfd)lantii. 

HctnHticr nb MPnttmdUler Muten fnf. Dr. 8r. 3tcitfe. 

I^flcft flitrl lieitfiat !■ fclf|i|. [1877. 27. ^amax. ^xtü t)iatdiSSpAiät 7 m 50 ^f. lasiaiMaa, <• leco MatibMl c. V, tl— M. M*eaul*f, LoH CHv* V. Wuraa 

)<ttit. «itrtiuk »n «««hiKf. * I «•■ «. «(»»iftt. 

• iltctttll . Rtgert» Afchlf |) ll M yaw B l |dr fc. | Taichntaa, rtaa* tur l'affaU« dg 

?i:ifiajfr ÄlaHbuili ren Ptiir. i Ä l c •« t i»«B B . UilitNrtcdll. 

!'it )»». lijt lifr »nJ lellf r» Df I ord Mar»uUf . | S 1 1 r C j t . Ca« 9(rl(lirf<l)l («r 

tiitiliti, «ttfrcB un» fittfc ¥cTt iWuaulai;'«, «u( I tt«bnltat»l, |UT etlttiftJge. 

I: t^gL M C 04tl|(t. j Xlila, »U af(raitAit iKtUff^afU. 8«g( C<ull4lauH. 9tUk\ P«t«r, CorMlUTtriti Asricok. 

DtaU All^hiari, I* diTiot tonntdia, rfv. • 

«•an. 4* G. A. Sctrlatiini. 
«ftrid. »It nM4f*'Nl»«tf*« flai»Mtl«»aif. 
9»rirfuii((a taCMMHifimll« 1817: r Renr.. Lie^ d« loeo ■allhaci capHls 17—20 
I e>«^ea eritica hhloriet. Jena, ISiR. Dabla. (3 Bll., 
MS.fr.&) M. 1. (ü. 

' Mkgoibe Krbeit ift bem 8crfu(^ gcioibmet, bie awf) oon 
lM«i(6tin|, £>ilfleiif(tb, tttttk^) be^aiMrtete gconb' 
P tfJl >a r Scrfe 3J?att^. 5, is. IM inner^atb be« ie|igen 
Si{ann|aiiged non btn queQenfritif^ien '^irämtffen ^o((mann'9 
tai n nnur SBtife tr^ärtfit. (S^egrtifc^e unb fcitifcfye 
Ei^ttatioBoi, fotoie biftorif(f)e tJrmäqungcn über ^cfu !iUT^ültm& 
limt ^jt|( Dfiemigeii fic^ ^tct in an^te^enbl'ler 'Üxt, um txtt 
iu eriielm, bog nur Me «etfe antott^. 5, 17. 20 
Bjjirimfi^ in unmittelbomn Sotni(( mit einanbrr unb mit 
kr Kl 6, IS folgcnben (9efr^e#rri)rterung gcffanben ^aben, 
iwlirrrb 5, IS. 19 er^ noc^tröglicf) anbfröroo^er in bieftn 
^jungua^ einaefe^ finb. ft'unbtge entnehmen bvctia out 
'Ikfn Iwfcnr ta| bcc 8ccf. tine gimf(|cn Onf «nb 

ticgfügebfitbfiif ffontrooerfe aufnimmt, in welcher 
^Bl^monu bi« Einbeulung faüen ließ, baß iüiott^. 17- f., 18 
l»4 Äjmmi fänben öon einem „Itaclat" über 3« f« tyeicjjee 
Mtci, btn ber 9tebactor neben ber Unnarcuequelle unb brr 
IhMunmlunq ^uc Somponierung biefe# 9(bfd)ni(ted ^eran« 
|^Oi^f:i hübe i 2i)iicpti|(^e guangeltcn ®. 103. 1 TO). 

^1 b<{tiiu bie <£{iften) eiucd foic^en Xractate« uub ^iclt 
^Itnoni entgegen, bag er felbfl Vlattft. 5, 18 f. Irat Beugni^ 
Mn \Iuc. H>, 17 ber ?Rebt1ammIun3 jiif^teibe; bic Selbftfolge 
':<if* iJugfftönbniife^ jei benn bie Verleitung biefer aanjcn 
Ntftätrörttrung aui berfelben Ourae (Sa^rbb. 1864, 6. 5«}. 
^ift fe|>t ber Öerf. ein. dtt übcruiiiiüit bie 'iierlrftung ber 
^»IJia(mB'f(()en ^ißofitionen unb fucl)t ieiijfii, bafi ein 3<^(u^ 
508 ber ^trfunft be* ISerfed l S f. ouf bie Jperfunf t be« gan jen 
'UMc« SRott^. 6, 17-6, IS iiirttiunlic^ fei. I)ad (ii^en* 
•iiafile Mb Äene fcet Vtbcft ftiibft fiilj uoriuteflcnb junät^ift 
™ ^tt fjegftiicfttti (Srörterung, luclc^e bnii '•Ju'. liiuei»: ber t^rcmb- 
ntijtett Don ^er« 18 f. innerhalb Ui ttbid^ttte« iUiattij. 5, 
' -20 gewibmet ifl unb bie Uiin9g(i(|Mi bMSU^im 

*nff fjuimt i^rer Ilnicielnnig überhaupt aui einer uub 
kwlien OueHc ^erjuleiteii ; ferner iii ba tJruierung beö oon 
m^wm iiemlic^ unbeftininit geloffenen Iractatcö, ben ber 
«4 in be« «bf^nitte 5, 2u— ü, ib fritifd^ ^ufiOita unb 
^ ^ Bufäftoi be« Webactor« ju f(^dbe« mtemimmt 
r. 55—64); enblic^ in ber .{nipot^efe, burdi !uffcf)c ber '-i^otf. 
^jiöfflbtinjen bei löerfe« l ü in bic Mebejaiumluna au erflären 
■■^r K^bea (tUe thtnibfllt^tteit conßatiext ^ ben Ibil(pni4 loie er SÄott^.S, IS unb 2uc. 16, 17 oorliegt, auf Csefum felbft 
juriidjuffl^ren. <Si ift felbfloerftönblid), bag ber ^^erf. btefe 
Ühörteningen nic^t führen fann, o^ne fic^ über bic legten (fragen 
brr gefammten Soangelienfritif audjufpre(^en. 3"bem er oon 
■ViLil^utiaim'^ JHcfuttaten au« an ber Verleitung bcc Söergrebe 
au« bem Urmatcu« ieft^üU unb ü^e (BeftoU bei üucai Seig 
unb Seijfficfer gegenflb« einge^enb oO bic urfinfinglii^ere ju 
errceifen ftrebt ;2, 39—54) ift fein «efultat foliimbc?: "Jicr 
Stebaclor tci erficit SoangeliumS ^at in bie bei bem Urmarcui 
oorgefunbene söergrebe ben 3nb<ilt eine« Xractate« oenirbettci, 
bem in feinem je^t oorlieiicnben Jejte bie Serfe 5, 17. 20. 
21 U. 22. 27 u.2>>. 33 -37. 38—41. 13 -48. G, 1. 2 — 4. 

5 u. 6. 16 — 18 angehören. — 3« bie (Sinleitu»g«ioor(e biefe« 
Xnutatcl ^ er 5, 18 unb 19 eiaaefc^ inbem er s^er« 18 auf 
ber nebefftmmfung entno^ «Mb bcmfSerl 19 felbftänbig, ht 

antipnulinifc^cm ^ntereffe Ijiniufügte. Dct 5öer8 1 S ober ift in 
bie8lebe{ammlung ^ineingefommen entmebec bereite buxc^ bncn 
Vntor felbfl ben nui^ ben Ocrf. wbcbtiistc Qtnotdi^^^vk 

nic^t beiiBo^nt, ben er oieimcfjr btirc^ paultntft^e ©egnerfc^aft 
befiinimt bcnft, ober burc^ \Unbere in ber ^it jroij^ien bec 
(^nt]tet)uui} ber ©ornnbug mb <|ca 8«ni|ititg fcttort bcv 
fanonifc^en (foangelien. 

9Bir fte()en nic^t an, unter ben ValfO^rungen bei Serf.'f 
bem eregetifcften 21jci!e ben X^xtii ertbeilen. 2)er )dm\' 
finnigen driDögung aller c{eaetii(^en ^töali^Ieiten bü ^ur 
ttnatt«mei(^fi(^ meibenbcn wrtpoln^ Von Serf 18. 19. folgt 
ber Üefer unmiOfürlicO mit gefpanntcm 3"tercffe. tk fritifc^ien 
Operationen finb nic^t uon äi^ulic^er Soiben^, aber iebenfalld 
emflcrQew^tung raert^, bie fie auc^ /jraetfellobne nnbrn roerben. 
VIm roeniiiften br» nebigt für jeßt noc^ bie tcnben.jfritiicfje i<i)t30tlicf c 
über ba-J üinbruigeu bti isüerfee IS in bie :)iebcfaninilung. 
Xiefelbe erfiljcint ^mat aU eine ^rt 3übne für ben i^Ibfibeu, ben 
ber SBcrf. dtter oU ndlbu Mr ber «^tenbcnithitif " ber Xübinger 
5u erfemien Riebt Wlcm bai Oebenfen bleibt befleben, ba% 
eine tenbenjiöfe ©earbtitunq ber 5)?ebcfLinini{uitg fidj fc^merlic^ 
mit einer jo gan^ oereinicüeu antipaulinifd^en ^4^ointe begnägt 
t)ätte. Um btc| 8(beiMto gn entfräften, »fire ntk^ eine 
^ufammcn{)ä!i!ienbe unb on^fübrütfjrrf Unterfucfiuiig ber Stebe« 
qucUe auf ibre ctiuaii)c Xeubeuj l^in nütl)u) geiuefeii. — !Ser 
Verf. ift ber anfielt (3. *> 1 1, bag feine ttu^mcrfung oon ^erd 1 8 f. 
unb feine gonir quedentritifc^e ^Inftc^t fic^ burc^fo«! «gcnfcit^ 
forbem, mir unter Soraudfe^ung ber le^tereii me crflere 
lüirfli.f) bcredjticit, unb uingefe^rt bei Unna^mc jener Äu8= 
werjung bie 'flccepticrung (einer queHenlritifc^en äiefultate 
CUbflfoIge f«L ^iecn blrflt er a» mtt Slni f mit Digitized by Google 139- — 1877. M'o. - ßiterarifc^e* «enttalblati. - 27. Ooniun 141 fftnem eirfgctifc^fn Sefultote jutiimmen, o^ne jiiglficf; hm 
(ytfftjfltroctflt unttififltrli^ annf^rnrn müflen. Irr ^trf. 
felbft ift bti (fruterung beffelben uon Unftc^cr^ett fetne^wegd 
fni, luib aUtthin^ loirb bec Umptaoiv »o^ i^Rt 3'j'>. 
40 (Sue. «, 29) unb 5,43—48 in ami Oueaeti jugletc^ 
flcftonben ^aOen müßten, ofä bet ft^iuatge $unft bicfer "Anficht 
&(3(i(^aen fein. — 3nunct^mabcx ift bie SibeU bei 

onjte^fnbfrfiöfung8t3frfuc^bf9in9J?att^. r», I7 20 uorfiegoibfli 
^iroblentea loitHomnifn ^ti^e«. üeiber ^at ber iBerf. bie 
©c^cift in bem i^m eiflfiit()flmli(^en Cntfin ber Ceffent[id)(eit 
übtxf\tbtn. Diefi lotrb t^rcr gebii^renbcn '&iürbiouiig im SBege 
liefen ; benn nic^t^ebem bürfte bie ©etiutb ,^u5ntraiien fein, [\d) 
um bno JÜcrfiiiubiufj biefcd nierfiuiirbigcn Dialcftc-i ;u Oftnüljen. 
2)eti<(5e utcrät^ bie fiädften (£tniuir(ungen unftrec t^euren 
ben(f(^ Ohtttrcfprac^e. 9m OmifinfItgeT tuflrbe ^eute bem 
*-üi'rf. bit' 3)?fibun(i Intcinifrficr ''^'iiblicationen öerilbeln. Seine 
|d|üiic Vlrbcil bccbieute tili bcffccef ftlcib. <ii jtebe barum ^ier 
bie aulbrflcHi^e 8ir|UfwiM||, baf bct Qn^t fac bie Sorm 
CMtK^t H^Ldan. 

Ochler, Or. Gu«(. Fr., wcU. Prof., Lehrbuch ticr Symbolik. 
H«i«UMr. von Prof. Dr. Job. Üe Ii Usch. Tabiogcn, 1876. llccken- 
hamr. (XII, MS 8. gr. 8.) M. 10. 

Siii ,^>üicfarf)c3 *|'oft()iiiniim! Um feinem lu'rdjvtcn l\'()rcr 
eilt iDenfmal \ti^n, ^atte bcc in bei SüUe bei ^a^re 
flf^cnbe («toHfocicx Me ^itittiQt 9(cMt bet 8crBfFenl(i(^ung 
üon Oester'! JBorfffitngeii (Ibeniommcn (unb unter bcn jüngeren 
ÜOf otogen mx roo^Uleiner berufener baiu): ba ereilte iljn noc^ 
lufi^renb be8 X'vucfe* fem üon lilatetlanb mib ©irfungäfrciii 
ein früher lob, unb bem greifen ii>nter warb bie ^tufgobe, bic 
Icftte :i^anb au bo« 5öerf ,m tegen. C?« wor i^m eine liebe, 
trofireic^e «Irbeit ,ongejiffii<? be;« Vluferftetjnngjfcffeii"'. 

di tm ber tbeoloflifc^cn ^c(t nitbt uubefaiuit, bag ber nuc 
mit KetaeH Ifbenm in bie OeffcntHtllrit trcleAbe Oester feine 
gauje S^Hlftlnlb®efe()rft1mre^t auf feineiBocfefungen Denoanbte. 
Um fo geflMnnter tuac nuvi auf bie f^muttfibt becfetbcn, 
ber er felbfi fi(b niemal« entf(9(ie|(it fmndc. ^ot feine a(ttefta= 
mentlit()e lljeotogie ben (Frtiiartuugen nicfit (\(tv\ entf}.irpcfKU, fo 
lüirb, luif iH(l meint, biefe iSiimbolif geii'iö allen ilarfiiieiiofien 
eine banfei'.vMoerttje (Mabe fein. ^Itlerbiiui« unterliegt bie bnrin 
befolgte Uocalmetl)obe, wie ber ^^erau«geber felbft fagt, bem 
QotiQurfe, bnfi fie ,bie einzelnen fivd)ti(^en ©nfteme in Jiajecta 
ntMbrti \iiiil3lii,ie" ; aln v fie u>ivb, and) barin müffcn unr 
Delilfcl) ^et^t aeben, bo(4 immer bic Icijr^aftefte fein, gireitii^ 
Ifi böl 9wb imit im eigienUitben 6iime ein Sebrbucb, fonbem 
nOR werft e* iftm ouf jeber Seite nn, baf; ev< 'i'infefnngcn fmb 
JHe »OueflenmSßigfeit", bie ber verini<>(ieber mit iKedjt on bem 
Qorliegenbeu ^uit)( rtll)nit, würbe tS aQcrbingiJ alt ü^e^rbuc^ 
emt>feMen, bie bebag(i(be «Breite aber, bie bem ißerfaff er bcfonber» 
im jweiten Itjeile eignet unb bie fi(6 leicht on* ber 'Sorltebe 
bei X'ocenlen für biefeii ober i-.ttiii iMinFt aflart, bie iküUc bc* 
6lofHi| bie «0(4 )6ollftawbig(e U ri^ftcnbej fttribie, bie, oft für 
bcN mwiflfv ftfii^KtiNn Scfcv ontoietti^ tiid)t wter« 
f(betbet jwifktfu ^yrfentlicfjein nnb UnlvefenJlicöem, fapi biefe 
Qorlefungen metir aU ein gelebitc^, 5uiiertäf|ige4 {>äid>6u<b, 
benn at4 ein \.'el)rbu(b erfcbeinen. <Sin ^oid^tiS, ali ^ninblage 
für f4mbohf(b« ^orlefungen, beffen ^^otbwenbigleit "ipiitt'« 
fcbwacber i^ierfucb erft ret^»t fübttwr gemacht ^ot, wirb troijbem 
i iunmfdjd bleiben. — lieber ben etanbpunft be* ^Serf.'*, ber 
bcloimt gcmig ifl. wäre ms fagen, ba| bie ,iRiQ>e bti 
lli4(cj|(l* nicbt )u febr beffarirabt^t looibCR MAtc; mmb ber 
^>erf. an nuiHben in :!i'rtcHen '^Junften ficb etwa? fcfiärfer au? 
gefprMben bitte, ^urcb bol Streben nocb iSerrnttteluns ^ben 
ciaigclbfi^iitte, wie lOLbtr Iber bie SteOung ber potcflinti' 

Mll >ll<|4 jil Tl WÜMt tttWt 3llMoM tlbilllM, '^ '^ fiirt^enfiSrper mit i^ren St^mJafen in bie Setrocbtung Ritual' 
äu^iel^en finb, barüber wirb fic^ fei" ff f'<^r ftanon ftnben Wfti., 
Xn iBerf. beft^rdnft \id) auf bie beftetjenben ^)auptftr(l^ & 
auf biejenigen, „welcbe auf bec gemeinfamen ®runblageba 
»Imiiotifdien Symbole fielen " (S. 1 3). @egen btefc IBegrünbni 
wirb ein5urjeub:n fein, woö Center (3. r>2) felbft jugicbt, ^ 
bad ai^anafianum fänem äSortlaute nad^ ber eoangelifi^ 
Knfcbauung oon ber Ados salTifica niibt gonj entfpTi(|t. Id 
üc^rbcgrtff ber ?(rmintaner unb Socinianer finbet übrigen! tioi 
bei SBeitem größere iBeradfubtigung, a\i man ei mi) id 
3. 14 auSgefproc^enen Qntnbf&b^ erwarten foOte. 
trefftic^en Sntwidtung bei @(brift)irinc^ niAibte 
beric^tigenb bemcrfen, bag ni^t erft SRelantbtbon 15S1 cl 
gefproc^en ^at, foiAem f^on Jtarlftabt im ^a^re 15lS(i 
i^öfcber II, @. 80). Xem %erfu(^e, aui bem @<bi^ft£rinciM 
ßhr^en^rincip abzuleiten, fonn Kef. ottib in ber Oebtarfi 
5orm nic^t beipflic^iten. ?lu3 bem änrücfgeben auf bie " 
f^Iie&t ber Scrf. @. 71 ff. auf ba« ^oftulot .einer 
f(baft, in wetdder ba» ®nabenmittcl bei göltlii^en SS01 
unb bii^ ntit i^m ftc§ öerfnnpfcnbe ©acrament bcwobrt 
borgcreii^t wirb; nur innerhalb i^rer ift ti mdf ü)m 
*45roteftanti«mu«) bem Ginjelnen möglit^, ju S^rifto 3U toinm-n', 
^er ift biefcr 8{^tu| bctetbttti^ ober fle^t bie ©ac^e nic^t ind 
mebr fo, ba|, wenn ef limffitb |nroteflantif(b f^mbofifl 
"^(ufdEinuuug ift, baf; nur innerhalb ber fiircfie bic @nabe j 
erlangen ift, bann bie t^rage bei Serf.'i, „ob ber ^rokjloaül 
mui niibt <rai Snconfequen) ftis^ genwibeR ifl^ nfabt 
ißJeitereS uerncint werbe« larni? 3)ie barauf folgenben a 
Sdjletermac^er antnäpfenben ®&it, welche bie obigen ^ 
Ijouptungen einftbvfinfen foKen, machen bic 8a(^c nur m' 
unffarer; benn wenn gcfogt wirb, ba| „im ^roteftontii: 
üou ber äleolität beäS perioülic^cn Söerl^ältniffe«- ju G^ifto 
bie wa^re än^e^örigteit ^uv Mirdje bcbiuflt ift", fo ift eben unta 
ftirtbe bo<b etmoi ttnberei gebaut, ali bie äugereOl^enieuii^ 
oon ber oben MeVI^ war. Cbenfo wenig wie bier twnuii Ii 
SBcrf. bei ber SBefpretbung bei lut^crifc^eu Hircbenbcgriffer bei 
^Irtitcl VII ber ttuguftana biejenige Hlar^eit ab^ugetotnaa^ 
wcicbe bieSMficii barin uermiffen, unb Hingt faft wie Sefir 
uation, wenn er am Sil)Iufic bti ''^'araiirapfjen fagt, bnS ^ 
„welil;er )ic^ ni bcn lutljenfdicn Äin^cubcgriif eingelebt ifoit, 
mit fouoeränerOIeitbgflltigleit ben Sefirebungen bcrer entgtgf» 
fcben fdnnc, bie, weil wir tbrnoici no^ au '^in^ ^^^'^ 
i)aben, bem lieben 0ott ttnb mtf bur^ S^perimente b^a m» 
Reifen wcflen" (5. ■-M'J). C-J loivb fcfjou ba'oci fein Serocnt« 
baben müffen, wai :i!ut^er felbft \,^on ben Sonciüen uabÄnm 
SrL «. S5, 95S) fiber bie ^nolbfiiimilbeft bei Soctei .wl 
ffls Me eucingclifi^c fmfc^ouung fogt. ' 

(Enbliib no<b einige ^üeri^tigungen. i>en Suibmd ecciss« 
inrtsibais ffoi Snlber iw^ erft 1585, foiibcni ftbon in M 

Sebrift g«qcn Ämbrofiui Gatbarinu« opp. var. arg. V, S. 29ji 
gebrauct)t 'S)tx Ronjler ^xüi Ifti^t ni<bt @eorg (3. H?),! 
fonbem Okcgov; ber Xitel ber berühmten Sd^rift be^ ^appeüül 
beibt Areanam pnnctattonis revelatum, nic^t revelatae. — ^ 
uielen Paragraphen wäre, atä in einem i'c^rbuc^e, eine tW 
halti^erc i':tcratiiriUiL;.i'. e iu tj:":r.'.!j-:i;: i.L'crljüUpt ifl nicftt 
er jebeiv nofb weidieu (i)runbfä^n ber ;K>erou:}geber bobei 9ev^ 
in, bcn oielfMb feblt fie gfinjliib. 0ci einer jiDcilnfM 
bie wir bem treiflicben ©u(f>; rr c5t boib wüafcben, wirf» bei ><* 
biflorifiben $articiv befonbei« ^inftibtlitb ber ^Sagnftaita, 6^ 
etwü ttf Ue MMftai goifltilii Sfltffixbt ju neba« 
feia CttUl- I 

Ur»ttft. Xir^eairitng !c. ^r#^ 3. (L Seb»fp. ?lr. 1 1. 1 

Celftt. ti« B<utr iiuiat. l. J. — ^uteriaaia. tit Pl|PM" 
>«> SiivÜM. I. — Üitrranu; SorrcMrOBt. >. 9i.i4tiAtta. Digitized by Google 141 ^ 1877. JK5. — tSitetocff 4e« CcBtvaliUti — i7.do»iMt — 142 etiMni R. JMHtni. ^rtg. »o« Q. 9t ( e b m n. 3. A » I i n. }. ^f^. 

3iii.: Jlöillin, Staat 9ic<^t «. flircie in ttr ep-in^v C^tbif. i 
— Sttfder, fiai« QcnnlungMi au ttn löm. lUtuntcn l'ci 

Eiybitl Ant. 12. tu. 14. 8«. 14. 10. — •ebollMlI. SinfrfWteii; 
mtta; ^RHttütn. 

M^. — (triBurunjtn aut im (ienftrnan&tnanUrci^t. — ^totcfl. 

Olm. r».'lat6. ffir^nicitung. 9i(b.: a.(I.eiit()aibt. 91t. tu.2. 

32b.: »«»ort. — Tu 9!niVrid)f (?t>. C.'Ä.'fRalb«. — Di« 
MiÄ!;4«nrfifjjTtina für sritlfJir.-t'cIftdn. 1.2. — .►^ur (itinnaunj 
s J, V. Äaafe. I. "i. — _ rfutfdiljuf? tbfcl. ;Vitfdiri»t*n. 1. — Vi( 
nvil 'JrelTe. — ,("r rtjunif rtj itoih. (i!iiiicntjr''±nlrrfl'tn«. — 
Ui Xumfa, Samern, ÄUTjtiTtti 11. aBiirttembft^. - SB^ciicnfcfiaii. 

Dti ätktiit 9letiifl. von 3. S.{;ctnii4 u. di}. Wcu\AUi. 
lS.3jbrg, Ctt. 1876. 
3sb.: Uebn ttn ©eariff >»• «tlübte«. — gfr. gtoyolt ®raf }« 
rltlbfij fftt ftir« 3Hiifrf$r jnt fatticl. Äir^t. — Ontolcaie n. I^f0> 
tr« len S. ^. ^. Z^upont. — ©ie iDttttlaU P'T vcneraliilom. — 
Ml nuL SRatt^Tti im 16. u. 17. Sa^r^). — Satldai'« (Srinnerunflen 

«t&M. — (iin alt« ai(»n». fto»a )«c Imiuiio Uiri»U. — Ca« 
IbSMün kci (cU. Sni«»iiilEMjtai|. — «BcNMr. 

DniK4<t Knfitr. fReb.: 3. V. SR (§b er. 8. Sa^rg. 9tr. 1 u. 2. 

3iii.: Sin SBoTt }u btn 9l(t(fi«tajl»a{)l(n. — iRücf bli(f auf ba« 
W 1S76. — j). ftnoofet 3ob. (tmanutl SeÜ6. - £i( ffia^r^aftfj> 
■ ml tit ^pütir^c 2. — ttontfp. n. Strickte; äRilccOts. pWMta ArehiepiMopatiu MagdeburgensiB. eammlttiig von 
lii»iii«rn ai* UrfRobcn mb 9nnalifltn juc (9(f4idit( M dnftfft« 
■.^gtbinfWaAbtburft. ^traala. von (9. v. 9H&lv<Tjl(it. I. 
*HNtiirg, 1676. «&n(4 jun. (XL, 764 6. gr. 8.) 

2M Qs4, befen etflen toxt hiermit jur Vnjetge 

Niaiflt, öcrbonft fein (Jrfcfitinen bcr ^Inreguitg be« tierftorln-tim 
tittmi ber preufeifc^en Stoat^arc^ioe 0. fioncijoUc uiib 
mm Stf^Inffe U9 $rootnataI(anbtageS bet ^rotttni 8ac^fen, 
tädftt festere auc^ in rfi^menSroerttjer SBereittDinigfeit bie 
wM jur ©tarbfttting unb Xratfletjunq beffcI6f n gerofi^rt ^ot, 
it-i,;c 5;ititcbung Ijat eine eigene oieivtac^lc, worüber bcr 
Caou^eber in bem Somoctc eüifle^enb beruhtet unb am 
tKliftt et^t, nrit toie groSeii flnferen wtb {imeren Sc^mieria 
bttn bcrjtcit^m ^ublicotionen, fcidf! &ci bcr ȟo^Ircotictibflcn 
?tricning feiten« ber Öe^örben, bei un^ in Iieut(d|lanb oft noc^ 
w lämjfen ]|aben, e^e fie auf ben öflc^crmorft gelangen. ®iefe 
S&oitrijfetlen ju überwinben, t-ebiirfte c-* eiüoi* fo fjiuqcbciiben 
5r?r* für bie ©o^e, ipie er bcii .poraiisgcbfr bcfeelt. ^a, mt\}i 
'■i idi: tS ge^e fctnctfcttsi awS) ein nt(^t geringer (Bcab bOR 
Sdbftoerleugnung bo^u, einem {0 umfaffcnben SBecfe Aber ein 
Sjilrjt^nt btnbnrc^ feine ttolle HrbcttSfroft ju wibmen, obfi^on 
feStfi^tit ber ('^"icftoltuiu^ bcffcI6eii il)m biircf) bcftinimto 'ikn- 
i^ntten t)on oben berfümmctt toat. &<^ttt bie{e iSocic^rijUn 
fti^ num^ctfei Debentai eif^tcn fitifcii, im licr ^^enml* 
V^i f(ftetnt feinerffif«; bie 5?eraiittrortfic^feit für biefe Seile 

6u(^e* letfe Bon fic6 nbioe^ren ju luollen, rcemi er aiir bcm 
lüfl au«brii(fti(5 bemerft, bog fein SBerf „mi) einem ^ö^crcn 
,ßfW Wigefi^riebenen ^ßlane" bearbeitet roorben fei. TOait 
Mbtibebanem, ober oüenfaH« noc^ begreiflich finben, baß bie 
M ^»mrn ö. SRütoerftcbt tyicber^olt gemoc^ten, (}örf)ft Oer 
^bän^ IBotfc^Uge, toelc^c im ^efent(i<^ auf eine ^')craue 
Sf^ »m tDtini^n Utlimbenbiic^em jnr (Sef^it^le ber ^roi^inj 
t-6^fit QBiicttrn, oon bcii ^^?rrinn;,ialflänben otiiictcfiitt umrben 
"it bafe bogfgen ein folt^c« jRcfleftemwrf, wie ba« borliegeiibe, 
fxtiebt norben ift. 3ebe4faia IKlte man bonn aber in tBeaug 

bit auafü^rung bf§ (rtUeren bem .'>";^fr(ni?ficber freie ^anb 
■in, i^ nid^t bü tu bad :£etail ber ^xbtit ^inetn ^^irectioen geben foOen, bie nt(^4 »eniger oO itnanfet^tbar ftnb ntfb 

fdiIi..fUid) bnriit ;iipfeln, bafi at-5 SOtuftet ffir bie öeorbeitung 
feinem ''Bittti jwei ältere ^öüc^ec ^tiqtefteltt lottcben, bieft^isec« 
Ii(^ irgenb ein ^«(^mam ber gf g mawrt itt rnnflei^tig oncr' 
fenncn wirb. ©3 ifl Icbi^ticf) ba? 'öerbienft be« Herausgeber« 
unb feiner SRitatbeitcr, »ocun luir tro^ibem ba« oorliegenbe 8u(]^ 
infofern mit aufrichtiger Srcube unb 5Incrfennung beariiften, aü 
mit ibnt bie erfte TOiffenf(|aftli(he ßJrunblagc für eine Weft^ithte 
bea (Srjftiftc« unb ^erjogt^umc« aJJagbcburg gefchoffcn luorbcn 
iji, Weifd^e ber ^jerauSgobe eine« Gr^ftift aJJügbeburgifchen Ur= 
huibcnbui^« bte unfetec Slnfii^t noi^ i^ni hätte boraufae^en 
follen mA me ber ^eronSgeber felbft an^ noch nach fnRcm 
SBcife für unbcbingf nothwenbig crflnrt, bic ÜBJege bahnen wirb. 

Xie Begeeta arcbiepisoopatus Magdiburgensis foQen bie 
Seit oon ben feilten Vnffingen mogbeburgif^er lllefc^c^te 
biJ jum (inbe bcr SRegicrung bc? ßrjbifchofä öurcharb II 
(1305) umfaffen unb finb auf brci iüanbe üou ber Stärfe bea 
oorliegenben, ber bii jum Xobe bei Srjbifchof« Sichmann 
(11<J2) reicht, berechnet. 3)en ipUui bem ganzen äBerfe 
finbct mon in bem SJorroorte ju biefem erften %f)nU entwidelt, 
jo bojj luir im »flgemeinen auf bicfe Darlegung üerweifen 
fi3nnen. .hervorgehoben mag nur mnben, ba| beul Such {i<l^ 
nicht auf bie 3Biebergaie txm 9tt«jflgen ou» ffinnttU^en, 6Ubt 
unb Sanb SDlagbeburg bctreffenben Urfunbcn befthränft, fonbcm 
oudh bie annatiftif^eu unb chtcnifdifchen aufjeid^inungen, 
welche SRagbeburger Sl^erhältniffe berühren, mit in Setracht 
jicl)t. ®^ foQ eben baä gefammte hiporifche 9ÄateriaI für ba8 
oltc jpcräogthum unb (Srjftift SÄagbeburg oereinigen unb jwar 
in einer SJarftcaung, wdtSjc boö iöuch auch gebitbeten üaien ju» 
gfingltth macht DieannoIißift^Scrichte ftnb bahec \om\)t wie 
bte UTfunbenauSjflge ia lörtfd^er tteberfe^ung, m t» noth= 
wenbig crfdiini, mit parentliftifc^cr Ginic^altung bc3 originalen 
Zeste^, wtebcrgcgeben. !Der le|}terc ift auch ^iebergabe ber 
Kecognltion, bet ^otienmglsene nnb bet Seugenreihe ieber 
einjetnen Urfunbe bcibefiaften roorbcii, SHU ein befonbercr 
iBorjug ber ilrbeit muji Ijetuorgcljobcn werben, bafe, wo bie 
Originale ber Urlunben irgenb ju eneichen waren (ber bei 
S3citem größere Xheil berfdben befinbet [v!^ im ©taataanhibe 
JU ajJogbeburg), biefe bei ben Urfunbcnau«jügen ju Mathe 
gcjogen worben finb, felbft hu, luo gute neuere Trucfc bcrfeifcen 
uorlagen. dief. befennt gern, bag er biefem iUecfahcen etnige 
|^crid]tigungen unb (Ergänzungen fttr ben etflen Vonb bcf Mm 
ilim l)craui![icgcbcnfn C^'L-^x liiplumat. AnhaUinus ticrbanft. 
Xtix eiujelueu Uifuubcuregcfteii finb bie nothwenbigen Siteratur^ 
nachweife, JBemcilungen über ben 3"P"ni> t>f* betreff enben 
Originale'? u:ib beffcn Öcfiegelung, f)ier nnb ba onch, wo bie 
(Schtheit Der Urfunbe jWetfcIhaft ift, ein ^linmciö barauf hin^u^ 
gefügt 9n oQen tiefen Xiingen fowie auch in ^^ejug auf bte oft 
fehr fchwierige (^ronologifche Seftimmung unb (StnxeibuM bcc 
einzelnen 9lummem gebührt b(x Umfl^, iMMdlnhlH Iflib 
bem unermüblichen ^(ei^e b«« ^g^CCOUlgeteEl UUb fcttCK Wtß 
arbeitet ooUe ittnericnnung. 

^eer bon Otfitoctfld>t tfl nAmfit^ (et bet OeacScitnng Ut 
llfngbfbnrger 9legeften burch bie jeweiligen jweitcn ©eomten 
beö ÜJjQgbcburger Staat«ar(hiöc3 Dr. ^acobä, Dr. ^ttniö«» 
Dr. ®ei9heim unb Dr. Sattlet unterftü^t worben, unb et gebeult 
in bem SBonoortc mit anerfcnnenben Siöorten ber ihm öon ihnen 
geleiflcten ^)ülfe. So fiel bem je^igen Wrchioar unb IBibliothefat 
Dr. 3<JCob« ju SBevnigcrobe nomentli* bie '^intbeitiing be^ 
annolifttfchen Zi)tilti ju, währenb Dr. ftbnnede, iebt 9(r^i))at 
in SOtarburg, für bie ^erbeifchaffung be« urAmbßi^lSaietmret 
Sorge tnig, foweit bic^ infettnercn, nicht (eicht crrctchboren 
Büchern jerftreut war. (Sine folche Xheilung ber Arbeit f)flegt 
freilich, fo nothwenbig fie h«« geioefen fein mag, euch ihre 
ÜMchtheile jU hoben, unb bicfe treten auch bei bcm uorlicgcnben 
iöanbe hiet unb ba heroor. mag beifpieUroeife ju^u-- DigitizecJ by G 143 1877. «KS. — 8itexaiif4ei Cc«tc«I6tati — S7.9anMi; — fi^ri6cn fein, wenn ein unb bie[flbe unbottette Qxfiinbe unter 
bidKmninem (tani, 1395 unb 1426) erfc^ein^ mit ^n»ttd 
ctiiinat onf be« 'Jtef. ^uc^ „^(bre^t ber mi". hat anbm aRoI 
auf ^^jedmann'« .'piftorie M ^ürftent^umd ''j(iil)oIt uiib ba>3 
biitte aXal auf bieje beibm OucQen. (Sbenfo {tnb bie beiben 
Slumnctii 1 13 unb 1S7 offenbot Mefelbc UtfMbc, iwB f<^n 
Stumpf bcraerft ^ot. ift gewi^ ju enti^ulöigtn, »uenu unter 
bec reiben lüiteratur, tueld^e bur^muftent toar, beut Jperaud^ 
flfbcr Hnb feinen SRitacbeitern bas eine ober anbere SBuc^ 
entgangen iß, »ie benn j. in ftunje« &e\ä)id)tc hti 
ftlofterS ^amcTSMen mehrere Uifunben, bie ^ier aii bisher 
uiuicbiucft erfc^einen, fic^ wcnigflend aua,5ug;-iuci?e ftnben. 
Weniger bagegen bäxfte bie mongeUjafte ober unooQftänbige 
8enn^ung ^äuftg in bem Ouil^e onBejogener fBerfe re^it^ 
fertiijCii fein. 2o finb bie i)Jumincrn t 1 1:< unb 1 152 beffor ol^ 
bei ^eduiann im Codes dipl. Anbaltinus gebnidt, beibe nac^ 
bcr Ucf^ciftr wobei nw^ bemrrft raerben mag, bog bem Origi« 
nnic üon 1113, beffcn 5(u«ftcQung burc^ ben Öifdiof 9iubotf 
Hon 4^alberftabt bejiueifelt roiib, hai \vol)l er^Itene Siegel 
biefed )6ifd)of« aufgebrüdt ift. ISbenbafelbft, nic^t blog bei 
SectBumn, ftnben fi^ ouc^ bte Stummem 157» unb l&SO, nur 
bog fie im 0«dei dipl. Anhalt, mit gutem (Dnnbe in bad ^ai)v 
1179 gefefet werben. Dabei ift .^u bcmetfen, ba| in ber Ut* 
(unbeSit. 1&7U Don einem äXot^tafen ii^itm, bem Stiftet 
bei SIfofi«« 6inlfbibe »icibaf Mecffenbe Regefl »III, mit 
(einem SBorte bie 9lebe ift. 35ie ali imgcbrucft bfjcirfjneten 
9hunmern I513unb 16'.)3 finbcn fic^ gleichfalls jd|oitim Codex 
dipl. Anhult., erftcre im ^lu'^juge aud) bei Slunje, d^efc^ic^le 
be# XluguftinerflofteriS ^amer^Iebcn. .3" 3?r. 1 030 bemerfen 
wir, bnfe ed ein 3"'^»"» ift, wenn bort gefagt roitb, in bem 
onge^OL^ciini Xrucfe fte^e ftött Cforlinge aud) Üuberburg. ?)ic 
itxtm im iUeuen £aufi|ec S^iogaiine XL, öl 7 ff. unb baqn 
mdimitt im Codex dipl. Anbalt I. 426 — 428 algdnaiiften 
'Ihah-n bf3 ^.\uittc« «lejanber III üon 1180, gebruor IG (fo 
muB iDcgeii bed Sc^altiaijred feigen ftatt 1^), in luelt^cn 
bicfer bie ^eftitution ber ilbiri Nienburg feilend ber SPtogbc 
burger ftirt^e befiehlt, finb gonj mit Stillit^iueigcn übergangen, 
obfc^on fie boc^ bifl^er jiemlic^ bunfle Ü^agbcburger ^er^ätt^ 
niffe berti^ren, 

9 SRonttttüd^ aber finben fi(^ in bem annoliftifc^en Zweite bti 
9ui^ mom^ Oerfe^ unb ^rrt^amer. 9Ran fragt fic^, rote 

bot btfnuntc, ücii bcn 'Jiüil)romtnen SSittefinb'ö gegrünbete 
ffippec iibtlbee^jen im je|igen (^lo^erjogt^ume Olbenburg 
nuj^ bem Slagbetatiiif^en fbrnrnt (9lc 14): ba4 in ber an< 
gezogenen Ouctle ^tujugefflgte iuxta Hallo ift boc^ H^er'if^ 
ni^t auf ^alle ait ber Saale ju bcjie^eii, jonbern auf ^aQe in 
IBcftfalen. S^ie in 9ir. 121 enthaltene 3laifndjll t>on ber lieber» 
tragung beji früher uon bem 9)2aifgrafen @ero befeffenen ^ofed 
^UJogbeburg nad) beffen lobe auf ben iöifc^of Söem^arb Oon 
.piili-'crftabt bätte ber Urfuiibe 'Olx. 182 angefe|>t »erben 
muffen, bie oon bicfer fclben Uebertcogung ^onbeü, icMfoQ4 
nidit ju »50, ba<Bero erft D65 ftorb. (fbcnfowfitbeSlr. 1356 
ju bell 'JJumiiuTn 1572, l.')73, l.")7 l unb l.')"') ju fteHen fein, 
3)ie ^Jiuniiuern 1141 unb 1 1 19 berichten über biefelbeu (ä^reig' 
niffe, unb bo4 werben biefe bort in bad 3a^r 1 1 39, ))itv in bad 
3al|r 1110 gefegt. Witan babet bad SBort urbs burc^ Stabt 
rotebergegeben wirb, fo jeugt bae uon einer nic^t eben genauen 
ft'enntnig bed Sprachgebrauches nitttelalttrlicher ^(nnaliften. 
Hßiai ben in '•)lt. 24 erwähnten Ort Süalaba (iUalabala) onlangt, 
fo möchte ÜHef. i^n nic^t für 3Ba(ba bei Sci}Ieufingen galten, oieU 
mcljr für iy.ilbau bei löcrnburg, mcldjc^ in dltcren Ihfunbcn 
ftctd fo genannt wirb, ^gefe^en bauon, ba| beffen geogcaphifd)e 
Soge sa ben bni^telen Untecn^mungen bei fiSammat 4)eete« 
tjotlrefflich pafet, fällt ourf; in ba« gereicht, bafe SSalbou um bie 
SDtiUe be4 lu. ^adr^unbcrted bereit« im iöcfi|e einer eigenen Tie ()icr gemachten ^udflcjlungen foQen ben SBerti) valb Ck 
ttcbeutung be« iüuched in feinerlei SBeife fchnialm, 
foDen nietmebr nur B<'ugni& ablegen von bem großen ^ntotf^ 
baS Sief. Ott bemfcltien genommen ^at. SBer je in bec &■ 
gewefen ift, ähnliche Arbeiten ^u untezn^men, ber weil, m 
let<^ bei einem fo nmfiiffcillben CBcnle bctglfoi^tn Hmi 
58crfel)en mit unterlaufen. Dem J^erm |»erau4gfbet ikt 
itjünfc^en wir (defunb^eit unb Sttaft, um ba4 bon i^nfii 
\dfön begmoMK fBert »ettn tnb yt dnen gtfidfii|» (Eibeg 
führen. O.t.E 

Schlesinger, Dr. I.udw., Stadtburh von Brüx bi» xom Jahre liX. 
Mit einer tllbogr. Beilage, lir^g. vuiii Ver. r.Gescb. d. DtoltcbaiK 
Böbmen. l'r*f, 1870. Lffiptig, Broekbaot io Comm. (VUI,1II1 
4.) M. 9. 

!£er rührige Scrcin für Wefc^iic^te ber ^Ccutfc^en in9ö|a 
beginnt mit biefem 3Berfe eine neue Serie feiner ^4iubticatii«| 
bie ber Stäbteurfunbenbüc^cr. Dtt oerbiente Seifaffa W 
0)efc^irf)!e iöö^men«, i.'. Scölcfiiigrr, fiot bie ©corbettung 
Urtunbeiibudjeä uoa ^rü^ uiitcinumnieit unb ^at ftc^ bie3)U|( 
nic^t oerbriegen laffen, in bcii uerfcf)iebenften tlrcbiocn, nie^t 
einfc^lögige Urfunben ent^^alten lonnten, SKac^forfc^ungen asjß^ 
fteöcn. ^e retdiboUigften ©eitröge lieferten ou|cr bem iiemü 
gut erhaltenen StablardjtDe Uon iörflj ftlbft bie 'JIri:;'; ' 
bcnadibarten Stöbte Sooj, JÜaaben, ügiex, bie Sammlungaiitt 
ftlofter« Offegg, Me llnibecfHM'QibGol^ üi 9a%M 
SBiener Stnat4arc^iD, befonberd aber hai ßönigf. Säcfif. 'SlfliW 
ardjii) in l^re^ben, nai \xä) barouö erllärt, baß ©cü; lafd. 
3eit ben SNarrgrafen bon SReigen txrpfönbet »or. SieM 
ber grfammi'tten ÜJutnmern beträft nit^t toeniger aU 502, te- 
unter freiließ manche c^ronifalildjc yJotiien über bie <S<^d(iift 
ber 5tabt, bie ber .!perau«^eber on ben eiitiprec^ettben Crtmcn 
gereift ^at. 'üie tUfunben beginnen mit bem ^ia!^ 1203» kl 
erfte eigentliche @tobtprit>iteg{nm ifl ont bem ^dfce WU^' 
bäitfiger lucrben bie Hrfiinben mit ber Slegierung ©enjef* C. 
SDht 'Jiet^t ^at ber ^erau^^g. bie lueniger toic^tigen MtiaUt 
namenttid^ foltb', wel(^ mit ber @kfcbic^te ber Stabt nutli*( 
.^iifammcnljtiiigcn, niiriti cHu-|',üfleii mitqi'Hicift. l'er'flbbnidf^O''' 
forgfaltig, aud) bie unten ober rurfroart* an ben Uitato 
fte^enben gleic^jeitigen Sanjleinoten locrbcn niittjcl^eilt; ^ 
ift @. 44 am ttnbc ftott Condradns de Bjrsenbeim li^ß'. 
Conrndni d« OysOTbein. IBAnfd^enSwertb Wfire el oOnN*' 
roettn tjon ben gegen (5n^e tiiTsifiger fterbenben Urfunbm i* 
bö^mifi^er Sprache eine Ucberfe^ung mitget||eilt morben nät 
2)ie ({t|9gMyi^fi|e «ftifoge cnt^ft bie «cbcI ber 6tabt m 
t)on 1273, iStJ^ 1330, 1307 unb um laOO. — SBir roinj*« 
biefer Samndhmg^ in weldkr junäc^ft ba4 @tabtbu<^ m S»! 
erfd(rinai ftfü^ bot ftßn 9Ml8n8> 

Trevelyan, 0.. the lirc and Jetters of Lord MartnUy' 

4 Voll. Uipiig, IhTtl. lauchiiiU. (Vlll, i9ü; Vl,2(.6; V1I.2M. 
VI, -m S. 12.) M. C. 40. 

A. u. d. T.: UUecUoB of BrilUli AatlMn. Taacbnib li>^ 
VoLlSTl— 74. 

Xie etnfHmmtge, betno^e bcgeiflerte ?Iufnaf)me, welie^Wf* 
^Öüd) unmtttelbor noc^| feinem (jrfc^einen gefunben ^t, ift n^-^ 
mef)x als oerbient. (S4 mögen in (e^ter 3tit wenig 
biefer Mrt oeröffentlic^t worben fein, beren fiectüre ok« 
größeren @enu| gewährt, unb roirb fcum eine« geben, W 
ftd) an JReid^t^um be« 9ÄaterioIe« unb ©efcftid in Ifitt» 
SBiebergabe mit biefem mcffen »nnte. See 9leffe ha gns^ 
^i^orirnf nnb Ctootinttmici, O. Sifbel^an, 
mcifter^cft uerftanbett, bie ^anbfc^riftlichcn Sc^ä^c, rotlt^t Iti 
für eine XarfteQung bei ilebeni \einti 0^eime4 lH>^[a]:^cn, 
tjerroertben, mit fonftigcn broucbbaren SRoterialien, toity^- 
bem Togebucfie Corb Garli^Ie'a, 3U oerbtnben unb burt$ 
fü^renbe unb überleitenbe ©emcrhutgen Don fetner eigoKO^ 
III diKn tocnoaif((at OkmcH in ffIMtm. 9m P<l ' 

I Digitized by Google, — »77. Jli. ~ Sitettrlf^el CcvkraUCalL — 97. Sann«; — 146 .-icjcn iöemcifuiigen n)ct>er bie Pietät beS iöecmanbten noc^ bag 
jliidlidjf Sfflrffam berlnignet, bcr oollenbftfn Sonn eine« bc 
n^otoiSorbilbe« nm^mtfcni, fo ^en »ir bot^ mcifteni» ben 
nfbö^barra Sort^ett, SRocaafa^ frI6fl tutc^ ff inen etoenen 
S:r:-:ii fpTfcfeen ju I}ören. (JinegüDe Don lyticfcit an btc (Sltern 
m (ikji^iMfter, Utetorif^e unb {»littfd^ (ii(<noilen, i^erioanbte 
■ASräodic rat mHgrt^dft «mrtfiooaften 9(u0)üge 
iB? ctntm lagfbue^e rpcrben un« firgröen, ba^, niemals im 
tunblide auf frine süeröfffittlidjiinci tiffü^rt, ben unmittelbarflen 
lÄffinnurgm bti ©tbrciber« Äu^biud cjtfbt. Sogar eine 9lfibe 
9üJI^id)rijtli(fter 5Joten in SBtrfcn bor dafftfcficn iiiterotur, bic 
am )6{ftanbtl)eü ber 9KacauIai)']d]rn ^öibliot^el au^cmac^t 
(«bot, bimt 3» (fifenntnig brt t^ät)i()(eit, t)ie( imb ntfc^ ju 
Uloi. bie ber Serf. btx (iiigUf<^ (Kefc^t^tc in etntm unglaub> 
li^d iRa§e befag, Bietet ba« iefle SRttteT, fein Urteil ab«c 
bit bebeutcnbi'ten antifen ©diriftftellet «rtalirfn. lieber biefen 
t^mmua 8tof} ^cnbfc^fUi«^ OueUen bei ^naiüficber 
OMC gcn^ca uei|ii||if ocT fsnpni nni vcwuiui lonn, 
burc&ouJ fem gelegen bat» eine parteiifc^e Sluäroa^t ju tref^m, 
iKia^on eine SludtDabl immerhin geboten war. Sie bätte 
fßgB mitimter ttmai Dorft(^ttger fein (dnnen, roenn ti nötbig 
»:r Äffübfe öon ©of(f>en ju fdjonon, bic fi(^ burcb Äu^brüde 
Ik - Cgcimcs ober bti ifitfftn mit 9iedii Lvrle^t füblfn fönntnu 
'änigftenö märe bamit bie ^erbe itrttif unmöglich gemotzt 
mbai, ncb^e bcmti in ba Ouaiterl^ 9iet>iew an ben SJe« 
«dflnini ttcr Olr. Ccotnr gefiU »oibcn ift, eine Antif , bie 
m tnbtffen nieberum bur^i bie urfmMi^ai DUtt^ctfngCl^ Me 
iic tnt^ oon f^o^em SSert^e ift. 

Qtan mü^tt \>ai ^a(be 8u(^ abfc^iben, tvenn man einen 
SegrijfBcn bfm ungemein anjic^ntbcn ^oiiiiiltc feiner einjrlncn 
%)ij4(Bitte geben toodte. iSilbet bie Ißecibnltc^feit 9^acaul(ii)'d 
WfbrclUblii^ ben TtiMpavSt, fo ttritb bod) eine ganje 9ieibe 
'fTTiö 3nt9<noften bcm ?lufle bc3 Sefcr^ üorgefübrt, unb mt^x 
di (in an<^er aagemein biftorijdicr Vorgang beleuchtet. 2^ie 
Smlfltuig md)t mit nit ber Q^efdticbte ber ^onttlie SJ^acaiilai) 
WmnlBib gcn&^Tt mi einen tuirift'. (Finblicf in ba# l'ebeti, bie 
9r|hetaiig(R unb ben Sreunbcefrci« üon SWacauIoij'ö ii> icr. 
^i: fsIgcR beut jtmgeit Vtaraula^ auf feinem Stubiengange, 
iK^BRi tribcil an feinen erften literorifc^en unb politif^jat 
t$|l|« n» Mftben in jene ffämpfe um bie 9{eform«0{fl ei»' 
Jtfljlt beten ^^cftigfeit un^ ou^ fo monc^cm ^icr mitgt'tljfütitt 
^ßifK^t neu entgegentritt. 3)ie (Beftalten oon äBellington, 
9i|R ffnffcff, XsBc^conb, Qrong^m, S^bnep @mit^, 
ürib inr,ötitigcn onbercn politifdifii unb litcrarift^cu 
iÖ.ubmi^cucn tauten auf. (BefcUfc^aft oon .£>o[Ianb=4)oufe, 
b!< pomc^men fttM t>on Sonbon, bie ffreigniffe ber lage«^ 
liolihi Derben öon berfelbcn 5eber nicifter^aft gefc^ilbcrt, 
•Äje eben bamal« ber (Jbinburgö'Sieütctu jo oiel oon i^rem 
'Sknjt gab, oft nur mit ein poor fit^orfen ©ttii^en, mitunter in 
^Kito ifittifäl^it^, am Ußli4pctt ta jenen bon @eift unb 
w<t ttetf|nriAcM»en 9riefen VltcmUcefi an Me 6{bit>(ftern 
na» Bcnifnllicf) nn .^lannob, \vt\d)i bic iiU'rlraute cillcr feiner 
^(iaiffe unb Zriiun))be iener Xage tourbe. äRacoulon im 
M vattt bm O^ig'SRiniflerinm «lA feine ZlOtigwl in 
,58l>itn HIbet ben 3nl}alt ber fotgenben Gnpitcf. 7:k ^Briefe, 
tt<li^ QUlSolcuttobaticrcn, finb nadj iljier jjorm uic^t weniger 
"««rfnnirbig ali md) iljrem ^n^ialte, u"b bie Sluff^Iilffe über 
^ ttttffamfeit SRacauloy'« auf biefcm iBobcn jeigen ib« oon 
«BtSeilf, bie man im 'älUgemeincn weniger ju würbtgcn pflegt. 
Man brojicf)! nur ber baucrubcn ^Jcrbicnftc ju gcbenfen, bie er 

um bad (h^ie^ungdiDefen beiS inbift^ien 9ieid)c$ erioocben 
^3t, uab dn baf Gob ju eriimem, todd^ti eine groge flntocitAt 
tfrtitbeitbc« 3ttafgcfc|jtiUv-()e-J für ^nbien gesollt bat. 

f<fy)n aai biefct ^eit r>ti IKufent^o» in ^nbien liegen 
^(uimmgcR m, Ke fciiMi BiBCifff bcrttcf onflranieB loffeq, 3)afein be8 6t0dilmanne3 uorjog. ben folgenbcn 3<^cKR 
nac^ ber 9iädfebt in bie ^^-^eimatb wäc^ft bicfe Se^nfuc^t nai^ 
nibigex ^uvftctgeiogen^eit, obgleich gerabe biefe ^o^re erfüQt 
naren nm ben 6otf|en omf(t(^ unb parlamentarif<^ Xb^tig- 
feit, roelcbc ^ier unb b;i burc^ eine frftlänbifc^e Steife wobltffätig 
untecbriK^en »utbe. mt über bieic Steifen, bie (ünbnicfe 
Don tjtanzceHQ nno <jtaiien ciQMicn ww vmtof vrannu^» 
©orte felbfl ©erit^t, bie ganjc ^cifscfc^ic^tc t^etiünnt an fifot- 
^eit unb )i3ebenbigfeit mit bem gelegentiid^en Kommentar eines 
d^ianne«, ber fo tjielen bet (eitenben $erfön(i($teüen na^ ßonb. 
9?off) ber in ©binburg IS 17 erlittenen JRicbcrfa^e mürbe ei 
^Diacaulai) möglicb, ficb gemabren, toa& et fiu^cr mit ben 
S3orten aulgebriidt bette: fe^ne mi^ na($ Unab^ngigfeit 
unb 3)2uge, t^rei^eit ber Siebe unb f^i^eit bec (^eber*. Sai 
grofee @ci(f)ic§td»Derf , beffen Äbfoffung er fic§ geroibmet, tritt 
nunme^ in ben iBorbergrunb be« 3ntereffe8. Die Ärt unb Seife, 
in bcr SXacauIoii arbeiten (ifiegte, ber ungeheure Scfolg 
fe&Mi SccM, Me 9Bffe Mm weiten nnb Vnlaeic^nngcn, bie 
feinen woc^fenben Wubm begleiteten, feine erneute t^fitige 
Xbeilna^me an ber ^olitif, bie Ubno^mc feinet Kräfte, fein 
fünftel unb glädlicbe« Snbe, biefe ®egenftänbe füQen bie legten 
Sapitel be# Dorlieiicnben Si'erfe?, untennif:^t mit ^ahtreic^en 
Urtbeilen über iüienfc^en unb lingc altct uiib neuer ^eit, bie 
man aus folc^em Sbtnbe immer mit größtem ^nteceffc )lcni 
»itb, felb^ »ens nun i^ncn nic(|t ^ufkimmen Emnu 

Vflc« in Wem genommen eebSIt wftn vor WttCMrf n^ cht 
ebenfo fc^arf gciticiinctcS luie aii jieöetibo^ SBilb. ?DZan lernt ben 
aXenfc^en SRacauIa^ fc^ä^cn, »öiicenb nun bü^er mn nom 
Vutor SRocouIo^ bezaubert rom. We Mefcr feine 0eimrft filer 
ben Sefer niemals üerlirrt, fetbft wenn feine Scbtoö(^en unb 
Sebler feft im ^Jluge bebalten merbcu, fo prägen fic^ bie eblcn, 
liebcn^ivürbigen, männlichen Qüqe fetner ^4ierfönli(h(eit mit 
unnuÄlÖfdjIic^en garben bcin ö^cbätbtniffe ein, felbp wenn man 
bie Öirenjen, in bencn ftt^ ibr ÜBotlcn unb iliJnnen bewegte, febr 
wobt erfcnnt. Tic fc^önc SJetbinbung öon S3erftanbeÄf($ärfe 
unb ^er^euegüte, bie innige L'iebe jju ben SBerwonbttn nnb 
greunben, bie «nfpruc^SIofigfeit, Uneigenmiftigfeit nnb Wrt^ 
tbätigfett bf« iJJnnnc« ftrotilett im ticUften Üt^tc. Tlan tonn 
nii^tS äteijenbereS lefen als bie fleinen (^elegen^ettlocrdc^en, 
mit benen ber berfl^mte Rebner nnb €(briftfiener bie INi^ 
iu erfreuen pflegte, bie feinem Cierjen fo no^e flonben, atä 
wären ei ferne eigenen. Süian erftaunt iiber bie Störte bcS 
(Sebäc^tniffeS Vtacaulaq'S, oon ber fo manche $robe in biefen 
^Blättern mitget^eitt wirb. 9{iemalS fann non ftd^ bem <Sk< 
banfen entjieben, bag man einer ilberaufi rei(( Begabten Statur 
gegenüberftcbt, beten ^Knbcnfcn nic^t ocrblaffen lann, fo lange 
nicbt baS fcböne Uterarifc^ ^tmol in ^ergeffen^eit gerätb. 
weld^e« i^ um ttencK anb flnPfertiger fyxab errichtet 
^ 8t-m. fieben nnb Sritfe Snb 9tac«iH(ai|'4. ^erau^geg. oon feinem Steffen 
01. C. Zreeel Iran M. P. ttntoiif. fceuif^t 9ln«g. ft«f (InflI. 
von $ref. i>r. C. 9bttg<r. Dtft qjctträt. 2 9inU. 3mm, 1876. 
(Joftfnobif. (VII, 480; VIII, 504 6. ^x. 8.) Ti. 19. 
Da« ^üd) Ixitehjan'i bat fofort eine beutfc^e Ucbcr 
fegung, bie ti in jcber liiSeiie oerbiente, gefunbcn unb lann in 
biefer 9Bcm 9cMn en))fo^cn wcibcn, fBe med^ bie Secttie 
beö CriginoIeS fcbtuierig ober unmC>n(ic^ fein foCtc. Tie 
Uebetf ej^ung lieft ficb glatt, unb ^ier unb ba bient eine etläutembc 
^nmerfung be2 Ueberfegeri bem ißetftdnbniffe; mitunter mte 
Söb. I, ©.452 ^ätte bie Stote ouc^ fortbleiben fönnen. St-rn. 

JMacaulay, Tli. b., Lord Clive und Warrrn llastin«:s. r>i<> 
(jrüniler des indo-bi'itii<chen Reichet. Zwei Eskay». Für die obe- 
ren klauen Ii6li. Lehranktalleo bearb. voo Dr. K. Böddeker. 
Mit einer Karte v»n il. Kiepari Itarlin, IS16. Wddnun. (ZV, 
284 & er. 8.) M. 2. 70. 

' Sba l^enwigAer kr feiben Staconlolj'fi^ ^fitafi, bie 
fi^ in bec Z^t iwif}llgtli9 }nc Scctitee in ^^rimo nnb 6ccMdM Digitized by Güügl 147 — 1877. «5. — SiteKaiif^ci CentfalbUti— 27.3aiiiMB; — 148 eiOTttn, ^at [idf nic^t mit einem blogcn INObriicff bed Ztjctti 
lH';yiiiL!t, foubcni burc^ fproc^lidje unb foc^lic^c lUaten foiuie 
bur(^ Ücliutcnuigen Gintec bem Se^e bai$ ißer|täu&nig bed 
Origlnalei in tecbienfUtc^cr ffietfe ju erleichtern sejuc^t. Seine 
iHu^gabc loirb bcüjer au(^ ju ^rofdcn bn' Sclbftbclc^rung erfolg* 
rei(^ angewanbt toetben lönnen. £te wenigen ^orte, welche 
fite SRocouIa^'« Seben gefaxt »erben, et^6cn ebenf owenig 
irficnb meieren ^difpnirf) auf ilioQftänbigfeit njie bie furje 
^iftortfdjc tJtnloitung ubct bie Uierljaltniffe SnbicniÄ, btc ben 
Sffa^« Dotdu^gefc^icft ift. Einige 3)iucffe^Ier wie It>5<J ftatt 
161» auf @. 248 JU „StaA I' ivnb te Set«r leicht oec» 
beffcni. 8t-rn. I 3a|rtiiiA(c Itt Strcin« toa aittri^umtficiinbcn im dtt^einUnbr. 
69. .{»cft. 1S76. 

3ni;.: 3iin «J. ttc. 76, ben (Btbuititaf)« SUufdnana'l. — 
. >£<int6etA(r, (ic (iräi^iiW. Uebemiic im niltkteH IRaintbalt. — 
)i< ttnlarabttMcn bei iBenn »mr btm Sölnet Zltnt im ^nrbß 'S: 
A. ».Scicb. fManftc; B.9j.9i4«ler, 9»mut Onfdfiiiun; C. 
MuSlcNtm, flltainu — '^*T|9t, bit xtm, lUaaU^mitn auf 
»bttcabng. 6ot<ii. — oiA'aSccrtb ■.ttUftltr. idm. «Bl&fn 
fttfaibm Iii ^b(»'6ttU'i>* — ^ au«'n0cett||» btc IL ttpfftiUmptl 
Sei fMfeniKi^. — glai A. IRcnigvtattittn wnÖBif fBcl<ii0.9t>- 
3.6^«<i»<r, tttte 8anm|ni(CR u ».Cin>t. — «IbcnttrAett. 
>«• Slcltd^viftr in Sfaninira a. ». Si^t n. feer Ctbaair bet bnligen 
SmicI. — J* 3- TltTia. Wti^tt «Bottfrü .^aaene. — «lb<nttT> 
ibca, b(e ftot^mcneigfrit einer tliigctci^tcn Atjlanli« ba '4}|>icc 
fix^ !■ Srteriia^. — 0. ^&bn<r, (Moncc^, M ibn. •Icmuh.— 
SlltratiiT; mtlctOen. 

Hiutifttr tfit ^^u^^t tfr tfutfifctn SJerjdt. Wttt.: 91. (iffentrtin u. 

3»b.: 'X. (riltnivein, bft SBoffcniainmlutiiit tm Sd)li?t7( ju 
ZtDna<n (^Cuprcu^cnl. — Sattcnbad;, Slebccniri't aue INündfener 
^anbfdxiiKn. (^ortf.) — (t. Säeinicf e, nitunM. 'doträ^c j AünftlK» ' 
fl(fbl<bt( ^(^Ir^ca«: II. OStli^ 2. (Bcrtf.) — ?^r. )<atenbOTf, ju 
e<b. granct'l 6pn(bvöttera »om 3. 1533. — ^t. 6<bnci»tt. ein 
9(e[i4uiar }u did^jütt — Z»trf., JlMMK mH ben Steiiefparlriten mm 
Sdiöffer. — 9)oat u. (^reamattn. Nuifcfee Sinnfprücbe. ~ 
^oljlein, alttxutfibe lt(ttt üb. ^dOe u. ftimmtUddi. — 3.'d.'J2oiN 
bU ^Rft bc» $nbB«ii0»t(nf(rlttUi»».— ft^nnf t b. flcrnaii. 
ilirannli e^ilfim b. «fabmin n. |4|>. SctHac; na^i^ln. Swtftbe 3eitf<^fl f.9M(t.ll(bld«. IM.: C.9. !lr.»0— 

62. I^TÖ. 

oiib.; ö^aetf, iiK-c t«n rtlatiptn SBttlb ^tr Itbi'fvberi'jurc 
in tiiicm ?iiü{ ret ubivadi i^crm cen lii.ilicU s mrilituv. — (iafrari, 
übtr iJiUJiiciun Ux Uir..i am uiiKrtn :>l>itii:>Uln4rtv!fiiff- — '-l^rcn^n» 
3■ oual^. ^iir ii.mrioli'.iif u>u *ilatb^.•lo^^l( tet Wfbi:nf3. - ibtia« 
Vfuii'j'c iHTirnifium fff i'iiMt.'bri'mcamtlKi». V'<ivmii, cuii>\e 

'^fiiiatunflfn über Cif ^{h.iur;i;n,^ Ter itivciUa niiiiflit buri;raituti> 
|duT Sublim JlOMijfttuMuti. — 'i*fnctit< iut arjilid'tii iH'itii.ci. — 
V. '|i 1 1 ' c r , tu i-.ui tu (nitftcli;ii|\ mit' 'JUiäbtfiiun,\ t« Jii'irliaij 
i\.iitil,i4ciuii rcnfiiiürjdi. — id^iltbjib, nnujf 'i<iiiuifiiti,;tii yi 
VlDtcnocira'« ^lititci iil'cr lit iXvvbcit. — ;H. -v- ^ifrü-n, ri.i ^jU 
von '.l>f<utL>ljpptrlri)rblf ttr 'JWmtcla. Ä. liifillfr, na rt-allc 
pca !ä^au^trn^ll|. — SJJ. Sdjüllct, jiu ^(\)u i\m £tu tjlcidjjtilijtn 
t!(tltpiinfltn tti l'uft» unb cpfiürbbrfn- — 1'* i nbd, b<r mprah|djt 
SiSabmlnn. — Afi^ntr, übte eine cigtnuüaillibe Kprai tniier* 
ntidfer ^ungcncrtTantnnj. — SbM^; lbUi|(^ 9i4cnHl|(l|f>; 
dßx ^ac«te(ibi4t<; ^cifraaJte«. 1871t. 

3nb.: 9IumcBcr, pbofifalific ri.i^^ncnf i:nt fcii,i;ifinii"dit 

talium. - JKuJl'i«. au» Ict g«idjt*är}tlid?(n »^tJiie. - «aiifi, 
3ntu»iu«<()Micii btr )!uftrcbr(. — ^t. !t)cy. «lat» ^aO von \f«})m 
^trinf^ntil btuii Amte mit alMU^MI KMgta^. — Slataydttif^C 
»nolcrtcn; SKelcrot; iiitttatut. Ue4)t5- unb StaatBnitl)curdiaft. 

TeichBann, Alb , Prof., ^tade aar Taffaire de fieaalTrcMMrt 

envisag^ «u poinl de vue de« le^slnlions frui^alte et aUe- 

niaode. i{a>cl, I>^<. M. yi. iTu S. ^-i. S i M. I. (.11. 

^ie fec^fte 8treU|(^rtjt übet einen uiib bcnfelben ^U! 
iiS(untf(^li, ^ollenbmcff, SoUttifle, ÜKauro für, Silomufi, 
@uelfi unb Setc^mann gegen bie (ll^ültigfcit ber (£^e. diM 
^^ranjöfin lebt in uiigludhc^er (£^e, fann aber naä^ beii ^efcgea 
iljrea süalerlonbe« nur lebenälönglit^c irnniiin); von Iiicb unD 
i&ttt eilongen, roeil in i^nnfreic^ bie S<t)eibung, b. ^. )^f»ag 
be< (i^ebflnbe«, burc^ ein @efe^ bec 9ieftauration«ieit Moi 
^atixi IMO Qbgcl't^Qfft ift. VUlö neu I:ici} uu& i.kn gclrenr.te 
Stau »erlegt bie 2)aine i^cenlQobnjig na^ )2Utenbura unt> mal 
bort an 3. SXoi 1875 mtimdiiicjct, 9^rc c^enftmilii^ flkcr 
gen(^t(id)e ?(utorifatiDn ^icrju cnt)irft ^obcn. J'oS beutfc^ 
JHei(^8fiel< ^om ü. tjtbruar geftaltet in «rt. 7 7, «Ibf. 2, 
bie lebenölänglictie Xrennung M« Xifc^f unb '-öen burc^ geriet 
Itd^c« Url^eil in ©t^efc^eibung jU oenvonbeln. (Sin fol^ici 
Urtl^eil ^at bie 3)ame nn^t crroirft, unb boä) nirb fie in iBerlia 
mit bcm rumönifc^en ^i^tinjC" iöibeeco bürgcrlidj getraut. 

äuf Klage hti erften (^^cmonnes wirb von ben fron^fifcfKS 
&tndften erfter unb ^meiter ^nftanj bie jiveite ^^e <di 
erflärt. Jcr '4>an|fr Uaffationötjof ^at noc^ ntc^t gefprodjer- 
'Slaä) franjö|i|(t)em Steckte lägt bie Xtennung üon Xif(^ unb 
$)ett bie aiit fo t)o1If)did>ifl fortbe^e^ boft bie »ra kr 
abgefonberten Sirou geborenen ftinber racfi ber Sieget: ..patcr 
est, quem justae ntiptiac deutuubtruiil" ali e^chd^c ^tiid>R 
beS 3Ranncd gelten, wenn er nic^t rcd)tjeitig t^ou ber butc^ e:a 
(^efeg Dom 6. S^ecember iSjO erleichterten ):Uerleugnungi$flage 
Uiiebrauc^ mac^L Sie abgcfonberte (S^efrau bcbarf aQen 
luidjtigcü Xiepofittotien ber ilutorifatton i^re^SRonned ober bei 
(Verteilte«. £araud folgt Hoc; ba| bie Same nic^t »icba 
^etrotben burfte, unb ba| bie iRatnriiltfation ju tUtcntang 
aiifcditbar ift. ÜBäre ober aiid} btc Tarne roirfUc^ mit 9i<eßß 
Xm]d)t geiuorben, jo ^ot fie bcm citiertcn ^Irt. 77, ittbf. 2 ai^ 
genägt, burfte alfo nic^t jur ^weiten (S^e fc^reiten. Uebo^iift 
erf(f)«int bie Ü'^e nac^ frönjü|iid)fm SJcc^tc als? ein iBertrag. unb 
ieber l^Uertrag mug auct) im ^Huviaiioc iiac^ bin (Dcjci^en be« ^ai:> 
b(f icurt^etlt mcrben, »0 ber ®ig ber Obligation ift; bieg imc 
^ter jrocifellodgranrrcid), unb ba^ franj^fifc^eC^efe^geftattctteiae 
12öfung bcd mit ber lii^ejdiltcBung eingegangenen iUertrage«. 

'JlUe bicic imit Vlu^na^inc beö legten oon Xeii^mann febr 
gut Qeroorgel^obenen) l^ejic^tiJfjunftc fügten va^ unjecec Uebcc* , 
jeugung mtt«»1Ierlü)enn|t;eit ju ber bon^eu^mointtiert^eibigtei I 
^tnfic^t, baft bie mit bem i<iiii5en iötOeJco gcfct^loffcne l*b-: 
imc^ beutfc^em unb fran^bfifdjem iXec^te ntd^tig ifL Cb btefclbc 
auch, wie !£eic^mann amimnit, bad ftrafbare ißcrbc«^ htt 
iötgamie bilbet, ift unS zweifelhaft, ba \)in>)ü dolus malns I 
geljc^rt, welcher nic^t ml)l angenommen werben barf. Xu)i 
aller 89m))athie für eine ungtüdliche ^bame unb tro^ «Oer 
Vlntipat^te gegen bie ftoujdßf^e (^^egcfetigebung müfien mir 
buch fagen: Hat jutttitial anb bcgriiOen be^h*ilb bie tüchtige 
Schrift üon icichmonn ali iÖeitrog ^ur iilufflarung ber cffen: 
li^len SDteinung, toclthe in 2)euljchianb, 8ranlcei(h, Rumänien, 
^^Bßm nnb ber 6(^ioei) an bem Ißroceffe leeoufftemoat lebhaft 
Vat^tl nimmt. S5ie ruhige, gan^ objcctiue Spractie, bicftlarbctt i 
te eigenen (drünbe unb bie |org|dlttge'4^iüfung ber gegnenjchen , 
Mabe finb wn^ bcf onbecl an loben, ß. \ 

Kloatermann, Dr. R., (^eh. bcrgraib n. Prot, da» Orfcebeiraahl 
au Sciirift- und Kunotwerken, Abbildoofoit CompoaiUoacn, 
i'huk)((raphicn , Mustern nnd HodellcD, nach diMtoeham and ! 
ioleroaUeaalm Reehla mtsnaliieh damalalll. BarJia, 1876. 
Vablea. (VIII. 282 8. gr. 8.) H. 8. 

16er Siame be^ uorlljeilhaft befaiinten SBerfaffcr«, ber ^ 
gfflobe mit bicfer Süciplin bed iHttiftei 9\ti\a^ bejt^äfttgt Digitized by Google 141 — 18T7. JI5. — ditetavif 4<l Centt'alf lalL — ii.Qanat. — 160 Tiefe ?ru^ftrrfiin;^rn nlterteroi mu liiMimgl tel 9bea oul* 

qc\pxod)tnt (Sefamntturt^eiL ft. 

3nt(met«tlMi «ik IMtff brr M 9 n. 14 M 9ltUt*'9avt^t^tiH. 

afipjift. 1976. Wartung n. g. i«l S. jr. 8.) TO. I. 50. 

bte Soilc^rtft ber SiilMbcinig hu OaHftwtoi, tote fte fär bie 

tireuf)i|cf}e ikml in ®eltunci roar, ju gto|ai|tad^t^eiIen geführt, 
namenUt^i ein focttoä^ienbed SbfhAniai beqcmgen dixm» 
fdtioiiiniUcI, l0tl^ rinni internationalcR fl9cfl( (sttn, ber« 

urfacfjt 6abe. :^rnenb ein 8eroei# für biefe Se^auptitnii, ttjcft^e 
nad) ■^n[x<i)t bti iAtl total falfc^ ift, toitb nic^t gefiüirt. (Si fei 
bo^er nur ju biQigen, meint ber SSerf., bog anm toerf uc^t t)abc^ 
butc^ bte Serbinbung be« (£Dntinqenticrung8|)rfnct;)eä mit bcm 
ber jirittelbedung ber Jluigabe ungebecfter 9?otcn engere Qiven-- 
jen ju jie^en. 3nbem er nun ben gegenroörtigen ^uftanb unter» 
fucbt, bebt er junäcbft ganj n^dg ^tsttox, baii bitf 2>rittd* 
bedung^t^rinct;) je^t nur not^ M einem OomboTni^e r>m wrier 
12;. iffidionen einen felbftänbigen SBert^ ^at, niäfirenb bei 
einem iöoaroonatbe übet 125 SDtiQionen immer Aunäi^ft bie 
g cW iBi J B l l B b(C (Sontingentiening fic^ ffl§Ib«flMK|i Ccinaft 
fobann etngcbcnb bie SBirfung biefcr !!^ef{^rönfungen unb f^nbet 
erften#, bog biefelben nic^t ftarf genug finb, um bie beabfid^tigte 
SBtrIung bcrbeijufübren ; jtveitend, ba§ tS eined ^nftitute#, 
tt)ic bie 9lci(^«banl ift unb fein foH, nic^t iDÜrbig fei, folc^e ÜÄÜ* 
tel, «oie ba§ Gontingcnlicrung^princip, gegen |ie in ^Inmenbung 
JU bringen, unb britten«, baß inconfequent fei, bie Öanfleitung 
noc^ eiiio Stu^tung bin bcDocmunben, wä^rcnb man nat^ 
otweten ^Stftm bin tbr mif Sertttmen ftbenft, ba§ bei i^ren 
Wnfinnbmen tiolf -wirt^fc^aftlit^e CFrniäqungen nta§gebenb fein 
luerben. Man foUte nun benfen, ba ber )üerf. t)on ben oermeint* 
tify» flblcn SBMimgcti bet gTdieren Stei^ett «utiMiaiigen tfl, 
er würbe eine anbereMrt ber SSefcfiränfung enttt>i(felii, biebtefen 
ängeinnicbt aufgefegt toäcc; aber bem ift nicbtfo. @etn9iefu(tat 
if) bielmebr, bag man getroft ber 9iei<bi^banf bie ganje @orge 
für bie 6rba(tung eine* gefunben Welbumfaufeä übcrioffen möge! 
ßum S(^Iuffe wirb bann nocb ber 5üorfd)Iag iei ^rn. 5. Setjb 
eriirtcrl, nod) welchem bte Sonf ciilfprcc^enb bcm iBerbättniffe 
be« iöaatDotrat^c« ^ ben 92oten in einer borau* bcftimmten 
Stufenfcfter beit Diteontofo^ beroiif» unb ^eiobfe^en foll. tKt 
Sorf. finbct ben SBorft^tag aU Tiro:tii;e für bie fcfbftänbifie 
Srmägung ber iBanf leitung beac^tendwertb , aU binbenbe i^or^ 
fi^rift nt^t em|)fe^(en9iDertb. 3n biefem Sinne aber ffl bie 
fflerücffic^tigung beä ^Cecfung^cierbfiftnifTc? ber Önnfnoten bei 
ber J)kgulien»ig bc^Tiöcontofnt'ied \voi)l feiner grufKren i^ettcl- 
banfDerwaltung fremb unb fann baber aud) ni^t aU „wertb^ 
üo0e SBeiterbilbung be* alten S^rittelbedungd^rinci^e* begrüßt" 
werben. — Uebrigen« muß e« ouff allen, wie ber 5.?frf. biefcr 
5Konoßrni.ibie oufun ^'Icfii laffcii foiiiite, bafj biirdi bie rafc^e 
Sntwidüing be* (^irooerlebrcid unb bo* SBacbfen bor bei ber 
9iei(b3bonf biittertegten fnrjfälligen S>e))ofiten bie (ian',e 3fragc 
nerfcboben ift , unb baß burt^ bicfc C?ntroicf(ung bie iikiif ein 
guted Xbeil ber grei^U toiebergetponnen ^t, welche i^c bie bürgt für eine Ifld^ «rtctt, unb eine ftHäft liegt beim «m( in 

ber Itwt cor. ^ie »ier 91ricb?gffetie öom 1 1 . 3uni 1 S7o über 
ba« Ucbebemc^ on @<bnftwetfen, 9bbi(bungen, muftfdifcben 
toaboffltoimi nnb bramatifcben SBerfen, tiom 9., lO. unb 
II. ^imioT IST« bftrfffenb bo# llrbeberre(bt an SBerfen ber 
bSbenben ßünfie, 8(bu^ ber $botograt}bien gegen unbefugte 
^^otbbilbung unb baS Hrbeberre(bt an 97hiftextt uid» Stobdlcn 
ba6*n ein wicbtigf^ Stncf Sieitb^ciöilretbt gefAoffen, unb bamtt 
bffiöftigt fiefi baS ju befpretbenbe 23erf. JBieHeicbt ließe fi(b 
mit bem 5?erf. recbten, bafi er niefit aui) bnä 5Rfic^?geff(j uom 
30. ätoMnber 1S74 über ben WaxUn\^ in ben Oecei^f 
feiner frihrferungen gebogen ^ot 

Ter S^rrf. brin;it bie bc^eicfincten bier ®efe:^e unter ad» 
qemeine ©efitfitrcunfte unb befliric^t in ber (Einleitung ba« 
iSefen, bie ©efc^ittte nnb bte ©egriffabeftimmung be^? Urbeber' 
i^itc?, fobann beffen ©egenflänbe, bierauf Snoerb unb SBerluft, 
•rntrr beffen Verlegung unb ft^Iiefilicfi bie internationolen 
Seuebungen. Söllige ©e^enjl^iing be4 Stoffe« unb flare 2)ar' 
fiellinig treten un« entgegen; neue, getftreicbe @eban{en ^aben 
wir nitbt gefunben, ober fUmten biefelben »entgften« nic^t 
-\..'ptifren." SJcnn 93. £. 2.T ba' Urfiebcrrcctt a\i ben SBau= 
cec^tes ober Gewerbeberechtigungen (wobei ,au«fcbließli(^'' ^in« 
<njabcnfentfk> entf^mtbenb bejeit^et wirb, fo|ei6te<ba: omne 
iimile claudic.it. 2Sir yefien immer notf» ben 5icmlicb ein» 
aebirrgetten ©egriff be# gcifligen.eigentbumc« öor, wobei mon 
ftRÜcfi fcborf betonen muC boi fftr boffelbe nicbt aOe Bä^e ton 
tra gigentbume an förperltcben -Sachen moßqebcnb finb. Sei bem 
SJfrloglöertrage öermiffen wir bie iöenußung M ungarifcben 
5änbel*gefe^bu(be«. ba« in §§ 515 — 53'. beifiglit^ be« 
Sctlagigeftbäfte« febr gut bie ollgemeinen 9te(^t«meinungen 
rtbifinert bot. Jlfn bem befamtten fietpjigec X^eoterproceffe 
ttirt" 2 iMi ff. ber onitiM pro dnmo beö ^emi üon i"-!'! rn, 
Qkoaljl« ber einstigen Xocbter unb fSxbixi ber 6(^ft)teUerin 
SNMe WciQ'^feiffer. oiel gu oief tBert^ beigelegt füt 
.Shrttfnqen au« bem ?(utorrf(bte* be« gebacbten |>errn boben 
md}t R(6r Sebeutung al« ba« (anbt&tfige „Schelten be« 
llrt&eile«*. SBenn ^err Sfoftecmomi bie (fnlf^^ung be« 
Sficft^ ' CberbanbelSgeric^fe? aii9 einem nnberen (Mrunbc 
öertttfiliigt, fo lönnen wir bie Uiiffrid^eibung jwifc^cn 
Vntorretbt niÄ fteffS^nngim^t nic^t billigen, fonbcm ^Iten 
n« an bie |iih| confci|iiciiU aXotivicnrng bd gdM^ten 
Omibt«bofe«. 

Sei ber Ce^re Dom Tlo^bctttfe €S. 2no ff. fof,(t ber 
bniif be« :8erleger« bun^ mie^ttte ^erau«gabe einer neuen 
Auflage (DgL @. 145) biibei Me befonbetre tJfrage, ob ber 

Serfeger obne bie Cfrlnubniß be« ^Intor« eine foi-jcitannte Üitrt^ 
ailage »eranftolten barf, inbem er ben nocb uorljanbencn 
Ifrtmploren ber alten ?tuftoge burcb ein neue« Zitelblott ben 'iln-- 
i<betn einer neuen ?[nflage giebt. "Jlbgcfetjcn fon einer unftattbaftcn 
täufibung be« '4-'ubIitum«, liegt firf)cr ein Singriff in ba« ^lutor» 
:ft6t pcir, ber eben oucb ein 9lo(bbru(f ift. SBenig befriebigenb ifl 
t)i{ UnterfEbeibung {nifibcn jicafbotem yiaäjibtndt, moralifid^ tm» 
verflicbem tUagiate nnb etlflnbtcr JBenu^ung frember Setfe 
tei ben -lUi'.i^T. ^iefi fällt um fo mcbr auf, nf^ in Gut 
ii^bungenbe«9tei(^<0berhanbel«gen(^te« ^anbXVi, dlx. 62, 
8. 220—243 eine nmlgebeit b e (tr btte ennfl Aber Wefe ^age 
Sfjcfien i% bie freilii^ nif^t einmal atlegicrt ift. llebcrijciiipt ift 
btt oubicatur be« 8t.^D.=$. ®. weniger benu^t, al« man nncb 
Inn SSomiorte S. IV i)ätte erwarten foHen. ®o tfl j.©. aud) 
k» erfeimtniß Sönnb XY, 9Jr. S8, @. 300 ni(bt benu^t Worbcn, 
t% eine febr prnftifibe J^rage betrifft, wenn e« ben 
Stftngtjereinen »»erbietet, bie Singftimmen einer Sompofitton 
iXBi dienen (gebraute oecoielfältigen |ii Iaf{cn. S)i4er rübrt 

btf 6. 24t, ffnm. t nti^t einmal bie nbmeicbenbe Vnficbt 
ti? oberftcn <Reicfi?gericf)te? criuä!)nt luirb, locfcbc« Sanb XV, 

310, 311 bie ^Vorbereitung eine« 3)cu<te«, um ct{t mu$ Cohnstaedt,Ludw.. lur Silberfragc. Eine Studie. frtu)kfurta.H., 
1876. Jäger.' (2 Bll., 76 S gr. 8.) M. 1. 20. 

Wit tiieler Sorgfalt bot ber Serf. in btefer 6(brift ba« auf 
bie Silberentwertbung bejügli(be SWaterial ju fanimeln unb 
barau« bie ©eränberung be« SBertbiJerbfiltniffe« ^wifcficn @ulb 
unb Silber ju erflären »erfuc^t. 3" bebouern ifl freiticb, bog 
er JU biefem ^'^ede ben öerit^t ber englifcben Unterfud&ung«^ 
commiffton über biefe Srage nicbt f(bon ^at bcnu|jen fönnen. 
StomenUit^ inei »efentUi^c ^waHt, bie $tobuction«oec^ättnif|e 

Digitized by Google 161 — 1877. JI5. — 8iterartf4el in 9leoaba unb bie IBefHmmungdgrünbe ber CCIbmw ^ f tn gt 
für Cl'tinbien ftnb burd) bie in biffeiit SeriAte mitgef^eilten 
Itfaljadjeii gtöBctet illarbcit i^ebrat^t. Witb nion 

bo(^ bcn Kudfa^rungen bei ^nl'k übet bie Urfac^en ber Sr* 
l^eiiuiig, tnel(|fe ei bcf^mt^t, in aUeii ^oufitpunlten nur ju« 
Himmen tQnncii. 9nd) feine Ihrtttf ber mit fo otel 35^t(|T(it 
immer roieber^otten 5ßorf(!^lägc, burc^ eine intentotionale SJJüni- 
conoention hai SBerti|oet^tni6 Don €tI6ei unb C^otb 
fixieren, ift joireffenb. dagegen nimen mir ben oorgefci^lagenen 
SRitIcIn, burd) mld)t nai) ber Meinung bc« Scrf.''^ einer mög« 
(id||ai tneiteren (Ent»ett^ung beft Silber^ oorgebeugt loerben 
foitte, nttlt iB 0ld(^ 9M\t einen IBert^ auerfetmctt. 9er 
64<Am ctaec banemben Silberentwertbun^ fc^eint und andf 
tti^ fo tri^ tnA fein (Eintreten nit^t fo wa^cjc^einlii^, um 
fl&a)AB|it bie 8üxfoE|f ber enxopftifü^cn Uegitranoen not^^ $lUm. Wdf)., bie gctcnmärtist niirdi)f(^aftlid)( Sage X'cutf^lanb«. 
6tuttaait, 1876. Cotta. (VI, IHO (\r. 9-) 2. 2r>. 

3)ie ©4rift befpti(^t in poputnrem Xone bie tuirl^fcboft- 
fic^e Dfpreffion, »elt^ie in 2)eutf(^Ianb ,5ur 3e«t berrfc^t. Sie 
jerfäHt in ^tt)ci ^»au^tt^eilc: bie ©rünbunqcn unb beren Siacfj- 
t^eile unb J8orf(^täge jur Söerbefferung ber iiacje. 3" l>f* f^f*f" 
^ebt ber Qerf. neben bem @ninbungdfcf)U)tnbe{ auc^ noc^ brr 
fc^iebene (mbere@4n)ä(!^en unfetet»ixt^f(^ftU(^en Ser^ältniffe 
^ervor, j. 9. bie Orgonifation bei (Enbitt , man(]el(fafte oolfd^ 
loirtbft^oftlic^e unb tec^nift^e SBitbung, ni^)f fn'iiügenb bnri^-« 
geführte (Sliebenuig ber einzelnen 3iibuflriea»eige nac^ i^ren 
eto w wrten u.f.lo. 3m (Banjen nritb man ben 9iflgen unb bem 
labe! bf« 93erf.'« bie Berechtigung nic^t oBfprec^en fömtcn, unb 
cbenfo finb bie SSdnfc^e für bie ^ulunft, meiere er vorbringt, 
an fu^ meifienf übtl 8or VOem aber ^at bo9 8nt^ ba« 
ncgatit)c ^öerbienf!, nic^t atter^onb oerfe^rtc $iei(mttte(, gewnft' 
fame ißanoceen ju empfehlen, üicltne^r Dor benfeiben in uer= 
ftönbiger SSeife }u mamen. Unbererfeitd freiließ luirb man auc^ 
ettDflS tBcfenllirf) ^Jeue«, ba3 nit^t üon Slnbcren auc^ fi^on gefagt 
wäre, in bem söuc^e nic^t ftnben. 3)er Stoubpunft, öon bem bie 
SJefprec^ung erfolgt, ift ber ber gemäBiglcii ^rfi^onbcläportet 
unb bcA nnioen QÜaubtai aa ben grofjen <^cotnn, ben unfet 
Vtitt bon einem ofl^cmeinen Slnblum ber QitlMb^f (^f tdle^re 
unb ber b^irni^ ^ett^orge^enben Sfenntnig ,bcr nrit^jfii^offlif^en 
(Sefege unb Süerpflic^tungen" ^oben mürbe. 

«!#{» tfir latb«l. BixätMtäfU ^rtg. »os gr. ^ SctiRO. 6. ^tft. 
1876. 

3Bb.t 4lra«6of, bie 0tfe^t ber ria. IMte Vba bte 2«^mu' 
nit&teit ber Jtti^c ^(nftiibtl. ibrt« Serndjicnl. — Wtcnllk M( dtxiim 
itt &qpnRbnrfl (1S7U — 73). — i^. Cbeitam)>, »anti bewir» 
fcn bie iitera«' diraitsoriac ad qaemcnmiuc Epitcopuin bie Üxcor« 
yoralton aus rfitfm rrrfnael? — ^allao, <1e tr.in$itii fopnlanum. 1 
— rte frelwltJ. ir<nnunn son übt Ifiitcn. — 6tlbcrnaal, b, 'Jjire« 
na(4rcd)t tti ijjatron« bei i^iutafiTcfie an btm son Ifi^terer bUmtmbr. 
C^citf^bJuft. — J^örill. e*trjrib..;Rubolil. ?}(rLirti\ p. 3. 72, bttr. 
tit '^-trb.'.ltnliTf bft faibol. ßirdif. — Sirtular bt« iulifn. 
miniiut« üb. ba* fog. »lUactt in 'i*ftt<ft b. iBIfdiöff. — CnUrr. ftaatJ» 
fir*l. (itlafff u. (»nifd;<ibuntvn. — öin lirUfi bti! Grjbifcbcfä rcn 
Äölu p. S.Sfpt. 70 u. (in i'cldxr rb(in. 'Sür.unnfiitffämtfr o. £n-i. 
76 rtb. bte au*fibj (^(itH. ^unttiontn ii. '•Jidnttr. — ffieittre 'JUttn 
über bie Si^ulfraae tu ißreu^eiu — Hut 9)et»aUg be« (ali^ Airc^en« 
oeimödcn« in $T(u§(n 1875 — 76. — Siitetotur. Beitrage jnr Qrläuteniiig be« Z). Siedit« ic ^llg. Mn Slafft» 1. 
Jtiin|cU 3. ^olee. 1. 3a^rg. I. fteft. 

>4tit(*. SciMgc jor ee^re t>on ber «itlaffnitA bc« 
QkmItlMnI. — 9. 4taiffer. M« vcmI. ttcbcr^ng«« v. Ueberfatl«* 
Kd|t im Vtftlii w bcHlf(^tf4iL Scfminrangeii. — ». Araevtl, 
bU Scivflitklwil M Scittafcii» Mt «cif«iHitc in tbenttca.— 
jt&R|el, f(iiM4 ftt tMMH b(t « ISl^ 1S6 fUm. I. 
VL II. - «MHil<$ WiIir7 Centcalblatt — 27. Januar. — Itl i^rai^kunbe. £iteratur0efd|id)U. 

Peler, Dr. Carl, C«nielii Taeiti Agrieola. Jeiw, ItTl Ml. 
(VI, 1'^' f-r ) M. 2. 40. 

Vne neue :Uuiaabe bei Xociteif^ien ^gricola galt nv^ aij 
IBejlMafan; bnft^bc^boalmAnect^niib fihibernb 

jeigt ^Peter*« trefflit^e Bearbeitung. 'I'er -Herausgeber twttW 
ber Veröffentlichung uon bem äHunfc^e geleitet, ber ftubicreafco 
^ugenb tum ben gfrflcbten feiner langjährigen Sefc^äftigtnsnit 
Incifiii. etroaS mitjut^citen; aber feine Ü)Zittbcilungen tün^-a. 
aud) bem Philologen beim ^tubium uiib im Unterridjtc 
I ©Ute fommen, fie bürfen oon feinem «Jorfi^er unbeadjtct blnia 
33orioorte giebt ber ^cauSgrbn bad THoün unä Vr 
3Jiet()obe feiner ffuSgabe an. Ütac^bem er bann, o^ne fti^ cof 
bie betreffeiiben (Tontroucricti cin^utaffen, ben Ägricola aU cwt 
in einen engen 8lal)men gejoBte JiOtogta))^ie richtig c^araltenjidi 
em4)fiehlt er biefelbe ä§ &^itdtct; ti ift bieg c^cj 
3it)cifel bfl« Sefle, loa« über bic uobagogift^e öebeutung bei 
unoergleit^Ii^en ^fii^Ieind gefi^iieben wocben ift &m 
Snoa^nung bec beibcn boticanifilen fNmb^ilxifien r wä i 
(A unb H), auf tuelc^en ber Üoft befanntlicfi rut)t, unb k 
midjtigften neueren 'ülrbeiten jur ßrflärung folgt bie furjeSoai 
Aber bie Slbfaffung ber Biographie unter ^rajan, norin ji^ 
'^ctcr an bie feit SD2ommfcn hcrrfc^enbe Annahme anii^I.;^^ 
unb über ben SIntritt ber Statthalterfchaft bc5 ^Igricjlc la 
Söhre 77, wie ^etet mit Slipperbeg annimmt. 3lach einer UetC' 
ficht be« Inhaltes bec XaiHteifchen ©c^rift mit ^JUibeutung M 
Sompofttion folgt ber corrcct gebrucfte (nur @. 17 unb 92 ai 
unbcbciiiciiuii! Jch'f'^" behaftete) Icjt mit bem urafangtciSd 
Sonimcntar. Bei biefem hatbec^ö^audgcbei; Aie er felbfi [4, 
fein ^auptaugenmerf auf bie (SRlSrnng bÄ Sortfimul öl 
bc3 3"fQtt"n'nho"9fS gerid;tct, fich aber ouch ber firitif aajl 
enthalten, fotoeit fie jut äte^htfertigung einer aufgenommeaa 
SeSart nothMcnbig ober ffyct 8ertt(f fi^tignng au« trgenb ciiai 
@runbc fiii" bcn Sierncnben mH^^ticf) fchicn. So lu•I^■l^^f^t bau 
bie Srtlärung in behaglicher Breite, jeboth ohne laitige 
fchmeifigleit ben hiPorifchen unb fprathlichen 3toff mit liä/sB 
Jfcnntniß unb flarcr Sluffaffuug, fchcint obi-r bem Sief. bilwä» 
bie jiuifihen bem überlieferten SBottloute unb bem geiortwlo 
©ebanfen Hegenbe Stuft mehr ju »ec^flllcn ali ou^jufüHt:^ '^^ 
an einzelnen e^egetifift befonbecS fc^miengen Stellen nicht tcos 
ba« ?Hi(f)tige ju treffen. Äef. benft ^ter junochfi an 
^4?nrtien ber (Japitcl 10 ff., 30 ff. :mb brfonbcv? an ba* r.il' 
bcfprochene $roöatium, über welche« ber Herausgeber fa« 
«nftcht fi^on im ^hifc^ogu« XXXV, 376 f. mitgethfitt ^JÄt 
3Iuch über bic Rritif mehrerer Steden hat ^eter fchon uor iffl 
Srfchcinen bicfct 2lu8gobe feine SKeinung in ber '^tm 
Siteraturjettung 1876, 381 f. angebeutet O^ie Siritif 
I ^er "i«igcber3 im G5ou',en ift ftreng confcrüatitj. Bon bem mit 
betOLitjrter Borfitht conftituierten 2efte ^lalm'« weicht *^eteroi 
mehr al« fech.^ig Steden ab, wobei bie häufigen unb mdaipii 
iiiefcntlichert Untcrfchicbe in ber 3"'ffpuncticn, auf wAd)t\M 
A'xrauvgcber grofjc Sorgfalt üerrocnbet hol, nicht gejählt fi"^ 
iin etwa äwoiiiig Steden hot ^cter foroohl ol« 4>olm bit Ut^' 
lieferung oerlaffen (ober wie Gapitel 1 n unb 37 ^alm bi cfttt«^^ 
einem Strcuje bejcidincl), jeboch in uerfchiebcner SBcife enK^i» 
3ln faft breißiö Bkücn tft In-ter, roähronb .^jlm ffoiiiift-rf» 
aufgenommen hat, ben ^onbfchriften gefolgt; biefen 
beiläufig ein Su^enb €te1Ien gegcnfibcr, bie b«B ^(n vm 
Ueberlicferung, tion ^eter nai^ frcmbcr ober eigener 5?L'rmutiffli| 
con^ituiert ftnb. 811« eigene ätonjecturen be« Herau«g(t>«/ W 
au beraett^ncii: Catrifcl 12 pnbnli feeundan, 19 wAani«^ 
31 bellaturis (bellaturi fiotf unb SBölffltn), 34 noTissiwI 
nimirum (novissimi ©mcfri\ 3G equestris eorum pofW* 
Sef. gebenft an anberer Stetlc ausführlicher hierüber unb 
loeitcre $uitfte ^bcln. (Sin^eUen wk^ iicc ief^ Digitized by Google ^ IS77. 415. — Sitctatif 4el CentvttltUtt — 27.3tainr. — 164 59 i^ing flicr einige (figent^fintlM^feitcit bct XMlcifi^cit 6ti(ei, 

imfiiilii geioine formen bet Sroc^^Ioflie, unb ein boppeltc« 
fjutei über bie dlomenunb äbecSprac^Iü^tf alitoiQfommene 
itgabe bd niOloaiiiieiMn 8iK^ ^ttüotivfylbm. A.V. 

ante Alifhieri, la divina commedia. Hived. nel testo • 
»■mmeotJ da Ii. A. Senriazzini. Vul. II: II parfttorlo» 

L-ip/ig. IS75. Hrockhaus. (X.XII, S|7 S. S ) M. 10, 

3« ber Sombe jum Snffmo bcmcrft Scartojiini, er 
«t)c gern einen S^ante'Sommentar Deröffrntli^t ^a&en, ber 
nt gebrängte Ueberfu^t unb »iffcnfc^ftli^e Prüfung färnrnt^ 
dm oorbanbenrr SrfTfirunQen bargeboten ^ätte; aber fein 
■r.kc^tx babc ]\dt brm oorltiiinL^ ii'ibcrff|}t. ^nbeffrn ft^on im 
,atniu> |et)en nie bie iOanbe, in todd)t ber Herausgeber »om 
((Tifgerseji^icbet nwtbcB ift aOmä^Iig fic^ (otfem (bie erflen 
Bpit (Sffönge nehmen 117, bie mittleren elf 145, bie teilen 
[j Iii Seiten ein); int ^^tirgatorio fuib ßc |4|>t(ngt. Üäii 
nraKB bct VcBbcnuly bc§ Htflnliiiiilif^ni qMsnci m fo 
reubiger bei, ol« berfelbe ober ^um ^DJinbeftfn fcfaw flwedf» 
aa§igfeit und nic^t DoQftänbig eingeleuchtet ^atte. Soeben 
m benn }uni $urgatorio, ntc^t für $(nfönger, fonbem ffo bte; 
p;'$c Tante wirf lic^ ftubicrfn roodcn. ein reitortoriA ospt^etico- 
ri-iCo, roeldjeö an iRetcfj^oltigfcit ^iic^tä ^u tuunic^cii übng . 
-Bt, mläfti aii ein diiefcntoerf tson S^feii gerabe^u angeftaunt 
onö«nBi«6. SWit 9if(f)t barf Scartajjini, in fetnet Siibmung 
n (ytrroj^if oon ftc^ fflgcn: lltQtuaötFm» avtü» nävidir 
Miin i::ibcrcr 5!)icf)tcr luiirbc einen folc^en (lomtiicit 
tsi (rjoibem, leiner etncn fob^en Dcctt(Men. 2)ante aber, ber 
tSt &aSfm bet unlergej^bett 9Nllef<mnf in ft($ Mreinigt, 
Hräg^ yiut Ctnärer, biefen Strafen nad^junetifn unb fein 
€ls1iiaBi jit einem €tubium feiner ^eit, i^rec ttenntnifie, ii^red 
MkhI, i^rer <Einri4tiingcM, Oeflrebniigeii, ^itr tte* 
f#l|t« |a ttwcitem: bie Divina Comraodia ift eine Cfnci)frO' 
JiSbit, Uli) ein erfc^öpfcnber ßommentar ju i^r fann nur eine 
fKsMSik fein. S(Ibftt)erflänb(t(^ bilbet »ieberum ein 
Sommentar, in loclcfiem ben monnigfadiftcn Cudlcn, 
»ft iffir entlegenen, Dorgebrungen luirb, eine reidje (JunDgrube 
für t>;e!c @e((^rte , berat %ugetnnerf iitnä4)ft nic^t auf SknlC 
i{L IBenn au($ SantOMim bei ber ISrörterung einer 
nvimgCB Stelle fafl immer bie befie unb raa^rfc^ntic^fte 
■itn^'-it Btttritt, fo neniiögcn lüir bicfc boc^ iti inant^en "^i^ltn 
Imtmtfi iiU ab{(^Ue|enb on^ufef^en. '•Mt Qined fei ert»äl)nt, 
fl^ <l «f gOgenMiaere Oetrac^tungen fü[)rt. bem l£;rcuef 
"ja SKottÖw, roelc^cr mebr ol^ 2u engqebrucf te Seiten in "Jln^ 
pi:u4 nimmt, ge^en mir mit bem ^etouilgebec o^ne SlBiber* 
ipni4, fonett et bie SRatelba jnmr oll dt» arirffUic tßccfftn* 
ö^ftit betroifttet, ober oXi eine, bie nit^l in ber atlgemfineit 
•ffdiiii^le, fonbem nur in Dante'« $riootleben eine Äofle 
rfjndt ^ SBenn er jeboc^ bie SRatelba mit bet donna- 
«b»rBo ber Viu Nuova ibentificiert, fo fotinen mir nur bie 
Ä^äliiWeit biefer (^lei^ung (obwohl luir bie söf^ie^ung in 
Pt»fg. XIXIII, 12S cotoe tu sei «sa ni(^t tjerfte^en), ni(^>t i^re 
SmdJIii^kit lugebcn. äBatum mug bie Dame, welche in bec 
*•«»• Nletta berl^crrlic^t ift, bur*au« in ber Vita Nuova ober 
-fecrfjaup! f;nc::t anberen Iffierfe Dante'^ üorfommeri':' ^n)im 
•sm öbaall na4) ben tUbfic^tcn bed Dieter« fra^, foUte man 
^ du« ^nfiget bono($ frogen, 06 ber »^ter We «bfidjt 
i'iaM ^flt, rine in roeiterent ftrcife Oetftfinbtic^e ?Infpietung ,511 
ob et nic^t oielmc^r nur }u eMenec £u)t eine {lecfönUc^e 
^^nmttig eingcmobcB %bL %a l^ii^, oim^ wiber ben 
»uUa bt4 Dichter« ben Schleier ju lüften, förbert jmar unb 
J W 5Reufr«n oft oon ISrfoIg gelrönt »orben: mirb ein 
^dx« bri Xante ber ^aO fein? Me fieitflenoffen mußten 
Witt ben 9?amen ber donpa-achermo unb i^nen erfc^ien bnö 
leimige Sn^tnig berfelbc» jtt Xante ein gan^ anbece«, ein 
"Aniiiati, tiicl nibcrX^imK; tonlcte nni Stene mirflicfi äRatelba, fo burfte man bo4 ecworien, baft bdi fbiß 

bcnfen biefe« Flamen« ficfj bi3 in bic äfteften Sommentort 
gerettet ^tte. km^ nur gegen bie ^uuerfic^tliii^feit, mit roet^et 
Bon ber Vateld» mlata giftpnH&cn wirb, erbeben mir unfere 

Stimme. 9?p Tiinte öotlfnbS eingeftanbencrmoften ben ilRit^ 
lebenben ein enigma forte aufgiebt, ba baben bie diac^lcbenbcn 
wenig ju boffen : ein Streifblid über bie Deutungen bei veltro 
unb bei DXV 1 bie flitcrotur biftflber, meint Hcarta^jini, mürbe 
rooI)l mehrere ljunbert 9Junimcm umfoffen, er feloft jäblt gegen 
70 ouf) errcfit in un« üor ^Iflem bo« Gefügt be* SÄltlcibe«, 9iur 
ber äDterlmOtbigleit balber fei erwäbnt, b<i§ man ni(^t nur 
9lapo(eon HI, (Saribalbi, ißictor (Smanuel, nein anc^ SBil^elm I 
in bem ÜXV gefugt bat. ^Mn Meinen sinrielnn fann e« bei einer 
Arbeit fo ungeheuren Umfanget nicbt oöQig fehlen. @o wirb 
j(u Purf. XXnn, IS9 bebauptet, SBitte babe In feiner großen 
9Iu«gabe ber D. C. ®. XXIV, «nm. 1 bie iUerf^afilen ber brei 
X^ile unri^ig angegeben; aber im (Segent^eile bat er fte 
genlw an biefer «1^ Vnn vtAa VSen ber Ifrfte, richtig 
ongegeben, genou fo, mie Seartnvi'ni fftbft fte angiebt. ^Ȋlt 
Scortaiiini profa«. @. XVII unfcrcm Urt^eil Aber feine SBe^anb« 
(ung beg Spra(blii^(f.3airg. lS74,9Zr. 62, ©.1751b. at.)bai 
Urtbeit ?^Qnfoni'd entgegen, metc^er ibn at# einen grünblicben 
, iteniier bes Jlltitnlienifc^en bejeicftnet, fo liegt bt« SBiber» 
fpruc^ DOC unb ?hcf)t«, maS man dilettevole nennen lönnte. SBir 
tbetlen burc^aue» bie ^.^(nfiitit Sonfani'd; ber Herausgeber 
fennt bie fprac^fic^en Xbatfac^en febr gut, nur rfigen mir, bag 
er, \mi bie (irflärung berfelben onlangt, fic§ oon Slannucci, 
beffen gonje« merbicnft im @aauneln befielt , au Srrt^ämem 
öerleiten 146t 9Ke unb nirnmermebr j. 58. ifi fero (Purg. XII, 
I IfiO ober fOro (Pnrg. XXIV, ini; nnruni bie oerfc^iebcne 
ScbreibungV) für fac«ro abzuleiten oon einem ^nfinitio fere, 
nocb poria (Parg. TIt, 58) Don einem ^nfintti» pon, fo loenig 
mie h\ (Inf. I, 28) für ebbi oon ero ober vonosse (Inf. I, 46) 
Don venere. Fora (Purg. VI, 90. XXVI, 25; anber«mo föra 
gefc^rieben, fo Purg. IX, 1 16)entfpricbt nicbt lateinifcbem forom, 
füiibern fucniüi. iöei testeso fPuif?. XXI, 113) War megen 
ber StijinolDsic nicbt lommafeo, fonbem Die^ ju citieren, auf 
beffen @<iriften bo^ fonft flei&ig oerwiefen wirb. So gef(^iebt 
bie§ i. ©. bei foga (Purp. Xll, lo:«), wobei eine Heine SBe» 
rid^tigung oon ^ej ®r. I, 1 m\ : „fiiga (bei Dante ^arab. XII, 
ir>0 foga im 9ieime)" I)tiüe it>ittfutöen fonnen. Fotr^i nämlicf) 
bei $ante (an beiben Steilen aUerbingd im äteime) ift auc^ ber 
Ocbeutung nac^ nicbtt KiAece«, nlf ba< (eitte nod^ ge» 
bräuittiite foi^a, beffen ^"»erfunft oon fugu luobt fl<$et fteljt. 
Sine beiläufige Stoge: (ennt @cart4iiim bie iSonner S)octor* 
biffertatiott (1869) mm S^neibcr, wri^e Itter ben Weim bei 

Dante bnnbett? Sei rnbosto (Pur^. V, 12j) wirb OUf Inf. 
XXXi, lOü oerwiefen; unb biet bei&t ti, ba« Siort ftomme 
wcibifdbeinlit^ MN robur. äRan barf ti gerabe^u a\i eine 
ÜJebenform »on robusto betrachten (mit iöertauf^ung ber 
önbungen, wie j. in vnlpacchio = vulpecuU) ; ^wei anbcrc 
9{ebenforaien beffelben SBorte« finb rovisto, rubizzo (z — st, 
wie in inilgaro?). Da£t altfranjöftfcbe rubesto fü()it ^inäbet 
ju ruiste, mste, bad aQerbingd oon rusticus bctgeteitrt Wirb, 
ober in ber 58ebeutung bcffer ju robustus ftiinnit. dm i 
fc^reibt Scortituini Farg. XII, 83; aber batm ^ätteerauc^ 
Inf X, 113 Fato i fi^ben foflen, nid^Fat'oL Serni Mefe 
beiben JöCte, fowie ein britter (ParaJ. XXIX, 17 come i) Hnb 
ooQß&nbig gleichartig, (fntweber ift in aUcn ei p lefen (wie 
%. O. ebne 18*. 6. S47 t^), ober in tSbxi i, toof mi» ott bog 
einzig '■'Hirfiticie crfcfieint. SBir babfn immer bie Ueberjeugunj 
gehegt, ba&(5merni(^tMc« mit glcictjcr SJ^eifterfc^aft bdjerrfc^e« 
fann, unb ScartajitmfyStte nic^t nötbig gehabt, mi ba« iBeifpicl 
eine« „celebre filologo" ju ®emütbe ju fübrcn. Welcher bei bem 
(rdto-jromanifc^en iSotte bindel (fo) fic^ bed itoL bindella 
tU^ fcinnt ^lAt. .Otoo)! nH gcfogt ttiib, qnetto «stmpio Digitized by Google 155 — tSYT. 415. — Sitctficif i^e« fon« non \ d«1 totl» IfiHrto d nio hwm eittieo (pnflu. & 

XVITf.\ fo fönnen tote im« bo(5 auf 9li(5t« bcrqfctc^en BeRniten ; 
©(bncUer f(^rei6t bad toSIfc^tixoL biodil ric^tifl, roentt er ed 
au(( anf boi beutfc^e „^inbel* gitcfidfii^rt. Vuf irben SaQ »ar 
ba Mlcbi-o filolof^o in bctn Betrefffnbfn Tfitgenbficfe nicfit fe^r 
celebre, cbenfo lüie ber „dotto" fiopiic^, aU er di vör ponente 
übcrfe^te „tiom rechten Unterflonge", Jacotno e Fodorico hanno 
i reatni «^acob unb Sfriebrit^ ^aben bie (Sejitoetge" u. f. ro. 
(prefaz. ©. IX f.), fe^r toetttg dotto »oor, SRtt einem ^»tnTOei« 
auf folc^ unglaublich grobe iöerftöge täfet lieft bo4 bie 9luf» 
mfynt aUxa elementaccx IBemerfungen in eine iSuSgabe t)on ber 
Otft^offenbdt ber 6oarta)jtni'f(^en nii^t rechtfertigen. SBir 
«dornen mit (^enugtbuung hwbr, ba| bie ^otemit einer ge- 
Wfi6i0tcxen ®jftai^t fi<4 bcbient ali im ecßen fdadbtt unb toir 
woSen We eapperil oh togli mof adagio, boosa d«ina! 
u. f. w. gefallfn Inffen, ba fie bctt gettjafttcten ^äfien ®toff in 
ttmi (ebenbigcren ^lug bringen. ^ S)ru({ ift fe|r fnibet 
unb foigfaitig; nne boben nur fe^ tonrifle unb fl$r flcrtitfl« 
fügige SJrurffeWer entbecft, fo S. Ml, 3- 23 ö. o. 67" für 
„V. 64«, ©. 570 ju «er« 141 „Purg. XXYI« für .Purp. VI«. 
Sine ftUMfitXt rocb; bmf num fagen: iina ecceziotie e il 

Filalete e il Witte (prefar. p." XIIIl? ÜKöge bo« JEBcrf, 

tuelc^em, ttiie roir ouSbrüdiic^ tuieber^olen, nie unfere tiotle 
Stnerfennung fpenben, in nic^taOjuIanger B^it boUenbet toerben. 
Ktu^ b«m anmäbttgen llnfc^ioeQen be< $urgatono ju urtbeilcn 
fmif bie erHeti elf Oeffinge Tommen 197, ouf We mittleren elf 
211 , auf bie tetjten elf 37!l Seiten), itiirb Scnrtaj^itii un? im 
$arabi{o am längftenoexn>eUen laffen, mogegcn tpix auc^ nii^t< 
ibiftigd eiii)uiDciA(n ^ficn. 93^t SicMisBer bcS ^iifcmo, 
meiere bo(5 bei? ^o^Ireicfifte (Jontingent fteCfen, mögen inbeffen 
bafiii ©orge tragen, bafi reibt boXb eine ^meite Sudgabe be# 
ciiicu loanucs im^iDnioig toitro, Dann idtt Den Qriuoimien 
(Kommentar miS einem (^uffe befommen. l^rm bitten »otr 
©cortojijini, meftr ^.^arianten anzugeben ({. @. alma, mie SBttte, 
Siancbi u.^. ^aben, ftatt alta Inf II, 20, vespe ju bem minber 
0nt oerbflrgten vespi Inf III, 66, ba8 aufeerbem einer gromma^ 
Hfdben Snmerfung beburfte), manche metrifd^e unb rfttjt^mifc^e 
Sefonberbett )u beachten unb u. 9(. oucft ju etmdftcn, ob m Inf. I, 
60 la doTO il sol tace unb Y, 28 loco d'ogni Ince mnto ni(bt 
etn SbnIitöer öejug auf bie fiebre twn ber ©pbfirenbormonte 
enthalten ift, ttrie im Änfonii ber habe: 7bc\U be« Wiiftlie'ftfien 
doaft, unb ob ^onte gfin^Iid^ oon bem Watti freiaufpcccftcn 
ift, nwf^en^orax fonor on bem «uten ^^cr enlbecKe; gebebt 
bodb 8rartajfini fetb^ ein, bog 2)ante bie Srbe balb oor ber 
|ÄOe, batb mä) ber ^öQe gefebaffen werben lägt Senn S. 
Inf. T, 80 filier auf baS Steigen )u beuten ift, fo tiinnen mir cS 
n(? nicfit minber ftcftcr betrodbten , baß beim Steigen ber fefle 
Su6 nitfit immer ber niebrigere ift , unb »onre er e« oucft faft 
immer (@cartag)Tm: il pi& ehe muove i sempre piil alto fuor 
che nel primo atto de! muovere), fo mürbe bodi nimmer ber 
Unterfcbieb oom ©eben in ber (Sbene, mobei ber fcfle giife au«= 
nabmStod ber niebrigcre ift, auf biefe SBeife ficb au9brfiden 
laffen. Nnde Inf. III, 101 auf bie fiteibung bejogov tofirbe 
nacb ©cortajyni ganj müßig fteben; morum bemt ober Inf. III, 
64 ignudi? gebeutet bieg aucb nndi della canie, fo tüäre bocfi 
eine Vnmertung am $((^e gewefen. Unferer Snficbt jiufolgc 
etforiicrt Irfn bcv Difina ComoMdi» dnot fo cingebenben 

H>8cli>ch<.dtt 3Htf4Hft fir ttut\^t 9|IMogie br««. mu C^Syfiicr u. 3u( 

3a4er. 8. Sb. 1. ^*ft. 

3nb. : Cr. 'i^fmbatbt, btr goti'i'dit CrfJfir. — G. ^[^acob*, 
OB« N:m altfn 'Ibfnonal (Äcnrab»botfft S^ruAflücfO. — Ä. 25*fi< 
amt, «fflltpfittr ?*radifl.) — (I. B&tnfr. \'VU\\mr 

^Aft.) — 3R. aieatt, Orttto. — gt. erantB. ^an«. S)olt<> 
IMIt^mMt« Oll fniHr'OcilOTti^. — K. ttt^Ut, Me DncOe CentrotblatL — 27. ^anaar. — 156 von ©ürfler'« üenarbo u. Wanbine. — ?tebre(6t. naifierSal. 9(* 
mnDiaaeR |« 4,3il: ftn 69itA(li n. 6, 137: Sitcrltbt Scrftartcao. 
— 9. ttaclki; 9<M|ejn* Icai^flklnbci^ila. «Imtn. 

Oenatiia. JM<t*Mnit9artf4. S1.3*b(a><>^ 187t. 

3a|.: 9. 9»tt(4ier, Ito Üt atftflitbliiKAftittR ttx €vnit 
Solmnn'i. — «. Wölbet. Me oftfoAtftlfÄta «loffn |nn CmumiL 
inat iüt €(.9aul. — V. drittele*. 9tiHbeUas«e« an« 9ta^ 

^lanbfAriften. — f». gambfl, fln «not (iftrt. — S. S»m(|<ti 
ium SWfitr ^»«(m6rf*t. — Ttr\'.. ;ii 3{finff ?^c#. — Tcrf, fliät 
Qcmcrfnntita. — Der f., jur mittelntebtibfutfc^en üiltratnr. — ttif 
Tatar; flRiiccIcn. 3cTtr4r{ftf. btl 9«mRafia(n»(r(n. .&r«fl. von S^irfdifclbcr. t> 
4>ofmaiiii, 9>. aßble. li>. ^abr^. J)tf. 1976. 

3nb.: siimalielb, fffemclc^^lfdie*. - ©intftil. ju tbin> 
bibt« VII, 7, 1. — e^n-eifftt, a" iMnt. — «ittrar. 9<rid»:. 
«utjittAC all BtitfArifttn. Sertifctr Qbtr VerfjmmIuB(ien. (ßcffoulifB}. 
tperionalRctt^ii ; 3citirr«brTi<i<t( b. p^UpI. 9miB* QcrUa. Der «(^riftwort. 3Jt. 12. 1876. 

3n6<: 3abre*6(ri(it rrltatttt bei bcr 1(. Sabrdoerfammlnaj) bd j 
OkfannatVReiBl (er (BaMMeratt'fibcB Cfcno|ia»boiXKbi^ ^ "f^i 
6a*r<n la Cbonni» 9. 3nf 76. — dtUu«. :3Uter!l|ttm$lmiile. i 

Bärgel, Heinr.. die pylaeiach -delphische AnphlktyMie. . 
Von der philot. Faenitst der Univerail&l Mflnehen «ekr. Pr «-' 
nehrift. Mönchen. 1?77. Th. Ackprmann. (V], J99 S. 
M 5. 

Sticht o^ne baS @efüb( tiefer SBebmutb farai Steferent bit 
oorfieflciibe ©c^ft jur Vnjeifle bringen; benn fte tff bie 

(SrfttingSarbeit eine? feiner Scfiüfcr, eitle« t)iettierft>rc(fienbeti 
jungen 3){anne§, ber am beginne feiner miffenftboftlit^en &nif> 
bobn burtb einen frflbenXob binweggerofft worben ift. SDienüe 
Section ber pbilofopbiftbet Sacultät ber Uniöerfttöt SWünita 
batte für ba« 3obr 1874/7.5 ol3 ^reisaufgobe be'>fi(^net erne 
5>arfteIIung bcr Drganifntion unb ber politifcbcn SBirffomlnt 
ber l3i)lQif(^=beIpbifc^fii 9Impbiftt)onie, lucicbe bie Wefcfjicfitf H 
JBunbf« oon feiner Stiftung bi§ ^ur gänjlicbcn Umi^eftaltiro? 
beffelben burd^ ^luguftu« umfoffen fotlte. I^on bcn brei ja 
SSfung biefer ^lufgabe eingerei<i^cn Arbeiten nntrbe ber bH 
bamaligen Sind. phil. Sürqef mt SPNhnQen in ^Tnerfemtctii 
ber @rüiib(icf)feit unb ^i^cHüänbififett ber CFr^affinig nn^ 
^Bearbeitung ber iUufgabe, hei ^ingebcnben ^leiged in bcr 
9etiu(UHff ber mtHftn Oueffen fonne ber neueren Sfleratur mib 
ber Selbftönbinfeit bc^ Ilrtbeifr« ber 'iPrci'3 äuerfnnnt. ^f-ii« 
bem ber SSerfaffer bann im ^erbfte IST.', bie erftc tjbifologiii^e 
@taatS))rflfung mit febr gutem (Erfolge befianben unb fofort ita^ 
berfelben eine ^Inftellung aU (Monmartttlnfftf^entoni SKaftmilionl« 
gtjmttQfium in OTünrfien crboltcn batte, unterzog er feine 9Ir5ft< 
einer fcr<^fäftigen 9?etiifion unb begonn im Sommer 1S7(; :r;t 
bcr Trucflegung berfelben. ber ettua# über brei 3' 
umfaffenbe erfte ^"»auptlbeif, ben er ali ^nauguralbinctiaiica 
ücriucnben tüoQte, gebnidt mar, tuarf i^n eine Sungenent^ünbung 
auf baiftronlenlager, nnb ott ber unter ber Leitung eined feiner 
(^reunbe fortgefeftte ?>nwf fanm ju (Snbe gefübrt mar, raffte ifa 
ber Xob binlucq, fo bnß ifim nid)t einmal mehr bie A^i" 
bergönnt mar, fein Srftling^werf im ^xndt ooOienbet t>oc fi^ 
)u feben; feine ffngebörigen, Se^rer nnb Srombe flaMliai 
trauemb an eine:n offenen ®nt(e, in )9tf(^ tMt 
^»Öffnungen eingefenft lüurbcn. 

3)ie, mie f^on bemerft, mit rübmendmert^ 6orgfalft tat) 
fflrünblitbfcit au#gefübrte ^Trbcit, tuer^e burtb bie ben ganiini 
©ang ber UnterfuCbung tjoQftänbig bem ßefer barlegenbe SBrcitt 
ber SDarftetlung ben 9(nfänger in literariftbcr ^robucHon fena« 
^eit^net, .^erfSÜt in brei .^»aupttbeite. crffen ;'3. 1—50 
legt ber SSerfaffer nai^ einer Stritil ber Hnficbten ber flitcn unb 
neuerer €(^ftp(IItt fibec tat dü|l(l|iiii0 bcr tte)ii(db|nnff fdM 

Digitized by Google 57 — 1877. JUS. Bitctatlf^ct 

igene ffnjtc^ übtt biefc arage bat uiib ueijuc^t bicielbe 
egränbfn; ^licr wirb luo^I bie Seite 4S audgcfproc^ene 8ln» 
:at)Tiir, ba| bie pqldifc^e ^ttqi^ift^onie rrft nad) hun fnfäifd)fn 
ber iogenaiuitcn erfien tjeiligen »ricge unb in dolQt beifelbcn 
ite ijurjorge für ben belp^ifc^en Icmpcl iibernommen ^abe (eine 
ilnm^me, bie aad) dieferent nid^t billigen fann), oidfa^m 
9tberf<n:u(^e begegnen. ÜJer jweite Jpauptt^ctl ((3. 52—236), 
er umfänglic^fte unb midjtigfte btr ganzen Schrift, bctiniiticlt 
n bret Ifapitein bie Ocgonifation unb bie (lomftttxn bet 
qläif<^bel4)^tf(^Vaq)^tin^ome. ^icr »ecbcRbieSMflcnflftn 
:e jum Sunbe gehörigen SBolfcrftdmme unb bie Süeratitierungcn 
II bet iiifte ber !£^eilne^nier, über bie innere Crgauifation bei 
fualM, üba bie SBtrifamteit beffdben in religiöjen, politifc^ 
inb digmän ^eQenif($en flngetegenfieiten mit fonjfältigfr 
Ijenoa^g bec neuerbingS entbedteu mfi^njilid^cii Xcicuntciue 
B ecfn^fenber imb burc^ud oerflänbigcr £3ei)e erörtert, ^er 
ritte ^Hjuptt^eil entließ (8. 237— 2ySj giebt einen Ueberbltcf 
'er @(ic^id)te ber pqläij^^belp^i|d)en Ümti^tfttjonie md) ben 
»ciben ^auptepoc^en vom fhfäifc^en bii jum p^ofifc^en fttiege 
rein tjeQcmfdj^e Spoc^e berjelben) unb oon ber aufnähme 
ßbilipp'd in bie tlmp^ift^onie bid jur Steform burc^ ^uguflu« 
v>;o(l)c, in roelijer bie Ämp^iftijome uon nicf^t^eflemic^em 
äinflttjie geleitet roirb). — lä^ir empfehlen bie gehaltreiche, 
mäf »OB ber Qeclagd^nblung gut audgeftottde Greift ber 
: :.fitu:ig aOct gtOUlbe htt gcitf^f«^ (Vtf^uile Itnb aiter^ 
i:ju;:ufunbe. Bu. BvUcttin* deirinsül. di oorritpond. ucbeologica. Nr. XIL 0«- 
ccMber 187«. 

iMfltahnUfS n. SHfim: a) CSU au, «utgrafcnngen in 
9M«(i MB CiMit 18T& MI Ciytflibti 187tf (goit|. iolur, b) «. 
stetitf, Srifm In tmirim: i, Sfttrb». — ^^«liito(i|(fa^ni| inm 9l*B«Mkrrtd)t itx A^l. «prcug. iirattmu ter SBiffcnf^. |v Scrltn. 
6iyt«C<tcbn IS7«>. 

tu mu (tscm * t<ttl>tin<tin SciiTlgc Uni obut fluliug. 

3nk.: 'ä<t(ii)r jji, ;iir I^(crie ter (in^(utignl analQtif^en 
guBfiicnen (inti Vcrän^tilidicn. — fRammcUber a, üb« bit Ju> 
!ini:en|((nng bei pl)0«9^0Tt))fauren Saijc. — 'Auinoier, über neue 
tknuikt iu Scftomiinj bt« v>ntinn«(un(ll bei !Kf|ultaiiU M )fuft> 
rtrtt^nbc« ftifli icditecf^e fd)icf( (ibciun. — '5rd({CX u. vcni 
%»tb, Iber jxoB< ttaitaiit • ArptiaUc oon Ajmcttdb im Jlfr^fj^Ul 
^■it. fübU MonK^en. — sHcintc. übtt Ut ^dttVivm nt Me 
^«ttrtlMjung NR ZanarUillia colUri» (Uohm. (Z. protolypns 
Stubo). — 6abcb«f, ibn tU JtivMlM»B M ttUmmtau 
>ii4<t> ttUifd)c SmittuiiCtt Met ^«cttUiwI. — tBcinav*' S4ri#iM «n ber It«!. «efeafi^dft ». SBiff. n. ». 1. Itvio. |n 
•ittingtn. 9Ir. :J3. lt>7(>. 
3«ii.: Ib. öenf tu, wie fara btr 5?crfjfftr tti 1. Baiitifa ju 
ftaiitVil. 3,87 boju. ftnc Jöurjel «fniv mit lanflfm i antiinfboifnV — 
tirf.. (vania otncvaDiV — ^. ttubnig, jut *Anatoaiu bei Kbixu- 
(noiu MMnonto M. Itan. — ^tbnce i. 9n4lfl» ttct Vtamf^ ^mitfdx 9i(»u(. ^(«^ oon Q. Jiöttger. 5. S'lfrfl* 12.9eft. It>76. 

Jn^.: ft. (9rnt«»aldt, bU^auiinbujlhein Jtuglanb. (€<^l.) — 
QfKr ba« VcfiiMbum unb bie ttintünfie nqfif^er itUffet. — Z>ti 
tmäit bei 8tn4«IcntioU über ben 9ttNctabMlM^ MB 1Ü75. — 
Co^t Ucc »U OMfttionfR btr St{4^l< Artbit« tnHaftcn ta 34k 
l»7i. — e. it«#cnto, bit (tsotbUien in ba* Slai'Milfe. — 
JnnatnrbfrAt ; JRrent «uff. ßetif^rifttn ; Suj). Vibliddray^b 

tratf^ 9l»iiat«^(ftc. 4.3a4T<|. 8.9b. ö.^^ft. I8ie^ 

3"^: Oft <R&njreform in S. Otri«!^, bcj«. 9rtaftn. — Sit 
mluiM e.QIrmrntt in 9ii>m u. bit %tUttMlhiit ju San<fcuc<.— 
§11 Ätfiltdst Wtfd)lfd>t. - IWbtr ttn Itrfrrung n. lit HatHU 

m^M iaiiltnnncmf. — T'/r ^,^1. 1 hi(r,\aTtfi; iUrJin l'^T.'t — 
~ DU 'AntiuQua^ Di||eu|i^a|tl. 'Üipparatc tu tjcnbcn. 4. — '■Ueno Ccultalttati — S7.doMut — 158 tuniii^t ^uqxB >>n fltrman. 2Rui<ttm ju üIüinbtTg. — &ij)taf(bAilL 
Jtunibtrctn. — ebionif ttt t.mdi^tt. — 9ll»BCHi(rMit M Wh 
lAuM für 6«ot. 76. — 6(i)tu^wc(t. 

9t*MHb«fi* f. SRnrifarfi^i^te. RA.: 8t tltner. 9. 3«^|. 9(r. 1. 

^nb.: 'bcbn. ÜMarifnHajie; ^f^. bft tritiifAtn StaHbil'lictbff 
au« tcm I.V. 3Jbtb. — I5trf., Xb«o*biIa<; ntebttb. SdjaufriH jus 
ein« i^^\AT. bt« 15. 3abTb- btr trUr. gtaMbiblictbff. - ®. 'i^etftr, 
au« meiner 9ibliot^t(. 3. — Suguft äüUt^tlm Slmbtol (Ktfroloj). — 
9ltcm(ioi. 

3«hrtfi4<r für bit X>. %m» i. flRntac. dUMfl. »n t, fllac^cl. 

21. <Pb. <>eft. 197»;. 
3ni'.,; 'K. r. r r ü >■( Jl*ti, bie Äafaffii m ibrer biüaifc^en 
»t<f<!un)(, tqra iUrbintuitj mit btr reijulaucn Ciapallerie nnb fl>rtr 
4*«teiilun^ für bit beuilije Ärie^ifubrung. — €d;c<^e, bie 

fran^ofiii^t (iavatlerie untu Wavoltcn I, mit l>(|onbercin ^iubllcfc 
auf i\)zt %uftlacun^tt||iii^tcit im Ati^itiidt <^U5. (e<bl ) — Uebic 
bie f^übrun^ (er italienifdjen Armee im ^ctbjugt 1966. (S<bl.) — 
tex enjlift^e UADbiltrieTunglperfui^ 1976. — o. tittbennt. bit 
€d)[ad>i bei 92ifd) nnb bie mit berfelben in Verbinbung jiebtnben 
Cceracienen im 3obrt lOSi). — llmfd^an in ber 3Xilitalr>8tteratnr. — 
^j^wj bnr kebcMcabmn SafPlK «■* «nftatn «Uitatrt|'(^ai Q/tit» 

Wrut militir.SIittcr. fltcbig. oe««. «.«laftn«^»^ A>3ft|r(' 

3nb-: SrifbriA btr 0r»it Mb fein Cabdtci«9(nfc«l(1777).— 
'beitragt (hc Vtf^t^tc bei «»ttiifttf^ttt SnfltniciitiCnpl. t. — Dl* 
fUmnt uf Hc iMfani^Hifct 187» s. J876. — Die 6lNicB* 
Vaimvtloe l|ce Seiwenb^tiMt für nriUtttif^t ^mit, — DU 
tu|jif(^en Strtilfräfte. — Ca« 8UiXon'9tf4bft|. — Die 9toiui<inn'l4tn 
^tmüijfalje unb (Sew&ritstTACtt ffic btR 9Lxmu*MtMät. — Sitaatnt; 
üorrefjonteni; ftleint AittbcUmgcn. 

ftam ^itigtr f. SllllMitp^ie n. 8aUffttcto(ff(if4aft. ^|* Ma 
Sri. 9e(bolbt 1.^ 

3nb. : '■i^ibliograpbirtte tittb bibliotbefioiffenf^aftlidieSReminifccnjen. 
— ©terj .(»einttc^ »4)<tp m i^erltn. — 9Jeufi*fe ibeiiräjie jnr Sauft» 
literatur. (^ortf.) — ;}ur kiittratur ttt reulfdjfn £tiafg(fc|)bDd)e« 
mit 9{ad)t(aj über bie Xobc<itut(. lAortf.) — ^»r tialitnifctfo 
^eftliitratnr btr O'tntcujncn ber 3. ISTI bi* 18T6ii — tittniir 
uat 'ütitftQen. — 'Allücmcme iötbliojrapbie» 

Kevuc critique. Nr. 2. 
Iah.: Brufmto, uo probUme d* la laafu« lMMn<ri<iiic. ^ ftlttar»lta 
■eoM de bniiU«. — L«oi , «tad« »ur iroii irilU» rttsUb ao CMwila 4a 
ComUbc«. — OcMaaura, LoUel et loa tenipi. — Gocdek«, vi« <l 
ocuTtM da flaalhai — Camspoadaat«; AcuUmie d«t ioKripiiooi. |>ifionf(^>polit. 'Blätter fQr ba« tatbol. Z)eutf4lMb, MM|»ml|bB. 

3örfl u. gj. ©inber. 7'.». »b. l. |)eft. 

iBtft 2'j ^ibKB. — il.'t :t! Nd.tnuncii. — Cii mllljlJllttl. aiitlllclBiii 

Ic^in (<i ri. :t ( .'<i;iitr, ü.tiTeKii ■ iM c', 

Unftrt 3tit. 4)r«i. Pen tRub. «ottiAall. 'X.g. 13. Sabrg. 2.^ft. 

i«b.: (>'■ *. •i'«u<»i<n, li;n(!»je fran^Ji :K,i;i.ii/itfiftf»(Uir : 1. fllrt- f oufrit. — 

euiun :fltD-ui.;4i)t(-X!ian. X — o. «i,<c«ii. iUnta aa* am äialUa tat 
dtcjtna-Jtt. 1. — totUnliJU- 

3« ntutn atti^. '&r«g. oon ft. Sitiibarb. 9ir. 4. 

jul).: Ar. <ttn, eicrtullmul u. StaDit. — fl. ÜKldiadtl, CIc Xufnii^mi tic 
«taia aiatbtt« ta «aaaaa. X — »a^ »n VaWta. — «at Battn : Du SaV 
iMi anm Siaimi — Ml enHn: INi ii<»lli|«mHI. — (iMant. Sit Oren^botm. ?t(b. ^. Slam. 9tx. 4. 

3ab-: ^''»< 'ütaiiiuB^ nox unfern HilvtlolCfta. — ». Sianftivtl. 9IMIMUua|CB 
b»<t t»ivc»v u. «laii|(i(«iifc — S. Jtaitett, Mtfallraac« VaitaitaaL — 
V I u n , (l< Mci4*ia}<iv«tl«« Im il)t. CadiK«. 

tiie Wegenmort. tfteb. %K «inbau. 9lr. 3. 

3nli. ; X. t^linti. M( duiftlidiot ^Irltr uuti Mc ntct|JmmI^Jnif4<n ZataaUt. — 
>!ieiialui u. «und , ?lu« e. fraujitflaH, 9t»ti|<n. Dtt IBoflt. ^Tlq. ten «. SUeifi. 5. 3abrö. ?ir. 'i. 

3Bb.: •uterjif.te »u jnri.:ift. — Ä. f udjir, ttt Ir.tiiilrirlK '^L^janj unbMl 

Sl&tttr f. lUtr. Unttrbaitund. ^tii- oon ». «ottfdiall. Kr. 3. 

3n^.: t>. nfttr. tin 9i4tttiM«lci u. «»Iltaiaaa. — 8n>lH4li<«*ntMlmta%L 
— <n. Vdtg. eine Mtltilt. «ibrlfl. — 9. Clfiaaf, Unat >fl 

JJIIeiolutlattt» l>-7t;. Mrtli.l — gminclcn, PIHIPjiiaplil«. (turaoa. ötcbij. eon ^. itliinfttnber. 9li. 2u. 3. 

3nl).; ertjirtl)«! ölnUlftemMaltb«!!. — ttt statt JJJt lit iKrrttibil. - Tir 
eonnc u. itft« »aiBiciut^Tablaad. — Uta msiM. M«tl>b«u«rtUtc tt« faUtn 
SRiiltlalKit. — Ca« «aaMRaM tat «HttlKtll. — Sil CriRntii - Cla 
gcUliTKt e«tttt M 0»tt(aaM<. — «ataiitaa Im all« Baji. — ttt vöalH» 
(Anamai u. »ifTtn edampfuna. — IBttnec Cilcfc ««tltan Cttl^l; SIMI' 
mi; euteate XantI; 3Rufil; tb'««''. Hut aatn dtUnnira. Dlgitized by Google 169 — 1677. — fiitetfltif^c« teii(tl6Uti — i7.Smiin^ - IN 9«ll«gc in t>. ttMfh «. AiL 9nRfi.6la«tt*Vn|ri9<T. ffr. S. 

Wtiib, — t^tTiditc tu »ifibn i<tii(ii(brtt an tii W(i(fc«cmmiffiSD f^t tic tMu 
M*fl<Ouii| iB 4>»Ua»tl|ttii: tO. H. ». a>a|n«f. Ni «<miMw 3a»nft(l(. — 
fite Milmi Mt mwMMlcr " — '~ " — ' " "* *■ •lOltomMUnii Iii VnMm MHl— ffc X SilTcnf*rtfl(. ©cilajf Itx idvi. i<itnr\^. SRr. 5 u. G. flOgtm. 3ritMa((fhie»b.). !B(iIacte. ^t. 1-6. 
:«nb. : tat 9akr 1976. — «ilrti au« (tr kftcinit. t. — 3iittf4(* — 

ViUft. 4.-4. •nnm'l SMltiunjcii üM 0MI|«. — 9cm galltflitcn aS«» fBicPCC men6»>fi (Beilage jnr SB. ddtnng). 9tt. ^ - 10. 
3a|.: 3. C V»Ur, tllcn. «ttiit ig 9ciR«g. 1—4. — Cic dlnan^iagt ut Siatt 
9mm. — nt. •?«»»•>, C»lllWMH|(; liMM — *.S«tMtr.«ni| JtuI). 
— «abtci •iiifii. — 0».«p.«cll»al». MMM. «inttiR.— «.3<t»ii(tg. 
tum. 9l(Ull 1. — Uli« tim AancinlanM. — Ktll^H. 

3IitfMct( Sritung. 68. !Bb. »r. 1151. 

Snt.: Arofurk. l)iii!f»li(fc auf taf 3. 76. — Sihti iHi'ia. tüif. 3)Uai|ln tn 
ii'ifiviln. *ini(flt,iinL'(iif ti. ■ tit nfutn M(4n 'Jijinitfjn.Tunlnieie. — 
T". :' j^f iitin:.'.!] im Äjiiet 'Ji'i.hdm'» * i'iiltJnii-iui!«!. — Ctnln« 
igfca au« XciiiianlmvrtL — Cti taufminnifttit ^i<in tu ttll^f, — 
«McttaaiMt Wttiim. — Sa* CutiMnMii am itta(»a(|. — faMt^MlH« 
PiitlKUaiiira. 

Itrtcctal «. 91m. 4iig.Mi9.a»^«tfUibfr. ffx. IS. 

3«ll.: ¥. 64ft<flllg, {Raclintfeal. (ÜhiilU — *ii t«r Di»n«. - l^tlift iinfrrf» 
'SpKülcvrtdrvnNnten. — jmHjiiii*« **i;n;heit. — Wc utläna. — äy. i-. 
CüBldai, BiitilJcifdKT Uncctfiant. 7, — üNcfint^al, <Hii:iitilCtr mit Cim 
»Itbui. 2. I 24J.) Hkkftaaittttllldxn. 2. iSAl.) — atift totl«, 1l»ilt«lltili(B u. tfitnntiungtn. 
& — 3. vaa £ c IT J i I. au« nKincn fla»itteiijal)(«iu 17. II. — X>» Atju tci- 
illtiR. — ^. 9i»i. Oc|tinci4*Ua|«n in fanvtama. 1. — Vom liüi>ci< 
mntt. — 3au|b«ilm«ii. 3nta. : a. ^»ttrni^ an aitkl aaA l (SviK) — ffiant^ngtn tuiA 6«n1Untt> cf nu«. da CDtf aaf Mt ItaUat ftAmii. 1. (dectf.) 

«pft eutiK. •nlmluib«. ffr. 3. 

9«tu: Q. VIBttten. aal tikrcntn 3<tt <9i>ttf.) — 8. fiaaaiaiaaa, 

•iSvUymIun. 1. - UnljU cMt Olictt! ? - «1. ttttMaBIk " 
tiBi l<tM<a Xiug«. U. — t-lält.r u. «lütl^tiL 2)tt|t{«. ^rl{. MK ff; A ^ Iii j titr. 16. 

Jnti. : «outf« ». (ftaac»!«, (>e «luftnjabrc tititf eiü(tli<i)tn. (ffotifj — 
bctUiiC. Wtllitrotif (et !6.ta>fcibautiiDfL — b. Jl. SAiBikl, tia 
ÜRjnci im (ti'Jtt. - «. ettm. tu ■Jtcikfttlf(t*ll. — «ai flaaUIMMIMl. 

Xai neue 'IMatt. rKct. ^r- •C'irfcf). 91r. IS. 

3nt. : itf. •> 1 1 ; I; i' . evtl -ri ,.1üi>.v(j(. -- ft). flat, tit S .■ :i ,-,«nprC'bf. -- 
9N. '^ii<'tntt-t^ii>Ciu, t<[ tftii iatftiUlL — W. t^ung«, Cct «II« 

fitiiaud ua» Wm liaM.<iib — Ow «ittatm la tci fibia»MMa^ — 
«. >». Sacana, «trSaMihft. — Ccauiiibanfm: ^amM an» fRaga^in füi tut ijitrratui itt %u*linltt. -Iß. 3'b(A- ^• 

3tib. : <fn ¥<tliaj jut (i*c«lbf-i;il<tjmt ; [H yttmi. V jütcKininiftttuini ii. fit 
nibtlicifiagt i. (tdil.i — V. Ulrlti. f.ftanH in jtn lur .«tiiiiil^Citit« .ill 
«itjcivantier ÄifllKlil. — <*v 'Ji.Hi;i : m .-utoi n iL<uii. — ük 

niuiflcn gi?il*u!ii|ni üb«i iKi'aiu i Vtlidi. i .V liiiute iili. tca (**tunl). 
Njit IB tti»fitiiMJia<(a. — Jtattn, Z«tt(tfl<n>liiUi«tui. — (ttnc »(Hif4it Dai Aillaab. ffr. S. 

illtir t^itfiitunj fiu tu fik'ii-ijlf. — tt.SttCnAcr. fX»l(ccnilit«tunjcn Jüt 
BcliuAtuaa in lutL äafliint«. — fl.AHhlW^ W(l>BDatiTi|l« «aa Uaaain.— 
^•««lyj^jialMlMi a»* Nai «fl^ «MiHb. 1. («kU - i»l4«i> 

sie ffatar. mi IL fllllct. ff. 0. S. 9«|i|. ffc 4. 

3nb.: ilt. ^faff. ^^( «'(limmiüiii In ti:\n nm'.ci. Stitrlnm«. 1. — ?aIf«B. 
ftmt !Ktif»(iiiii!t'iiiij(ii rtin iilmi^i;. — fit. .loT. illlle, Hf lilJjctilN. — Seltttaiuitttli^l; 

eticfow^fit. m»nclcg., i'dvfivU IL !|>^9filalK^ UtllltolMiigcni Crfcntt ff Ml «Htii tttf tt^ritcB. 9kb. O. f) c Ii tf4. fl» 3a|if. 4. ^cft 

3nb.: 3. K. O-XfMet. Im f>»aitn»a(»(. (C*U — «. Cltf|. ^n S^t — 

Jt. Vi^fflcr, eil 'Odtriitiinj ttt ^lulfttt an Mb JIGften ren 5tcrtam»nf4. — 
Jlii» Cdi 'Jlutiii il'iiii-t»"! ct'it 'i'fm»«|i. — Dr. D. fllnlib u. I>r, Ä.'t, f tiliir. - 
9Ua. tit etieutal. «ittJltat. — i<etatcn(l9. au# Nr ^Ktruliiil Urfla 
Rica. (£41.) — Ci< & Nttft wn «tnclk »licil — tu »ilfttn u. Nt Man* 
Mulf in «citamctlfa. 4.-0. WetfStcb, ««»ta u. ««Oiva. 3uall8T4. — 
(lan4 ftittaivff, 0liimt n. tU 3nf<ln M Cuamti». — SRiKiHni. Dorlcföitgen im i^omiiicrfeniefltr 1877. 

9B4tiier: «norg. Sbrmit; org. d^nU; avlgtak tn». W 

(Shmlt; dirm.'dnot. ^Jrattuum. — Isivvel: fv«. nankttew 
M*«- S'otanit; mirrcfc. u. rbofiol. ^ratticum ; X^eorit b. SRihtiiöl 
u. t. mifrcfc. 'Pccbadititn,!,. - Q.i\tx: gtctüre tccbn. Stoffe >■ no) 
£viad>e; £bafcfvMrt'^ „IR.iil'ftb" ; l'fctüre ttdsn. €fcff« f« it4 
Sora^e. — ?fn'd)tr: rbüilral. öici>*Vi-vbic- — »rottian: ;t;ni 
9Mt — i^arnad: aü^. 'Jlnaloil« (mii Utb.jn) ; riffmritul' i 
3nl(graIrtd!nuB(i, 1. Ib. (mit lUb^n); Sntrgralrtcbnuni;. 2 Ib st 
Ufb^nt. — tili jetliiio: 'JJjticnalcfoncnitt. — ^txvti^: yr.tti 
mtnuipbcnf; SpedtQc« aiU b. öK-cintitälslfbre; praft. Ur;; n 
Sbojifal. ifabcratorium. — ^ifuniaiin: ßbemtf t. ibctifut?'*? 
Gbtmit b. aromat. füfrbinb^n; cbrm. aUpctiiorium. — b. vcji 
j^oolegif; jcciou. »Praftlfuni. — Äiimv>er: ^rfibaiib^ftitnfn; t.'ig 
Jflcbncn. — i'eiinij: Ö^e|^(iu»l<br^; (5tL>k\v (itiurncwi. - 
l'inrft: iWadjinenliaufutitr ((iinititj); i^aumojcbiiicn; ftfi 
jfidinen; OTafAtne ncoiithuicren ; tfefcr. Äintmatif. — 4Rjr(: l 
4»au«ili: ^auililt tct OTittrlaltcr« u. t. flttnatffancf ; ©audil-Utki 
©aujddjnen; (tlfmcntt ttx '^anconihurtion. — Wtll: jtrtini 
llcbp; libi). Ocobäjic; U<i)ti. iSUdianit (mit lUbp). — 'üit 
j|itiircn|(i4n<n n. V^uareOmaltn. — «pfannmüllti: Sauaatnl 
Iflrrc. — Koifttctte: ®(fd>. ttx fran§. 9trt»olut<en ; ^itri 

IiWAtf. — 9lö|9ltT: analDt. (tbemit. — €(^acfcr: ilfi 
imt^ti^.. 2. Ib. — 64äffer: Xl^torU t, ConjhwcliMia 
Ucb^n); iStrtdjnrn u. (f ntnxrftn von (lifaKM(fancti«iai (f. 
bSI). n. cif. ^xMtxi u. tiättt (mit UcbM). — 64a<tt 
maarni n. ^urd^läfft (mit Urt^do); iBroiiilMat (mit Ueb(R); 9i 
ititinidtg); (ttb* I. Xamultok — 6clp: ^ta^M^n. - eim»i 
Sonjirnctiontn M ^odi^KU», 1.il2.£^ (litt IMvii ~ 
mal. «DctfMclio«. — 6»««t: fftfnf)a^«^i|biii (Kit Ui 
eiraßcn» b. diftuba^fea«, 3. Vf, (irit ncbfn): Safftrlii, l 
(Sitmcntc tcc SmcMiIhmtira (llitgii). — Stets: ^ulMt 
fdiaft. — dtvr«: fvntMM* ^«rit 0e»oicMe. t. 24. 
lieben): barft. (Stenctrir, 2. Ib. (mit tltbp); tiniac Qaw. «I 
bi'b. ©tomttrit; ^rapb. Statif (mit lieben). — Xbtel: I ' 
b. 9}abrunjeDiitt(I : Itäfnclo^ic b. (Dcfpinnfblclft o. b. 
WttaduTjir; tf*ncl. Rcnuttfatotium. — l'oti: analpt ft»« 

1. Ib ; analut. (i^rrmctrir, X^ (oiit Utbgnl; 9üjiiattcn»rti»r<ri 
analDt. iiicAaiiit 'mit Uctiiii). — Bojjntr: iictbbaufunJf. ' i< 

2. ib.; (iiiiTOftftn ron öitbäuben; SBaufofttn u. ."^.i:!-" irnr:. - 
äiJatbUr: alliicm. 'Xifafibinenlcbtt. 1. lt. 2. Xp.; median. iii)itt:itt^ 
1. lt. -2.1b- - ^Beinct: AMflMtf^iw«; tilcitimlitimi* 
mtifco »an SRafc^incn. :Xtt0fttlnr(f4iere fttitikoi 

uf4irii»n bitx: 

©ftt, ifbn 3abr< ^itar. ^pclitif ISOl — 10. (Sött 3tf§bfrj: Sif« 

;* ff.) , 
Dcnntt. DU Jhnjilt^re bt< «riibttit«. (SenaMtci: 3ciu8i4>H 
(iultnberg, ^anfthi^ kcr 49MNrtc*fMicte. (Sei ffjl: Wtft 

•Änj. 1.» 

J^raa«. brti SRsnate an Libanon. (Son Jtiit^^off : 3en.Uitjig ^ 
Gfbliardi. Harnack, Zahn, palrum «pMloUoomm opcn. i««! 

«ipftu«: öbb.) 
atimin. Oloctbf. {Hnnib. 91. ßtjf. 4.) 
«cr|bcT0, arfif)i(bt( O^ridttntante. (Otoj. f. b. Sit. b. 9ttl D 
^«ttntr, ftatalog b. A^I. 9ib<in. 9Xnfcam« MtftL «Itcrtbb- 

(fton ^KUbtnbtr«: 3bb. b. e». p. Qllteril^irtfr. im fHbtM- ' 
Hil;enreid, Clemeotia Romani cpialuUe. (Son iifrM: J'* 

«««itg. 2.) , - 

^nbtmaiK. 9(111. b. tb«. 9>0vcfcaf »Itv^ b.Aiif0|(il. 

«>aug : 3bb. 9cr. f. lficrl|urtft; te WttUL, M.) 
JoU}, KAiMll;« DlMüiMfitln. ff. ^B. t.) ^ ^ 

ftr«tt», U. Me «At4t I»' SIcrsiHiMmif aMlOiifhriteiNfNj 

(Von Ctte: 3bb. b. Oer. «. «lterlbnm«fr. im SibeinL 59.) 
Sebmann, ifcifibunflen Qbtr Seffina'« Svratfae. {9n «btlltSW 

f. J>. (jJbtloI. fe. 1.) 
Sipfiu«. Vebtbui^ b. ei>.<mt(ft DoAinaHf. (Son 9i(bfiwai> P" 

ÄJt«. 2 fT.< ^ 
«We^fltr, («cf4. b. btf^n ^ibelübeTfe^ungen in b. f(6tpefi(.'tff. 

^Jlu^^#b. %. At^. 5.) ^ 
'18ii|'*er, \ur *aiij<ffd). b. stTJ(ii'ur;'(tr Wrinfter«. (iBonCtltt^ 

b. ^tx. p. 'illtfrthum*fr. im iHfetinl. MM 
p. HHeumont, (Äefcb. lt'«(ana'« n. iSflbflouj. : Äott. gel- ** 
SRiiifcrf, jptlianb. (Bon £icD«re: 3*n- Siitjl^. 2.) ^ 
Sayce, an elemenlary grammar of ihc Asayrian laiiguaf«. 

Owctt: WL tcL Im. 1.) Digitized by Google II ~ im. JMS. — ditcffocif4 el CeBfraf6t«tt - ST.danMt. — 192 ■intt. althtntft^f« Sörtrrba^ (Sra 344<r: Biftftr. f. CfftUoL 8. 1.) 
;<ti»ctf4lr, ^- uuvac epululae obkcur. virornin. 

*Sn SdntMff: 3*n- Viijtfl. 2.) 

Statt 3Mrt(«b(ri«c t». %U^ot\t Ktnl. (8pi Aettrflm: 3b6. 

«Ulli. 1) ^ 
lititt, Mt «)cnaNill«6ialc p VMMm> («m VMnt^m: 
3M>.K8cc.».«licMMfc.tail^. M.) nea er[d)untnc IDeckt 

«Bf mfnni tMartiraltattm lta|dlMklt mmMk: 

Ui, «ai^a«»&Mc btr t««mt. fUllMIc. i. li^t. Ii 

ktttn«. etaitgcrt VtMa. ZWU 
)fi«iK, «iMImii ■. fhinliibii m «ifnllini fMci UMUlff^ 

ttiMm. otrila» fluMwcr» SlR. 

i(4ib. ta«^ 9»llnt<t ■. ^cnntg. »OR3.9lorel. 6<^jf|»aafnt. 
«Uta. iuflt 

ff (i. ML. 8<Tt6«i(ni«(| M tcbenlanttr^ltri ii fen (R(fl(mvart. 

(t.3.<«. etrdtfr. V. 77.) Sfrlin, 76. gttetrlK. (31 6. gr. 8.) 
uEmengcin. ctudc tur k- nitril« d'amyle. Löwen, l»ruck 

»00 Peeler«. |I-I4 S. (^t. S.) l'ittL par H. Clenaat. MMpal, 1«. ■Jim. & 3X. 
Sit«. Mt Nt^^! 

«W. 3«. 
tiliMnp. Trad. di 

I)e<kca ie Hucboll. 4 Fr. 
^itttiftctg. i^ilrti V., rcaripürbtt^ftitcn. ^r4|). «n t. •. Half«. 

9ftri(£|. riintffr u. ^anMot. 61» ffli. 
«(j(c. tai -XitihiäntraiitrfflJ»«! ftt M I)Mifi|( IM#, flftllRt 

Calm, a. Otfiinfr. 6 Tl. 
^i«(x. SntiTi unb Stneelfl. (f>. B.» i. Cisfilfr. T, 8A.) Sirfta, 7S. 

«tenl». (47 e. (ir. 8.) 
^tiUt. 4f4tl. 8fbre a. (ir)ifbfl in (Srmlant u. im »rfu§. Otbenl« 
iutt »i^Kit StIUtcT«. «Taiia«»«ra, «cabtr. (103 6. ar. 8.) 

iwjfj- 5 IV. 

föttc» n. «Df^abt b» 9bUof«»t4c (|}.3.*l.tMRllfi;V/ 
>.l *nl«. 76. tfübfri^. (63 6. |r. 8.) 
« 3i4(a<aa. bit Slrfluad t>n K<etl(ltll|itai(9tMaca) Ii Sll||fR. 
^i8b».16.) ttbb. (3«e.gl.) 

tii^Ki. )ir Sefom »M llcH|lralnlinf4Hl. (ttk 7t.) IM. 

m 6. gr. 9.) 

LttiDo, della pedafoffica nelle tue anaoala ad aallMmia. Pko 

kmo, TS. Gaudiano. (165 S. i^r. 6.) 
LcMtrcliaat Douae, tirimm'a law, or hinU lowarda an cxpU- 

MtioB oftbe siH«alled .UatTtnahitbwi«-. LoDdoa,?«. TtAbacf 

*Co. (XVI, 231 8. ffr. 8.) 
«ibUl. ici Bltin nnb btr Sttm Hc Cattic I« ItiltM« nnb 

wnqiit (CoMl. gcBL »iff. Sntr. Xi, m,) Scrfta, 7tf. tlbtrii. 

(M 6. gr. B.) 

«IIa lli«iab«jra aaf Cdilil. («fr. 3CS.) «M. (31 e. «r.S.) 

2««.) m. (43 S. «r. 8.) 
't'ltntt^. M( «dKit.3nbafM( ta QiMk 8li|hit|. BblMifdl. 
^(4b>.J8i.| dto. (31 e.8r.8lj 

JÜ^*^ (bt«H(ftiind«0ai« tu MmlfmataMlm. (fMwKt.) 

«».(I3e.er.8.> 

'~<t<<iter.| ffdtbTi^m ein Soilänftr u. (in Ooftr fbtal J«». 2.»Bil. etattflart, SBtIfc. TO. 1. 50. 
-[^'■itx, (J«o<tb( u. ;franrfutt a.aR. (SaauiL »11^ SMtr* XI, 

^«'l.i ttüia. 7H. gribfri[(. ( "'S ö. gr. 8.) 

«•fUi »fdnngi >}ta-tian In ai^cife. ((Ibb.26:t.) (Ibb. (3S6.er.8.) 
•BWrtiBigeg t«t triltn tjannoc. ClrfftortnBfrfammlunfl 7.-9, 3»n( 

'M. Bannern, Älfnbirortb. SUl. 
»•Kaan«, frMtidi« Ännft in qüra(j. «tlp^lfl, etmana. (37 6.8.> 
3>t)l(r, eMittt B. StuMenropte au« b. ncuma a. MM|MtllinlWi 
^ i'lAWm. C4ttff(>a«(ca, Saab«!. 38. 4. 80. 
o nntt, M( ^b'^füiinciK. BiiCMik.ii;li|L enaltaH 

d<niB. ü SU. Mjptiiere Unkt )er aiiiliiUtf<|tii iCttaaiaf. 

Birch, W. de Grev, hi»lorv. »rt, and paleography of ihe manuc- 
crip» Btjled Uie Vtirc',1 rs.ilt. r. (S.) 1876. 12 s. 

Burnaby, Fred., a ndf lo khiva: TraM-l» .nui .idvrnlures in 
CenUnI As a. Willi mapi, and an ap|>prulix r iiil.iiniiif,'. aiin-ngsl 
other inforinalion , a series of marcli r<nil>'» UansUted fnun 
»everal Russian woi k«. {50b p. 8.) 7f>. 21 s. 

Cleasby and Vit^rusnon, Icelamlic dietionary, apfK^ndix to. By 
W. Skcat. (4.) 7ti. 2 g. 

Elli», Roll., a ciiDiiiientary on Catulliis. (4(»0 p. 8.) 7*i. 16». 

Fi>rbe*, Dimc. , a ^^lal|pr llindustaiii an4l English liiclh.nrtry. 
FrinlcJ entirely in the roman cbaracter, conformabte tu tüe 

System laid d<iwn by w. Job*» aad teprovad (iMa kl* Urne. 

(480 p. %q. It;.) 7f!. 12 K. 

Morris. \s lU , ih<- stoiy <,r Sigurd iheTolaaaf; aod Iba IUI off 

Ih«! Niblung^s. (;*«2 p. 8.) 76. 12 s. 

(A po«m in fuur booki.) 

Routledge, J., rhaplors un the history of populär proffreaB, 
ehiefiy in relation to tlie freedom of the preas aod trial by jory, 
1660—1820; with an applieaüon to later year«. (626 p. 8.; 7G. 
16 

Rowley, G. D., ornilliologieal miiccllany. Text only. Vol. 1. 76. 
20 8. 

Sweet, H., an Anflp^Sama reader in proae and ««rae. Witb 
grammatieal liilrodneliM» Miaa, and yloaMry. (400 p. 11.) TOi, 

b 8. 0 d. 

WaddingtoB,J., aanfiafaUniial hUtory. 1700—1800, iaralalioB 
lo conleaiporaBaoM evcala. (8.) 76. 10 a. 

WilaoB, J., Um pocla and poelry of Sondaiid, from Iba aarliaat 
to Üie preaenl lima. Cootpriaiiw cbanelariaUe aelaeüona tnm 
Um worka of the niM« Boteworiby Soottiah poctoi witb biofta- 
phical and «rtlioal naliee«. Vol. f: Pwiod tnm Tb. Campball 
lo Iba Malaria of Lome. (570 p. 8.) 78. IS a. 0 d. 

9t«nilfff#f. 

Chervtn, Artb., $la(i»tique du mouvemcnt de la populatton cd 
Eapag^ne de 1866 ä 60, tuivie d'une ätude »ur Ja aalalile et la 
murtalitc dans chacan« daa 49 p«ovliMeada royannw. (140pi.8b) 

Pari«, 76. 10 fr. 

Chrunique de l'abbaye de Saint-Pierre-Ie-Vif de Sens, rcdigce vera 
la fln du 13. tieclc par G. de Courlon. Texte et Iraduelion 
publie* pour la pretniere foia, au nom de l.i Societe »rcheol»» 
gique de Sen«, par G.Julliol. (XXX, 5S3 p.8,) Sena, 70. 

Corne, M., reprodoetion daa aaeomyecles atylotporc» et »permaties. 
Etüde morphologique et phyaiologiqiie. (60 p. 8. et 3 pl.) 
Pari», 76. 

Cotteao, Peron et Gautbier, ^binides fossiles de I'Alceria. 
Description de« espece* dejd recaeillics daos ee pay« ät aou* 
aid^ratiun» sur leur poaitioo atratigrapbiqae. S. ikae.: Xiafaa wgo- 
apUen et albien. Area 8 pl. (00 p. 8.) Anarre^ 70. 

Hanry, V.-B., menoiiaa btatoriqaaa ivr la aanloa da Qaarrd>k^ 
Toinbaa, ddpartinaat da I'Yanna, «raia de Saartaa at da SO 
f rav. el plana. S valU (704 p. 8.) Anxerre, 76. 

Mallet, El, dfoH ramain: Da la^a Bfaodla da Jaatn (Mg; Uv. 14» tiL S). Orait franeaiB: L'bypolbftqna rnarMme (lol da 10. d^ 
1874). (XXIV, lt6p. 8.) PaHi,7f. 
— , rb f p ^ ^ gK MBa n lha a an |knbI da vh ib^qnaet pratitina. liKp. 8.) faiti,' 
H HK ^^ i^ f HB paiB 

if la eiddil maritime e'n France avant 
la lol da 10 dtoembre, «t auivie d'aonexe» comprenant, entre 
antna doMments, Ica modiiea dea registre« hypotbc-caires, lea 
formalaa de radministration, etc. (213 p. 8.) l'ari^, 7*>. 4 fr. 
Pierret, P., voeabulairc hit-ro^lyphique, comprenant le« inul» de 
la langue, le» nomi ge(>(^raplii(|ii<>s, divms, ruyaux el bialoriqnai, 
classees alphabetiquentrnt. (75'' p. 8.) l'atis, 7'i. 
Quantin, Max., rcclu-icht s üur l'bistuirc et U-s inslitutiunt da la 
viiie de Vermaxilon. (löl p. 8, el 2 pl.) Auxerre, 76. ;3lBHqiitnfd)c &a\aU^t. 

(■Htiitb««» Ntt »R •BM«MK(aM<0«4laBMBN MiMaff a. SltaaV 

et«Icf«ll'o «m4I. (■ Coflnte. OS: mm» Clmle, 

«Mb. Ar. 03: «(MMit »wlliMMInua »c« 18.1. 10. 9abiO. 

ViMtaliMMMn K. flir. 64: fttth, Jbqpfn» «. ^ohfi^niitwcrre 
SIctcTl^'Me InMitiagca. tli; IS; ««Üiditc i. bnm «»filf«' 

tDiffrafftaTtcn. 9tr. 19: X|»(«legle ■. fMbfrp^lt. 
JtiKi^^of i I. Siaaab la9rtMl(|. 9lb«B0: Xl^tolaait «. Airi^rnrctfit. 

Ri. 480: WUafap^ ~ ' ' — " Digitized by Google I 168 ^ tBf7. 015. ^£iiec«cifif«i Ceittro(6fatt — 27. Sanitär. — m ItSftln'ifftliq inecifji,v Rr. 281: JTralL Stujit teittf^c üiiUtatur, 

C«Itiirt(fAid)tr k. «t. 283: Stc^l«« b. etaatMAcRfAifira. 
Scffcc tM QiMUi. Sr. 23: 3Rt»i<(R. Vct QrtfriTn Dr. S. Silm«iii« {n •nlftauft iS |na «tMtf. 
$r«ftffer ttr teaffdren €vndi< n. Sftmtur an brt IlttonfUt 9mm, 

Ux $rioalbocrnt 1*'. fli. (Döttt ii StTa§6arj um anvtroTtdill. $ro' 
frfToT in t(T mai^(mat.>natimlffcRr<!ftafrli(6eR j^acultäl tafflbft, (er 
ffionmaftairuppUnt 3- rnD*)ti(Wicj in ^fdiibctg jum augcrotbtntl. 
S^iofffTor brr rotl^cnifAtn Sprjd)t unb ^itdJtnT an tcr Unirtrfität 
tfjtrnoivi^ trnjnnt iroibtn. 

tSfr Cbfrltbrtr I'r. OTeiii« aiiS i«el<mint<n ift jiim Cbtilcbr« 
AR Wamiulniai mi .iii.u- b-iKicn tituntit t^ot^fn. 

'Jim '.IVaunmüiüiuinum j^u 'fielen iil ttr iRfl^iun*Ubrfr !i<tJe» 
wie» Mim Cbftltbr« bffi'rbtrt »orten; ttt^L bit (SomnafialltljKr 
J»r. Ö5tcf)l<r in GiMfbtn, I>r. Ä. »tucbiatr in grantan, Dr. 
9 ^aatti in 5jn,i(tbjuii'tt u. Iir. «cif c in 'Üiünfitr. 

X)a l>r. 'ücnuo (iibnidnn (^abilitlcite fti^ an In Unimfiiät in 
SfiHii fBr V^UvMic _ 

Xi(m l'(br(r an tcx '^(r^itAttmit Qcilil X. 4lt*k{al <|l 

^it 'Jräticat itrcffiior ptiltebtn »otltii. 

t^it ÖiBnnuirialobcilcbtft l>r. ^itrmt* in iPfrlin, »Preftfyer I'r. 
Ssarne« in €tcitin ii. *l*rof«tTcr Im. J^rf iitenttrci iti '^cnn b^b^n 
H» Äfll. ^Pruh. JHolbcii 'JlMfrorfcu 4. <>U'Tc nbaltm. 

Iifr 4<ii*biuMfr .(>r. tKofsb.i* in l'firjij^ bJt «om flaif« pon 
9lu§lanb itn ct. ^Innctuuttn i. b'KuTr, tu varcn IMrfermann unb 
l>r. 64^mibt (bcnba bcn 6t. «tanitlautotttn 3. (SUi|c er(>a(i(n. iDie 

«tt 8. Sannar f I« QciHn btr tctttr brr CI|nM4( m b<r 
nililMifillt (PTcfcffor gfabrucci im 82. 8cb(n«;ai>K. 

Sm 10. 3inuar t in OiiMlin^tn bei ^ofratp yrtftfTir Dr. It 
11^. A«Ctf im Si. ücbenfrjabrr. 

mm 11. Oanuji t in 3naim ttr $tofc(i'or il ter SMbtl«OlfT> 

Vm II. 3anuar f in labor btr fßrofcffoT an in bart. 1)ekntn 

jÄBbnMribfdjaftl. ?tbrjn''t.ilt ,51. tiaffn&br'- 

%m 14. 3attUdr f in '^t<ii bei '4)iof(|Tor bei ';piriIo|Op^ie Dr. IB. 
StKüSBli. bem cuaiigclifdjen Sdiutle^rer Seminar in 
Clbciiburg ift bic SteQe be* X ire ctors birfer «nfiolt yi 
Oftem b. ^. ^11 befe^cn, beten Wc\)ah auf looo bi« 5600 M 
normtet i[t iöeiDecber unt biefelbc luoQen i^re äßelbuiig^efiu|( 
ne&ft ^eugniffm bis jum 4. Sebnunr 3. ^io^ emfesbcn. 

Clbcnbur;). l*?"". 3. 3annaT. '"i 
d^col^etjogf. £ Ibenburg. (SoangeL Obrrfc^uIcoQegiuni. 

Crimann. 2ip^iui. Slm ®ijmnofiiim ju DtbenBurg foHm ju Dffem b. 3- 

1) eine neue otbenttii^e Se^mfteOe nnt 2200 SRI «et 
^alt itid) 

2) eine etQt«mQ§ige $tülf^tf^rcrftfllc mit 2nnn3T?r. QitUi 
befegt werben. Sur beibc ift eine noUe Be^rbefä^igung in ba 
alten @pra($en beai». im tDeotfilat olwr in bcr (Si^dfi^, fk 
bie erfterc aui) eine genü^enbe Jjroftift^e ©cfiSt^cit crfoTbc^ 
(ic^. Untüibeiruflit^ ift bie Slnftellung bei otbcntlic^en Se^cr* 
fofeiR biefelbrn bereits eine etatdmä§ige Stelle als orbentI)i:^ 
öc^rer on einer Ijü^eren Unterric^t«aiiftatt au|er^alb be«@rt§»! 
I|cr30i.it^uniö lefleiOet ^aben, im anbercn aatle teirb bei orbt* 
Iid)cii 2c{}rcrn bie untt)ibermf(i<^ SInfleQung nac^ Ablauf einer 
einjährigen !3)ieiift^ ett^etl^ tpom bcv^n^ec fic^ att iü^ 
bemicfen ^at 

Öemerft tt>trb noc^, ba§ ben ^ieftgcn Se^rern cine^enjfai« 
berec^tigung jufie^t, rocicbe bii 10 Xiien^ia^ren 50$roc(it| 
beS &el)aUd beträgt unb flir iebeS au<^ nur angefangene roettoe j 
Sioifti«^ mn 1 f'St. bt« au 90 pi£t fietgt | 

IBeroerbungen mit ^ebcnKauf ind) ^engiüffoi UloiMliMj 
|iim > 5. gcbruar b. enuartet 

Olbeiticg, 1877. 6.3onm. IM 

Crimla«. Si^fU«. 6MbfR fUi fiMtam VRb in «Ooi 9i4(on»fn|n wnSl^if: 

^itMeit mi 3titbieitlto))fe 

au0 bcr ncuecctt unb neucften !^tteraturgcf(^id;t(. 
iSon %|Mliilk liegfer. 

27) ar. 8». ftw4. lt. 4. so. 

3Rb«It: Ca« ^«0 unb frine ^uvtvtrtrtt» im acbtje^ntm 
3j[ubunbfrl; ffbrift'an ^rlrbrid» Oanief €(bnbart: SeraleitbunA b«r 

i*<i;«tSc"f*(n ,'<rbi<|fnic mit Ux Ut öuriribfl; gritbriib ^^Iber« 
lin; v^inriA ccnftlrlit; ^u^R<tA Ublanb; {tranj ®rillparj<r; 

dint dirjtniton fcigt \)itxhbtx: 

»SBir empfehlen btefe in eblem Stqte gegoltenen, färben« 
reichen, onjie^etiben Silber qu# bcr yifcraturgcfc^ic^tc biefe* unb 
iMl (ej^tDecgangenai ^r^unbcrts auf« angcIegenUü^ftc.'' 

3u)ci ßrctne CuUfpicfc 

u. Mb. lUflirrmaun. 

8*. bxed) W. 0. SO. 
(Qcdog tm C fiMAer i« €($aff^oufen.) Fiiifit) HebräisclicH Handworterbacli, 
Dritte Äutlasre. 

Soeben ht vollütiiuili^ crschioocn und dnrch alle Soiti* 
nektabvellbailiilurmini /u bczirlion: 

Hcbräisclit'.s und ChaUliiischcs 

Handwörterbuch 

übtT das 

Alte Testament. 

Mit oiii'T Einloit inj: 
eine knne Gesehich te der liobrüischen L. xikographie enthttttl^ 
" * ientsdien Index sowii l iti- m gramiT"""*"*" mit und aoalTtischen Anhange 

TOB r>i*- jixlilM F&rat. Dritte wrbesserte und -.'ermehrU At^U^ 
24] bearbi>it«t von 

Dr. Victor Ryssel. 
Iiei.<8. broob. 2 Binde. M. 13. ftO. 
Dia tali1r«ie1ien Yerbasseraogen und Zasiti», webhi 
das Werk in dieser iimicn Auflatro durch die Hand eines 
währten Gelehrten erhalten bat, werden ohpe Zweifel 4m 
InitngeB, 8^0 Popolarit&t nodi ra erhiniea. 
Leiptift Jemmr 1877. 

Bernhard Tauchnitz. Digitized by Google 165 — 1877. — 8tter«rif($c« dentcalbtatt — «7. 16G 29] hn ^ faupp'fd)tn ßurfiljaiiMuiijj in duliittjjett 

tJom M:c JS76. I. Medicin & Naturwissenschaften. 

Brand, pr. E., Die WasM^rbehandluiiy d. typbräeo Fieber. 
Zweite gänzlicli umgearbeitete Auflage, nttSUelz- 

KhmUen und 2 lithogr. Tafeln. Lei. 8. broch, X. 7. 

fitiinmr, Dr. L. J., Der liond and seine Raccn. Natur- 
fMeUdite de« nhnen Hundes, eeiuer Formen, Kacen u. 
KreuiuDgen. Mit 6 Tafeln Abbildungen and vielen Text- 
Vignetten iu Holjsclin. Lex. 8. eleg- broch. M. 8. 

Serhardt, Dr. C, Prof. in Würabnrg, Lehrbnch der Aos- 
callaUon und PcrcussiM. Mit Belieolwitteii vod twei 
lithogr. Tafeln. Dritt« T«rbe«fl«rte Auflag«. Lex. 8 
broclL jl, g 

In Torigcn Jahre erschien von demselben Verfasser: 

— UbrbMh der IlndefkmkkeKeii. Dritte Terb. u. 

Tenii.Aufl. Complet in einem Band. M. 13. 

J> hmbe richt äber die Fortechriite «of dem Gebiete der 
Wh« Oearie bearb. im Tereio mit Dr. E. A D8 c h ü t z 
in Benn, Dr. M. C o n r a d in Würzburg, Dr. H II o u m a n n 
in Dannstadt, Dr. Fr. Herrniann in Waraburg, Dr. L. 
Medien in WOnbarg, Professor Dr. Ira Bernsen in 
BiUimore, Dr. L. Rnphoirnnr in Tübin^'on ii. hnransg. 
WüDr. W. Städel, Professor in Tübingen. Ul. Jahrg. 
Bwichlftr 1S75. Lex. 8. M. 12. 

ftW die Leist III n;e,i vnd Fortsi hritto in Gebiete der 

«phlhal«ologie Lörausgegoben im Verein mit mehreren 
Facbjrencssen und redigirt Ten Dr. A. Nagel, Professor 
M Tübingen. Fünfter Jahrgang. Bericht für das 
Jahr 1874. Lex. 8. trocb. M. 12. 

'^»tatol.lhr. Fr., Handbuch der llygieiue, der privaten 
und ctraatUehMi. Dritt« darehan« nmgearbeitete Aufl. 
aȆ1!l M. 18. I 

wWMtrtt, Prot Dr. Pr. A., Ilaiidlmch der Minoralofflc. 

Dritte, gänzlich nmgearbeitote Auflage. Mit zahlreichen 
flalMchaitten. Erste HiUte (Bogen 1—30). Lex 8. 

M. 8. 

.Ke iwclte IlillftL' iS, 1. 
^Khem ümfaog, wie die lik-iä des Wurkes) von ungefähr 
erste, erscheint aicher bis II- iurispradenz & Staatswissenschaft. 

Friedberg, Dr. E . Prof. d. Univ. Leipzig. Aktenstücke die 
»itkathollfiche Itewegung belreltcud, mit einem Oniud- 
m» der fieeebiehte derselben. Zngleich aU Fortsetznng 

1 Ergänznng der „Sammlung der Aktonattteke zum erbten 

Wicanischen Concil". gr. 8. broch. M. 10. 

{^ajani, qhasf. Dr. in ©tro^burg, Da« €tfl«Ht«4t bei 

f'«ii*tit 'TJcidi*. Crftcr SÖflttb. flr. 8. brot$. 8». 12. 
«aniln), Ür. ^ , ißrof. in Xübingot, To« gemeine i^nmtltfn. 

jiiimn^ mit «u*fc^lu6 bcü e^eli^eii (äJuterredfte«. lu e i t c r 
2fs. 8. br«*. ^ 14. . 

»abiiojirt S«. 10. Merkel, Dr. Johaiuies, Zar Lehre von der snccessio gra- 
vttter Inteetaterben. gr. 8. breeh. M. 2. 80. 

Wagner, Staatsminister, Freiherr t., Das Jagdwesen fai 
Würltember»? unter den ller/.ofiren. Ein Beitrag zur 
deutschen Kultur- und Bechts-Geschichte. Mit einer 
Karte der wflrttembaigiaehea Forste, gr. 8. eleg. brocb. 

M. 12. 

Zeitschrift für Kirchenrecht. Kr^iin/ung^shand , ent- 
haltend : Friedberg, Aktenstücke die altkatboliscLo l^c- 
I wegimg betreffuid «te. Bogen 18 — Behlnss des 

Werkes. M. 5. 

I Zeitschrift für die iresammte Staatswisseiisohaft in 

Yerbindung mit Prof. 0. Hanesen in Göttingen, Prof. 
I Holferich in München, Prof. Boacber in Leipzig, Dr. 

F. T. Hack in Stuttgsirt. Horanegegeben von Dr. A. K F. 

Sebiffle n. Prot Dr. Fri«ker. 32. Band. Jabrg. 1878. 

4 Heft« g«h. M. 15. 

III. Verschiedenes. 

Oietezidl, Dr. Kant nnd New Um. Lex. 8. eleg. broch. 

M. 5. 00, 

KommereH's I.ehrbnch i!er Stereometrie. Dritte uuigcarb. 
u. vrrni. Aufl. Herausg. von Prof. Dr. 0. Hanek- Mit 3 

Fig:nreiitafeln. kl. 8. broch. JI. 2. 

Falmer, Chr., Dr. Th. u. Prof. d. Univ. Tübingen, Die de- 
•ellNelnnei n. Sekten Wortlembergs. Aus dem Nach- 
lafli heianeg. r. Prot Dr. Jetter. 8. broeb. IL 4. 20. 

(ftiiorfnirdii tlt, llicolciiifrfj;. Sit söertinbmtg mit mefjrcren 
©«lehrten ^cram^gegebcn oon Dr. u. ^t u^n, Dr. b. ^impel, 
Dr. Koitx, Dr. Stnf enmann, Dr. Sunt uobDr. 64an j, 
$roff. an b. Unit). Bübingen. 58. ^o^' 4 j^efte. flt 0. 

5d)0ni, Dr. ^)irof. in 2fi'jinqcit, Tic cfiriftHdu mUan- 
fc^auung unb iit moberncu 'Jlatunoifftnfct^aftcn. @(|>acat'^l)' 
boict oitf bcv t^l Quattalfc^rift. tt. H. in^ 0. «0. 

Musikwerko. 

Palmer, Dr. Tli. Chr. v., weil. Prot sa Tübingen, Psalmen 
nnd prophetifichc Stücke der hei%en Schrift für vior- 
stimmige SiogehSr« in Moaik geaetzL Zweite ver- 
mehrte A nf lag«. Quer 4. eleg. broeb. M. 2. 

Silcher, Dr. Fr., Sechs vierKlimmige Volkslieder für 
Sopran, Alt, Tenor und Bass. (Ohus Begleitung im Chor 
oder Qaartett zn singen.) Heft 1 n. U. Zweit« Aufl. 
Lex. 8. broch. k Haft H. 1. 50. 

Zwölf Volkslieder gesammelt und für vier Männer- 
stimmen gesetzt. X. Ueft. Zweite Auflage. Quer 1. 
In Umaehhv» M. 2. Digitized kiy Google 167 — 1877. JUS. — Siterdtif^e^ (i;«Btt*lH«tt — 27. 166 Soeben ist erschienen und in allen Buchliandlungen vor- 
litbig: |28 

Hanülintk Iis sekw eizer. Bnitataatmiiiliti» 

Min l)r J. J. Blumer 

gewnenef Bumtcigwlclif-t^äi l dein t . 

NmIi dtm Tod« dee YerAMwn Tollmdat md kmnifagebn 
von «I. 9IoreI 

Jüiglled dat •ohwaiaerkohen BoBtagHilfeli» 

L Band. 

Zveitc, auf Grundlage der BundesTerfaoBUDK von 1874 um- 
gearbeitete AuÜagc. gr. b«. br. M. 10. 

(Verlag ▼on C Baader 1« BehaflhaaMii.) Iii Kurze ir. [23 Nene Ju^lügesetze dßs MUki M±i 

1. OerichtaTeifMSQiigageieti mit SiafUiniDgageKets. 

2. GirUpioeeaiordnnng mit EinführnngageMta. 

3. Strafproccsaordnang mit EinfahmngageMti. 

TtoSt>AasKa>>r mit .\nmerkun!;en (Aiiicabr derPanlM- 
beslinmungeB etc.) und Kegister. 
Von 

Dr. Friedr. Oikar v. Selnvan», 

HUgU«d dM ■•lekalav* mmA dwB«Mata«fn>tte«oianlMlMk 

CartOB. Preis: H. 3. Vea deniaeUien Verfasser befindet sich eio MtfltlirUtlicr nur Deutsche! StrafjprocessordBUiig 

!■ YmMmUmIi welcher in ce. 5 Liereroagen i M.t. 
gegeben werden soll. 

Ende dieses Monato ursobeint: xur Deutschen Civilprocessordoung 
von Dr. E. Siebenhaar, 

Vlc6-l'ru«iil<>nt a. I>. 

(In 5 Lieferungen ä M. 2.) 
Erete LiefermBf. BogoB 1—8. Freie: 11.1 
Lelptig. dea 18. Jaaaar 1871. 

Pnes's Verlag (n Kni^iand). So eben ersobicn und ist in allen BnebbandtangoB TonftlHgt-| 

Der Ursprung der Sprache j 

im Zusammenhange mit [-^ 

den letzten Fragen alles Wissens. 

Eine Darstellung, Kritik und Fortentwicklang 
dmr TociBglkhalaB AnaiobtM 
Ton H. Sdeinthal, 

a. Vroreiior fBr 8pr*<:hwU(«nteb»rt an d«r UaiTartitfl aa Mia, 

PriUe, abemals erweiterte Auegabe. 
Or. 8*. geb. Pieia: V. 8. 

Berlin. M. DluM Ytiät^OimMm On ^ 

Hanwltaft 
von 

Dr. Äeiurid) ifjöf, 

•c^ gaMirail) unt^TofcRor brc Mtätit fn 

(5 t ft e r 8 a n b. 
günftc amintlcUeU Haflagc. 
187B 1878. 9itU: BL 18. flrgeat t<^fl»CB 

3iüeitcr äöanb. 

XtUtt «ttmtlfttc luiit »ctbcffeitc Sallafic. 
1873. VrU: Üt. 13. «Iiteal oftaatoi 9L Ii. 
Terlag der Ii. I.aii|ip'a«b«n Baebhandlug inTabingen. 
SoebeB ciaehien: [26 

Zeitschrift. 

für die 

gesammte Staatswissenschaft. 

In Verbiudung mit G. Hanssen, Prof. to ClSltingen, 
Uelferich, Prof. in Münclien, Koscher, Pnf. in Leipzig, 
Dr. F. von Hack in Stuttgart herausgegeben von Dr. 
A. E. Fr. Schäfflo und Prof. Dr. Frickor. Drei md 
«Ireissigstcr Jahrgang. Erstes lieft. Inhalt; Weiss, Zur 
Lettre vom Bigentbum. — Uober den Uechnungshof mit 
besonderer Bfiekaiebt aaf dae dentaebe Seicb. II. Artikel. — 
Cohn, Die auswärtigen Anleiben an der Londoner IMrae. 
II. Artikel. — Miscelleu. Literatur. 

Preis eines Jalirgangs voa 4 Heft« M. Vi» 

««MlMitf.Miitiar«iir.Br.8t.8dTe<«M Im Vellage von B. S. Mittler Sohn in BerBn 

soeben: ' " 

IJebCrWeg^« Dr. Pr. (Prot) Grnndriss der Ä- 
fchteble der Philosophie. Zweite i Thol: M 
palristiscbe und scholastische Zeit. 5. mit einem Pltii*' 
sophen- und Litteratorenregister ▼ersehene AeM 
heransgegeben von Dr. Xax Heinse. 1677. 276 & 
M. 4. 2(1. 

Die Anordnung I s Werkes ist iiiolit «relndert: »Uajj 
lislben aber sind vom ll. rrn Hetau^_'cl..■r Fricin?i;n^'t'n 
Aenderungen eingefOgt worden und die Litteratur i*t moflKsa 
voUstlnd« BaebgetiageB. SHAKSPEBE 

Cf . (Stnevtnh) Aaflate. 

2 starke Bände, 
Ibrochirt: 16 Mk. In zwei feinen HalMranzbinden II 

JeileM einzelne SttteUs SOP*^ 'iLctstcre worden, soweit der Yorrath reicht, 
in frQh -ren Auflagen gelieferti 
ESbcr/eldy Verlag von B. L. FrUerkit. . I - ' - SraisM«. StntalliletMNM. Digitized by Google Äiterarifcpcö ©entrallilött Uf. 6.] für IHcutfdjlanti. 

CeHwi | (lw Ml MmlMdlMa IMMkar 9nt Dr- Bi- i*nit. [1877. qMliricdiQIW atT. 50. S. ttma M M k u i opara, «d. & Blakfll. 
Btacr«fi. Um Mkll«« iMM af dto hdtc ~ 

StKTC. rtt Urifning tri aOjlbiigrn itrlcgtlL 
e^nikt. »tc eii4.ii.3iaf. ffaff, Mtt tlc etwtgun« ttt Strni« aat bnjStbclar, aKpet4 daa lala qut rayiuaai la Iraa*» 

•itidktr. j feraialim fraa^a daa aMia latloa. 

8rl(44uf. «tnnli Ux a»(*Iui(n «etimeim. I B«rf»a»Q, aasia da Itepbttqa» 

9 1 c i f 4 b 4 u e t . Zt«ciit II. Vratil Ux «»Kntt^Bnn«. eo-p«l*i q«rf eaaü eao.M «« ^«ritaal«. 

M. I .. ik. k..i. .r u.h...- «... Darmealalar, la Wmatiea daa wol» campaa«. 

«.«b.ua^lb^ok of Habfawroou fl,i»«l.. biMlac»»lila da laa««fa da T 

Ayar. fbaiaHf l a da I» laapa f.M,ala>. Ullli»f iMT** «5» tt •> liMWl AUiffcfri. doelorU Sjnnm, opem onnla.w omni- 
bus, qoolqaol exsUrit, codicibus manuMripni eam varia leetioM 
Syriaee Anbieeque primu» edidit, Latin« Vfrtil, prülcgomenlt 
at (rloasario aaxit Dr. Guiiavoa Bi ekelt, in Univ. Oenipontana 
S. Tb«ol. Prof. Parall. Gieasen, 1877. Rieker. (3SS 8. gr. 6.) 

Utber btn erfien Oanb btrfer SuSgabe etneiS ber nan|a^eR 
iijri^(^en Rixd)tnmin i^ahtn tuir feiner Qtit (3o^rg. 187S, 
Ih. S b. Öl.) SBerit^t erftattet. 2)fr jtorite öanb giebt an» 
jimäc^^ mm (S^clu« oon 16 fürjcrnt ©ebit^ittn in jieinlic^ 
Ks^ii^ gebauten @tro;>^cn, welche menigftend ber ^orm nac^ 
für ben i^ang beilimmt crfdietnen, (o wenig t^r 3n^oIt ficft 
l^-^iu fignrt. Sificlben ^oben nSmlic^ jum ^wni^JÜn^dte bie 
jSifterlegting ^rrer, »cli^ ftd^ aai fibtxtriebenec (Riffen« 
M^ltifßdi twnt ^eiligen fUttHmeSflt fem Ratten. OffcnBot Uxnr 
V.tff Xfnb<n,5 bamal« jiemltt^ öerbrfitet, unb brr i^erf. f)atte 
gutra Srunb, {te alt eine ^efa^r für bie Sirene anju|e^en. 
Tim mtl cjncAnMOi; bot frim Stgumente gegen Mefelbe, bom 
Stanbpunfte hti boinaltgen S'ad)tn^taubcni aaS Betrüget, 
peakäf burc^fc^Iagenb finb. Huf biefcn (^^c^vli folgen aQerlet 
MM^nenbeunb wantenbe fitebrr, bencttM^nn fe^r (angtd 
mrralifcfieS Sieb anft^IicfU, »nefrf)?« nornftitlic^ bie (5ef)(er be« 
Klerus unb ber SRönc^e beljanbclt. ^äüe biefe, im einfad/en 
i^bigen SRetrum abgefaßten @ebi(f)tc entgolten nur wenig 
^|mätif(^ $olemif (eine Slulna^me bilbet u. bie i^iemlic^ 
ntgeft^idte fltmeifung ber ^JJräbeftinationSle^rc S. 306 ff.). 
Iu>4 3i""^'t^>^*cn bc« !Cogmotif(^en ift f{^on ein S^orjug 
grgenüba Dielen @täden bt» crpen Oanbe«. 3ft im ^weiten 
Sinbe mm auSf Mm xodifei fo Diel 3ntereffe b5te. 

' roic bo3 erflf über bie (Sinnafjmc "oon Böth-IIftr, entfjolt auc^ 
^(fer Sonb »ieber febr Diei (Eintönige« unb ecmübenb SBeit« 
fAmeiftgel, fo ffalbcR mr Ui bo^ ou^ alleelei ISNeceffaatcf , 
»ib ^ie mtb b« mirb felbfl ein mobem benfenber fiefer Don 
jcmtm angenehm berührt. @o fe^r nämlic^ Sfaac 

, -Irttt ber 4>errf4oft ber bomatigen fin^Iit^n 3been pe^t, fo 
|o4 er j. ö. bo« (Sinfieblerlfben fc^ä^t, fo tritt er boc^ manchen 
Imfequenjen bei o^cetifc^en Sinne« entgegen. 6o Oenoirft er 
^i; übertriebene 8<bä|ung ber S^elofigfeit, ton ber er, geroi§ 
«if I^flt^ gefififet, behauptet, baft fie ju argen fioftem 
mt, oerroirft bie rein äuierlit^e Jpeilig^attnng be« greitage« 
S'b ioiinlage« unb eifert energifcb gegen bie Selbftöcr: 

^ Nncbau. ^jitbeni er bie SeUes feinet .^cit rügt, lägt er unft 

( PMbi WM» aOmn (Einlud in Mt bonoligen ^uftünbe nii^cc ben ©c^Ibigen frei f^nii^t, aber forgti($ ben guten 
64<W toa^rt (@. 412 f.), fo fe^en totr, bt^ ti mit brr ^anb« 
btftong bei Kct^tei in jenen Sänbem bamal^ nidit oiel beffer 
Päd) Ott nnc ba| boi) mhl bie ftrengen gomten hti 
tBniffi^eit Sctfin^vcRt best tiu^fofen Wld^lci immerhin noc^ 
einige ©(^roierigfeiten bereiteten, lieber ben ^yerfall be< reinen 
6inne<, welcher \>ai ftloftermefen ^cruorgerufen ^e, mug 
9fMC (eflig Rogen; er jetgt mi beutlicb, toie fc^on bamdf 
bie reichen unb angefeljenfn.'RfofteT einen S3orrang beanfprucftten 
unb wie innerhalb ber 5tloftermauem oft ret^t ungetftlic^ 
^erging. Sine fc^r intereffante Stelle i^ gegen ben mit angebe 
üdftn Reliquien getriebenen ©(^tuinbel gerichtet; 3faac fbric^t 
jümenb baoon, mit man bie 6)ebeine be^ 'ißetrud unb '^aulud 
Derbielfältige unb bie Seiber DonKpo^eln unb $rop^etni hinter 
lebcm^aune auffinbe (@. 182). tBejeic^nenb i^ nod^bieKr^ 
tote er baf m^ige Seben ber }u ^fe bleibenben Sclooen ben 
Unbcquemlic^feiten gegenüberfleQt, m\d)t iörc jungen Jpcrrcit ju 
ertragen ^ben, wenn fie fu^ «@tubiereniS falber* (NtDO >)dd; 
mif nwite IReifen begeben nfiffen (6. 106, 8ei8 07 ff.); toir 
^nben biet an Dorne^nie funge fieutc jU benfen, rtield^e in 
lüer^tu», Sitten u. f. n. Stei^tdDiffenfAaf^SR^etorif obec^^j^Uo- 
fo)>^te fhibiccen; CtnMcn» bencn bfe lran$c nii|t tOiB (liifU| 
fein fonnff. 

^ai lange ntoralifc^e @ebic^t fc^eint rec^t beliebt geworben 
JU fein, ba ti ^d) ganj ober t^eilioeije in mehreren ^anbjibriften 
finbet. Huä) ber Serf. ^at befonberen SBertb barouf gelegt (Jr 
f(blie§t ti belbolb ab mit einer fe^r naioen weitläufigen, aber 
für mi intereffanten Sufforberung an bie Vbfc^reiber, mit bem 
Xejrte gut untjuge^en. (St ermahnt fie oor Wim, bie Segler, 
Wellie fie gemod^t, forgfättig ^u oerbeffem. Sin mit ftafuren 
öerfe{)cne8 unb cotlafionicrteiS Gfemplar, wie cd ber Jlenncr 
liebe; f c^e freiließ weniger eiegpnt aud oU ein oor ni4|t conigiertet 
trab («inge ba^er bei bem IBcrt^e; ben mt ^oren auf bai 
9(eugere legen, weniger ®elb ein; aber ber 9lbfcf)rriber folle 
ftc^ babun^ ttk^t bewegen laffen, leicbtfinnig acbetteiu gür 
aüti Unbeit »d^c* b ii rtb €kbw i bfebfer entheben fDnnte, möibt 
5faoc ben Bbfc^jreiber berontwortlit^ ; fogar für bic St^tögc, 
welcbe etwa ber Schüler Don feinem Se^rcr befomme, weil er 
unfdjulbigenoeife oni einem fcbler^ftcH (EsenMibtte fnlfit 
Dorgelefen. 

3)er (Erwähnung wert^ ift mf)l ncd), bag 3faac ben 
73. $falm nac^ ber ^ebräif(^en, nic^t nac^ ber griediifc^en 
Sä^Iung citiert (S.226). Gr ^atte alfo ben reinen f9nf(^ Zeit 
Dor Hugen. 3rren wir nv^t, fo crgicbt biefer OoMb «w t(ji(« 
b|icdifi|e «nlicnlc oli bcc ccjlk tOtc (Ob« dne Ma^t Digitized b^-Google 171 nStter gefunbtn, bie ini iim^cr noi^ nk fltxv boi!^ mtt in 

ficpfon oorgeforamen woren, unb onbere, bte fwtft fetten finb, 
ge&tout^ er nnebet^tt. So loar inil 01^ „no^e aa (StOHtf 
tommm* (IncqL ocoUfi^ altinm) mr tan^ m (RIat auf 

(Sp^raim bei Rarh gr. I, 9S, 11 unb biirt^ BA 5213 bcfannt; 
unjer ttutor gebiauc^t ti in bitfon Sanbe fünfnutL Mätbä 
,|>eniiat§" (S. so, iücr« 164 ncind geft^rieben tote BA 5305; 
ba^üöer ift, beiläufig bcmerft, ein T ^u fireicfccn uitb d'wäji 
J)ti SBetf'd" 5U lefen) lä^t [ic^ je^t freiließ auc^ ou^ bem 
69rtf(^en f{^on me^rfcu^ belegen; ^aat aber (tcbt baS SSort 
bcfonbeci. — ^ceilü^ ent(|ält unfer Ze^ nun aber au(^ 
6cMirf(i<^ tBdcter, toelt^ too^I nur auf (£omt^eIen beruben; 
fo bte fe(tfamen (Skftolten tot 9(nfange uon '^t\U 1 0 unb 1 1 
@. 70; fo ilD-o @. 18, Oer« 118, bo« ai4 metrtft^ nic^t 
famA, mb nts <6. 324, Oed 1478. ^fir biefe Sfitfe tmffen 
mir feinen SJatf), «ä^renb ftd^ in anbmn .Jicilung fc^affm tagt. 
@o ifi @. 24, iUeti» 34 \TD)op mit qOf lefen (DecflL @. Sti, 
SBer4 110). 8. 306, IBerS 1215 tcf« urir (»QHnet 
tjifttiert nur ein etiijige« filof^er unb ^ot bomit bte ?(rbeit feiner 
giifee DoUfltinbig erfflOt..,"). ©. 3:r2, SJer« 15S4 lie« n^di 
wlDMddftne. Sur bad feüfame SBoit S. s 1 ift not^ 88 3dle l 
p2'3iD ju fe^en ; bo3 fonft nä^erltegenbc geppaikön (>n|t nii^t, 
weil e« männlichen ©eft^tet^tc«. S. 27S, Seile 2 f. f^eiiit 
ber Sinn gcbieterifd^ etile UmfteQung bet Oetfe forbem, 
ndnOk^ 767. 770. 769. 768 0>a8 le^te JBerStMar gtcbt bann 
bcnfClben 6inn wie 771. 772). 3m ©onjen ijl übrigen« ber 
Zejt ber ©cbic^ttr in n^c^t bv'ricL'icjcnbcm ^Juftatibc. 

Sie Ueberfe^ung leiftet wteber für bte ifoleic^tenuig bei 
9npAibiriffc< fe^r gute ^enfte. 8im 8crfe^, Ue unt 
gelegentlich oufgefaQen finb, crtmifincn iDtrS. 2'> mtten (S. 2), 
iBeii 141) „percute fandamontum" ftatt , (unb) Stengel bilbet", 
Mcgt C|ob. 9, 31; (Sfr. tef OmM 5^ 11. 6. 34, )Bn« 5S 
ifl daqd'qö „fteinc"; Don ..Codices" if! nid^t bie SRebe. 35ic 
g'zär diiiö finb S. 352 loie fonft »Utt^eile*. Ifiad^ bemerfen 
roir, bag tn3 (ober n^o) ©. 81, ««i 78 »bvllM ijl 
(f. BA 4665. 4691 ; Gloss. 8,1, n). 

6e^r unbequem ift bic ?lrt, iine bcr v^ißUi^flfber bei ben 
firop^ift^en ©ebit^ten bie SJerfc bciiffert ^at. ®enn mon fic^ 
banati richtet, ift man nie baoor \\ijtx, fic^ im Silieren um 
eine, jjmei, jo brei Cinbettcn ju irren. — ^um @<bluffe fprct^en 
luir bc:n um bic fi)rifc^c üiterotur fdjon fo Dtel öcrbtenien 
^•)criiu-?gfbcr noc^ ciumol auebriidlic^ unfmi 3)anf awi. Th.N. 

3al)ibüi^(i ffir t>rct(fi. Xb(ciIo^i(. X^i^iv ccn i^ivfiue, ^iflci' 
berer, S'cbrattt. 2. ^(f». 

3n|;.: 91. ^itrfoit, Qbtr tie Do^matif von ffa^e. (?d)l.) — 

■ciien fonie ber 9la(«iK ». •iton «nb bn ff'-ni lon'Soffuet'fibett 
tt«iüre»<tfe im ißefoDbnin. — IB.Q(iff(iiba4i, (Rfiitbliif aif bU «M(itn 9«9l«#*8atmbl«Nani mit tef. etiie^nng auf Sciate^» 
% 1. ttyflR«, b«l (iM<(n(| MB ut^crM^ten ^öttf^er. 

9nl(|t J(b#äödtn«K.~^rtt. «. 3. f. Sellf ür. 3. 

SM.: eicbcrnanK, M« Vosmaltr ms tit^M. 2. — IMi 
aOMMigtri^c SanbrljVwb«. 1. — C»nef|>oiib. n. na^dAltn. 

cikitetl. Jlti4(a|(ita«|. Utk: C€.C«tb«rbt Är. 3. 

3iib>: Ctne mobtnit Siognatif. — %til Snlis, ^onnom u. 
itttrf^tffen. — Ctntfdilanb« tbrel. Btilfdrifttn. 2. — €tatiüit btt 
dttfat^cl. (Srntinbcn n. ^Urdnc in ';<r(rfj(n. — 3t>ai IHMHUI Allf 
bic fS4f. 8anbr«(^nobr. — !2i)od)cn|c^au ; )iüadTif(^(«. 

Hiac ü». INf^oiHftMHfl. M« ^.Qcf HCT. 19. 3ai)Tg. 9lr. 2. 

3nl;. : Tie Z}tntf<^>et>cinatl. Blätttr. - Tic crifntaf. Sonftrfnj 
unb t« SBafffnitin^Jant. — «frdifnvclftitdjfJ au« ^^talitn. - Ur. Ä. 

3tnft p. *a<r. ^ JiMflt * TfutiAf '^^ritfc über enj^l. tn^iebunÄ 1. — 
ene Ätbidjlt pon i^crb. Är«llijriit(>. — Darftn: SDtilerrcii^ lu ißieu. 
pea im tacfitiuBgifrie^t. — Odin: Sfl^outl finatt. — Dr. 
gi^ MMilb. — gcmf^oabemtii. 

31b.: «lacMHiaASlMtoiftfnffK^tt» AMt«.lliM|e. - Anoobt, 3>b>(bi<UnitI Sciti). ($ortf.) - CU IMtlKfHfMid 
bU 9«v^ii4<. 2. (gMit) •> C«nc». 1. 8at4(cj «iifdUt. { Bancroft, II. H., the natlve races of the Pacific StalN « 

Norlti America. Vol. IV iSf V. Ltipzif, ISTf,. lifjckhiai. (VI 
807 S. gr. 3. a. 1 Karte; XI, 796 ü. u. 2 Karlen.) M. 41 

junäd^ft bie Scöifberung ber ?Inti>uitätcn bc« 3ft^nml n 
dofta Stico, bei a)2oi(quito4iüfte uob dttcacogtiad; fobann 
Sditoabor nib {^onbiml, bm (Bwitamla nnb 8(fifc, h 

2)iifatan, öon ZabaJco unb G^tapaf oon Oajoca unb Curneij 
von ^era (Enij unb bem (Sentrolplateau; ^tma^ bie Donti 
norbme^ifonifc^en Staaten, Don ^ijona, 9^eu 972e^Io, unb t| 
yiprbroeftcn; bann werben bic ^lenfmäler btr $>ügelfrta( 
unb jt^lieBltc^ bie 'ilttert^iimcr '4>cru'3 befproc^cn. öanb V, )t 
©(^lugbanb be« rieftgen SBerfe«, be^anbelt bie primitii 
history; er befprit^t juer^ ben Uifprung ber Slmertfona d 
bte oerfi^tebenen Z|eonen äber benfelben, bonti ge^ n dl 
ju ber ©efrfjic^tc bcr Eingeborenen tjon Gnitralamerifa, ror^ 
mit bec ttcfc^t^e ber "SStca^cA beenbet wirb. ^Sma. \M M 
@. 635—796 ein fe^r au«fflbrti(^er Snbe; Aber dfOe finf <Ml| 
SBir ba6c" i" N^afirg. iS7(i, 9;r. H) b. IBl. btccrtc-ia 
löänbe aii()e|eiat unb vxA gegen bie äKet(|obe bei SBeiir^ari 
gefpnx^ 9ietcibciifc|lmOMi^iiMfi|entf |e|tMi^ 
beftätiflcn nur bai ungflnftt(ie Hrt^rif, tüfttSe-^ totr über bif ba 
erftcH fiiüen mußten. 5)cr iiicrf., luett entfernt, feinSlÄatmali 
beberrfc^en, giebt un§ eine groge äRaffe Iritifloi jufannM 
Oebäitften Stoffel, unb ti ift tfini qnn,^ cinerfct, »o^a I 
benfelben nimmt, ob mi tDirflic^en jQueüeu, ob au< Si^fli 
anberer IBerfaffer, ob ei lotffeitf((aftIt(^ bnuu^bar ober n4 
btatu^bar ifL ^ebei beliebige Sitfli seRlgt i^m aU SaxÜ 
^a er nun meiftentbeili bie Citde ni^ In ber SoOftänb^ 
giebt (auc^ nit^t qcben fonn), roie man fie biaud)t, um 
ftritil ju üben, fo ift boi Vkd bobiin^ fttoar fe^r angejc^ 
fe^r nü^Uc^ aber »itb cf iiii^ CS bclc^ ni^ bcnW 
iU'rf. uonüabrt fic^ auc§ in btefen ©änbcn loieber, eine eijai 
ÜU^einung jfi ^aben, ei erfport feine 'ilrbeit, benn bai (Sute ^ 
eingebaut in boi maffenbafterc Sc^let^ unb b<i Wlci jifAil 
obne Urtbeif ^ufammnigegriffcn ift, fo mu§ man no(| iMi^ M 
aScfentlit^c fid^ oft erft nachtragen. Sin iöctfpiel, ipie (i >■ 
in bie ^änbe fommt, nug bieg betoeifen. äBir roäblen bo* ^ 
dSapitel be« S8anbe# (S. l -13:t) on the Origin of Äl 
Americans. Xq nun alle fünf ^anbc nur über tbe laW 
i^ces of tbe Paciiic Statos ^anbeln, fo ift bieg dapitel eigtitli4 
ein hors d'oetivro; aQein toir looHen ei ru^ig binne^men, b(i7d| 
bocb gleicb, moi tofar in ber erflen ^njeige fcbon ht\^»i:^tM 
lüie üötlig unmögtic^ bic ctönclcgifilje ?lbtrenn;tng jener roeiilti'" 
iBblfer iß. 9{o($ einigen )öetia4tungen über ben Spirü <A 
Inqairy in the Middle Agee, h>efi^e cnlturgeft^it^tlii^ wni 
bcfricbigen, ttieil fte bem 'Mittelalter ni(§t geredet werben, \M 
junät^ft eine SufammenfteUung uerfc^iebener Knftc^teit, »d^ 
ttmerifa burc^ 9}oob'i Sd^ne ober (Snlel bcDBITert fein l<nfa<; 
bann eine furjc C?r,\äblung üon Sfut^mpt^en, tvelcbe tutr frt ifl« 
jcboii IUI brüten Jbaitbe gclefen baben unb bte bier befe^fllii '.^ 
geführt fiitb, weil numcbe ©ibrift^eller aai tbnen auf ^a.metf 
bong ber Wmerifancr unb Gliben gefcbloffcn boben. 5" 
ftritif biefer 3Jft)tben, xodä^t bocb gewife oon toificnf(b<'fß'^ 
3ntercffe unb bier am 'ipiage luar, fommt ei aucb b'*^ 
@i werben nur bie ein^eimifc^ ISonberfagen, »eoa 03i^^ 
i}o0flänbig, erwäbnt, nnebcr obne allen iSerfu^ einer ^iMK" 
Mritif ober iLH-noertburg (S. 'IS Uk"rben fie praticiUy wortUM* 
genannt), unb barauf loerbeu mitleibiloi^ oon @. 32 btl & 
aSe Mc SAcoricB ober bo4 wenigftati f^r bttb btdil^ 
udi^ je AMC bfe^oMt ^>iM»K otf Digitized by Google ib, f«>gar ber accomit piven by the Book of Mormoii ('S. 00 f.), 
Itlnologiea unb ©jjuren mit utib oon ben genannten ;öölfern, 
( man inflmerifa au^etoittect ^at, 'üütibai tpirb in breiteftec 
iiskgung mttgft^eirt. SBoju aber! 35er Serf. fliebt felber oft 
i oerfie^, bag er an bie mitget^eilten il(bein^eiten nic^t 
oabt; toai getoinnt bie SBiffenfc^ft auä ber dufammenfiellung 
efcd 8>{iclt ^ ^ftt« ^f^^ ^ Sat^tnamt ifl 
ift ^•nktcS<fer ßtmen MeO&ttbe unmöglich beltimmt fein), 
f§ älle* (obteo^I aui) UngcbrutftCi? mit untcrraiti':) läiigft 
■it sab j^IIenqualen in biefer jpe{cnfüc^e ha Ihmttl^bi 
m tft roaSft, nunu^mol tauc^ (td^tece CMSm anf, 
ba, roo bcrSerf. über bie OToglicifeit iapaneftfc^er (Jinflüffe 
m^elL greilid) bie iBe^ptiing, baß Spuren bti ^apaneftf(^n 
^ in ba Sprache bcc IMftenilämine f&nben, toixb nic^t im 
Btfeititrllett bwiefen, »oeber ^ict nod) im britteit Sanbe, fte ift 
{p DdHig V3€rti)loi (nebenbei gefagt, au(S) fic^erlic^ böQig 
unb ebenfo berfaufen bie ^emerfungen am Sc^Iuffe beS 
i^elä über bie Qutoc^t^onie ber ^Imerifaner tJöQig im 
inbe. fe^U eben bem Serf. an aQer unb jeber tiritif : unb 
in nToz bur(^ &xxtä. bod) ümi )u erreichen, llritif fomtte unb 
Btltr }nnä(tt oQei jene fo breit angeführte ©erebc über ben 
InpTtnig bcrfbnerifaner, beoor ti borgebrac^t tourbe, üeruic^ten. 
iir.i) aber inirflid) bie Slmerifaner Slutoc^tbonen, b. t). ^oben fie 
ä bttn^ notüciic^e (Sittun(t(ung in unb an bei ameriloitifc^ 
■hrtterbiefe Slatar lu ma^ißi^ (>ö^e enqwrge^tat 
pi erft in t)erhältni|mä§ig fpäter, ftü^eftenS biluoialer Qrii 
l^cn fein fann), boan mu§ eine airflic^ natur^iftorifc^ 
otirmi^tcte ßrittf bte§ oiif ben Spuren jenex Sntniidtung 
i:i Cii'en, rbcr aber, ipetin b?i umfaffenber Unterfuc^ung ft($ 
n-; clü^e Spuren finbcn, eben oud bicjer Spurlofigfeit jcigen 
Ivnra, tiog btefe Wülfer ni^tttitiK^t^nen ßnb. !£)iefe Aufgabe 
ibtnH^ ber iBerf., wenn et fibet bie ttutoc^t^onie bec 
lanihaa ^beUe; unb n>eit entfernt, fie gelöft ju ^abcn, ^at 
er^ n^dnmal benU)rt, fie ift i^m ganj freinb geblieben. 
Slid kitfm ms auät bicgmal uic^t, bag bie btiben neuen 
SUe (ßmalB^ ber triecte) manc^e^ auc^ für ben funbtcjen 
in^mom biou^bare SKoterial bieten, »ucIc^lö bitrc^ ben ^nbejr 
Mbnmemerbtatti^to toväi: ti ift aber oex^öitni^mälja {e^c 
Mij; uBb gcrobe ttcit nrie Me QmcRbe bef 6. Qnlbct 
JitHnti! fi(ö üictfat^ fe^r qüiifti.T über ba? Sm^ auftgefproc^en 
MI, ijt ti boppt'lte 4Jfli£^t bei beutjc^en 2öiffcnfc^aft, auf ba« 
Bot, ti9| feine« Umfange«, genau einjuge^cn unb c« nai^ 
fww« ttirflit^en, »iffcnfc^oftlic^en Söert^e ju prüfeit 3nbuctioe 
Krt^ »el(^ ein befaniiter (beutft^er) Wele^rtcr in biefem 
o-äe (d« ja ^^er SSoQenbung gefommen rü^nit, befi^t eS goc 
s^t; ei i$ eine ro^e, fritiflofe, unooQftänbige äDlaterialfamm« 
'^'li. bin: brmu^bar, ba nic^t, toie tS ber Unfall toiü; unb ber 
'Mttliii ffliffenfc^aftUc^e SBert^ ber fünf bidcn, prac^tooHen 
<El<abe da {c^i; ein itniwc^Attiu6inä|ig geringes. gO. 

«<»««, 5e% btr Urfpning bt« brtiiigjöjjrigtn Äritgti 1607 — 
1419. l.SJii^: Ca Aawrf im Z>OM>vditt. in 5Hf«ma<i4«n«t 
t«i Iri4i«ef4i<&te barAcfliB. ÜMm* IST«. W<8<r. (XIV. «H, 

S!it biefem umfangreichen SBerfe beginnen bie oon ber 
• ';iinf4ai Commiffion ju ^ünc^en beranlagten OueDen^ 
f5n(§ffligfn jttr gntflehung^<5e)cf)id)tc be« breif;i(5ififirigen 
*W8|*. Xitr bereit« e^renüofl befannte ^ücrfailer beffelbeu 
Sefc^c^ bei 1{)onaun)ört{|CT Streit^anbcl« oon feinem 
.^>nn«Mut bi« ivx enblic^en ^erfleOung be« ßat^oIici«mui 
« ter Ciabt nat^ bem Oor^anbenen überau« reit^^attigen 
«tmmflitTial in neun Stbfdjnitten ^ur ^Jarftellung gcbnic^t. 
M bi( Ot^iblung eine fe^c eiaoe^enbe, auc^ bem ttnfc^eine 
2^ Mriyt ttrii^tigc platte in Vgt fOvmi^ jie^e ift, fo 
*" MB bje ipie Snrfkllnig in gcwiffcm €nne eine w 174 fc^pfenbe nennen fönnoL 2)er ^nmgnMttfi^ ^'f'nttnen^nnQ 

ber Sreigniffc ifi aiic§ in ben nebenher tflufenben gäben, fowcit 
e« nur immer muglic^ mx, oerfolgt unb bloßgelegt morben. 

2) ie groge Sntfagung, meldte berartige actenmägige Stubien 
i^rem jünger überhaupt aufnät^igen, n^ürbe unfere ooQfte 9n> 
erfennung beanfprm^en, au(^ menn bie (Srgebniffe ber mfi^ 
ooflen t^orfc^ung weniger bebeutenb genefen roären. 3lm nm| 
e« feboc^ bent gefe^cten ^erfaffer, bec in ben ^Inmerfungen 
eine ftauncn^wert^e ffcnntnig aiid) ber entlegenflen, ouf feinen 
(Megcnftanb nur irgenbmic Se^uo [laln'iiben Schriften bcfnnbet, 
Auc befonbecen Breube gereichen, ben t^od^mönnem ein ^ud^ 
«njnbieten, »el^eS bnrq feine ttnfc^ulic^feü mu^ in fileinig^ 
feiten ben ?(6f(anb ber S^xkn faft in 'Sergeffen^t bringt. SBir 
glauben bei ber !iiectüre mitten in ber Keinen neii^ftabt untet 
ben befc^ränften unb letbenfc^aftlic^enSRcnfil^enattfeben, MN^Ie 
in ^öc^jt unfluger SBcife ÜJ^afimilion'« 8egel)rli(^fett herati«- 
forberten. Iio« Söifb be« 4)erjog« fclbft tritt un« in wunber- 
barer Seutlic^feit au« biefem S^a^inen entgegen, ^n anberen 
?Ibfc^nitten mtrb e? uns freittc^ fc^rocrer, bie oiefleid^t ^ier unb 
ba mit aQju reic^tic^em äJ2atenaIe be(aftete ^rfteQung ju oec» 
folgen. 

Xro| ber ^o^en fac^üc^cn du»(tläf{tg(ctt, loel^c wu^ ben 
allgemeinen (Etnbnnfe btefe oct^ioalifc^en ®tttbten audl^ innnlee' 

gcorbneten Scr^öftiiiffcn teonfprut^cn, miß un« i&oify 
jt^ientctt, als ob bie inneren ^tfc^auungen be« iSerf.'l bif* 
neDen twn ben SRaleriitfe |tttcn ieeinffuffen bffen, ott oh 

bo8 fo beft^tocrltc^c ?(ctenfhibtum ^ier unb ba einer gewiffen 
^ei^eit be« Urt^eile« beraubt f)&ttt. @o ift e« bo^ »obl 
minbefien« einer SJHIbcntung fibtfl/ Venn @. 278 oon ben 
XionauttJört^em gefagt mtrb, „bn^ fte in i^rem @Iauben unb 
in i^rem ^ro^e gegen bie ba^erifc^e Siegicrung burc^i bie Sr» 
mo^nungen ber 'l?rcbiger beftärft würben". SBebenflii^er i^ fc^on, 
wenn @. 241 „oon Umfturjpfäncn ber pfäljifc^en <ßortei", 
melif^e bie Ser^anblungen auf bem iKeti^Stagc ju 9{egen«burg 
ju Jage gebracht l)Qben follen, gefpnx^n wirb. Da^ femer 
3J'}a]rimi(ian ba« faiferlic^e flnfe^en (@. 73. 82) f» fe^ am 
4ier,icn gelegen ^oben foH, ba§ er gor in bemfefrai wie Iwt» 
jüglirfie (Mrunbloge ber ■jlieidjvOerfafTnng erfiinnt fiaten foH, 
wilrbe man bo(b aui^ für biefe erfte ^eit feiner Siegierung nur 
mit einer geniiffcn fe^ nol^nenbigen Cinfc^eAAng b^an(rtai 
bilrfen. ^ie Hinneigung beS bamaligen Sr<«bencr ^ofcf jun 
^oufe ^ab«burg ift fdjroerlic^ ooQftSnbig mit bem 6ä|e |h 
Mgribdwi; »eilten nnr @. 236 — 237 lefen: ,ttu( fn^te 
man in gewohnter SBeife unb mit ber oon Sut^er ererbten 
furcht oor ber gottgefe^ten Obrigleit bo« Serfa^ren be« Sfaifer« 
JU ccf^tfertigen". 

3)ogegen weift ber iSerf. in einer oudfilj^^cn Snmerfung 
(24) ganj richtig nac^, bag 3Ra;rimi(ian bietotfetfid^ (Eommiffion 
gegen 2;ouauioört^ nir^t gcfuc^t ^|obe, wie 5Ref. bieg (92ieberf.ä 

3) än. krieg @. 8), geftä|t auf äBoIf II 3. 213—15, annehmen 
JU muffen glaubte, fonbeen bog fie ibm oon 9hAo(f II obne 
feine l^ilU ober birede Stnregung ü&crtragen roorben ift. ?IIIein 
Stieoe fc^eint un« bo($ anbererfeit« wiebec in ber Behauptung 
jn loeU jn ge^ett, not^ meieret SRosinBian tf^ne feine Soinrflfin 
(®, 52) ben erften Sluftrag cr^otten baben foCf. SSir gtoubcn 
ben» Serf. auf« ©ort, bog ber Vtctenbefunb biefer *^e^auptuna 
entfpnd)t, uiÄ fe^en wir in bie liSa^r^eit berfeCben no^ 
immer SlJigtrauen. SoQte bcnn jwifc^en bcni !j<if(f)cif üon 
^(uggburg, ber ben foiferlic^en iMuftrog oon ^irag gen lUünc^en 
JU Abermitteln ^atte, uid> bem ^erjoge niemals oorber über ben 
@<^u^ be« fiatboIin«mu« in t)onauwört^ oerbonbelt worben 
fein? CBelcbe Seronlaffung ^ätte ftotfer Wubolf II gehabt, ben 
protcftantifc^cn 9lei{5«ftänbcn au« freien Stücfen in fo fc^roffcr 
SS3eife entgeseniutreten? S^ag aber ä)2a{imilian i^oa Por ber 

H^atOAttn ^^^SS^'^^^^' ^'^ ^ bttpeK^efMC» 
(ctt bct CSWbt ten U h^ti t e n » fi^cäit nni bo(^ nnl ttoff — 1877. c«6. — Sitecartfcbe« «entrolblott — 3. gebraor. — Digitized by Google 116 — 1877. Mt. — Sitctatif^el Ccttttalilatt — 8. ^fmm, — 213—15 ^eroorjugcl^en. (Sin Kealpolitifec toie SRa^mtfion ffat 
^diwexüdf anä) nut im Anfange „Icbigltc^ um Qöottei unb hei 
(glaubend iDiQen" fic^ in bicfen {tanbcl eingelafj'en. 3)te be> 
beutenben, ben öjierrricftift^en ^olitifrm in jenen S^onaten über^ 
mittdten ©cfc^enfe (SBoIf II, 207) Ratten fic^etlic^ nid)t blog 
ben S«»«^- «ben Gifer ber Oeftecreic^ct an^ufat^en* (SBolf), 

Smox jctiieunigft ^eibei^ufü^cen. 0. 

Sugicr, ?lug., Cmtb @i)nbicu#, ttu4 ^annom« Cor^ett. Sin 

n. 8 ^cl}f4|u. ^iMOir, W9, tamUtt, (X, 980 e. 8«*8.) 

!R. 10. 

SHefci On<$ enthält rine groge Vi^o^ queflcnrnfiliflec 
Qcttrfige jur 5rforfcf)ung beic bürgerlichen Sebent im alten 
{^oimoser, t>on benen mo^l einer unb bec onbeie aud) bereite 
^ber gebrudt nxir. Soffelie fitt «i4 ton bem legten Städe 
i,){)rt^Icn (5}abor'« ^ot^jeitfeier* , meiere? suerft im ^ii^rgönge 
1874 ber SJJüaet'ic^en 3eilf4rift für tSulturadc^utte mit- 
get^eilt würbe. Um wertbDoQften bürften no^l bie Beiträge 
jum Ärieg8= unb S^ü^cniuffni iiiib jur fienntni§ bei Sebcnä 
in ber gamilie unb in ber Ö)ciclli(^aft lein. Äuc^ bie 3lad)xid)len 
über bie 8d)uIfomöbie unb über bie ©anitätdeinric^tungen beS 
16. u. 17 3fl^'^unl'ctt* (benn bicfen gehört bie bei 

SBcitem grölte fKe^rjaljt ber Seitröge überhaupt on) crf(^ienen 
bem ^Ref. l'i'lir beadilct;Äuiertl). 'y.Him t.ai außerorbentlic^ reic^^ 
^tige unb mannigfaltige ^uä) bietet getoil anberen ^efecn au^l 
mx^ nram^ onbmveilige Anregung uiA Oele^nmg. Ofmdffi. 
nun bie meifl originale ^oxm bicfcr IRitt^iilungcn nidjt 
untecf(^ä|en ift, jo meinen loic boc^, ba| ber iUerf. weit befjer 
gc^KHt glitte, biefe ga^Ireic^ unb fo oer^tcbenmtioai BAfl« 
ou« bem Seben ber SSorjeit ,5U möcjüdift .^ufammenl^nncjenben 
SÖilbern qcftalten. S3ie t)iel lüitb in Xcutfc^Ianb je^t nat^ 
biefer 9iidi;u;i ; I n gefotft^t, unb nie XBentgeS in einer nur 
leiblichen gprm ber Öegenroort roicberjumÖcnjufetfein gebrockt 1 
%üct) ein iJiomenrefliiter totrb tjon WQen, meiere bieB ^öuc^ 
benu^en, fc^mfrilicf) oermifet roerbcn. Unter ben 2lbbilbungen 
ift wo^I bie bec ttlt{labt ^pannooec im i6.3A^c^tuit>(^ 
borjäglic^ße. 

^<l»rif473ritf4irlf» SM ^ V. 6«» c(. «.f. 1.9». 1.«fl; 

3nb.: Tf. Titniftr, griftri* 3l'ilf)elm II u. (Braf ^«tTtbtr.v — 
(». ^aifi. rifuerf "Ärbttten auf ttm (»fbictc ^fr älttrtn franjöf. 8er« 
failuitftiflffAidilt. — W. gebmann, (5^<tifra: i*initill u. ^et Änlbnid^ 
Ui Ariele« ton 1813. — 3U. ^ernbacbt, bti £ilno|tt(tt. — 9l(ac 
33eiti j^e MIT (»tWAtt ttt jtcnjil« von ZliMt. — StttMtMtteti^t— 
Sö. !W filmen er, Biblioiheca hisiorica. 

töcfd)id)t0''J3lättrr ffir Statt u. ean^ ü^aabebuT ^rl{.V.Oorß. 

b. TOoi^rfb. Wcidi..i'frfiii« ILSabr^. 4. ^eft. 1876. 
:1;nb,: Iclliii, JHT,ufd)id)te ^^^ TOatl^fl•lIrj^f^ Saüonen. — 
SBfnltr. Si'jnrfriiti.;cn turcfa ^JJ iül^dbcil. — l'Jiuvtaen: 1) .&ein» 
ttd>, neuere !Beobad;tiin,^fn in ter I;cm(ird)f jii 'I}iaj;tfbur(i; 2) ib- 
Sttnjel, brti '^ci traten be( (Srjbffib. 'UtagCtbur^ au* bem ^^nbe 
bei9aaft»orf. — tiUciauu; SciciHldirsKU. — 6AiU.'9latt^Ur.e4kiUt* 
^1 (Stifnlflfl). HttnrnrifTenfil^iifleii. 

Festschrift zur Feier dcv 2.')j:lhr. Be«tehen« der k. k.zoologitcb« 
boUuMken GcacUiclitfl in Wieo. Mit 20 Tafl*. Wien, 1876. 
Bnninftller. fLelpiiff. Broakhau.) (2 Bll., lao 8. gr. 4.) M. 30. 

Ter reiche ^n^alt hei flattltc^en unb borjfl'glit^ itlufirierten 
iBanbe« umfaßt folgenbc fünf botonifc^e unb fünf joologifc^ 
?lbbanbtungen: 1) 3- SBie«ncr, bie notihtic^en ijinrit^tungen 
jum Sc^ujje be« G^Iorop^^Qe« ber tebenben 'i|3flan3e. 2)iefe 
9lbbanbliiiu| jccfäQt in ffinf Sbft^nitte. Der erfte beftnci^t bie 
SerftöifAcMtHfCliIorop^^ae« unb jnar juec^ bienMImsd: 
lofiflfrit ^siimStSSI^i— ao«0) unb OftnwsMhc ( + I OOOO) auf (S^Iorop^^OIöfungen unb bie baju im ®egenfa^e fftboM 
jerfe^enbe Sirfung ouf ba« (E^torop^ijö ber lebcnben i'ibnjtM 
bann ben jerflörenben ©influfenon Säuren, ©erbftoffeti, Xeq»i 
tinöl unb idiift Sin ^meitet Kbft^nitt be^nbelt bieUnbK^.' 
läffigfeit beA $cotop(adnia für einige auf hai Stilorrp^ : 
jerftSrenb etnnriifcnbe iBegletter biefer Snb^onj. ^ier not 
aU Sdjiufe Qu8 einer iRcihe ddii ^^eobac^tinigen ber So? ^ 
geftellt, bag ald @<$ubmittel ber S^lonpi^^atönter gegen ^ 
jecflörenbe ftraft ber nt 5elforin|dle cal^aftewi inrgaitii^ 
Säuren, ber fanrm organtfcö ' fouren @oIje unb ber <R?Tbf.:% 
bie Unburc^Iäjfigfeit beS lebenben, bie (S^Iorop^^QIömct id 
fd^ie|enben $rotopIodma mirffam ift, bag auf ber ontai 
Seite bie ßerftörung bea e^Iorop^pUforbftoffe* in ber lebeali 
^flanje t}orroiegenb auf ben tJöQigen Serbrouc^ be< 
ober baS ttbfterben beffelben juiücfjufü^ren fei, weil bosnü 
erroä^nten Stoffe mit bem (S^lorop^^II in öerübrnng twi 
(reifenbe grüc^te, abftcrbenbe Clättcr). 35ie ^erftörung h 
dfjiotopff'qü» bun^ ba« Sic^t in ber lebenben $flanj( i| 
(^genftanb hei britten ttbf^nitteS. %u4 ben oom 
eiditerten Xbatfac^en fc^Iiegt berfelbe, bog innerhalb gnnt^l 
Sichtintenfitäten in ber lebetiberi 'pflanze eine gteiiirajt. 
»Übung unb ^ecfti^cung be« üt^locopi^i^a« flattfinbet 
fcbltegt ft(^ bomi nmnittdbar ein bicttcr tif^, in »eli^H 
natürlichen Sinrichtuitgen jum 2d)n^i bed (irhIoropbQlI(lil| 
tebenben ^jJflan^e gegen bie )&iir!ungen intenfiDen Sid^lei m 
fprw^en Werben (9ef(^attung, Ober^igcwebe, Sittsiij ts 
Sölätter in ber Rnofpenlage, Soge be« Statte« gegen \i 
Dichtung hti einfatlenben 2id)tei; becfenbe Organe: ^«m 
92ebenbtätter, Scheiben ic). !Da3 fur^e Sc^tugcapitel befiüflil 
fi4 mit ber habituellen Serbloffung ober S3erfärbung gr™ 
Organe in golge ftarler öelcuthtung. — 2) VI. o g I, «ciitiji 
jur S^enntnig ber fogemnmten falfc^en Sbi>ioi^in^(n ' 
!2;nfel). Sefprit^t bie Kinbm oon flrten bec (Skittnngen Bunt 
(CascarilU)i Kauclea, Bxottwnma, Arariba, Remigii flk 
Gomphosia, fpwie einige 9linben unbetannter 9tbfunft. 3* 
St^Iuffe wirb eine XabeSe ^uc SBeftimmung ber befjfiiuijBjP 
Sinben nac^ anatomifc^en tHmhoIen gegeben. — 9) wt 
ritfc^, Qnx Teratologie ber Ooula (mit brei Xafe(n). tn 
fc^wer mit lur^en IBorten wiebecjugebenbe ^n^tt biefer 81' 
(oMttng fw^ bte Srrage vadt ber morp^Iogtf«^ 8ebeibD| 
ber Samenfnofpe unb ihrer If^eitt au8 einer grogen S<'^1 
bitbeter berartiger Organe oom teratotogifchen Stanbpuiittt itf 
ju beurtheilm. 8>CKQecf. ttntecf(^bet unter ben hö(4ft warnt 
\aiä)en ©itbungen, wet(hc bie EarpcQe an ihrer ^lacenta ^am 
bringen unb bte, ohne einen grogen gehier ju begehen, aii 8» 
bilbungen ber Somcntnofpen ongefehen werben bürfcn, iM 
2;hl>"t: »iBei ber einen 9orm flbenoiegtbie Vft, bei beronbeia 
bie Don ber tt^e getragene 9(attfotmation; bei ber einen eif(^ 
bo« üon ber Wje getragene Slatt al^S eine entfthiebeit feitli^l 
(appenbicutäre) iOUbuna, ber unterhalb bed Statte« UegoM 
Xiftil trägt ben <i:h<HB°>n(r bct (9IucTeu«) an ftch; MM 
anberen trägt ba« Statt fchtiefelicf) ba^jcniqe ®ebitbe, an bei 
e« urfpcibi|ii($ fclb^ feiUich entftanben, gteü^fam leftnd' 
filebib« «on bejfen IltflmmgllMtte oireifaib, ein tDohnf; 
SJJonfhum barftetlcnb. 't'er unter bem 9?ucteu3 licgenbejibdl 
ift mit Slottcharafter au^aeftattet. äioiflhen beibcn InKil 
giebt e« johtreiihe UebergangSftufen. ip jcbo<h nitht o* 
gefchtoffen, bog ouch auf ber'iJtacentaSBucherungcnbeäUapiÄ 
fich entroidfeln, auf welchen erft bie Anlagen eine« ober me^rß* 
Ooitfa, bie ei borni Aber bo« @tabium ber 9{ucIeu«'^i(Ud>o| 
nicht Weiter bringen, gebitbet werben (fogenannte fpwfia* 
Doula)*, — „iöei ben ojienbärtigen Douti« finb feine WO >• 
öorhtn befprochenen toefenttich öerfthiebene TOobificatione« 

Dothfe aufgefunben Worben". „3" ähnl'^w SBeife ton** 

au(h bei gipfelftänbigen orthotropra (ki^ta ^tocterlei 9(P 
WmgMimf jnboR M bcwcfaimZiNMi MeVp M"^ Digitized by Google 17 — 1877. JKe. — Sitecfttlf^ef Centf •lilati — >.8ctai» — 178 ■ttvMdt, bte Ofattorgone al« ^penlrieet berfelbtn ecfiQeinni, 

i^ceib b«i bem jtüfitfn bie 'Rjct ((^unitutuä unb inSbelcnbcre 
iida^) me^r iurüdtcttt, bte SBlottforntotton {|tns^cn ooc' 
"ML* — 4) ^. 0. Slei^orbt, (Tfflcf Clnfltt«' Wotor« 
rfc^ijte ber Sc^tDämme $(umonien9. 5^er 2^!crf. gicbt qI8 
tnleitung ^emerfungen Übet ben ®tanb bei Hlt^fotogte im 
•<. unb ja Anfang htS 17. ^oi^t^ndwTtei ttnb fmx ben tK» 

Don Eluftuä' ..Fiinpornm in Parinoniis oliservatoram 
rev^ bistoria" auf bie nädjftfolgenben botanifc^en ®frfe, 
fddft bie Sc^tDämine benidfic^tigen. ^^^u^v^i bef(^cetbt inoi 
8 001401 102 «rten, üon benen 21 ©ottungen ben „efeboren", 
« bnt ,f(|äbli<^en®{^njämmen" onge^areit JJicfe werben ouf 
rer Öef(^cibiincjen unb Äbbilbungen auf bie heutige 
iamaüatur jurüdqefütirt, mobet bad Softem oon Ortied mit 
In SJmtungen (Itufiu«'f«$er ^ttje ali (ShnmMoge Wente, 
im(6tn Ärten aber oucfi onbfre TcuhiiiLjen gegeben uiib einige 
B> i(|t nit^t clafftficterte )Urten an ben zugehörigen $tag tytv 
Afa tooben. — 5) «. ff emer, Wc 6«$ M»i iii U il ba Oiat^en 

uTibmifene &äflt (mh bret Tafeln). 9tu<J Id We[er ?(b- 
arDlung tfl eine furje Angabe beS äu|etft ceul^es Stoffe« 
mögli^ foOen basier jur SBenmfi^ouIii^imfl bie 
Utef<^en ber einzelnen Slbft^nttte ongegeben werben: 
.Bwt^te, »eli^ ber ^flonje butcft baS iölü^en überijaupt 
Bi bui4 bejümmte ®eftaltungcn ber Stütbent^eile in^befonbere 
an^cn. IL »o^eiliee SinPfic unb Angriffe, welchen bie 
Wm ia Bedaa^ ber «iri^efc aufgefegt f!nb. ni. ©c^u^^ 
aittei gegen jene notfitfieiligen (Sinfiflffe unb Angriffe, bur^ 
Bci^t bte Sort^ile be« iölü^en« oeiloren ge^en fSratten, unb 
•ttt 1. 64it|inttte( ber bie Douiloffe fir We 9Iät^ erjengenben 
nuiUUttrt. 2. S(^JmitteI ber JBtütben gegen unberufene 
•S^. ^ ftnb toieber ju unterfcbeiben: a) !öet)tnberung ber 
l«jpfie»i>n 6eit« einiger Zfjiext \>vxdf Srjeugung Don Stoffen 
ia ba ^ütt^en, welche biefen %f)'mm roiberlic^ finb. b) ©e« 
biibmai Inc« gugange« ju ben Slüttjen burc^ 3folierung ber- 
itlDiT nrißflft ÄJaffer. c) Sebinbetung be« 3ugonge« buw^ 
d) iOc^inbenmg biin$ @tad^. e) Debinberung 
M (aar^Stmige QflbMnscn. f) 8c^berang beS Zugänge« 
fri firibmmmg, Verbreiterung unb Tlnluiuüing einjelner 
iktik ber $flanae, titf bef pnbece etiqelner )0liltt|etttheUc g) ^it' 
Kilige ünfteOinig ber SaMtimi jener 8au$eRt|eile, ipA^ 
Sntccten öefm^e ber Slüt^en anloden. h) «blenfung ber 
fiefncfitr. ben ©c^tu^bemerfungcn wirb on bem Seif<)iele 
|t S :i.inellii alpina gezeigt, wie ber Serfaffcr fic^ benft, 
m bie Ittudbilbung geuiffex €<^mitte( ber :iSIütbe aud^ 
m Sntflt^itng neuer Vtten t)eranlaffen tonnte, n>enn bie 
fiknijt tNMi nfpcflngli^ eMuttt m dum abcxen 
Mniiexte. 

3M(e#^Hb^anb(ungen ftnb biefolgenben: 6) QT.Ornnner 
f Sattenmt)!, bie morp^ologifcbe ©cbcutiing her Segmente, 
wull be« Hinterleib««, bei ben Ortbo}>t«en (mit btei X<jfeln). 
^cif. beutet banmf bo| Ue aRnmigfaltigfeit ber be* 
»iK^aieji Organe für bie 3?iagnofe wo^I ücrwenbbar fei, bafe 
inatlit^ auc^ 5orm, relatiüe (öröfee unb Söermm^fung ber 
«WiWba ber ?b<»<n«obeen ein boraflgltt^ (nofftpcotion«- 
jjjj^gtben unb bie felbft öon «rt ju «rt abwei^cnbe &t- 
I* W ^^vni ber fiocuflobecn, Ör^Hobeen unb Äcribiobeen 
w bie äi)flemotif ju benufren fei. 7) «. b. ^Pcljeln, Heber 
•» mala^ifc^t Säuget^ieT^Souna (mit einer «orte). a)«r Öerf. 
S, cSfi'^ flU fünf bierber ge^örenbe Saunengebiete bie füb« 
jP^nw tibetanifi^e, binterinbifd^e, )iiubaifcbeunbpbilM'P'"''t^)«' 
üttnabibeüung. gt fc^ilbert bo« «efammtgebiet oU eine ber 
^mi Söugetbierfanncn ber «rte, ou«geiei($net burt^ jobl 
eigentbümlid^e unb mcrfroürbige Xt)ptn, am 
I "JP« bet Qtbio^)ifcbcn (mit mld)ev bie eigentlich ^inboftonifcbe 
JjBwiaifoaen bürfte) Souna fte^enb, bm^ fo, bo^ biefc J8e= 
mufl n4t bcnS^omticr ber «CMcinfaiiilett, f onbcni icncn einer ^^ordlenieQung trägt SRit palfiontologifc^en (^rgebnirfen 
berglitbcn, glaubt berSerf. bieÄnna^mc auäfprct^ien jubiirfcii, 
ba| bie matouif c^e Sauna att eine früb ^ (ober mittetO miocene 
na (deoc^en fei oö^renb Me ofcffonif^e unb ^iiAoftnitfCbe ber 
ftjötmiocenen angehört 8) G'. Slaul, lieber bie Drgonifation 
unb f9fiemotif(be Stellung ber ©attung Soison Gr. (mit jwei 
Xofeln). Xier ^erf. glaubt, bog au« feinen Unterfuc^ungen mit 
großer 2Babrf(beinlicbfeit bie 9lotiferen='JJatur ber (Haftung bar 
gctban fei, bafe jugfetc^ aber bie JSefonberbeit ber Stcflung bcr- 
felben im Qergleic^e ju ben übrigen, feit^er befannten StoHferen 
^erüorleui^te. (fr glaubt ferner bie t>on mebreren Autoritäten 
tjertretene, ton i^m felbfl bei mehreren ®elegenbeiten »er» 
t^etbigte no^e ®ejiel)ung ber ^Rotifcicii y.i ben WItcbcrtuürmem 
burc^ bie {« eigent^ümlir^en unb oft meifwürbig aberranten 
®eßaltf'tnÄOrganifation«i)erhäItntffeMn€etfon e^er befeftigt 
ol« abgefc^wät^t ju fe^ — 9) g. örouer, bte yjeuroptcren 
Suropo« unb in«befonbere Oe^ercei(^ mit Slüdfic^t auf i^re 
geografj^ifd^e Qecbrettung. 3)ie W^blmtg entliält junäc^fi 
bie 9(ngQbe ber bezüglichen fiitcratur, borax eine Steuifion ber 
dfterreic^ifc^en 5iniropteren unb enbtit^ eine iMfte ber 9leu» 
ro)>tecen (Suropa« unb ber umliegenben (Gebiete (9{orbafien; 
JHeinofien, ©qrien, Algier) mit Ängobe ber Sunborte. — 
10) 5. ©teinboc^ner, init ©«^langen unb Gibec^fcn ber 
®alapago«=3''f'^n (™it P«^'" lafcln). — Slu«fübrlicb befproc^en 
werben: 1) ©d^Iangcn: Dromicus Cbamissonis Wigm.; 2) (ü« 
bec^fen: Tropidnroi Qrayii Bell, T. psdfieun. ep., Ambly» 
rhynchus cristatus Bell, Conolopbas 8ubcristatu.s Stcind., 
PhjUodactjlas g&ltpagensis Pet. tfuf ben {(^n au«gefilbrten 
Xafcfn Ift mr bie (ette «it nic^t abgAiäci Schmidt, Dr. Ad., die Blei- und Zink-Erz-Laferttättea 
Südwest- Missouri. Genetiieh-geolo^. Studie, (deidelbemr 
IklMlitatioiuMluiA.) Heidelberg, 1876. Koeater. (56 & gt. \) 

ajer erjlc X^eil btefer ©c^rift, welcher fid^ mit ber öeft^reu 
bung ber (Sx^t unb ibre« genetifc^en unb {Nttogenetifchen ^er< 
galten« befc^dftigt, ift jiemlicb bürftig, nnb toir erfa^rnt ^aupt> 
fäc^Iicb borau«, ba^ bie anbefauiitcn Umwonblungen ber 58tei 
unb ^intoie flt^ mb in äJtiffouri ecetonet ^oben. 'Jieu, aber 
gümln) mettoiefen ift «smenfl^ Me fwnmtfe^ung , bog pt^ 
ber IBleiglonj babei in fo^lcnfourem SBoffer gelöft Ijaben fott. 
5)er Serf. fteflt [iiS) bie ü^orgänge bei biefen Alterationen vn^t 
einfacb bor, wenn er fagt, bag ba« (wobun^?) aufgelöfte ,^iif 
ftc^ al« „CFolamin" in „Ileincn glimmerortigen ^triiftaflcii*' mie= 
ber abfegt. 2)ag ba« auf ©. 15 al« ^enmocp^ojc angcfunbigte 
(Bebilbe mit ben eigentlit^en ©(^ret'fcben ^ißerimorpbofcn j.Ö. 
tM>n Arenbai Sticht« gemein ^ot, gel^t au« ber Sefcbreibung ber^ 
öor, ba ja bie aienbe, welche bie äuSete ©eflott gelieben bat, 
i^ar nic^t an ben übcrbiefe lioölen .Vtrtjft offen piirtictpiert. 5)ie 
conftonte ©t^ceibweife Ouorj^, um mit bem t^ecfaffer ceben, 
„offenbar* Aber „o^ne 3ioeifc{* eine ouiciiluiiifiQe fltemintC« 
ceni, nimmt [\<S) in biefem beutft^en SBerfc^en tüunbcrlit^ genug 
aui. :3cgenb welcbe einge^enbere mtnerologifc^e ober d^emi- 
fc^e Unteefuc^en trifft man rd^; onflatt ). Q. feinen ^om- 
ftein einem mifrofcopifc^cn Stubium ju unterwerfen, bcftogt c$ 
ber JBerfoffer bloß, ba^ übet beffen feinere Structur fo wenig 
befamtt fei; tDert^boH wäre e« gewcfen, au ecfa^, wie fic^ 
ber ^oniftein in (»ie ber J8f. fagt) ^olierftein umwonbelt ; aber 
btefer ^irnft ttwtb mit ber bogen Angabc obgemat^t, bafj „gc 
ipiffe mifrofcopifc^e Tf)eilcbcn bnr^ Auflöfung entfernt werben", 
^iel anfprecbenber tß bec ^eite jCMnM>tt^l/ bie Sntwicflung«» 
gef(bt<hte ber (Erjregion wmaRiffonri; ^icr unterft^eibetSe^mibt 
fed^« oufeinonber folgcnbc '•i'eriobcti, einjeln burcb befonbere 
geologifc^ (ireigniffe cbarafterifiert, bereu fununierte SS^irfungen 
Beb in ber ledigen Sefc^affen^ ber SagctfUtttcn obffitegeln; Digitized by Google 179 — 1877. Jl 6 ^ Sitctftf if 4ei Se«lraISI«ti - ».Scinun: — bccfdtai bcn 8ccf< (d friMn tCcbucHoiNB fu ftHguif mdi^c 
^icr moiu^ei 3titete|Te ettoecfen. Pfaff, Dr. Fr., über die Bewegnng 4et Firnes and der 
Gletscker. Mit 8 Uolzwhon. u. 1 Staindraekur« M&aeben, 187«. 
Vmtt in Caan. (S8 S. gr. 4.) M. 0. 90. 

SJcm SSerf. ft^ienen mit 9iec^t bie SöeroegungiSoex^ottmffe 
bei SirneS ali einer Cuelle beS &lct\6)tti nid^t genügenb auf' 
gcKärt, unb er i)at bo^cr an bcm Wetft^fltctf^er eine Steide bar' 
Ottf bejüglic^cr Sßerfuc^c Qiii}i'ni.-nt: er fan^, ba^ fic^ in bcri&nt 
am gtm neben ber ^oci^ontaUn axul^ eine fe^c enecgifc^e Decti* 
cate Bewegung geltenb nuK^, tettnaben foi« nrit «ner Sotanls 
Bewegung , mit einer Serfc^iebung ber J^imtöeüc nacfi ben Sei= 
ten ^tn; au^erbem Tonnte er {owo^l bei bcm horizontalen ^ort' 
fc^reiten aii bei ber Abwärtsbewegung ba9 aüä) fäc ben 0(et* 
fc^cr gcfunbene ^lliiiiftat conftattcre», ba| beibe DrtJöeränbe' | 
rungen für bie bfui Ufer gcnäijerten '^^unfte bei Simed lang^ 
fimer ecfolgen ali fiir bie in ber äJiitte gelegenen. Seracc fieHte ' 
er e^))eritnentea fe^, bag fc^on burc^ ben tDrud ber oberflät^^ 
litten 3rtmf<§t(^en ouf bie tieferen ftc^ biefe le|jtcren in ®Ietf(^et= ; 
cii nerwonbeln, unb bafs bic '^^crcifung bc5 Sinie* nic^t fowo^t ' 
buci^ ben 6<^mei4pcoceg au ber Oberfläche unb bod 4)e{rneten 
btefel, btc ttefciCB gfenfgniet öberjieiienbcn SBofferB erfolgt; 
er ,v'c^t ben @(^(uB, bn^ uemiöge beji blofien t{)nutat in etner 
Ziefe Don 15 — 23 SKeter ber ($im in dii übergebt, unb bag 
tmt un# bie großen gftcnmnlben unten nic^t mit ^m, fonbem 
mit 5i3 ongcfütit üoriuftctlen f)aben. Scfiliiffe betont 

^faff iiod) emmal ein fc^on früher erlangle«) 'Jtefultat, baü bad 
<Si^ na^e feinem @<hmelj)mnite aii ein im ^öd^flen ®rabe plofti* 
fc^er it örper anjuf e^en ift, für weld^en fc^on ein ^rucf Don einem 
£rci§igftel9tmofp^Sre ^tnrei(^t, um feine (Seftalt ju Deränbem. 
3m Sufammen[)ange mit bem SJorfte^enben fpric^t bie§ natür- 
lich fehl iü (i^unften ber l^tit Don Socbe0, ba| bie i^iScofität 
beS <Sifr« cht wefcnttic^et Otmnait bei ber 9ort(ewegung bed 
(MIctfifier? fei. Tii btc '-Bcrfitc^e mit ^inrcit^enbcr Wenouigfcit 
au^ejü^tt werben fonntcn unb Se^Ierquetlen möglichfi Der^ 
mieben warben, fo haben wir in biefer @(hnft eine wetthDoIIe 
Srgäujung unferrv SünntnifTe »on bem ttcfpcnve ttrib bcr 
©ewegung bcr OMct)d)ci- ju oer^cichnen. 

ftcut« 3a|riiM4 fär Ttmu.Uojit, Oeslogtc u. $<UaMnt9l«t{t. ^H^. 
»w «.Icenbtrk n. ^f[««Ul|. L^cfL 
3nb.t «. 8cUt«4 MttM*lll«|taOfm■Maaf)mnta.- 
«. Klct. WttnM, ein nncl SlRcnL — CX f T«ai, 3|tTaf«i4(n 
am ^nmo«. — etreng l.JtIaol. Aber bU (k^yglMn. Vcfttinc vcn 
aXiantfota ia fUrtoarnttttlt. — 9(icfi»<4fel ; SoK Mmlir; %n«i&jt. 

C>tr 9mtt», ». 9. C. fisll. 17. 3^r|. Ilr. 12^ 1876. 

3n6.: gr. #ef4> Uer U» Stbamrat htt StgcL— 0.9>tt< 
^(T, fibft feie &a§nctt lt<rmtn^jfnunafn btl {noen (hetiplarcn M 
lapancf. !Hief(iinol<^. — tt. R. ». £>cinn'»r. I^eutf (blaut t S.\uAt> 
tbtfrc u. Heflfl, «br «RuBfii n. g^ba^<n. (6*1.) — g. d. Koil ©t» 
fud) tu\i>\tx '»^:irt>n u. «.luarlcn Un jlU 76. — €«• 

icfponbtiijtn: If^iictUcni \fUeratiir k. 

Dr ftetarffTflir. ^vH* w« is. 6lf crtr. 10. 3abTfl. 9h. 1 n. S. 

y,nb.: I^a* Spettnim iti neuen 3tern<J im Stbivan. lieber 
bie *iiatur ter elafl. 9la<bnjitfuny<. — Heber Me Äreiue jirifdjcn ter 
^lrei^e u. bem Xertiär in tm Äclfeni^elMT^en. — Oieiure ItnitTfudjiin' 
jjen über '^acterien. — Tie (ini»'ernun,u« ttt rtuireine. - 2<er(u4e 
aber tie 9lffimiljlion in ben 'i'flanun. - SlUrfun^ ber ffiarme auf 
Sblor», ftrcnh u. ^«'^filber. - Ubnitlfd^e Otrineffe bur^ epannung«» 
eieftrtdtät. — WeoArarb. gcbwanfunc» lex (^UÖHe b«t H» MtbMUtil. 
gäUjVrbieren. — Rl 'JiitlbcilMn,v»; tfitetanfctie«. 

at»tnif(i>t* Zentral >'3latt. :Het.: iKut. flrenbt. 3. f^olflc. '.3abra. 
«r. 1-3. 

3nb.: Söcdjenberidit. — Sh». D|ln?a Ib. polumdiem. StuMen. — 
Sertbtlot- neue llntcrfu&nnaen über d>tm. (lTf6einuii^en, tiert'r>r> 
^m^utu^ gt^Mtlf (IltfiTitiat. — AltiRcaXitt^cUMfltni It<^ttifdK 3ritf4rift ber ifttn. 9tftW[^ttl fir SI<lMnl«|fc Kcti«.! 
«aan. 12. Sb. 9iT. 1. 

3»^.: <B. ■f)tllmoia, Mf CMBicrretcnjeit Dtntfibli 
ftlelntre Otitt^ilnnara; SUent«:tol4t FriRchauF, Dr. J., Prof., Elemente der absnIaiCB Geoi 

Leipzig. 1876. Tcubner. (VI, 142 S. gr. 8.) M. S. 40. 

9tohbem bie rii^Kge Vnfbht ftbev Me ^oraflefaifrogt i 

meiflen Steifen ©ingang gefunben bat, holt bcr ir 
Dotlftänbige Untetfuihung ber geometrtfchen iöoraueH^i 
unb eine überfichtliche 3ufi""nenftctlung bcr 3tefultate 1 
niif bciiügli.-fjcn ?Irbciten" für jeitgemäf}. MI8 ®runbbg 
ba« SBerfchcn bieate itjin feine Dor Dier 3aÖrcn öenSffea 
freie Bearbeitung Don 3- ©olqai'« obfoluter 9laumlehre; 
fich aber bemüht, bie auf ben @egenftaitb bejügliche Sil 
mögli(hfl ooUftSnbig 5U benu^en, Wi (Snbiiet feiner 
betrachtet er ,,bi-: (frfcnnliiif} bci> 5inf[nffci- einer jebcii -a 
geometrifchen ^Boraudjeäung; benn nur baburch tonnen 
Derfthi^benen formen bcr wrfahcung entfprechenben 2^ 
aufgebaut werben". 

!Ccr gefammte 3nhaU bti 3chrift(heni) ift in brei 
getheilt, oon benen ba« erfle bic SorauSfe^ungen unb 1 
gebilbc (Siugclftarfie unb firei?Iinie, (Scrabe unb 46ene) 
bell 35a8 jiucüe ^uclj befprichi in feinem erften ^bfcftnitl 
IJorallelenoEiom unb bie euflibifche Geometrie ; ben @ega 
bei ^toeiten ltbf(hnitte# bilbet bie nichteuflibifchc 
beren (9runb(age bie Vmtahme Mtbet, baß bie 9BinftIf| 
eine* l^rciecfc* uicnitiev a\$ vrci Stechte beträgt. 25o1 
mein ber ni*hteu{libii(hen (ileometne filc i>er{^wiiibad>^ 
Srcfc^Pftitm {ii Me bcr csHibifi^cn ttcvgc^cR^ fb 
bie erftere auch jwecfmfißig mit 3. Sottiai . abfolulel 
metrie" nennen. 3)ad britteSuch, „(£nblid)er 'üaum unft| 
fute Geometrie" betitelt, behanbelt bie abfolute Sp 
bie Planimetrie bei enblichen StautncS, bie abfolute ^roje 
bie Berfinnlichung bcr nichteuflibifthen QJcomctrie auf 
conftanter negatioer Strümmung, fowie bie ;}iaunitbc[:'i>ci 
9{iemann unb ^elmhol^. — ^ S>arßeaunge weife ift to 
fno^jp , für fiefer berechnet, bit Wtt ber gewöhnlichen fi 
tungiwcife ber Geometrie ttUb boi demente» bcr gjnftintq 
rechnung uertraut [inb. 

Fleisehhaner, Ose, Finanzsecr., Theorie and Pnü 
RenteorerbnuDi^ mit besonderer Uezu^nahme anl 

Creiiit'lnstittilcn, Ahlösungscassen , Leibrenten- um) 
Versicherung.'-- Anstalten vorkommenden Geschäfte. Kii. 
und Uülftbttcti. Berlin. 1875. Weidmann. (XII, 81^ ä. 
M. 16. 

^iefe« SBcrf „foQ ein ^onb unb .t>filf«buch fein 
^Diejenigen, welche dientenrechnungcn anzufertigen ober ju| 
haben". !Demgemä6 mug c« n«h ffnfi^t bei Qer^ffert j 
S5a#ieuige not)e legen, wai man an 93egriffäernäruit(if 
SSerftänbniffe fclcher 'Jtcchnungen broucht; ci mup Gnfi 
bie inneren ©runbc Derfchaffen, Warum anf bie cai 
auf bie anbere SBcife ju Dcrfahren ift, ei borjf erfahrunsv 
iyerbaltungSmnßregeln nicht mit ©tiöfchmetgen übergcbf 
mufi foiiar auch oHc biejcnigeu ©rleidjtcrungsmiltfl 
meldte boi Umft&nbliche unb Chrmöbenbe fol(hex 9i«h>| 
iii-ben meillcM WBm goni ober gtm Zhei( fiefcttigcn'. 

Xo« gan^c Such jerfäHt in jwet ^he'Ie, tmn boten I 
fich J^eorie ber Sentcnrcchnung befchfiftigt S!«fJ 

fängt hier mit ben Elementen an , er bef))richt nach räti| 
leitenben öemerfungen bie ^f'tnieffung, ^ettbene 
Seitberechnung, geht bann jur Scrjinfung über, an roeü 
bie einfache unb weiterhin bie jufommengefe^te K:"^' 
$il€ontn^niuig W»^-f bann folgt btc Söctthrtbucti» Digitized by Cooglel !8I — 1877.. JK6. — SitcrarifiQef Münsm fttn^ntrt, (iecoKf Ue nnt^bucHon periobtMcr | 

c!:fltuiter unb enbtt^ bicirnigc pcrtobift^er nicftt conftonter | 
;>at}lun3en. ^rt ^toette Z^tü. ^at bie "^ra^d ber Sienten- 
M^nung ^um (Begcnftonbe mb be^anbelt juerft bie Vmorti* 
alioiyccd|nungen, fobann bie Seibrenten» unb fiebendberftc^e« 
unciAiet^nungett unb jum Sc^üiffe bie ^aritätSret^nungeiu 
, i^a {«ein alttt beroä^rtet @nmbfa| bet f)ra(Hfc^en 'Sttd^m- 
wxft i% iebe einigermaßen comptidote ttofiiiitiig fo anjuleaen, , 
iQ% aUt Dor^nnebmenben O))etiiltioiiat tm met^ft^ auS> | 
:tfü^rt tnerbrn fonnen, unb ba fi<$ t>ie ^nb^abung biefed ^ 
itambfa^ed lauoi anberS ^igen Ut|t att ban^iBorfä^tuitg boO« 
MiMfl onigeaiMtdcr Oeif^tfe mit dO ^rn (HQsdIcita — 
larum ifl bie 5otni bie^eS 5^et(e? uoninfcifnb porobigmotif^." 

Die SaxfteQung ift bur(^n)eg {e^r auiSfubtlic^, bet ^«f. 

nur wenig algebraif(^e unb arittinietty«^ ftenntniffe 6ei fei' 
len Sefern borau«, überoQ, md){ bloü im j^raeiten X^eile, fiu^t 
T burtf) XabtHen bie Slet^nung erleichtern ober ju erf))aren. 
'lud) ?lnftc^t bei 9tef. ift bie Slu«füt|rlic^feit fogar ^in unb wie* 
fa eine ^ große unb namentlid; in ben ^egriff^beftimmungen 
Pire cfoe taafpae Raffung roünfc^enswert^. 'Und) fßttt mtfl \ 
nandic polemifc^e ^enterfung raegfatlen fönnen. Önsbefonbcre 
nernuig Sief. ni(^t einjufe^en, nxurum ti angefic^tö ber X^ot* , 
iodie, bo6 fofi oQe cnltiotetten 99ßa^ifya/ften ben Binffng auf , 
He !taufr cine^ C^obrc^ belieben, „unfceqrciffith" fein foH, loie 
Bon „von i^albjäljrigetn, merteljä^rigem ^inäfuBe u.f.w. reben 
hmn" (S. 25). jin Serf. meint, „man würbe ebenfo gut bon 
nnem etfigen Kreisbogen unb einem runben iBierede \pxtd)ta 
fönnen", unb boc^ bat er auf bec oocl^ecgetaiben Seite ben ^in^^ 
n:B 'cbiglic^ aU einen bcfümwnlbai VU^fiab fflv Ilie UReffung 
i!« .Union bffinicrt. G — 1. 

jfiti^riTt füi mat^tmat. unb natnnoijftnfi^aftf. Unttrri^t. i^xtp 
I m S. i&offmann. 8. 3a^rg. I. ^eft. 

3>^: 5. (i. S. ^offmann, (ine famnatfirte 8Me, sr(«(t«H im 
Mt e« vUaa. CMtra Nc IUimf.*Bnfiwid( in ^■Ing.— 
#«aC |K ImM wer bol fMmti; n. MaI|t.9ifaKfp lein IrigPW' 
afc miiifite. — at<(#. At dNundiaft ebe «nAMt ler ««• 
iK — <f.fl(iltbeifa«8(n: 8<trrar. SnUltt; 9tta|. 3tltnnj). ännubkttnbt. jKtirdhiritffdiiilitf. 

ilWiiiBir»A<L. Ihe bo«k •rBcbfew rMli, b; Abu I-Walld 
' XmwAb Iba Janilh. otberwiM Mlhd Rabbi YAnih. Now flnt 
cdüed, with an appcndix, conUinin^ extracts from other Ilebrew- 
Anbie didMoaries. Oaford, 1875. Clarendon prcM. ( VIII, t>Ub S. -i.) 

Die %okt €Mbmg, »de^ 9fo 6anA4|^ in beettcfi^e ber 

Stbräifcben Sproc^funbe einnimmt, mo<^t bie öorfiegenbe '^Jjiblico^ 
bon ju einer befonberd wertbooden. 3)ie wichtigen ^iufftedungen 
3bn 6:f^ji0g'e, buri^ welche einer tDiffenfc^ftlic^en SBe^anblung 
ba ^ebräifc^en dkammaäl SdaHfn gebrochen würbe, Ijat per^ 
3k GanA($ für bie l^e^ifogra^j^ie nu^bar gemotzt. (Einer 
t'oIJ^en ittufgabe war gerabe er in befonberem IDiofec geioae^fea, 
bo acabifc^ Snpn^cU^cfomlci^ toeb^ fU^ bun^ bie 
taaoU onfbl^nbe fOtmatk jß (SnAobn, ber IMerfiobt 
3bn Qaa&df'i, aw^ in @)Mmen »jerbreitete, mx er notli'tänbig 
Mitlaut, feine gcSaätü^ SSenntnig ber femiti)4ienJpouptbia(eIte 
^(ittbigte i^ii |it einer «witge^enben SBerglei^^img twraflgli^ be« 
hbräif<§en nub atobifc^cn Sprot^gutc«, fein fritififi freier 
3:anbt}unft gegenüber bem !ÜtbeIte;rte unb {eine Selbftäabigteit 
^ imüber ber trabitioneflen 0u«lcgung waren bon gflnftigftem 
Sötfüiffe auf feine (Sfegefe. Unb fo finb feine Scbriften ben 
ic^tn Sr^gniffen ber arabifi^en Sprac^wiffcnicbait an bie 
^( iu fteHen, inbem auc^ ber &tbxaüd) ber für grantmatifc^e 
V^aiddnns fo att|cnnbcntli($ fein onägebiibeten arabifc^en 
oon beforibevemffori^ loor. infolge biefer Sorjäge 
^ 3bn Gon&c^ ina&gebenb für bic nac^fotgenben Generationen 
^ {äbifc^ mtUfycUn gemorben, uub bie fpätcreu Wkdt Cc«t«a(tlatt. - 3. Februar. — 182 

^dtAif<^ Seirifograpbie ftnb meift bloße iBearbritungen feine< 
grunblegenben SBurjela'örtovtnic^f«. *-i<or^üi;(id) ftebt ancb 
55aüib ftimt^ii, beffen äBurjcliourttibuc^ balb aUgenieiu gebraucht 
würbe unb im ^öd^ften flnfeben ftanb, gou) auf ben ©c^Item 
3bn Qanuc^'iS, nur baß er mit9i;4!tDielfa(^Don ber aQjufü^nen 
(hei^tit ber Auflegungen 3bn Qcm&dfS fic^ abwanbte unb ju 
ben l'HefuItQten ber althergebrachten ©j-egcfe siirudfe^rte. Xroft 
biefer ^oftm Oebentnna fär bie (Srforf^ung bei hebraifc^en 
Bpta^t war bdi nmienoSrlexfo^ 9nt OaBUgTf atttfhmgcl Ml 
je^t nocb unbefonnt, rcä^renb feine (Mrammatif wenigften§ in 
bebraifc^er Ueberfe^ung uorlog. 'äüti, wai und bisher Don 
einzelnen Hudlegungen biefei} wichtigen SSerTed betannt vm, 
ging auf eine jrocifacbe OueQc jurüd. IffäU entftommte e* 
ben Ueberlieferungen fpäterer iübifc^er iSehriftfteQer, t)orjflg(i(h 
ben Angaben !S)aoib &imdf\'i in feinem 9Börterbud)e, tbeilS war 
t§ oon @efeniu8 in feinem Xhefauruf nach ben (£|cer{?teit, 
Welihe er fich aai ber C^orber ^anbfchrift gemacht hatte, txr* 
öffentlicht loorben. ^Iucf> Ic^tcve l'iittbeilungen lunrcii ieljr 
unjuoccläffi^ fo bo| beceüd ^bigex in ben ^ufögen ium 
Xhefonmi Qidef Berlc^Ugcn mnfttc; 

ber funbigen ^anb 9Jeubaner'3, ber bereite !'^<>2 im 
Journal Asiatique einen focgfäUigen Bericht über 3 bn Uanäch'äi 
Sßurjelwörterbuch oeröffenttidhte, liegt fe^t ein genauer, fritif(| 
gefichteter Teft x>ov. Setnt^t würben bic öoflftänbigen ^anb» 
fchriften ber :iöobIeianif(hen Qibliuttjef 5U Cfforb mtb ber 
erjbifchdflichen Jlirche oon 9lonen, benen ftd^ noch ein Fragment, 
ebenfad^ ber IBobtejana gehörig, anfchloß. recipierten 
Icjcte tfat ber ^eroii^gcber bie 3Jarianten ber übrigen beiben 
.•panbfchriften beigefügt, ^tufeerbcm finb bem SBerfe wcrthooße 
Üa/^&ffi beiftcgeben werben, inbem ed ber ^exfajfa buo^ 
pamde eUBm dal ben hebräifch^arabif chen SBMertfi^ent mm 
®at)ib ben Mbrohom, 'Slli ibn Sulcitnan, Sn'abja ibn Danän 
and unb bem hebräifch gefchriebenen Sibrterbuche bed SKofe 
Ben Sfis4^ tat fyi*3l'^\af) bereif 3ür bie o{#H!heii 
©crcidicrungen unb SBeri^tigiingon, meiere ber Äpporat ber 
mittelalterUcht^UubifchenSchnltausilegungburch btefe^4^ubIication 
erfährt, finb wir bem Herausgeber ^u (ebha^mi S)anle b«r* 
|)fli(htet. SBie wir biefe wichtige 'ißub(ication, fowie früher 
bereits eine neue tüuSgabe ber gramnmtifchen Schriften be9 
3bn (SbajiOff (Don 3ohn SB. 9Jutt, üonbon 1870) bemSlualanbe 
Derbanfcn, jo wiQ nn4 baffetbe in ber nüchflen Qnt abermaU 
mit jwei wichtigen OettmbeffelSeBStteraturgebieteSbefchenhtt. 
Cinerfeitö bereitet ^. I)erenbourg eine .ßicrauSgabe ber fleineren 
®<hriften ^bn Qm^'i. mitittuSnahme bed KiUb el-Taacb wir, 
ooT, wef^e bot flMbifdhen Xe^ mit franj0Pf(^ 1Uberfc(^inig 
bieten foQ, cnbererfett« WiO «ctj. ®. SS. Godin« ba« SJerter» 
buch bed Tlo\t ibn ^ijchal ben hO'^^^'fioh mit eng(i)chcr lieber* 
fe^ung oeröffentlichen, wai bie Sreunbe ber (iJefchichte bec 
hebrftif (hm SptcKhioiff cnf(hoft mr nit greube begrüßen ttmicn. 

ij Ajer, C, Reck, phMolefle de la lasne Arancalie. 

Parit, 1875. Dumonlia. (Viri. 136 S. 8 ) 

2) Schelcr, l'i. Aug., Itil,li..tli,'iM;r.! , rxpus«'- des lois ijui t.- 
gisH'iil la Ii .iiiAlurinaliuii rraiii;alsL' iles inuis l.iiin«. (Ouvtagc 
c<imi>li n> tiLiiii' du „Dii'lioiinairp d riyiii ■lni.i.' fran^aise" par 
le UKime auiciir.) Itrüucl, ib'ö. 5]uquardt. ( Vlll, 2&9 S. 8.) 

dl fei UM erlaubt, Aber jwei 8ii<lhw, »elihe fi(h irnfMent» 

tichen biefelbe Aufgabe geftcdt heben, mit nur wenigen SSorten 
uni aujjjufprechen; gerobe, lueil wir fo gern ouf basi (iinjclne 
eingingen, würben wir ®efahr laufen, ben hier oerftatteten diaum 
weit ju uberfthreiten. öeibe söüchcr finb gewiß nicht ohne Jüer« 
bienfi; ober fie entfprechen uuferen (Erwartungen nicht t)oB» 
ftänbig. 3" ib'^^r 'ätnioge finb fie burchau« oerfchieben. Sltjer 
bemüht ßch mehr um bie oOgemeine tüetnuhtung bd pfpntti\^ 
Ifofenl »nb jeigt fowohleinebebenlenbeSähigmtberSarlegung 
ali audi eine ancrfonnen^suertbc Scibftänbigfeit, bie ihn freilich 
dftcrf iu wunberlichen (^ebniffen führt ^.iö. @. 31: „Oa Digitized by Google 188 — 1877. A6. ~ Sitcxattf 4ef donne aqjoird'hvi tim tyllabe de pln k tow liS nota dont 

on fait sonner la sjllabe finale sans qu il y alt liaison, par 
ex. mer (= möre), sec (= söque) etc.". ©.45: „Le principe 
gön^ral est que les vojelles se permatant en descendant 
r^chelle tonique, de maniire que l'a, par ex., peut s'alt^rer 
en i en passant par rinterm^diaire e, taodis qae jamais i ne 
devieudra a, pas plus qu'un fleuTe ne peat remonter vers sa 
source". ^ie uiU> bo tvüb auf bot 6(^nmcrif(^ »«loicfen; 
ber 8erf. ^at rnif eine OrBmnudi« ronuid« wn (Bni^^n) 
öetfprod^en, un-Icfje in lotHfonimencr SBetfe on bie jüngftcn 
fbchttbm übet bie äßunbactoi ber fnn^fif<^en &^B>tii 
onf^CieBm »irb. — &fykt legt bot Qonie (BmUHt wf Ue 
efaljcIncH 1^al]ad)tn; ^ein Suc^ ifl burc^ bie reiche Sammlung 
bon ;äeif{]telen unb bie gebü^renbe ^erücfftc^tigung beS 31U< 
ftanjöfifc^ tPcrt^oQ. Uber bie aQjunielen Unric^tigf eiten unb 
ffierfe^cn überrofd^en un« bei bcm Sßerf. beä et^mologifc^^cn 
SSötterbuc^ei. — 3)en $üu|)tfe^Iet beiber @<^riften finben toir 
barin, ba§ fie ntc^t auf bet ^ö^e ber SBiffenfc^faft fielen, ba| 
auf fte bie neueften Unterfuc^ungen, meiere über bie @iainmatit 
boti 3)iej ^inauiSgegangen finb, tuenig eingetnirft ^aben; tS 
ift hkf, ein -Iclilcr, meieren W« g|cil(«%ni «tbeiten auf ita= 
liemi(^eBi diiebiete t^eilen. H. 8eh.ch.rdL Bergmann, I >. G., rn f., cours de lingulstique fait tnoyennanl 
l'anaiyse f^lnfvsologique des mots de la fable de Lafontaine: Le 
rat de' ville et le rat des ehamps. Paria, 1876i> Sudlll A Kidi- 

baolier. (XLVII, 269 S. 8.) fr. 4. 50. 

SBir finb getoig bie Seiten, toelc^e glauben, bag bii$ ^um 
£atein 'ß.ütS gefe^mdgige bur^fK^tige (^ntmicflung unb tjom 
£otein obtoäctö SQei Serfofl imb iBemirrung ift, bag mitl^in 
bie beiben Spca^pmclbm im 0anjen noc^ im (Einzelnen 
mit ctnanbor 511 ücrglciien fmb; a&er tt)ir finb bie ©tften, föelc^e 
gegen eine tDiatüiiic^e iüennifc^ana comonif^ec mit loteinift^en 
(Etymologien Sinfino^ ci^eben. 8k4^ nim eine Sofnilafm'fc^ 
Sabel ^cniiimiit itnb bie einjcineit SSörtcr nic^t nur biS in ba8 
£ateini{(^ jurüd, fonbetn au(| burd) alle mi}gIic|eninbogermam: 
fl^ciiS^no^enbecfolgt, ein fablet coors de lingaistiqae fc^eint 
mi aHerbingS k premiire Tue, wie ber Serf. im Eingänge ber 
Sorrebe fogt, 6tre ane singolarit^ ; bo(^ welche« SBort foQen 
loir gebrauchen, um ben (^nbrucf ju fd^ilbem, ben mir bei 
»cücnm ^infc§en, in dolQt oOec b« Itngnißifc^en ÜÜiunberßc^' 
leiten Oeigmam^f, empfangen? tBerbietbiftcht ^egt, ba§ rien 
ouf re-oute, trfsa auf *ter8. ältere ^otm tion ter, je burc^ jo, 
ejö auf ego, itaUenif($ cib auf ecce-illod pcödg^er Ktt bem 
uns jtt ttecfUbibigen ttinutt toit nh^t (offinb H.8ch<clurdti. 1) Hennier.Loni«- Francis, les eonpoa^a '.qni coBtiennent 

an verbe i nn node pcnonnel en latin, en franfait, en Ita- 
lien et en eipagnoL Onvragc qui a partaci le pnz de lin- 
guitUqae an concoun Volney, en 1873. Fttri», IBTS. Inpri- 

raerie nationale. (2 Bll., XII, 282 S. gr. 8 ) 

2) Darmesteler, ArsOne, traiti' de la formatloD des mots 

compoNi's dans la langue fran^aite comparee aux autrcs 
langui's ruiiiancs et au latin. Paris, 1S74. A. Franck. (XIX, 
331 S. gr. b.) 

A. n. d. T.: BibUoth^ne de Tdcole des baiOes dtadeieie. 
Sdeiien pbilolofk|ae* «< hialoriqnes. Dlx-Mavttme AMOlenle. 

ICic romanifffjen 3"fanii"C"ff6«nö«n ffttt» bi§ tjor fturjcm 
fe^r oemac^Iäfftgt tuorben; txUäxt [id) bieg barauS, bog 
man, im S^ergleic^e bctt «ononifc^en Ableitungen, il^rcn 
Umfang unb i^re iBebeutung unterfc^ä^te, bog man bie Dielen 
intereffanteii '4>robIeme, bie mit i^nen oerfnüpft finb, überfa^. 

3) er betreffenbe Abfc^nitt bei Xit^ umfagt me^r als 
31 @citen. IßeuerbingS ^aben befonberS bie franjdftfcl^en 
^ufammenfe^ungen bie Qufmerffamlett ouf fi(^ gebogen; einen 
äiemlicft bürftigcn SÖeitrog ju i^rer (frforfc^ung liefert 3.8. 
ia iia^itibtxk^t übte boiB fimfenßöbtifd^ (S^Dnnaßum in Centtofblott — 3. gfebntar — Ml! 8ecfia 1872 (3o^e« e^ndbt: »Hcter bie Iwitft^j 

Korainoljufommenfe^ung''). 1 
Soui« 5ran9oi« aJJeunier (1824 — 1871), Weleda M 1 
borpgSroeife mit claf fifc^er Philologie unb Oergtciibenber Sptä^ 1 
loiffenfc^Qft bcJdjäfiicjt ^ot, erhielt 1873 bie ^älfte b» *^m{i£ | 
üQolne^ für bcei äb^anblungen über jufammengefe^te SBihte;^ 
^mei baoon mürben noc^ bei feinen ^ebjeiten gebruit, bi( j 
britte, toelc^e eine getoiffe Krt romanift^er ^t^ammenfeyniMn 
(S. Vüti ^ßhrafen, Diej ®x. II, 438 ff.) gum Segenflanbe Vifl 
erjt nad) feinem lobe. ift bie borliegenbe. Setf,! 
teilte 1874 fein ^ivA bei bem äDZinifteiium ein, um ben S^nra 
beiHben anf etooMfeflen jn ecfangen. SSktam^ fümm «j 
uns faum öorfteHen, bo^ er felbfl für brucfrcif gebolten 
ba ei faft auäjchltcglic^ aui einer aOjUfchematifchen SaniwlsM 
bon l^eifpielen befielt unb ccft ba^ leite S>u^enb Seiten ndi^ 
bem Xitel Appendice hai Viaenoithtigfte, bie aOgemciMra 
C^örterungen, enthält Tiefe befc^ränfen fich übrigen^ auf eou 
fehr loenig befriebigenben :^erfu(h (ber 93erf. meint oOerbingfl 
ed fei eine r^futation en rdgle), bie ^iej'f<!he VafU^t ^u ndM 
legen, ber jufoTge in bem eiffcR^hnle jener .3nfonn"enfe|mi4| 
ein 3mperatiD ju erblicfen ift, roä^rcnb SReunier in faft aO(M 
SöOen- bie bntte $etion @ing. bed ^nbicatioe« auffteOL ^ 
atav WMfiil bt bevilMqiia, batticaore, runpieapo u.f.H| 
nur bie m ober ne Orthographie bf*r Tiej'fchen ^Infi^t gün^rj 
Unb wai bie )iöegriff^entmicflung erlangt, ju welchen ^nnohoxi 
ift SJJeunier nicht gc^raungen ! ®o fotl j. ©. baiae mala (S. lOSH 
fein: acte qui baiee le main (consiste h baiaer). Sag wSä 
f(hä^end»erthed anaterial in bem iBuche enthalten ift, iifiiiwffl 
mir gern an. Sie ^d^ottung ift oorjüglidh; bie "iiipm im. 
einß lm{cdii|en S)ni(Ierei (befonberd Icimtii^ an bem ^fSU0 
in ber SKtte bei 1) ftnb gerabeju dn Stebfal fix We Va^a. 
Soch mant-5c(t c3 nic^t an Trucffetjletn, fo S. 137 batiaorta, 
@. 264 accoruomo i^^itx richtig aie ^mperatio gebeutet; @. 13$ 
ober dtt SNbiaitlbX e. S65 oaedadsToU. 

Ser, welcher bie ^crouigabc ber SWeunier'fc^cn Ärbeä 
geleitet hat, «rf^ne Sarmefteter, ift felbft ber Scrf. einet mt 
audgebehnteren @(hnft über bie franjöfifchen 3ufammenf£^B||P 
im ?l(Igemeinen, welche im oorhcrgehenben ^atjre erfc^ienen w* 
(fchon im Januar 1873 war er auf @runb berfelbcn jum Ettw 
diplom^ de la section d'Hiiitoire et de Philologie de l'^eole 
pratique des Hutes Etudea etnonnt tDOiben unb ffaiß 
JBett hatte ber t>md begonnen). 2)09 8m^ t tom e ff e ln 'i i|| br : 
ieber .Oinfic^t eine ganj oor^ügtiche 2eiftung. SJer Stoff fie§t 
und ^in in einer ^Hwt^faüi(^tcit üot, bie ber SioUftönlrigtat 
vOfß^ Immt (Me Se^eifMffe bee befpnx^en OMr 
füQeh nicht weniger aU fio enggebrutfte breigetheiltc ®eitfn\ 
er ift auf baS (^ntnblichfte, oom iäpca{ht>hi^fophM<^en an 
ium fiautlichen herab, unice^M^, ^ne bi^ trgenb eiw 
Sdjwicrigfeit au« bem SBege gegongen Wäre, unb er ift iu4 
®runbfä&en angeorbnct, welche unferen üoQen SöciraQ i^abtL 
Sarmefteter ftü^t, obweic^enb uon S)iej u. Ä., feine (Sintheilnng 
ber iufammeimef^ten SBöctec auf bie bei becrn )6ilbung ooc« 
genommenen S)enii>beraH«tten. BunAcbfi bNibcn jwei ^au|i> 
giuppen unterfchteben , bie juxtapos^s unb bie eigentlidj» 
compos^s, bie, metche auf einet (SQipfe betuben. StiijW 
flfcnn grenjen fie W flCflCM eiwnber tA. wbmü 
ftch bie 3fit, in welcher eine Sufinimenfctung cntponben ift 
oft nicht beftimmen; fo fann orfevro rein fraujöfifch unb ban 
ein eigentliches compos^ ober frühtomanifch (fpätlateinifch) uab 
bann ein juxtaposd (äuri-fdber) fein. Änbere Schwierigfeifti 
fflr bie Seutung bereitet ber Ehotafter ber äuf'inimcnfe^unfleB. 
Shchtig i&f){t Sarmefteter bie SBiIrter bei Zt)pü9 bIaDC-b«c 
nicht, wie man gewöhnlich thut, ju ben composes, fonbern (uniff 
Annahme einet @9ne(boche) ju ben juxtaposös, giebt aber jii; 
bog fie bei eintrctenbem ©efchlc^törocchfel (le rouge-gorge) Jl 
mtinichca composes »etben. CÖu ben auf @. 42, Wm. 6 m Digitized by Google — 1877. — Sitccacif^ciCenlvttdatl — 3. Setour. ~ 186 Umrten Öciipieleti ^ätle er, lüie S. 3ü ff-, bcti $Irliff( ^iniu= 
I|IR {oQa^ olfo le saiata-wiDe, le k«rr«-neuTS.) ^ingegoi 
pltm iw tth^t jMQcicn, bd^ Qct&tiAingcii unc cUurroytiitt 

r^cait, haut-place triebt juxtapos^a feien. Iiomtefteter fogt 
129 : noDs vojons un adjectif, en so combinant arec ud 
üte« adjeetif Ini donner nn sens absolu et le transformer 
n adverfie. ?lbtT bfr zweite I^etl ift ^unäc^ft fein ?lbiecltD, 
7ni?em ein ipartici)), utü) bei erfte Z^eil ift ein 2lbDerbium, baä 
s berfelben 9om onitt^ft biefor iSerbüibungni auftritt 
U Toit cUir, U mmg t gm, il porte baut la Mt«). Nonveau- 
< unb mori-n< ft^ twn bot ebengntamiten tBOrtem tdi 
B^t^ränglic^e Subftontibe trennen (ber neue &choTtne, ber 
pMette^orene); toirb objccti&tfc^ gebioud|ty {o ift eigrätlü^ 
Emvwo Bitge^arig, ebenfo »ie ). 8. fimz n wm uni haas« 
3 nnaie abgeleiteten fau^-monnayeur S.26 (neuer Qkbortner'» 
Neugeborener, ber folfc^ ^tän^ = bei Solfc^män^er). 
ian]dfa bie joxtapoa^s nab Me eooBpos^ ellipUqaeB ^eUt 
Dannefteter bie compositions par particnles. Slber biefebritte 
Uc^e ift, toenigfteniS unter ber ü)x gegebenen äcicic^nung, nü^t 
(crri^erttgt; benn fte «^t, tote 3)axine{letec fdbfl fo^»t 
umerlt (@. 7. 19), einen großen X^eil oon reinen jaitepoa^s 
nb tjon compoB^a elliptiqnes. X)ie le^teren finb in ber TfyA 
\Ti brüten (tapitel (de la cotnposition proprement dite) 
Ki>TO<^; bie er^en ixoox im jroeiten (de la composition 
?ar pwtieolee), bo4 i^ ilfnen im erften (de la jaxtaposition) 
la i^nen eigentlich jufontmenbe $(a^ angeiuiefen. Xie (Sigen« 

rlit^eiten, iod<^ ben ^artilel^ufanmenf^unfle» gemein 
er^d^en oQaMngd eine befonbm 8cf|WM|in8; <Äo M 
bfr \>auptefail^ung müffen fle gegen boS Oon !tanne^(tar }n 
i^Tunbe gdegte logtjc^e ^rincip jurüdtreten. ilii eine Unter* 
cbtt^eilnng ber jaxtftpoite iDftAen roir bie jenigen 8eiAa nnb 
Vbjcttiaa betrachten, in benen eine ^räpofition abberbtale 
MxBiKtg angenommen (;at; ali eine felbftänbic^e britte Cllaffe 
nur biei^araft^nt^etifa roie embarquer, adoucir gelten laffen, in 
, baua Mt ^Nceffe ber ^ufanincafc|nng unb ber Ableitung 
'■ItdMcrterquitftftnb. SBefoidwcf aitffii^rlith unb forgfältig 
ftnb Somefteter'd Unterfuc^uttgen über bie compositn n par 
phraa« (@. 146 — 205); in iüuug auf bie Sammlung alt* 
pntjlVfV'K 9lidMK Mn Wcfev Sefi^dffcii^cit lohb SReunier'f 
Xrbeit bic >tnb ba ali ergfiitjettb benrertben fein. 2)a ber 
^tcad fu^ febr in bie Singe gebogen l^attt, f o machten ficb Notes 
additionelles (@. 317— 328) it«|(»enbtg. SBir {(^lie^en eine 
3itibe einzelner ^emerfungen on, 6. 2: metier ift nic^t = 
mnettier, fonbem moastier. <B. 17. 22: dimancbo ift mobl 
(btr aui di(d)emenche alt au» die(d)meDche ju erflären. 
i«niefUto fogt: La ptotonique ö breTe a da tombtr tout 
Ab«rdt titc tofar ^obcn cl fa nicbt mit dner foteilriftben 
Sufenmnenfe^ung ju tf)im, fonbem mit ^wei ^l'ötlern, bie erft 
iy ü, ivie ma nowben ttnicii^en fc^ilie^cn, ^ einem 

ocm 9?omtnati» aria tarda fein? ©.27: SBie fann im 
^olanb^liebc iBent 3093 ba« breifilbige orie örje gcfpro<ben 
imboi? tote lann eS überhaupt au rea fein? ^aben mir 
la^tattrata boriii \n feöcn? 3. 00: .Fiörement Boppose de 
tonte nöceseite lera au'Ute". Unb i'ierte if 3. S2: l^ntoicfem 
i tatojer(aIt tuoyor «= tu-icare) cin'ißorafi)ntbetifon? @.84 f.: 
Da ^o^itnnterfihicb ber Serba <)borgner, kluircir n. f. to. 
' Ml KR anbeten verbea paraBjnthctiqnes befielt bartn, baß 
-•'I nid)t ben SBert^ einer "j^rcii'ofitton, foiibern beii eine? 
■roeibiamd bot €. III ff.: Säir fe^en bcx bcriptocbeuen 
p^oMnag fito Wc VocMM eal- mtt 6tNBmung entgegen. 
^ :nneprter bat Unre(i^t, ju bebaupten, baß ba« ^loli^iifc^e unb 
^sonifcbe ße nicb' fennen; franj. camus ift ital camuso unb 
Seinlifihen, iOene^ianifd^en, SBälfc^tiroIifcben boben mir 
olamar-ä, neben lumar-k, »eltbe^bortrcfflic^ calorgnepoßt. 
Qfi colioa(OD für calima^on ftnb rätoiottt. carcalogua, calorgna, friaul. caj, ücnej. itol. caragollo (licA St.SBorterb.I) 
jft becAtffiCbtigen. 8. 12i : Stef. fie^t nicbt, toorin ^(b pierre- 
poBMi, bai gewiß fcboR in Shci^nmiattifcbäi al« pftr^pdnie« 
befianb, oonäTi8-stnithiounb&cer-&rbor unterfcbetbet. @. 123: 
trois-sept ober tr^sept bätte auf @. 237 unter bie itolienifcben 
^ufommenf e^ungen gebort. S« ift übrigen« ni^ — troia et sept 
(8. 124 ., fonbcrn bejie^t fic^ auf bie 21 *J.'pint#, lueltbe eine 
^.ßartie (Uiömü{§cn. S. 131 : 3u foruiica-leo luQr ju bemeclen, 
baß baffelbe eine Ueberfegung uon bem ftvfft^olattw bct 
@ci)tuaginta ift. Oripeau foll im 16. ^abrbunbette na^ bem 
lai anricbaleum gefcbaffen »otben fein. 9Bir bnben aber ant^ 
eine ^orm orpeau, bie [id) ju oripeau oerbält, toie prot). aurpel 
ux auripel, aarpim«Q ^ anripimen. 6. 135: Barboaqaine 
ftebt gewiß ftbr barb« bonqnine (bergt etnerfeil« bo< pa», 
Sbjectiü bnqni, anbfrerfettä fpan. barba catininaV 3. 137: 
3)ie Ableitung merluche maria lucius iß und ^lucifetbaft ; 
rxtil merlaa, aw^monie. @. 138: 3flimi^qiuHrti«r>Bal8tN 
eine beutf{^ Sufamtnenfetjunfj lüie bonrgmostre, Tagnemestre? 
@. 140: maintenir ift geiuiji fein „composä purement fran9ais''. 
Q« iß «mamitaioi«, fo baß maip- für man- eintrat, toie pai« 
fBx per- in pardoDBW u. L (@. 76), ober oielmebt — m&on- 
tmire. @. 142 f. foimenti wirb au« bem Subftantib foimentie 
obgeleitet; wegen be« @ebeutung«übergange« aber bucfte nid|t 
auf Uuphime (bla»pbemia unb blaaphemu), parjur« 
(perjarinnunb peijora«) adnltbra (adnllerinm nnb *tdnt<«rias), 
anatht'me (anatliema au(b im fiateinifcben fd)on uon ber $erfon) 
netwieien werben. 3n bem ongeffibcten Serfe: Dien foimenti« 
•k renoii bot bo<b ba« jweite Wmt fü^ bie Q^bcuteng im 

foimenti? Unfere«Srmeffen«ifi foimenti, tuiefpfln.fementido,»- 
flde mentituB. — fieiber ftnb bie 2)rudf el)lcr nic^t in bem iDiafee 

I Dermieben, wie e« bei einem berarttgen ^ucbe ju wünfc^cn geioefen 
wäre. SJo« Öerieicbniß ouf 3. XVIII f. entbölt feine«roeg« 
aüt; üergl. j. ©. S. 22, 11, o. u. pro», abotarda für pro». 

' auBtarda, 6. 59, S. 4 b. o. dnouze für duozo, @. 03, Q. 5 
0. 0. otrotel fär otro | tal (abetarda, otrotel fielen aucb in ben 
tBerjeitbniffen). 6. 12B, ^ 1 b.o. «nbompoint für emboopotot, 
©. 134, 3- 22 0.0. ini/rJigolina für mordigallina, <B. 154, 
Q. 24 D. 0. mordigeiliaa für mordigaUina, @. 161, ^ ü b. 0. 
mwdi-feliiit fic Bordi-gallin». H. 8e1i.eli jrdt 

BHtoIb, Julet, bibliographie de foeuvre de P.-J. de B^- 
ranger eonlenant la descriplion de toute» Ict Lilitums, l iii- 
dicatton d'on grand nonbre de oonlrebopaai I« elasscoMiil dea 
suite» de gravotee, ligneUM, elA. Paria. 187(k LConqneL (IIS ft. 

8.) fr. 7. 50. 

I Sconfreic^ ift in neuefter ^eit febr für bie iöibliograp^te 
I feiner ICi^ter tbättg; mir criiment mt m bie beiben fcböncn 

' Seiftungen, bie Bibliographie Molif'resquo Oon ^l>aul i'acroij 
unb bie Bibliographie Conielienne oon ^milc '4>icot. "Hud^ bie 
Xiitbter biefe« 3flb>^bunberte« geben nicbt leer au>:t, wie O. 
biefe« fcbön unb berfCbtoenberifcb gebrudtc $)ud) jeigt Die ber* 

1 fcbiebenen ÄuSgoben ©öronger'« ftnb bier febr genou befcbrieben. 
?;ie Nutice du qucliiucs oiivragos Sur Hörunger luünfcf)ten 
mir ^u einer ooUft&nbigcn Uebetficbt ber iöcranger < Sitecatur 
ertvettert ju feben; anflaiAifcbe ©cbriften ftnb gar nid^t Mkd* 
fjrfjtiqt, fo boß ourf) ein i^'r^eidmife ber Ucbcrfi'tuiigcn flän^ltc^ 
feblt. 3ebr jwedtnäßig ift bie alpbabetif<be ^famincnfteOung 

I ber Sieberonftaiae Mit ttigflbe bec Ode, tto fic iu beu bcei 
.f>nHptau«gaben im 1828^1883, bM 1834 unb bon 1847 ^ 
finbcn ]iub. H. Sch.cb.rdti. ^iOebranb, .«nrl, 3dttii, «ilfer unb Wenfdjen. 3. 53b.: Hu« 
unt über (in^Un». 9erlin, ISTb. C|.«n|;tim. (4 SU., 40& 6. 
flr, 8.) Tl. 6. 

Cbwobl ber 3nbalt bct beiben crpen S8änbc nnl perfiJnlidj 
weit mebt interef fiert al« ber bc« brüten, fo bat un« hoti) gciabe Digitized by Google 187 — 1877. JK«. — Siteiartf($el CevtrafBfatt^ 3. 3r6caov. — m\ ntrgenb« mif)x aii in biefem bai eigenartige XaleiU jpiQcbianb'd 
mit löetounberung erfüQt SBir btjie^ un4 bo^et Oorjugf* 
tteife auf bie crfte ^läf'tc bc« *-ilnnbc;<, bie jtDonjtcj Briefe ani 
(itiglanb. .Ciiflcbranb betnii^tet mit dUd)t ali bie erfte 58e= 
bingung eine« luirffamen St^riftfteQcrt^ume«, ju loiffen: Quid 
?aleant liumeri quid ferre recttient (S. 3 12), unb g(ei(^ im 
etffen ©tiefe (ö. 4) gie6t er einen ©croei« folc^et (Selbj^ 
crffii:itnifiunb 3elbftbcfrf)cibung: „l'tncfjn'.alcuidiecc^ifbcrungcn 
bc« Dberflö^K loecben Sie nt(^| oon mit ernxiiten: benn e^ ift 
S^nen nii^ nnbctamd;, wleMemg 9leiguitg anbune iHd loeniger 
&e\di\d ic^ baju ^e^bt". Um fo tnct}r lie&t unb Dcrfte^t er eS, 
m bie Xiefen etnjubrhtgen; nnb wo ber geiuö^nüc^e Öeobot^ter 
MV da 3<ff(rb(att mit ^wei »otioäxid tätfentüm 3<iflecn nM^c* 
nimmt, cnttjüdt und ^idebronb bai ba^interlifqrnbe beeioitfelte 
betriebe. :i:aä innerfte unb ^ö($fie Seben bcr europdif^Oi 
Kultur in feiner ganzen ViiiSbe|iinung, bie ^^Qftognomte bct 
gebtlbeten (S^cfeQfc^Qft, tok fie fic^ gleich dissolTing views im 
Saufe ber fetten oeränbert, bie einzelnen Sölfer, \oit fic fic^ in 
i^rem geifligcn ©cpröge oon cinonber obgrcnjon unb \vk fic fid) 
gegenfeitig beeinflujfen, ade bie politifd^en, religiüfen, moralifc^en, 
ip^Uofo{)^t{(^eii, litetortfc^en, fibifllerifc^eti GMmungen, wie {le 
fid^ btir4|lreu^en, »ie fie balb ^cmmotib, t^nlb förbernb auf 
cinanber einmirfen, bie ^eruorragenben '4>erfütilic:^ fetten, wie in 
ttnen, aU guten fBSmteleitem, bad Spxtl ber aQgemeinen 
Äfiftf fitf) ftcigert unb beft^leunigt unb jugleit^ fic^ inbioibiia 
liiert unb ueraufc^aulic^t: baS finb bie ©orwiirfe, toclc^e fic^ 
für ^iQebronb am beflen eignen. TOog er über ben Spott bet 
öffentli(f(en @(^ulen ober über ben 9iiebergang bti religiöfcn 
3ntercfff« ober über bie Umgeflaltung ber polittfc^en ^^arteien, 
über 'sJorb '^iolmcrfton ober 3o^n Stuart IHiU. ober Dicfen« 
f]»ed)en, immer burc^bnofit er feinen degenftonb biii in beffen 
feinfte« Qkä^it unb fitabcrt eine Stenge neuer unb fruchtbarer 
öcmerfungen Xage. SJ^inc^c bcrfclbcn mögen aHerbingö 
iibcrtai(^en, manche jum äBibeiipriu^ retten, kuit) mir, bie 
tirir arit ^iflebninb abet^ou^it In fo «ideii ^gen f^mjMt^i^n 
(mir unterftftreiben lüci? er @. i'\ f fibcr bniS routine» 

mdlige betreiben bcr S2i))cn]ci)att m Xcutjdjlanb jagt), fönnen 
nic^t leugnen, baB wir jumeilen nic^t mit if)m einoerfianben 
ftnb, oieQetc^t jum X^eil beg^alb, weil wir i^n nvSft oöQig Oer» 
fianben ^ben. ,®eneigt, bie 3?inge me^r in i^rer Allgemeinheit, 
tili in i|rer Söefonbcvheit anjufc^auen" T bebicnt er fic^ 
aOytgcm gennffa Socnteln. XBie ober lägt fid^ in eine folc^e 
Sfmmel bcr V^arafler einet Ootfef ober gor einer ganzen klaffe 
bannen? S. 13!^ fagt ^lidctrcinb : „®d fit'i'ticlt ftc^ um ben 
(i^eaenfag iwifc^en ber romanifc^en unb ber germanif^en ^tlU 
«n^affvng, beren erjlere ftcQ dnbtiHbuum wie a)tenf(hhnt tili 
in ihrem SBefen berönbcrliffi benft, mährenb bie )Weüe ben 
(Sinjelnen wie bo« &iiä)lcd)t unfcrer läge für wefentlich 
ibentifch mit bcnen bed Urjuftanbed h^tt, woraud benn folgt, 
ba^ fte nur auf bie formen unb Aeugerungen, nic^t auf ben 
©runb unb bo« SBefen biefer Wotnr burth ®efe^e, ©Übung u. f. W. 
einjuwirfen pch oomimmt' '.V<it einer fo gemirfitigcn '^c= 
hauptung foOte man nicht h^i^()ti)^<ten, ohne eine Sieihe Oon 
©elegen hiniuiuf'igcn, bie a«nfit^f* nit^t fene tet^tfertigen, 
fonbem nur ihren Sinn ju crlSutem hoben, lern »o? in 
biefem Soße unter gorm, wo« unter SBefen begreifen fei, 
barfltcr fl|t fb$ »erfchieben urtheilen. UnS fcheint es, ba§ ber 
angegebene Äerenfof} in ooUftem Umfonge ftch innerfintb bcr 
romonif(he« SMf« nachweifen laffe. — !Cie Tarficllimi; ift 
dulerft gef($maÄ)oD unb gebiegen; inbeffen enväcf^ft oicilcicht 
au« bem Uebennoge ihrer ©orjüge ein gewiffer 'i'iac^thcil. Sie 
hält fich JU fehr auf gleichet ^»öbe, fie fpannt feijr an: gerabe 
in ©riefen wor ein balb lodrcre«, balb bichtere« ©fwebe 
(KWänf^t, burfte bo« Xrioiole nicht aOiu fingftlich bermicben 
wA 4ä Wapaü, wie ihn Me 6. 26 f. milgdheilte «nelbete 
Mlbd, tflecs oagebnuht »eibcn. INefor lilaime aRmgd ertlart, bog man nicht ohne Sc&imcrigfeit ben Uebcrblid iki 
bol ^elefene hOfiU. 9o, fogor bie einjelnen fidb oft «»{ 

©ubftanj überföttigf, 3. '3. 5. 197: „3?enn ju biefem Sorbe»! 
retchthum, ber ftch in bcr «oftummolerei fo wohl jühlf, .jubiefet, 
tro^ bcr unenblichen ^21mpüfication ber wenigen @ebada^ 
immer unbur^bringlicheren !{)unre(heit bti Sludbrutfed, 
biefer bernincffcn ©etoegtheit bcr Sormen gefeilt fi(h väb 
gehijrt nottjiücnbig auch übfic{)tlichc doncrcticiniuotlrr. ciwi 
abftract gebilbeten Qtit, ein gewiffe« ungefunbed iöd^ca 
SBoUitftigen, ein ^'xibenthum ohne Sßoioetit, btf nnt Mr 
befangenen jreube ber ?llten om 9?acften fo wenig gemein 
aU gewiffe oralelhaft fhmbolifche Steimeret mit i{efct)Di.^ 
gnmänen ©erfen, ober ein gennffer blenbenber (Eolorifmd^ 
man t)crjeihe bo« SBort, mit t'anf S.^fronffe"4 l)eitetex Silk'. 
Kirb hiei nicht bie ÖJrunbtJOcfteliung burch bie Dielen 3ir 
borfteHnngen, welche fie mi fii^t fe^en follcn, faft 
bunfelt? ^Jticht ganj richtig fchcinen un< im fotgenben Sa(e 
«uabriide gcwöhlt f,u fein: „'2ütjtütt bie jwet gro&en aprs' 
iöilbiingsniittel beö öeiftciS, ctaffifche ©prochen unb SDiathfmi 
langfam auf fich einmirfcn jU laffen, unuh^ 
WUda ^wecfe, unb ttielc^ 9iatdt\ Snlonnng in eine 
bahn u. f. 10." (8. 61). S-? fotl bo^ gciajit werben, bo6 
ienigen ajiittel, welche nur bet iöUbung t>tä ^kifted bii 
follen, ju rein fiu|eren 3lM(fen bemNmbt (me^ ju 
gemacht) werben; baher hätte e8 ehftgerabe^u umgetehrt bei^ 
fönnen: „ouS ^Dingen, welche Sclbftimecfc finb, werben SÄi 
gemocht". SBo« Jpißetr««»^ «ntcr Helten üerfleht, ift unl 
flor. S. 14 wirb ber Stanjofe al« „ber celtifche Slachbat' 
SnglänbetS bejrichnet. ^ft aber ber fcitifche ©eifo^ 
englifchen ©tute^ iittfit tuoht cbenfo flarf loie ber be« fnntj«' 
fchen? &. 104 ift oon .atomonen unb (Helten" bie 9tcbc; (a4\ 
hier fcheint pch „(Selten* <mf bie 8rttm|ofen ju beziehen, 
gehörten bcmnorf) nit^f ben SRomanen? — - Ter jWetle II 
bee ©anbed jeigt und {Iranfreich in englifchem (Spiegel: sti 
bem Urtheife Sngtanbd fchOpfen wir jugleich toieb« sn' 
Urtheif über (Snglanb. Unter ben bcfijrochenen SJcrfen, roi 
einen trefflichen iJlnlo| ju ben mannigjachften unb glüiflii^m 
©etrachtungen bieten, bürfte in gewiffer ©ejie^uiig ba# tx<l| 
äJJarfhaU (Freoch home life) ba» intereffontefle fein; ^iOebi ^ 
empfiehlt tt oUcn greunben ber ©ölferpfhchologie auf 
'föänTtite. Xen Schluß bed ©onbc^ bilben jroei ^Ibhanblun^i 
welche aai tttaai früherer ^eit flammen (wöbrenb ofled ^ 
hergehenbe in ben legten fahren enifianben ifl); fie bcjü 
ftch ouf bie literarifche 93crgongenheit (JnglanbS, bie eine ii<\ 
honbelt Jiflbing'd lom 3onc^, bie onberc 2awrencc Steni 
SBir machen befonber« auf bie ©ergleichung jtDift^ea Ii 
Ouipte, Zom 3one« utib SBifhelm SOteifHer aufmerffam. — 
»)erbiente biefe« fo ungemein onregenbe ©uch, worin bie 
©ölfer, engtönber, Sronjofen unb Seutfche, immer in bemif'.t "« 
(^efichttfelbe bleiben, eine Ueberfe^ung oor ttOeni inis (rngli^ 
fche. Unter ben toenigen ^cffehlern i^ nn< nnr ein ftihrenbe^ 
weil luieberholter, öorgefommcn: ©authier für ®autter <B. V*i 
n. 239. S^itrfeu wir auch @. 1 16 : «bie gan^ falfcfie ©orfteUtm 
Mn ««Kitt« «Iii ctec tafccl^e VUä^ nm» Mi Mfdb 
aa^fat? H.8«h.cli.rdt. 

Bpkcmerio eplgnfhlcn, ewoorlt Uueripi. büa. «umlcaieBiun 
cd.6. H«nzeD, 1. B.Ros«t,7rbi M«niB*«o, 6. Wilnaoni 
VoU Ul, tue. II. 
lob.: Tb. If ommMB, HcoMrakfii AIUAibI ffagOMMoni «I 
MB. — IltbB«r«tlloinms«B, leg» ««laatae Geottivae tnt 
nMntk nov» (add. ad Coqiorit vol. II). — Hfibner, additameoui 
Corporii voL Vll brHanniearam. — Tb. Mommaen. Senatat Co» 
•ulium raclDm de Cyiicvni*. — HSbner, tuierae gladiatoriae (»dd 

,-»d Corporis vol. J». ' 

(^rrmanio. $r<«. MnR. 9attf4. 21. 3a^ra. 4. ^ft. 1876. 

3iib.: ff.SUbrc^t Mn btn btri graBen. — Cetf.. 
VIII, 4M. Tpra, Port. - Dtrf., ai|I. BoiHUfcwtnr. ^ !• Digitized by Google — 18Y7. JII6. >- 8IU«ttKif4<< Cciitrarf Uli ~ 8.9rtcncc — 190 Said, ;nr (ttfläruaj mh ^ortmann'l 3ivein. — (E. fR. 8(aa«. 
lofrtttftmllA«« (Uli 9Ue»er3<leTT({4 Aber $fla«)fn. — 41. gelber, 
KT 90kj(fMfl «if (ft M< SoBAfnn «a4 A«rllrubtr .t)aiibf4rift.— 
H. SFvitaaer, )« Jtonrat''« 8<4»aniUtrr. — A. 9attf4* 
U^clüt». - gübbci. nitbnbeBlfifce Zifdk|i4rt — ^.^iütnit. 
S€iietbmafBn^M M ilagff» Zttnnf. •> SttcMMf; 9iUle« 

|ra);^i(; DNlMlai. 

)ritf4nft f. ba« ®9Knafia[ia(f(R. ^r«^. oon S. .^itf^fclktt, 9* 

3vb. : atlitBt«K»k Ihr %M Mt^Mk Itnimftlt 1« 09m' 
Mfiim. — etionr. 9aU|(<; 8«cmt Hat ggfwiwtffi} 9t|tti* 

friVBD, @tbr. ^tnningcr. 
3ab.: Aöfbtn^V jnv Z«Xlfrittr tH Ormnlora. — Z^rrf., 
>(t fBiiAm endlifdje Jfajfnnfl brr t^(0)<btlu<fjiie. mit tinti dinltUung 

nn^cii ^n &Ji)( von €t. ^atiit< ^orgatoiium. — £t(r|'., i^ur lieber' 
litffrniijj n. Cuene bei mittelenjl. (Sle^id)fe*: Li d-^au» discunu«. — 
»JUbreit, Tilk-lore. — a. !öuff, ü' n .I"iiiN<jn"»: Every 
man in hi» hamour. — (LKölbing, diai^tiag }uc itftoplfüutfuu 

■|«iKif<^c 9lMnu. ^rl«. von S. 8aaa<. 1. ^efl. 

3nl>.: 3um .'.njibr. 3iibi!ium t. ©lälter. — 38. 8 an« e, Me 
iQttent. bentfcbe i^ebrerAerfammliinj^. — db. J^rirre, (innn(riin((en n. 
Inxt^nngen. — ^.Q. fi). Xtetemann, bie Srgänjung bei tBoKl« 
{*ule. — 9üil bet allgera. Sbiontf ^el !ßoiriKl)ulivefen?. — II. b og» 
■ Ätt«. .(«anbarbtit u. Soltlf(^nluni(rcicbt tn ^innlant. ~ l'iui tti 
^Uxitüz bei SdireibHBttnidytc*. — DU Uebnb&cbHiu bei €i^üln 
Ott bäaii. <»ufjibe« a. friMtimbci. — Pra^iiM; mttnfltmaL— 
Or. (|»R«ib Sftnc t^if«kcri#t( b.Aaif»(.«abtmUb.SiffMf^MSieB. Sfti(»f.*^i^ 
iki«. 111.24 — 28. 1876. 
Si^: 9ta«ffia. «Mfn M mn«h. St^M in tareltn«. drit» 
«litt. — ffiimatcr, bal £atl ctMl €tatt^lnt von ffari'Bo. — 

tmmtft, UtHfatb «an Gvldtn als Cmf«. — Vt. Tlantx. 
■V tk Wmvtuufi M Srjbif^ef« 9(rn(»arb vm 6alibitrti «. beti 
aNta# M a. JMMCtjatttn Aatf« gricMd^ t. Mni« «atbiai 
•M iMtn I4TY— St. — i. Dcf^nann, Script M«i »U $fdbl' 
kaftiffn^n tu Sattacfecr Stonc. — tLRanttmtiftt, Me^mt« 
MtWni M Orefin» in brn bttt. 9ibnot(«m. «ROtoTViff. ClaiTc. 9lr. 24—28. 

ak4>: C 9Ra4, ftbcr bie goitvfUurafllgtf^viRblQMt von 
tP M gw U Hagwtat«. — lUbtr bal SinmlitlniifMrmian M ^att« Sttlt M flNot Octo« 
iei76. — er«»i|aft«ir, Ib« Me «uffteduna M. ^ttteontln bn 
•WAnact, wd4iC Mc 9lftfctalaiki»tflu»0 in Oiaftn bcjnwiitN. — 
tttf« Oer Mc Katar ber (9a«moleia(i. — «. Xottlth IMk Ober 
*i bfWltaftMlM^t ai0enfd>aft btr (Mrteb. tUiktn. — «. «an' 
litt, Me 9fVe}0(B bei bfbnrr.'nnsar. StiocSn«. 2. — <L Xiorlter. 
On Hf tnqittvgibiJbc mh %Ui»t nebfl cinit» Sontitnitai ftb« Watßjl* f. bie Siffnifi^arr b. 3Bb(ntbuin«. $)r<g. »ra V. 9(tl(Btr 

i. ü. * off mann. 3. 3abrfl. 4. Ci.<4)ft. 187«. 
3nb.: galiier, tn ^lufftan» te« *ar < (?0(fiba. — 2teiB' 
i*iiej6er, 3ebuta 'iKeüoni. iSdjI.) — flu« iPiiefctt, vonatofin, 
Dil. Qfraer. 3üb(lu. ^aTrao^.— ScrIUer. |IK MvHfvcn 
IbtieHnag. — ScbluBbemerfunj. 

1«ar nnb Offenbarung . 23. Sb. 1. ^eft. 

3nb.: j^. Mefd), iiatbclo^ie ber («eipädife in Söcrt ii. 2Mlb. ~ 
i'diermeDtr, bie djamitififcen «Mfer. — C.3anfen, ttefforfAua» 
i^tt im «ÜJttt., 3nb. u. »ropen Ocean. — S. ^ert()olb, b(e nenne 
»«liabi^e n. bte (ttrifil. «Raturanffaffuna. — SB.6ltin(lcra. 6tnbU 
<*n Me «aturfi&nbeit. - »ecenjiMM«; SmrifdlM. — C «ct«. 
l« ^tianellerfdtetnnngen in aJtarj. 

W«OB. 9Iilitar'3fitung. «eb.: 3etnin. 51. 3a&rg. «r. äl u. .^2. 
18*6. 

3ab-: Z>a« «efeifet bei 9luitl am 18. Dce. 1870. — 9ener' 
}u bem in »r. 33 «. 84 b. 3tf<^r. entbalt. «nffafce: »lieber bie 
bi« ^ß^ßaimntpt', - ttoilümoerinberuna unfercr ^llfMtarir. (€41.1 — ^1 8l*ZMnm« 3a(tbflAer für bie S. «nue I. liacfRt. atM|7 MR v. ||«c< ct. 

22. Qb. 1. ^efit. 

3«».: ««ttjj - ♦.».«leljL bU G^la^t M%mka§ nt 27. 
Sm. 1870. — IDie UmitKtt (Uif ber 9al(M^albiafcI mi bct Safen' 
la^e um 15. €<9t. bil lom Saffenfliflßanbe «n 1. 9to». 7«. — Bunt 
en«(. 9l»Ua|inni|lMi|kA (9l«|tcu). — ÜiniAcl fib. «eerelcoliiei a. 
Xrogvrfoi i» bCC nff. VraN. — iDie lä4f. .^ufaren. — lieber baC 
McfinH SM nff. UchiMila«er bei fflarftban tem 13. Sufi 
Ml IS. 6Mt W. — Unf<|aii ta ber KilÜirlUciatur. — Qerukbnii 
btbentrabfrcr «nf[S|c iai «abcica MilMhr. ^Mf^ttfUn (».ftoaTlM 
15. 2>et<Bbtr 76). 

3»rc a. Blabcr. 79. 9b. 2. «<ft 

3a|.: ttlanetuM«« mr Dr. r. a«itg«cl«. IS. — «« «t^Tmaiion. 2. — 

tut bbti tit .i.ifaiifi nr fjlliPl- at-^lttr. — äij;^-lii.tc ^'iiliHifiinj t<« iJs}. 
Utkumt 3Xüni»fB'8t(iiiit(. — Jcttlilufc. ~ C-al «pc^vloi In VerfllM u. an 
etlMiie«. 3h acaca 9tei4. 4il|.aralt Itci^crk 9b. i. 
9nb.: tB. CAtrte. «MibfWbltcIt. — a. Canftr, j: 

- dn^itribt« CMMfn. - «ACtaMiait: £ltm*L 

- au» 0iittet »■ ^ B M M Mc aStiWi So* «Ott »(f 

*ll«talur. DU «(esibctea. Scb. 6IaaL ttc 6. 

3«b-: <. Sein int ««fAIAtt t<i tmtf«« «WtofiMk Cif SMIn bn 
«(«»tn. - «. «aC*v», Scbann lt|tt iMfliiHlHl Hb ü». ~ §& 

**alaat»n. — Vittralut. — (ftflinm,». 

©ie ©egenwart. Meb. % «inban. 9}r. I. 
Sab.: S. 9V J .f er n j j« [ . tu M<iiHiiiir:ii:i:} t'.t y. \-~::. ] . ■ 'i; tit mnallt 
ein «mcrltan. Ciltenbiie. — Viuidiut u. A.infl, 'ljcimi|4)rc<; 9ioll|(B. 

tit flBotc MB C 0tlg. 5. Sa^rg. Ilr.3. 

3n».: tu »(iMiuliMiMm, — & 0Mti, M( UNMM* MMmm a«b M( 
flTaai »er «rMtW. WlmC' (8M<f ) — «»• ftMe •talf4ta RtVlSOf. — «CHI 

SJlätter f. liter. llnterbaltun^. ^jrlg. bob !R. (Bott|'*aII. 9Jr. •). 

3at. ; IS. ntffil. ncac tfntfdit Cramin unt SuRlyitlc. — Bir« .'tafer^iiittt rel 
.^iftoriidicn {dfibenkuOi«-. — 9. Xtubttl, n(u« I«rt(4( n. irtf4H £i4lu«« 

QurPita. 9<ebi(i. von itleinSenber. 9lr.4. 

3nb. : SittTCticr f?inktft<ni(inltb<n. — Hirt jticbrtci Vautr >«< TürflltaaNI. 
«M »in ertefmikdl an» SMibndi« M Siicflcn v. Vlitlcf'niiMni. — tat 
•»■ai» mmuet Bla4t ■■• eteiHaaii — tMwm IteMi: r ~ ~ ~ 
«Mtalin; fNiaea»! Canll; WMt; VMn. «cttoic fiB ft. Ilcl4i*«. tiJ. fRiii.eiMil*«a|iltCB. «r. 8. 

3101. : nbri Rir tic IM4«C. - ««U|«e »er bmlMm fitlM^ett Mi I 

ir«(cn. ti: fBitienfd)afti. 9eiU|e bet Üeip). 3eitnne. Str. Tu. 6. 

Sab.: «. «iitnMrfC, M»«tSil(«M*Mr%«n&b«allMian«.— aa»**ai 
8(ivil«(r «oaliimn m, llafMaL — Ritb. Ml CniiiMaffia uaHt 
aMiauejlcOiae n «MIaHt>bl« im. — a»aoI. nulUal. SiifUnM In 
|i|. - eeaSÜbMtar. — NKnÜMMa; BtrmifdiK«. 

Ziagen. Seitung (9nglb.). Seilage. fRr. 7 — n. 

3n|.: *. !R>(ttc. Ciinte-I «»iili^ XomaMc la Ctulflcn {«liiiitit. — CyllOf 

tiii 9trr4ij-lln'<Miicn. — Tit illtflc Clcilbtlif. — tit Jtgl. arnennuMi Mc 
>l(diOfi in Va»cin. - 9<Tiintt Piitft. I. — {•.Oivticrii, ein Sueflaa aäA 
Cllwa. — a. «rba, ein KtAltdg <u B<uct»«(l)'* t<ri(fm<bfil. — 9tMi Ht 
•enceall 3(R«i<'f an Klktot VafA^. ~ rii nri« Clitlllir NT Aruatetgen. 
ibfimet In Cir^bcltannltn. - ClIVfi aut 9tt tevanit. 2. — Ott g4t*ai>A(Ma< 
etant Ur rnf. Htmtt. - DU a«(«Mtfaai Ite 8«äi*M(laMafMk - "-^ 
altr^niifibc StioiK. - tet « uw aill i *t ). MÜMf (ftmniK — 
(iferrlbtii eafcci ii^ifdia'l. ffiieatt «bcabyaß (Beilage jur SB. 3eitnng). 9^r. 1 1 — 10. 
tu Aeman«. — 9Icii|tn. 3nui»rirte 3eitMn§. 68. «b. «r. 1752. 
3i4.: CU Slkrfni. - tXt f^tfeil. (ll«tii»a|l fa ««tlln. - , 
e«na«. — Ol« Oetanifdiion Ui nifT. (MtaiaM — Ser 

flfcai« In emriMtn. — Clt etancridüMliic |ai AmIM. ' 
ttx tettlim tt* VtriincT ^ci^Ii-j. (paiteniL — ÖM ( 
tingra. — «olvic^niM« SRiii»(Uun|<n. Balaiitm iHm&bti <E<Hi|c 99m Aber «ine X>a(dni. ^T«g. MB IL Aiatfl. 9tt. 17. 

V. «übii. cbcifdi« MrtriMti. 1. - <Bi. eüittt. bu 3«taM n. Mm «mK 
1. - a. Xiicll«. «oiriafitailett - «n 8«adU«RtlMc Digitized by Google 191 — 1877. A«. — 8{tct««if4et CetttctI&lalt— 8.8cfoiK. — lUNrtail «. flicr. Mi9.S.««#fl«»ct. 9t. 17. 

9n%.: nnnt VeagtiM- ««• etgmfr Sa|L 1. — «it'rt «(rrati»« II. — «ef«. 
ttn Jur Nm 3Rar<dbc. — 9tiMi|»Ultcr. — S. eAb^ini. iPlartrallMl. (64)1.) 

— eäccri. «»iNa. - & Oairtl, »M t*ir<TL «aiU. I. - 3.». 
♦«»«[. Hl uMiu «aiiMM (iaif«t.»M BOfun. — «««ui«!«« 0. «oltMn. 
l*annRT«ti in Olm. — 3.Mia D«*«lt aU «rian JUMtt«irfalrtfn. I& DL 

— «u« t«n VtlmuniajItUttcrn M t$Tcl^ v. K«i(fl(4. 10. — t^ntArontL — 6*iiiit««l'9Iatt. OUb.gb. stille II. 9li. 4. 

3a|.: 4«tivlg, i»«t «(«*t nadi! (gortf.) — rit «ulmt loi ffrn«n Cflrn. — 
Bttaltia. »i< eiiauni Ni itau in Itt Vittl. (»II., - %\ ■l^-.tn- 
ttnu». M 9Ud auf »ii knttpt minnii. 2. (6«ilü — S. (ioimaaa. U« (Kartcnlaubt. 9tr. 4. 
3nb.: «' Kanin«. Slaiii. — >«»«t, Aaaitttn« nta« eafinaalatca. Rtne VUtt. Utk. 8r. «IrW. flr. 1«. 3a|,: B. doriln«. innt SAlif jflirfjt, ü, VtriTcr. ffjnoffj, - (H ntaah 
eil anb X.)ltc. — !*(, u r ^ t rtc jltr r<<iju«r '.mC |«ine Slnna-l'nt. — 
n. flaltta, ttt ettRurai. — tt. 9R. !Ba<an0, »ii lutaMafe. — CnufAn 

». •Utiifctl, liM ditai^ — Cic UM *. IMiW K IM fbiMtafe. flr. 8. 

tit Vmutnlu*!. - II. ti;afjli'9 « ^>ibncita»l)l« ccn Unaarn. |8<fci.) 
ntlMicC eutl»atn'«i» 3l*llin(. — n. Cvrcnicf , «tirttiinafniaata }ui 
Mm^Iwu Nt im: müh, ißtU — 9. «iTglaai. M< ebB-Udtaltaa' 
•ata. — AMitt an «tfiftilltr Ht ttftnntmtkn Mtt<t«tien »oa ^Uü.- ' — Tai ©i« 9?o»ur. *rl|}. »cn ft. SRÖIlir. K. 3. Sa^rg. 9?r. 5. 

3nl;, : t-- f u ♦ U n ♦ f i , rit •.Hdultai« ^et luutneii Iir"c»u-'il(fcuna«n. 1. — 3(iffll|cl{4im tittilmi 

«MtMia Un: 

»artf*, Cantf'l flBttf. «cm»Me. (CenÄ.ffllttf : «Ma«b.9J.3ta.7u.8.) 
©tnratb, S^etnarMno Cdjittü i\ rirna. (l<ijn{fntifii: ib. Viil'!. XII, 2.) 
— , übet tit dntütn b. italtni. :)tff'crmaitcit«jtfcbid!t«. iTcSal.) 
Herli, il proee««« originelle di i,;\lilri. l iM'!. ;^if(fir. '.U. j^. I, 1.) 

Uillaull de Gt'-rainvi I le, liist. de I, l'hilij]|]i'. ^(^b^.; 
Boutaiic, rrt:„ur f i-lr«!. f'Ucn SUjtf: dbb.) 
Srd'tlau, 'jliumtücfc juc (Slc(4). 3o[. 'Aug. bu (ito«'. (dbl.) 

91. atfl. 10.) 

Öarlfon, «tf^Htt S<iwtbtnl. (Oon Sloorbtn: .tiift.3tf4r.9l.g.I, l.) 

De loche, ia tru^tis el l'unlrutlion royal. (Spnffiaij^: (Ibb.) 

». f i> 11 in(t e r, uiitt^bcut-fte ^ßtri^lc nl ZtgM^ {RC 411^140 ^c* 

(Soncilt Don Irirnt. idbt.) 
Soin« Ca»!.! . ihbcr bit (iinfaSe fecc «flm lltirai fa ZataijUn. 

iCen 91. t. ®utid)mib: Ubb.) 

, ci'ilection de tunnn.iic» S,%Nv.(iiiii<-.. il^eJj^I.) 
iTtcujftu, Äbbanblnnufn \\\x luiiftfn Wffd)ld>ti-. (tibb.) 
Kucrol, ja difense .!.■ l'.ui'. (l>>:o — 71). («Q^v IRiliUtfl. ,'>2.) 
runrfer, auf bfr 3fil ,^nebrid) « b. ®r. u. gtlfbrli^ äSii^elm « III. 

mt- iStidir. 91. I, 1.) 
Free in an. Ihe hiatury of ihe Norman coiKiuest of England. (2Jon 

«Pauli: (ibb.) 

FuRlel de ('«iil.m^eü, hiktoire des inililiitions poUli^an de 

laniionne Fi:ukc, ('iU'n Sa<b: ttbb.) 
». (Bcbltr. (Balilto (»aliltl u. bit xim. dum. ((Sbb.) 
». Anlfitaib. ntuc ^tttr^At j. ®(f(^. b. altrn Crirntl. l (Suniib. 4.) 
^tbra B. ita^efi, bU jtianl^titni ber {>ant. {3ien (^tbtx: SSienn 

mtbij. a«rffTe IS. 1 ff.) 
.^c^icl, bt( ßbTonit bei Clio Gompagni. ('l<cn ^crn^arbi: ^ifior. 

imx. «. 7(. 1. 1.) 

{»eniici, Sebrbuife füi b. dieibenniiteTTictt. (Scn^iif: 3tf(^T. f. mat^. 

n. natvcwiff. Unten. 8, I.) 
^b^IbtHoi. banftf4)c« Urfanbnita^* (Vor Siiirelnann: ^ifL3tfi^T. 

«. ff. I. i.) 

^»llSiibcr, bU Ariele b.tUa«aMR alt kfttam. (ifeb.) 
f infal»«. atbR»Ar«b^ MR ttmunb (lMiaibSi.M 
lt«il|, t)«RaR*SRieariii tu Ni fMln. fjtm 8t. ».^ilmilb: S. WcR»>o9 14 ff.) 
tt§$9, rat «. Altrlmtila. (90i4hi9 

(Srai ... .I:#4k8lfi|r. 9t.X. 1. 1.) 
ltfo|lcTR««i, bH IMclfRf^t. (Smi CmBiu: 3». 8iüta. 3.) 
ttnavp. «ilLSriÄtilOc^. (Sor Rnbleff : t^bL «tbl. XII. 2.» 
AtblMAM«' Mt 9cmrM». ArimAtoRif «Mf <^rc Oitllca gc^rfift. 
«Bm StllMb: m- K- 8- >. >•) ffrRfft. 9ritfc mb Ofbiwitt nl bcr drit bn fltcfmittin. 

BRRtMnvf : Sbb.) 
V. Jtrmer, CiliHratfA^tt be« Orieat« RRtit beR Sbdifti. iS« 

OotrgeRl: t^eoL gitbl. Xtl, 2.) 
Stritt, bn. iR 3t«lf«H 1859. (^ifl. 3tf4i. ft 9. I. t.) 
itt«»t«, ^aibll4 b(t Cef«. Deflemitbl. (9o« Scferib: Q^t.i 
ec»t*, •((4. btr 9(Crtf0»bie. (SoHeommer: 0ött. ocL %ti. i.) 
itxtui. brei Sfidier «ef(M4tt nb ^«UtU. (8«R gMmte:««!^ 

3tf*r. «. 1, 1.) 
— , ^a»fii»abl u. Ädiüttbnm. i'i'^cn ^ctfifel: (Ibb.) 
Snfbarbt, bie dtljif b. flriiundt« m ibrcm UnterfAUb scn l.üfnl 

be» 6bntteneljuml. (»on ducfcn; 3fn. «itjtj. 3.) 
Maspi-ro, lii&loire ancienne de» pcuples de i'ürienl. (S«B SiiMt: 

iM>l. 3if4r. M. g. I, 1.) I 
Miin'iJ clFacniez, K<vue liisl.iriijric. (Öbb.) 
«Wiiller, bt( ;lici4f\l. >:ilbrMina«n im fdjmalfalb. RxUit. (dbb.i 
C'Sqtu. 3c|;. «eoTge (ib(Oiilt(i bt6axc. (iton e^atfcr: 8Ml) 
Ollbanftn. *tt Wu/M »— »w M t M liB H iai OBi» UliBWi; }■ 

gifjfa. 3.) ^ 

C ndca, Ceiierieid» unb qjiaifm te ecMMa|lM(tb (BnMW 

i^ift. :itfcbr. 91. ^. I, 1.1 1 
'Ubilitpi'cn, ^)e[iiri4IV u. i>b[Iirplil. i?!en9loorbeR: 3ei.?it^lf H 
Srai'tranbf btr scc^ravb. • ftiititt. 9lt?tbftliina ttt ®r. ÄeietaliuWb 

0hnc mutt. 'M. l.) 
SRtttic}, rrit. Shibien u. :T2(d}tf(rtignnatn '.lilaton'e EDUs^f^n 

«Ibfiti: fflött. «el. «nj, 1.) 
fRotbt't ätcrkfun^en ikber Atrd;tnj{(fditd)t(. (Son Jt>- V'>lßa>'K°: HL 

3ifd)r. 9t. Ä. I. I.) 
@a(^au, ((bionolcgic oriental. Siölter ecn Slbinuni. (äknSettfc: X^ih 

SRer. 5, 12.) 

® an ber, bal geben gelber'l, bei Sauerl. Zti^tcrl h. 3!iolt<aja4 

aul bem SregtRierwalbe. (Bon Z>. Sfber: 90. f. lü. U. 3.) 
6(^effei<9otd)OTil, Florentiner Stubicn. (Sor 9«t«t«bi: # 

3tfd,r. g{.». I, 1.) 
— . bie Sbronlf bei DipA (UmmML (XMaL) 
ei^ltgtl. evflem ber ttvWU^ (8MMiri|ir. dtii|l.fLM8^i 

Raturniff. Uxterr. 8, 1.) 
eimfpR. 3abTb&<^«r bd filit. SH^rt nrttr Satate I. 
(^i|L3tf*r. M.) ufiRRcr. bitlRfbigc b. bMkf4ciitl44t4<c (8m 0.1 urtRacr. bu mRfM 
3tf4r. St. ff. I, 1. 

Soigt, liRni R«N Zbicitrffant'l l^^Otrt. «Rf^auuR^ (8on (Erbomw: ^ ty^ 
»igt. «Rill RRN 'eoifca lMl-47. (CM.) 9Be(|ft<(tt' b«HMb Hri4M«8*»«^l<« Wltr Msig Btfliel. 
ütcRitl: (Ibb.) 
}5ri<r. bcc «rief ' 
8141«. a») 0.9«ill M Mt «<Mm. (9ob •«RM,Mi».l auf (tlenKurtau ilngtlltfert icorfetit- ?lbel, fcrtifdif llnterfu^ungen. ^lälfif, 1. ib. '^ttlin, ti«R!« 

cw. r.'. 

'flnbrn'tn. üb«r btutfdjt aelflet^molegie. 2., oam. 'ÄufL tvilbwn. 

.f)tuninafr. IH. 3. 
P a r a i o I a, (uacotno Leop*r<tl. StrMaburg, TriUtoer. U. 1. IVj 
Sanr. bie gi<bte ia 9c|il| Otf CriMg, SÜm^t B. ^ 

gptinaer. 3R. 2. 80. 
9((f er, bie dlemente ber (Beonetrie. 1. Zf). 9txUn. SBribmana. ^ 
9<rid)t über bie ä. StrfoflNilRRg btf(^r ffsräm&RRcr in dtfcHaj: 

3.— (>. 6ept. 76. fknil» CSyrilgCT. 
Bijdragcn, lAalkundi^e, van Cotijn. Kern, Verdam ei> 

wijs. I.DccI, l.eD2. «tuk. Haarlem. 76. Bohn. (193S.sr.$ > 
Chevalier». Ii, a$ den« espees. 9Utfian)df. Sbenteuerrcnai j«« 

Wal \)xii. VOR 9B.9«cr^er. ^alle. Üivpert. Vi. V>. 
SobR. bie fogcnaante aetio de eo qood certo loco. Serlti. 

IRARR. SR. 4. 

tftiio. (S(f<bi(btc bei ST)biltbHml^ambarg<9r(m(n bil (W 

aan» ber SKiffwa. 2 «be. 8«rHa. {^trt). (277,73; 192, 466. ü'-;^' 
Cobbctt. (Ur.l>.9lM4. fh$t^ Ikittn. «<bRCibcr«.8a. 

fmrt, 76. t<(M<g. 9rMrt4Hl. (160 e. gr. 8.) 
Sif4b*4. 8<brbR<k b«r for^lffenfibafit. 3. 

Spriflgtr. Wi 10. 
• ebrfe, (BranbTl§ b«r S((tgc(<bi4)te. l.£b"^ 

büttel. 3i»i§ieT. 91. 1. 80. 
^Agei, 0{RiiM'bbarflM(tRt URtarU|l Ii IM Digitized by Google IIS 194 iiirlt^, ?«brta* btr vlaü. anatomif. 2. 'Miifl. ^r«((. U.- »eil 9L ^ a r t' 

miT.B. 5tulti r;, (jbntr u. £ ubfii. iW. 16. 
jatttnOorff. (<m:<i!iin^ in tit anaiDt. «fcm.trif. 2. 9Iufl. ^an' 

ttm. Sdjmccl «. r. iituit. '1.4 £. ,u- ^-i 

pirfitülb, llntctfuijuiii^tn auf tm läcbiftf rct töiit. 'i?<tiraltunj«« 

itl4l*rfc 1. 4?t. öctun. Tfi. ©eitmann. TO. 9. 
Jolfer. f'ers...ii.'iruiii usu in I'. T.rcntii comoediii. Berlin, 

ih\cri. Miiil... (4:) S. S.) 

iibriHmcfct (et ia Stu. $ria0tn u. in hn 8Ut(^*laiibci tiuMtUf 
■.'.M frr^iBtfMnl. eiitiawa. 1. Sn^cg^ 1879. 9nlbi, Citnucr. 

«. 2. 

«. 1.50. 
-^1. 3, 60. 

\i3l Carata 1. bfc €fi«4»<fffflMaft Mn^fl i. Wohn, tfHavtr. 

a 1. 10. 

(Iltta, 8irt«thi4 ji der NibeliiBfi Hot (LiMX S. «cnik I. Wfli. 

OOntan, vttiUnä. TL t. 35. 
Mrfii, Me |MloC4ittriiiii»fa|c tcc eat9>9tlMbm 0^crMt 

tif»»» i tll#wi||t. 6iMtMit C«III.(X. Mte.flT.B.) 
Incr, MtttiknaniXtwrtraffcCtaife. S.iB{Mil.9uiI. 2.i-<aiftr. 

OtHlan, nanfAfe i. OticiAt. St. 5. 

(c|l, 9«rtt<m(a. Am^Nr CAUbcTUAgni U^tux dtitfleneffen. Ctntt* 

«<it Setli. (XVI, SM 6. gr. 8.) 
Ifai, ItatA 1. AfiMtbe. 6t«fc{en. t. ^älfte. 6mttflart, (ibnerB. 

gnbnt VI. 3. 80. 
8»i4art, ^.!L D. II751 - 182*.i rditf SflbfJfcicflrapbic ubtrarb. 

1. irlj «OB ■(>. Ubbt. Ctuii^jTl. is'cita. iVI, ö'^i 5. i^r. S.» 
Stiatie n. Bö^if er , tit gittttJ.Giiil. '^ircctii.CrtMiuii^. L^fifft. 

eitrt, ücnuiita. 2. ^tft. 6tuttaart. epcmann. 3R. 1. äU. 

iR. 3. 

iifiui. lit ttmchatit, 1. I. ^Sfflc MMlft, XhnNfcC«. 

*imMoL (LXIX. ®. 1-112. 8«^.8.) 
Sttifiai, dellc rosi detto servitA imgolui. Bologia, Tip.Fmvk 

i'jM»gn4ni. (Ifi S. ifr. 

ta« »jnr,ui'ctiäft. •J'jrlin. Sprlnjir. 'IR. 0. 
ItsU. (Int neue 'iBecclteniBjt'Iljecrft. ^tipsig u. 'JKatn), Scfiiticle. 

a. M. 

^cnoKKitBjra. I. tu», SIMMM, 8«ll|i^ (1 90., XVIII, 

m s. i^i) 

jhalteailimn« u. SlatcTialilmu«. fitriia, (Sricbcn. <R. 3. 
(&ia-741. V S.) B<o«a|f: • haroie poam of tbe eifhlh eentnry. With a (rani- 
BolM, and tppendix b; Tk. Arnold. (264 p. 8.) 1876. 

^*Mit, 1, ihidiea in EogUab liienfaK. (446 p. S.) 76. 7t.«. 
ubtt prataeoUoram, a.d. 1499—1513 ; also RenUl book ofdioeese 

«fGlM^ow. a.d. 1509— »70. Edlt by J. Rain and C. Rogers. 

»»(^.(8.) 76. 24 ». 
•Mtfe, S., Hetirew in<)Crtplion from the Valleys bolwepti K^'vpt 

aod BooDt Sinai. Part 2. (*t.) 76. 2 s. 6 d. 
life of Hob. Fraiiiplon, liishop of Glouccster, dciiri\<-J as a 

Noo.j»or.lfiM. Edlted by T. S. Kvanv |24J [i. S.) 76. 10s. 6d. 
'•••i.J.T., diicuverie» alE|ihe»u»; includiiig Ihe sitcand remains 

*''b* jr^at (•'inple of Iiiana. With numeruut illuatrations frum 
^ «lifitul ilrawinjT' and pliolitf.T.-ipfi'i. (.ISO p. rny.-S.) TU. 63 ». 
■ '"fn , I.. (i. , a iiianunl of tiie hivlniic.Tl de\ L'l"ptin''nt nf arl — 

pr'-hi»toric, anciniit, classic, carly Ctirisüaa; wilb special reXe- 

f^K to irehiiecturc, taalpton, pataitia*, tnd omameolatioa. 

lM«p.8.)76. 6(. 

8tnn|lfif(tc. 

^ Ales., les arte et let artistea dana TandMUie capita)« da 
'tChimpafiw, 1250—1680. Peinlrca-verriers, peiBirea-arebiiada«, 
'^ilcDn d'imafaa, menniai«ra>aoa)pleurt, faeteara d'omaa* foo> 
J<jin et orfeno, de. SvolL (1)2 p. 12.) Paria, 76. CbM|. voL, 

''«l«rl. J.-B., aHMfitj^ie a«r SalaUG*!, aneiennement Mpn- 
monulin da eoideUatv, da reeoUeU, el, dcpuis In rtvo- 
•hoo, hospiee de Mural, ine 
9•^8.)8ai■t.Flou^. 76. ineeodi^ aoeidenteUenwnl an I86ft. Gf'rin, eh., le papc Innocent XI et la ri vi'luliiin anglai**' <io ir>S8. 

(59 p. b.) l'ari». 7ti, 
G ri tu 1) 1(1 [, I'., st'pl Sutlas p.lli* tire« du |iii,'ha- Niliäya. Tra- 

li III ',1'ciis (ii '. i rses .inRlaises pI frar.(;:iisL's. (XII, .l.i.'i ji. S.j l'aris, "ti. 
Gut'tieau de MusKy, N.|, recherches liistoriques el criUques aar 

l'< ii(dogie el U Prophylaxis da 1» flivK typboMa. (IM p. 9^ 

Paris, 76. 3 fr. 

Lepage, II., notes el docaBMüta aar les i^veura de monnaies 

el medaille« el la fabrication des monnaies de» ducs de Lor* 

laine depuis la fln du 15. siecle. (III, 229 p. 8.) Nancy, 76. 
Mancel, J., rcprise de la ville de Corbie,a«r lea Eapagnoli en 

16..., d'apres des documanla inMila; pnbUe «vee dä notea. 

(24 p. 12.) P-iris, 76. 
MortiUel, G. de, contribution ä l'histoire des superstiliooa» 

Amulelles gauloites el gaUo-romaines. (16 p. 8.) Pari», 76. 
l'Uppidum de Bibraele. Guida blaloriqae et archiioiogiquc au mont 

Beuvny, d'aprei Im doennMola nTebeologiqnea laa phu rccenla. 

(W p. B. at plan.) Anl«i.7S. 

9t«Iicnlf4c 

Bonino, A.D., eettni meteorologici d'aa pieoolo tratto alpino, 
Canavaae • Talle #Aeala. (6tt p. 8.) Ivrca, 187«. 

OeG iorgi, C, nole feiriogiehe aulU provinda di Leeee, voL 
(2->u p. ffr. 8., eon nna lav. lilogr. e 11 lav. eon aezioni faolo-* 

gicbe.) Lecce, 76. 
Magrini, G. Li., Carlo Gozii e le fiabe: saggi »lorici, biograüci e 

critici. (176 p. 6.) Cremona, 76. 
ri'3!7,i, I)., glotl<jl >(fia aiia recenlissima. Ccnni »torico-crilici. (XVI, 

r,'2 p. gr.H.) Ti>rino, 76. L. 5. 
Saract-no, Fil., docuinenli inediU del rcgno di Lodovico duca di 

Savoia, iratii dal pmtoeoUi dai ae(ralati dnealL (04 p. 8.) 

Torioo, 76. 

ftl<»crllal«r#c. Brill, W. G.. de beer van Oldenbarnevelt on priaa 
Na»Mii. (2, 196 bl. gr. «3.) Leiden, 76. f 2. 

— , voorlezingni over de gescbiedenix du NtdarUndeO. 2. ded. 
4. stuk. U, III'-. Id. ^r. S.) f 1,1.0. 

(Johcl, C (i., iiiiscj'lhiiK'.i crilica iiuilius contini.'nlur ubservaliones 
crilicse in scnplorc» Graeco» praescrtim Hotnerum el Demo- 
»llieneni. (XX, 616 bl. gr. 8.) Lugduiii-Iialavarutn, 76. f 7. 

Ekaina,C, catalogus van boeken. paniftctlen, eni. ovcr de gc- 
schiedeni» van Haarlem, van de omstreken, van eenige voor- 
name inwonern en van hei hui« van Hroderode. 3 »lukken. (8, 
136; 4, 103; 4, 19 en 14 bl. gr.4.) Maarletn, 1874 — 75. f. 7.80. 

Jag er, H. de-, hei Brielsche archief, getchied- cn letterkundig« 
naoogst. l.stuk. (VIII, bl. 1—130. roy.-8.) Utrecht, 76. f 1.75. 

Lcde ho er (Ledebur), A. M., alfabeliscbe l^at der boelidrukkera, 
boekverkoopera en uiigcvers in Noord-Maderland aadart de uit- 
vinding van de boekdrukkunst toi den aanvtng der negenliend« 
eeuw. (14, 198 bl. gr. 4. in 2 koll. gedr. met 4 pl. met druk* 
luramarkcn on ebromolith. vixnel op den titd.) Ulreebl, 76. Tlnttqnanrdje fiotologr. 

(SRUfttttUl MB in naH4uaiiai*<«Hd>li4nMung Xtcdiboff u. Sigaat.) 

O(&fin0 in arlangev. 9ln 42: 6pia4»(fienfd)aftcn. 

^raatr In f^erlfn. 91t. 29, 80: mtäfi»* B. AMtfatirMMoflm I 

9tmi>U. 2. n. 3. %bt\f. 
6tf Intopr, Afrf.. in etUttjaTt. «r. 174 : ^liflerif^« X^egte. 
Stubct in ÜüüTibura. Sir. 111: l&tacth)liL aun$. 
Xen^f In Qnttn. ftcl: )lad)(i4iten. 

Die AB btr UitiiMtjUU 9<ni ma ml^titt ipraftffai f&t (Bcfnnb« 
ii«itipflfgc BB» eenHIMMIHf W bm beitig« «i|ie Ur. «K Sogt 
Übertragen »oiben. 

tn tirr Unio(rfit&t (Brciflwalb bo^Uiticrte üi) Ut Cbeile^m m 
Itxtlm (B^nnAftum ür. gfitjo^ans fir dafiUd^t ^IoImIc. 

Xitt (BQmnaf!alo6er(c^rer $»fcff»c Dr. 6tct> in IUHwri|l j|nm 
Director bei (Bvmiafnwi in M«! muuni Mfbn. 

fba «t9t Cnini bcr gric^iflcn «Hb rtarifi^n llitri^nm ta 
6rlHf4ni flhifenni, C. tb* tlcvtan. ber anffr anbmn SciMniMi 

um Me Seftt ber alten Annft i>er 203a^ren all brltif^er So«|U bat 
aXaufolenra in ^alifarnag anfbedte, iß »on ber pi^ilof. gacnltlt btr 
UBiverjllit Strafburs jum IDoctor bonuri« cau>a ernannt »orben. 
Cea ®9mBa|lalobeilc^reTn Dr. Ib. Sialti^i in gltalbRrg Biib Digi^zed by Google 195 I Ut. 9. ^esaiR«« ia ^fni <ll M VrtMnil 9»ff{fnr wrUc^di 

Ccr Jt&nifl vou 9)Koüen bat Mt ^rofcfforeH Dr. Z>B9ei>* 
iRc^mont inb ®(&. 9i(jUTUBA«raib Hr. 3flltr in Sedin fo»i< 
(CR (Bt^rincn ^ofratt) Dr. 0. QurliuS In l'cipji^ lu ^inmühiin 
Sitten M Cttnl pour le mcrite fQr fflifFtnfdtaften nul Itfinllt «m 24. 3annaT f 

ffbr. i'c q j ( it ^ fr M', "'II in 99(rlin »er fwfcffiw Nr 9^ Dr 

3.:brf alt. t>cr 9ifNl»»r(ia »er «CMrav^U Dr. ^lUktt im 8tim it 
WR Ux attRiwfffcHURftt. Aoetdeini« tiocniR BW CRtaita |W rnre« 

la SoRiar f <« 9ri<MiMl> LR. kr Selm taiUetn 
OVMRafi» Dr. 9mft Iwcf. 

1t m 20. 3«RRAt t in SRontreus ttt ObttUffta m WtMffit» 
(Rununifinm jn 9ctUH Dr. gcanj <&aei(cr. 

<}im 2<>. 3anHsr f <■ 9ü| Mr 9<Rf<if«r ter S^vgle Dr. 

J^rubman 11. 

■Jim 21. 3anu,',r t W"n*«n bft Hr. Xitu* Xobler. 
al< ^laftinartifenrtr mit r dirififfcDfr, "0 Jabrt alt. 31] •ffcnr £ri)rrrflrilr. flm ^iefigen ©^nuiaftum ifi eine mit 4000 VI. Oteb^l 
unb 540 aW. SBo^nung«flf(b5uf(ftu§ boHrte Obetlc^rerftcßf, m 
möglich ju C|lcrn, ju befcfecn. ^öcTOcrber, roelcfic neben p^ii:^ 
9if(|eT gafulto« bteSe^rbefä^igung tu bcr öcfdjic^tc unb imXeali 
fc^fit für ade Staffen ncu^weifenldnnen unb mit betn lateini ii« 
Untenri4te in Untexfecunba oertraut finb, moQcn t^re SeasoM 
MC »OB IOl ffOotu e. an unferen Sorflier, OtorUhcgemnil 
Saegcv einfenben. 

Clbtrfclb, am 23. 3annaT 1S77. 1 
fiuratorium be:3 ®Qmnaflum8. " tslt iRttattton rtittt an tit bttxtn Berlejer »te »ctfaffer feie Öittf, bafSt Cciflt tragen ju wollen, ba§ aüe neuen öerf« 
»Iffenfdbaftlidjera (»ebalte (neue 'Äufla^en fbnncR HRt an«nabm*»eife SerüiffitbtiflBn« finben) ibt aleid) na* Um (Srfdjeinen jujjti' 
j»nÄcH (%bi. (ispcbition be< fteßtatalodel, Sbuarb IlvenarinI); in ^aOe t« ae»ünf(^t »erben foOtt, ift bic 9l(bactioB, nadi eifcl 
9cfrTt(kR«fl, 1« 9l&(f(enbund berfelben bereit. 3u,^l(i(t) erlaubt f)e ^äf, an icQtieitifie dinfenbuna bn SorlefRnAtBtiut^nifTe Bitlj 
URtmRtiM' mit e^ulpro^rammc RRb bei DijftitotioRCR |R trlnscm; rr^ bei olcfcR tft 8( MlOctfRRftn |MC SMfcstaiitg er^inj RiBcrUfÜRC )ta<bii<btcH in fMcrn wer nliilfti 

■»erbtn Rttt Da»! l<iR|l Mtfec«. Im T«rlRge von E. 8. lUttler Je Solu ia BnUa «nehien 

[30 

UelieTWeS', Dr. Fr. (Pro£) Grmdriss der Ge- 

M-hichto der Philosophie. Zweiter Theil: Die 
palristiBcbe uod scbolaatitche Zeit. 5. mit «inem Philo- 
sophen- nad Liiteiatortiiregittcir vwMlwne Auflage, 
lioraiisgegebM TOD Dr. M» Hsiaic, 1877. 276 8. 

M. L 20. 

Die AnorJnuDjf des Werltes hl nicht fri'ändert; allent- 
halben aber ^iod vom Herrn Herausgeber Kru'iiii/unpen und 
Aendeniogen eingefügt worden und die Litteratur i«t möglichst 
TOllftiadis 3>n ^txUf, ber llnterKidjnttoi ffl |MCB flf^lnHl RRb bnrtb 
alle ^Rt^danblun^en ju beii(()cii: [35 

Kl^laid^ Utamotiliet: 

mit :^cuttVung \tmi ^ani)((^riftUii)eu Stadjlaffed 

bargejieat »on 

iK gt 7. 60. 

Wit erfc^öpfeitber Senu^ung ber nac^c^elaffenen ^onb« 
fünften be§ S;irf)ter« gibt ber )Berfoffer ^lud^enfc^aft übet 
Ubtanbi» btamatifd^e '4>oefie, beren Sntmtcfclungf'qang oon ben 
ccften Secfttt^en bis ju ben SKeiftcriüerfen feiner 9icife üerfofgt 
»ttb. Sßon faft 30 Statten ^ben ftc^ iDkc^ric^ten, Sntwötfe 
unb mebr -ober weniger DoUftfinbige fludfiibrungen erhalten, 
toelc^c ^ier jum erftemiial in fritifc^ be^anbettffB7E(|tai mb in 
met^obifc^cr ^tnorbnung an'i Stc^t tntau 

6tRttgAct, 3aHuar lb77. Bai 8. Hlnel in I^ipzii^ ist soebea 
Untersuchungen 

Gicero's FhilosophisGhen Scliriften| 

RidolfHiruL 

L TheU: 

!Ds N'Bturu T>«oTaum. 
gr. 8. Preis : M. 5. 

»OB 

Dr. »mxt^ WU 

•hl. 9MK)T«tD iniblBrofeflirr b» netl)K In 

(Srfter Öonb. 
fünfte anigtarbeitete lta|age. 
187» — 1876. frei«: Tl. l'^. elegaRt fltalbai SR. 

ßtneitcr iöanb. 
^MilttHidflc aift MtftiHile IMfiae. 

1S73. 9ccl6; II, 13. elegant gebn^^eR 1R. 15. 

Criwig. Jms's Drrlttg (9t. 9Jei«Ianb). 

BarliOp Jaaair 1877. 

80 tbn «nebiRB! • 

Koptische Vntersucliimgeii von Carl Abel, Dr. phil. 
Lex. 8*. «leg. gab. PnU M. 10. 

ftrl Dfimmler's Verlagsbuchhaadlllg: 

(Uarrwitt & Oosamann.) Digitized by Google w — 1877. .«6. — £Uec«cii^ee SeatvalBlatt. — 3. gebnwr. — 193 T«da( Ton F. A. Brockhans in Ltipdg. 

Die chemische Synthese. 

Von 

M. Berthelot. 

g. Geb. M. 5. Geb. M. 6. 

tfHimtoMh »iwwihWiih laiiiiM. m. lui) 

Der TefdüaoitToUe ftaasSriMb« Cbemiker Professor Borthc- 
M, MiUliad dei Jottftatt, liefert hier eine gemeinTerstindliche 
AttitelHilg der organischen Chemie, sowohl nach ihrer ge- 
M^ltliebei Entwickelnne als auf Grundlage der bis jetzt be> 
* ifBfchetischon Xiethoden. Dem inteross&nten 8I0II 
' die geiütreicbe Sclireibwoise des Aators. Petrafactenlunde Deutschlands. Quiiiit, 
M 

IWliMi 

Mi F. A. Ton, Üie (VphalopodeB. Mit einem 
Atlas von :n< Tafeln in fol. Text in pr. S". 
U.a. T.: Petrefacten künde Deut sc Ii- 
Imnds. I. Abtheiluiif,'. I. Band. :jU Jlk. 

F. A. Ton, Die Bra«hiopod»n. Mit einem 
Atlas von 25 Tafeln in fol. mit ca. 3000 
Abbildungen. Teit in gr. S". 
U.«.T.: PeixefActenlaBdeDeiitscb- 
Iftnds. I. Abthenan;. n. Bind. 60 Mk. 

F. X von, Dip Frhinodennen. Mit einem 
Atlati von 2s Tafeln in fol., entlialtcnd 
tJber 4000 Abbildungen. Teit in gr. 's», 
ü. ».T.: Petrefactenkundo Deutsch- 
lands. 1. Abthlg. III. Bd. 70 Mk. 

F. A. von, Die EeUlodenMl (Asteriden 
n. Encriniden). HU «iMin Atlas von 25 
Tafeln in fol., mit e». 26(10 Abbildungen. 

Text in gr. S". 

U. «.!.: PetrcfMttBkvBdo Ot«ti«h- 
UBds. LAbtUg. IT. Bd. M XL 

Pnes'B Verlag (R. Bäidand). Bo «bca «nebiea bei mir: 

Wörlerbich 

"1 tu der Mibelunge nät (liet). Von 

jtngrtuC liUbbeii. 

: ^'**t* ▼•>Pm«hrte und v e r l>«sa«rt« JLttflace. 

. ^ nbeftet Pieis IL 2. 

»I bfdobtB dvNli nU« BsdduMdioBgra. 

_ G. SWUiif in OMinbnif . 

••••«Wien im «ttlaje «on 3. «Bocrndjitr in Ctlftnat^: 

|^mmlflMe6en oon Dr. fl. Ütiiller, 

*' $rti« as. 1. 

wSi""" «ngtbriKft« ^nbrc^rift, »om ^erQuageber in 
"J^rSK Unioetfitä».CiMtot^ef aufgcfunben. 3)o« ^o^e JJ«l«<ier 3{fim(^ronif — pe »uiirbe bt« 1596 bftarfllbrt 3m Snkt bcr llntcnti^attcn ifl fotb« af^inn §1) e e f f; 0 p c lt. 

Bm 

Subiotg 970^1 

8 '. Tl. 6. 

5Dft ©togrart ©cet&ooenö ^ot mit biefem Öuc^e eine ^üdt 
auggtfünt, bic nic^t bto^ für bic muftfolifc^e ßiteratur bcftonb. 
SS i|t bai iüilb be» ganjen S^ienfc^cn, bad fic^ un# ^irr 
bietet, mib ffdncr, ber Wefc ehe nfo monnid^faC^ oerfcfiifbenen n>ic 
oöHtg unbefangenen Scridjte ou^ ber ganjcii ,')Cit icmci l'cbcn» 
unb SSirfen« (icdt, totrb Ia(t bcwunbemb brau|en fte^rn nnb 
0^ Srgriffcn^rit bon bonnen ge^en. „ iBeet^oben nai$ beit 
©c^ilberungcn feiner ^eitgenoffeu" ift ein Siic§,'baS, 
»ie hti äßetjter« etsene äftufil, ben O^ebitbeten aller 
eUmht Mitlitt 

Strafgefepnd) für bas Öetttfi^ettei^ 

öom 15. md 1S71. 
^onbauggabe mit erlanterui^cn. 
®oit Dr. /rifiridj (Pskar ». .Sdjmar^r, 

3it»cite oerbt/ftrU nn) fel^r ncrnitiirtc .Auflaae. 
fMf 3 Bit. 60 9F. 

CStgän^iiiigCM 

• jn bem 

®on Dr.Jricbr.CJfor ». ^diroanc 
Bftl. I!)«itrralftaal«dnirtli, lUiiAih t f,-: i'oiiifjtiaA«. 
iuft I. 

{tu etrafre*t«ne»«ne ». 3. 1876 bdr.) 
H. ii\ 3 ßogtn. ptti» i SRtuK 

«Miig. SM»'« (9. BcvU« «OB .f. SU #r«di|nM Ib {IS 

Soebtn crf4i(n: 

S)ie ©runbicgrcn bc^ ({:|ri|bittlj]iiii«3 

an km Bmutitii In ^ianhm im Mutmm^ hi$am 

BOR 

Dr. UnUl B4nikrl. 

3>er beräl^mte ^erfaffcr toenbet \iät mit biefem neuen SBerfe 
Ol frfne btfoiAcre t^eologif(6e ober htd)Ud)e ^ortci. fonbem an 
HH'itrre SUeife bc^ djriftli^tn 'IkAU übev[)aupt, iiicldjc ba^^ iÖc. 
biirfniS jü^Icii, DcrmittcU eine« auf freier Öorfiung beru^cnbrn 
fiei^rgan^en [idf Don (BfonbcN Wcd|aif^ft abzulegen. 
S4ulau8brä(fe finb bc^finlb möglicfjfl oermicbfn, boc^ loirb 
bo« SBert toegen feiner Ueberfic^tlit^fcit ouc^ @eiftli^en unb 
etubiretibcit ber X^togie oll ocientinnbce wtffen^oftIii(er 
Sntfabdi Menm. Digitized by Google 199 — 1877. Ä 6. — 8itetattf($e« Centraldatt — 3. Bfelniar. — Joijii Stuart mm (öffamincltc Ulcrkc. 

VutDrifirte ttcbecff|une 

untft 

Ä<baclion von Dr. Z^. {jornperj. 

Cemvltl: 11 'Jäiitf. .11 Dff. 80 '^f. 
L Z^lt Affibcit. r^i 9{rib!i(tircii«);riiutp. ättttoratMeb«. 3 W. 
evftfiii rot 10 l'if. 80 9f. ■ 

T.yVU. 9Jationalofcncmif. '.i i'if. 

?IIL ©ttrad)ttin,uii "tcr ;Hfvr3rftiutip=3lfakriin,un. 3 TU. 
UL Qemtt Ull^ ^(r '4.'L'fiiunenuij. :){e*t Hm<djt bfj ci^atcS 

^Ul^fd?»ln^fl. (Jini^e i^cmerFirnjcn über tu Iramcfifdjc iKf» 
uelutioii. «^ftaiifcn über 'Ik'cMe unb ibrf «rfdiitttiic« MrlCB. 
^^trc^cffcr Sft^wtcf« ikTir^uj ät-fr lic £iubtfn an tu WnU 
»erfitäl gambritijt. 3 'Sit. 
X. SJcrmifd^lc fdjnfttn. 6(|^r tBant. 3nbait: (iivUti'atioit. 
Utbcr StvbDriflQifn. Vrmaitb Sarrd. Ifinc $roi?()cjciunj. 
9Ufrft ^f lMi»nD. 9?tnlbani. ßi'lfribjt. 'Äiibaiifl. 3 W. 
XL. 5Jfrnii'*tf 2*rintn. .«iwcitf r 'i<anb. 3nl'i>l<: 91- ^< totflut« 
r>iüt ftbcr tit aDfinotrattt in Slmerifa. 3>ü ditMamkütitt 
itt 'Xrbdt. (J^uiict'i i)iüori|'(^e 'Uuffä^e nnb VorUfititttR. 
SIdUüc aricdbifi^c «tf^C^te ua» 6a|t. SU^Ifcitiimit tu 

f (ipiil. Im'% M19 (X. Keithnk). Jlnttquarifitet: iBüd)crDcrlitl)i;. 

^1 Bedeutende Preisermässigung. 

NachsUhemlc Wirkt liefere icli niil' kiir/.e Zeit uud uo Ung« 
dOf hier«« beHtimmto Vormth fiili!, v.u den bdgMetltn 

bedculend ermässigtca Prciseo: 
AmoMm iw Afrikaners 7 Bflcher widw d. Heiden. A. d. 

Lat. V. Bcsn.ird. 1S I2. L lprs. M. 10. zu M. 2. 
Aschbach, Gusch. d. Grafen vun Wcrtbeim biä 15ö(>. Aus 

urkundl. Quellen. 2 ISdo m. Al bild., Wappen «to. gr. 8. 

Frkf. 1813. Ldprs, M. 2ü. zu Hl. 3. 
Oelius, die Tieck'8che Shakespearekritik beleuchtet. Bonn 

IMG. Ldprs M 2. zu M, 0. öO. 
DorOW, morgeol. Alterthamar. 2 Uefte. 4. Wiesb. 1820. 

Ldprs. M. 15. SU W. 2. 
Eichhorn, Einltg in (l alto Testamont. I. u. letzte Auflage. 

5 Bde. gr. 8. Gfitt. Ib'lißi. Ldprs. M. 37. xa IL 5. 
Gudrun, «* MitMbochdeateeheB Oben. t. A. t. Keller (in 

TabiDgen). M. 1 Abk gr. 8. Stottg. 1840. Ldpia. IL 6. 

za M. 1. 40. 

Gutakow, Beitr. z Gesch. d. oeaesien Lltemtur. 3 Bftod«. 

Stuttg. lS31t. zu M. 1. 
GÜnzer, dictionnairc des Gallicismes, provorbes et locutions 

feiniliöros. St itt M. 3. zu M..i. 
Hariog (Uerau^f;. d Kealeucjclopädie), d. Leben Oeko- 

lampad's u. d. B-formation d. Kirche za BaseL 2 Binde. 

ISlit. lOBopen. Ldprs. il, S. zu M. 1. m. 
HiUdbrandi I>ino Compagni, ^tude biet, et littör. a. l'^peque 

de Drate. gr. 8. Par 1862. br. 4898. Ldpra. H. 4. ra 1.2. 
Ihne, Forschutig^cn a. d. Gebiete d. rSmischen VerfasswigS^ 

geschichte. 1847. br. Statt IL 2. za M. 0. 80. 
Kamer, Juat, Leben Frans Anton Meemof'n ana Schwaben. 

Frkf. ISr.O. Statt M. 2. zu M. 0. 80. 
Kissel, Coruelius Ccläus. Histor. Monogragbie. 1811. br. 

SUtt M. 3. zu M. 0. 80. 
Kottenkamg, G: h Col uisaiion Amerikas. 2 starke Bde. 

IbbO. Ldprs. M. 12. zu .M. 2. 
Ubri, Galileo Galileis Leben u. Werk«. A. d. VntO, T. 

Ciirov(i. M. G's. Portr. .H. 0. 00. 
Logau, Friedr., u. s. Zeitalter, gesch. in e. Ausw. s. Sinn- 

gedichto (v. Huth Schlosser). ,M. 0. 50. 
Marrio^ W,, a collectioo of fioglisb Miraele plays or 

Bjatmiti eoBt 10 drmaa tum Uta Oheator, Cwrent^ ni Towneley Series with 2 of lattar data. 20 Begea. 

133S. zu M. 3. 
Niebuhr, römische Geschichte. Bd. t u. 5 od. rOiuisotiu 

ersten panischen Kriege bis z. Tode CoDstantins 1 

L. Schmitz. A. d. Eogl. t. G. Zeiss. 2 Bda. gl; 8. 

1814/45. Zidpre. H. 14. in M. 5. 
Plutarch, vergleichende Lebensbeschreibungen ii : \m 

wabl f. die Jogeod bearb. t. Lamej. 1863. 47i> b 

M. t. 40. 

Rommel, C. V., Philipp d. QrossmOthige. Landgraf? Het 
e. Beitr. zur genauen Kunde d. fielormatioa a. d. 16. Ja 
handerla. Hebet 1 ürirondenbd. S Bde. gr. 8. CtaUsf 

Statt M. IS. r>(t. zu !H. 5. 
Schwenck, K., d.. Sinnbilder d. alten Welt. Frkf. 1850. 

Statt M. 4. 50. za M. 1. 50. 
Sommer, biblische Abhandlungen. 1. (einzisror) Bd. grJ 

Bonn IS II). Inli.: Erklär, d. Sela; t. Beim in d. lij 

Poesie. Ldprs. M. 7. zu M. 3. 
Vanotti, Gesch. d. Grafen t. Mentfort ii. t. Werdenbij 

Ein Beitrag z. Oescb. d. Bodenaee-Gegend. gr. >>. i 

Mit gcn. iilog. Talnllen. Ldprs. M. 9. zu .M. 2. 
Volkaliadar, biet a. d. 16. a. 17. jBbrlia|idert*nach d 

Bibliethek so Mfineben vorband, flieg. Biattem gesama 

biagb. V. Kömer. IS 10. Ldprs. M 4. SO. zu M. I. 
Vraada, lettres et negociations de P. Cboart, seigneul 

Bttsanval et de Fraa^. d'Aeraaen, aniv. da qnelfnes i ' 

diploniat concern. les ann^es 1593 — 05 et 1802^6. | 

LeyJ. ISlti. Statt M. 10. zu M. 2. öO. 
I Ii 1j fcre in guten Eiemplari U q. erbitte werthe AnÜij 
baldgufüUigst, da aie Vorr&the nai noch klein 

Frankfart a/M. ttaaanaifct tt. 6] R. Ii. Präger In Berlin, IV. 

- Buchhandlung and Antiquariat, 

Specialgeschäft fär Rechts- q. Staatswiss. n. Gesell 
Nr. l'iS, liinien.^tra^se (nahe bei der Friedriefastr.). 

TeiMndet die nachstehenden Kataloge gegen direete frank 

Einsendung tod 10 Pf. In BrltaBBUMl l^eiehviel 

Landes, gratle o. fraako. 

KaU 28. BlbUothecajQr.-occ<Mi.etU8tp«l. Abtb.T: S« 
graphie. Diplom. Encycl., Philos. d. Hech'..' u.i 
Oeficb. Allg. Weltgeieb. Allg. jaciat. Zeiteclind 
Opera. Oeeeb. n. Beeht d. Alterthnma. ISSS r 

Kai. 2«). Ablh. II. Geschichte, Recht, Verfasiunfl 
einzelnen Staaten von Europa, America etc.— < 
laelit «. Piraeaaa. — Strafradik a. fltral|nMiL] 
Gerichtl. Medicin u. PolizeL — Kbchail 
Kirchenrecht. 4697 Nos. 

Kai. 30. Abth. IIL Staatsw. (Staats.- u. Völker 

Politik. Finanzwisfi., Handel, Verkebrsw.: 
Sisenb ,Tulegr., Statistik, Volk&wirthsch. 17171 2] K a u f g 6 8 u c h. 

Wir suchen in kaufen und erbitten gef. Offfrt^a 
Angabe der Preise: 

MoBumeala (äernaolae blstorica ed. Porta. Scriptors«! 

0. folg. Aach einxelna Bände. 
Corpus lns< riptlonuBi latfaanMii, ad.Biiaehalitfr < 

einzelne U&nde. 
PoggendoriTs Aaarim der Pbysiiif Bd. 7 —28^ 41—4 

139—147, 15! u. folg. 
.\rchlv der (iesdlschaft für ältere deatscbe (jcscUickt| 
Cplt u. einzelne l^ätide. 
Frankfart a.li., Januar 1877. 

Joseph Baer A Co. Bo«M^ti& MftUan 9i«f. Or. Bt. 0ari<t (1 ttiH<«. - knC m •tmsaK« ta M||ie> Dlgltized by Cooglej für iUeutfdjlani. flt. 7.J ^txaniQtUi unb Dcrantioortliiter 9{eba(teur $rof. Dr. ^x. 3arn(fe. 

• ctlc|l »OB Clsacl JltKttariaf in fetD)i|. [1877. (Sift^cint jeben Somubrnb. 


^« 10. g^bniar. 
»•r-<^U|, Ml •ltilt■■<l^<^ell ^rfu ». 
. '*» iatcratt. d«« Aiu^rk»nitlc>. 
r. kigti. tB<t>>i^f<i tüti» t. fdyltjififecn 9<f4|ld)tf' 

i<bt6ttMrrt>aM Vattcrrc ■. e^ltjtr. 
Mt nigdlitr. 
•ur*r. »ii eiuriBlTuttii m »ti Wvttft«. 


rniis. tat €laatlHi4*nT<4t in SIfaft- Vnilitingdi. 
C161111KT, asminciMr |um uniJtififetn ^üiiXl*- 

Stcrlcl. tu Set« vcn ttt «ucrc*>ia gnduum UDUf 
3ntift«tiTbin. 

Caiul. Ui (clbftint. t(iiOarr«il tct gifilt. ßiaf». 
». Vol^lngtr. ^ntttfAiifeK »<• Xgr. Pdptin. 


Oanic, I* viu nooTt Hicnir. dt C. WKl«. 
tHant. Cvildiivftlci In D«ulf4|(n O^riraiitt. 
OHiillcr, <lfi<u>t. 

iattat Qxi. 6tb. tiiaTt trU« n«iii<n1<(c Crrt^* 

»OntrfaBiinlitni). 
Vtlnit. <i>t(diiAl( tcc t(ntf(t<n 9laHfnailittratii(. 
CailroDovo, Eric«. BeyschUg, Dr. Willib., Prüf., dio Gleichnissreden Jesu 
Mallh. 8. 14— 17. Marc. 2, 18— 22, Luc. 5. 33— 3y. Kritisch, 
eie^eliwh a. biblisch- Iheologitcb erörtert lUlk, 1875. Buebh, 
d. MVai«eDhaasM (1 Bl.. 32 S. L«x.-S.) .M. 0. 60. 

(Utterpro^ranim der Univer*i(ül Halle -Willenber^.) 

3a biei %6f(^nitten werbnt bie beibcn (Slric^niffe 'SSlattfi. 0, 
14—17, 9Ran:.2, 18— 22, fiuc. 5, 33—39 in bief fr Sd&rift teft> 
vnb qntQcnfritiyc^, r^egettfc^ unb biblifc^'l^eolo^ifc^ brf/anbelt. 
'tai tmi^djc ?iefu[tat ift, bog biefelben bei a){arcud Der^ältnig-- 
mägrg am urfprüngli($ften erhalten ftnb, fo bag a\id) an biefer 
Sttüe bit :poI^inann'fcf|e ^t^pot^efe bon ben f^noptifc^tn 
CorOoiüerbältniftm fic^ beftätigt; baiS dffietifctie ^efultat 
ftacr ift btfffä: fei ju unterfc^eiben jtuifc^en bfr iöejicbung 
bor beiden Oleic^niffe. 2)ie Jtager ^obeii eine Doppelfrage get^on : 
l}iDanim faficn bie So^annedjänger unb $^arifäec|4iiler fo 
»ief? unb 2) roarutn faflen beine ^ünqtx n\d)t? Da» ®Iei(^iii§ 
Bom allen filcibe unb neuen iJappen giebt auf jene, ba« ®lcic^nii 
som neaen SBein unb ben alten S^läuc^en auf biefe t^age bie 
Äatroort Huf bie Ötage „worum foften 3etie fo biel" anttoortet 
bo« erflrre ®Ieicf)ni&: „[it t^un »on i^rem religii^fen ©tanb» 
psnlte aa& gonj rec^t baran, benn ba biefer @tanbpunft noc^ 
b« oltteftomentli^«, in gefet^lic^ein Saftw unb öeten auf ben 
neuen iBunb torfc^ulenbet ijll, fo mürbe ein rinjelne« Stüd bec 
£(btnrorbnung bed neuen iBunbe« nur i^r alte« jübifc^ed 
Jtömmialeitggeroanb jerfefttn. Umgefe^rt ober : tooHte id) bai 
«tue ßcben meiner ^ünitt in bie alten gormen einfdjliefeen, fo 
ipütbe id^ jungen SBein in olte ©djlöudie jioingen; fo gilt 
sulme^p:, für biefe neue Seben ber ItHcicb-ÖJottfsfgemcinfctjaft neue, 
RiifpredK nbere , freiere gormen ju fut^en" (S. 22, 23). %)aS 
Ktfultat ber bibIif(f|4beoIogifc^en (Erörterung enblic^ ift, bag 
imi unter bem !üilbe be« Ulten nic^t b(o| bie fpätjübift^e, 
jonbem auc^ bie mofaifc^e ($)efr^e«orbnung begreift unb bofjn: 
^cr ouc^ ju biefer in einen ®egenfoö tritt, roie er feinem ganzen 
ibrigen beglaubigten ißerbolten entfpric^t. 

3)ie Äuafü^rungen be* trften unb britten fflbft^nitte« finb 
tiffflu^ unb jeigen ben !Berf. ali berufenen ftritifer ber f^nopti» 
Ueberlieferung. S^ier Söerf. ift in ber öe^onbtung biefer 
ho%m obne ißergleic^ glQcftic^er aU in ber bed jo^onneifcben 
Probleme«. 6<f)orffinnig unb Hör ift aut^ bie ejegetift^e 
%ofition, hoi) ftimmt Sef. mit bem Äefultate bcrfelben nic^it 
übaein, 3)ie «crfc^iebene l^eaie^ung ber 01ei(^niffe ifi im dontejte ju »enig angebeutet, um fo o^ne ©eitert« occcptierl 
merben ju lönnen. "iJlaä) ttnfic^t beS Sief, fommt auc^ o^ne 
Sejie^ung bed erften @)tei(^niffed auf bie ^obannes^iiinger 
ftlorbeit in bie @ac^e, wenn man nur fc^arf fef^bält, bog ber 
@runbbegriff, ber in Sroge unb Untroort gleii^möfeig bebanbelt 
wirb unb bat|er beibe Derbinbet, bie negatibe fiategorie beS 
92i(^t[)aItenS am ^(ten ift. S^agegen wirb "Hüti undar, nenn 
bie pofitioe ßategorie bie ^iftfnfrfibf'* J"" ®fgfnftanbe ber 
JBerbanblung mnd^t unb in ben JQotbcrgrunb treten laßt. 3>ann 
wirb man immer in ben t^eblcr jurüdfaQen, fpecieQ bie Saften^ 
freibtit burc^ ben neuen ^a^pen abgebilbet ju fe^en, unb 
bierbei fann bie 9Introorl niemal« richtig auf bie Jrage poffen. 
'üüi ber fo entftebenben ^crlcgen[)eit fdieint bann aQerbingd 
bie JSejie^ung beä erften Oleicbniffe« ouf bie Qobanne«- 
jünger ein rettenber Uuöweg. Uber jene Sericgenbeit ^^at 
man unndtbiaerwcife erft felbfl pefcbaffcn. SJian mufe alfo 
fcf|{)Qlten: erftären unb bert^eibigen Will ye|u8 burttj laS 
©leic^nife nur feine 9?egotton be* Gilten, unb jroar baburc^, bafe 
er eine falfcbc «uffoffung feine« reformotorif(^en «luftteten« 
über{)üupt abweift. Stuf bie 5rogc, warum er, refpectioe feine 
Jünger nic^t faften, antwortet er ba^er, inbem er Don bem 
oereinjelten ©tjmptome bc« Sltc^tfoften« auf ba« ißrincip feiner 
<|Jraji« überboupt jurficfgebt: i^i fafte nii)t, weil ic^ über« 
boupt bo4 ^Itte ni(f)t feftiu^olten unb etwa nur ou«jufli(fen 
gebenfe, benn mein gefonimte« Auftreten jielt ntc^it ab ouf ein 
frogmentorifc^e« «u«bffTem be« «tten, fonbem auf ©rfc^ung 
beffelben burcb ein neue« ®anje. ©o gefafet, bilbet ber neue 
Soppen mir bie folfcbe SocfteCung ab, weldjc bie ©egner uon 
feinen Slbfic^ten überboupt bfgen unb wel<^e eben ^efu« jutüd- 
wcift. Xer unfere« ©rotten« rid|tige örunbgebonfe biefer 
Auflegung liegt out^ bd Reim fd)on üor. 3^oB ba« (SteicbniS 
ben aiüdgong auf ein aDgemcine« ijjriiicip cnlbolt, ^ebt a\idf ber 
JBerf. felbfi ®. 24. 25 beroor. S)a« jweite ©Icidbnife enlbött 
nur infofern einen Sortfcbritt be« ©ebonfen«, al« e« nic^t bIo&, 
Wie bo« erfte, lebigli^ bie »Icfuttotlofigfeit be« ganjen ^Jemüben« 
au« ber fortbouernben Serwenbung be« «Ilten folgeit, fonbern 
borüber binou« and) pofitio nocb bie 3efäbrbung be« ^u fe^enben 
9leuen. - - ©c^licfelic^ nod) bie Erinnerung, bafe bie Söortftetlung 

SDtorC. 2, 21 affft cm' avtov tö nliji/iitfia i6 koifÖ» lof' nuiaiov 

ftott at'ifti TÖ rrlv^oi/ua an ovrov ic. wobl ouf einem iöerffbcu 
berubt, obwobl ber Süerf. biefelbe au<^ ©. 15 Dorau«fe6t, 
Wöbrenb er ©. 5 bie richtige felbft giebt Uebrigcn« wirb bie Jöer=> 
mutbung geflottet fein, bofe ber urfprünglitbc Ztii bei aJJoicu« 
roobrfc^einlicb "ur lautete aCfti tö niiif€if*a an aiioi, morou« 
fi^l ber äKottböiiWeEt PoOfornmen erflärt, bofe bagegen bie ^ufäfie Digitized by Google 203 — 1877. Ä7. ~ ßiterorifi^e« «entralblott — 10. gcbruor. — 6et fOtaccM tö »iu»oi>tovncdtaviwu fdS^hUnZeilQaoX^t 
ecnärenbe @Ioffen fein necbou HLLda». . 

3n&.: ©Icbtrmann, iit I^cämatif ren ßipRu«. 3. — (L3it« 
tel, liie bfltif(^t ©entralfptwbe n. ta« Olyoitclicnm ; mit ??a4f$rift 
«Ott •^5<^ßettet<Sönai^. — SU ol(rnburji|(i)c ^jntt<[i;inott. 2. 
(VMtl.) — C«mfyon». fllwtil^tei. . «.»lutt 5rir(^fn)dtuitt. fRtl. : <E. d. 9 n t ^ arb t 9h. 4. 
3«^.: 9lu« iirfußen, Saiffn n. S.»SBeimar. — O..Ä.«9iat() 
unb il)rcteiliintfnm(in. — t>tutjdl)lant* t&eol. 3fl'r*rirt"i- — Ut» 
braunfdjwcig. iian(t<f9notit. 2. — Cit Selbfimoitc in $reu§tn (m 
3. 1875. — Snl Salbetf. — fBoi^enft^aa; 8itcrarifd^t«. 

Ilnu t». jKr^tnjdtung. ^ifg. »0« ^. 972 ( g n e r. 19. 3abcj^. ?2r. 3. 

3nb. : jDa4 oorlänfije Srgtbmg ter Kcit^itajattiitjUn. — l!n 
9lulfaII btr f(r4I. GrijätnunaSira^Ifn PtrKn. — I'ie ^lirdjfiiüfr« 
faffung In 64lc9»ia»^ol|}tin. — ©ie 2. gatibtifonete ffialbtcfl. — 
Vnl bei e»atutL Sm^t ^UUtnt. — %t. €ptelbag(n'< Sturmflut. — 
Sic|t^S)<ntf4c Sdtfe Iber »tl. (ii)ic(«ii|. 3. — <^ «. fnitir: 

Qeutf^cr «RcrtHr. Sieb.: 3. S.fR(fMtt. 8.3a^Tg. 9tr.4. Congrt^s International des Amt-riranistes. Comple-rcndu de la 
I. Session; Nancy lbT5. Tonic I & II. Pnris & Nmm;, 1875. M*i- 

«onneiive & Co. "(-l^tO: 47S S. gr. 8 ) 25 fr. 

(Sin befannter fratiiüfijc^er St^riftftcHcr, HHtgKeb be« 
^(merifaniflencongrefTej, ((agtborfiber, ba^ ffirbieamcriranifc^en 
@tubien ha je^t an ben (Zentren bcr euro)>5tMen iffiiffenfc^aft 
mx^ fein fepfle^cnber SWittelpunft errichtet, fioet^oiipt noc§ o 
toenig getfjan fei; unfercr STJciiumg md) mit lliircdjt, beim in 
SiDCtibJiat man ja jolt^e Sentcen, unb in duiopa, ao hod) 
lein umintcKat pioftif^et OcbfitfniS biefer ^u1neR't)orIiegt, 
fl^t e8 Sebent frei, fi(^ mit i^nen Befifififtigen; ba« Stitbium 
fitcrfi ifi, ivutii Hii.K^wi'ifv^i Ocuittdi, aiiTiiimr itti^t etn miBui^uu«, 
fonbera felb|i bie oome^mftcn ioifTenJcf|Qftti($en Soriiorationen 
pfleaen ti in Mitit, tote Qufd^maiat unb feine ^ase^Öc^* 
feit jttt Oeiflitet fDBflibnirif teivclfl. 

(Eine anbete ßlogc ift meit gerec^fotigter. 2)cr 5Hracrirani«» 
ntui, fagt becfetbe (Belehrte, ift „ponr comblo d'infortnno 
abandonn^e tant dt fois aux malus des röroars, des lIlnmiDes 
ot des fous". $0(5 ift aHetbingi ein traurige^ (Scftänbniß, 
leibcr aber fein ganj imnia^rc«, wie ffbcrmaW, unb crft tec^t leiber, 
«Ine ganjc Sleifie gönjlic^ hritiffofer ?luffät}e biefc« Compte rendu 
bewcift. eine \-Ad)e 5öerfünimtunii bc« Unbcbeulenben 

^idti bringt, bad beateift [i^i ab« bie tB&dmdec in Omenta, 
bie aMflfi^leit bes «ubb^änn» In Snanlii, Me olttn Qe^flge 
VmUfUta, Äff^rien« u. f. ». ju ?Imcrtfo, SgtjpHfc^e, femitife^e 
S^fcmften in Slmerifa u. f. to.: ift fein ääunber, toenn e& ben 
foc^nnib^en fiefer feefränftic^ annianbelt; benn 9((IeS, ivai 
tt fonfl für faft ft(^ ^U, ft^toonit unb flut^ im »ilben 
Zanje unt i^n ^enun. 

^enno^ ober t)ietme^ gerobe eben beS^oK tegril|cn ttrir 
bicfen Kongreß mit greubcn. 5e^It ei bo^ auc^ ni(^t, neben 
jenem ißerfe^lten, an tüchtigen %Icbeiten, an (Stimmen, Welche 
mit SRat^ gegoi jenen fcitiftofen ©(^minbel anfämpfen. @o 
fiepn be ^ottO), inbem er ben öubblii^nm« ouä SImerifa öermeift, 
unb babci — gefte^en »ir nur, t>a% aud) bie obigen Sitate 
bon be 3ioen^ ^ctftammen — unb babei golbene «uÄfprli<^e 
t^u^ i.®, 1, 6.137; notre doToir est d'etablir «nün, contre 
les labiM qd ont Jnsqu'a pr^aont infeiM le domaine 
do ramdricanlHme, uue meihodo. ^OttW^I, SRet^obe! 'Hü^ 

Süden Vbm et^t unb befolgt in feine» f(^nen Vnff ((Stn^el^eiten abgerechnet, Ober rotldft SRef. anbem fUftft 

fein mu^, toie j. 5J. bie ^erbeijiermng hn mongolifcSa 
al(abif(^en Bptad)t 2, @. »3) eine \oiä)e. unb geoig udjt o(pe 
Erfolg, nienn gteid^ ^toolb'« büftere tl^nung, bä| bie9#B|> 
frage trctj ?Ibam'#, troft 9lo8n^'« «bweifung immer »itb««; \m 
unftcrbli(^cu Secfc^Iange gleidj, öon Steuern ouftaucben neAe 
(1, IGl), nur flUju begrünbet fein mag. 2)o6 bie Ärbeitre m 
dtint (Dorgetragen t>on SBalbemar Sc^mibt) nnb $aul^9| 
öortreffti^ finb, brmn^t nid^t crft gcfagt jn Mbcn, nl'tvlf 
ift in ben iöänben noc^ mandie« SBerttjuoHc enthalten. SRtf 
^t iidf ^ S). aud^ an SSinfon'd IftuHog^ le Basque et lec 
amifüainw (S, 46—80), td)^ «fceut, weit in ' 
bie gnnj ^ottlofe SSernjanbtfc^aft be« Soäfift^en mit 
ainerifanifc^en Sprachen Wibeclegt unb abgewiefen wirb, 
auc^ freiließ ber 92atur beS OoUPo ^ Vt^mAfang 
Oflöig ®enüge gefcfticfjt. 

So wirb nac^ oielen Seiten ^in, inbem er bOiS 9ti(^tige 
ftirit^t unb betont, ha» Bfolfi^e bun^ feine ftoUfp^cn befi 
Ifi&t, ein fold^er Congref? fcfir nü^Iidi uiirfcn Wnnen. SKi 
fe^It, äRet^obe mug er fd^aff en, )te ift bod eine (irfte unb 
Wa«9Ioth t^ut, ieftc^erer, je oorftc^tiger, bcflotcffer. Soi 
bie Jtmcrifauiften nic^t crft .^u orbeitcn, nur um il^r ^coit ^ 
reinigen üoii oQ ber Untritif unb Umnct^obe, bie fic^ toic SMf 
©Irinnen ober wie trojjifc^ wut^embe* ©croäc^ö auf bo 
alten amettfonifi^en Stuinen toetbedenb unb |exftäveab 
feßgefe^t ^ot SSa^rtic^ biete ber borliegenben nid> ni^ 
liegenben ^luffäfee über Slmerifa unb feine Sßffer unb fri« 
Vtteit^ämer erinnern an et^nologift^e unb linguiftifc^ ^beiti 
nrfe num fie dpt jwet, bret :^a^rbunberten fe^eb, onf bU »ifatj 
3eit boc§ fo ^oc^ fjcrabfic^t. SÄrci&en aber loir fo fritiflol lücüct, 
wie biefe in ont^ropologtfc^en unb et^nologifc^en 2)ingen, leü« 
ntc^t blo|t)on manchen ^merifaniften, fo tjiel gefc^ie^t, wie tmr» 
bie Su'i'nft bann auf uns ^erabfe^cn? Unb un§ fel)lfn, ®:3 
[ei %iant, aUe bie (Sntjc^ulbigungen, welche jene früheren ^dta 
ffic aufbringen Dnncn* |^ 
Grünhagen, C Wagwctter te«k 
ieitiaadlMi " dM Vi »cUeitividlMi bla lam Jahn IBM. Hai 
GMehkhle u. Allitthnm Sehlesieaa hen 
Mk ft Co. (IV, 39 S. gr. 8.) H. 0. W. 

Set fU^ ber Wtofigfeit erinnert, mH tod^m 

öor jnjci bis hrci IJaljr^e^nten bcr grofsen Jöffe ^iftotifi^« 
ä}?aterialej3 in Sc^lefien gegenilber ßanb, ber tovä> fu$ iaü 
einer ^nwonblnng bed 92eib<i ecWc^ Onnai, mm tt ffi/k 
wie Iei(§l biefe Wrbeit bcr jüngeren ©eneratton gemotzt toiA 
9{eue OueQen berfd^tebener ^xt [inb an bai Mi(^t gebogen, oütt 
^eftonb geinnift unb gefic^tet, Siege^en legen bie Urfunbeik« 
erften aaljr^unberte ticbft oQcn fonft er^oUenen geft^it^tltii« 
9?o(^ric5tcn flberridjtlic^ üor «ugen. Seifeberg ^ in fetj« , 
„*|>oItitfc§en OJeft^ic^tfc^rcibung beS aWitteloIter«" ond^ €41» 
fien einge^enb berücffic^tigt, unb jebt bietet S. ©ränl^agen, bm 
felbfl f(^on eine große {}ülle oon «rbeiten ouf biefem ©Aiete 
öerbonft wirb, ben üorliegcnben SBcgimifcr, ein fe^r htcsr^ 
unb überfic^tUc^ ongelegted idih^cia mit ben nSt^igften fntii<$a 
Oemerfungen, feinem Bwede boflUnrnnen entf^ret^enb. 3n 
äWittefpunftc biefer Stubien fte^enb unb arbcitenb, roirb ®m' 
^agen fd^wesUA oiel überfe^en ^aben: wai bo($ noc^ na^f» 
tragen if}, «rie iw S^ronü ber SngnfHncr in «Ha^ tit 
ajiitt^eilungen öon SSattenbac^ im „go^rbud&e ber Mtti» 
länbifc^en ©efi^ic^te" (SBien 180 1), unb luaä bie fort» 
ft^offcnbc Krbeit nod) neu ^(iniubringe« wirb , ift auf b« 
nun gegebenen ©runbfage mit iJeit^tigfeit ein,iufügen; eine» 
fo wilUommenen unb brau^ibarm ^egweifer wirb {reriobif^e 
QfancnavnQ niii^ fielen» Digitized by Google 06 <- 1877. JII7. » Sitctttf f #<i Ccwitaf lloti — lO^Biünm, — 906 fe«e*dM«k, Dr. Herrn., die Bef rfiadung der neueren dent- 
•ebea GeschirbUKchrcibosg durch Gadercr und Schlözer 
nebit Einleitung- ü\>er Gang und Staud durHelhun vur diusva. 
(Eine von der philos. Faculläl der Univcr«iläl Leipzig gekrönte 
Prei»»elirilt.) Leipzig, ISTCi. Krüger <fe Ro«ko»chnv. (XII, 2S0 S., 
1 Bl. gr. 8.) M. 4. 

£te Ocf^«^ bcs Sntoicfüna bec ^t^rif(^ äBiifenfc^aft 
t IMf^büb ifl ein fnS^tt tmtx imr fpArfit^ ongebouted 

gciuofon. ''Jiur in ötreiniettett Sluffä^en unb 2Kono= 
cap^ ift btefec nm^e Ocgenflaiib 6e^aabe(t mrabav luib 
1^ te tat aOflaneiiMi gBw a toBcf# ^ MBbai Me 

IbBcnbcn Sfragm nnt njrforifc^ bcril^rt. SRit befonbeter 
hmflllinnia begrüben n>tr beg^alb ben borltegenben 6erfu(^ 
■^•«Wf««, b«r ben guten ©riff get^ $at *), bie id^ 
m ^ertorrogenbften ©egrünber bcr beutfc^en OJefc^tc^t^mirfen^ 
9aft in einge^mbn; SBetfe ;u be^anbeln. 3}2an taun ntc^t ifod) 
mg tton bem wuchtigen Snfto§ bntfen, ben (Bottmr unb 
j^Iöjer t^rtt S3iffen{(^aft gegeben boben; auf fte ifl ber f)o1ft 
Ivficbtonng jurüdjufä^ren, ben bie @ef(^i($tf(^retbung bei und 
ownnnen ^al, fie nxireii ti, meiere bie ^iporift^c SSiffenfc^aft 
y bkoaiben Stellung ecUßen unb ju einer berrfi^enbeii 
v>S)imt 9tt Oecf. bot bie Aufgabe, bie er fic^ gefieUt, in fe^r 
ttxitmtniwextifcv ffleife gelöft. SBenn wir etiuaa oermif^en, 
« ei in bn odiKmeiit nfumtecenben Zueilen; fo in bec (Sin> 

•■ ■* — flElM^k M^MMw WbJ^&M üi-r-Kl^ '» * « 

amg iDcr oni onmo dct urkrii ucufipcR weii^Nvimcci' 

mag rot Satterer unb Stftfi^er, »o un* ein ffinge^en auf eine 
p bemerfendroertbe ^erfönlic^feit toie X^omod lAbbt fe^U, tooj 
■lioeifefbaft geboten nor. (EtmaS nte^r hätten tok feniet bon 
"rn aff^jernrtncn ^'^eite (3. 1 28 ff.) »erlangt, Wo ber "Scrf. bie 
fÄftricItungen ber gegenroartigen @efc^id^tfd)rei&ung bc^an* 
bell ^ ift bie (rulturgef(^t(^t(i(^ 9tid^mi rtHMS )u bfirftig 
jRtgtfomnen; bie febr beac^tendioertben, toeim tnu^ öberf(bAt^' 
In nd> in bielra fünften ntiglungenen Serfitcbe oon Öuifle 
unb jar^ ntuerbing? von ^eDwalb Oerbienten eine ©nrä^nung 
sdb tnqt tBitcbtauofl. Uebtigen oitbalten bie audfäbrun> 
IdbtfVaf.'« l6erMeoBjectiDe«fb ob{ectio<fubtectiDe Wdf-- 
toi mflBiJJe« Xreffenbe; namentlich fümmcn tnir mit ifim in ber 
Cl^onftetiitenaiaunb Siätbigung bec Dielen ^i|bcäu4ie äber= 
(i>r Me nit bau «Borte ,y06{ccliM flfcf (^(^i^dinno * QflnAcn 
trerbra; cUfTbingS Muft hierbei tJtflfac^ Sefbfttäufc^ung unb 
mne Urtroa^rljeit unter, tnfofem, um einfach unb Dulgär 
oiliubrüden, ^cmoib auS feiner ^out beraub fann, wenn er 
t^itfotben bett^orbebt unb t)etfnfl;)ft. 7reff(icb bagegen unb 
fkmi (ebneicb finb bie Ciniclaudfii^ruugen über ©atterer 
mb Sc^Bjer, über tbc Seben unb Öiricn, fonrie fibet ibce 
B^ftbaftUiben Seiftungen im 9efonbmn in betreff ber 
taMdgefcbitbte, ber CTompofitton unb ftcitif. $er Serf. bat 
^ Ijtcr Qjjf ba« Ginbritiglirfifte in feinen Stoff üertieft unb 
N<i^ in treffüc^ai^ppierung unb oniic^enberX)arftettiuig 
tagtfibrt- Otr bfiben on btefen Partien nicbts ju etfamcxn 
itnb glauben, bafe fie ^cbcr mit ißcrgnilgen lefcn wirb. Sebr 
^(uilailioertb ^ enblic^ ber Stnbong, ber einige boc^intereffante 
«atMi^&Psci'iftber^iflincHt^ir^ ihitj^toir 
khm tt mit einer tfl^tigen Seiftnnn 311 töun, bie als eine 
Dcf(atli(be IBerett^ecung unferer ^^iteralur bejeicbnen i% 
nettbe w l fw ag foHi $i iNN^ai «11 ciiK «ngcn^MC 9f(fi|t 

, *) tit 6d^r(ft ift mralait »ot6 (i«t m bfC t(lNl|ft l^lto* 

^«tlfirift fTir rfefin.MVffi'SI. (5^ff(l>i\t(*ii3r''fliunjj u. MItfttljum»» 

^. I?ünf tr, (irinnfnni^tn an Ä. timrccf. Jiim 2s. 'Jlufl. 
I. _ -j. 'eatiifr, Mf ^i^tUt gJiulf. — *L'rre», «in 
W tfil.^ScDtfjciu» mit 'ifäxiit ettrbjn. 1. — ». i-'f^er« 
'U. Sftttrije inr Stfcrmalicn«ati<l)(d)te auf tem ':ud ii\- ttx ZtM 
i^-O, SrcHj. 2>raiafalc feic «raff«, liivix. inlbcf. 6tai>t 9l9fia. — Wb. Ikudt, tu hta/^tn SMtnmtahaObt, iMbef. j» l«t8« 
fSKfibrn. — gttiMtir} UMw ntüMfmiM} nifnilM; p^|M mb 9tnif« S«ufi*if(bel 9td«a|{n. ^r««. m e^ButvIfker* tH. 3abr0. 

2.^tft. 1876. 

3Dt).: S- 9. Srctiifd), SaRfcelun^ten n. SdficffaU teiitf<ber u. 
»rBt>ifd)(r ^amilitnnamtn. — SD er f., (ine (^onitctnr üb. bcM 9olti» 
namtn SBente. — 3entf4, Me 9lbfaf|uiii5»jeit Itx (jeiftl. Sieb« 3ob. 
J^ran(f'« v. (Buben. — I^erf.. Sauge't 9(fcbi<bte brt 3<inaftattcn> 
flortfr* n. ttt ÄIofttrfird)t pcn ö^ubcn. — %t. Aßcbenmefticr. btt 
jlü(kcniitdrt<[ be< 9X(i§n(rlanb(«, am jpoft ber SBettiiuc Bub an bem 
Ux mi$m eiiAbh In 13. bid «nfaoi bc« 3abeb* — 
ti^U» oM bn «mjtlaiK. Hartmann, Dr. Rob., Prof., die >'i^riUer. Eine anthropolo^iscb- 
ethnologi«ehe Munograpliie. 1. Tiieil. Hit 62 Uth. Tau. o. 3 in 
d. Text gedr. Holzichnn. Berlin, WtofandttHenpelAPai««. 

(XXI. 526 S. Lex.-8.) M .'iO. 

2!er Sßcrf. untcrfc^eibet nocbiuefüttb Dom Siequotor 3 etbno= 
(ogifcbe Ubt^eilungen: 1) bie Oerbem nebfl %(t> unb 9^eu^ 
ägtiiitern, ben 3mosoq, ÜJJauren, Slubiern u. f. to., mldft aUt 
einen X^eil ber beQer gefärbten Hfrilonec, Xeba unb Slobob 
ober ben Ueber^ang Don i^en ju ben «dgcMlIicbi»'' 6(^r)cn 
bilben; 2) bu Jogenoimtat Setbiopen, ober, tme^actmann fie 
beffer nennt, bieOqab^B^^' Vb^fftnier, Z>ono(nf u. f. to.; 
3) bie iöeüöHeruBg hei i]Qii^en Siibon unb oDcr ©cbicte „oom 
@obuI ber janjiborifcben ^efi^ungen bis ben äJiilnbungen bei 
9{iger unb S^ixi" , «aQe bie jobtreicben bunb bod Snucceivoii 
Slfrifa ficb erftredenben SBiSlfer mit bunfclpic^incnttcrter, bon 
®(^rjbraan bis 0catt unb Qlaufc^tDar^ gefärbter jpa^ unb 
mit foioo^t on Sftigc MfcfltScfi^offQi^cit'' gnwnr b ttf i }i( fc( i i( ii » 
burcbftbnittlicf) jebocfi wodartigcm ^laorc, bie Sc^TOorjen ober 
9{igrtticr. .ßioifcben ben bciben erften unb bec bntten Slbtbeilung 
bifben bie SRonbutu, gan, 3u(an, ©onuili ®ala ben Uebergong^ 
bcHere Stämme, 9liamniam, 3fung u. f. to., unter ben Sligritiem 
„eine Ärt Äbel", loel^er 8u«brucf gciüiö im jweiten JÖanbe 
erflärt tt)trb. 9(n biebritte^unäc^^t, bocb aad) an bie beiben erften 
9Ibt^ei(ungen „lehnen fid^ an" bie S(>bantu, „ju toelcben bie 
\?lma'3fofo, bie «ma^julu, Oft^uana unb Doo-bercro gebören". 
ÜKit bell i'iiüritiem Will ficb ber i^etf. luir^ugäroeiie, mit ben 
anbeten Stämmen mix beiläufig befcbäftigcn. SlQcin ba< &vt 
et febicfncg«; felbfl ta bm wic^tigfien neunten (Sa))itel (8911» 
bewegung. Stamme*» unb Softenbitbung unter ben ^Jlfrifancrn), 
flberaQ fteben bie „SRigritier" gegen bie Slorboftafnfoner in 
jweiter Sinie, ja felbft in ibrem Gebiete, je tt»eiter nacb 9Beften, 
je fpärli(ber bie JBe^nnbding. ^f)r 9iame wirb burtbau* uitbt 
präcid Derwenbet, balb beiB^n bie Dana, balb bie 9bantu bei 
Säerf.'« 3tigriHer (j.«.®. 131 ; 133; 1 17; 152; 163 u. f. »a.X 
fo bo6 biefcr ^iome ba« uralt bfi^getracfjtc, nicbt unprficifere 
SBort 92eger nicbt Derbrängen tutrb; wo^l aber tnog er in Ö^c 
braucb bleiben für bie OefammtofKÄmcr, fir WlU^ mm dne 
cinbeitlit^ JOejeicbming bebarf. 

3>eRR bot tfi ber ^auptgebanle befl 8u<^cf : olle Vfcfflmer 
bilben eine etf)noloi]ifcbc Gin^eit unb finb burcfjauS iinyerroattbt 
mit ängcnb toclcben aßatift^en Stdmmen. 2)em erften ^^^unfte 

SiQMn nrit Mttig lub rthf^tllbf tci# (Mm ntt bie $bt 
f(R (ünbeit gern fcbärfer befinicrt gefeben. Sei ber „S^' 
fammengebi)rig(eit aller Slfrifaner unter ficb" nimmt ^artmamt 
natürlicb jWif^n Storno unb licta (H^^pter) „ eine febr tiefe, 
burcb jabttei(be anbere Stämme auSgefüdte ftluft" an (S. 56); 
bie 9ietu, bei benen fi(b febr Diele ec^t ofritanifcbe Sitten unb 
®ebräu(be finben (®. 192), feigen 6. 194 in ^ltatati Sinne 
outocbt^on, forming ono of the primordial eentna of ihe 
bmnan familj. 2)er $erf. fc^int olfo bie g^^tffle t mV .fäb. Digitized by Google «»7 — lan. JKT. — BUetttir^ti Cciitf af tUtt — 10.8teni — ber®. 114 atigebeuMe9cbanfe, ha% man mt eber genauen, 
in bo^ 'i^alocititotogifc^e .^uriicfflefjenben ©cfrfiic^fe bcr Sultur 
t^flon^en unb ^X^iece übet bie Ucgeic^ic^te eined )iöoIfed ttuf« 
nbung «c^te. S)ief en ow^ fBr Vfriito f«|r ri^Mgcn MNurira 
fü^rt ber !^erf. tciber nic^t burc§; er gtebt b(o§e ^e^au|>tangen 
o^ne SBeneid, bie ba^ec oöEig ungenügenb finb; Dngl. baS @. 1 15 
Aber bie afrifanifc^en $ifange, €. 119 fi6«r Anchis, Cuc. 
Citrullus u. 0, ©efagte. 2Dur(§ bie ^^attefpofmen auf bcn 
t^ebani[(^en3>enfntä(etn ifi ^e^n'ä (2. 'Üa^. @. 23üj löe^auptung, 
bie ^ereblung iti iBaumd flamme auit Oab^fonien, nic^t 
Utberlegt; bergt, ^ümic^en, S^tte Xaf. 2., ^ifiorifc^e ^n« 
fc^tiften II, lafel 14. !5^q§ Xriticam unb ^orbeum „ton ben 
Äegtjpten beoölfernbfn unb ciüilificcenben Sertcrn" yift^ft '^n 
gebaut fei (121), tft fii^ec falft^, aüt ©puren toeifen nat^ 
Sentnlofien, too^er ou«^ «He otltioiccten Sorg^nmattm 
ftammen. ^ItiA 5?tnber unb jnwr fe^r üerft^iebcne Staffen 
tommen bei t)imid)tn (({nfc^r. 2, M u. 64) axA Krabien, mie 
mdt ber Süffel (Sligr. 133) au« Vüen ftammt; bort f^eiiit 
alfo Qit(^) bie Urbeimat^ ber (oft )afrifonifcf)en ilRinberraffen ju 
fein. :öei biefen Umftanben ift aljo an eine ^utoc^t^onie ber 
^frifaner im @imte 3lat^i unb ®(ibbon'd nic^t ju benten, too^I 
aber in bem 6inne, bog fie erft burt^ i^re a^bmifi^ Um^ 
gebungen ju bem geworben ftnb, nw* fie fmb. 

Z!fr ^-^auptiucrtl) bca iöuc^e« liegt in ber ©efptet^ung ber 
ofiaftifanifc^en iOer^ältniffe unb ^düts: bo« ®. 297 Obex 
aSoqüji'S VnAenngaben; 6. S24 f. über 9htbten unb bie 
füblic^eren ??i)(fer, S. 121 f. über bie guiig Wefagte (roofüt 
awSi MaxvLo'i ^eobocdtunaen fpcec^en) ift, mit 8(u4na^me ein* 
idmx ftebeimmfMnbe, me bie Senginng ber Vnttfropop^e 
ber SBnrutn, für rcelt^e SRarno'« 3fitgniB («Reifen 230, 2()9) 
grölereä (^ciuic^t ^at, bortrefftic^ unb fo noc^ ^iete«. Hodf 
mi) tytt max größere Sftoriieit, fi^fitfere ^tanmägigfcit ju 
ttJflnfc^en. <ii ift fd)Iimm, baf) ^lartmonn oiele toirflidje „*i^or= 
fragen' (unb biefen ift ber süanb gcroibmet), j.!B. bie ^ejprec^ung 
ber (^uUurpf(anien, gan^ befultoiifd) abtaut, $lnbere< bogegen 
^ ben IQorfragen jief|t, xoaS gemi§ nic^t ^erge^ört, mie j. 8. 
bie ©efpiedöung ber S3Ifert)erwanbtfc^often. 3" doiqt biefet 
unjTOfcfniäfeigen Einlage be:S SBcrfeä jerrcifet ber ißcrf. bie 
Untecfui^ung feljr oft, inbem er abbrei^nb ouf ben fotgenben 
Vmb »ertcIHlet (193; 257; 261; 345; 397; 441 u. f. m.); 
Vnlbmd) biefer iöanb jiemlic^ öbe, ber te|te nid)t frei üon 
nitberi|otungen fein, ber £e)er aber ermübet unb leinedroegd 
flberjeugt wirb. !l^n aber, unb btA ift Die( fc^tinmcr, ber 
S3erf. ift Dtet ju fubjectit), er behauptet offma(3 nur unb beiocift 
nic^t. So roerben bie Suaheli, bie Songo- unb ^(ngolaftänime 
5U ben fßigritiem gerechnet unb üon ben ßaffem getrennt 
ffiarum, roirb nid^t gefagt, «ol)! ober fe^r richtig angegeben 
(487), bafe jroif^en i^nen unb ben Slaffern »eber leiblicf) not^i 
fprac^Iicb ein f<^K>rfcr Unterfcfjieb ^errf^e. SBo^I aber ^crrfc^en 
ftärfere Unterfc^iebe ,^TOifd)cn beu Sua^eliA unb ben 

Siegern, bo^er auc^ lölecf unb 5ritf(§ jene 9Mler nodf ju ben 
?lbantu rechnen. 31uc^ !ann yartniann toiS) bei ber „Wrihib(id)= 
feit unb fc^lagenben £ogi( bti mebicini{<$ gef($utten ^llatur« 
focfc^", t9d^ et 6L tS fo ^o(| JIMÜ, ttnmSglift felbee 
glauben, er ^obe beroiefcn, baß SRetu, S3eia^ u. f. w. outiK^t^one 
IHfrifaner finb: benn ein b(o|ed S^Iiegen aul ant^topolo* 
gif(^em 9laifonnement, me^e< [i^ ^aupt\idfüif auf Ue^nlit^fett 
ber 3üge ftü|jt, ift bod^ fo wenig ein Öewei«, wie bo« beflAnbige 
8{ecurrieren auf bie ägt)ptifc^eR iBübroerfe, beren et^nologifc^er 
fBect^ Diel p ^0($ angefc^tagen wirb. 3)ad 'UM fliegt freiließ 
auf bem ®runbirct^ume bei naturforfc^enben 93erf.'», bag er 
nSmltc^ (185) bie rein ont^ropotogifc^e Unterfu^ung bei 
58öHetoerwanbtf(^aftenntc^f, mic wir «nberen, nur für wichtig, 
fonbern f Ar aOein ciitf«^bcnb ^&U, nä^renb bo^ ber mebtcinifc^ 
seftlotte 8oC|((cr boc VUcn toetB. bag ntrgenb« bat ««n« 
•mmt^nlfofcc flift, dl «uf ont^npologifi^' •cMctc Uttb bKl m9j bann, fte^ nt(^t bie fiteiri»« vib Soranageftc^cr bei griti^ 

(lof, 5— s, 10, 13) ben Wetu (bei C>ortmann lof. 8 u. 
jancr, ott biefe ben Srabem? SBeldcr (Sttaa. ffitiit^) 
Ml Mit dtt^lint, nnb jcbcr Slotcforf^cr wob i>gciai, W| 

bie allein rid^tige SRet^obe ift, bag bagegen ein blo%ei „ber 
brud ift ein anberer' (^artmonn 187, 380 u. f. to.) gar 
beioetfi. ^Jatarlic^ ifi burd^ bie Serfcbieben^ett ber Bfige 
et^nologifc^e Sin^eit ber Üfrifaner nic^t aufgehoben, aberba 
iBerf. niiberlegt ebenfomenig bie Urüertvanblfi^ft ber %fritian 
mit ben ©emiten burt^ SSergleic^ung ber Ketu Mit be> 4 
niniuitifc^ Okfu^tent (194 f.). SU ob ferner ai einer fil4^ 
Sergleic^ng nic^t ber gan^e @tamm mit oocn feinn M»^ 
fc^irbenen ßmcigcu ^erbeijUjie^en roar! (Mefc^a^ ba* ahr.. m 
fonbcn fi(b retc^lic^ Uckra^e. S)a| enblid^ ^paastrac^inif 
ibMMMUwtfi^ftcn (cineK4k|ntaDcil abgeben Unnov nitli 
93erf. »iQ (364), bOsfle jcbcc fMmfta^ adkmd 
gefielen. ' 

SDer 6ttbiecfibilMnl bd 8erf.'« tritt umeaäi^ ia Ir' 
jwetten C">aut)tibee beS Suc^eÄ, in ber Wbroeifung feber ofialri^ 
äJerroanbtfc^aft ber ilfrifaner, unangenehm ^eroor. Sein oft e4i 
a^ag Derlierenbet Qoxn gegen Anbexfbenfenbe mvifi ifi 
felbft blinb. S8or foft 50 Satiren backte ü. ©o^Ien an 
3ufammen^ang 3"bicnä unb Slegtjpten*, ober »er berai 
not^? Wer benft ^eute an „eine iöerroanbtfc^oft be« aitägi 
fc^en mit bem Snboeutopätfd^en" (189)? ffio|nalfo 
^ö^nifc^e Überlegung, bie ganj in bie Snft ^ont? ' 
fagt ber ißerf. ben StJtib ber 5rage gonj fatfi^ auf. fieiw 
QJdc^n, wellte eine Ucoertpanbtf^iaft ber (92orbo)t<) 
mit feinitiftbcn DMIeni nnnebnien, benft bw^ (bai 
Soc^funbige), wie ber Serf. öfter! meint (257; 3S2; 391^ 
ein unmittelbare^, ^iftorifc^ef ^abftammen berfelbea m 
ftrabem; umgete^rt aber ift ^artmann wieberUM iMf 
fprcc^en auf „jene, manchen unfercr ffat^ebergele^ea 
fc^wcbenbe, im Giebel unbefounter Reiten berfc^wtmmenbe (Hb 
tlyetifc^e Sinwanbetung (melt^ ein Seutfi^!) femitiic^c:, 
femitifc^er, ^amitofemitifc^er ober fi^nlic^er ^^antomoolft:'. 
^ier ift ti ber 92ebe( unbefannter Reiten , ba» ^^pot^dij^ii 
wo« i^n ärgert; wenn er felber ober S. 394 „%nßebdn|B 
Don ttfrtfanem in Srabien fc^on ^ur ^eit bed Sn\ammaliß^ 
beiber Sftiber ffir möglich ^ölt, fo ift ba« wobf Mne «fdpi 
3i"it? 2;er 3»fimmen^ang ber ©erbem unb durcpärr ?Dr (f* 
ftei)ung be^iD^tttelmeered, bai (ünmonbem ber ^txbcxa «sn 
«ttontü (269; 274) »O^f Mne ^ot^fef S^V fU* 
bicfc fünfte unftar genug bej^anbeTt; ba| fie db Ii iBfl> 
Reiten faüen, fic^it ben ^erf. nit^t an, 

SBie wenig ^artmann ber ganzen Unterfuc^ung fai^mäJBM' 
gemac^fen ift, jeigt fic^ j. 33. S i .)').- »mä^irenb nun Mf wj 
^ujunsif, Siimrub u. f. w. jii Ünge geförberten altmefopotfl»'' 
fc^en Stenfc^enbarpeQungen mani)e lleberetnfKmmung mit bd 
altiranifc^en jeigen ...,crn)etfen fie fid) ali gtunboerftbiebai «■> 
ben ägpptifcfjen"; ober 198: „ii^ bäc^te, wenn unfereito 
tbumäfunbigen, cor atten fingen unfere ^legqpfalogen, fii 'i* 
Müijt genommen, bal claffifc^e )iBert it^re^ tierPonnjOiMi 
3a<^enoffen*, 9)lloberl ifl gemeint, „einmal ju prüfen' u. f. » 

ein leerer $toc^mut§ in biefen SBorten! 3Sa\fxtfa^M 
Moiitx& muß erft {)artmann bic SlUert^umiSforfc^er ORfnöffin 
moifwn? Vber fo wü^It er and) fonfl ni(^t fetten nöglt 
atteteS au3 bem Wober auf, wie ben „^öc^ft be^erjigenJnxi^*'* 
?lu«fpru(^ ,eineö alten tüd^tigen Sotft^erä oon anatooif^fi f'^' ; 
bung " ( 1 8 0), bie 3 bee bd tbfprungc« ber Qewo^ner ber Srbe aal { 
Sfien ober i^re Sbftammung oon ben fogenannten Krinn, ti(ti4 
al«eine Crftnbung berStubierftube unb ali fein Uroolf betraitt., 
befiämpft" u. f. W. Requioscat! (finer fPritif Beborf bergln*«'' 
nic^t, ebenfowenig baf Knpreifen ganj trivialer SiB|( 
wiffenlnert^er 9leutgleiten (213; 190; 284; 36lftfi^ 
imff. 199; S70 f.) ob« bie bWig «MviffnifiMtfi^ •* Digitized by Google j m — t87T. JII7. — £lterft>if 4cl Vcitf allf alt — l0.8AnMr. ~ mmbnfrtmignt fibrr ffmn^lic^ Ver^ättniffe; jubem ORIBfifen 
f pcts auf bcn ^tiidten iöanb, »eitlen mir abivarfen rcoHen. 

allec Simtcnnuna alfo bcS einen ^auptflebanteniS unb 
tet 6m<l|(ito Ubclit Mix bcn waffotim&f^ bcr 
irttä, bte ISuifeittgfrit unb bie ötelfac^ nit^l genügenbt wifTcn- 
^ii^ SKet^obe bed ^etf.'iS. 84Ite|(tc^ aber barf ber !Qod)- 
ni^ m^erügt bleiben, mit welchem er gegen $(nberd< 
rn!enbe ouFtritt, fo fe^r er i^n ouc^ on 'iJInbcren rügt (j. 58. 
Ibfigcfdllige Si^et^eit, ©,313; aufgeblafene i,!} Jleg^ptologen 
Sl). Saft Oeber, ber nic^t feiner 9Reinung ift, ^eigt ibm 
üBbcn^ck^Tter, 3)octnnär, ein IDtcnf^ toe^er fc^ina^t, fafelt, 
«l^'c^bl! %iai stacht ben 0ete^rten boc^ nic^t, ba| „deiner 
nc SHdfe t^ut", fonbcni oictmebr bic crfc^öpfenbe, öorfic^tige, 
i^eitfi^afttlofe ftenntnig unb HJtet^obr. ®ro§e aOgeoteine 
rigen ber Btffenf<^ laffen [xd) überhaupt nic^t o^ne mü^- 
oif unb jeitroubenbe t35un^)forf(^ung be3 Öefammtmotcriatcv, 
1)0 nii^t o^ne Stubengele^rfantlctt etUfc^eiben. ^ubeni richtet 
4 bcr ^oc^oud^ be« ^a\'» nu)! nur {tegen einzelne ®e(ebrte, 
»bcni »on fernes IBiffcnf^aft auf ftgcR anbere i»iff cnf(|ofai4< 
)idciplinen ! 

'äii^boc^, ber bm^ iei feinen Arbeiten auc^ in ber @tube, auc^ 
ja2\\6^ fag (fogor bafe bieferlifc^ grün tuor, tl}ci(t bcr ejacte 
Snf. mit), fBeifebac^ finbet nur bcfe^alb Önobe (5. 'J 1), weil 
I jiDor oom grünen ^ifc^e aüt, „allein mit aQcr @rünb(i(^feit 
1^ aller ft^Iogcnben £ogif bed ine&icinif<^ aef^utten Statut* 
jRf(^ gtarbettrt unb auf fot(^Otnnli{iige f? e9 hm imeber 
m bet lif^ be^ ^cxxn iTi'cinbac^ gemeint fein, ber grün luar, 
km fonft »itb ti Zauto(ogie) bie Ueberlcgen|^it eines treuen, 
RdtliHcB SRet^be jenem feinem f ^i(oIogtf(( * flKcnlatiben 
ßoHegtn gegenüber bertS^rt ijai". $aben »üir nun mit biefem 
€<i^ fi^on ein rec^t i)üb)4ic4 ^{kifpicl ber fc^Iogenben 
Sii{tl bei mebtcinif($ gefeilten 92aturforti)erS, {o ne^me man 
boju nod^ folgenbe ^robe S. 353 : (bic Xingur gehören öieHeic^t 
VI ba Bttlwürbigt'ten iSöIferf^aften Oft', (Sentrat' unb 
iMNtVi), »Md^ mir not^ genauer (cnnen lernen iverben, 
lR&(e iioor genriffer (Eigent^ümli^iIeUen »egen einen Vm> 
Miigen 0) bo^u »erleiten möd^en, ^e unter ben btcTbeltebten 
Semiten ju fud|)en (? ? , luctc^e ober leiber tro^bctn fo locnig in 
k«Man#be @<^ma unterer $rofe{focen (?) tjinehqMifcn, wie 
At itiWu i» bo«ienige eines ®)Hmto#*. ^eml^l, \p«mW 
Xit ®rünblt(^rett beffclben <Raturforf(^er8 jeigt ftt§ in bcr Slrt, 
MC Qai| bebanbelt wirb. @an| abgefe^en baoon, ba& SBoi^' 
Qolb libä Üfrita nur »ein mit ungebeurem Steige jufanimen 
tfngene^ CucHcnmoterial" btifet (S, 94), fo locrbcn iljm 
(iB. 193) anütomifc^e Äenntniffc „ööllig" abgefprot^cu ; 2Bai& 
-'^n iial longe felb« 0» ©ccicrtifc^c georbeitet, wie bcr SSerf. 
ntfjen fonnle, wenn er jened @e(el|rten Stt^ier ftubiert t/ätte. 
^1 er bieg nit^t einmal in Se^ug auf ben @anb über ^fcifa 
SE^an, bemcip ©. 131. Xa Reifet ti: „ti iciijt iu\ö bie gan,5C 
(•^pfhiteiner nur oom Stubiertifd^e, mu bom Slat^ebcr auä (!) 
kdiidiincnSorfi^ung, wemt felbfl ein X^. 3Sai^ ben folgcnben 
Äuä^prai^ t^un fortntc: üon ber XBicf)juc^t bcr ÜJegcr ift nic^t 
B>d iu jagen, gaft mrgenbd u.f.to." (folgt bic SteOe Slnt^ropo- 
losie 2, S4 Ober bie Sieger, »ie XBot^ ben 8egrtff iiräcifterte). 
tSaij ift el unbefannt geblieben, bog gan^ ec^fe Sieger in 
itincni Sinne, j. SB. ein J^eil ber fianembu, faft nur )Üie^> 
)iü||t treiben, baß unter bcn großen SHgritierftämmcn bea 
Bc^m 9h(ei, ba§ unter ben nigritifcfjcn Crma, SO'JafaQ, 
IWB, bog felbft unter ben fi^oi lljoi^n bie 93ie^,5U(^)t 
|B|>t{Q4!i^llc^i Siebenäelemcnt ift" u. f. w. ©aij} 2, 382: 
tVtt 9i(i(^um bei Soffem finb i^ce beerben?" @. 339—40: 
•nboi^oitetttotten, €. 468: MR ben Sula^ baffelbe; 6.514: 
,Wt (Boflo(Onna) fmb grögtent^eilö ^lirtcn, bic nur lum Wild) 
'"^ kben": ®^ 73 — 74: oon ben arogen beerben ber 
on MilmWfl mbfcato f»ciebgBoit 1860, olfo 
Nie Mr Idt tw§Hi-j(tflibwiff<^Bi B n lb w tojail So ifi boni ^ier bie ^altloftgfeit ber Sforfc^ung? beim (Stubengelehrten ober 

beim Äfrif areif cnbcn? 5tnberen 3JMnnern aber gebt c« noc^ uicl 
fc^Uounet. ©o ^eigt ei <3. 94': «£ie joologifc^en (Sfpectora« 
tioROi bei Qttloei nehmen smoeilea ben fi^bererregenben Zon 
ber TOcnogeriefüIjrer on" ; nrb nic^t blog un^>arIamculorif(^, 
wie folc^c iMjrnfen, fonbcrn uiitlig unwfirbig ift e«, wenn .^art» 
mann bei einer freiließ uu^oltborcn iUleinung 5r. SO^üner» ein 
,';:|3fui'' aufruft (2. 30S)! 9Ji^t üiel beffcr fcciliii ©. 90: 
„jener SÜJanio, weiß nic^t weg ^cic^enö er ift". SBugte ^err 
.£)artmann ni^t, bog Grnft 3Jiarnt\ beffcu grogeä SReifewert er 
felber benu|ti; einer ber bebenienbftcn Sorfc^cr onf afrifonifc^em 
Gebiete ift? nrtb n«i brauch er nic^r ju wiffen? 

äl'ir [)ahc\\ mi] ''3kUi anf bcm V'-'t ^^it, ^nftintincnbcÄ (wie 
wir benn ^. ^. ber SDorfteUung amehfanijc^er iUer^äUniffe 
@. 175 f. tisaig beipflii^ten), no($ me^r freifid^ bei VUe^» 
bcn; allein wir bre^en ob unb bcmcrfcn nur nod) f)infic|tUdJ 
ber ^iöilber, bie eine fe^r werl^DoQe ^UQobe finb, ba| ber far* 
bige ®runb einiger berfelben, weil er bie Hautfarbe tingiert, 
^öc^ft ungünftig ip, bog un? bic fc^wnr^en *.'Ibcrn in ber .'^■>au(= 
farben)3robe bti 92iamniam(Iaf.25) uncrtlärlid^ bleiben, 'äud) 
mit hei Scrf.'S äft^etifd)en flnfii^ten, mdi^cr et^nologifc^ treue 
$orträt4 auf ^iftorifc^en Silbern für eine fiefonbetf ^o^e ^nft« 
leiftung ^ält, ftimmen wir nic^t überein unb ^offen ouf bie S^' 
ftimmung gar niandjer Jlunftfenncv. 

Xem jweiten ^anbc {e^cn wie mit grogem ^nteieife cnt* 
gegen, allerbin.3« l)auptfä(hli(| wegen bc6 imatomfil^enlRalmoIcf 
unbXctail^, ba^ er bringen wirb, ^'^offentlicf) flärt et lOtf OW^ 
übet bad jy^laufc^warj" ber Sieger (S. 4) auf, toe^ti inböe 
M4cr, a-9>^n>«inM (3- ^.Vfr.'SI. 160), lamncn; 
Hört uns antbrcpoloipl'c^ geiuifi auf über ben JBcgriff ^Uebcr- 
gang^uolt", bcr fct^r UMd)iiii fein fann, wie wir CiJ bem iQetfaffa 
als grogeS Serbtenft anrcdjncn, bag er tttf nuft btd nttt 
,a»if(^lüi8«{l&mmen'' be^eOiat ^ot. Eiiker, l>r. Giarf , Gjinna^^inllclircr. die Sturmfluten in d«r 
Nordsee. Hit S Karten. Emden, 1677. Haynel. (60 S. gr. 8. u. 
1 Karte.) II.S.6ft. 

C^ine nie^r ber Srjäl)tung unb Bufnmmenftetlung al^ ber 
wiffenfc^fUic^en gorfc^ung gemibmete @^rift, bie nit^td 92cued 
bringt nnb i^ren <^enfhmb ii{i|t cifi^^ (if fbtb borjflgltc^ 

bie 2t:irmilulf)cn ber fjoHanbif^cn unb ber i^ncn bcnacfjbartcn 
beut(d;en Hüften, nic^t aber, wie bcr Xitel erwarten lägt, ber 
ganzen 9lorbfee, bie ^ier be^anbelt werbm. Sof t^dtffit^Iiil^e 
^laterial, auf bad ber ißerf. feine Sc^ilbcrungen unb (Folgerun- 
gen grünbct, ift ba^er t)on ju localcm (^Ijarattcr, aU baf; cd bie 
Unterlage einer wirflic^ wiffenfc^aftlic^en Unterfuc^ung bcü 
^o(^intereffanten iß^änomenS bilben fönnle. Ser fttei^ ber 
Qergleidyung fann nicbt weit genug gebogen Weiben genibe Bei 
^Tor|d;ung^obiecten luicben 3turmflutl}en, bic in fo tjDfjcm Wrobe 
uon. örtlich unb ^eitlic^ bef(^rän{ten Utfodfen mit beeinflugt 
werben. SmcfiegeineS Sc^rifti^en torni fiAeffcn täi eine bcau^« 
bare pcpulöre !?arfte[Iung bcregter ©rfc^einung bezeichnet wer= 
ben, wenn ei aucb burdj 9ioten, Xafcln unb anbere ^cic^en 
wiffenfchoftlic^cr ^Infprüc^e elwaiJ breiter geworben ift, al3 für 
ben einfadh belchreuben ^wed nothwcnbig fcficint. luiib ii; 
jenen (^egenben, bie unmittelbar oon ber giogaitigcu licjtihi^i' 
nung ber (Sturmflut^ "berührt finb, oon üBielen mit ^ntcreffe 
gelefen werben. 2)er loiffenfc^aftlii^e (Bcogcol)^ fann e6 iin* 
beachtet laffen. 

SRittbciluMj^tn In f. r. Afojr. (StfcOfiMft (n BItv. RcMg. von Wt. 
M. Öctftr. 91. S, 9. 'it. «r. tl. ISTfi. 
3ni>. : V. refft atb, Me ueucu ;lUif« t«* 91««, jvJtlaite 
an itx cüfcfüftt ecn 9ku«Wuin(a, — .ifbtcii, itr ca i.icn 
in bcr eitrra SJtPata. — I^te tiiit^iidiun.^ t<i Ufcuivj ii. i'iivuUn 
burd> ^1. SunUp. — 'J^mdit (nt. 'M<n ;Jloiinci über hc ;\abrt 
bei .^nbora". — 9totii(n; l|)(ogra)!^. tütcratur ; ÜDionatlDctfaiiimlA. Dlgltized by Google 211 — 1877. ^7. — Siterattf($el «entralblott — 10. gfiraor. — 213 4. •tok««. ^Iig.»ra9i. ftitDtit. 3l.iBb. Kr. 1 

3at.: Zt.it(c4(off, bit SBunber M D«{inittt(»alt» in Sali« 
fraikn. 1. 2. — Die (ltforfd>unir l>i|Tart nff> <!fl^(bitloH 

M> 1876; u4 b. (Raff, m 9t. 9Rir{(». 1. 2. — CrUcAu« mb 
WMm M ti1ftmi»%taffH ix Oobamt. — 8L Sskree, Mt S» 
flRu bir A«rt0trc»(ie. 1. 2. — Ctm flMfe Ii •ilc^lrafe; m4 
b. StttRi^f. bei |l. Qcll«. 1.2. — ^. 9eltf»»tri Me «rrf^IrbwcB 
CamlvnjMClt mt •dMabni bei etiOtn u. m<nt Cccm«. 1.2.— 
DU Unrnvei fit CfItafHh. — 64Iu§ oott Dr. Kinf<^'< 9or(c^ung«re<fe 
tal ncf^ftbfricn. 1. — Vuf aüm (trtt^tflcn. D<utf4f 3dtf4rift f. prflft. Wfblcin. 3teb. !B. J^rinfel. ?lr. 1 u. 2. 

3nlj.: 5^. ^ränftl, an iinffrf üfftrl — iHacotb, übft l'atf« 
cccfle. — ttuienburiJ u. Viiiitci«, übtr Mf tb«rm. !li*irfutui(n n> 
)>nim(at. (itnatiiTt •int '.iicrsfr.ünicin u. ibrc 'i'c.tiffami.i \n icn (»»tfäij» 
nmtn. — 2iiu^^dlfI^, na bcmfrftnin?(rt:'cr timi dl(oml)t« 
lilU. — ffi. Simon, übiruraie ^er ''Jiitrfn. — («. V!trein, üb. ttn 
(IfnPup in 3IaBtn auf (irjtuftuni} u. (iniirirflunji fccr ^»auifran!« 
(weiten. 1. — jönliicr mibU. 9t\taiMiU — ttaalcItcR; Sit((arifi|>t«; 

Z«sclflef4l<|lt; ^nfbulim; {ftnlOctra. 

t[r4i» f. patbol. «natomit n. fP^püoloflie n. f. Hit. SlAicii. 4«lg.Mi 
»üb. Sli^o». 6. 9ol0(. 9. !Bb. J. ^eft 

n. Scrn^arbt, Ab. be« biagnofl. Scrtb bcr €om)rtonie 
bei Deviation conjuKuec u. bei abnoriaca Stevf* n. iHumefbaltuna bei 
|)lrnfTan(btlt(n. — ^. Iber SnubMung bcr ^einbaut. — 

l|k ». ttwctf tQ, jor («HnAromfragt. — .^enogCarl in '^aptrn, 
tbdnfta^liiaea über ble ftnbinfung iD(i|^fr 9ldlroiver (n btr 0ebtTn< 
rilAc. — 3. 0aule, anatoni. Untcrfu^iinden Ober ^obcilsb<cctl«fc 
(Plilbiti« lesüs). — {>. i^rlebberg, feltene i^olgea einer itayflMI* 
(rj^nnc.— ^.64tt$'0(»ttfcttl, jiit Cafni^it ber SriltmoMCR.^ 
CobnMn *• Si^t^n, fth^btlMie «. (9br&n{f^ei — 
McBccc Rttttellosflcn. 

3nl).: Äarvder, jtPfi C<forbaiiotomt«n. — Wtrart. üb. ble 
fojfn. blaut (*ittrun.^ — £ AmiMlfin, «in Jaü i'on Anus praetcr- 
iinturili'i mit 3nr<'r'''-"'r' bf* I^armf«. — '^Ubredjt. }itr 9lnafcmit be4 
Äiü(ä<lfnffS. — tfücff, üb. Sirunia piiNan« acrila. — SRifbingtr, 
flfn. u. tnjtrimtnt. 6tiiM<n üb« bit fftnftl. 'Jltüinic b(i Cvetalicnen, 
bff. üb. Me etiQun^j btx Ölutunn na* Hcinnci, Ic« tlaü. ■cdjiaudjt*. — 
©onnfnbura, 'öettrag jur acultn ;}tO;Uw{bJ<ntj